Борба за Спасение на Човешката Цивилизация


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предедено на Месията на Господ
Маршал Виан Самърс
На 22 юли, 2009 г.
в Алепо, Сирия

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Новият Свят > Глава 2


Въпреки че днес всичко изглежда нормално на света, Великите Вълни на промяната наближават и се променят на невиждано досега ниво, промяна, която ще засегне всеки човек на Земята. По-голяма от световните войни ще бъде тази промяна. По-големи от големите пандемии в миналото ще бъдат Великите Вълни на промяната, тъй като човечеството е ограбило света и е унищожило естественото си наследство до такава степен, че светът ще се промени сега, превръщайки се в по-трудно място за човешкото семейство.

Много време е било необходимо, за да се създадат условия за Великите Вълни на промяната. Всеки във вашия свят е допринесъл до известна степен за тях и затова не може да се обвинява само една личност, една организация или един народ. Богатите нации са взели повече, но и всеки е взел от света – дори най-бедните, които са взели много малко и имат много малко. Всеки е отговорен.

Ситуацията е такава, че вие трябва да сте загрижени за бъдещето и да се подготвяте за него от днес. Ще има огромни миграции на народите поради това, че безплодните райони в света няма да могат да осигурят храна и вода, както и поради конфликтите между народите за това кой да притежава намаляващите ресурси. Въпреки маската на религията и политиката, тези конфликти ще бъдат преди всичко борба за ресурси.

Светът звучи познато – като вибрациите и шума на голям град. Това са знаците на приближаващите големи промени, които не се забелязват от хората, защото те не откликват на Знанието, не откликват на дълбоката интелигентност, която Създателят на живота е поставил във всеки индивид да го ръководи, защитава и насочва към най-великото достижение в живота.

Милиони хора ще трябва да напуснат безплодните райони на света. Крайбрежните райони ще се наводнят и ще бъдат засегнати от изключително мощни урагани и бурен климат. Хората ще трябва да се преместят в резултат на икономически причини и на упадък на местните и националните икономики.

Къде ще отидат всички тези хора? Кой и къде ще ги приеме? Кой ще приюти милионите бежанци, които ще напуснат родните си места или ще се преместят в рамките на собствените си територии?

Социалният разкол ще бъде изключителен. Политическото напрежение ще бъде огромно. Виковете за състрадание и за прекратяване на несправедливостта ще бъдат покъртителни. Това ще бъде хуманитарна трагедия и хуманитарна нужда в степен невиждана до сега.

Светът не може да си позволи да изпадне в хаос, в противен случай човечеството няма да оцелее. Тук наистина е заложено бъдещето и оцеляването на човешката цивилизация. Човешката цивилизация, която изглежда толкова доминираща, могъща и добре устроена днес, утре и в близко бъдеще ще изглежда все по-уязвима и все по-нестабилна.

Това е наистина надпревара за спасението на човешката цивилизация от крах и унищожение. Това е нещо, което всеки би могъл да види и да почувства Великите Вълни на промяната, ако  долавя звуците и вижда знаците, които светът представя. Хората започват да чувстват, че нещата не са нормални, че нещата излизат извън контрол. Има голямо безпокойство между хората и тяхното виждане за бъдещето. Влиянието на Великите Вълни на промяната върху хората е започнало. Те биват насилвани и подтиквани към съревнование, те биват изцеждани тотално физически и психически от отслабналите национални икономики.Това е огромна борба на тези, които ще имат достъп до храната, водата и енергийните ресурси на много, много места по света.

И така, кой може да види знаците за приближаването на Великите Вълни на промяната? Кой е внимателен? Кой от малкото на брой хора, които го правят, има куража и силата да разпознае този повик – повик за служба и съдействие; повик за преосмисляне на живота, на обстоятелствата, на действията и задълженията?

Човешката миграция ще бъде един от най-големите проблеми, причинени от Великите Вълни на промяната. Къде ще отидат хората и как ще бъдат осигурени те в претъпканите градове на бедните нации? Ще бъдат ли оставени тези хора да умрат, ще има ли войни и глад? Това са неща, върху които много малко хора днес се замислят, въпреки очевидните знаци.

Това не е краят на човечеството, това е неговата трансформация към различен свят – нов свят, свят на намаляващи ресурси, свят на занижени придобивки, свят, който ще се нуждае от изключително обединение и сътрудничество между народите в името на оцеляването на човешката цивилизация.

Хората, които напуснат увредените райони, ще трябва да бъдат приети от останалите страни и народи. Те не биха могли само да се преместят в съседни страни, защото вероятно и те ще бъдат потърпевши от кризата. Навярно ще има масова миграция, голямо изселване на народи от родните места към други страни и непознати народи. Всичко това ще доведе до голямо напрежение и огромни трудности.

Основното тук, е как ще изхраните народите по света, когато светът загуби 30 процента от земеделието си, с което реално се сблъсквате, разбирате ли?Насилственото време, промяната в климата и въздействието върху геоложките и биологични системи, ще създадат такъв голям дисбаланс, че дори да намерите дом за всички разселени народи, как бихте ги нахранили? А как ще реагират жителите на приемащите нации на всичко това?

 

Това са въпроси, на които ще трябва да отговорите, въпроси, върху които трябва да мислите и работите – сега, когато сте на кръстопътя на големите промени. Вие ще трябва да решите това и да включите тези въпроси във вашите планове за бъдещето.

 

Градовете ще се изпълнят с бежанци, което ще затрудни продоволствието и снабдяването с вода и храна, дори и в силно развитите страни. Как ще изхраните милионите новодошли в един град с милионно население?Ще чувате невъобразимия шум на претъпканите градове. Колко хора може да приюти един град? Какви са границите на продоволствието в него? Какво е търпението на неговите граждани?

Положението ще бъде толкова критично, че дори богати семейства от напредналите страни, ще трябва да обмислят и да приютят в домовете си семейства от бедните страни. Колко хора биха го направили? Колко критично трябва да стане положението, докато човешките предубеждения, предпочитания и лични изизквания бъдат загърбени от нуждата?

Няма да има достатъчно храна, която да се прати до бедстващите страни.Ако човечеството загуби необходимите проценти от продукцията на храна, няма значение от парите предназначени за закупуването и.

Светът е изчерпан вече. Ще продължите ли да го изчерпвате още и още?

Това е несигурността на ситуацията – как ще постъпи човечеството? Каква е човешката възможност за действие? Дори лидерите на страните са слепи и не виждат. Слепи и невиждащи са и водачите на религиозните организации. Те виждат света по начина, по който са свикнали да го виждат. Те виждат света по начина, по който е изглеждал в миналото. Но това не е съвременното състояние на Земята.

Ще има огромна миграция по целия свят. Част от нея ще бъде нормална, но по-голямата част от нея ще трябва да бъде организирана и съгласувана между отделните народи. Ако някои страни затворят границите си за прииждащите бежанци, това ще бъде невиждана до сега трагедия. И тази трагедия ще хвърли света във войни и конфликти.

 

Всичко това е неизбежно, както виждате. Разбира се, че ще  достигнете пределната точка на насищане. Разбира се ще афектирате върху света по начин, по който и света ще ви отговори. Разбира се, че ще достигнете до критична точка.

 

Някои личности на света могат да предвидят всичко това. Но човечеството не вижда и не чува, то е глупаво и преследва своите цели за богатство и власт – лесно поддаващо се на корупция, лесно заблуждавано, безрасъдно към бедните си граждани, неспособно да се справи с нарастващите нужди на населението си, неспособно да контролира прираста на населението, неспособно да контролира ресурсите си, както и да ограничи конфликтите и историческите си предрасъдъци. Като своенравно дете, човечеството нетърпеливо се стреми да навлезе в бъдещето – необмислено, непредпазливо, без визия за бъдещето, мислейки само за днешния ден.

 

Днес можете да стоите в центъра на милионен град, който след 20 години би могъл да бъде пуст и необитаем. Какво ще се случи? Как ще реагира света?

Ако можете да гледате без страх и предубеждение, това ще бъде ясно за вас. Не е нужно да сте гении, за да виждате и да разбирате. Трябва само да сте мъдри и обективни. Но вие не бихте могли да предвидите как ще реагират хората. Това не е възможно да се предвиди, защото хората могат да реагират по много и различни начини.

Вие не можете да спрете Великите Вълни на промяната. Можете да намалите и смекчите въздействието им и да се подготвите за тях, но не и да ги спрете.

Ако хората не променят съзнанието и визията си за света сега, то те ще трябва да го сторят в ситуация на криза и нужда. Това е трудния начин за учене, разбира се. Това е глупав начин за образоване, но образоването трябва да се случи и хората да привикват към променящия се и западащ свят.

Какво да сторят най-бедните хора в света и как да се подготвят? Те нямат социална сила, социална закрила и мобилност. Те не могат да си вземат най-необходимите неща и да се преместят в някоя богата страна. Те са възпирани и застопорени там, където се намират. Така че, отговорността за поемане и разкриване на пътя лежи върху раменете на богатите нации. Но дори и в богатите страни има много малко хора, които могат да видят тези неща. Навсякъде по света, независимо дали са бедни или богати, хората много често не желаят да преосмислят живота си и да променят възгледите, и поведението си. Това е проблем в човешкото развитие.

Планетата ще стане по-гореща. Ще се отворят земи, но няма да можете да отглеждате много храна върху тях. Стихийният климат ще бъде навсякъде – намаляващи ресурси и катастрофи ще следват една след друга.

 

Човечеството ще трябва да се приспособи към различно равновесие с живота в бъдещето и различна стабилност на света. Огромният въпрос, пред който сте изправени, е какво ще се случи от сега  нататък? Ако хората не са в състояние да видят Великите Вълни на промяната наближаващи хоризонта; ако те не осмислят живота, задълженията и обстоятелствата в него; ако не искат да надживеят социалните и националните си предубеждения и недоволства, тогава човечеството ще се изправи пред по-големи проблеми и по-точно, пред серия от нещастия.

Мъжете и жените на Знанието могат да видят това, разбира се. Те не го опровергават. Те не се опитват да планират добър резултат. Те виждат какво се случва и променят заключенията си от време на време, в зависимост от променящата се обстановка в следствие на приближаващите Велики Вълни. Бъдете сигурни, че Великите Вълни на промяната наближават, но вие не знаете какви ще бъдат последиците от тях върху света и кога точно те ще се появят. Най-голямата въпросителна е, как ще откликне и как ще реагира човечеството.

И така, мъжете и жените на Знанието наблюдават – наблюдават без да правят заключения, наблюдават без да обвиняват света, наблюдават без да губят надежда, наблюдават без цинизъм и притеснение, наблюдават без да обвиняват лидерите, личностите или народите, наблюдават променящата се околна среда, наблюдават за знаци от света, които индикират кога и къде ще настъпят Великите Вълни на промяната.

Мъжете и жените на Знанието са преминали на по-висш етап в личностното си развитие, базирайки живота си на Знанието и на  вътрешната интелигентност – интелигентност, която не се страхува от света, не се страхува от промените и може да се изправи срещу всичко, защото е интелигентност дадена от Бог. Тя е мъдра. Тя е милосърдна. Тя е обективна.

Мъжете и жените на Знанието не настояват за решения, а наблюдават и окуражават положително поведение, позитивно съзнание и положителни дейности. Те самите обаче не разчитат единствено на надеждата, защото тя е слаба, лесно поддаваща се, много лесно намаляваща и ерозираща.

Тяхната сила е силата на Знанието – сила, която не намалява в трудни моменти, сила, която не отслабва при трагедии и кризи. Те виждат ясно и откликват по подходящ начин на променящата се обстановка, защото веднага могат да видят какво се случва около тях и в света. Те не се притесняват да наблюдават и да виждат, защото са въоръжени със Знанието.

Всички останали ще отричат. Тогава малкото хора, които виждат сериозността на ситуацията, ще отдадат цялата си надежда на определени решения, които се генерират и прилагат.Това ще бъде курса на тяхната надежда, но това е слаба основа, защото тази основа, е базирана на събития и промени, които трябва да се осъществят. Но тези събития могат и да не се случат. Промяната може и да не се осъществи. Тогава къде ще отидат те, освен в състояние на отчаяние и безнадеждност, защото се базират на състояния, които не се подхранват от Знанието.

 

Те ще вярват на определени лидери, които според тях ще спасят положението. Не съществува лидер на Земята обаче, който би могъл да спре Великите Вълни на промяната. Хората ще вярват в доброто у човека, но в началото на Великите Вълни на промяната, човечеството ще реагира много пасивно на тях. Хората ще вярват в идеологията или в икономическата система, или в технологията, или в напредналата наука, но когато всички те се окажат безсилни,  надеждата им ще изчезне.

Виждате ли колко нестабилно и слабо е всичко, което се базира на абстрактни идеи или на ситуации, които по-вероятно няма да се случат. Вашият оптимизъм не трябва да се базира на очакван и желан резултат.

Светът се променя и вие трябва да се променяте заедно с него. Трябва да вървите напред. Като капитан на кораб, вие трябва да следите вълните и времето. Трябва да следите барометъра. Трябва да коригирате курса си правилно и в съответствие с обстановката. Не можете да седите спокойно и да очаквате всичко да бъде наред, защото това е надежда прикриваща страха и несигурността и може да причини потъването на вашия кораб.

Ето защо, трябва да имате основата на Знанието. Бог ви го е дал, за да бъде то вашия пилот, водач и компас. Без него, вие имате само мечти, надежди, желания и фантазии, на които се базират позитивните ви очаквания и никое от тях няма да надживее Великите Вълни на промяната. Вие ще бъдете разочаровани и разстроени; вие ще бъдете изтерзани и вбесени, защото ви липсва основата.

Технологията ще бъде важна, но тя не би могла да спаси човечеството. Тя няма да бъде разпределена така, че да осигури необходимото обединение и помощ.

Вие трябва да гледате напред с ясен взор и да не се притеснявате какво наближава на хоризонта – не трябва да осъждате, не трябва да отхвърляте и не трябва да правите предварителни заключения. Като капитан на кораб в морето, вие трябва само да наблюдавате и да реагирате на променящата се обстановка.

Трябва да имате вътрешна сила и сигурност, че Знанието ще се справи със ситуацията, в противен случаи не бихте могли да се справите. Ще го отхвърлите. Ще се опитате да се скриете и да живеете в сянка. Ще възложите цялата си вяра в даден възглед или идеология. Ще загърбите Великите Вълни като негативно нещо в живота. Ще бъдете слепи и глупави, вместо прозорливи и интелигентни.

Човешката глупост е най-трагична, когато се крие зад рационалността и интелигентността. Вие ще наблюдавате това около вас, разбира се. Ще видите отричането, обидата и обвинението, ще видите самозалъгващото мислене. Ще видите сляпата вяра в науката и технологията, в доброто правителство и в определен лидер.

Хората вярват в тези неща, защото нямат основата. Те нямат истинска вътрешна сила. Те биха издържали трудностите на света, но нямат ясен ум, за да видят какво наближава, какво се изпречва на пътя им и какво ще промени живота им. И така, те пропускат големите възможности в живота си. Те пропускат знаците в живота си. Те пропускат предупрежденията в живота си, защото нямат ясна визия и преценка. Това е фундаментален проблем за всеки човек.

Хората се оплакват всеки ден. Някои от тях се оплакват постоянно. Но оплакването не е наблюдение. То не е следване на променящите се условия в живота. Оплакването е като да сте малко бебе, което само плаче и плаче, или малко дете, което врещи, когато не получи онова, което желае.

Следователно, трябва да спрете да се оплаквате и да започнете да развивате сила, да наблюдавате и да изчистите мислите си от осъждане и заклеймяване. Изучете Стъпките към Знанието, за да изградите връзката си с дълбоката интелигентност, която Бог е вложил във вас, защото това е интелигентност, която ще ви спаси, както виждате.

Човешкият разум без Знание, е само шаблонно мислене, сляпо, глуповато и неспособно да се приспособи към променящите се условия. Ако светът не се промени, вие ще живеете върху някакъв набор от предположения. Но вие се сблъсквате с най-големите промени, пред които човечеството някога се е изправяло и затова тези предположения ще се превърнат в истински риск за вас и за тези около вас.

Предупреждението е дар за вас от Създателя на живота. То е част от Новото Съобщение за човечеството, което да го подготви за Великите Вълни на промяната, да го подготви за срещите му с интелигентния живот във вселената, да донесе Знанието и Мъдростта на света, да изясни и избистри човешката връзка с Божественото и реалната природа на човешката отговорност.

Бъдещето и изходът са в ръцете на всеки един от вас, защото каквото и да се случи, то ще бъде резултат от индивидуални мерки и решения. Въпросът е: Какво ще определи тези решения? Дали това ще бъде силата на Знанието или всичко друго, което се маскира като сила?

Не мислете, че сте безсилни в този случай, защото бъдещето се определя съгласно днешните ви решения и действия. Тези решения ще се определят до голяма степен от хората, с които взаимодействате и които имат влияние върху вас.

Следователно, Новото Съобщение от Бог ви дава голяма отговорност и ви уверява, че не можете да избягате от нея. Богат или беден, независимо от ситуацията, в която се намирате, силата, мощта и присъствието на Знанието живеят във вас и чакат да бъдат открити. Вие се нуждаете от тях повече от всичко друго – повече от богатството, от сигурността, от комфорта, от удоволствията, от брака, от семейството, повече от всичко.

Без Знанието, вие сте слепи и ще следвате панически хората около вас.Ще следвате бъдещето, без да знаете срещу какво се изправяте.Великите Вълни ще ви превземат и вие няма да ги видите, когато приближат.

Това е възванието към човешкото съзнание и към човешката отговорност. Имате време, но не и много време. Имате достатъчно време, за да осмислите живота си.Имате достатъчно време да изградите основата на Знанието. Имате време да обедините силата и ресурсите си. Имате време да видите какво наближава на хоризонта – близо до вас и в глобален аспект.

Тук вместо интелектуални и теоретични разговори, вие трябва да подготвите живота и взаимоотношенията си. Вашите идеологии няма да имат никакво значение за Великите Вълни на промяната. Ученият би могъл да се удави в тях както и първия глупак.

Това е мощно съобщение, което да ви събуди, да ви извади от удобното и условно мислене, от предположенията и поведенията ви, от вярванията ви и от всичко, което се опитвате да избегнете, вместо ясно да наблюдавате.

Бог желае човечеството да оцелее и да напредне след Великите Вълни на промяната, но това, което Бог желае и това, което хората ще направят, не е едно и също, както виждате. Ето защо, Бог трябва да прати Ново Съобщение на света, което да подготви хората за бъдещето, бъдеще, което няма да е като миналото; което да ви подготви не само да преминете Великите Вълни на промяната, но и да допринасяте в тях, защото това е причината, поради която сте дошли тук на Земята.

Дълбоко в себе си, вие знаете всичко това. То винаги е било ясно за вас.Дълбоко в себе си вие знаете, че ще бъдете на света във времето на велика промяна и катаклизми. Тук няма нищо неясно. Тук няма противоречия.

Мисията и целта ви е да съдействате във времето на Великите Вълни на промяната. Това съзнание обаче, е в дълбоката същност на ума ви, под повърхността на ежедневната ви мисъл.

Следователно, ние призоваваме за вашата отговорност, за вашата отчетност и за вашата честност – да бъдете наистина правдиви със себе си, да почетете това, което най-дълбоко знаете, да откриете  какво означава то и как ще насочи живота ви от този ден напред. За това имате нашата благословия. За това имате цялата сила на Творението.