Как се заражда Злото?


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 17 януари, 2008г.
в Болдър, Колорадо

За записа

Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Всеки, който е на този свят е длъжен да осъзнае, че съществуват разрушителни сили на Земята. И бидейки пределно честен, наблюдателен и критичен към себе си той/тя ще познаят тези сили и в себе си. Естествено тези сили не са от вчера или от днес, те са от както свят светува.

Ако наблюдавате внимателно своите собствени мисли и желания, ще разберете че това е найстина така, т.е тези сили са и във вас самите. Те действат когато има желание за мъст или желание за превъзходство над другите. Можете да ги познаете в своите желания независимо колко тайни и скрити са те. Тези сили са и във вашете мисли, дори и във желанието ви да промените света. Защото, как бихте променили света ако някой ви се противопостави, как ще го спечелите на ваша страна? Това е изконен въпрос във физическият свят в който вие сте в човешко тяло. Този свят в който всеки се стреми да оцелее и бори с другите нему подобни.

Физическият свят във Вселената бе създаден не от лоши подбуди и цели. Създаването му не беше грешка. Не бе създаден от Злото. Но Злото се роди във физическия свят и появата му беше неизбежна.

Злото не се роди от митологична фигура с тъмни цели и стремежи, а е продукт на физическия свят. Не можете да обвинявате някой за злото в него, защото всички вие сте подвластни нему в физическия свят в който сте временно до момента на завръщането ви у дома. Вие сте дошли от място спокойно и сигурно на място където трябва да се борите за да оцелеете, където сте постоянно в съревнование и съмнение със себе си и околните. Това е много по различно място от вашият истински Дом.

Ангелската ви същност или връзката ви със Създателя жевее с вас тук на Земята. Тук Бог изглежда загадъчен и отсъстващ освен ако някой не вярва в него. Това е защото сте се „отделили” от Него но това е само временно.
Поради вашето незнание идеята ви за Бог е неправилна и ограничена. Хората вярват, че Той е като тях: могъщ, рабира се, мъдър, но също и съдник, отмъстителен, сърдит и яростен като тях. Създали са Бог по свой образ и подобие.

Следователно, живеейки във физическа реалност, която има начало и край и е лимитирана вие не можете да опишете Бог, защото Той е извън нея и над всичко.

Важно е да разберете, че съществуването на Злото е в резултат на лимитираността на физическия свят в който живеете. Не може да очаквате абсолютна мъдрост, съжаление и милост в среда, в която всеки се бори да оцелее, да победи ; няма как да живеете без страх и тревога.

Бог и не очаква от вас да сте перфектни, защото никой не може да е перфектен във физическата реалност. Хората имат такива необосновани очаквания както от себе си така и от другите защото не са наясно със средата в която съществуват, средата която са избрали за свой временен дом.

Следователно Бог не наказва Злото, защото То е неизбежно във физическия свят. Това е както да наказваш дете, че постъпва по детски или глупака, че постъпва глупаво. Злото не се наказва, то само продължава страданието на хората и ги отдалечава от изкуплението.

Хората естествено трудно разбират това, те искат Бог да отмъсти за тях. Когато не могат да направят това сами, те се уповават на Бог. И това както се спомена е защото са създали Бог по свое виждане и усмотрение.

Ада е също човешко изобретение за сплашване и наказание на тези които са мразени и отритнати. Но хората вече живеят в Ад, ада на физическия свят. Колкото повече навлизат във физическото, толкова по-дълбоко проникват в ада. Същото се получава когато се изолират, водени от страх, когато се самообвиняват или обвиняват другите, когато се поддават на своето въображение.

И така Злото е около вас. То е могъща сила. То въздейства на мислите, емоциите и поведението. Ето защо някои хора, групи и дори цели нации могат да осъществят разрушителни и унищожитилни дела. Убийства, вероломни нападения над чужди територии и др. Нападенията и войните са на религиозна, етническа или финансова основа под знамето на Злото.

Как е възможно това? Как е възможно такова могъщо въздействие в/у мисленето и поведението на хората? За да оцелеете на този свят вие се нуждаете от помощ и за да получите тази помощ сте склонни на компромис: със себе си и с другите. Копромис в брака, компромис с хората около вас и с политиката на страната и региона в който живеете. Заради етническа, културна, религиозна или друга принадлежност вие ще направите компромис и с много човешки ценности.

Това е мощта на Злото на мисловно ниво изразено в социален контекст. Вие ще направите копромис със себе си и ще отидете срещу Бог, срещу Божествената искра, която Бог е поставил във вас, ще отидете срещу вашите собствени възгледи за да си осигурите закрила, помощ или дори одобрение за собственото си съществуване.

Светът е красиво и чудесно място, където промени се случват всеки ден, нов живот се заражда всеки момент и ако вие можете да стоите от страни и да наблюдавате това чудо и да го преживявате-без страх , то това би било чудесно. Но не бъркайте Земята с истинския ви Дом от където сте дошли и където един ден ще се завърнете. Вие не можете да превърнете физическия свят в такъв Дом, не би могъл да го стори и Господ, защото Той е създателя на тези два паралелни свята.

Бог не е създал Ада, а само условията за неговото възникване и така Злото се е появило в тази благодатна среда. Бог обаче е създал и мощно противодействие и го е поставил вътре във вас- интелигентност и знание, които нямат нищо общо с познатите вам. Не тази интелигентност и знание, които обвиняват и заклеймяват, спекулират и сравняват, а дълбоката Интелигентна същност вътре във вас, която е част от Божествената. Това е Ума, който вижда, знае и действа със сила и мощ. Това е противодействието на Злото, което Бог е поставил във всеки от вас не само на Земята, но и във Вселената. Това противодействие обаче трябва да се развива и увеличава и това е отговорност на всеки индивид.

Вътрешното знание не подлежи на корупция и съблазън както на Земята, така и във всички други физически светове, където Злото има много по-дълбоки корени.

Вие сами не бихте могли до се борите със Злото. Дори да опитате то ще ви съблазни и ще ви привлече на своя страна. Вие ще станете като него и от защитници на правдата и доброто ще се превърнете във воини. Ще поведете война срещу други себеподобни, които вие ще сметнете за подвластни на Злото.

Злото обича вниманието. То се храни с тези, които го следват и с тези които му противостоят. Без внимание то не може да съществува, то няма хранителна среда. Има много малко хора на Земята, които са истински посветени на Злото. Тяхното влияние обаче в/у обществото е изключително силно. Разрушителната им сила е невероятна. Влиянието на тези хора е нанасяло и продължава да нанася нещастия и беди на човечеството.

Да се опълчиш срещу такава сила е рисковано защото това значи да се опълчиш срещу всички. Вие ще сте във война с другите и ще отстоявате това, което мислите, че е правилно. Да отстояваш мнението си за кауза е едно, но в този случай вие ще се борите със страха от загуба и провал. Страх от това да загубите и да обречете противника на величие. Страхът поражда раздразнение и ярост, а те пораждат омраза, а омразата поражда насилие. Насилието поражда насилие и още насилие.

Както виждате това е един порочен кръг, един капан, който изправя един срещу друг добри хора и ги поставя в нелеки ситуации, променяйки тотално вижданията и намеренията им.

Мъдростта, която е във вас обаче не е афектирана от никакви външни сили, култура или религия. Тя е свободна, кристално чиста и съпоставима само с Бог защото е част от него. Без значение колко сте се загубили и колко сте се задълбочили във физическия свят вие винаги сте свързани със Създателя си чрез това вътрешно Знание и Мъдрост. Вие не бихте могли да прекъснете тази връзка, нито да я отречете; можете да я заровите на бунището, но не и да я унищожите. Тя е изконната връзка , целта и надеждата ви за изкупление.

Въпросът е колко дълго ще се лутате докато разберете,че без нея не бихте могли да сте успешни и реализирани и да изпълните мисията си тук на Земята. Без връзката не можете да задоволите нуждите на Душата. Без нея не можете да сте в мир със себе си и с околните, в мир със целия свят.

Можете да вярвате колкото си искате във властта на военната машина, оръжието, политиците и правителствата, богатството и красотата, чара и добротата, но Вътрешното знание е единствената сила способна да ви обедини, въодушеви и благослови.

Хората са си създали свои богове за да задоволят честолюбието и гордостта си и да оправдаят намеренията и постъпките си, но Вътрешната мъдрост не е податлива на внушения и заблуди. Вие не можете да заставите Вътрешното знание да задоволи вашите желания, защото То е много по-силно от желанията и мислите ви, породени от вашата ограничена мисъл. Тази ограничена мисъл завладявана от страх, страст и подвластна на силата на Злото.

Дълбоко във вас е Мъдростта и Знанието-непроменливи и вечни. Те са вашето бъдещи и вашето изкупление, те ще ви освободят от прегръдката на зависимостта и Злото.

Можете да се представяте за когото и да било, да играете роли-добри и лоши, но Знанието и Мъдростта са във вас и очакват момента в който ще ги познаете.