Произходът


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 18 ноември, 2009г.
в Лондон, Англия

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Том 1 > Господ Говори Отново > Глава 3

Животът се е зародил отдавна, преди Земята, преди живота, който познавате, преди да приемете форма и да станете личности на света.

Животът е съществувал без друга алтернатива, завършен, цял, пълноценен, изцяло в Сътворението, чудесен, неподатлив на думи и определения, живот в най-чиста форма и неизброими проявления, съзидателен и хармоничен, живот все още съществуващ във вас в този момент, дълбоко под повърхността на мисълта ви.

Но имаше Разделение и То създаде физическата вселена която вълнува вашите чувства. Защото не може да има алтернатива на Създанието, Господ създаде Физическата вселена за всички съзнателни същества, които биха избрали Разделението – място за живот, където да учите и да изживявате малките удоволствия и огромните трудности на съществуване извън Сътворението.

Бог създаде в движение геологичните и биологични сили които ръководят разширяващата се вселена пълна с безрой живи форми и форми на интелигентен живот, развиващи се, но и завръщащи се. Така в края не би имало алтернатива за Създанието.

От ваша гледна точка изглежда, че няма алтернатива на физическия живот и Сътворението е като много далечна и ефимерна реалност. Бог създаде физическия живот за разделените да го населят в тази вселена. Нужни бяха еони от време във ваши мерки за да бъде създадена околна среда където съзнателните същества могат да съществуват. Защото времето е нищо за Създателя и всичко за вас.

Световете във вселената, които съзнателния живот трябваше да обитава, трябваше да бъдат поносими и подходящи за живот, но трудни както е трудно и Разделението. Вие трябва да учите да решавате постоянно възникващите проблеми от всякакво естество – оцеляване и набавяне на провизии, съперничество и конфликт с другите, други същества като вас както и такива от много различна форма и вид. Разделението не би било лесно и благословено. То би било проблематично. Да, то ще предлага големи удоволствия, но те биха били кратки, защото няма постоянна перспектива за Сътворението.

Физическата вселена е алтернатива за Създанието и затова тя се движи и променя. Тя има начало, среда и край. Вие сте някъде в средата на великата спирала на Сътворението.

Само малка част от Създанието е включена във физичиския свят. Но за вас разбира се това е непонятно и неразбрано както и трябва да бъде. Не е във възможностите на вашия интелект да разбере и вникне в размерите на това за което говорим.

Но има някои важни неща, които трябва да разберете за живота ви на света сега – защо сте тук и най-важното какво съществува във вас в момента, което ви свързва със Създанието както е, и винаги е било.

Вие всъщност нямате произход, защото сте част от Сътворението. Произходът би имал значение като понятие само в контекста на времето и формата. Но вие сте извън времето и формата и затова нямате произход. И защото нямате произход, вие нямате и крайна точка. Тази част от вас, която е етерна и завършена и която е дълбоко в съзнанието ви, живее в тази реалност.

И така сега имате две съзнания. Едното е съзнанието за света, което е под въздействието на света, съзнание пълно със зависимости и въздействия от света и вашите решения, и отговори изхождащи от него. Но дълбокото ви съзнание е все така свързано със Сътворението.

В Новите Откровения на Бог това се нарича Знание и Мъдрост- Знание което значи дълбоко вътрешно съзнание, съзнание което не е част от Разделението. Разликата между вашето вътрешно и външно съзнание което e на повърхността е и разликата между Сътворението и Разделението. Вие не бихте могли да се отделите напълно от Господ. Тази част, която е постоянно свързана с Него представлява Знанието. Тази част, която е отделена от Него представлява вашата душа.

Сега вие сте в света, в който изглеждате като отделни личности, индивидуалности, съзидателни но без истинска основа, сами опитващи се да създадете асоциации, изправени в свят с огромни трудности и опитващи се да решавате въпроси за оцеляването в него.

Но защото Знанието е с вас и във вас, вие сте тук с мисия. Само Знанието е наясно с нея както и за начина по който ще бъде осъществена и кого ще включи.

Колко различно е това от идеите, възгледите и вярванията ви за това какво то би могло да бъде. Да, между другото вие подозирате че има нещо много по-важно в живота ви, нещо постоянно и непроменливо във вашето съществуване, че сте съществували преди и извън този живот.

Но вашата мисъл не би могла да надникне отвъд този хоризонт. Тя не би могла да отиде толкова напред или назад, защото тя разбира само нещата с форма и движение. Твърдението, че нямате начало и крайна точка е извън нейните възможности.

Без значение за кого се мислите, без значение как сте украсени и представени от мисълтта ви и как се идентифицирате с места, хора и събития, великата асоциация живее във вас.

Това е надеждата и съдбата ви, обещанието за задоволение и изкупление. То не е изместено и корумпирано от света. То не е унизено от света. Светът притеснява мощта и присъствието на Знанието и намалява проявлението му тук но не и съществуването му.

Не съществува противоречие между Създанието и еволюцията, защото Бог я е създал за да могат всички в Разделението да намерят обратния път. Дори най-грешните, най-ужасните и пропадналите ще намерят обратния път, защото няма алтернатива на Сътворението. Дори Ада и всички определения за Ад които можете да си помислите е само временна измама за нещата.

Силата, привличането и повика на Бог са във вас, дълбоко под повърхността на мисълта ви. Това са спомените за великата цел с която сте родени, която не е причина за Разделението, но е цел за участие, която има мощта да заличи Разделението и да ви освободи от него както и да ви върне силата, увереността и истината , че не сте сами.

Вие сте на света с цел, не вашата цел, но цел дадена ви преди да се появите тук, цел свързана със сегашното време на Великите Вълни на промяната приближаващи Земята.

Можете да претендирете. Можете да продължите да бъдете обсебени от себе си. Можете да мислите ден и нощ, но се отдалечавате от великата цел и повика на Бог във вас.

Когато Ние говорим за Произхода, Ние говорим за това което има начало, среда и край. Произходът на физическото ви съществуване има начало, среда и край. Произходът на нацията ви също има начало, среда и край също както и произхода на Земята, въпреки че това е доста дълъг период от време. Дори вселената, която вие възприемате толкова далече колкото очите и ушите ви могат да достигнат, има начало, среда и край.

Това е теологията на Великата Общност, теология на живота във вселената, не само теология на една малка раса на една малка планета.

Това е началото, дадено на човечеството сега, защото то навлиза във Великата Общност на живота и се изправя пред тежки изпитания причинени от Великите Вълни на промяната-колапс на природната среда и всички проблеми които ще последват от това.

Това е причината Новите Откровения да бъдат дадени, не само да ви подготвят за Великите Вълни на промяната, но и да ви ограмотят относно естеството на духовността във вселената и относно голямата картина на съществуването ви, така че да можете да откриете вашата роля в истинската реалност.

Никой на Земята не може да ви даде тази теология, защото никой не разбира реалността на живота във вселената. Никой на Земята не би могъл да ви образова относно Великата Общност, и как би могъл да знае?
Единствено Новото Съобщение от Създателя на живота може да ви разкрие тези неща, неща никога преди не разкрити, но необходими сега на човечеството за да може то да се подготви за срещи с живота извън границите на този свят и да му даде сила и проницателност за срещи и насоки във Великите Вълни на промяната наближаващи Земята.

Аз говоря извън вашия кръгозор, защото говоря за Създанието. Всички Ние сме живели в този и други светове преди, както и много от вас.

Вашите теологии са прекалено тесни и ограничени за да обхванат значението на духовността и обсега на времето което тя наистина обхваща. Но всеки трябва да започне отнякъде. И всеки трябва да получи благодеянието на Създателя както и много и различни пътеки до Него, които са осигурени. И всички те са били изместени и променени от хората в хода на времето.

Това е началото в което вие трябва да започнете да изучавате теологията на Великата Общност. Ако не я изучавате, то вие няма да престанете да бъдете примитивна раса, изолирана и неглежирана, суеверна и глупава в разбирането ви за живота. Затова са и Новите Откровения на света както виждате. И затова Те са като нищо друго някога получено от човечеството.

Хората няма до ги разберат. Те ще бъдат объркани. Някои дори ще са обезпокоени и обидени. Но Новите Откровения на Господ не са дадени да оправдаят човешките очаквания.

Те са дадени на хората за да ги спасят. Човечеството може да загине изправяйки се пред Великите Вълни на промяната. То може да загине в срещата си с Великата Общност на интелигентния живот, Великата Общност която не е човешка и не споделя човешкия дух.

Затова са и Новите Откровения. Затова и вашето разбиране трябва да се повиши. Трябва да започнете да мислите за неща за които никога не сте мислили, да класифицирате разликите които сте направили и които нямат място в правилното разбиране и да направите нови разлики които да са в подредба отговаряща на новото разбиране. Ще отнеме дълго време за хората да разберат това, но дори и малък брой от тях да го разберат е едно ново начало.

Много хора в света днес чувстват Духа в себе си, и се готвят за новата реалност и Новите Откровения. Те не са открили своя дом в традициите на света. Те очакват нещо ново да бъде разкрито. Те живеят в бъдещето, защото днешния им живот не може да отговори на дълбоките им копнежи и техните силни връзки. Ако те открият Новите Откровения, това ще даведе до прояснение и ново значение на тяхното съществуване и ще даде отговор на въпросите им – въпроси с които те живеят и на които нямат отговори.

Важно за вас е да разберете, че сте дошли в този свят и на всеки от вас е дадена велика цел – да помага на света сега и за в бъдеще така че света да има такова бъдеще, и за да може еволюцията на човечеството да продължи с по-голяма вероятност за успех.

Време е да се забравят историите за сътворението и идеите за края на света, защото реалността е далеч от тези неща. Време е да погледнете в небесата, да размишлявате върху разширението на вселената и да преоцените вашите фундаментални вярвания и идеи, ако имате такива изобщо.

Човешката духовност е била ограничена в рамките на този свят, в отделните му региони между различните раси и народи. Но Духовността на Великата Общност е духовност на цялата вселена. Господ е Бог на цялата вселена- Бог на неизброими раси доста различни от вас, вселена представляваща практическа, физическа и духовна еволюция на всеки етап от развитието. Това е пред което ще се изправите за в бъдеще. И затова не можете да бъдете примитивни хора с примитивни идеи. Вие също трябва да растете и да се развивате защото живота го изизква от вас.

Откровенията трябва да дойдат и те трябва да бъдат велики, достатъчно велики да служат на хората за дълго. В тях великите традиции на света намират своята изява. В тях обединителната им цел трябва да бъде разкрита, както и различията между тях- различия в разбиране, в духовни практики, различия в учители, лидери и Месии- започват да се разпадат и да разкриват тяхото голямо присъствие и значение.

Целта на всяка религия е да ви доближи до Знанието. Защото То е тук за да ви води, да ви предпазва и да ви поведе към по-велик живот в служба на света. Бъдете себе си във всяка вяра или традиция, това е важното.

Може да се молите на Бог. Може да паднете на колене в храма, църквата или джамията. Но докато не започнете да вършите Работата на Господ, която е предназначена за вас, няма да можете да различите истинската природа на вашата духовност.

Тези неща съществуват, но трябва да бъдат отново научени, защото Разделението заслепява, обърква и зашеметява със своето проявление. То е също реалност която изглежда вечна въпреки че има край. Но за вас края на вселената е толкова неизразимо далеч във времето, че изглежда такъв край не съществува. От кръгозорът на вашия живот края е необозрим.

Следователно, приемете ученията и подготовката за да помогнете на мисълта ви да надживее ограниченията, смущенията и заблудите си за да може да служи на силата на Знанието във вас и да не бъде пречка за него.

Защото умът ви е средство за комуникация. Той не е истинското ви аз и природа. Интелектът е могъщ комуникатор и навигатор. Той е тук да направлява кораба ви. Вие обаче трябва да сте капитаните на този кораб и това е точката от която да започне подготовката ви. Тук трябва да видите, че интелекта е това, което ви лимитира и отваря живота ви, това което ви води към силата и присъствието на Знанието и което отхвърля това присъствие и го отдалечава от вас.

Вие нямате произход и така душата ви не може да умре. Но ако тя живее в адски условия, нейните терзания изглеждат безкрайни. Тя е затворник в реалността на Разделението. Това Разделение има край. Но този край е много далечен и е в границите на този свят, край за който вие ще работите за различни компетенции дори и когато надживеете нуждата от живот в този свят или дори от заемане на форма.

Ето защо сказанията за Ад и Рай са примитивни и нямат нищо общо с реалността. Ако успеете да превъзмогнете нуждата от използуване на форма във видимия свят, тогава ще помагате на тези, които остават невидими. Така помощта ви ще расте. Господ няма да подмине постиженията ви, но ще ги използува за помощ на други, които се нуждаят от тях и които ще ги използуват в бъдеще.

Тук всяко религиозно нещо трябва да бъде преразгледано в Светлината на Новите Откровения. Тук вие трябва да разберете че не сте вашия интелект и че той сам не би могъл да обхване същността на Господ и Неговото Присъствие и Намерение на света.Това може да стане само с Откровенията, Откровения дадени на целия свят и които трябва да се появят във вашия живот като индивидуалност, и да ви приближат до силата и присъствието на Знанието както и да ви покажат границата на мислите и разбиранията ви.

Това е подарък който ще ви освободи, ще ви закали и ще ви даде сила и цел в живота. Но има толкова много пречки, толкова много дълбоки вярвания и предположения. Хората базират своята идентичност върху вярвания и предположиния.

Тези врати трябва да бъдат отворени и преосмислени. Това изизква кураж и твърдост. Защото човечеството не е готово за Великите Вълни на промяната, защото живее в сгромолясващ се свят- свят на намаляващи ресурси и унищожаване на околната среда. Човечеството не е готово за реалността на живота във вселената, която е много по-предизвикателна отколкото можете да си представите. Затова и Новите Откровения трябва да бъдат предадени сега и човешкото разбиране за тях да расте. Човешкото обединение и кооперативност трябва да бъдат установени и изграждани, не за високи принципи, но за оцеляване и изграждане.

Вие ще прецените в бъдещето кой е мъдър и кой не, кой би откликнал на Откровенията и кой не, кой е с отворено сърце и кой не е, кои имат куража да поставят под съмнение техните идеи и идеите на тяхното общество и кои не. В Светлината на Откровенията, всичко това ще се разкрие, защото никой не може да живее в миналото, когато бъдещето се разкрива.

Създателят на живота харесва човешкия дух и всички хора на света, без значение дали са религиозни или не, дали са мъдри или глупави, грешни или целомъдрени. Това има значение само за времето, което ще им бъде нужно да извършат това за което са пратени и да постигнат своето изкупление. Но за Господ времето е нищо. За вас то е всичко, както и трябва да бъде, както и е.

Вашата съдба и бъдеще е във Великата Общност. Наближава края на изолацията ви. Вие унищожавате ресурсите на Земята. За да бъдете свободни във вселената вие трябва да сте самостоятелни, обединени и много прикрити. Това са изизкванията за всички свободни раси във вселената. Но това ще изизква големи промени в човешкото разбиране и отношение и на освобождаване от миналото, както и от оковите на вярванията ви.

Хората нямат голямо желание за промяна, затова този процес ще отнеме време. Но от друга страна вие не разполагате с много от него за да се подготвите. Затова са и Новите Откровения на света. Затова е и подготовката на човечеството. Не всички желаят промяната. Но достатъчно трябва да се подготвят от всички нации и народи за да може човечеството да започне наистина да разбира трудното си положение и своите големи възможности.

Няма нищо по-важно на света от това, защото всичко ценно може да бъде загубено в хода на предизвикателствата които наближават. Затова няма нищо по-важно за вас като индивидуалности и за цялото човечество от приемане на Новите откровения.

Със Знанието ще знаете как да процедирате. Без него ще продължите да бъдете разочаровани, объркани и отчаяни пред изпитанията и несигурностите, които приближават. Това е предсказанието на Бог за хората. Месията на Господ е тук за да предаде това.

В света днес съществуват хиляди духовни учения, но има само един Месия. Има само едно Ново Съобщение от Господ. Ако не го приемете, то е защото сте притеснени, че отговора е получен и той ще изизиква големи неща и голяма отговорност от вас.

Ще видите кой ще откликне и кой не, както ще чуете и цял набор от извинения за това кое би спасило света. Светлината осветява тъмните ъгли и всичко което е скрито там, това което е било грешно именувано и замаскирано. Това е времето на Откровенията, ще видите това което е истинно и грешно. И разликите ще бъдат очевидни и ясно разграничими.

Вярвяйте, че силата и присъствието на Знанието са във вас. Те остават неподкупни у вас. Мисълта ви е объркана, обезпокоена и изпълнена с ограничени и нереални идеи. Но силата на Мъдростта е у вас. Ето защо живота ви има велико обещание без значение трудностите и условията на деня.

Подготовката е трудна и изизкваща, защото свободата се отвоюва. Тя не може да бъде само предполагаема. Трябва да се освободите от всичко, което я отхвърля за да се заздрави тя. Това се иска от хората. Това е изискване, а не само утешение.

Чуйте Гласа, който говори за Силата на Сътворението – Глас много по-голям от вашия, Глас извън индивида, Глас който говори за Присъствието и Йерархията на света, Глас който не можете да определите, Глас който е част от традициите ви. Но това е същия Глас, говорил на великите освободители и Месии в миналото, Гласа, отвеждайки ги извън техните разбирания и подготвяйки ги за да помогнат на хората колкото могат.

Откликнете на този велик повик и вашия живот ще започне да се движи и грешките ви ще станат забележими. Това ще промени вашата преданост към хора, места и събития като нещо което е естествено и основно и в хармония с вътрешния ви опит.

Бог само иска да се завърнете към това, което е истинското у вас и в другите, да се завърнете към истинското си Аз. Вие не трябва да сте прекрасни или изключително чисти и безупречни, защото това няма да се случи.

Дори най-великите между вас ще имат техните съмнения и задръжки.

Нека това бъде разбрано.