Шокът от Бъдещето


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 30 април, 2011г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Новият Свят > Глава 1

Бог иска да подготви човечеството за нов свят, за нова реалност и за неговата среща с живота във вселената, среща, която ще промени и определи бъдещата съдба на човечеството.

Вие навлизате в нов свят – свят с променена околната среда, свят със суров климат, свят, който е непредвидим и дебалансиран, свят с големи политически и икономически проблеми. Народите ще бъдат разтърсвани от революции и много национални икономики ще пропаднат.

Това е резултат от множество сили, действащи от известно време на Земята. Мъдрите могат да предвидят това. За всички останали то ще бъде голям шок – шок от бъдещето. Не го определяйте като трагедия или като нещо, което ще избегнете, неглежирате или отречете, защото то е свързано с вас самите. Вие сте пратени да служите на света в тези условия.

Великите Вълни на промяната се движат и помитат света, независимо че вие не го осъзнавате. Сега не е време за самодоволство. Сега не е време да проектирате вашите идеи или вярвания. Сега не е време да спорите и дебатирате до безкрай.

Време е да гледате, да виждате и да продължавате да наблюдавате, за да определяте хоризонта, да определяте променящите се обстоятелства в живота около вас, да определяте промяната, която се случва в живота на хората – непредвидена и непреодолима промяна, промяна извън нормалните параметри на живота.

Вашият живот вероятно се е променил вътрешно и външно, сякаш се е подготвял за нещо велико, на което трябва да служите и от което да бъдете една малка част. Ако това се случва с вас, тогава може да сте уверени, че се готвите за новия свят, въпреки че го правите несъзнателно.

Бог ви е дал Знание, което да ви води и подготвя, но Знанието функционира под повърхността на ума, там, където живеят хората. То е голяма Интелигентност, която разбира движенията на света и откликва на Създателя.

Новото Божие Откровение ще говори на тази част от вас, а не на интелекта ви, защото тази част от вас никога не е напускала Бог. Следователно тази част може наистина на отговори. Тя е мъдра и неконфликтна. Тя не се страхува от света, защото не може да бъде разрушена от него.

На повърхността на вашия ум, вие страдате за всяко маловажно нещо и се тревожите изключително много за вашето бъдеще и просперитет – винаги страхуващи се от бъдещи загуби, винаги страхуващи се за безброй неща, които могат да се случат с вас и с хората, за които се грижите.

Как изобщо можете да знаете нещо на това ниво, в което сте изпълнени със страх и амбиция, толкова лесно разсеяни, толкова лесно манипулирани, толкова лесно контролирани и толкова лесно доминирани от мненията или определенията на другите?

Шокът от бъдещето ще бъде шок, защото вие няма да сте подготвени. Вие не сте били внимателни. Вие сте обзети от незначителни и малки неща. Вие сте заклещени от ежедневните афери, от собствените ви желания, спомени и съжаления, без да внимавате за света около вас.

Ако има подготовка, шок не съществува. Има само потвърждение и тогава дори това, което е шокиращо, няма да ви обземе. Няма да сте парализирани от него, няма да сте сковани от страх и без идея какво да сторите.

Когато корабът се наклони и поеме по вода, вие ще бъдете готови. Вие няма да сте замръзнали на място. Вие няма да потънете заедно с кораба.

Бог ви е дал сила, която да ви спаси не само от нещастията на света, но и от катастрофите, и от всяко погрешно изчисление, което можете да сторите и изживеете по пътя. Може да се молите на Бог за много неща – за защита, за ползи, за щастлив изход – но Бог ви е дал възможно най-големия дар. Ако обаче този дар не е разпознат, ако е отхвърлен или неглижиран, тогава какво още Бог може да стори за вас?

Бог не ръководи ежедневните ви дела. Бог не движи кръвта във вените ви. Бог не духа ветровете по света. Бог не вдига и не сваля температурата на земята. Всичко това е каскада от събития, която се случва на света. Не съществува някаква последователност за тези неща.

Силите на света – геоложките и биологични сили – са били подготвени и зададени в начални времена. Сега те се движат самостоятелно. От степента, до която човечеството е навредило на Земята и е нарушило деликатния й баланс ще зависи какви и колко големи ще бъдат предстоящите събития сега и в бъдеще.

Кой обаче внимава за това? Кой осъзнава причината и следствието? Кой слуша за силата и присъствието, което съществува в тях?

Хората се лутат между вълнението и ужаса. Те търсят любовта и опиянението като начини да избягат от реалността и да се освободят от постоянното бреме, от затъмнението на страха и отхвърлянето, докато истинската любов изглежда мистерия за тях, истинската любов, която извира от Знанието.

Със своята голяма промяна светът може да ви служи, ако го приближите правилно. Шокът на света може да ви подготви. Той може да ви изтръгне от мечтите за щастие и бедствие. Той може да възстанови вашите усещания. Той може да повика вашата сила, вашата решителност и състраданието ви към хората.

Вие наближавате ерата на човешката отговорност и сътрудничество. Вие трябва да бъдете част от нея или ще пропилеете живота си и той ще бъде постоянно застрашен.

Хората желаят да се оттеглят в някакво безкрайно щастие, без да се грижат за нищо, но когато го видите, ще установите колко патетично е то. То е тъжно. В него няма интелект. В него няма вдъхновение. В него няма честност. В него няма връзки с другите. В него няма служба и сътрудничество. Тези хора са се отдалечили доброволно от смисъла на живота чрез постоянен покой.

Това не е за вас. Не сте изминали дългото пътешествие до този свят, не сте преминали всички етапи на растеж и развитие като личности, и всички трудности само, за да попаднете на някакво тучно пасище.

Тези, които са ви пратили на света разчитат на вашето развитие и на вашата подготовка. Те знаят, че това е източника на значението, щастието и удовлетворението във вашия живот.

Влиянието ще заглъхва на света. То ще бъде изгубено за много хора. Нуждите на хората ще станат толкова належащи, че те ще викат хора отвсякъде да служат и да участват.

Корабът е вече във водата както виждате. Той започва да се накланя. Тези, които са повикани да отговорят и да се готвят, за да видят къде ще могат да допринесат най-много, ще бъдат най-полезни.

Шокът от бъдещето е за тях сега – шокът от реализацията, шокът от нуждата да пренасочат живота си, шокът от разбирането колко нищожно значение и цел е имал живота им преди и как са прахосвали себе си, своето време и скъпоценната си енергия за малки неща без бъдеще.

Това е шокът от бъдещето, бъдещия шок, който се случва сега, когато сте внимателни и отговаряте на знаците на света.

Бог ви зове чрез тези знаци. Бог не ви зове да се завърнете в небесните си същности, а да навлезете в света с целта, за която сте дошли в него.

Това ще промени ценностите и приоритетите ви. Това ще промени онова, което търсите в другите. Това ще промени онова, което цените във вас. Това ще промени връзката ви с времето. Това ще промени вашето изживяване на връзките ви. Това ще промени връзката с вашето тяло и с вашия ум. Това ще промени връзката ви с всичко. Това е шокът.

Веднъж завили зад ъгъла, ако сте в състояние да го направите, вие можете да се изправите срещу почти всичко. Въпреки че вероятно изживявате шок и тревога в момента, те няма да ви обземат. Знанието ще се превърне във ваша основа, а то не е шокирано от света. То дори не е от този свят. То е тук, за да служи на света.

На повърхността на вашия ум, вие ще продължите да страдате за някои неща, но това ще бъдат много важни и забележителни неща, неща с голямо значение и огромни последици, а не маловажни неща без бъдеще и съдба.

Вашата любов ще бъде истинска, а не илюзорна. Тя ще бъде насочена към хора, които наистина могат да участват заедно с вас, а не такива, с които нямате бъдеще и съдба заедно.

Бог ви зове да откликнете, както в себе си така и на знаците по света. За да видите тези знаци обаче, вие трябва да наблюдавате внимателно и постоянно, а не само от време на време. Трябва да наблюдавате околната среда, както го правят птиците и животните. Те, както и вие хората, трябва да правят това.

Всичко, което цените – вашето бъдеще, хората, за които се грижите, дори вашия живот – ще зависят от това. Не трябва да наблюдавате със страх. Не е нужно да живеете в безпокойство. Нужно е да наблюдавате с ясен взор, с помоща на силата и присъствието на Знанието. Това ще извърши промяната, независимо дали виждате или не, независимо дали наблюдавате света със страх и тревога или с увереност, състрадание и решителност.

Първото ви посвещение и връзка е със Знанието, защото това е отдаването и връзката ви с Бог. Ако отдаването ви е истинско и не е изпълнено със собствените ви амбиции и идеи, вие ще имате основа, която ще ви даде възможност да бъдете източник на сила, цел и спокойствие за другите. Нуждата от спокойствие в този момент е огромна и расте с всеки изминал ден.

Оставете глупаците да глупеят. Оставете невежите да бъдат невежи. Оставете самозаблуждаващите се да се самозаблуждават. Оставете тези, които са изгубени в своите мнения да бъдат изгубени. Търсете онези, които могат да откликнат. Търсете тези, които могат да напуснат потъващия кораб. Търсете истинските си съюзници, защото ще се нуждаете от тях. Не можете да бъдете оградени от слаби умове и от тези, които са прекалено изплашени да продължат напред.

Това ще промени всичко за вас, защото трябва и защото е необходимо да се промени. Това е благословена и трудна промяна, но тя ще ви направи силни и мощни.

Не мислете, че ще ви бъде лесно, защото няма да бъде лесно. Не мислете, че това ще се случи веднага, защото то ще се случи посредством много отделни стъпки и фази. Не мислете, че то се е случило вече, защото още не знете срещу какво ще се изправите.

Шокът от бъдещето е пред вас сега. Мъдрите виждат преди събитията да се появят и се готвят за тях. Те не желаят да бъдат изненадани в последния момент. Те виждат сигналите на света. Те разбират промените в климата, в атмосферата, в движението на нещата, в отговорите на хората и на всички останали живи същества в природата. Те наблюдават.

Те не са отдадени на своите хобита, на своите романтични изживявания или мании и не могат да бъдат изненадани в последния момент. Те не следват консенсусно убеждение. Те не следват сляпо какво им казват техните лидери, правителства и религии. Те не следват генерални опции, защото хората са слепи и невнимателни. Те не се страхуват да посрещнат трудностите и не се самоуспокояват с неверни предположения. Те не приемат сигналите на слабите и на изплашените.

Божият дар е за всеки. Силата на Знанието е за всеки. Кой обаче може да отговори? Даровете на Небето са за всеки, дори за тези, които живеят в труден и гибелен свят. Но кой може да получи тези дарове? Кой може да промени живота и перспективата си, за да бъде в състояние да ги получи?

Тук дори шокът от бъдещето е дар – дара на изкуплението. Пробуждането от страшното Разделение е огромно събитие. То призовава Небесните Сили към вас, които започвате да се събуждате.

Нека Знанието ви води и светът ви каже накъде се движи, и какво се появява на хоризонта. Бъдете бдителни. Успокойте ума си. Оставете вашите желания и постоянния ви страх като поемете по Стъпките на Знанието. Приемете Откровението, Новото Съобщение от Бог за човечеството.

Вие сте благословени, че можете да знаете за това. Вие сте благословени да чуете Нашия Глас. Вие сте благословени да бъдете шокирани. Вие сте благословени дори да сте разочаровани, защото това разочарование може да ви освободи от миналото. Вие сте благословени да бъдете освободени. Вие сте благословени, когато хора ви напускат. Вие сте благословени, когато нещата се разпадат, защото това изгражда сцената на нов живот, на по-голяма ангажираност и на връзка с Божественото, със себе си и с другите.

Вие сте дошли да служите в този свят и нищо друго освен тази служба не може да ви даде истински смисъл и истински отношения. Ако разберете това, вие ще откриете тайната и ключа към по-голямо щастие, по-висше значение и по-висша цел, които чакат да бъдат открити.