Повратната Точка


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 4 януари, 2013г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Когато сте напълно откровени със себе си относно вашия живот и вашите дела, без значение колко болезнено ще бъде това в момента, вие се достигнали повратната точка в живота ви – повратна точка, от която виждате нещата по-ясно и желаете да сте откровени със себе си, във връзките ви с хората, във вашите планове и цели и дори в основните ви вярвания, в които рядко сте се съмнявали.

Тази повратна точка е породена от страдание. Тя е родена от разбирането, че се проваляте в опитите ви да организирате живота си успешно и за това как наистина се чувствате вътрешно. Вашият живот вероятно отговаря на изизкванията на вашата култура, на очакванията на вашето семейство и на другите, които ви приветстват, но в себе си вие чувствате само празнота. Вие знаете, че не сте открили солидна основа във вас и не сте постигнали това, което сте търсили.

Дори да постигнете всичко, което демонстрира успех и напредък в света – красиви връзки, чудесно семейство, прекрасен дом – дори работата ви да е била значима по някакъв начин, което е голяма рядкост, душата ви ще страда, ако не сте открили вашата цел. Вие ще страдате вътрешно. Вие ще поздравявате себе си и ще позволите на другите да ви поздравяват, но вътрешно ще бъдете притеснени и незадоволени.

Това е повратната точка както виждате. Вие сте изморени от страдание, от фалшиви идеи и от стремеж към това, което не може да ви задоволи. В моменти на отчаяние и изключително самосъмнение, вие се питате,”Каква е истината?” Вие се питате сега не да преговаряте с истината или да си бъбрите с нея, а просто защото се нуждаете от нея с цялото си сърце и душа.

Това е повратната точка и тя бележи вашето завръщане. В началото завръщането ви може и да е незабележимо. В този момент вие само се питате и се съмнявате в нещата, в които сте вярвали преди. Вие се съмнявате в ценностите, с които сте израсли, ценности, които се очаква да придобиете и изпълните. Вие обаче започвате бавно завръщане към вашия Източник, завръщане към великата ви цел, която ви е довела на света и която е била незабелязана в предишните ви усилия и връзки.

Вие не знаете какво е това, защото не сте достигнали мястото, от което да виждате ясно. Вие сте във фазата на заличаване, фаза на премахване на това, което сте създали и което не е вярно, не е автентично и не представя сърцето и душата ви. Вие сте изградили тези неща заради удобство, целесъобразност, под натиска на очакванията на другите или поради вярването, че единствения начин да сте щастливи и да сте в значими връзки, е да притежавате тези неща и да имате този статус.

Сега облаците около вашите мечти, надежди и фантазии са сгъстени и вие сте отчаяни, разочаровани и тревожни. Вие вероятно си мислите, че проваляте живота си, но Небето наблюдава и вижда в това знак на надежда.

В този момент съществува реален шанс, далечен шанс, че тази личност може да направи завой, да продължи да носи откровеност в своите начинания и да има смелостта да се освободи от тези неща, които са неверни и неподходящи.

В този процес на заличаване, вие печелите връзка със Знанието, дълбоката сила във вас, която Бог ви е дал да ви води, да ви пази и да ви направлява към велик живот на отдаване и удовлетворение на света.

Това пътешествие ще бъде дълго и изпълнено с много етапи. Вие не можете да контролирате процеса. Вие можете само да го ускорите с откровено съзнание, честни мисли и честни взаимоотношения с другите.

Много важно е в този момент да не споделяте и дискутирате това с другите, които не могат да разберат, да не дискутирате с вашите приятели и сподвижници, които вероятно не са способни да разберат периода, през който преминавате. Много вероятно е те да ви окуражат да продължите с това, което сте вършили дотогава, за да не бъдете плячка на самосъмнението и убежденията на другите.

Тогава можете да видите истинските защитници на свободата в живота ви. Въпреки че ви мислят доброто и ви зачитат, ако не разбират това, което изпитвате, те могат да се окажат голяма пречка за вашето развитие.
Вие попадате в тази повратна точка не само защото откривате празнотата на вашите възнаграждения и провалените ви цели, но защото Небето ви зове. Време е да започнете вашето завръщане и сега има друга сила в живота ви – мистериозна сила, която не можете да разберете с интелекта си, сила, с която не можете да се пазарите и да сключвате сделки, сила, която ще нараства като продължите. Съществува неясна светлина в съзнанието ви, но това е светлина и тя разкрива откровенията в живота ви каквито са те наистина и вие ще трябва да приемете последиците от това.

В този момент може да чувствате, че се проваляте във всичко, но за Небето това е начало на нов живот, истински и обещаващ живот, живот на осъществяване и на велики връзки. Сега вие започвате вашето завръщане. За да сторите това обаче, трябва да се отърсите от минали ангажименти и да имате ясно съзнание, за да сте свободни от влиянията, толкова убедителни в миналото – влияния, които сте разбирали малко, но които са играли огромна роля и са имали изключително влияние върху вашето мислене и поведение.

Нуждаете се от време да преосмислите, време да изградите достатъчно смелост във вас, за да почетете вашата цялостност, която е била загубена и която трябва да възстановите – стъпка по стъпка, събитие след събитие, решение след решение. Сега вашето пътешествие разкрива оковите, които ви задържат, премахвайки, това, което не е в състояние да ви води към истински живот – изправяйки се срещу предателство към себе си и нечестност към другите, изпитвайки болка, но чувствайки правотата и истинността на това, което започвате да обмисляте.

Да, има болка, но това е болката на изкуплението. Това не е болка, че сте загубени на света, че сте жертви и роби на света.

Сега трябва да взимате решения, обикновени решения, едно след друго. Не можете да повторите живота си, защото това не е целта ви в този момент. Целта ви е да се освободите и да развържете възлите, които ви омотават и спъват. Целта е да поправите отношението си с дадени хора, на които сте се посветили преди да разберете истинската си природа и цел на този свят.

Вашето завръщане ще бъде трудно. То ще бъде турбулентно. То ще бъде несигурно. Ще падате по гръб и ще трябва да се изправите и да продължите. Ще видите силата на убеждението кристално ясно. Колкото по-силно е желанието ви за истината, толкова по-ясно то ще ви показва различието на всички решения, които сте правили, всички съгласия, които сте направили, всички връзки, които сте установили и които са в противовес с дълбокото чувство и разпознаване във вас.

Вие трябва да се запитате, ”Живея ли живота, който трябва?” Трябва да се питате постоянно, защото това ще ви напомня, че преминавате през голяма и основна промяна – промяна отвъд възможностите на интелекта, отвъд манипулацията и контрола. Позволете на тази промяна да продължи.

Небесата ви теглят напред сега. Светлината във вас расте бавно, но постоянно всеки път, когато следвате истината. Дори това да означава, че започвате живота си наново – без приятели, без признание, без обещание за успех и напредък – ако е необходимо, трябва да го следвате.

Това е зараждането на истинска, вътрешна свобода – свобода да сте откровени със себе си, свобода да разпознавате истината, която изглежда бяга от всички желаещи да манипулират живота си по свой начин.

Вие сте изтеглени от тълпата и поставени на велико пътешествие, но в този момент не знаете нищо за крайната му точка или за резултата. Вие не сте наясно накъде ще ви отведе, какво ще означава то или кого ще доведе във вашия живот.

Ако сте семейни и имате деца, всичко зависи от това какво Знанието ще поиска от вас да сторите. Разбира се, вие сте отговорни за отглеждането на децата си, но ако бракът ви не е хармоничен при зараждане на откровението във вас, ще трябва да последвате Знанието, за да разберете какво да правите и как да продължите.

Това може да бъде много предизвикателно. Това може да бъде като прекрачването на голям праг в началото, за да започнете. Вие се впускате в нов живот и вашата съпруга или съпруг могат да не желаят да продължат напред с вас. На практика тези хора биха могли да се съмняват и да са обезпокоени от вас и от промяната случваща се във вас. Вие застрашавате вашата връзка с тях. Вие застрашавате вашата вярност към тях. Това може да увеличи тяхното безпокойство. Силата на Небесата обаче, е по-голяма от земните задължения.

Тук трябва да продължите стъпка по стъпка. Тук истината дали партньора ви е в състояние да продължи напред заедно с вас ще бъде още по-очевидна. Няма да можете да обясните себе си в началото, защото нямате достатъчно разбиране за пътешествието си и не можете да кажете на хората какво наистина правите. Можете да кажете, ”Следвам дълбока сила и увереност в себе си и трябва да продължа. Трябва да разбера какво означава това за моя живот и къде може да ме отведе”. Завръщането може да бъде много трудно в тези обстоятелства, но това означава, че решенията, които взимате ще имат голямо отражение и значение и ще осигурят много повече сила и мъдрост за вас, отколкото ако решенията ви са по-малко предизвикателни.

Небесата са наясно със завръщането. Небесата оркестрират завръщането. Но вие сте тези, които трябва да взимат решения и да се справят с последствията. Ето защо не си мислете, че сте само слепи последователи. Не бъдете пасивни. Не се заблуждавайте, че ще бъдете водени като малко дете във всички неща.

Трябва да решавате. Трябва да се изправите срещу последствията. Трябва да говорите за себе си. Следователно нека мистериозната ви връзка с Небесата остане мистерия за тези около вас. Докато те не са в състояние да разберат дълбоката същност на тези неща, вие не трябва да ги споменавате или дебатирате пред тях.

Трябва да взимате решения и да сте отговорни за тях. За да сторите това ще трябва да развивате кураж, сила и решителност и да вървите напред, което не може да постигнете, ако сте слепи последователи или си мислите, че ще бъдете насочвани във всяко нещо.

Както ще видите в процеса на завръщането тези, които ви водят, се грижат и напътстват и други, и не могат да бъдат постоянно на ваше разположение. Знанието във вас е това, което ще откликне и ще бъде вашата сила, вашата основа, която ще ви дава кураж да продължите, когато всички наоколо се съмняват.

Затова изучавате Стъпките към Знанието. Трябва да започнете фактическа подготовка, защото само така ще развивате ден след ден сила и връзки, от които се нуждаете, за да сте в състояние да получавате корекцията и директивите от Високата Сила, от Ангелското Съсловие. Преди обаче да получите напъствия от тях, вие трябва да сте силни и да имате кураж. Трябва да докажете себе си, както виждате. Трябва да докажете пред тях и пред себе си, че притежавате кураж, че може да ви се вярва и че сте способни да постигнете големи неща – неща отвъд вашите разбирания, отвъд вашите страхове и предпочитания. Това означава да живеете велик живот.

Веднъж започнали вашето завръщане, е важно да откриете правилните спътници, да имате правилно разбиране, да осъществите правилна подготовка и да откриете правилния учител. Тук можете отново да се загубите, защото съществуват много гласове. Има много врати и много обещания. Затова Знанието във вас е абсолютната и основна сила, която ще търси истинското и ще отхвърля всички други оферти, възможности и стимули.

В този момент пътешествието ви се нуждае от усилване и ускорение, защото времето е важно. Нямате много време. Дори светът няма много време. Има много неща, за които трябва да се подготвите. Животът ви трябва да бъде правилно фокусиран и ангажиран.

Колкото повече се противите, толкова повече се потапяте в колебливост и нерешителност. В този момент е по-добре да продължите напред без да знаете изхода, отколкото да се мотаете и да се надявате, че носите с вас облагите, на които сте се радвали в миналото. Това ще ви причини по-голямо раздразнение, страдание, нещастие и по-голяма вероятност от провал и разочарование. Не си мислете, че разполагате с цялото време на света. Не си мислете, че времето е ваше. Не си мислете, че не е важно какво избирате да правите и как участвате.

Небето ви зове за голямата цел, която ви е довела на света. То ви зове за нещата, които сте търсили безнадеждно в предишните ви начинания.

Новото Откровение от Бог на света може да ви подготви, защото то не е корумпирано от хората. То не съдържа човешки коментар. То не е обременено от тежестта на историята, от човешките конфликти и от погрешни разбирания.

Стъпките към Знанието са осигурени във възможно най-чиста форма. Те са предизвикателни, защото трябва да сте ангажирани. Вашето съзнание не трябва да се лута в мъглата на объркването и тревогата. Трябва да го включите колкото е възможно по-силно. Вашата подготовка за велик живот не трябва да бъде частична или базирана на колебание и объркване.

Следователно, когато започнете, трябва да започнете наистина. Трябва да сте решителни. Някои неща ще докажат своята погрешност. Някои обещания и очаквания ще докажат своята погрешност. Трябва да осъзнаете това. Това е част от вашата подготовка.

За да познаете истината, трябва да познаете неистината. За да почувствате истината, трябва да почувствате неистината. За да се придържате към истината, вие трябва да разпознаете убежденията и стимулите на грешното. Това ще спечелите и придобиете с времето и то се нарича изграждане на мъдрост.

Тук вашите грешки и жалките неща от миналото се превръщат в истинска основа за развитие на мъдростта, защото всички те са демонстрация на нуждата от Знание. Всички те доказват без никакво съмнение, че не можете да се завърнете към тези неща и знаенето какво не трябва да правите, носи голяма яснота и фокус за това, което трябва да бъде сторено.

Защото вие имате път и пътешествие, които да следвате. Те имат посока. Те имат цели и препятствия. Те не са безцелно размотаване на света. Да сте свободни не значи да сте каквото искате или да правите каквото пожелаете без последици, защото това е обикновен хаос.

Тук Знанието се заздравява, защото то е Силата на Небесата във вас. То е връзката ви с Бог. Тук Светлината на Небето грее дълбоко във вас. Вие се завръщате тук всеки ден. Опитайте да се завърнете при всякакви обстоятелства и то ще става по-силно – давайки ви своята увереност, своята сила, посока и възможност да разграничите истината от неистината по начини, по които не сте можели преди.

Тук вашето учение трябва да бъде решително, а не небрежно. Ако е небрежно това означава, че все още се колебаете. Вие все още не сте открили основа за вашата сигурност, която да ви даде нужната решителност, за да създадете и следвате нов живот, направляван сега от Велики Сили и потвърден от Знанието във вас.

Тук вие прекратявате Разделението между социалното ви съзнание и дълбокото Съзнание на Знанието във вас. Тук вашата душа възстановява връзката си с Небето. Тук истинското щастие и истинските връзки могат да бъдат установени. Тук истинското обещание на света става възможно, защото то не е било възможно преди.

Няма значение дали имате избор. Има значение да знаете какво да следвате в себе си. Няма значение дали сте свободни да вършите каквото пожелаете. Има значение да сте свободни, за да вършите това, което наистина можете да правите. Това е истинското значение на свободата.

Тук всичко, в което сте вярвали в миналото, което е изглеждало ценно, благородно и поучаващо в миналия ви живот, е преоткрито, защото сега то има истинско съдържание и значение. Свобода, изкупление, връзки, отдаване, достойнство, цел, значение, служба – всички тези неща сега имат истинско значение, защото контекста им е установен. Докато преди са били само идеи, вярвания, надежди и желания, сега те се превръщат в основа на вашия живот, не заради това в което вярвате, а заради начина ви на живот и това, което вършите.

Това е завръщането. То има различни прагове, защото има неща, които трябва да учите и отучвате по пътя, неща, за които вие дори не сте готови в този момент.
Вие сте все още половинчати в подхода ви. Вие позволявате на съзнанието ви да се рее постоянно. Вие все още се включвате в незначителни дейности, които ви объркват и ви отклоняват от правия път. Вие все още си позволявате да вършите неща, които ви нараняват, с много извинения и обяснения. Вие все още се отдавате на самосъмнение, самосъжаление и самобвинения. Вие все още съдите другите по навик, обвинявайки ги за техните провали, обвинявайки света, че не е това, което искате да бъде, вие все още се разстройвате и ангажирате с дребни неща и сте обсебени от вас самите и от другите.

Още много препятствия ще се появат, докато имате възможността да различите тези неща и да се освободите от тях. Всичко е свобода – свобода да виждате, свобода да знаете и свобода да действате със силата на Знанието във вас.

Тук ще открите, че въздържанието ще бъде много нужно и е едно от първите неща, които трябва да научите, да разпознавате и да използувате, защото не можете да се раздавате както преди. Не можете да се включвате в различни социални ангажименти както преди. Трябва да се въздържате. Трябва да ограничавате вашите приказки. Трябва да възпирате вашите осъждания и обвинения. Трябва да се въздържате от неподходящи задължения. Трябва да се въздържате от притежанието на неща, които не са за вас и които само ще прахосат времето и живота ви занапред.

Тук въздържанието ви предпазва. То отнася свободата, която е била хаотична и ви дава истинска свобода. То ви учи да бъдете силни, да направлявате съзнанието и мислите си и да не сте жертва или роби на вашите желания и пориви.

Това е завръщаща се сила, силата, решителността и куража във вас да се изправите лице в лице с неща, срещу които другите няма да се изправят, да действате, по начин, по който малко хора около вас действат, да се освободите от договори, разрешения и консенсуси.
Това е велика свобода, но тя трябва да бъде извоювана трудно. Вие трябва да се борите със себе си, защото част от вас желае да се върне обратно там, където се чувства сигурно и където няма предизвикателства. Част от вас все още живее там. По-голямата част от вас обаче, трябва да върви напред. И малката и слаба част от вас трябва да се учи да следва това, което е силно и уверено. Това е завръщането.

Завръщането към Бог не значи да напуснете света. Това е завръщане в света, за да разберете света, да разберете себе си на света и да следвате това, което ви води, за да отдадете специфичните ви дарове където са нужни, нещо, което интелектът ви никога не може да разбере истински.

Вашата работа е тук. Вие все някога ще се завърнете в Древния ви Дом, но сега имате работа тук. Ако това е наистина разбрано и осъзнато, то ще ви даде сила, сигурност и мощ на света. Ако не е осъзнато, вие сте загубени в морето на объркването, самосъмнението, разочарованието и огорчението.

Нищо не може да ви спаси, ако не се обедините, ако не осъзнаете истината в живота ви, която започва своето завръщане – завръщане за това, което трябва да сторите тук, завръщане към истинската ви цялостност, завръщане към силата и мощта, която сте имали преди на света и която сте загубили в лабиринта на объркването, разочарованието и влиянието в ранния ви живот.

Завръщането ви е благословено, но ще бъде много трудно и предизвикателно във времето. Въпреки това страданията, които то може да причини са нищо в сравнение със страданията, които ще се появят и ще растат с напредване на възрастта ви, като обещанието за вашия живот става още по-далечно, като трябва да живеете с последиците от неразумните ви решения и раздразнението, което възниква във вас в резултат на това.

Въпросът не е в това да сте щастливи и в мир. Въпросът е да живеете истински живот. Това ще ви даде вътрешно спокойствие. Това ще ви донесе истинско щастие, но то е предизвикателство само по себе си. Вие не можете да го имате само, защото го желаете, а трябва да поемете това пътешествие, пътешествие с много стъпки и неизвестности.

Това е истинското обещание за вашия живот. Вие си връщате силата обратно. Вие си възвръщате достойнството. Вие си възвръщате проницателността и дискретността. Вие си възвръщате способността да взимате правилни решения. Вие си възвръщате силата да се освободите от разделението и разрушителните участия. Вие си възвръщате силата да виждате истината и лъжата, както и прозорливостта, от която ще се нуждаете, за да разпознавате истинското и фалшивото в другите. Трябва да си върнете тези неща. Те са тук и от вас зависи да ги възстановите.