Всеобхватният Бог


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
На 14 октомври, 2015 г.
В Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Том 1 > Господ Говори Отново > Глава 1

Вече е време хората да разберат и познаят своя Създател, който е и автор на техният живот и на живота във Вселената.

Това разбиране не е в противовес на досегашното схващане за Бог, то има за цел само да разшири и обогати известното вам и да разтвори врати към Божественото в Душата ви.

Новото виждане трябва да обнови и опресни, както и да отдели плявата наслагвана във вековете от хора и институции.

Важно е да не смесвате Бог с религията. Много ужасни дела са извършени и продължават да се извършват по религиозни причини в името на Бог. Създателят обаче е над тези неща, извън грешките човешки, зад човешката мисъл и въображение, зад човешката алчност и корупция.

Необходимо е също така да разберете, че Създателят е отговорен не само за вашия свят на Земята , но и за живота на всички същества във Вселената.

Ако не промените отношението си към Него ще продължавате да Го виждате като проекция на своите мисли, желания и емоции. Ще продължавате да Го товарите с желание да наказва, възмездява, ще му търсите сметка в зависимост от вашата моментна ситуация.

Бог обаче е далеч отвъд вашите мисли, желания и амбиции. Недосегаем и близък, Той осветява и сгрява душите ви независимо от всичко. Бог е във и над всичко: над слънцето, над месиите и историята, над книгите и думите. Той е автор на живота.

Той е създател на Мъдростта и Знанието във вас, което не е онова знание за което си мислите, това е истинското Знание, търпеливо чакащо да бъде разкрито от вас. То е постоянно и вечно, не като временните идеи на този свят. Не е временно като случващото се във физическата реалност: събития, факти, драми и обрати.

Вашите тела, ум, индивидуалност са преходни инструменти служещи за постигане на крайната ви цел: да възобновите връзката си с Него и да служите и помагате на Земята където и както е необходимо.

В този смисъл тялото, умът и интелектът са незаменими инструменти и само толкова. Те са предназначени да служат вам а не вие на тях. Разбирайки това ще осъзнаете,че Бог е във всичко и над всичко. Тогава ще почуствате Присъствието Му навсякъде и във всеки момент.

Следователно за да почуствате и разкриете Бог трябва да откриете първо Знанието и Мъдростта във вас създадена от Него. Тогава ще откриете истинската си същност. Истинският ви Аз далеч от илюзии, идеи, заблуди и стремежи.

Възстановяването на връзката ви със Създателя е част от процеса на преоткриване на истинския ви Аз. Вие ще почуствате Знанието, то ще ви води, ще усетите силата и мощта на Бог и неговата воля.

Вие ще срещнете различни хора, ще попадате в ситуации и това е в името на същата цел за която сте тук. Мъдростта и Знанието подпомогнати от вярата ще ви е необходима за да осъществите мисията за която сте пратени на Земята.

Нека това да бъде отправната ви точка, стъпалата към Знанието, които ще ви отведат към Бог. Това е за всички хора на Земята без разлика от вяра, народност и етнос.

Мъдростта и Знанието са в основата на религиите, независимо че в тях Истината е изопачена. Но това е човешко деяние, не Божествено.

Нека това да бъде добре разбрано.