Древният Завет на Бог с Човечеството


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:


Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както беше разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 20 септември 2011г
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

През цялата история хората са сключвали завети с Бог, често мислейки, че създават Божия Завет. Тези завети са варирали според свещения Завет, който Бог винаги е сключвал, защото човешкото разбиране никога не може да обхване Божественото съзнание. Човешката етика и човешкият закон никога не могат да отразяват съвършено Божественото съзнание, тъй като то е твърде голямо и мистериозно, и се простира далеч, далеч отвъд сферата и обсега на интелекта.

Хората искат да имат конкретно разбиране, но Бог е мистериозен. Това, което Бог е поставил във вас да следвате, също е мистериозно. Докато сте на света, вашият по-голям живот отвъд света е мистериозен.

Следователно Мистерията е основна и съществена част от живота ви, по-голяма, отколкото осъзнавате в момента. Тя стои като по-голям аспект на вашата реалност. Тя представлява вашия произход и вашата съдба отвъд този свят, мистерията на вашите взаимоотношения, по-дълбоките наклонности, мистерията на силата на Знанието, по-голямата Интелигентност, която Създателят ви е дал и която чака да бъде открита.

Докато човешката етика и завети са варирали и човешкото разбиране се е развивало, Бог е създал свещен Завет с човечеството. Този Завет всъщност не се е променил, така че не е правилно да се каже, че е нов, въпреки че може да е нов за вашето разбиране. Защото Заветът е създаден много преди съществуването на този свят, много преди да има човешка раса, много преди да има човешка история. Заветът е създаден в началото на времето, при появата на Разделението, в началото на физическата вселена. Той е приложим не само за хората, но и за милиардите, милиарди и милиарди други раси във Вселената, които също са част от Сътворението.

Заветът е толкова важен и толкова основен за вашата природа, за вашето Същество и за вашата цел на света, че може да бъде пренебрегнат или пропуснат. Така е, защото създаването на завет с Бог от хората е свързано с техните обстоятелства, с техния темперамент, с тяхната история и с начина, по който те възприемат своето бъдеще и ситуацията си в живота. Но Божият Завет е далеч отвъд това, тъй като той трябва да бъде верен в безброй ситуации, в безброй различни раси, в безброй различни светове, защото Бога на вашия свят е също Бог на Великата Общност на живота във вселената.

Свещеният Завет е основен за целия живот. Той не е създаден специално за човечеството, тъй като във Вселената има безброй раси. Той не е свързан с една конкретна религия или религиозно разбиране, тъй като във Вселената има безброй религии.

Новото Божие Откровение е толкова ново, защото ви отвежда отвъд границите на този свят, отваряйки ви към панорамата на живота в безброй форми, защото кои сте и откъде сте дошли обхваща цялото Сътворение, а не просто един малък аспект от него.

Следователно Заветът не е Завет с един народ, с една нация, с един период от историята, с една религия или с една част от света. Той не е обвързан с човешката философия, етика или разбиране. Той е по-фундаментален от това. Той трябва да е валиден във всички измерения, за всички раси и същества, които живеят в Разделение във физическата реалност.

Следователно Заветът в известен смисъл е много прост, но за да го живееш и да живееш според него, се изисква голямо внимание. Изисква се истинска честност към себе си. Изисква се по-дълбоко разпознаване и внимателно обмисляне на живота на един човек и на живота на другите.

Решението за Раздялата беше дадено в началото на времето. Това не е проблем за Бог. Това е ваш проблем. Вашата дилема е кой глас в себе си ще следвате, както и вашето желание и капацитет да изживеете по-голяма и разширяваща се истина и реалност.

Хората искат прости определения. Те не искат да работят много усилено. Те искат всичко да им е представено, защото са мързеливи и не осъзнават, че трябва да положат истински усилия, внимание и проницателност, за да разпознаят това, което е основно за тяхната природа и цел тук.

Чудото на Завета, свещеният Божи Завет, е, че целта и съдбата на всеки човек произтичат от него. Така че, докато е еднакъв и последователен в цялата вселена, неговите проявления са неизброими и неразбираеми. Това е като изобилен живот, струящ от същата почва и реалност.

Това със сигурност е извън човешкото разбиране, но не е извън човешкия опит. Вие изпитвате Завета всеки път, когато се ангажирате с по-дълбоката Интелигентност, която Бог е създал във вас, която представлява тази част от вас, която никога не е напускала Бога и все още живее според Божия Завет.

Така че може да попитате: “Какъв е този Завет? Обяснете ми.“ И Ние казваме, Бог е поставил Знанието във вас, съвършена направляваща Интелигентност. Бог ви е дал по-дълбока съвест, която е част от тази по-дълбока Интелигентност. Бог ви е пратил на света, за да отдадете уникална служба в определени ситуации, като се ангажирате с определени хора при определени обстоятелства.

В този момент, вие не разбирате напълно какво означава всичко това, какво се изисква за него, къде и как ще се случи то. Едва в края на живота си, като погледнете назад, вие ще можете да видите дали сте осъществили този основен ангажимент на света или не, и че основният ви ангажимент на света се основава на по-дълбокото ангажиране със Знанието във вас самите, Интелигентността, която съществува отвъд царството на вашия интелект и под повърхността на вашия ум. Вие сте тук, за да служите на света и да преодолявате вашите конфликти, вашите дилеми и до известна степен дилемите на вашата култура и съществуване в този свят. Знанието ви позволява да направите това, защото е част от Сътворението.

Така че не е правилно да се каже, “Бог ми казва това“ или “Бог ми казва онова“, или “Отивам там, защото Бог го иска от мен“, или “Правя това, защото Бог иска да го направя“, или “Трябва да избера това пред онова, защото Бог иска това от мен“. По-точно е да се каже, че правите тези неща или базирате тези решения на ръководството и присъствието на Знанието във вас.

Знанието следователно тълкува Волята и Присъствието на Бог и е в състояние да приведе в решения, в действия и в осъзнаване на нещата, които трябва да избягвате, както и нещата, към които да се приближавате, нещата, които трябва да обмисляте и нещата, които не трябва да обмисляте. Как това функционира, е изцяло отвъд човешките спекулации, защото съществува отвъд повърхността на ума – ума, с който мислите, светския ум, ума, който се информира от вашата култура и от вашето образование, от вашия темперамент и от вашето положение.

Да спечелиш по-голяма свобода в живота означава да следваш силата на Знанието, защото това те освобождава по практичен и смислен начин от много ограничения на живота в света, от проблемите на взаимоотношенията и дилемите, и от привидно неразрешимите трудности, които животът в този свят и във всички светове създава.

Не мислете, че пътуването до друга планета, която изглежда е разрешила някои от проблемите, с които се сблъсквате днес, ще бъде нещо фундаментално по-добро, защото свободата, индивидуалната свобода е рядкост във Вселената и е много трудно да се установи и поддържа в присъствието на други несвободни нации. Това е част от придобиването на съзнание от Великата Общност, което е част от Новото Божие Откровение за човечеството.

Новото Откровение представя Древния Завет, че вие преживявате Божието присъствие и Божията сила чрез Знанието в себе си. Вие изпитвате Божието присъствие и Божията сила в другите чрез Знанието в тях, което резонира със Знанието във вас самите.

Вие сте тук, за да служите на света, защото сте изпратени тук да служите. Вашето просветление е винаги относително, защото живеете в Разделение. Но със сигурност степента, до която можете да следвате Знанието и животът ви да бъде оформен и направляван от Знанието, ще определи издигането на вашия ум и осъзнаване, както и качеството на вашия живот и на вашите основни взаимоотношения.

Бог опростява пътя, но когато пътят е обикновен, той е изискващ. Той няма безброй изключения и не е изпълнен с предпочитания и преговори. Трудно е обаче да се разберат по-големи неща, ако всичко, което използвате, е вашият интелект, тъй като интелектът не е създаден да разбира по-големи неща. Механизмът на ума е да се справя с практическите аспекти на живота и с неща с много по-малко значение и обхват. За да преминете отвъд това, вие трябва да се ангажирате със Знанието.

Вие също сте на света, за да развивате мъдрост и да се учите на мъдрост от другите, мъдростта, която е състрадателна и милостива, но която е много точна и ясна, мощна и ефективна. Вие сте родени със Знание, но не и с мъдрост. И за да живеете успешно в този или в който и да е свят, вие трябва да натрупате мъдрост, която е свързана с този свят, с вашия свят.

Новото Божие Откровение предоставя мъдрост от Великата Общност, извън това, което човечеството някога е трябвало да установи за себе си. Това е чудесен и рядък дар, който да ви подготви за вашето бъдеще във Великата Общност, която е пред вас сега, да ви подготви за ангажиране с интелигентния живот във вселената, който е вече пред вас и който се проявява по рисковани и опасни начини на света днес.

Вашата основна отговорност пред Бога е да изучавате Стъпките към Знанието; да се научите да следвате Знанието и да различавате Знанието от другите гласове в ума си; да слушате Знанието в другите, да го търсите сред всички мнения, нагласи и вярвания на хората около вас. Вашата основна отговорност е Знанието да прекрои живота ви, което представлява по-дълбока честност във вас самите. Ето какво значи да бъдеш верен на себе си – не на своите идеи, вярвания или предпочитания, не на своите нагласи или културна позиция, а на по-дълбоката си природа, която е представена от Знанието и акцента на Знанието във вас.

Бог спасява разделените чрез Знанието. Бог изкупва разделените чрез Знанието. Това са не само човешките същества, но и безброй други раси, които са толкова различни от вас – съществуващи в различна околната среда; различни по вяра; с различна история; различни по етика, нагласи и асоциации. Само гения на Създателя би имал такъв всеобхватен План за изкупление.

Това, разбира се, прави всички ваши религиозни идеи много относителни в контекста на Великата Общност. Ето защо не можете окончателно да разпознаете Волята на Бог и да се опитате да я приложите по абсолютен начин към всичко или към всеки около вас. Но вие сте натоварени да поемете по Стъпките към Знанието и това е изяснено в Новото Божие Откровение за човечеството, което сега се дава на света – Откровение, различно от всичко, което човечеството е изживявало преди, Откровение, по-голямо от всичко, което е дадено на хората през повече от хилядолетие. То е ново по толкова много начини и все пак остава древно и непроменено.

Божият свещен Завет с човечеството е Божият свещен Завет с вселената. По този начин Бог не трябва да бъде прекалено загрижен и ангажиран в ежедневните ви дела. Така че, когато хората казват, че Бог им е казал да направят това или да направят онова, или Бог им е донесъл нещо, или им е отнел нещо, наистина, ако са честни, ако изживяването им е истинско, те говорят за ангажираността си със Знанието.

Господарят на всички вселени не е замесен по този начин, защото Господарят на всички вселени е много интелигентен. Бедствията на живота, природните катаклизми, чумите, войните, голямото нещастие да живеете в Разделение, големите трудности да живеете отделени от своя Източник, следвайки единствено светския си ум – това не е създадено от Бог.

Вижте условията във вашия свят. Даден ви е рай, а вие го унищожавате толкова бързо, колкото технологията ви позволява. Вие унищожавате бъдещето си. Вие изразходвате естественото си наследство. Вие променяте света толкова значително, че може да го направите необитаем в бъдеще. Не мислете, че ще се качите на някакъв космически кораб и ще отидете някъде другаде във Вселената. Обитаеми светове като вашия отдавна са населени от раси, много по-мощни от вашата.

Ето защо Божият Завет се занимава тук и сега с решенията, които всеки човек взима, с изборите, които прави, какво цени, към какво се придържа, на какво отговаря. Това е мястото, където основният Божи Завет има всеобхватна сила в определянето на бъдещето не само на живота и обстоятелствата на отделния човек, но и на човечеството като цяло.

Защото бъдещето на човечеството се определя от безброй решения, не просто от лидери на нации, но от всеки човек, индивидуално и колективно. И на какво се дължи това решение? На силата и присъствието на Знанието ли? Или това е волята, страхът и амбициите на отделния индивид? Ясно е, че глупостта на човечеството, неговата наивност, неговите грешки, неговите нещастия, неговите конфликти произтичат от този основен проблем за това какво информира решенията на всеки участващ човек.

Ето как Божият Завет е приложим във всички ситуации. Не че Бог има различен закон или правило за това и различен закон и правило за онова. Въпреки че може да сте обвързани и дори задължени да следвате определени предписания и принципи в съответствие със закона и етиката на вашата култура и нация, това е добре, стига да не нарушава фундаменталната ви връзка със Знанието, което представлява вашия Завет с Бога.

Тук вашата по-дълбока съвест, а не вашата социална съвест, по-дълбоката съвест става ваш краен съдник за това какво трябва или не трябва да се направи. Казано по друг начин, Божият Завет изисква от вас да бъдете напълно честни със себе си и верни на по-дълбоката си природа.

Макар че е добре и е необходимо нациите да създават етика, принципи и закони, направляващи поведението, поддържащи социалния ред и смекчаващи грешките, които със сигурност ще възникнат и поне идеалистично или по принцип да създадат справедлива система, съвестта, по-дълбоката съвест на индивида е тази, за която говорим тук днес.

За да се занимавате с тази съвест, трябва да сте много честни. Трябва да оставите настрана страховете и предпочитанията си достатъчно дълго, за да разберете какво е вярно на по-дълбоко ниво. Но това е трудно за хората, тъй като те никога не са се упражнявали достатъчно, с изключение на отделни индивиди в редки ситуации. Ето защо Новото Божие Откровение предоставя Стъпките към Знанието, за да даде на всеки човек възможност да изгради фундаментална връзка и асоциация със силата и присъствието на Знанието в тях.

Тук не можете да създавате абсолютни вярвания, защото Знанието може да накара един човек да направи едно нещо и да каже на друг човек да не прави същото това нещо. Не можете да кажете: “Моята вяра е Волята на Бог“. Тъй като Божията Воля се проявява по безброй начини, действайки чрез индивиди отвътре навън, как можете да предвидите какво е абсолютно правилно за всички? Не, не можете. Това не е честно. Това е глупаво и в крайна сметка е разрушително за живота на хората.

Разделените се възстановяват чрез Знанието. Нечестивите са подготвени за Рая. Адът е мястото, където се намирате сега, поне едно ниво на Ада. Можете да отидете и в по-дълбок ад, в по-дълбоко състояние на Разделение, но в крайна сметка Бог ще си върне обратно цялото Творение.

Това е заради Завета, разбирате ли. Не можете да унищожите Знанието в себе си. Можете да се отделите от него. Можете да бягате от него. Можете да го заключите. Можете да го отречете или да не вярвате в присъствието и в силата му. Можете да направите всичко възможно, за да избегнете по-дълбоката си съвест, но не можете да я изтриете. Тя е винаги с вас. Била е с вас, преди да се появите на света и ще бъде с вас, когато напуснете този свят.

Да се ангажирате със Знанието, докато сте тук, е истинският смисъл на духовността и на духовното развитие. Да предприемете Стъпките към Знанието е сърцевината и основното действие. Независимо в каква религиозна традиция се проявява, то представлява основната духовна практика. Вярата в Бога или вярата в човешката идеология на Бог, или опитът да се подражава на това, което това учение предписва, няма да бъде наистина ефективно, ако не можете да постигнете фундаментална връзка със Знанието. Вие все още сте отделени от Бога. Вие все още функционирате от идеите си, водени от страх – страх от загуба, страх от провал, страх от лишения, страх от Бога, страх от смъртта и т.н., и така нататък.

Ето защо много хора, които се смятат за много набожни в своята религиозна вяра, все още са далече от Бога, защото не са изградили фундаменталната връзка със Знанието в себе си. Те са заменили своите вярвания, своя фундаментализъм, своите религиозни писания за фундаменталната си връзка със Знанието. Те са пропуснали целта. Те разчитат на нещо погрешно.

Те се страхуват от Мистерията, която е източникът и смисълът на живота им. Те искат всичко да им бъде обяснено. Те не искат да живеят с въпроси. Те искат да използват само отговори. Те се страхуват от себе си. Те се страхуват да отидат под повърхността на ума. Те се страхуват от Божия Завет, който замества вярванията им във всички ситуации.

Много хора твърдят, че имат “естествена религия“, но в крайна сметка тя става много неестествена, защото са заменили своята основна и първична връзка със Знанието, с набор от вярвания, с идеологии, със системи на мислене или с религиозни институции. Основният им фокус сега става вярата, вместо по-дълбокото преживяване, което надхвърля границите на вярата и е много по-мощно, силно и постоянно, отколкото би могло да бъде всяко едно вярване.

Ето защо има голяма разлика между проявлението на религията и всички нейни велики постройки и изявления – нейните увещания, нейната идеология, нейната космология, нейната теология – и Мистерията, която живее във всеки човек и чака да бъде открита.

Но хората все още се нуждаят от структура и затова Новото Послание предоставя своята етика и дава рамка за участие на света. Но рамката е отворена. Тя не е абсолютна, защото Знанието работи по различни начини, при различните хора, за постигане на една и съща цел и един и същ край.

Когато напуснете този свят и се върнете към вашето Духовно Семейство, което ви е наблюдавало докато сте били на света, те ще ви попитат: “Постигнахте ли това, което сте си поставили за цел?“ В този момент вие няма да бъдете обременени от вяра. Защото, когато напуснете този свят, вие няма да имате никакви вярвания. Но вие ще знаете по същество дали сте изпълнили задачите и целите си или не. Тук няма присъда. Няма осъждане. Има само перфектното Знание, което трябва да опитате отново.

Колко много различно е това от схващането на хората, че Бог в крайна сметка ще отстрани всички човешки грешки, защото Бог не е създал човешка грешка и следователно тя трябва да бъде отстранена от тези, които са я създали. Но това би било невъзможно, ако нямахте силата и присъствието на Знанието във вас. Защото само то може да победи злото. Само то може да насочи човек дори в най-сложните и трудни ситуации. Само то може да направи верния избор във всяка ситуация и да избере точните хора, с които да бъде. Само то може да направи разликата между това, което е добро и това, което само изглежда добро.

Това е Божият Завет. Той е мистериозен, мощен и много труден за изразяване с думи. Много е трудно да се създаде нова теология, описваща какво ще направи Знанието във всички хора, във всички ситуации, при всякакви обстоятелства, защото това не може да бъде направено. Вместо това, религията трябва да създаде рамка, етична и практическа рамка, която почита фундаменталната духовна практика за предприемане на Стъпките към Знанието и която да насърчава хората в тази посока като предоставя мъдростта на тази ера и на вековете, за да помогне на хората да се ангажират със силата и присъствието, които живеят в тях, и които съществуват отвъд сферата и обсега на интелекта.

Това е разликата между светец и учен, нали разбирате. Учените тълкуват, но това не означава, че техният обхват на опит е много голям. В най-добрия случай те събират мъдрост от настоящето и миналото, и я представят в съвременните обстоятелства на света. В най-лошия случай те се превръщат в писари на идеологията и прокурори на човечеството.

Има важни неща, които трябва да следвате и такива, които да не следвате и те са предписани в Новото Божие Откровение. Те са общи в смисъл, че се прилагат за повечето хора и повечето ситуации, и са много надеждни. Но все пак трябва да се ангажирате по-дълбоко със Знанието. Ако заобиколите това, тогава се поставяте в положение, в което не можете да получите Божията Благодат, Сила и Присъствие освен много бавно и много непостоянно.

Основният Божи Завет казва, че можете да бъдете отделени, но само за известно време и само във времето. В крайна сметка, вие все още сте част от Сътворението и ще се върнете обратно в него. Колко различно е това от заветите, които са провъзгласени и установени в религиозните институции на човечеството и в институциите на другите раси във Вселената, които имат същите проблеми с по-дълбокото ангажиране, което правите.

Във Вселената няма просветлени раси от същества или те не биха били на този етап от реалността. Всеки се занимава с проблемите на Разделението. И докато има мъдри хора, а понякога и мъдри лидери на нации, всеки има един и същ основен проблем. Това е проблем не само на оцеляването и сигурността в променящата се физическа реалност; това е проблемът какво ще следва един индивид и какво ще следват другите в себе си и помежду си.

Ако хората по света можеха да се доближат до Знанието, тогава ангажиментът да се следват определени резолюции щеше да бъде много по-силен, отколкото е днес. Хората биха направили жертви, за да осъществят това, което е правилно. Хората ще вземат решения да правят това, което ще работи. Хората биха инвестирали в бъдещето, а не просто да се опитват да живеят за момента, като скакалци на земята.

Ще имате проблеми, но много по-малко, отколкото днес. И ще изградите основата за по-добро бъдеще, вместо да се опитвате да пресъздадете миналото. Ще запазите световните ресурси, вместо да ги изчерпвате. Защото този свят е всичко, което имате и това, което вашите деца и техните деца ще имат в бъдеще, ще зависи от онова, което можете да запазите и осигурите днес.

Не си мислете, че можете да отидете във Вселената, за да спечелите това, което сте изчерпали или унищожили тук на Земята, защото светове като вашия са редки и добре защитени. Те са желани от мнозина.

Това е част от израстването – преставате да бъдете безразсъдна, юношеска и разрушителна раса. Бихте сложили край на войната, когато осъзнаете, че трябва да запазите света и да се защитите от намесата от Великата Общност. Това би променило изцяло вашето разбиране за вашата ситуация и какво би ви мотивирало да правите това, което е наистина правилно и продуктивно.

Всичко се основава на това, което информира индивида – силата и присъствието на Знанието и Божия Завет с целия живот.