Грях, Грешка и Изкупление


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:


Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Sin, Error and the Power of Redemption

Разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 31 октомври, 2008г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Най-голямата грижа за хората, които се интересуват от религия, е проблема с греха и с човешките грешки, дори със съдбовните човешки грешки. Грехът е свързан със страданието и наказанието. Дори Ада е създаден като крайно наказание за най-страшните човешки грехове.

Това е в основата на повечето религиозни традиции по света, както и причината милиони хора да загърбят религията, въпреки че те самите са духовни по своята същност и ориентация. Грехът и наказанието се превръщат в много сериозен въпрос и съществуват много теории за това.

Бог е пратил Ново Съобщение на света, за да разграничи тези неща, защото нуждата от такова разграничение е огромна. Бог е вдъхновил всички религии, но те са били изопачени и променени от човешкото неразбиране, от човешката амбиция и от човешките институции, така че в някои случаи това, което имате днес е неузнаваемо, в сравнение с оригиналните учения и намерения.

Нужно е откровено разпознаване на човешките грешки, на техните корени, на техните проявления и как това може да бъде поправено за доброто на личността и на човечеството. Новото Съобщение от Бог осигурява едно много по-различно разбиране, разбиране, което е в съответствие с оригиналното намерение на всички световни религии. Тук грехът или грешката са свързани с неспособността на индивида да изпита и да изрази Знанието, по-дълбоката Интелигентност, която Бог е поставил като голям потенциал във всеки индивид.

Вие сякаш сте родени с два ума: личен, социален ум, който е обусловен от вашата култура, от вашето семейство и от света; и по-дълбок Ум, който е създаден от Бог – Ум, който не мисли като личния ви ум; Ум, който не спекулира, не съпоставя и не разделя; Ум, който не съди и не обвинява другите. Бог е дал Знание на всеки, за да го насочва, да го предпазва и да го води към по-висш живот на осмисляне и осъществяване в служба на света.

Този Ум е предназначен да бъде компас, водач и пилот, който да насочва вашия кораб през тесните и опасни води на живота. Бог знае, че без Знанието, а само с вашия интелект и със социалните условия, които ви насочват, вие ще бъдете склонни да грешите и да бъдете съблазнявани. Напрактика, без Знанието, по-голяма част от вашия живот ще бъде предразположена към грешки. Вие постоянно ще се отклонявате от курса и може да се отклоните толкова много, че да бъде невъзможно да се върнете обратно в този ви живот.

Бог не наказва грешните, защото Бог знае, че без Знание, вие ще грешите постоянно – в повечето случаи това ще бъдат малки и социално приемливи грешки, грешки, в съответствие с общите вярвания и разбирания на вашата култура, но грешки въпреки това. Тези грешки ви отделят от вас самите; отделят ви от околните; те са предубедени и вредни; те ви карат да осъждате отделни хора и цели народи, за които не знаете нищо; те ви карат да имате крайни гледни точки, жестоки и подтиснически гледни точки, когато са приложени към народи и култури. Без Знание, вие ще гледате през очилата на страха и желанието, и няма да виждате истината за собствената ви природа и за природата на тези около вас.

Следователно не съществува наказание от Бог, защото Бог знае, че без Знанието, е нормално да грешите и дори да грешите съдбовно. Знанието във вас притежава по-дълбоко съзнание, което знае кое е правилно и кое е грешно, по-дълбоко съзнание, което ви задържа да вървите срещу правилното и ви мотивира да вървите напред с него.

Това не е социално съзнание. То не е установено от ценностите и обичаите на обществото. Това съзнание е по-дълбоко и по-естествено. То е отвъд влиянията на културата и е основата на вашата същност.

Ако обаче не откликнете на това по-дълбоко съзнание във вас, ако не осъзнаете неговото съществуване, ако не се нуждаете от неговите предупреждения и не откликнете на неговите мотивации, вие ще се ръководите от други неща в живота. Вие ще бъдете роби на други сили – роби на вашите желания и пристрастия, роби на очакванията на околните, роби на собствените ви страхове и предубеждения, роби на очакванията на вашето общество и на вашата култура или роби на напътствията и насоките на вашата религия – роби на много други неща. Ето защо хората са склонни да бъдат роби, да действат робски, да мислят робски, да действат като овце, копирайки и търсещи одобрение едни от други.

Това вършат хората, когато не са водени от Знанието. Те злоупотребяват и се използват помежду си. Те се стремят да придобият богатство и власт, да отрекат и дори да унищожат другите в името на своите завоевания. Те са прилъстени от красотата, богатството и чара.

Тези влечения нямат власт върху Знанието във вас, но са хопнотични за личния ви ум. Вие бихте дали живота си за тези влечения. Вие ще отнемете живота на други заради тях. В безброй различни проявления, те ще ви влияят и привличат, и вие ще бъдете приковани от тях все едно са ваши господари.

Вие ще искате да притежавате повече, отколкото ви е нужно. Ще се превърнете в зависими консуматори. Ще прахосвате глупво и разточително вашето състояние за ненужни неща, докато други гладуват и се опитват да оцелеят. Като потребители, вие ще бъдете като скакалци на света, поглъщайки всичко, което е наоколо, необмислено и безразсъдно, без да се съобразявате с човешките разходи и с въздействието им върху природата.

Всичко това е, защото не откликвате на Знанието и не се ръководите от Знанието. Бог ви е дал Знание, за да не ставате плячка на съблазните и трагедиите на света, за да е силен живота ви, да се придържа той към по-дълбоката ви природа и да изпълнявате по-висшата цел, за която сте дошли на света.

Независимо дали са богати или бедни, хората са нещастни, защото не осъществяват по-висшата си цел. Защото всяка личност има уникална цел и определени неща, които да осъществи и ако те са отхвърлени, независимо поради самозаблуда или крайна бедност, хората нямат вдъхновение и цялост в живота си. Те са принудени от обстоятелствата или от собствените си наклонности да се разделят и отчуждат от по-дълбоката си природа и от Силата и Присъствието на Бог в тях.

Това е трагедията на човечеството и трагедията на проявения живот във вселената. Това е трагедията на Разделението от Бог. Бог обаче е преодолял Разделението като е поставил Знание във вас, съвършен Интелект – Интелект, който не може да бъде корумпиран от света, Интелект, който не се страхува от ужасите и жестокостта на живота тук, Интелект, който е посветен на вашата цел да бъдете на света, Интелект, който не може да бъде обезкуражен или подкопан от някакво умно намерение или от опасна сила на света.

И така грях, е живот без Знание. Когато хората действат против Знанието, те създават дискомфорт в себе си. Ако продължат по същия начин, те изграждат чувство на вина, а вината създава враждебност и обвинения към околните. По този начин проблемът се задълбочава, а хората нямат чувство за стойност към другите и са водени от гняв, негодувание или нужда.

Тук вие можете да бъдате наистина разрушителни, дори отвъд това, което е допустимо във вашите общества. Тук хората са способни на невероятна жестокост. Това е крайната форма на разделение от по-дълбоката ви природа, от Знанието във вас.

Хората разбира се, разпознават проявите на престъпност и жестокост, и искат наказание за тях. Макар че в много случаи е наложително да се изолира някой, който се води от тези тенденции, хората искат още наказания за провинилите се. Те искат от Бог да накаже грешните. Те желаят грешните да отидат в Ада и да стоят там во век и веков. Те мислят, че това ще стори Бог в Деня на Страшния Съд. Те мислят така, защото вярват, че Бог мисли като тях – с техните оплаквания; с техните предръсъдъци; с тяхната гордост, несигурност и злонамереност.

Те не разбират, че Бог им е дал Ум като Божия – по-дълбок Ум, Ум, който не е корумпиран от света. Те си мислят, че Божия Ум е като личния им ум, само че по-голям и по-силен. Тук чувството за ревнив, яростен и отмъстителен Бог възниква в човешката фантазия. По този начин хората представят пред Бога своите тенденции и затруднения.

Ако Бог е всемогъщ, как е възможно да бъде несигурен? Ако Бог знае за бъдещите ви грешки, защо да ви наказва за тях? Ако Бог знае, че без Знание, вашият ум ще бъде объркан и загубен на света, защо да ви съди за това? Това е все едно да наказвате бебе, затова че плаче, или дете за неговото детинство. Това е невежество, но подобни идеи са много доминиращи на света, много доминиращи сред хора и институции, които твърдят, че представляват Божията воля и цел на света.

Хората се надяват, че ненаказаните грешници в този живот, ще страдат във вечни мъки отвъд него, че тяхното чувство за справедливост ще се изпълни, че тяхното желание за реванш ще бъде изпълнено и че Бог ще бъде техен палач и надзирател. Цялата тази представа за Ад и Рай се превръща в някаква психологическа проекция – проекция на човешката фантазия, на човешките ценности и тенденции.

Ясно е, че Рая е състояние, което не можете да си представите, защото в него вие нямате физическа форма. Вие не притежавате твърда форма, каквато имате сега, защото да бъдете в тяло значи да страдате от неговите ограничения и от опасностите на живота. Това не може да бъде небесно състояние. Ако притежавате тяло в небесното състояние, това ще бъде много объркващо и ограничаващо с времето. Очевидно представите на хората за Ада и проклятието не са нещо, което любящият Бог би могъл да създаде или санкционира.

Такива са парадоксите, конфликтите и объркванията, които имате. Всички те са породени от отделянето ви от вашата по-дълбока природа и от по-дълбокото течение в живота ви. Тук фантазията заменя разпознаването и разбирането. Тук идеологията и стриктните вярвания заменят увереността на Знанието във вас. Тук осъзнаването на Божественото Присъствие, се превръща в битка в съдебната зала, вместо в сила на благодатта и изкуплението.

Бог знае за трудностите и проблемите на физическото съществуване и че хората ще бъдат изплашени, ужасени и водени от обстоятелствата в живота. Затова Бог е поставил Знание във вас и във всички съзнателни същества – като източник на насока; като източник на поправка, защита и вдъхновение. Проблемът с Разделението е бил решен веднага, като Знанието е поставено в тези, които са опитали да напуснат небесното си състояние и да създадат различен вид реалност за себе си.

Можете да фантазирате каквото пожелаете, но Знанието живее във вас. То оперира както в петте ви сетива, така и отвъд тях. То оперира отвъд реалността и границите на вашия интелект. Затова изглежда толкова мистериозно. То представлява нефизическа реалност, а това обърква вашата логика и мисловните ви процеси. Фантазията дава форма на вашите мисли и импулси, но Знанието е отвъд формата. В същото време Знанието ви направлява по най-практичен начин. Бог знае кое е правилно и кое не е правилно за вас.

По този начин Знанието е противоотрова за злото. То поправя греха и е напълно естествено за вас. То е основа за истинския ви Аз, Аза, който Бог е сътворил, не аза, който е продукт на вашата култура и на социалната ви среда.

Преди да допуснете някаква грешка, вие получавате знаци, които ви ограничават и предупреждават. Вие ще почувствате тези знаци, преди да сторите съдбовни и скъпо струващи грешки. Големи възможности и важни връзки ще се появят в живота ви и Знанието ще ви мотивира за тях. Ако обаче не можете да почувствате тези знаци и тази мотивация, вие временно сте загубили Божията Сила и Божията Благословия.

Без тях, вие сте объркани и се ръководите от вашите идеи и от идеите на околните. Това е източникът на всички грешки. Това е причината за дълбоки и дори фатални грешки. Това ви води надолу по тъмния и погрешен път към вина и самоосъждане.

Знанието обаче е във вас, то е винаги с вас. Бог идва с вас на пътешествието. Силата на изкуплението е във вас. Независимо какво сте сторили или си мислите, че сте сторили, и което е против вас и другите, Знанието е с вас, за да поправи стореното. Знанието ви дава изход от вашата дилема. То възстановява връзката ви с вас самите; то ви дава основа и критерии за установяване на истински взаимоотношения с другите; то ви дава посока да откриете и осъществите по-голямата ви мисия и цел, за която сте дошли на този свят.

Бог ви е дал отговор. Вие обаче трябва да фокусирате отново ума си и да се преориентирате, за да изживеете отговора, който съществува и функционира във вас. Това включва изучаване на Стъпките към Знанието и ново свързване с личния ви ум, с по-дълбокия Ум на Знанието във вас.

Както виждате, вместо да наказва грешните и да ги праща в Ада, Бог се грижи за заблудените, за грешните и за тези, които са се загубили и ги готви за Рая, като възстановява тяхното съзнание за Знанието, за по-дълбокото им съзнание.

Хората често отъждествяват съзнанието с вината, но съзнанието е осъзнатост и сила във вас, което ви води към възстановяване на вашия живот, към изчистване на вашите грешки и към възстановяване на вашата цялостност, и истинската ви връзка с вас самите и с другите. Това е силата на изкуплението във вас. Независимо колко далеч по света сте отишли, независимо колко сте се отклонили от истинската ви природа и цел на света, Знанието е тук, за да ви върне обратно в правия път.

Нещо за наказанието? Ами, когато се отдалечите от Знанието във вас, вие вече се наказвате. Когато отдавате живота си на безсмислени неща, вие ще почувствате безсмислен живота си. Отдавайки живота си на незначителни неща, вие ще почувствате незначителен живота си. Когато се ръководите от желания, амбиции и страх, вие ще мислите, че така е изграден вашия живот. Той ще бъде слаб, погрешен и вие няма да уважавате себе си и околните. Тогава ще цените в другите нещата, които са ви съблазнили: власт, престиж, сила, подчинение и т.н.

Това е свят без Знание. В него живеят и опитват да се осъществят разделените. Вие обаче не можете да откриете пълнота и осъществяване в този свят, защото без Знание, няма осъществяване. Има само временно удоволствие. Вероятно има моменти на спокойствие, но животът е обременителен и труден. Животът е стресиращ. Вие постоянно трябва да решавате проблеми и да се приспособявате към нови условия. Ако сте откровени със себе си, вие ще разберете и ще трябва да признаете това. Ще трябва да правите компромиси със себе си, за да имате това, което искате, да задоволявате околните, да печелите услуги, да печелите богатство, да бъдете красиви и да избягвате болката.

Това е безнадеждна ситуация. Можете да измисляте милиони различни планове и схеми, за да подобрите битието си, но няма да откриете надежда в тях. Желанието за лично осъществяване няма да помогне, защото Разделението не работи и не можете да го накарате да проработи, и колкото повече опитвате, толкова повече ще се заблуждавате и ще се отдавате на вашата амбиция и на амбицията на околните.

Хората около вас демонстрират по безброй драматични начини живот без Знание. Как може да ги обвинявате за това, когато те ви разкриват цената на Знанието във вас, както и безнадеждността на опитите ви за себеосъществяване без него? С истинско разбиране няма да има обвинение и заклеймяване. В Бога няма осъждане. Има само поправка.

Не е истина, че ако вярвате, ще отидете в Рая. Това е напълно погрешно вярване. Трябва да отдадете живота си на силата и на Присъствието на Знанието, и да бъдете водени от по-дълбокото ви съзнание, без значение дали сте религиозни или не.

Вярващите не отиват в Рая. Там отиват тези, които са подготвени за Рая от силата и благоволението на Знанието в тях. Това е осигурено от Бог да ги води, да ги готви и да ги реализира на този свят, свят, в който реализацията не може да се осъществи по друг начин.

Грехът и грешките са естествен вторичен продукт на живот в Разделение и на отчуждаване от себе си и от другите. Те са очаквани; те са последствията. Независимо дали тези грешки са приети или не от обществото, независимо дали са извършвани от по-голяма част от населението или не, това е все същия проблем. Различна е само степента на зависимост от невежеството и от Разделението. Независимо от това обаче, изкупващата мощ на Знанието е налице.

Обществото трябва да изолира опасните и разрушителните, но не мислете, че това е вечно проклятие. Съществува само Разделение от Бог. Това разделение поражда непрекъснат дискомфорт и страдание, което не може да бъде облекчено от никакви удоволствия, бягства и отричания.

Така вие вече живеете в Ада. Когато разберете това и установите, че не можете да избягате от Ада чрез нови удоволствия, чрез по-голяма сигурност или получаване на по-голяма власт и влияние върху другите, тогава разбирате, че трябва да предадете юздите на по-висшата сила във вас. Тогава интелектът ви разбира правилното си място като средство за проявление и съзидателност на силата и присъствието на Знанието във вас. Тогава вие започвате да упражнявате силата за възстановяване на вас и на другите. Тогава гледате на света с прошка, защото разбирате, че без Знанието, хората живеят в объркване, че са склонни да грешат и се поддават на съблазните на силите на дисонанса в живота, които подкопават благосъстоянието и почтеността на хората навсякъде по света.

Вие сте дошли на света, за да избягате от райското си състояние, но сте дошли с по-висша цел, защото Бог е с вас на вашето пътешествие. Бог е на задната седалка зад вас. Вие шофирате автомобила. Вие си мислите, че сте сами в колата, но Бог е зад вас. Бог ви шепне в ухото – къде да завиете, накъде да се насочите, какво да правите, какво да избягвате, с кого да бъдете, с кого да не бъдете. Когато умът ви се успокои, вие ще чуете този глас; вие ще почувствате тези импулси. Това е Бог, който ви говори.

Вие изглеждате сами, изолирани и отделени от другите, но Бог е с вас на пътешествието, защото не можете напълно да се отделите от Бога. Дори да извършите най-чудовищните престъпления на света, вие не можете да се отделите от Бог и Бог все някога ще ви изкупи. Колкото това изкупление е по-далеч във времето обаче, толкова повече ще страдате в личния си ад. Дори да създадете още по-голям ад за себе си, Бог е все още с вас.

Някои религиозни фигури и институции се опитват да принудят хората да вярват в Бога и да се подчинят на техните доктрини и идеологии, като заплашват с вечно проклятие и осъждане. Те твърдят, че това идва от Бога, че това са Думи на Бога:”Тези думи са тук в тази книга.” Те сочат книгата.

Те обаче не разбират Бога; те не разбират Силата и Присъствието на Бога. Те мислят, че всичко зависи от вярата и подчинението, но вярата е слаба; вярата е от ума. Подчинението е робия и не показва истинско уважение, ако не е естествено и не идва от сърцето. Не можете да бъдете заставяни да вършите правилни неща, защото няма да ги вършите със сърцето си. Това ще създава съпротива, негодувание, неразбиране и злоупотреба с великите Откровения, които Бог е пратил на света. По някакъв начин всичко тук е корумпирано. Божиите Откровения са корумпирани, защото хората ги използват за собствена облага и за задоволяване на своите идеи и желания.

Религията е предназначена да бъде път, който да води, път към изкуплението и възстановяването. Тя е предназначена да води хората към Знанието, да почита силата и присъствието на Знанието в личността. Религията обаче е превърната в инструмент на интелекта. Така е създаден фундаментализма и стриктното спазване на закона, за който се твърди, че е Божи закон. Бог обаче няма закони. Бог има само насоки. Бог ви е дал Знание и вие не се нуждаете от ръководството на чужди и далечни власти.

Владетелят на вселената не се занимава с вашите лични и ежедневни дела и не контролира събитията в живота ви. Дадено ви е Знание, насочваща светлина във вас. Вие имате и велики Учители отвъд видимия свят, които ви помагат, насочват ви и тяхното присъствие в живота ви ще става все по-изразено като се учите да следвате силата и присъствието на Знанието във вас.

Бог е създал перфектната ваксина за злото и поправка за грешките. Бог не очаква да бъдете перфектни на този свят, а да служите за благополучието на другите и за благополучието и опазването на света.

Когато разберете това, вие ще бъдете много благодарни. Ще бъдете благодарни, че имате тази водеща сила във вас. Ще бъдете благодарни, че не съществува меч на съдбата над главата ви и че има изход от вашите затруднения, назависимо колко дълбоки и сложни изглеждат те.

Новото Божие Откровение дава яснота относно целта и яснота относно значението ви. То учи за реалността на духовната ви природа на нивото на Знанието. То отива отвъд обикновените насоки и предупреждения, и осигурява по-голямо вдъхновение и насока за вас. То почита уникалния ви дизайн и уникалната ви цел и мисия в живота.

Новото Божие Откровение е чисто. То не е корумпирано от правителствата. То не е узурпирано от амбициозни индивиди. То не е свързано с други неща. То е некорумпирано, незамърсено, чисто и съществено. Но вие не можете напълно да го разберете с вашия интелект. Ще трябва да го изживявате.

Трябва да изживеете силата и присъствието на Знанието във вас и да разберете, че притежавате по-висша реалност отвъд реалността на физическото ви тяло и че тази реалност е с вас в този момент и във всеки друг момент от вашето съществуване. Ще трябва да разберете, че под повърхността на ума ви има по-дълбок ум, по-дълбоко течение на живота и на мъдростта. Трябва да се учите да успокоявате ума си, за да почувствате силата и присъствието на Знанието във вас, и Бог ви е осигурил подготовката за това.

Никога не си помисляйте, че Новото Божие Откровение е вече дадено, защото Бог не е приключил беседите си за света. Бог знае, че човечеството навлиза във времена на големи трудности и изпитания, в които трябва да се изправи срещу Великите Вълни на промяната, които наближават света, както и срещу реалността на живота и съревнованието в околната вселена. Бог има още какво да каже на хората и им е дал голяма яснота и подготовка за поредицата от нови събития и обстоятелства, които човечеството не осъзнава и за които не е подготвено.

Време е човечеството да учи за същността на духовността във Великата Общност на интелигентния живот във вселената. Вместо да бъде изолирана раса съставена от различни племена, сега то трябва да се превърне в универсална и завършена раса. Време е човечеството да научи за своя живот и за своята съдба във Великата Общност, и да има по-дълбоко разбиране за истинската същност на човешката духовност, както и за силата на изкуплението и възстановяването, която живее във вас в този момент и очаква да бъде открита.