Как Бог Говори на Света


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 16 април, 2008г.
в Техеран, Иран

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.


Бог наглежда света, защото светът е изпълнен с проблеми. Така е било винаги.

Затова сте дошли на света. Това е място, където Бог е забравен и вашата истинска природа е забравена. Това е място на съревнование и конфликти, където животът е изпълнен с трудности и където постоянно трябва да решавате проблеми във вашето ежедневие. Това е място, където хората са непознати един на друг и за себе си като божии създания. Това е място за показване. Това е място на сензация.

То е прекрасно и опасно, красиво, но и объркващо. Това е мястото, където отлъчените са дошли да живеят, да учат как да дават отново и да запълнят празнината, за да може Разделението да приключи с течение на времето.

Никой не е дошъл тук случайно. Всеки е пратен с цел. Тази цел остава неразкрита във вас, но вие трябва да я откриете и това е най-великото занимание в живота. След задоволяване на основните ви потребности в тази действителност, вие трябва да откриете своята цел, защото по този начин Бог ви говори и така ще откриете своя път.

Божият План е толкова обикновен, че се изплъзва от човешкото разбиране, но е мистериозен въпреки това, защото не се вмества в очакванията на хората. Той не се вмества в човешката вяра и традиции. Той е отвъд разбирането и въпреки това е много обикновен.

Бог говори на света чрез дълбокото Знание в личността и чрез силата на обединените връзки, в които тази дълбока мощ може да се прояви и изпита от двама човека.

От време на време Бог говори на света, за да предаде съобщение на хората. Това не се случва често и е обикновено веднъж на няколко столетия. Божиите съобщения за света са предназначени за дълги периоди от време и трябва да въздействат и променят сърцата и съзнанията на хората за много дълго време. Тези Съобщения са давани в повратни точки на човешката еволюция и във велики времена на промяна и нужда.

Значението на това е отвъд сегашните ви компетенции, защото вие не виждате належащите нужди на човечеството и защо Новото Съобщение от Бог би трябвало да бъде пратено на света. Докато Бог ви говори посредством дълбокото Знание във вас и посредством силата на връзките, Божието Съобщение за света трябва да подготви човечеството за това, което то не може да види и знае. То трябва да предудпреди човечеството. То трябва да вдъхне сили на хората. То трябва да подготви човечеството.

Вие само можете да наблюдавате това. То ще бъде отвъд сегашните ви идеи. То ще надвиши вашите разбирания. Но Бог не се опитва да докосне интелекта ви, а дълбоката ви същност. Защото вашият интелект е създаден да разбира и направлява физически и практически неща. Дълбоката ви същност обаче, е на душата и така ще откликнете на великите, но редки съобщения на Бог за човечеството.

Хората имат много въпроси, но те трябва да се научат да слушат с дълбоката си същност, да успокоят съзнанието си и да слушат, да бъдат присъстващи, да бъдат наблюдаващи, да бъдат почтителни.
Интелектът не може да знае със сигурност дали Новото Съобщение от Бог е автентично. Хората не могат да знаят със сигурност дали това, което чуват е напълно истина, великата истина от Създателя на целия живот. Те не могат да знаят с техния интелект дали Месията е истински. Но в сърцата си те ще знаят. Резонансът ще бъде дълбок. Разпознаването ще се покаже от дълбокото съзнание във вас и в другите.

Това е запазило религията жива. Дълбокият резонанс. Не силата на вярата, защото вярата е слаба и способна на грешки и лесно може да бъде манипулирана от други хора, от други сили и т.н. Но резонансът, чрез който хората отвръщат на Великите Божии Съобщения се осъществява дъбоко във вътрешността на личността – отвъд интелекта, отвъд идеите и разбиранията – и това му дава сила и очарование.

Ако обаче не можете да отговорите на дълбоко ниво, тогава то се превръща в средство на идеологията, на вярата и на социалното и политическо приобщаване. То се превръща в предмет на съгласие и в очакване за другите. Ако от вас се очаква да вярвате, вие вярвате. Ако от вас се очаква да се молите, вие се молите. От вас се очаква да следвате изизкванията, които са зададени най-вече от хората, разбира се. Но Бог говори на дълбоката ви същност.

Бог говори на света чрез тези велики Съобщения. Те са отвъд належащите нужди на личността. Те обхващат нуждите на човечеството като цяло и са за доброто и еволюцията на цялото човечество.

От това вие печелите чувство за място и цел в живота в това време – защо сте тук сега, на това място, в сегашните обстоятелства, във вашия народ.

Трябва да имате такава голяма перспектива. В противен случай няма да разберете широкия контекст, в който съществува вашия живот и няма да разберете движението и знаците на света. Вие ще мислите, че това се отнася за миналото – че по някакъв начин сегашното и бъдещето са удовлетворение на миналото. Идеите са свързани с миналото, но дълбокото Знание, което Бог е поставил във вас е за сега, за момента и за бъдещето. Това е толкова различно разбиране.

Бог не се грижи дали сте религиозни или не. Но Бог ви зове на дълбоко ниво чрез великото Съобщение за света, което е дадено на света и чрез силата и влиянието на Знанието във вас. И това се случва всеки ден, всеки момент, всяка година, по всяко време и на всяко място.

Дори да четете писанията и те да ви вълнуват дълбоко, това е заради резонанса, не заради идеите. Силата на Бог не може да бъде ограничена от човешките идеи или от идеите на някоя раса във вселената, които са толкова много на брой.

Бог говори сега на света чрез Новото Съобщение от Бог и чрез Месията, който е пратен на света да подготви човечеството за срещата му със западещ свят – свят, чийто ресурси намаляват; свят, в който хората трябва да се обединят помежду си и да прекратят конфликтите си; свят навлизащ в опасен период, по-опасен от всеки друг познат до сега; свят изправящ се срещу контакт с живота във вселената; свят изправящ се срещу интервенция от раси от вселената, които са тук, за да спечелят предимство от слабото и разделено човечество.

Човешкото семейство никога не се е изправяло пред тези две големи предизвикателства – живот в западащ свят и съревнование отвъд света за това кой ще контролира света и кой ще властва тук. Великите Месии, които Бог е пратил на света до сега не могат да ви подготвят за това. Затова е Новото Съобщение от Бог. Никога не си помисляйте, че Бог е престанал да комюникира със света. Никога не си помисляйте, че финалното Съобщение за всички времена е дадено. Това е човешко предположение. То е измислено, за да брани вярата и идеологията.

Но Бог наблюдава света. Светът се изправя срещу най-голямото си предизвикателство като цяло. Как ще реагира той? Как ще се подготви? Ще може ли да разбере наближаващата голяма промяна? Ще се бори ли и ще страда ли той със себе си за оставащите природни ресурси? Ще се обедини ли той срещу чуждата интервенция? Това е време за важни решения: ще пропадне ли човечеството или ще се обедини, за да оцелее и да опази независимостта си на този свят.

Вие виждате колко далеч отвъд личните ви ангажименти е това – отвъд дневните ви грижи, отвъд идеите ви, отвъд вярванията ви, отвъд вашите религиозни разбирания, отвъд политическите ви възгледи, отвъд ежедневните ви нужди. Ако сте ангажирани само с ежедневните си нужди, как ще видите Великите Вълни на промяната, които наближават и които ще променят пейзажа? Как ще можете да четете знаците на света говорещи за велики неща отвъд личните ви грижи? Ще стоите на брега, с гръб към морето, когато Великите Вълни приближават – не гледащи, не виждащи, не слушащи?

Затова Великите Божии Съобщения се издигат над разбирането и съзнанието на хората във времето, когато Великите Откровения са давани. Вие трябва да имате много по-голяма перспектива и да сте високо в планината, за да видите приложимостта и значението на това.

Хората ще мислят, че Новото Съобщение от Бог е неподходящо. То е невъзможно. Ще изглежда, че то не засяга ежедневните им грижи. Те няма да видят, че то е тук, за да спаси самото човечество. Те няма да видят какво наистина представлява то. Така то ще бъде пренебрегвано и избягвано, критикувано и осмивано.

Хората искат хляб днес. Те не виждат, че когато Бог говори на целия свят, това е за спасението на целия свят. Това е за оцеляването на човечеството. Без това няма да има хляб за никого в бъдещето. Затова е дадено Новото Съобщение.

Трябва да сте спокойни и да слушате със сърцето си. Идеите ви ще страдат. Те ще страдат да продължат да съществуват. Те ще се опитват да изчислят и разберат това. Но те няма да могат, както виждате, защото това не е Съобщение за интелекта.

То говори на дълбоката интелигентност във вас, интелигентност създадена не от света, а от Бог да ви води, да ви пази и да ви даде възможност да отговорите.

Забравете идеите и религията си сега, защото се изправяте срещу Новото Съобщение от Бог. Забравете предписанията от миналото, защото то е за сега и за бъдещето.

Това ще определи дали човечеството ще има бъдеще, бъдеще, което вероятно вие ще желаете и ще прегърнете. Това е за предпазване на човечеството, всеки от вас, живеещ в западащ свят, живеещ в свят изправящ се пред интервенция и съревнование отвъд.

Трябва да видите връзката. Ако мислите, че това не е важно за вас, то тогава вие сте загубили връзка с живота. Вие не можете да видите какво то осигурява за човечеството.

Бог е осигурил този изобилен свят за човешкото семейство. Ако той бъде ограбен, ако бъде разрушен, ако бъде изчерпан, Бог няма да създаде друг свят за вас. Вие ще трябва да живеете с последствията.

Ако ресурсите ви не са управлявани, разпределяни и опазвани когато и както е необходимо, мислите ли, че Бог ще дойде и ще ви даде нов свят – а вие само ще се преместите на някоя друга планета? Какво си мислите? Мислите ли, че сте сами във вселената и никой не знае за вас, че другите не желаят това място за себе си?

Това не засяга хората днес – техният ежедневен фокус, тяхната работа, тяхната идеология, вярванията им, религията и политическите им идеи. Правителствата не се събират, за да разизкват начините, по които човечеството ще оцелее във Великата Общност на интелигентния живот. Това не е част от публичните дебати и разговори. Хората не говорят за това в кафенетата.

Затова е Новото Съобщение от Бог и затова трябва да слушате сега, защото това е изцяло свързано с вашия свят, с вашето бъдеще, кои сте вие като личности и най-вече защо сте пратени на света.

Знанието, което Бог е поставил във вас е това, което ще ви даде възможност да чуете и да откликнете. Ако не сте във връзка с това Знание, тогава то ще изглежда като чужда идея за вас. Но ако можете да слушате със сърцето си ще видите и ще знаете, че това е великото Съобщение за вашето време и занапред.

Бог няма да даде друго Съобщение на човечеството за дълго време. Това е то. Ако не можете да чуете, това ще бъде голямо нещастие за вас. Това е то. Няма друго съобщение наблизо, зад ъгъла. Няма друга версия. Няма Съобщение, което ще дойде и ще бъде такова, каквото искате да бъде. Това е то. Това е Гласът на Новото Съобщение. Това е Глас подобен на този, който е донесъл Съобщенията през човешката история.

Вие се чудите на езика ми. Аз представлявам всички езици в един. Но аз говоря на английски, защото това е най-универсалния език в света днес. Той има най-голямо разпространение и най-големи възможности. Моят акцент е акцент на всички езици.

Не е важно, че се опитвате да разберете тези неща, важно е, че слушате, че получавате Новото Съобщение от Бог – не се борите с него, не се състезавате с него, не спорите с него, не мислите, че трябва да му вярвате, а да слушате, да прекратите безкрайните си мисли и да слушате. Ще знаете, че това е истина само чрез дълбокия резонанс във вас. Предизвикателството е за вас, както виждате.

Всички велики Месии са били отричани и осмивани, преследвани и дори убивани, защото хората не могат да чуят. Те не могат да почувстват.

Същият проблем съществува и днес. Вие имате модерно общество, модерна технология, но и същия проблем. Това е проблем на живота в Разделението. Това е проблем да бъдете доминирани от съзнанието си, от мислите и вярванията си. Това е проблем на липсата на свобода във вашите общества. Хората пъшкат под гнета на оцеляването и на правителствата. Дори религиите са тиранични. Проблемът обаче е същият. Той винаги си е бил същия. Затова Месията е отричан, затова никой не му вярва, затова е подозиран, критикуван, осъждан, игнориран или отбягван. Това е все същият проблем.

Какво ще ви коства да осъзнаете, че живеете във времето на Откровението? В това време Новото Съобщение от Бог е дошло на света. Ще стоите ли наоколо клатейки глава? Ще избягате ли? Както виждате, това е същия проблем.

Как ще знаете? Ще знаете, защото Бог е поставил силата на Знанието във вас, далеч отвъд и под вашите идеи, концепции, съвети и традиции.

Бог говори сега на света. Трябва да чуете какво Бог ще каже на хората. Спрете да говорите. Спрете да мислите. Спрете да спорите. Спрете да се съпротивлявате и слушайте. Ако не слушате, вие дори няма да знаете на какво отвръщате.

Двете големи предизвикателства пред човечеството ще определят съдбата и бъдещето на всеки от вас тук на този свят, съдбата и бъдещето на нациите, на хората, състоянието на света и дали човечеството ще може да опази независимостта си на този свят.

Вие сте живяли в изолация прекалено дълго и си мислите, че сте сами в космоса. Вселената обаче е изпълнена с живот. Вие живеете на красива планета. Има раси, които знаят това и я желаят за себе си. Как ще я опазите и отбранявате? Как ще опазите възможността на човечеството да оцелее тук?

За да сторите това трябва да се обедините. Народите ви трябва да си помагат. Трябва да прекратите безкрайните конфликти. Трябва да видите необходимостта от това сега. Това не е само идеал или пожелание. Това е необходимост.

Бог говори на света. Така Бог говори на света. Това е толкова просто и ясно. То не е сензационно. То не се побира в човешките очаквания. То не е тук, за да потвърди човешките идеи или очаквания. Така Бог говори на света.

Новото Съобщение е велико. Нужно е дълго време, за да бъде представено. Месията е на света. Вие трябва да чуете Съобщението. Трябва да слушате със сърцето си. Трябва да позволите на Бог да ви разкрие състоянието на света, бъдещето на човечеството и важните решения, които правителствата, хората и вие трябва да вземате за това как ще живеете, какво ще изберете, вашето разбиране за това накъде отива човечеството и предизвикателствата пред вас сега. Бог осигурява това, което човечеството не може да знае за следващата голяма стъпка в дългата си история тук.