Подаръкът на Новия Живот


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 14 май, 2011г.
в Болдър, Колорадо

За записа

Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Новият Живот > Глава 2

Новите Откровения на Бог не са тук за да дадат нова оценка и важност на съществуването ви или на вашите идеи и убеждения. Не са тук за да оценят световните религии или да потвърдят техните вярвания и очаквания, защото Бог не е свързан с това. Те не са тук за да оценят очакванията ви, защото Създателя на всички вселени не е свързан с това.

В същност, Новото Съобщение на Господ е тук да осигури нов живот за тези, които наистина могат да му откликнат и да им даде основа на която да градят смислен живот- вдъхновен живот, живот ръководен от Знанието, живот на истински връзки и смислен ангажимент със света.

Тук няма запазени роли, но на хората се дава основата, така че Знанието да бъде с тях. Това е огромна сила дадена им от Господ да ги ръководи и да стане очевидна за тях, така че те да се научат да вярват на това с течение на времето, справяйки се с предизвикателствата на живота и с огромните трудности които ще трябва да преодоляват в свят на изчерпващи се ресурси и нарастваща нестабилност.

Хората искат да видят дали Новото Съобщение отговаря на вярванията, идеите и очакванията им. Разбира се, че то не прави това. Хората искат да използуват Новото Съобщение като ресурс за вземане на нещо което им е нужно. Но Новите Откровения имат много по-голям план и обещание за тях.

Хората смятат, че ще открият в Новото Съобщение мъдрост, която да поправи грешките им и да помогне в осъществяване на финансовите им дела. Но Новото Съобщение е тук за да им даде нов живот- не само обикновена идея за стария им живот, не само сладост която да поправи вгорченото им съществувание. Хората очакват и искат прекалено малко и очакванията им не са свързани с осъществяване на силата и значението на Откровенията.

Хората искат да използуват Новите Откровения на Бог веднага като някакъв инструмент с помощта на които да поправят своя живот. Но те не биха могли да направят това, защото не знаят какво правят. Те не знаят на къде отиват и техните предположения и вярвания по-често не са свързани с действията им за следване на великата цел и посока в живота.

Хората може би си мислят, че Бог е велик и необясним, но в същото време те се опитват да Го използуват като слуга и момче за всичко относно желанията и трудностите си. Те казват, ”А какво Бог би направил за мен? Какво Новите Откровения ще сторят за мен?”

Вие виждате, че техния маниер и отношение не са подходящи в случая. Липсва почит и уважение. Няма разбиране, че се отнасят по този непочтителен начин с нещо далеч по-велико от тяхното разбиране, предпочитания и ценности. И така какво друго Бог би могъл да направи за тях освен да ги окуражи и чрез промените и разочарованията в живота, да им помогне да осъществят великия си ангажимент с добри и честни намерения.

Новото Съобщение е тук за да ви спаси от нещастията и от поробване във вселената когато започнете да се приобщавате към Великата Общност на живота, Общност в която сте живяли постоянно и в която трябва да се учите да отстоявате себе си.

То е тук също така за да даде на отделния индивид опит, основа и възможност за възстановяване на живота, за изкупление и използуване на възможностите и качествата чрез силата на Знанието в него и да бъдат от полза на света, чиито нужди и трудности се увеличават с всеки изминат ден.

Много хора са се отказали от осъществяването на по-съзнателено съществуване или по-точно те никога не са го култивирали както трябва. За тях Новите Откровения ще бъдат любопитно нещо или обект за отричане, обект за изразяване на страха им, осъждане и недоволство, без дори да са разбрали достатъчно добре за какво става дума.

Ще има много различни мнения, разбира се, но е важно за тези, които са честни в намеренията си и желаят истински да реализират силата и потенциала на Откровенията на Бог и това което те означават за тях – да ги обновят, да им дадат велика цел и посока, която вече съществува в тях.

Вие не изобретявате цел и посока, защото те са предначертани, както виждате. Те са хелиографно копие на вашата дълбока същност, извън интелекта ви. Това е извън спекулациите и дебатите. Бихте могли да спорите без край, но това само би доказало вашето неразбиране.

Важно е хората да са честни и искрени с Откровенията, както и да са наясно с огромните последствия които биха имали те. Това не е просто учение както другите. Не е нещо, което ще задоволи нуждите ви в живота. Това е нещо много по-различно от това. Ето това е Новото Съобщение от Бог, единственото на света днес.

Това не означава, че Новото Съобщение ще изгради нов живот за вас и ще ви даде роля която да играете, защото това трябва да дойде от вас самите-между вас и ангажимента в живота ви.

Много хора ще се нуждаят от Новото Съобщение за да го поставят в центъра на заниманията си, други ще бъдат директно призвани да му служат, защото това е тяхното призвание. На много други то ще предостави увереност за да разпознаят вярната посока и ще им даде огромна вътрешна сила за да вземат необходимите решения и да направят необходимото за да следват правилната пасока.

Има много хора по света, които знаят, че трябва да се подготвят за нещо, което е част от огромно участие. Те чувстват, че техния живот е много по-важен от обикновените занимания през деня. Някои от тях няма да намерят своя път чрез религиозните традиции в света, защото са подготвени и избрани за нещо ново на Земятя. Те са по-свързани с бъдещето отколкото с миналото и бъдещето ги зове и тегли напред. Това са хората, които са определени да получат Откровенията на Бог, да ги учат и приложат на практика. Тези хора не биха намерили своя път някъде другаде.

Ако сте предопределени за нещо от такава величина няма да бъдете задоволени и щастливи с нищо друго- опитайте ако искате, вярвайте колкото си искате. Опитайте да промените живота си като тиран, няма да можете да осъществите основния си ангажимент докато живота ви не открие вярната посока и ангажимента който е определен не бъде открит и приет.

За тези хора Откровенията ще осигурят нов живот, не обикновено повишаване стойността на стария им живот, не обикновено възмездие за това, което са сторили или не в миналото. Няма да има комфортни фрази, „Ами вие сте добре. Всичко, което сте направили е добре. Всичко е добре.”

Не. Откровенията ще направят грешките ви още по-очебийни, разочарованията ви по-явни, липсата на посока по-чувствителна. Те дори могат да увеличат страданията ви докато не разберете истинския подарък на Откровинията и не разпознаете началото на вашето велико пътешествие, което сте предприели преди известно време и което се е ускорило неимоверно.

Тук няма място за компромис. Не можете да се договаряте с Господ. Не можете да се договаряте с вашата съдба и цел, защото не можете да ги промените. Можете само да ги избегнете, да ги отхвърлите или да ги приемете като нещо лично ваше.

Как ще проявите целта си зависи от променящата се обстановка в света. Така, че не всичко е предопределено разбира се. Вашият успех или провал се базират не само на участието ви, но и на участието и готовността на другите около вас, които са определени да играят съществена роля в живота ви. Ако те се провалят, то това ще се отрази и на вас, защото вашия прогрес зависи от развитието на други хора.

Това не е индивидуален стремеж в който се опитвате да просветлите себе си. Това е съюз с други към който да се присъедините за да постигнете голямата цел. Ако те се провалят, това ще се отрази и на вас. Ако вие се провалите, това ще афектира върху тях. Затова и провала тук има толкова голямо значение. Вие все още мислите като живеещи в Разделението и затова не можете да видите, че вашата съдба е тясно свързана с другите.

Вие ще трябва да откриете другите в живота. Те няма да са чаровни личности с красиви лица и изтънчени обноски, които привличат хората. Те дори няма да са хора, които бихте обичали или такива с които сте имали минали връзки. Повечето от тях няма да споделят вашето бъдеще дори ако сте имали връзки в миналото. Вие се нуждаете от Знание сега, защото самото то ще знае. То ще вижда и ще откликва.

Ако дадена личност не е подготвена, това ще бъде трагедия за вас. Това разбира се не означава, че вашия живот приключва. Това само означава, че друг план трябва да бъде съставен за вас. Оттук пътуването ви ще бъде по-продължително и по-нестабилно.

Има толкова много което да бъде забравено. Има толково много неща, които са не само непродуктивни, но и вредни за отделната личност. Съществуват толкова много очаквания, които ви тласкат да вършите неща, без дори да сте наясно с какво точно се захващате, преди да сте установили връзката със Знанието, което държи в ръце вашата цел и съдба.

Бог никога не би разкрил това на интелекта ви, тази част от съзнанието, която се влияе от света, която не е никак сигурна, която е слаба и лесно подвеждаща се от външни сили. Не, този дар се дава на вашата дълбока, вътрешна същност, която не е подвластна на външни въздействия, не е подвластна на променящите се чувства и отношения, променящите се емоции, надежди, страх, екстаз или нужди. Тя не се влияе от нито едно от тези неща. Тя живее дълбоко в океана на съзнанието ви, не на развълнуваната му повърхност.

Изучаването на Стъпките към Познанието е изключително необходимо или живота ви ще продължи в същото русло-преследване на хора, обещания, амбиции, мечти и надежди, избягване на страхове че бихти могли да се загубите или останете сами, ужасени че няма да можете да изживеете живота си по начин по който бихте искали.

Знанието съществува извън реалността на желанията и страха и затова е звучно. Затова е силно, неподатливо и дори вие не можете да го промените. То обаче държи ключа към изкуплението ви. Без значение какво си мислите, какво сте направили или правите, силата на изкуплението е във вас.

Господ не трябва да преценява ситуацията ви. Господарят на вселената не е фокусиран във вашия живот. Но Той е въплатил Знание у вас и то знае целта и посоката ви. То ще открие хората, които трябва да открие. То ще извърши корекцията, хармонията и баланса в живота ви ако сте готови да го съзрете, да го последвате и приложите когато е необходимо.

Така се създава новия живот – не стария живот с малко нови елементи; не стария живот с нова вяра; не стария живот с нова одежда и хубави религиозни разяснения за всичко; не трагична личност облечена в успех; не самотна , изолирана личност която е приета в обществото защото говори и върши правилни неща. Вие не сте като плакат за нечии вярвания. Съществува много по-важен план за вас.

Бог се грижи за вас, защото ви е осигурил нов живот. В противен случай Той би позволил на всеки да се провали и не би бил загрижен за това. В това всъщност вярват и хората, защото ако Откровенията на Господ бяха дадени преди векове и Бог нямаше вече какво да каже на хората, тогава бихте заключили, че Той наистина не се интересува и няма какво повече да каже на нуждаещото се човечество.

Как вие бихте се справили със западащия свят? Как бихте се справили с интервенцията на хищни раси от вселената, които са тук за да търсят изгода от човешката слабост и разделение? Как бихте се справили с политическата и икономическа разруха която е в размери непознати до сега? Ако сте откровенни със себе си бихте признали, че нямате никаква идея за това. В същото време това е действителността и вие трябва да я приемете като такава.

Бог ви е пратил подготовка за Новия Свят като част от Новото Съобщение. Той ви е пратил план и подготовка за осъществяване на новия живот. Това е Съобщение за света и за всеки в него. Това е и Съобщение за тези индивиди, които откриват целта и съдбата си на света. Вие решавате дали това е което сте търсили.

Господ не е създател на идеите и вярванията ви. Той не е създал предпочитанията и страховете ви. Бог не е творец на вашия свят който сте си създали и който е продукт на преференциите и страховете ви. Не можете да обвинявяте Бог за социалното положение на човечеството, както и за войните, жестокостите, експлоатацията, робството и бедността. Всичко това е продукт на хората базиран на алчността и невежеството, както и на факта, че някои хора не допринасят с нищо за другите.

Но Бог въплати Знанието във вас и единствено Новите Откровения разясняват това без историческите пластове и човешката интерпретация които да го затъмнят. Течението е ясно, съобщението е точно. Вие го получавате от неговия източник, вместо от интерпретации извършени във вековете за човешките нужди.

За да имате нов живот, трябва да извършите работата която имате да вършите. Това не е заклинание към вас. Това не е някаква магия която да промени всичко около вас. Това не е форма на зависимост или опиянение.

Ще трябва да свършите работата. Ще трябва да поемете рисковете. Ще трябва да вземете решенията. Ще трябва да разочаровате другите. Ще се наложи да разочаровате своите собствени цели и амбиции. Ще трябва да промените плановете си.

Така ще станете силни. Така ще се обедините със себе си. Така ще последвате само един глас, вместо много такива в мислите си. Така истинската ви преданост се появява между другите задължения и ангажименти.

Така ще възстановите силата и самочувствието си. Така ще престанете да се държите глупаво, прахосвайки живота си за глупави и безсмислени неща. Така ще знаете кого да изберете и да бъдете с него и как да отблъснете желанията водещи ви в грешната посока.

Вие ще станете силни защото Знанието е с вас. Вие ще издържате на трудностите защото Знанието е с вас. Можете да преживеете загуба и болка, болест и дори отблъскване от хора, за които се грижите защото Знанието е с вас. Когато срещнете друга личност развила тази сила, вашата връзка ще бъде на съвсем друго ниво – изключителна в света – която може да създаде велики неща, които вие сами никога не бихте могли да създадете.

Бог ви дава източник за силата ви, но вие трябва да изживеете неговата ръководна роля и вие трябва да развиете индивидуални умения, които ще ви превърнат в средство на Знанието – личност на силата и обединението, личност която би могла да вдъхнови другите и да даде увереност, комфорт и насока за другите.

Това са Новите Откровения на Господ. Това е което те трябва да създадат. Трябва да има предани сътрудници в света днес или човечеството ще се изправи срещу голям и стремглав упадък.

Нека това да бъде добре разбрано.