Изграждане на Мост към Нов Живот


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 25 февруари, 2008г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Ще дойде време да разберете, че Новото Откровение е тук, за да ви вдъхне нов живот. Неговата цел не е само да подобри и улесни живота ви в духовен аспект или да оправдае и благослови свише мислите и вярванията ви, както и предишните ви действия.

Ще дойде време да разберете, че животът, който водите не е подходящ за вас. Той е един компромис и този компромис е бил прекалено голям. Той е бил прекалено подробен. Това е компромис как се отнасяте към себе си, към другите и към света. И въпреки че това разбиране може да бъде оспорвано, отхвърлено и т.н., то е началото на голяма надежда за вас.

Защото Бог е наясно, че без Знание, без дълбоката Интелигентност, която ви е дадена, вие ще живеете с компромиси. Вие ще търсите компромис за сигурност, за одобрение, за богатство и изгода. Вие ще търсите компромис, за да избегнете присмеха, критисизма, обвинението или дори отхвърлянето от обществото. Компромисът ще прониква навсякъде – във вашите вярвания, поведения, стремежи, дейности, планове и цели. Той ще се задълбочи дотам, че ще загубите връзка със себе си, с това кои сте и какво сте.

Вие сте се превърнали в продукт на обществото, продукт на очакванията на обществото и на своето мислене. Вие обаче сте загубили дълбоката нишка и значение в живота ви. Дори да сте успешни във вашите цели, ще бъдете празни и радостта ви ще бъде кратковременна и ще изизква много енергия, време и усилия. Наградите ще бъдат мимолетни и непостоянни.

Тази толкова отхвърляна и избягвана реализация, е началото на голямото обещание за вас. Не и се противете. Не спорете с нея. Не се оплаквайте заради промените, които може би ще трябва да извършите в живота ви. Ще трябва да ги извършите, защото ви се дава нов живот – не бегло пречистване на стария ви живот, не нова декорация, ново лице или нова форма на стимул за стария ви живот. Това не е козметична промяна. Това е много по-важна промяна от дълбоко значение за вас.

Тази промяна, за която сърцето ви е копняло толкова дълго се случва сега. Изглежда, вие сте се провалили в очакванията на вашата култура. Може да почувствате, че се проваляте и не сте осъществили целите и очакванията на семейството ви, на вашата култура и дори на вашата религия. В този провал обаче, се съдържа обещанието за голям успех. Стария живот трябва да ви е провалил или вие да сте го провалили, за да имате тези нови възможности, тази нова отвореност във вашия живот, това ново начало.

Много хора желаят само откровение, което е като някакъв израстък на стария им живот, като че духовността е подправка за безвкусния им живот. Това е нещо, което те ще се опитат да добавят. Те ще се опитат да бъдат духовни, да вършат духовни неща, да имат духовни мисли и да правят неща, които изглеждат вдъхновяващи и поучителни.

Още веднъж обаче, всичко това е за одобрение и утвърждаване. То цели печелене на удоволствие, удобство и сигурност. Мотивацията не е по-различна от тази, която кара някой да търси богатство, удоволствие и бягство от живота. Тя не е автентична и не предизвиква автентичен резултат. Ние обаче говорим за нещо много по-различно тук.

Вие още не знаете значението на новия живот. Вие не знаете как изглежда той, защото е нов. Той не е ваше изобретение. Той не е това, на което сте свикнали досега. Затова вие извършвате този завой много бавно.

Въпреки че може да има много важни събития в живота ви, които са довели до тази осъзнатост във вас, пътешествието се състои от много стъпки, към които да се нагодите, за да имате дълбока основа и самочувствие във вас, за да бъде направляван вътрешно, а не външно живота ви и за да станете личност на силата, мощта и обединението, вместо да имитирате ценностите на вашата култура.

Има много неща, които трябва да бъдат научени отново. Те трябва да бъдат преоценени. Много от мислите ви трябва да бъдат преразгледани. Много от твърдите ви вярвания е нужно да бъдат поставени под въпрос и в някои случаи, да бъдат отхвърлени. Това е цената на свободата. Това е цената, която някой ще плати, за да има възможност да живее велик живот, автентичен живот, живот изпълнен със Знание, живот, който осъществява съдбата на някой, който е дошъл на света с тази цел.

Без тази повратна точка, вие живеете наполовина. Да, сърцето ви бие, кръвта тече във вените, чувствата ви отразяват света около вас и вие се движите, посрещате отговорностите и задълженията ви, опитвайки се да имате удоволствия и почивка. Това обаче е празно съществуване.

Истинското значение и цена на вашия живот още не са разкрити. Да, сега Знанието, дълбоката Интелигентност, която Бог е поставил във вас да ви води и предпазва, ще опитва да ви пази от травми, ще ви пази и задържа от сериозни и продължителни грешки, и посвещения, които са в противовес с вашите възможности да откривате и живеете велик живот в бъдеще.

В тази начална фаза Знанието ще изглежда скрито във вас, но то се опитва да ви предпази от неприятности и от прахосване на живота ви за някой, от ситуации, места или хора – да пази отворен живота ви.

Разбира се, много хора се намират в тази начална фаза. Тази ситуация още не се е случила. Кога и как тя ще се случи и дали изобщо ще се случи е нещо, което не можете да кажете със сигурност. Това е мистерия.

Както виждате преди тази ситуация, вие сте градили само основа, за да бъдете функционална личност на света. Вие градите умения в живота. Вие изживявате удоволствия и болки на този свят. Вие търсите удоволствия, отбягвате болката и откривате разочарованието по пътя.

Тази ранна подготовка може да бъде много важна за това, което можете да разберете, да постигнете и да комуникирате с другите в бъдеще.

Дори най-глупавите грешки, които ще сторите в тази ранна фаза могат да бъдат много важни, за да получите мъдрост – в обучението ви на това кое е истина, в оценяването на истинското, да ви помогне да разкриете кое е добро и кое само изглежда добро, да ви помогне да откриете истинските склонности от тези импулси, които разкриват вашите слабости и неуверености.

В тази ранна фаза, вие вероятно ще чувствате Присъствието, което ви наблюдава от време на време. Вие ще чувствате Присъствието във вас и от време на време ще чувствате, че вероятно има нещо по-велико, което да правите в живота си. Реализацията обаче не се е появила още. Тя не ви е разклатила из основи. Това е все още на нивото на интелекта ви. То още не е проникнало в сърцето ви.

Вашите провали и вашето разочарование имат велико обещание за вас. Разочарованието към вас и към другите и големите удоволствия, за които сте заплатили висока цена – това павира пътя за тази реализация и тя няма да бъде само преходен момент. Тя ще промени курса на живота ви и вие няма да разберете какво се е случило, няма да разберете естеството и целта на промяната, докато пътувате надалеч във втората фаза на пътешествието.

Основните насоки как да живеете, ще ви бъдат дадени тук и са свързани с втората фаза на вашето пътуване. Те не отговарят на хора, които не са преминали този голям праг и не са изпитали тази повратна точка. За тях това ще бъде полезно, но объркващо. То ще изглежда ограничаващо. То ще предизвиква идеите им за свобода. Ще изглежда, че то изизква прекалено много усилия и отговорности, защото те още не са готови да направят това усилие или да поемат тази отговорност.

Тези хора все още опитват да напуснат живота, който искат. Отвъд основните им нужди, те опитват да напуснат живота, който желаят. Те още не разбират, че са пратени на света с цел. Те нямат спомени от Древния им Дом и мислят, че този живот е важен и е всичко. Те искат да живеят за момента и за себе си. Това е много по-различно съзнание от онова, което започва след голям праг. Напътствията за живота тук са не само полезни, но и основни за бъдещ успех.

Първото изизкване е приемане на голямата промяна, която се случва и оставяне на отворено обяснение. Няма да можете да го разберете. Интелекта ви е свързан с миналото и с предишния ви живот. Той не може да отговори на това, което се случва с вас сега, на импулсите, които чувствате и на ориентацията, която бавно изплува във вас. Вашият интелект ще опита, но няма да успее да разбере значението на това.
Някои хора се опитват да вървят назад. Те искат да се върнат обратно към това, което според тях им дава чувство на сигурност, стабилност и самоувереност. За нещастие те са отишли много напред и тези им опити ще изглеждат празни, и ще ги теглят назад към предишния им живот, който изглежда незадоволителен за тях – без значение на целите и ценностите. Сега те започват ново пътешествие и не могат да го определят.

Позволете на тази промяна да се случи. Не се опитвайте да я разберете. Не използувайте идеи от други духовни традиции, за да я проумеете. Позволете и да бъде мистерия, защото за вас тя ще бъде мистерия.

Мистерията съществува отвъд реалността на интелекта. Уважавайте и почитайте това. Приемете го. Сега Мистерията започва да се появява във вашия живот, докато преди е била задържана. Преди не е имала възможност да се покаже в живота ви – да ви води, да ви благослови и подготви. Сега Мистерията започва да се показва. Нека това да се случи.

Вие ще бъдете объркани първо по отношение на вашите връзки с хората и второ по отношение на връзката ви с мястото, където живеете, работата, която вършите, вашите дейности, вашите хобита, интереси и т.н. Нека това объркване да се случи. То е здравословно. То е естествено. То е част от прехода.

Вие строите мост към новия живот. Вие все още не живеете в него. Вие строите моста. Вие сте в преход. Преходите са объркващи, защото се движите от едно разбиране към друго, от едно изживяване на живота към друго. Преход означава, че не можете да се върнете обратно, но и не сте отишли достатъчно далеч, за да дадете пълен напред и затова трябва да сте на този мост, преминавайки през този преход.

Оставете бъдещето си отворено. Подгответе планове отвъд това, което трябва да вършите, за да бъдете на света. Трябва да вярвате, че яснотата ще се появи тогава, когато сте подготвени да тръгнете напред и сте съгласни да отидете към нови територии.

Колкото повече се колебаете, толкова дълго няма да сте наясно. Докато се двоумите и се опитвате да намерите някакво решение, да запазите нещо от предишния си живот, яснотата няма да се появи. Това е защото не сте направили този завой. Това е все едно, че вашия отговор е от другата страна на планината и вие трябва да отидете там, за да го откриете.

Всичко това обърква интелекта. Сега обаче интелектът ви трябва да отстъпи на великата сила във вас, сила, която Бог ви е дал да ви води, благославя и подготвя за велик живот. Вие трябва да продължите да бъдете много отговорни в това, което правите и в това, на което се посвещавате, това, в което се включвате в живота ви, как използувате вашето време и енергия, и т.н., но сега нещо голямо се движи във вас.

На следващо място, не казвайте на вашето семейство и приятели,
защото те няма да разберат. Докато някой от тях не е направил този завой, те ще вземат това за глупости или ще помислят, че нещо лошо се е случило с вас, че сте под някакво влияние. Те дори може да помислят, че полудявате.

Следователно трябва да пазите това ново изживяване за вас колкото е възможно по-дълго. Ако имате късмет, ще се намери някой дори от вашето семейство, който ще ви поощри да продъжите напред.

Вие имате желание да споделите новите изживявания и непознатите неща, както и вашето учудване от тези мисли и идеи, които ви навестяват, както и от промяната, която ви освобождава от миналото, но трябва да бъдете много внимателни с кого споделяте това, защото другите няма да разберат. Невъзможността им да разберат, техния критисизъм и обвинения наистина ще ви наранят и ще отнемат от вашата убеденост.

Да се превърнете от личност направлявана отвън, в личност направлявана отвътре е изключителна промяна и вие ще се колебаете в началото. Няма да се чувствате силни. Ще бъдете много несигурни в това, което правите. Ще приличате на млад филиз в гората, който трябва да бъде предпазен, докато стане достатъчно здрав, за да бъде сам. Така че има много опасности в началото на вашето пътуване. Предварителните заключения, необмислените постъпки с другите, самосъмнението и опитите ви да определите живота си – всички тези неща са опасности, защото могат да ви отклонят да продължите напред. Веднъж, когато това пътешествие започне, вие трябва да продължите. Това е много важно. Представете си, че изкачвате висока планина, ами, когато отидете нависоко, няма да желаете да се връщате обратно. Трябва да продължите напред.

Знанието, което Бог ви е дал ще ви подтиква да вървите напред, да държите очите и ушите си отворени, да бъдете внимателни и бдителни. Не си мислете, че сега Бог ще ви пази от всякакви беди, наранявания, разочарования и нещастия. Трябва да сте много внимателни. Това е част от изграждането на голямо съзнание.

Вие не сте били внимателни в миналото. Били сте неразумни. Били сте наивни и импулсивни. Сега трябва да станете бдителни, зорки, търпериви и внимателни. Правейки това, вие ще видите как сте пилеели живота, времето и енергията си за незначителни гонитби и за неща, които никога няма да имат разрешение; самосъмнения, автоцензура, осъждане на другите и изключително изкуствени разговори водени от болшенството хора около вас.

На следващо място, вие трябва да съберете вашите ресурси и да пестите енергията си, за да имате време да бъдете сами, да се учите да сте спокойни и да слушате. Сега вие ще търсите тишината, а не стимулите. Ще откриете, че социалните дейности могат да бъдат неприятни и досадни за вас, защото сега се нуждаете от нещо различно. Нуждаете се да слушате. Нуждаете се да бъдете тихи. Нуждаете се да изграждате големи връзки с разкриващата се сила във вас.

Това ще промени приоритетите ви. Това ще промени желанията ви. Това ще промени решенията ви и ще откриете, че не са ви интересни нещата, които сте вършили преди с другите. Сега желаете да избегнете нещата, които никога не са били удовлетворителни за вас. Вие ще откриете тяхната празнота и няма да ги желаете, защото ще бъдат отегчителни за вас.

Това е естествено. Това означава да се завърнете вкъщи в себе си, да откриете истинските ценности, истинските приоритети и естествените ви влечения противостоящи на всичко, което е било обусловено във вас. Вие ще търсите време за вас самите и няма да желаете постоянни стимули. Ще ви е нужна увереност за това. Повечето хора не могат да стоят спокойно дори за пет секунди и отново забързват за нещо. Тук вие трябва да седите и да слушате. Наблюдавайте природата. Слушайте звуците на света и на природата.

Вие ще разберете как вашите умствени и физически енергии са били грешно използувани в миналото и ще искате да ги опазите, защото се нуждаете от тях. Вие обединявате вашите сили. Вие обединявате вашите ресурси. Вие не хвърляте живота си на вятъра. Вие искате да запълните всички дупки на вашия кораб, откъдето губите почва под краката си в резултат на навици или на чужди проекти и идеи.

Новото Съобщение ще ви говори, защото е изпълнено със Силата и Мистерията на Бог. И тази Сила и Мистерия ви теглят сега. Това, което наистина се случва в живота ви е Бог, който ви движи. Бог ви движи.

Това движение представлява свобода от нещата в началото. Трябва да се освободите. Не можете да пренесете стария живот в новия и затова преминавате през нарастващо отделяне. Част от него е физическа. Тя е свързана с вашите дейности и с участията ви с другите. По-голямата част обаче е вътрешна. Това са вашите идеи. Това са вашите пориви. Това е, което мислите, че трябва да сторите, с кого трябва да бъдете, какво би трябвало да имате или как да сте с другите. Тук социалните условия играят голяма роля.
Всеки ден се движите напред и разчупвате веригите, които имат все по-малко власт над вас. Като се движите нагоре по планината, притегателната сила и привличането на ниската земя са останали назад и вие сте по-свободни, по-леки и по-малко обременени с очакванията на другите и с вашите нужди, които никога не са били належащи.

През това време, ограничете въздействието на медиите. Не четете много книги. Не гледайте филми, освен ако те не са наистина вдъхновяващи, защото обединявате вашите сили. Вие викате вашите сили във вас. Вие съхранявате вашата енергия. Сега сте съсредоточени повече върху вашата вътрешност, отколкото върху вашата външност. Вие се отдалечавате от глъчката на света. Позволете на това да се случва. Последвайте го. Засилвайте го. Защото това е естествена склонност.

Ако имате дългогодишни приятелства и те не могат да ви следват, сега трябва да се освободите от тях с любов. Те ще отпаднат от вас, защото не могат да вървят толкова високо в планината. Вие вървите напред там, където те не могат да стигнат. Вие сте завили, а те не могат да сторят това.

Най-трудната част в тази ранна фаза е задължението на хората към другите – към приятели и семейство. Единственото изключение е отглеждането на вашите деца до тяхното съзряване. Но за всичко останало, вашите връзки са поставени под съмнение. В някои случаи трябва да се грижите за възрастните или болните си родители и това е в реда на нещата. Отвъд това обаче, вие градите вашата преданост към Бог и това ще постави под съмнение предаността ви към другите и тяхната власт към вас. За много хора това е най-трудното предизвикателство, началния праг на тяхната подготовка.

Не обяснявайте на другите. Казвайте им само, че има дълбоки течения в живота ви и вие се опитвате да ги последвате. Има дълбоко движение в сърцето ви и вие опитвате да го следвате. Кажете им, че имате нужда да останете сами, да сте в тишина, да сте сами, за да преоцените живота ви. Не се чувствайте длъжни да отговаряте на техните въпроси. Не е нужно да го правите. Спестете си агонията да вършите това.

В даден момент ще трябва да започнете изучаването на пътя, който Новото Откровение ви осигурява: да започнете Стъпките към Знанието, да четете Мъдростта от Великата Общност и да учите за Духовността на Великата Общност. Това ще бъде храна за вашето сърце и душа.

Ще се нуждаете от това сега, защото така ще получите сила и ще потвърдите големите промени в живота ви. Те ще ви дадат яснота и определение, и ще ви покажат, че завоя, който сте направили е вашата съдба, а не само инцидент в живота ви. Това е самия живот движещ се във вас сега. Новото Откровение ще резонира с дълбоката ви природа, която бавно изплува във вас. Това ще доведе нови хора в живота ви, хора, които също като вас са направили този завой и са започнали великото пътешествие.

Важното тук е да нямате твърди вярвания. Не трябва да приемате твърди вярвания. Сега вие търсите дълбоки изживявания. Сега изживяванията ви ще бъдат вашата основа. Вие изоставяте твърдите вярвания. Вие съвместявате великата реалност на откровенията и естественото изживяване. Всички в подножието на планината демонстрират твърди вярвания, но те не ви дават възможност да изкачвате планината и да отидете нависоко, там откъдето можете да видите очевидната истината на живота около вас.

Не приемайте твърди вярвания. Нормално е да се чувствате несигурни и неуверени, и това е естествено. Имайте отворени обяснения. Не се отдавайте на нови вярвания. Това е като да смените една затворническа килия с друга. О, това е ново място, но със същите условия. О, то е ново, интересно и вдъхва увереност, но има същите стари условия.

Позволете на стъпките да ви разкрият какво е истинското пътешествие. Това не е пътуване, което може да бъде разбрано от теоретици, експерти или философи, от идеалисти, академици или от широката публика. Това е мистичен път, това е дълбоко пътуване.

Неговите откровения ще се случат отвъд интелекта, защото това не е интелектуално пътешествие. Вашият интелект ще расте, за да може да следва. Вие също ще се учите да печелите широка перспектива и мъдрост за много неща. Но това не е интелектуално пътешествие.

Интелектът е човешко творение. Това, което ви е създало и пратило на света не е човешко творение. Това, което ще ви разкрие велик живот, който сте определени да живеете и изпълните, не е човешко творение. То обаче изизква човешко участие, човешка мъдрост, човешка възможност, човешка вяра и човешка прозорливост, за да се прояви.

Вие не отдавате своите сили на Бог мислейки, че Бог винаги ще ви води. Това е нелепо. Тук вие давате на себе си голяма власт и тя не е ваше творение. Тази власт обаче изизква да бъдете отговорни, откровени и независими. Тя ще изизква от вас да следвате мистериозни неща, въпреки че по-голяма част от времето ще вършите много практически неща.

Ако сте във връзка и имате деца, не правете никакви изненадващи действия в живота си. Изграждайте първо сила. Изграждайте връзка със Знанието в себе си. Учете се да слушате. Почивайте си. Следвайте естествените си влечения. Споделяйте само част от мистерията с вашия съпруг или съпруга, защото те вероятно не са в състояние да разберат. Помолете ги да ви осигурят време и увереност, защото нещо израства в сърцето ви.

Продължавайте с вашите задължения и отговорности, но отделяйте време да бъдете с присъствието на Знанието във вас. Отделяйте време за Стъпките към Знанието, изучавайте ги, за да разберете голямата истина в тях.
Кажете на децата ви, че притежават голяма сила и тя ще ги пази и направлява, ако могат да я чуят. Споделяйте с тях вашите прозрения. Не отивайте обаче прекалено далече и не се опитвайте да споделяте всичко, защото ще раздадете вашата сила, която се опитвате да изградите.

Не полагайте грижи за други хора, освен за вашите деца и родители, защото градите сила в себе си. Вие се учите да пазите енергията си. Вие постите сега и се опитвате да не се раздавате, и да бъдете сдържани.

Не правете прибързани решения за основните ви връзки, ако имате брак, защото в повечето случаи те ще бъдат прибързани. Вашият брак ще бъде сериозно предизвикан. Дали ще оцелее той зависи от много неща, които вие не можете да установите в момента.

Вашата задача е да следвате зараждането на Знанието във вас, да сте истински, приемащи, да отдадете себе си и необходимото време за зараждането на това, което се показва във вас. Не бъдете нетърпеливи, защото то ще се появи само. Вие не можете да обхванете неговия магнитут и възможностите му за бъдещето.
Ограничете влиянията около вас. Бъдете мълчаливи с тези, които се превъзнасят и които осъждат и обвиняват света. На този етап не участвайте в дебати. Не спорете с другите. Не оспорвайте въпроси. Не изтъквайте идеите си. Това не е важно сега и ще има обратен ефект за вас.

Силата и присъствието на Знанието се появява във вас. Това е най-важното нещо. Вие се учите да бъдете силни и вътрешно направлявани. Това е най-важното нещо. Следвайте задълженията си. Грижете се за децата си, но пазете това най-важно нещо във вас, което е най-важната ви връзка с Бог. Най-голямата ви отговорност е Знанието, което Бог е поставил във вас, на която да откликнете, която да следвате и да проявите. Това е несравнима свобода, но тя изизква огромна вътрешна сила и издръжливост.

Това са главните насоки за началните стъпки. Вие трябва да градите Четирите Колони в живота ви – Колоната на Връзките, Колоната на Работата и Осигуряването, Колоната на Здравето и Колоната на Духовното Развитие. Трябва да учите за Великата Общност. Трябва да учите за менталната среда. Трябва да учите за връзките и високата цел. Всичко това ви очаква. Първо обаче е нужно да изградите основата, защото без нея няма да можете да проникнете в значението, важността и положението на тези откровения, които се съдържат в Новото Съобщение от Бог.

Основата е много важна и изизква голямо търпение и издръжливост. Те ще променят вярността към вашия интелект, както и напътствията на другите, към голямата сила във вас – силата на Знанието, силата на Бог. Вие никога няма да можете да разберете напълно тази сила. Никога не ще можете да я припишете на себе си. Никога няма да можете да я притежавате. Никога няма да можете да я използувате, за да бъдете по-добри от другите. Не можете да я използувате, за да получите това, което искате. Не можете да я използувате, за да печелите сила, богатство и удоволствие. Можете единствено да я следвате и да се учите от пътешествието нагоре по планината, която винаги ви е очаквала.