Какво е религия?

Както беше разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 30 октомври 1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Greater Community Spirituality
Том 2 > Духовност във Великата Общност > Глава 19

В много учения по света се смята, че религията е опит да се отговори или разреши основния проблем на човешкото страдание. В този смисъл и в това разбиране, религията е план, който позволява на човешките същества да променят ситуацията, в която се намират, да постигнат по-добро състояние на ума и много по-добро състояние както на света, така и отвъд него, въпреки че обикновено се набляга на състоянието отвъд света.

Религията се разглежда като опит за дефиниране на човешкото страдание, за определяне на причините за него и за установяване на подход, при който тези причини могат да бъдат обърнати в обратна посока или променени по такъв начин, че човешкото страдание да бъде премахнато и да се осигури на хората по-голям комфорт и по-голяма съдба. Нека обаче предефинираме целта на религията, така че тя да има ново значение и ново приложение в живота ви.

От гледна точка на Великата Общност, целта на религията е да спомогне за откриване и изразяване на Знанието във всяка религия, която е била култивирана в даден свят. Следователно религията е средство за постигане на важна цел. Целта ѝ тук, в този свят, не е да сложи край на човешкото страдание или да разреши човешката дилема. Целта ѝ дори не е преодоляване на голямата и привидно неразбираема пропаст, която съществува между човешкия и Божия ум. Това не е просто опит за пълно обединяване на физическия и духовния живот. В контекста на Великата Общност, религията е средство за откриване и прилагане на Знанието. В крайна сметка това преструктурира връзката ви с Бога и с всичко останало във Вселената. Това обяснява причините за страданията и прави ненужно тяхното съществуване. Но това се случва само във върховен смисъл.

Ако гледната ви точка е, че вашият свят е единственият обитаем свят във Вселената, тогава ще си мислите, че трябва да постигнете крайната реалност веднага. В този случай обаче, вие не разбирате, че ще пропуснете всички междинни стъпки – стъпки, които не можете да видите, стъпки, които не мислите, че съществуват, но които в действителност ви очакват. От гледна точка на Великата Общност напредъкът и еволюцията на живота, както и еволюцията на съзнанието са много по-големи, с много повече стъпки и етапи на развитие. Това ви предлага по-широка панорама, за да видите какво означава да живеете духовен живот и какво може да означава и трябва да означава религията. С тази нова дефиниция на религията се откриват много нови възможности за вас. Дава ви се напълно нова начална точка във вашето разбиране относно духовния повик и същността на духовната реалност, докато съществувате на света.

Вашата цел не е да избягате от света. Вашата цел не е да скочите в абсолютната реалност. Вашата цел тук не е напълно да обедините съществуването си в света с тази абсолютна реалност. Тези неща имат значение и контекст само в абсолютния смисъл, който е отвъд вашия обхват и нужда тук на земята. Вашето съществуване на света е само един етап от дълъг процес, една част от голямо пътуване. Този етап има много уникални проблеми, но е част от нещо много по-голямо. Ако не можете да оцените това, тогава ще приемете и очаквате невероятни неща от себе си и от вашия Бог. Това ще ви принуди да правите асоциации и компромиси, и да обединявате различни неща по такъв начин, че дори способността ви да бъдете на света ще бъде нарушена. Тук способността ви да се справяте с практически неща ще се обърка и ще бъде извън вашия фокус.

Светът е една реалност. Вашият Древен дом е друга реалност. Не можете да ги обедините. Въпреки това, вие можете да донесете нещо на света от Древния си дом. Това има значение тук. Това е подходящо. Истинската роля на религията е да осигури контекст, метод, структура и посока, които да позволят това да се случи. Това ще ви даде насърчение, сила, решителност и помощ, от които ще се нуждаете, за да откриете Висшата реалност, която живее във вашето Знание и да я изразите конкретно според вашата природа и цел в живота.

Целта на религията в този контекст не е да отговори на основните въпроси на живота. Тези въпроси могат да бъдат разбрани и решени само докато напредвате през етапите на развитие, много от които съществуват далеч отвъд обхвата на живота ви на света. Тук е много важно да имате гледна точка на Великата Общност. С такава перспектива, вие ще можете да видите кое е относително и кое е крайно. Ще можете да видите как даден път през този свят може да води към по-важна посока и по-висша цел. Тук ще видите, че краят на живота ви на света не е край на вашия прогрес и развитие. Тук ще видите, че Бог не е зает със света и че светът не е крайния тест за вашата воля и посвещение. Тук ще видите, че има нещо много важно, което да направите и че не искате да се връщате отново в този свят, защото не сте успели да осъзнаете или да изпълните по-голямата си цел в него. Тогава ще разберете, че по-големите въпроси в живота засягат цялата вселена, а не само личното ви съществуване на света в този момент.

От гледна точка на Великата Общност вие ще видите, че обхватът на вашите връзки и асоциации далеч надхвърля обхвата на текущите ви приятелства. От гледна точка на Великата Общност тези неща стават очевидни. От човешка гледна точка обаче, с антропоцентричният акцент, тези неща изглеждат неразбираеми, невъзможни, непостижими и избягвани.

Не можете да разрешите крайни въпроси във временната реалност. Не можете да разрешите проблема с човешкото страдание само в контекста на този живот. Това не е, защото трябва да се връщате в света отново и отново, а защото животът ви във Великата Общност включва много по-голям процес. Когато напуснете този свят и вече няма нужда да се връщате в него, вие ще бъдете начинаещи в следващия етап на развитие. Този етап включва разпознаване на идентичностите на Вселената. Той включва участие във Великата Общност. Ето защо ние носим разбиране от Великата Общност, носим перспектива и мъдрост на света в този момент. Ние правим това не само, за да ви подготвим за срещите ви със силите от Великата Общност, а и защото имате нужда от религиозна основа, която е много по-голяма, по-обширна и по-приобщаваща от онова, което сте култивирали досега. Тя не е, за да замени религиите във вашия свят, а да им даде по-широк обхват, по-голяма перспектива и нова основа.

Не можете да видите великата панорама на живота от позицията, в която се намирате в момента. Трябва да се изкачите на по-високо място. Не можете да видите къде сте били, къде сте и накъде отивате, и да разберете тези неща от сегашната си позиция. Трябва да се изкачите на по-високо място, където тези неща стават очевидни. В този момент обаче, вие нямате нужната перспектива, за да разберете по-големите въпроси в живота си. От сегашната си позиция, вие дори не можете да разберете какво е Знанието, каква е по-висшата ви цел и каква е истинската ви връзка. Можете да давате колкото си искате отговори и обяснения, но няма да имате отговор и въпросът ви няма да бъде разрешен. Единственото решение на вашите въпроси е да предприемете пътуването, защото то ви отвежда до по-висока гледна точка, откъдето можете да погледнете назад и да видите къде сте били в контекста на това, което се опитвате да направите в рамките на по-голямата схема на живота. Това е единственият начин целта и Знанието наистина да бъдат разбрани и затова трябва да напредвате. Без напредък няма истинско разбиране. Всякакво разбиране вместо напредък е само форма на фалшива самоувереност. То няма смисъл и основа.

Ние ви предоставяме Пътя на Знанието на Великата Общност, за да имате това по-голямо разбиране, да разпознаете и изкачите планината в живота си. Крайните въпроси и окончателните отговори се намират по пътя. Не можете да ги разберете, докато стоите там, където сте в момента. Вие трябва да осъществите пътуването. Трябва да се подготвите в Пътя на Знанието и да разберете от първа ръка какво е Знанието, какво означава и къде ви отвежда то.

Религията ви позволява да направите това. Тук трябва да отделим думата „религия“ от многото асоциации, които може да имате с нея. Религията не е само църква и конгрегация. Тя не е пастор. Тя не е библия. Тя е по-голяма от тези неща. Сега говорим от гледна точка на Великата Общност. Ние предефинираме думата „религия“ за вас, така че тя да има ново значение и да бъде подходяща за вашия живот, за вашите нужди и за вашето по-дълбоко разбиране.

Религията е образование. Религията е опит. Религията е средство за подготовка. Тя не е нещо, в което просто вярвате или към което се придържате, за да получите някакво бъдещо спасение. Тя не е нещо, в което инвестирате, за което се регистрирате или купувате, сякаш това са акции от лотария за рая. Религията не е прошка или милост. Религията е средство. Тя е метод. Тя е начин. Тя е начин за напредък. Тя е начин за подготовка. Тя е начин да изкачите тази планина и да осъществите пътуването. Религията осигурява обучението, учебната програма и хората, от които ще се нуждаете, за да изкачите планината и да откриете онази наблюдателна точка, от която можете да погледнете живота си и да видите какъв наистина е той, къде сте били и къде се намирате в момента.

Докато не достигнете тази удобна гледна точка, вие можете да имате толкова дефиниции, теории и философии, колкото искате, но няма да знаете пътя и неговия смисъл. Тези неща могат да бъдат открити само чрез осъществяване на самото пътуване – чрез навлизане в нови прагове на разбиране, чрез навлизане във все по-големи пространства на опитност и чрез придобиване на Мъдрост. От всеки нов праг на опитност, вие ще продължите да поемате нещо по-голямо, ще разширите перспективата си, ще продължите да отваряте ума си, ще преосмислите мислите и позицията си. Това представлява религията и затова е необходима тя.

Пътят на Знанието на Великата Общност е религия, защото той е средство за изпълнение на вашата цел тук. Той е средство за подпомагане на изкачването на голямата планина в живота ви. Той е средство за вас да получите достъп до Знанието и да научите какво е Знанието чрез правилно прилагане и разбиране. Във Великата Общност това е религията. В Пътя на Знанието има области на изучаване, има всеотдайни преживявания, има призиви и така нататък. Но същността на Пътя на Знанието е неговата цел, а не неговата форма.

Пътят на Знанието на Великата Общност идва от Знанието – Знанието за вселената, Знание, което е много по-всеобхватно и много по-обширно от всичко, което можете да си представите в момента или дори от всичко, което бихте могли да изпитате през целия си живот на този свят. Именно целта на Пътя на Знанието на Великата Общност придава истинска ефикасност и значение на неговата методология. Това е религия. Тук религията е средство за подготовка. Религията е това, което ви насочва в правилната посока. Религията е това, което определя истинските ви цели във вашата относителна реалност по начин, който можете да преживеете и да оцените на най-дълбоко ниво в себе си.

Когато хората чуят думата религия, те се сещат за своите религиозни преживявания – преживявания от ходене на църква, синагога или място за поклонение, или преживявания на някой, който се опитва да ги образова в определена вяра или религиозна традиция. Може би думата религия се свързва с чувство на болка, вина, срам или разкаяние. И все пак, за да разберете какво ви представяме тук, вие трябва да приемете идеята за религията и да я отделите от миналите си асоциации, доколкото е възможно. Не можете да включите тези минали асоциации, това минало препращане, към едно ново разбиране.

Религията е важна, защото имате нужда от такова ново разбиране. Получаването на това ново разбиране е целта на религията. Това е, което религиозният опит ви носи. Вие със сигурност няма да четете тези думи и няма да ги оценявате, освен ако не сте имали религиозно преживяване. Религиозният опит обаче няма нищо общо с църквата или с това как сте били отгледани като дете. Той е свързан с получаването на достъп до Висшия Разум във вас и с по-голям набор от опитност, който е в контраст с вашето нормално преживяване на света. Той установява нещо, което може да бъде известно, а не нещо, за което просто мислите, спекулирате, усещате или докосвате. Той е нещо по-голямо и по-дълбоко. Той е нещо уникално и значимо, дори ако все още не можете да разберете неговата уникалност и значение.

Религията във Великата Общност не е една система от вярвания, която е повече от друга. Тя не е по-голяма вярност към даден герой или героиня, отколкото към други. Тя не е едно богословско разбиране, което е по-добро от друго. Във Великата Общност религията е метод за подготовка, посвещение, опит и постижения. Понякога за това са необходими церемонии. Понякога не са необходими церемонии. Понякога има построени големи здания. Обикновено обаче не се строят такива големи здания.

Във Великата Общност религията и религиозното образование обикновено се извършват по таен начин, защото представляват по-голяма преданост и отдаденост, по-голямо признание на силата и по-голяма вярност, отколкото може да се даде на която и да е световна сила или правителство. Ето защо във високо организираните и напреднали общества религията е нещо, което е строго контролирано от управляващите. Следователно, за да се осигури истинска подготовка, религиозното изразяване е дискретно. Рядко съществуват големи сгради, установени в Пътя на Знанието. Рядко ще откриете истинска религия, която е част от управлението на който и да е свят. Преподаването и практиките на една истинска религия обикновено се извършват много внимателно, с проницателност и дискретност. Това не е някакъв вид шоу или излишна показност. Осъществява се само безшумна дейност и подготовка с отдаденост и с безкористно старание.

Истинската религия ви дава най-голямата възможност за себереализация. Тя ви дава най-голямата възможност да изживеете напълно вашата цел, да си спомните онези, които са ви дали тази цел и да изпитате вашия дизайн, както и Този, който ви е създал. Можете да видите, че религията, както я описваме тук, е много по-различна от онова, което може да сте изпитали в миналото. И тя е много по-различна от това, което виждате демонстрирано в света днес.

Тъй като религията представлява множество етапи на посвещение в Знанието – Знанието за Бог, опитност за Бог, опитност, която споделяте с Бог, Знанието, което споделяте с Бога – тя надхвърля всички определения. Тя надминава всички исторически изяви и традиции. Духовността е тази, която надхвърля границите на религията, каквато я познавате.

Както виждате, религията и духовността са две различни неща. Духовността е есенцията и същността. Религията е методът и средството. Във Великата Общност, поради разнообразието на живота, никога не съществува само един път. Разликите в характера, темперамента, ориентацията, вярата и комуникацията на интелигентния живот във Великата Общност са толкова големи, че само един начин не би могъл да бъде достатъчен за всички същества. Това е вярно и за вашия свят, въпреки че много хора все още се опитват да направят техния път единствен, да разсеят собственото си неверие и да си дават фалшиви уверения. Този вид арогантност и конкуренция е рядко срещан във Великата Общност. Там религията се приема много по-сериозно, отколкото във вашия свят. Религията във Великата Общност не предлага широки социални програми. Тя не обещава връзки и любов. Тя не е средство за печелене на пари. Тя е нещо, което се приема много сериозно, а често и с голям риск.

Много малко раси, които участват в космически пътешествия имат такава религия, каквато описваме ние. Акцентът в повечето напреднали общества е върху социалното сближаване. Тези общества гледат с подозрение и дори с враждебност на идеята за уникалност на индивида, на идеята за независимо мислене и на следването на по-голяма, но и мистериозна сила. Тези неща са заплаха за общества със силно развит социален ред. Ето защо Пътят на Знанието се преподава по много таен начин.

Пътят на Знанието на Великата Общност привлича тези, които имат искрен и сериозен подход и които са способни да прилагат себе си последователно. Той не е за търсачи на силни усещания. Той не е спасител за онези, които са в беда или объркване. Това не е временно облекчение или нещо целесъобразно. Това не е нещо, което се използва за собствена възхвала или за поставяне над другите. Въпреки че всички тези неща са очевидни на света, те не са част от истинското значение на религията и духовността. Имайки предвид всички изяви, традиции, сгради, вярвания и теологии, които са били създадени и защитавани на света, дори до този момент, истинското преживяване на целта, Знанието и Мъдростта далеч надхвърля това, което тези неща могат да съдържат сами по себе си. Зрелища, традиции, теологии, една церемония или обред могат само да говорят за нещо по-голямо, нещо, което далеч надхвърля всякакво определение и обхват. Само тези, които култивират Знанието, могат да третират тези неща като средство, а не като цел, и като метод, а не като окончателно решение. Само онези, които развиват истинско Знание и дълбоко разбиране, могат да осъзнаят и използват религията като средство и път.

Планината на живота е много голяма. В нея има различни пътища. Никой от тях не е по-бърз от другия. Въпросът тук е кой е най-подходящият за вас. Единственият верен път за вас е този, по който ще ви води Знанието. Нито вашите амбиции, нито вашите цели и желания няма да ви отведат там. Търсенето на любов или пари също няма да ви отведе там. Знанието е това, което ще ви отведе там. Има фалшиви пътища и много от тях са такива, поради нещата, които мотивират хората и които не са Знание. Има много пропилени усилия и животи поради всички неща, които мотивират хората и които не са родени от Знанието.

По същество религията е Пътят на Знанието, в каквато и традиция да е поставен. Той набляга на истинското разбиране. Истинското разбиране за посоката, целта и смисъла в живота се ражда от по-дълбоко и по-задълбочено преживяване, от по-голяма асоциация и усещане за приобщаване и отдаване на Висшата Сила, която е активна и съществува в живота ви. Може да сте католици, будисти или членове на едно племе и да имате това преживяване. Може да сте всеки на този свят и да имате това преживяване. Ако продължите да го изпитвате и се отворите за него като потърсите инструкции и съмишленици, вие ще следвате Пътя на Знанието. Ще живеете религиозен живот в по-широк смисъл и разбиране. Това е смисълът и ценността на всички религии по света. Това е есенцията, която им придава смисъл и стойност.

Във Великата Общност същността е по-важна от формата, защото религията трябва да може да преминава от една култура в друга, от една раса в друга и от един свят в друг. Онова, което е чисто и съществено в религията, е това, което може да се предаде от нея – това, което може да бъде дадено от един ум на друг и от един свят на друг, обхващайки големите различия в природата, културата, темперамента, околната среда и така нататък, които съществуват във Великата Общност.

В Духовността на Великата Общност страданието се избягва чрез значима дейност в живота. Но дори смислената дейност има своите изпитания и премеждия, своите провалени очаквания, своите разочарования и истински загуби. Истинският живот в света не е живот без страдание. Но това, което намалява въздействието на страданието, което го засенчва, което го поставя на заден план и го прави относително, е акцентът върху по-голяма цел и асоциация. Повечето от нещастията, които объркват и затварят човешкия ум биват избягвани, докато човек напредва в Пътя на Знанието, но не всички страдания могат да бъдат избегнати. Животът продължава да бъде труден и проблематичен. Тялото ви има своите болки. Вашият ум има своите проблеми, тревожни мисли, чувства и преживявания, но сега те не доминират вниманието ви, не ви задържат и не намаляват вашето изживяване докато напредвате.

Светът е трудна среда за учене. Няма лесен начин да бъдете в него, ако сте откровени към себе си. Все пак има начин да сте тук, когато правите и изпълнявате нещо смислено. Тогава, когато си тръгнете, вие отнасяте с вас спомена за постигнатото и свършеното тук. Помислете за това по следния начин: Ако се сетите за предишно време в живота си, когато сте правили нещо специално или уникално, вие ще го запомните с това, което сте постигнали и преживели. Няма да си спомняте всички дребни детайли, всички преживявания в един или друг момент, всички разговори, които сте провели или дейности, които сте извършили. Какво ще си спомните? Ще си спомните какво е направено и дали нещо реално се е случило по отношение на взаимоотношенията ви с другите. Ще помните само дали нещо се е случило или не. Ако нещо се е случило или не в това отношение, то ще се съдържа в паметта ви.

Това ще бъде вашият спомен, след като напуснете този свят. Тогава няма да помните всички моменти, часове, дни, дейности, интереси и трудности. Няма да си спомняте нищо от вашето  домакинство. Няма да помните какво сте казали или какво конкретно сте направили. Вие ще запомните само какво сте постигнали и какво не сте постигнали относно по-голямата цел, която ви е довела на света. Това ще запомните, след като си тръгнете от тук.

Следователно целта на религията е да ви отведе до вашето велико постижение. Религията е важна, защото това постижение е единственото нещо, което е важно за съществуването ви на света. Всичко останало са просто неща, които се случват по пътя. Важно е какво ви е довело тук. Важно е какво ще се помни, след като си отидете. Важно е кого и какво представлявате чрез вашия опит, комуникация и постижения тук. Нищо друго няма значение.

Имайте този по-голям приоритет в живота си и повечето от проблемите, които изглежда преследват и пречат на хората около вас, рядко или изобщо няма да бъдат изпитвани от вас. Вие ще се сблъскате с по-големи проблеми. Другите хора са обсебени от малки проблеми, които предизвикват огромни реакции в тях. И все пак тези малки проблеми ще събудят у вас само малка реакция, защото вие ще реагирате на нещо по-голямо.

Тъй като живеете във физическия живот, чувството за величие, което изпитвате, ще зависи от големината на проблемите, които решавате. Ако се занимавате с малки неща и не сте много успешни, вие ще се чувствате малки и неуспешни. Ако решавате по-големи проблеми, които имат смисъл и стойност, вие ще се почувствате по-велики и ще почувствате, че животът ви има смисъл и стойност. Вие сте това, което цените. Вие сте това, което правите. По същество, вие сте това, което решавате и постигате, докато сте на света, защото приносът е това, което ви е довело тук. Вие не сте изгонени от рая, за да дойдете на света. Вие не сте в изгнание, въпреки че може да се чувствате по този начин. Вие сте тук, за да извършите нещо важно. Вие сте тук, за да се ангажирате с определени хора и с определена цел. Вие сте тук, за да намерите тези хора. Вие сте тук, за да откриете тази цел и да научите как да разбирате нейното значение и приложение.

Религията в най-чистия си вид ви позволява да направите това. Религията е преподаване, учене, даване, споделяне и прилагане на Знанието. В чистия си смисъл тя е това. Ние ви даваме това ново и все пак древно разбиране за нея, за да имате нов подход и ново начало. Имате нужда от нов подход и ново начало, защото не можете да влезете в нова територия със стари разбирания. Не можете да добавите нещо ново към нещо старо, защото новото ще замени старото. Новият опит измества стария опит. Новото разбиране измества старото разбиране. Новите пътища в живота ви изваждат от старите пътища в живота. Новите връзки заместват старите връзки. Следователно не можете да влезете в тази по-голяма подготовка и по-голяма мисия, докато се придържате към всичко, което мислите, вярвате и искате или докато поддържате спомените за всички дребни неща, които сте направили, казали, почувствали и оценили. Не забравяйте, че когато напуснете света, нито едно от тези неща няма да е важно за вас. Единствената ви грижа ще бъде дали сте изпълнили мисията си тук и дали сте открили хората, с които е трябвало да общувате. Всичко останало ще бъде забравено.

Да имате акцент, докато сте тук, акцент, който ще имате и след като си тръгнете, е страхотен подарък, който ви се дава сега. Това е подарък, който ще ви даде изключителна сила и ефективност, и който ще ви освободи от малките неща, които ви измъчват. Това е, което отмества трънения венец от ума ви. Това е, което освобождава ума ви. Каква голяма известност или слава може да имате на света, освен венец от тръни – нещо, което ви дава фалшиво величие, но нещо, което ви измъчва и ограничава, нещо, което ви обвързва и спъва. Свалете трънения венец от главата си. Той не ви принадлежи.

Светът се появява във Великата Общност. Трябва да научите пътищата на Великата Общност. Трябва да научите религията на Великата Общност, защото тази религия представлява Божието дело, не само в един свят, в една култура или в един език, но и в цялата вселена. Това ще придаде по-голямо значение и обхват на религиите във вашия свят и ще им даде обединяващия принцип, от който се нуждаят сега, за да имат по-голямо приложение и по-голяма връзка в живота. Без това, световните религии ще изчезнат или ще бъдат смазани от реалността на Великата Общност. Все пак Великата Общност със своето съществуване дава на световните религии по-голям импулс и възможности.

Пътят на Знанието на Великата Общност се представя на света, за да даде на хора като вас, изпитващи вътрешна нужда и по-голяма връзка в живота, възможност да открият, приложат и допринасят със Знанието. Това е вашата цел. Това е, за което сте дошли тук. Това, което ще направите конкретно, е уникално за вас и за тези, с които ви е съдено да участвате. Вие сте предназначени да служите на по-голямо движение в живота по свой уникален начин. Това е религия. И все пак ще трябва да изучавате религията в контекста на Великата Общност, за да имате това по-дълбоко разбиране.

Не се страхувайте от религията. Не я свързвайте с миналото си. Не я свързвайте с всички глупави прояви, които са били извършени в света по отношение на нея. Вижте я отново като средство за възвръщане на по-голямата ви цел да бъдете тук и с по-голямо преживяване на съдбата и общуването. Помислете какво ще си спомняте от този живот, след като си тръгнете от тук, предвид нещата, които ви казахме. Тогава ще осъзнаете кое е важно, кое е съществено, кое изисква вашето внимание и кой трябва да бъде най-важния ви приоритет. Тогава всички останали неща ще заемат правилното си място в живота ви – не, за да бъдат отречени, а, за да бъдат правилно ориентирани и правилно поставени.

Вашето внимание трябва да бъде насочено към големи неща. Това ще ви позволи да разрешите дребните си проблеми и да ги запазите малки. Това ще ви позволи да избирате мъдро във вашите взаимоотношения и в кариерата си. Това ще ви позволи да избирате според Знанието и да не бъдете доминирани от онова, което искате или от онова, от което се страхувате. Когато това е сторено и е извършено последователно, вие ще живеете религиозен живот и ще имате религиозно преживяване. Вие ще живеете с религия, която включва и все пак надхвърля всичко, което светът някога е знаел.