Кураж и Воля за Подготовка


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 9 април, 2011г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Съзнанието е слабо. Вярванията лесно се променят. Емоциите лесно се предизвикват. Пред лицето на мъката, хората могат да изгубят сърцето си и да бъдат лесно обезкуражени. Затова те бягат от истината, не защото това, срещу което се изправят е истина, а защото нямат сила да бъдат с него.

Техните планове, цели, предпочитания, участия, предишни инвестиции, всичко, което може лесно да се промени в този свят – свят на промяна на околната среда, на политически и икономически подем; труден свят, в който хората трябва да се изправят срещу проблемите, които самите те са причинили на света и неговите възможности да подкрепя човечеството. Това е огромно предизвикателство срещу което само малко на брой хора, дори между експертите могат наистина да се изправят.
Хората или избягват това напълно или се надяват, че то не е истина. Те се самоубеждават, че всичко ще бъде добре и че човечеството може да се справи с всичко и по всяко време. Те обаче смятат, че някой друг трябва да извърши това вместо тях.
Хората не могат да приемат реалността, защото са слаби. Те се ръководят от мислите, чувствата, вярванията и одобренията на другите. И така хората следват сляпо, водят дълги и безсмислени разговори и са отдадени на фантазии, хобита и интереси, без да погледнат дълбоко в себе си или в другите.
Можете да видите реалността, защото Бог ви я дава. В общи линии можете да определите какво наближава на хоризонта, защото Бог ви е дал възможност да сторите това. Вие можете да направите разлика между дълбокото изживяване на вашите надежди, желания и страхове, защото Бог ви е дал това умение. Това е умение свързано с дълбокото Съзнание във вас, Съзнание, което Ние наричаме Знание.
Знанието не се страхува от света. Знанието е постоянно; то е вечно. То е било с вас преди да дойдете тук и ще бъде с вас, когато напуснете. То не е заплашено от света. То е тук с мисия. И за да бъде изпълнена тази мисия, то трябва да подгови вас – вашето съзнание и вашето тяло – за велика служба и участие на света.
Това изизква да се изправите срещу реалността както във вас, така и около вас на света. Това изизква голяма честност отвъд мислите ви в този момент, честност, произлизаща от дълбокото ви изживяване и от това, което Знанието наистина ви говори и което се случва в света около вас.
Хората наблюдават различни ситуации и се надяват на най-доброто убедени, че то ще бъде осъществено от някой друг, някой, на когото те са посредници в живота. Но мъжете и жените на Знанието виждат какво приближава на хоризонта и разбират дали хората имат куража и волята да се подготвят.
Вие се изправяте директно срещу живота, обективно, с пределна яснота, но и с голяма сила и състрадание. Като се учите на Стъпките към Знанието, дълбокото Съзнание във вас, вие придобивате чувство на постоянство и сила, увереност и решителност. Вие виждате, че това липсва в другите и затова те живеят толкова незадоволителен живот – преследвайки удоволствия, мечти и фантазии, бягайки от всичко, което ги плаши или предизвиква техните идеи и понятия.
Това обаче е вашия зов. Светът е мястото, на което да се докажете. Независимо какво правят или не другите, това, което казват или не казват, е предизвикателство за вас. Трябва да разберете това или ще прехвърлите вашата отговорност върху другите. Вие ще кажете ”Ами какво ще правят хората? Как мога да споделя това с другите? Как ще се променят хората?” Това е опит да се възложат отговорностите на някой друг.
Ако мислите за широката публика, вие ще се обезкуражите със сигурност. Но не там трябва да бъде вашия фокус. Защото трябва да се готвите за Великите Вълни на промяната, които наближават света. Трябва да се готвите за присъединяването на човечеството към Великата Общност на живота във вселената. Трябва да се подготвите за тези големи събития във вашия живот, а не само за ежедневните си дела.
Трябва да се готвите и да изграждате Четирите Колони на вашия живот – Колоната на вашите Връзки, Колоната на Работата и Осигуряването, Колоната на вашето Здраве и Колоната на Духовното ви Развитие. Като четирите крака на една маса, те ви поддържат и определят значимостта на живота ви, и колко отговорност и мъдрост можете да носите.
За да получите Новото Откровение, вие трябва да имате смелостта и волята да се готвите. Това не е идеология; Това не е система от вярвания; Това не са множество идеи, които харесвате или не, с които сте съгласни или не. Да мислите така е глупаво и не е признаване на силата и смисъла на Откровението, и на това, което се изисква от вас.

Това е свързано с честността и с това, което сами си казвате. Хората не разбират до каква степен техния живот е изграден от нечестността и лъжите, които се казват. Те не са откровени със себе си и по този начин комуникират с всеки около тях мислейки, че са откровени, защото изразяват това, което мислят и чувстват. Те обаче наистина изричат лъжи.

Хората градят връзки базирани на лъжи и предположения. Това се случва по всяко време. Хората градят живота, кариерата си и инвестират себе си в неща без бъдеще и не представляват целта за която са тук. Това се случва постоянно около вас: големи надежди и инвестиции на хората в романтика, в безнес, в незначителни неща, които нямат нищо общо с това кои са те, защо са тук и какво наистина са способни да дават и разбират.

Съзнанието е слабо. Идеите и вярванията ви може би са много твърди и вие може да ги защитавате сляпо, но те са слаби. Това е слабостта да сте фиксирани във вярванията си. Това значи, че сте не само наивни, но и арогантни.

Вие не знаете кои сте, не знаете защо сте на света, не знаете кой ви е пратил и какво трябва да правите. Всички претенции, всички уверения, всички декларации, които хората правят, не могат да скрият факта, че не знаят кои са, защо са тук и какво правят.

Хората градят много взискателен живот и поемат огромни отговорности, преди да имат представа за тези по-големи неща. И тогава те чувстват, че трябва да изпълнят тези отговорности, което изисква огромни усилия, разбира се, голямо страдание и борба. Но всъщност никога не им се налага да мислят за по-големите въпроси, защото са прекалено заети със своите задължения.

Техните отговорности обаче не са автентични. Те са изградени без знание и разбиране на дълбоката им същност, на дълбокия им зов и на дълбоката им отговорност към Източника на техния живот.

Затова хората са толкова мрачни, неудовлетворени, конфликтни и объркани. О, разбира се, те имат много отговорности, те са много отговорни и това е оценено от обществото. Но те някак си изпускат зовът за тях и са роби на своите отговорности и очаквания, както и на очакванията на другите.

По този начин цялото чудо ги напуска. Спонтанността ги напуска. Креативността ги напуска. Те са празни отвътре, преминавайки през живота, спазвайки своите отговорности, установявайки позиции в обществото, стоейки дори начело на нации. Те обаче са кухи, празни и отсъстващи вътре в себе си.

Знанието е толкова далечно за тях, че те трябва да се оттеглят, за да го открият. Те трябва да изследват дълбоко под повърхността на съзнанието си, за да го открият. Те обаче са толкова ангажирани отвън, че не смеят да рискуват и да поставят под съмнение своите приоритети и отговорности.

И така хората не искат да знаят нищо, което би предизвикало или застрашило техните планове, цели и действия. Така те живеят сляпо и не използуват голямата Интелигентност, която Бог им е дал, за да ги води, предпазва и готви за велик живот.

Така хората са откъснати от себе си. Те са откъснати от Бог. Те са откъснати от истината. За тях истината е изцяло идеи и перспективи, които лесно могат да бъдат поставени под въпрос и да бъдат отхвърлени. Те са прекалено изплашени, за да се справят с истината, която не може да бъде отхвърлена и която няма нищо общо с перспективите. Това е свързано само с чесността.

Трябва да разберете, че вашия зов е да се готвите, защото не сте готови за велик живот. Вие не сте готови да разберете и да следвате Знанието във вас. Вие дори още не знаете какво представлява то. То е все още малък и далечно присъстващ глас във вас. Вие не сте достатъчно близо до него, за да разберете голямата му сила и ефикасност.

Както виждате то е хиляди пъти по-мощно от вашия интелект. Вие може да мислите, че това е инструмент на интелекта ви, инструмент, който да ви даде това, което ви е нужно и да избегнете трудностите.
Това недоразумение е характерно почти за всички в началото. Всички си мислят, че Бог е техен слуга. Бог ще им даде каквото пожелаят. Бог ще им помогне да разрешат проблемите си. Бог ще им помогне да изпълнят мечтите и целите си, мислейки, че това идва от Бога.

Отнема дълго време, за да се отучат тези неща, да има честност и смелост, за да бъдат изпитани те, да се правят разходки около тях и да бъдат наблюдавани обективно, за да провери дали са истински, дали изобщо има някаква истина в тях и да се освободите от социалната кондиция, която ви прави роби на одобрението и очакванията на другите.

Затова първата задача на Бог е да ви освободи от ненужното. Вие се измъчвате с неща, които не могат да съществуват и нямат бъдеще. Вие сте роби на вашата култура, на вашето семейство, на вашата религия, на идеи и вярвания, които не са изградени върху Знанието. Това, което е базирано на Знанието, е трудно различимо за вас.

Както казват хората, това е като игла в купа сено. Вие трябва да преобърнете голямо количество сено, за да откриете иглата. Така е и с вашата подготовка – за да премехнете грешното, нереалното, това, с което сте обвързани, което желаете и от което наистина не се нуждаете. То не е нужно, то ви разсейва и вманиачава.

Хората се влюбват в други хора въз основа на образи, личности и съблазни – хора, които не биха могли да осъществят велико пътешествие с тях, дори и след милион години. И все пак, о, те са толкова отдадени, че отдават живота си. Те са обсебени – личностно обсебване. Те са обсебени и наричат това любов. Сякаш любовта е вид наркотик, към който се пристрастявате и след това трябва да се оттеглите, което е изключително трудно. Има наркомания и личностно обсебване. Това не е любов. Това е обсебване.

Знанието ще ви насочи към хората, които са важни за вашия живот и които имат възможността да бъдат в забележителни и значими връзки за вас. Ние казваме ”възможности”, защото те също трябва да се подготвят и защото никой наистина не е готов за голямата реалност на живота. Това е като да искате децата да са готови да работят на света като техните родители. Те не са готови за това.

По същия начин и вие не сте готови да живеете живот с голяма цел. Така подготовката става акцент; честността ви става акцент; търпението и решителността ви стават акцент.

Защото, виждате ли, Знането ви води до Знанието. Всички други причини – богатство, удоволствие, мир, любов, романтика – всички тези неща трябва да останат настрана, когато продължите. Не можете да ги вземете в планината с вас. Те са прекалено тежки и ненужни.

Така ученикът е в процес на отмяна на неща, които са задействани и в освобождаване от неверни очаквания, цели, планове и желания. Тук те не стават аскетични; те биват честни – основни, обикновени и дълбоко откровени. Това не е начин на живот. Вие не се отказвате от всички удоволствия; вие не се оттегляте от света; вие не живеете живот в изключително въздържание. Просто ставате честни, до момента, в който вече не лъжете себе си и другите хора, до момента, в който можете да видите склонността да правите това, да го коригирате и конкретизирате в рамките на собствения си опит.

За подготовката е необходим кураж. Трябва да се изправите пред неща, с които не сте се сблъсквали преди. Трябва да обмисляте неща, които не сте обмисляли преди. Трябва да поставите под съмнение вашите убеждения и предположения, както и вярванията и предположенията на вашата култура, семейство и дори религия, ако това е необходимо.

Вие откривате тази смелост, защото тя извира от дълбоко място във вас – под повърхността на съзнанието; отвъд турбулентната, объркана и хаотична повърхност на съзнанието ви, в дълбоко място където има сигурност, мъдрост и Знание.

Хората са толкова изплашени, контролирани и пристрастени, че не могат да стоят спокойно дори за пет секунди. Те затварят очи за медитация и съзнанието им е като диво животно – препускащо навсякъде, все едно всички програми на вашия телевизор са вкючени наведнъж и предават оттук, оттам и отвсякъде.

Трябва да се отдръпнете от това и да не се идентифицирате с него. Просто умът се опитва да обработи всичките си впечатления, информация и решаване на проблеми – разумно и логично или фантастично, сякаш сте насън.

Смелостта идва от разпознаването и усещането на по-дълбока нужда във вас. Тя наистина отговаря на Знанието, много слабо и с прекъсвания в началото, но Знанието ви зове да откликнете.

Ето как Бог ви говори, разбирате. Облаците не се разделят и страхотен глас говори, гърмящ из планините, викащ вашето име. Дори за светиите и великите Пратеници процесът е същият. Всичко останало е само разказване на истории, за да се внуши вяра и подчинение.

Вие чувствате дълбока нужда да отговорите. Вие имате нужда да разберете къде трябва да отидете в живота ви. Вие не искате живота ви да приключи като на всички хора около вас. Вие не желаете да бъдете роби на вашия ум и на вашата култура. Не искате да имате празни връзки. Не искате да работите робски, за да спечелите богатство.

Трябва наистина да погледнете живота ви. Какво е на ваше разположение? Какво ви ограничава отвън? И дори по-важно, какво ви ограничава отвътре? Което не е нищо повече от вашите вярвания, предположения, желания и страхове – всичко, което е мимолетно и има малка стойност в действителност.
Луната все така изгрява, слънцето все още грее, сезоните преминават, тревата расте, птичките летят, рибите плуват – така че какво по-различно вашите мисли правят, освен да затъмнят или прояснят възприятията ви?
Не е въпрос на създаване на ваша собствена реалност, защото хората използуват това да изградят, както те си мислят, по-добра фантазия, за да подновят жалката, в която се намират сега. Фантазиите обаче са жалки, ако се опитвате да ги изживявате, защото не са в съгласие с реалността или Знанието във вас. И колкото повече инвестирате, толкова по-опасен става живота ви и толкова по-изплашени сте вие от света. Вие сте страхувате от промяна; страхувате се от загуба; страхувате се от честност.

Бог изизква от вас да бъдете честни. Така започвате да разграничавате големия път пред вас, големия зов в живота ви, по-голяма асоциация отвъд видимата сфера и нова основа за участие с други хора по начини, които са продуктивни и чудесни.

Волята да се подготвите и смелостта….Смелостта е поемане на трудни неща, без сигурен изход. Това не е следване на лесен път, в който всичко е подредено за вас: Вие работите за бизнеса на баща ви и няма нужда да мислите какво наистина сте тук да правите. Имате деца, преди да сте готови, така че те да определят отговорностите на живота ви. Оженили сте се преди да сте наясно какво правите и посоката, в която трябва да вървите. Така вашия брак определя живота ви и вие изглеждате като всички останали.

Светът е в сегашното си състояние заради това колко хора откликват на великия зов и цел в живота им. Ако този процент е минимален, ами светът е в състояние на мъка и конфликт, на ръба на конфликта, на ръба на разложението.

Хората стават роби, като стадо животни – въвлечени във войни, въвлечени в излишна консумация, въвлечени в политически убеждения, въвлечени в религиозни вярвания, където нямат чувство за това кои са и какво правят.

Хората живеят на повърхността на съзнанието си, което наподобява повърхността на океан – турбулентно, пометено от ветровете на света, един ден спокойно, разбунтувано и дори опустошително на другия. Ако можете да погледнете повърхността на океана от страна на един кораб, той нямаше да има никакъв смисъл. Вие не бихте могли да разграничите неговите огромни движения. Не бихте могли да разпознаете, че под повърхността водата се движи като конвейерна лента по цял свят.

Вие не бихте могли да разберете живота, който е в океана. Вие наистина не можете да разберете колко организирана и комплексирана е системата в океана и климата на Земята. Вие ще видите само турбулентността и ще се опитате да се адаптирате към нея, като тези пътуващи в кораба. С течение на времето, те са се научили да разбират теченията и вятъра, защото имат нуждата и смелостта да се подготвят за това.

Ветровете на света брулят съзнанието ви – рисувайки ви, разстройвайки ви, затрупвайки ви, наслаждавайки ви, интригувайки ви, ужасявайки ви. Как можете да откриете себе си тук? Как е възможно да откриете основната насока в живота ви?

Трябва да се откъснете от тези неща, за да можете да се приближите до Знанието във вас. Вие ще почувствате естествена нужда да се оттеглите от социалните дейности, от медиите и от много неща за определен период, за да можете да разкриете дълбокото си изживяване.

Господарят на вселените е осигурил Стъпките към Знанието, мощна подготовка, която не можете да осигурите сами за себе си. Като последвате това, истинското става силно, а фалшивото отслабва. Като следвате това, вие ставате по-предпазливи към вашия живот, ставате по-внимателни с вашето време и участията си с другите, и по-наблюдателни за света около вас.

Умът става по-спокоен и вие започвате да откривате неща, които не сте виждали и не сте забелязвали преди. Вие чувате неща, които не сте чували преди. Вие започвате все по-често да откликвате на Знанието във вас и на Знанието в другите. Вие започвате да правите разлика между Знанието и всичко останало.

Ангелското Съсловие наблюдава кой може да отговори на зова и дали тези, които отговарят имат волята да се подготвят и смелостта да поемат по Стъпките към Знанието, да тръгнат нагоре по планината, планина, която те не различават и не разбират;[да видят] кой може да поеме истинско пътешествие в живота, мощно и съществено пътешествие. Ангелското Съсловие наблюдава кой може да отговори на Знанието и кой може да се подготви.

Тогава подготовката се превръща в доказателство. Няма значение дали имате велика съдба да извършите нещо значимо на света, ако не можете да се подготвите. Подготовката изизква повече отучване отколкото учене – освобождение, преминаване през периоди на изключително объркване и несигурност, в които изоставяте старите си идеи и се приближавате до велико разбиране.

Както акробат на трапец – той трябва да пусне единия лост, за да хване другия. Така и отделните интервали могат да бъдат празни за хората. Вие не сте това, което сте били, но и не сте станали това, което сте, затова преминавате периоди на празнота и несигурност. Това е нормално и е част от учебния процес. Това е неразделна част от подготовката.

Това, което ви помага да преминете тези трудни периоди, е Знанието, вашата вяра в него и доказателството на Знанието, което започвате да изживявате, както и доказателството за Знанието в живота на хората, които ви вдъхновяват.

Трябва да преминете тази подготовка. Вие все още не сте там, където трябва да бъдете и дори във вашата позиция в живота, за да разберете и отговорите на великия зов.
Зовът е да се подготвите и за да сторите това, ви е нужна голяма смелост. Тази смелост идва от вашата честност. Вие развивате дълбока честност и мотивацията за всички тези неща идва от Знанието.

Знанието ще ви отведе до Знанието. То ще ви води през периоди на несигурност. Знанието е постоянно. Опитът ви с него може да е променлив заради степента на близост до него, но то е постоянно. Знанието не е объркано. То е учителят, вие сте учениците.

Вие обаче се нуждаете и от други учители, от напреднали ученици в ученето и прилагането на Новото Откровение. Трябва да изучавате, ако можете и Месията, който е на света сега. Голяма благословия е, че той е тук и, че вие можете да учите от него. Защото когато си отиде, Месията няма да се завърне.

Тогава хората ще разчитат на своето разбиране, което е много опасно нещо, когато те не са добре подготвени. Грешките могат да бъдат лесно извършени и Съобщението лесно подменено, объркано и размито. Някои хора ще се опитат да заемат позиции на власт и ръководство, което никога не е препоръчвано от Великите Сили.

Да живеете във времето на Откровението, да живеете във времето на Месията, е изключително важно. Вие няма да имате лично време с него – той няма време за лични срещи със стотици и хиляди хора – но вие можете да учите от него. Бъдете благодарни, че живеете във времето, в което той е тук с вас. Той е възрастен мъж; той няма да бъде винаги тук.

Вие се нуждаете от силни влияния отвън и отвътре, за да се справите с объркването, със сложностите и дори със заблудите, които съществуват във вас и да преминете през променящ се и нестабилен свят.

Вие се нуждаете от силата на Знанието. Вие също имате нужда от силни спътници. И също така се нуждаете от силни примери на вдъхновение и помощ от другите, ако правите грешки в разбирането и приложението.

Някои хора идват при Новото Откровение желаейки да бъдат благословени от него и оттук благословията да се грижи сама за тях. Те искат да имат духовно благосъстояние, мислейки си, че Бог само ще осигурява, осигурява, осигурява, а те ще приемат чудесата, които мислят, че идват за тях. Но виждате, че това не е честно.

Да бъдете в истинска връзка, изизква истинско участие. Това изизква подготовка. Това изизква усилие. Това изизква инвестиция на време и енергия. Това изизква промяна и адаптация.

Не можете да сключите брак с някого и да си мислите, че той или тя ще вършат това, което вие мислите, че трябва да правят, а вие няма да правите нищо за тях. Хората всъщност сключват брак с такава нагласа. Това е учудващо. Това е дълбоко невежество, но за съжаление е вярно.

Призивът е да се отговори. След това да се подготвите. И подготовката е важна. Но дори през време на подготовката, вие ще можете да отдавате на другите. Това отдаване ще се осъществи в резултат на напредъка в подготовката ви. Дори вашата демонстрация на отговор на Знанието е мощно обучение за другите. Дори вашето нежелание да сторите някои компромиси с вас самите и с другите, е мощна демонстрация.

Тук вие обучавате автоматично, докато учите, ако изучаването ви е автентично. На практика, вие обучавате по всяко време, защото винаги демонстрирате вашите ценности и вярвания. Като оценявате нещо много по-голямо и много по-важно, то става част от демонстрацията ви за другите.
Тук вашите връзки се променят. Старите връзки вероятно ще отпаднат, защото не могат да бъдат на пътешествието с вас и нови връзки ще се покажат на хоризонта.

Това е част от чудото на вашия живот, чудото на Знанието – чудото на Божия План, на изкуплението и възстановяването, отиващ отвъд сцената, отиващ отвъд реалността на човешката дейност, спекулация, заблуда и вярвания.

Дошли сте на света, за да приемете голяма отговорност, голяма цел и да дадете нещо специфично на хора в специфични ситуации. Нямате представа какво е то и затова трябва да се подготвите. Знанието трябва да ви подготви и Знанието трябва да разкрие къде трябва да отидете и какво да сторите, за да осъществите тези неща.

Трябва да направлявате вашия ум и да го поддържате. Трябва да наблюдавате вашите мисли и поведения. Не можете да определите великата цел на живота ви. Затова трябва да последвате великата сила, която е в Знанието във вас и в самото Откровение.

Това е във всяка световна религия. Но световните религии са толкова обвити във вярвания, конвенции, предположения и асоциации, че вие ще се нуждаете от много добър учител, за да преминете всичко това и да достигнете до същността на тези религии и на това, което те наистина означават и показват. Всички те са пътища към Знанието, както виждате. Това обаче не е видно от повърхността.

Това е част от причината Новото Откровение да е тук и Ние дойдохме отново, за да говорим с вас, както и с Месията. Ние ви говорим чрез Откровението и Нашето Съобщение за вас е велико. Времето и изизкванията са много важни. Промените в света са много големи.

Време е да станете силни и смели, честни, състрадателни и решителни. Така ще бъдете наистина живи, а не само ходещи мъртви. Тогава сте наистина съзидателни. Тогава съзнанието ви е свързано със Знанието и Разделението във вас е на път да приключи. Тогава животът ви става демонстрация на Божието Присъствие и Сила на света, не само с великите неща, които можете да сторите, но и с вашите прости дейности и с начина, по който сте, какво правите и какво не правите.

Бог ви спасява отвътре навън. Бог възстановява разделените чрез Знанието. Нациите и световете стават по-силни, по-стабилни и по-креативни в зависимост от това, колко Знание се изразява и демонстрира от собственото им население.

Това е вярно тук и в цялата Вселена. Всичко е отвъд човешкото разбиране, отвъд царството и обхвата на интелекта. Но вашия интелект играе своята роля. Той е критично средство за комуникация и навигация в света. Но трябва да има по-голямо ръководство и сила или той ще се опита да се превърне в Бог, с трагични последици.

Повикани сте. Сега трябва да се подготвите. Подготовката е вътре във вас и се осигурява от Господаря на Вселената. Сега трябва да намерите смелост да поемете по Стъпките към Знанието и с тази смелост, търпение, постоянство, дискретност и прозорливост, с течение на времето да се учите да различавате кое е вярно и кое не е, кое е наистина добро и кое само изглежда добро.

Това е пътешествието. То е най-естественото и съществено пътуване в живота. И вие сте благословени да учите от него и от неговите дарове.