Вашата Цел и Съдба


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 23 януари, 2008г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Вие сте на света с велика цел, цел, която ви е довела в него, велика цел в служба на света днес и в бъдеще. Реалността на тази цел – нейното значение и проявление – съществува отвъд възможностите на вашия интелект. Тя е нещо дълбоко във вас. Бог я е поставил в дълбоката Интелигентност във вас, Интелигентност наречена Знание.

Опитите ви да разберете тази цел с интелекта ви ще бъдат неуспешни, защото интелектът не е създаден да разбира неща от такъв магнитут. Опитите ви да осмислите дълбокото Съзнание на Знанието, е като да разберете Съзнанието на Бог. По-добре не се опитвайте.

По-важно е да свържете живота си с дълбоката Интелигентност в един съюз. Това ще осигури на съзнанието и интелекта ви работата, която може да се свърши.

Хората са загубили връзката си с Бог и дори тези, които твърдят, че са религиозни създават свое разбиране за Бог или приемат такова от своите култури и традиции, а това не обхваща същността на нещата. Това не съдържа мистерията, силата и потенциала на вашата истинска цел. Това представлява съзнанието, което се опитва да разбере реалността на Духа. Този опит и това разбиране винаги ще бъдат непълни и само приблизително верни.

Важно е да осмислите това и понеже вече сте опитали да го разберете, вие вероятно сте възприели много идеи. Вие вероятно вярвате в неща, които горещо засягат реалността на дълбокия ви живот, вашата връзка с Бог и великата ви цел на света. Но действителността винаги ще бъде отвъд вашия обсег.

Това обаче не е надхвърля вашето изживяване, а говори чрез него. То е проявено чрез вашето изживяване. В много случаи това изживяване ще бъде необяснимо, отвъд разбирането и отвъд определението.

Следователно е необходимо да позволите на част от вашия живот да бъде мистериозен и да се отнасяте с него с почит, с учудване и с очакване. Може да си мислите, че държите здраво делата си в ръце, вашата комуникация с хората, работата ви на света, вашите задължения, дейности и т.н.
Вие обаче винаги трябва да пазите чувството си на учудване относно мистерията в живота ви. Ако спрете да се учудвате, значи сте загубили връзката си, най-важната ви връзка, жизнената ви връзка с Бог, както и възможността да изпитате и проявите великата си цел в живота.

Светът, който виждате ще извади тази цел от вас, когато сте готови. Това не е само още нещо на света. Това ще бъде много специфично нещо. Ситуация, поредица от обстоятелства, много специална връзка, голяма трудност, голяма и належаща нужда в света ще ви говори директно и дълбоко и всеки път, когато си мислите за нея и я изживявате отново, тя ще отеква дълбоко във вас.

Това е като да сте открили нещо с вашето име върху него, нещо, което ви говори директно, нещо, което разбърква дълбоко чувството ви на преданост. Вие може да си представяте и вярвате, че имате цел и това ще се променя многократно. Но не е същото както виждате.

Много хора са се посветили изцяло на идеите си забравяйки ценността и значението на собственото им изживяване. Те се опитват да изживяват своите идеи. Те искат тяхното изживяване да потвърди идеите им, да ги оцени, да демонстрира тяхната истинност и ефикастност. Но това не е така, както виждате.

Това е несигурността, която кара хората да се идентифицират със своите мисли до такава степен, че те изграждат живота си върху вярванията и предположенията си губейки напълно чувството си за мистериозното, за несигурното, както и очакването появяващо се при близка връзка с живота.

Тук няма да имате пълни определения. Животът ви трябва да бъде отворен. Трябва да имате различни възможности. Тук вие осъзнавате, че идеите и вярванията ви са само помощници. Те не са абсолютни. Те само помагат в живота ви. Те не са тук, за да определят света. Те ви помагат да разберете живота, а не да го определяте.

Тук чувството ви за сигурност трябва да премине отвъд обхвата на вашите вярвания, на вашите предположения и идеи до нещо много по-основополагащо във вас.

Може да вярвате горещо в Бог. Може да вярвате горещо в наредбите на вашата религия, но това не значи, че сте открили тази дълбока основа. Тя е показана и представена от Знанието във вас – дълбоката Интелигентност, която Създателят на живота ви е дал да ви води, предпазва и направлява към велик живот и велика цел на света.

Ако сте ограничени от вашите вярвания, как тогава Бог може да ви подтикне да правите нещо? Всеки път, когато мислите и действията ви преминат границите, които сте си поставили, вие ще се почувствате застрашени; ще се почувствате загрижени, обезпокоени и несигурни. Чувството ви за идентичност ще бъде разклатено. Ще бъдете несигурни в това, което вършите и вероятно ще се оттеглите отново там, където се чувствате сигурни, в затвора на вашите идеи и предположения.

Абсолютно невежество е да мислите, че разбирате Бог, че разбирате кое е правилно, че предполагате и познавате Божията Воля и Божията Цел за вас и за човечеството. Много хора обаче правят такива предположения, бранят ги и обвиняват онези, които не са съгласни с тях.

Трябва да открехнете вратата към живота, ако искате да запазите надежда да откриете великата си цел на света и да преминете отвъд границите и ограниченията на вашите вярвания и предположения. Не можете да живеете в стаята на собствените си определения, защото тя се превръща в затвор за вас – затвор без прозорци, през които да виждате случващото се навън.

Вратата трябва да бъде отворена. Прозорците трябва да бъдат отворени. Стаята, в която се намирате осигурява стабилност и яснота в живота ви, но тя трябва да бъде отворена за живота. Разбирането ви за Бог трябва да се развива и задълбочава. За да бъде това възможно, трябва да преминете периоди на голямо съмнение и несигурност, да преминете през различните идеи и разбирания.

Това е като гимнастик, който преминава от един лост на друг и за да стори това трябва да се пусне от единия, за да отиде на другия лост. За момент той не държи нищо в ръцете си, както виждате, но е уверен, че ще хване следващия лост, който го очаква.

Така се развива вашето разбиране. За да сте ученици, не трябва да мислите, че сте учители. Трябва да имате желание да учите това, което не знаете и да се съмнявате и питате вашите предположения. Много хора обаче не желаят да правят това, защото са сигурни, че вярванията им са истина. Те се отъждествяват с тях и мислят, че вярванията определят техния живот осигурявайки им стабилност в несигурния свят.

Бог ви е дал голяма цел и велика Интелигентност. Ако искате да я изживеете, ако искате да разберете сигналите, които ви дава тя и ако искате да последвате пътя, който ви осигурява, трябва да се съгласите да преминете границите на вашите разбирания, традициите на вашата култура и религия, както и очакванията на хората.

Ако търсите съгласие за вашите становища, вие винаги ще имате ниски цели и ще поставяте ниски стандарти за себе си. Не такава е вашата цел както виждате – да дойдете на света и да затвърдите световните вярвания, очаквания и т.н.

Вие сте тук, за да изградите основа за изживяването, следването и проявлението на великата ви цел. Това е основната ви отговорност и ще бъде основното ви чувство на реализация. Нищо друго не може да изпълни дълбоката нужда на душата ви. Богатство, удоволствия, страст, глезотии, романтика, слава или успехи – нито едно от тези неща не може да задоволи дълбоката нужда на вашата душа, защото това е дълбоката нужда в живота ви.

Дори да успеете да натрупате богатство, отличия, признания и награди на света, душата ви ще гладува, нейните нужди ще останат незадоволени и вие ще бъдете неспокойни и тревожни. Успехите и постиженията ви ще бъдат временни и преходни. Вашето неспокойствие ще расте. Разочарованието ви ще расте и ще видите сянката на вашите успехи. Ще видите, че те не ви удовлетворяват. Те не отговарят на дълбоката ви нужда и на дълбоките ви въпроси.
Отговорите могат да бъдат осигурени само от силата и присъствието, което Бог ви е дал, сила и присъствие, които не можете да контролирате, които не можете напълно да определите и които не можете да използувате, за да спечелите каквото пожелаете от живота.
Дълбоко в сърцето си вие знаете за какво Ние говорим тук. Това е като врата, която се страхувате да открехнете. Това е като спокойствие във вас, което се страхувате да изпитате. Това е като Присъствие зад вас, което се страхувате да погледнете очи в очи – завладяни сега от света и от неговите конфликти, спорове и кампании, завладяни от вашата работа и вашите връзки, без да имате дори момент за размишление.

Всичко това ви очаква. Независимо дали сте консервативни или прогресивни, независимо от политическите ви идеи и позиции, без значение от вашите недоволства и напътствия към другите, тази мистерия, този зов ви очаква.

Вероятно в момента си мислите,”Това не е проблем. Мога да го посрещна. Зная какво е то. Мога да съм с него.” Но когато наистина започнете да отговаряте, ще видите колко много съпротива има във вас. Не сте били във връзка със себе си от дълго време и сега се страхувате от нея. Вие и се противите и това ви тревожи.

Независимо дали вярвате в Бог или не, Бог е все още изключително необясним – необясним за вашите планове, за вашите цели, за вашите установявания, за вашите привързаности.

Вие се срамувате, защото сте сторили неща, които знаете, че не са правилни. Вие съжалявате за тях. Има неща, които не искате Бог да види, неща, които не желаете да донесете в тази основна връзка и това причинява съпротива във вас.

Можете да се отдадете на идеята за Бог, но изживяването е нещо съвсем различно. Можете да молите Бог за каквото пожелаете, за ваша защита, за защита на любимите ви хора, но можете ли наистина да сте във връзка със самото изживяване, без да избягате или да се скриете някъде?

Хората обожествяват. Те се молят на Бог. Те падат на колене. Те обаче се страхуват от изживяването, от близостта, от Присъствието и от Милостта.

Вие идвате при Бог с отворени ръце. Вие идвате без предположения, без предупреждения и декларации. Във вашите молитви и медитации независимо от духовната ви практика, вие сте истински – с вашите безпокойства, с вашите съжаления, с вашите разочарования и с вашата несигурност – вие сте себе си.

Вие сте с тишината. Вие се учите да сте с тишината. В тази тишина Знанието ще говори на съзнанието ви, Бог ще комуникира с вас чрез Интелигентността, която Бог е поставил дълбоко във вас. Тук вие се учите да бъдете търпеливи и наблюдателни, вместо да сте нервни и изизкващи.

Хората искат отговор за живота си: ”Само ми кажете какъв е моя живот. Само ми покажете какво да правя.” Те обаче се страхуват от връзката и близостта, които ще направят това истинско, възможно и ефективно в бъдещето. Без връзката, вие все още функционирате на нивото на идеите и предположенията.

Трябва да чакате, за да получите не това, което желаете, а присъствието и връзката – да им позволите бавно да преобразят живота ви, да променят приоритетите ви, да съгласуват ценностите ви и да ги обединят с вас.

Не можете да живеете велик живот базиран на досегашния ви живот. Не можете да скочите там откъдето сте, в различно състояние на съзнанието, на осъзнатостта и на участието в света. Трябва да има дълбока промяна във вас и тя представлява вътрешна дейност – вътрешна дейност, която е наистина мистериозна.

Може да имате концепция за това. Може да я оценявате. Може да я имате за необходимост. Но как протича тя, е отвъд възможностите на интелекта. Това е Божията дейност във вас.

Не може да приемете програма или идея и да кажете, ”Това е високата ми цел.” Вие сте същата личност със същите стари идеи, очаквания, навици и възприятия. Тези неща няма да ви позволят да приемете велик живот. Те ще ви подтикват да вършите същите грешки отново и отново. Те ще продължават да ви държат там, където сте.

Не може да промените гардероба си или да сторите леки козметични промени и да твърдите, че животът ви е променен, че вие сте се променили, въпреки че хората правят това винаги. Нови идеи, нови обстоятелства или вероятно нови връзки и те си мислят, че животът им е трансформиран. Нищо обаче не се е променило вътре в тях.

И така, в началото поемете по Стъпките на Знанието – началото на вашето пътешествие към високата цел в живота – е много мистериозно. То не прилича на нищо външно и вие сте нетърпеливи. Вие искате резултати. Вие искате вашите действия да бъдат оценени. Вие искате да постигнете целите си веднага днес или утре.

Нещо обаче се случва вътре във вас – незабележимо час след час, дори ден след ден, но седмица след седмица и месец след месец, о да, нещо наистина се случва. И тази промяна е на ниво, което вие не можете истински да разберете. Притежавате ли необходимото търпение и постоянство, за да позволите на тази промяна да се случи?

Това е като да печете хляб. Ако го вадите от фурната и го проверявате през десет минути, той няма да се изпече. Той няма да премине нужната трансформация. Той няма да се превърне в нещо годно за ядене, нещо полезно и хубаво.

Така е и с вас. Трябва да позволите на Бог да извърши промяната във вас – промяна в сърцето, промяна в съзнанието, промяна в ценностите и приоритетите, волята да промените вашите обстоятелства, дори вашите връзки. И вие вършите това, защото имате дълбока нужда – нуждата да знаете кои сте и за какво е предназначен вашия живот.

И така в началото повечето от работата е вътрешна. Това е изграждане на основна промяна във вас. В противен случай, приемането на високата цел е само козметика. То е като да смените тапетите във вашата стая. Това е създаване на различна визия.

Да имате висока цел в живота означава, да имате установена основа на Знанието във вас, в противен случай ще избягате в света с големите си идеи за това кои сте и защо сте тук. Тогава Бог няма да може да ви помогне. Само разочарованието и обезверяването ще ви върнат към вашите чувства, ще ви върнат към вашето смирение, ще ви върнат обратно към Бог.

Когато започнете да изживявате високата си цел, вие ще видите, че е имало знаци през цялото време – неща, които са ви задържали, които са ви обезкуражавали, неща, които са ви предпазвали от незабавно задоволяване или от бързи връзки с другите, знаци индикиращи някои неща за вас, свързани с голямата ви цел: ориентация в живота ви, уникални и дори странни интереси.

Вие сте в дълбока хармония с някои неща, дори нелогично, защото това са знаците. Те са били с вас през цялото време, назад във вашето детство, което разкрива нещо за вас – естествена ориентация, естествен интерес или отзив, който говори за вашите бъдещи постижения и възможности да живеете велик живот.

Когато започнете да отговаряте, да се движите в истинската посока и да позволите живота ви да бъде преоформен и пренасочен от Знанието във вас, вие ще получите голяма радост и потвърждение. Вие ще се почувствате като една личност, а не група от разделени и спорни фракции – желаещи различни неща, вървейки в различни посоки, теглени от различни сили.

Вие чувствате, че има основа във вас, център на вашето Същество, че сте закотвени истински някъде, вместо да сте прикрепени към обстоятелства, към хора и места. Това ви дава чувство на сила и постоянство.

Значението на вашия живот е чисто изживяване. По-късно от дистанцията на времето, вие ще разберете това, но в момента то е само изживяване. То ви дава въможност да се установите в себе си. То ви дава възможност да бъдете спокойни и наблюдаващи. То ви учи на цената на търпението. То ви учи на значението да чакате нещата да се случат, да се изпече хлябът във фурната, да могат нещата да поемат в своята посока.

С времето ще разберете как се случва тази голяма промяна в хората. Какви са нейните знаци? Кои са опасностите, които могат да осуетят нейното осъществяване? Ще видите тези неща, защото сте ги изпитвали и сте получили истинско разбиране.

Трябва да се откажете от идеята за съвършенство и майсторство, защото това е мания. Това са идеи на съзнанието. Ако наистина откликнете на силата на Знанието във вас ще разберете, че наистина трябва да загърбите тези неща. Вие не знаете какво е майсторство. Вие не сте наясно какво значи перфектност. Тези неща трябва да ви се разкриват във времето.

Бог ще ви отведе към по-голямо разбиране, отвъд предположенията, които сте изградили върху тези ценности във вашата култура. Вие обаче трябва да сте съгласни да отидете там и когато тръгнете разбирате, че нищо не разбирате. Сега не сте сигурни в това, което сте си мислили, че познавате и това, за което сте мислили, че е правилно.
Много хора няма да напуснат брега тогава. Те няма да се впуснат във водата. Те искат да стоят стабилно вкоренени в техните вярвания и разбирания на сушата. За тях е прекалено страшно да стоят в плаваща лодка. Те ще развяват своя флаг на брега. Те няма да се впуснат в открити води. Така светът отвъд техните брегове ще остане непознат за тях. Така те няма да поемат по тяхното пътешествие.

Когато напуснете брега изглежда, че за известно време сте изгубили твърда почва под краката си. Вие разчитате на лодката, която ще ви отведе до отсрещния бряг, който не виждате в този момент. Той е прекалено далече.

Трябва да изоставите живота, който водите заради новия живот. Но, за да стигнете до него, вие ще плавате в открити води и Знанието ще бъде вашата лодка. Тези връзки, които са силни със Знанието и които ви напомнят за него, ще бъдат вашата застраховка и компания.

Въпреки че ще се съмнявате и ще желаете да се завърнете на брега, ще има нещо във вас, което ще ви окуражава да продължите: ”Продължавай. Не спирай. Поддържай курса. Не се обръщай назад.”

Вие ще сте обезпокоени: ”О, аз изоставих толкова много неща. Може би допуснах ужасна грешка. Изоставих всичко това. Господи, трябва да го имам обратно. Какво правя?” Но нещо във вас говори: ”Продължавай напред. Не се обръщай. Не можеш да се върнеш обратно”.

Бог опитва да ви заведе някъде, както виждате и ви въздейства вътрешно. Няма повелителен глас за вас. Това е сигурността, която Бог е поставил във вас – сигурност, която не можете да промените, с която не може да сключвате сделки, с която не можете да спорите, която не можете да промените съгласно вашите страхове и предпочитания.

Някои хора мислят, че високата им цел е пълно отдаване на това, което наистина желаят. Това обаче се случва много рядко, защото това, което си мислят, че искат е всъщност заместване на нещо друго и те желаят Бог да потвърди това заместване. Те искат да използуват религията и духовността, за да потвърдят това, което искат, това, което трябва да имат и което е истина за тях.

Както виждате, вие не можете да промените посоката, която Бог е дал в живота ви. Можете да промените само вашия отговор. Трябва да промените вашето проявление в обстоятелствата на света и да го пригодите до някъде, но не можете да го промените напълно. Това е, което ви дава свобода – свобода най-сетне да сте това, което сте и да последвате живота, който сте предназначени да имате.

Хората мислят, че губят свободата си, ако не могат да изградят свой живот – да бъдат каквото искат, да имат каквото си поискат и да вършат каквото искат, без чувство за отговорност. И дори да опитват хиляди неща, те са загубени, разочаровани и недоволни.

Вашата цел очаква да бъде открита. Знаците са налице. Вие трябва да и позволите да промени живота ви, дори да поставите под въпрос неща, в които твърдо вярвате, които наистина желаете или трябва да имате. Дори тези неща могат да бъдат поставени под съмнение, защото има нещо голямо, което ви зове – по-голямо от задоволяването на вашите желания.

Ако имате кураж и единство да отговорите, вие създавате истинска основа в живота ви – която не може да бъде съблазнена от света, която не може да бъде управлявана от изизкванията и очакванията на другите, която няма да бъде раздавана за удобство или за лични постижения и с която не можете да търгувате.
Това ви дава сила, мощ и цялостност. Това вдъхновява другите. Това прави отдаването на вашите дарове възможно, значимо и ефективно.

Някои хора мислят, че са пристигнали вече:”Това е моята цел. Аз я осъществявам,” когато на практика са изкачили само една четвърт от планината, вероятно движейки се в правилната посока, но имащи дълъг път пред тях. Те мислят, че са пристигнали, но в действителност са направили само един от многото завои. Те трябва да продължат. Знанието няма да им позволи да бъдат самодоволни и самозаблудени.

Имате дълъг път пред вас и обстоятелствата и проявленията на това което правите, могат да се променят. Така че дори да мислите, че сте пристигнали, вие в действителност едва започвате.

Това пътешествие възстановява и разпалва отново душата ви – дълбоката радост и чувство на потвърждение на вашия живот, то ви дава чувство на принадлежност вместо размотаване на света – без цел, без посока, като блуждаещ кораб в океана, тласкан от вятъра духащ в момента, безконтролен и разбиващ се на брега.

Знанието е вашия рул. Знанието ви насочва да се движите в правилната посока – разбивайки бурите на света, разбивайки несигурността, разбивайки самосъмнението, разбивайки разочарованието от другите хора във вас.

Както виждате вместо да говорим за високата цел като краен резултат, Ние говорим за процеса на откриването и за пътешествието, което трябва да следвате, защото това е което има значение.

Трябва да имате воля да пътувате, без да знаете как изглежда отсрещния бряг и как ще бъдете там. Ако нямате куража и не се посветите на това, няма да се качите в лодката за Новия Свят. Вие ще се колебаете и ще се отдръпнете. Корабът ще замине. Вие ще го изпуснете и ще стоите в малкия си живот с незначителните си идеи. Ще стоите в стаята, въпреки че вратата е отворена. Ще затворите вратата и прозорците, защото не желаете да гледате навън. Ще се превърнете в личност, живееща в малка черупка, затворени в нечии идеи, отъждествяващи се с миналото и с това, което сте свикнали да правите. Вашето сърце и душа ще гладуват и ще бъдат неудовлетворени.

Намеренията на Бог за вас не са били такива, но това е риск. Това е риска да сте пленени от света. Това е риска да се загубите в себе си. Това е риска да се отделите от Източника, от значението и от посоката на живота ви. Този риск е реален и дълбок. Огледайте се наоколо и ще видите, че това се случва.

Тук не можете да търсите консенсус, защото ако наистина откликнете, вие може да сте еднствената личност, която прави това. Тук вярата ви в истината трябва да бъде дори по-дълбока от задължението ви към другите, от нуждата от тяхната оценка или от тяхното разрешение.

Божият зов ще ви призове от редицата с останалите и вие ще тръгнете по път, по който другите няма да поемат. Чувството ви за самота може да бъде дълбоко, но няма да сте сами задълго в това пътешествие. Трябва да поемете този риск. Така отхвърляте обвързаността и подчинението си към другите за нещо велико. Но в този момент това може би не изглежда така, както виждате.

Да бъдете повикани означава да сте позовани от редицата с другите. Те не могат да ви последват. Те не са позовани в момента. Дори тези, за които мислите, че са духовно образовани може да не са в състояние да ви последват и дори да не разбират какво вършите. Тук ще започнете да осъзнавате разликата между идеология и вдъхновение, между самоопределяне и велика цел в живота.

Голяма промяна идва на света. Трябва да сте присъстващи за нея. Големи трудности се задават за човечеството. Трябва да сте готови да отдадете своята служба на света. Не можете да имате цялото време на света, за да подготвите съзнанието си или да вървите напред сами, защото опитвате да стигнете някъде и времето напредва. Приносът ви за света трябва да бъде отдаден на време – на правилното място с подходящите хора.

Ако не сте на това място и с тези хора, вие изоставате. Времето тук е от огромно значение и затова винаги съществува чувство на спешност и неотложност около това. Вие се опитвате да бъдете на това място за среща с другите, които са определени да бъдат с вас. Трябва да стигнете там. Ако се мотаете наоколо или изпаднете в съмнение и объркване по пътя, вие няма да отидете на тази среща.

Вие идвате на среща със света, както виждате. Вие сте пратени тук за среща със света и трябва да осъществите тази среща. В сърцето и душата си ще се опитате да стигнете там и дори ако четете погрешно знаците по пътя ви, тя е там.

Както виждате има много опасности и рискове. Има много клопки по пътя. Има много самозаблуди. Съществуват много други сили на света, които ще ви дърпат настрана или ще ви задържат. Но реалността на великата ви цел е най-могъщия глас.

За да знаете, да изживеете и да следвате това, трябва да поемете това пътешествие с много стъпки. Трябва да поемете по Стъпките към Знанието; да позволите на Знанието да прекрои и реформира живота ви; да позволите на Знанието да ви отведе в бъдещето и да изгради нова основа; да позволите на Знанието да ви отведе към тези обстоятелства, до тези места и до тези хора, с които трябва да се свържете, защото само Знанието знае кога ще се осъществи тази среща, кога да бъдете там и как да помете това пътешествие.

Тук можете само да следвате, но трябва да използувате вашето съзнание. Трябва да използувате вашия талант. Трябва да използувате вашата прозорливост и прикритост. Това ще изизква от вас да станете колкото е възможно по-силни, за да стоите цялостни, фокусирани, да сте уверени и да се движите в правилната посока.

Това не е пасивност. Тук няма размотаване. Това е живеене на посветен живот и тази посветеност ви освобождава – освобождава ви от зависимости, от колебания, от конфликти, от самонараняване, от опасности и от отдаване на живота ви за красота, богатство и чар. Освобождава ви от всички тези неща и ви прави свободни за нещо по-велико. Защото има свобода от нещо и свобода за нещо. Но, за да спечелите свобода за нещо, трябва да се освободите от нещо.

Силата на Знанието ви зове днес. Тя ви зове винаги и е непокътната, без значение какво мислите и каква позиция имате за нея. Тя е силна. Тя не се променя и затова е единственото надеждно и сигурно нещо във вас, на което можете да разчите.

Открийте това сигурно и мощно нещо, което има посока, с което не се пазарите или търгувате и го последвайте – поемете по Стъпките ден след ден и позволете животът ви да бъде подреден наново, позволете на ценностите ви да се променят, позволете на съзнанието ви да се фокусира и на вашите истински влечения да предхождат вашите разсейвания.

Това е голямо пътешествие. Това желае Бог от вас. Затова Бог е поставил Знание във вас. Това ще иска светът от вас в бъдещето. Това ще търсят във вас бъдещите ви връзки: доказателство и присъствие на Знанието.

Защото вие имате среща със света. Вие имате велика съдба на света и голяма цел да бъдете тук. Така ще разберете себе си и ще разберете, че Бог е в живота ви.