Съвременният Бог


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 12 Февруари, 2009г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Том 1 > Господ Говори Отново > Глава 2

Новите откровения на Бог са тук на Земята за да представят Създателя в нова светлина, далеч от представата на древните хора и цивилизации. Тези откровения поставят Бог в контекста на голямата картина на Вселената наречена Великата Общност.

Новото виждане за Създателя се налага, защото човечеството е надраснало остарялото виждане за онзи гневен, малък Бог който е проекция на въображението на група хора или племе или народ.

Разберете правилно, древните хора не са били в грешка, но тяхното въображение е било ограничено и затова не са могли да разберат Бог в неговата пълнота.

Новите откровения представят Бог с нова интелигентна визия, достойна за напредналия живот във Вселената. Тази визия не е човешка тя е на всички интелигентни същества във Вселената. Съвременният Бог не е заинтересован само от Земята, той не осъжда както хората го правят и не заклеймява като тях. Той не се нуждае от възхвала и литургии. Тази идея за Бог е остаряла безвъзвратно.

Бог никога и не е бил такъв. Той винаги е бил такъв какъвто е и сега-един за цялата Вселена. Един за всички живи същества от безброй раси, много различни от човека.

Новият Бог не е ограничен само с човечестото, Неговите откровения не са само за човечеството, но Новите Откровения са подготовка за човешката раса за да могат хората да се поготвят за срещата и присъединяването си към Великата Галактическа Общност.

Не бихте могли да разберете Новите Откровения със старите виждания за Бог. Също така не бихте разбрали размера на интелигентния живот във Вселената. Не е възможно.

Заради Стария Бог са се водели войни, използвали са го крале и монарси , хора и нации. Старият Бог е представян като съдник и отмъстител за грешките на хората на Земята. Остарелите схващания за Ад и Рай са на базата на стария Бог.

Новата визия за съвреминния Бог трябва да изясни това. Бог не е водил и не води хората на война; той не фаворизира един народ над друг, не наказва и не заклеймява. Той не е причина за природните бедствия, чумата, глада, болестите и катастрофите. Той е автор на всичко това и то се случва от само себе си.

Бог е интелигентен. Той е заложил всички процеси в началото и не се намесва постоянно в тях. Той не се меси в нещата те просто се случват по Неговия план.

Той обаче следи и наглежда своите творения и се надява своите чеда да се завърнат при Него. Той не се интересува от религии и вярвания доколкото те са инструмент за приобщаване към Новото знание.

Бог не се вълнува и интересува от фантазии, мании и прелести. Това, което го интересува е процеса на прошката и безвъзмездното отдаване и служене за благото на другите. Итересува го сближаването между хората, запазване на природата и околната среда.

Нежеланието ви да приемете новото виждане за Бог и промените, настъпващи на Земята ще ви принизи до старите виждания за края на света и за финалната битка между доброто и злото.

Това е само едно ново начало за човечеството, породено от технологичния напредък , преход от племенно общество към обединено и силно човечество достатъчно подготвено да се влее в редиците на Великото Общество на Вселената. Човечество достойно да живее в мир и разбирателство със себе си и Околните раси и народи в галактиката.

Човечеството обаче има още какво да научи и разбере за да осъществи този преход. То трябва да се научи да опазва природните ресурси и да обуздае поривите си за конфликти и войни. И бог ще ви помогне в това начинание.

Няма конфликт между сътворението и еволюцията. Няма и между религията и науката. Те са творение на същата действителност за развитие на живота, за корекция на човешките грешки и за спокойно бъдеще.

И религията и науката са корумпирани от същите сили-породени от жаждата за власт, за надмощие на група хора над друга и институции борещи се за власт.

Древното предсказание няма да се сбъдне. Месията няма да се завърне на Земята. Знанието и Мъдростта трябва да се разкрият. Няма да има световен лидер, който да поведе чочечеството към светло бъдеще. Това е старо вярване, никога истинно разбира се.

Хората са изпратени тук на Земята с индивидуална цел. Не си мислете че разбирате това и че сте готови да изпълните тази своя цел. Не мислете че сте започнали да я изпълнявате. Не си мислете че религията или нещо друго ще ви спаси и изкупи греховете ви. Защото ако не правите това заради което сте изпратени и не допринасяте с нещо на другите вярата няма да ви помогне и няма да заличи пропастта между вас и Бог.

Религиите са инициирани от Бог но са били радикално променени от хората. И за да бъдат поправени грешките Той е пратил новите отровения на Земята.

Бог е поставил Мъдрост и знание да ви води по този път. Вярванията са второстепенни и често пречат по пътя ви към Истината. Вярвайки че вашата религия е вярната е такава пречка. Заклеймявайки друге държави и народи е друга пречка към изкуплението ви. Бидейки самодоволен и уверен в собствените ви възгледи и защитаващ ги ще ви заслепи и отдалечи от Бог.

Вие сте пратени на Земята не да съдите и критикувате а да служите и допринасяте.

И така подготовката за приемането ви във Великата Галактическа Общност придстои и вие трябва да сте готови за това. Това не е свършека на света, това е време на голеви промени на Земята. Да много неща ще отмрат, много пътища ще се променят. Човешка природа трябва до се подобри. Състраданието трябва да се развива, опрощението трябва да се развива. Това ще са смутни времена, неразбрани и отричани, но те са необходими за израстването но човечеството и за подготовката му за бъдещето.

Само Бог знае какво следва да се случи и само Той може да ви подготви за това. Вие може и да имате отговори за някои от проблемите си, не бихте могли да предвидите настъпването но новото време на големите промени.
Новите откровения са изпратени на Земята и така Бог помага на човечеството в опитите му да преодолее трудностите и рисковете по пътя. Бог е благословил хората със Знанието и Мъдростта които да ги насочват към правилния им избор, към мир, обединение, сътрудничество, отговорност и свобода.

Не всички ще повярват в Новто послоние на Създателя, но достатъчен брой хора ще повярват в него и ще съумеят да повдигнат съзнанието но човечеството и ще то поведат към новия живот.

Старите идеи и вярвания за ад и рай трябва да престанат да бъдат актуални. Денят на Страшния съд няма да настъпи. Новата действителност изизква нови идеи.

Ако следвате Знанието щи се приближите към Бог. Ако отхвърлите Знанието и продължите да живеете в страх, заблуда и амбиции ще се отдалечите неимоверно от Бог. Ако си свършите мисията на Земята, няма да има нужда да се връщате отново. Ще сте завършили кръга на преражданията.

Господ няма да ви постави в Рая, но ще ви постави да работите във Вселената и да помагате на други същества. Не бихте могли да избегнете тази съдба защото има още много работа за вършене и Бог ще ви използва най-рационално. Вашето изкупление ще бъде извор на вдъхновение за другите по цялата Вселена.

Никой няма да отиде в Ада. Хората вече живеят в ад от разделението си от Бог. Ада на тяхната болна фантазия, себеомраза и омраза към ближния си.

Да има и по-ужасни места, но Бог няма да ви прати там. Но ако не заслужите Неговата благословия и подкрепа ада във вас ще си задълбочи и ще изглежда вечен. Заради това Бог ви е дарил със Мъдрост и Знание и рано или късно вие ще го откриете и щи последвате своето знание което ще ви избави от ващия ад.

Всички ще се завърнат към Своя истински дом там от където са дошли. Разликата е че тези които са били подвластни на злото по-дълго време ще трябва да чакат по-дълго и да допринасят повече за другите. Тираните и царете ще вършат черната работа.

Хората са нетърпеливи, те чакат деня на Страшния съд. Те искат всичко да свърши, не искат да живеят с въпроси и да търсят отговори. Те искат Бог да разреши проблемите им и да накаже виновните.

Затова и старият Бог и изпълнен с омраза и мъст и хората са били заставени да вярват в това под заплахата на ада. Това е примитивен възглед към света и живота. Това е далеч от истинската ви Божествена същност.

Вашият Отец ще ви повика обратно при себе си, но това може да продължи дълго във времето. И вашите тегла и мъки на Земята ще продължават до тогава докато не осъзнаете силата и значението на вътрешното ви Знание и Мъдрост, кооито чакат да бъдат разкрити всеки момент.

За да може човечеството да избегне бъдещи конфликти и катастрофи на Земята и с други раси от галактиката всеки от вас трябва да доприниси с каквото може за това начинание. Да се стреми към мъдрост и познание.

Не се отдалечавайте помежду си а стъпете на традициите и ценностите които имате. Вие ще трябва да приемете извънземни традиции и ценности на други раси и планети. Ще трябва да промените виждането за Бог, който е не само ваш Бог на Земята но и на цялата Вселена.

Ако се опълчите срещу Божията воля ще задълбочите пропастта между вас и Бог.

По-голямата част от това в което вярват хората е плод на човешката фантазия. Такива са историите за Създаването на видимия свят, плод на ограничената човешка мисъл неспособна да обхване и разбере мащабите на това дело.

И така когато разширите познанието си ще можете да разберете Божественото, Сътворението и дори чудото на изкуплението.

Ще разберете, че има един Бог за всечки светове във Вселената. Бог за всички и Той има план за изкуплението на всички и този план се осъществява чрез Мъдростта и Знанието във всеки от нас. Много и различни са цивилизациите във Вселената, някои са по-напреднали технологично , други не, някои от тях свободни, други поробени от себеподобни раси и цивилизации. И независимо от това планът на Бог за искупление е за всички тях.

Разбира се вие не можете да обясните всечко това. Или бехте могли? Не бихте могли да обхванете дори понятия като Велика Галактическа Общност, която обхваща неизброимо количество раси и цивилизации.

Постепенно вместо да се опитвате да разберете всичко това ще последвате силата на Мъдрастта и Знанието заложено във вас. Започвате да изпълнявате Божия план и използвате вашия интелект в това начинание. Спирате да твърдите, че познавате Волята Божия и се превръщате в предан служител на Бог. И ако намеренията ви са чисти ще изпълнявате Божията Воля без да се изтъквате и величаете, без да се обявявате за нов създател на движение и религиозни организации.

Господ има план за всеки от вас и този план трябва да се изпълнява индивидуално от всеки от вас.

Изпълнението му ще зависи от това как спазвате и използвате Знанието във вас; как взаимодействате с другите и как опазвате природата и живатните. Как се отнасяте и живеете, без заклеймяване, арагантност и високомерие.

Това е валидно и за всички раси и цивилизации във Вселената. Продукт на физическия свят, който е малка част от Божия свят.

Бъдещето е пред вас и очаква да бъде открито. Имате велика участ, но трябва да отворите очи и уши, да учите и подготвите за него.

Старите религии вече не са полезни и актуални. Исус, Мохамед и Буда, както и всички светии са част от Великата Галактическа Общност подготвяйки приобщаването ви към нея.

Бъдещето ви в ъв Галактическата общност ще бъде трудно и изпълнено с предизвикателства. Човечеството ще бъде изправено пред нови опасности от корупция и съблазън. Извън земни цивилизации ще се опитат да ви подкупят с техологии и обещания. Човечеството трябва да устои на всичко това да запази и съхрани ценностите и свободата си.

Само новите Откровения разкриват всичко това. Предишните Откровения не са упоменавали и дума, защото човечеството не е било застрашено от екологична и атомна катастрофа, както и от иноземно поробване.

Затова и новият месия е изпратен на Земята да донесе новите Откровения. Той е обикновен и смирен мъж. Той не е войн или победител. Той е Месията.

И така още веднъж човечеството е поставено на изпитание. Достойно ли е то да приеме новото време, ще отговори ли на призива на Бог или ще продължи сегащния си път към себеунищожение.? Ще продължи ли човешкия интелект да замества Мъдростта и Знанието? Ще се променят ли хората към доброто. Това зависи само от тях.

Бог не ще ви остави и ще ви подкрепя по нелекия ви път. Затова Той е изпратил новия Месия който да донесе Новите Откровения. Това е от „Новият Бог”. Нов само за вашите разбирания. Бог не нито стар нито нов а е бил винаги.

Бог е видял тези глобални промени и опасността която грози разделеното и обезверено човечество. Видял е неспособността на хората да реагират адекватно на новите предизвикателства и е изпратил новите Откровения.

Бъдете уверени в силата на Знанието във вас. Чрез изучаване на стъпките към познанието ще откриете неговата сила и мощ. Ще разберете че сте Божие творение изпратено тук на Земята с велика цел, която продължава въви извън границите на времето.