Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предедено на Месията на Господ
Маршал Виан Самърс
На 22 юли, 2009 г.
в Алепо, Сирия

За записа

Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.

Том 1 > Новият Свят > Глава 2

Въпреки, че всичко изглежда нормално днес, Великите Вълни на промяната приближават света, промяна на всякакво ниво, никога не виждана до сега и промяна, която ще засегне всяко човешко същество.

Тя ще бъде по-значителна от световните войни и от световните епидемии. Великите Вълни на промяната.

Хората са ограбили света и са унищожили природното си наследство до такава степен, че това ще предизвика промени в резултат на което живота за човешкото семейство ще става все по-труден.

Много време е било необходимо за да се създадат условия за Великите Вълни на промяната. И всеки е допринесъл до известна степен за това, ето защо не може да се обвинява само една личност, организация или народ.
Богатите нации са взели повече, но и всеки е взел от света – дори най-бедните, които са взели много малко и имат много малко. Всеки е отговорен.

Ситуацията е такава, че вие трябва да сте загрижени за бъдещето и да се подготвяте за него от днес. Защото ще има огромни миграции на народите, в резултат на това, че безплодните райони в света няма да могат да осигурят храна и вода, както и от конфликтите между народите относно кой от тях да притежава намаляващите ресурси. Както и замаскирани, тези конфликти ще бъдат под маската на религията и политиката, ще са борба за ресурси преди всичко.

Светът звучи познато – като вибрациите и шума на голям град. Това са знаците на приближаващите големи промени, които не се забелязват от хората, защото те не откликват на Знанието, не откликват на дълбоката интелигентност, която Създателя на живота е въплатил у всеки човек за да го ръководи и защитава и да го насочва към най-великото достижение в живота.

Милиони хора ще трябва да напуснат безплодните райони на света. Крайбрежните райони ще бъдат наводнени и засегнати от изключително мощни урагани и бурен климат. Хората ще трябва да се преместват в резултат на икономически причини, упадък на местните и националните икономики.

Къде ще отидат всички тези хора? Кой и къде ще ги приеме? Кой ще приюти тези милиони бежанци, които ще напуснат родните си места или ще се преместят в рамките на собствените си територии?

Социалният разкол ще бъде изключителен. Политическото напрежение ще бъде огромно. Виковете за състрадание и за прекратяване на несправедливостта ще бъдат покъртителни. Това ще бъде хуманитарна трагедия и хуманитарна нужда в степен невиждана до сега.

Светът не може да си позволи да изпадне в хаос, в противен случай човечеството няма бъдеще. Тук е наистина заложено бъдещето и оцеляването на човешката цивилизация. Човешката цивилизация която изглежда толкова доминираща, могъща и добре устроена днес, утре и в близко бъдеще ще изглежда все по-уязвима и нестабилна.

Това е наистина надпревара за спасението на човешката цивилизация от крах и унищожение. Това е нещо, което всеки би могъл да види веднъж почувствал Великите Вълни на промяната, веднъж започнал да долавя звуците и да вижда знаците, които света представя. Хората вече чувстват че нещата не са нормални, нещата излизат извън контрол. Има голямо безпокойство между хората и тяхното виждане за бъдещето. Вече започва влиянието на Великите Вълни на промяната върху хората, отслабналите национални икономики насилват хората към съревнование и тотално физическо и психическо изцеждане, огромна борба на тези, които ще имат достъп до храна, вода и енергийни ресурси в много, много места на света.

И така кой може да види знаците, знаците за приближаването на Великите Вълни на промяната? Кой е внимателен? И от тези малко наброй които го правят, кой има куража и силата да разпознае този повик – повик за служба и съдействие; повик към тях да преосмислят живота си, обстоятелствата, действията и задълженията си?

Човешката миграция ще бъде един от най-големите проблеми които Великите Вълни на промяната ще причинят. В претъпканите градове на бедните нации, къде ще отидат хората и как ще бъдат осигурени? Ще бъдат ли те оставени да умрат, ще се появят ли войни и глад? Това са неща върху които много малко хора днес се замислят въпреки, че знаците са много очевидни.

Това не е краят на човечеството, това е трансформация към различен свят – нов свят, свят на намаляващи ресурси, свят на занижени придобивки, свят който ще се нуждае от изключително обединение и сътрудничество между нациите за да може да оцелее човешката цивилизация.

Хората, които ще трябва да напуснат увредените райони, ще трябва да бъдат приети от останалите страни и народи. Те не биха могли само да се преместят в съседна страна, защото и тя вероятно ще бъде потърпевша от кризата. Ще има навярно масова миграция, голямо изселване на народи от техните родни места към други страни и непознати народи. Всичко това ще доведе до много напрежение и трудности.

Как ще нахраните хората по света когато бъдат загубени около 30 % от аграрните територии, което предстои? Неблагоприятен и променлив климат както и въздействие върху геологичните и биологични световни системи ще причинят толкова много дебалансираност, че дори и да приютите всички тези хора, как ще ги изхраните? И как населението на приютяващите страни ще реагира на всичко това?

Това са въпроси на които ще трябва да отговорите, въпроси върху които трябва да мислите и работите – сега когато сте на кръстопътя на големи промени, ще трябва да решите това, да включите тези въпроси във вашите планове за бъдещето.

Градовете ви ще бъдат претъпкани с бежанци което ще затрудни продоволствието и снабдяването с вода и храна дори и в силно развитите страни. Как ще изхраните милиони новодошли в един град с милионно население? Ще чуете невъобразимия шум на претъпканите градове. Колко хора може да приюти един град? Какви са границите на продоволствието в него? Какво е търпението на неговите граждани?

Положението ще бъде толкова критично, че дори богати семейства от напреднали страни ще обмислят да приютят семейства от бедни страни в домовете си. Колко хора биха го направили? Колко тежко трябва да стане положението докато човешките предубеждения, предпочитания и лични изизквания бъдат загърбени от нуждата?

Няма да има достатъчно храна, която да бъде изпратена до бедстващите страни. Ако човечеството загуби необходимите проценти от продукцията на храна, няма значение от парите които са предназначени за закупуването и.

Светът е изчерпан вече. Ще го изчерпвате ли още и още?

Това е несигурността на ситуацията- как ще постъпи човечеството? Каква е човешката възможност за действие?
Дори лидерите на страните са слепи и невиждат. Слепи и невиждащи са и водачите на религиозните организации. Те виждат света по начин по който са свикнали да го виждат. Те виждат света по начин по който е бил в миналото. Но това не е съвременното състояние на Земята.

Ще има огромна миграция по целия сват. Тя ще бъде нормална, но тя трябва и да бъде организирана и провеждана в сътрудничество между народите. Ако някои страни затворят границите си за прииждащите бежанци това ще бъде трагедия невиждана до сега. И тази трагедия ще хвърли света във войни и конфликти.

Всичко това е неизбежно както виждате. Разбира се, че ще се достигне до пределна точка на насищане. Разбира се ще афектирате върху света по начин по който и света ще ви отговори. Разбира се, че ще достигнете да критична точка.

Съществуват личности, които могат да предвидят всичко това. Но човечеството не вижда и не чува, то е глупаво и се стреми и действа в преследването на своите цели за богатство и власт- лесно поддаващо се на корупция, лесно заблуждавано, безрасъдно към бедните си съграждани, неможещо да се справи с нарастващите нужди на населението си, неможещо да контролира приръста на населението, неспособно да контролира ресурсите си, както и да ограничи конфликтите и историческите си предрасъдъци. Като своенравно дете, човечеството нетърпеливо се стреми да навлезе в бъдещето- необмислено, непредпазливо, без визия за бъдещето, мислейки само за днешния ден.

Днес можете да стоите в центъра на двумилионен град и след 20 години той ще бъде пуст и необитаем. Какво ще стане? Как ще реагира света?

Ако можете да видите без страх и предубеждение, ще бъде ясно за вас. Не е нужно да сте гении за да видите и разберете това. Трябва само да сте мъдри и обективни. Но вие не бихте могли да предскажете как ще реагират хората. Това не е възможно да се предвиди, защото хората могат да реагират по много и различни начини.

Вие не можете да спрете Великите Вълни на промяната. Можете да намалите и смекчите въздействието им и можете да се подготвите за тях, но не и да ги спрете.

Ако хората не променят съзнанието и визията си за света сега, то те ще трябва да се променят в ситуацията на криза и нужда. Това е трудния начин на учене разбира се. Това е глупав начин на образоване естествено. Но образоването трябва да се случи защото е нужно хората да привикват към променящия се и западащ свят.

Какво да направят най-бедните хора в света, как те да се подготвят? Те нямат социална сила, социална закрила и мобилност. Те не могат да си вземат най-необходимите неща и да се преместят в някоя богата страна. Те са възпирани и застопорени там където са. Така че, отговорността за поемане и разкриване на пътя лежи върху раменете на богатите нации. Но дори и в богатите страни има много малко хора, които могат да видят тези неща. Хората навсякъде, без значение, бедни или богати, много често не желаят да преосмислят живота си и да променят възгледите и поведението си. Това е проблем на човешкото развитие.

Светът ще стане по-горещ. Земята ще се отвори, но няма да можете да отглеждате много храна на нея. И стихийният климат ще бъде навсякъде – намаляващи ресурси и катастрофи следващи една след друга.

Човечеството ще трябва да се приспособи към различно равновесие с живота в бъдещето, различна стабилност в света. Огромният въпрос пред който сте изправени е какво ще се случи от сега до тогава? Ако хората не са в състояние да видят Великите Вълни на промяната наближаващи хоризонта; ако хората не искат да осмислят живота си, задълженията и обстоятелствата си; ако хората не искат да надживеят социалните и национални предубеждения и недоволства, тогава човечеството се отправя към големи проблеми, за да сме по-точни серия от нещастия.

Мъжете и жените на Знанието могат да видят това, разбира се. Те не го опровергават. Те не се опитват да планират добър резултат. Те виждат какво се случва и променят заключенията си от време на време в зависимост от променящата се ситуация при приближаванета на Великите Вълни. Бъдете сигурни, че Великите Вълни приближават, но вие не знаете какви ще бъдат последствията им върху света и кога точно ще настъпят. И най-голямата въпросителна е как ще откликне и реагира човечеството.

И така мъжете и жените на Знанието наблюдават – наблюдават без да правят заключения, наблюдават без да обвиняват света, наблюдават без да губят надежда, наблюдават без да са цинични или притеснени, наблюдават без да обвиняват лидерите, личностите или народите, наблюдават променящата се околна среда, наблюдават за знаци които света изпраща за да индикира как, къде и кога Великите Вълни ще настъпят.

Мъжете и жените на Знанието са преминали в по-висш етап на личностното си развите, базирайки живота си на Знанието и вътрешната интелигентност- интелигентност която не се страхува от света, не се страхува от промени и която може да се изправи срещу всичко защото е интелигентност дадена от Бог. Тя е мъдра. Тя е милосърдна. Тя е обективна.

Мъжете и жените на Знанието не настояват за разрешения, но наблюдават и окуражават позитивното поведение, позитивното съзнание и позитивните дейности. Те самите обаче не разчитат само на надеждата, защото тя е слаба, лесно поддаваща се, много лесно намаляваща и ерозираща.

Тяхната сила е силата на Знанието – сила която не намалява в трудни моменти, сила която не отслабва при трагедии и кризи. Те виждат ясно и откликват по подходящия начин на променящата се обстановка защото могат да видят веднага какво се случва около тях и в света. Защото не се притесняват да наблюдават и виждат, защото са въоражени със Знанието.

Всички останали ще отричат. И тогава тези, които ще видят сериозността и тежестта на ситуацията ще се надяват на разрешението и с помощта на някои генериращи и приложни методи. Това ще бъде курса на тяхната надежда, но това е слаба основа. Защото тази основа е базирана на някои събития и промени които трябва да бъдат направени. Но тези събития може и да не се случат. Промяната може и да не се осъществи. Тогава къде ще отидат те освен в състояние на отчаяние и безнадежност. Защото основата им е базирана на състояния неподхранвани от Знанието.

Те ще вярват на определени лидери, които според тях ще спасят ситуацията. Но не съществува лидер на Земята, който би могъл да спре Великите Вълни на промяната. Те ще повярват в доброто на хората, но човечеството ще реагира много пасивно, специално в началото на Великите Вълни. Те ще повярват в идеологията, или в икономическата система, или в технологията, или в напредналата наука, но когато всички те бъдат безсилни, тяхната надежда ще се сгромоляса.

Виждате ли колко нестабилно и слабо е всичко, което се базира на абстрактни идеи или на ситуации които по-вероятно няма да се случат. Вашият оптимизъм не трябва да се базира на очакван и желан резултат.

Светът се променя и вие трябва да се променяте с него. Трябва да вървите напред. Като капитан на кораб, вие трябва да следите вълните и времето. Трябва да следите барометъра. Трябва да нагласяте курса си правилно и в съответствие с обстановката. Не можете да седите спокойно и да очаквате че всичко ще бъде наред, защото това е надежда коята прикрива страха и несигурността и те ще причинят потъването на кораба.

Ето защо трябва да имате основата на Знанието. Бог ви го е дал за да бъде то вашия пилот, вашия водач и компас. Без него вие имате само мечти, надежди, желания и фантазии на които се базират позитивните ви очаквания и никое от тях няма да надживее Великите Вълни на промяната. Вие ще сте разочаровани и разстроени; вие ще бъдете изтерзани и вбесени. Ще бъдете разочаровани, ще видите, защото ви липсва основата.

Технологията ще бъде важна, но не би могла до спаси човечеството. Тя няма да бъде разпределена така, че да осигури необходимото обединение и помощ.

Вие трябва да гледате напред с ясен взор, и да не се притеснявате какво наближава на хоризонта- не трябва да го заклеймявате, не трябва да го отхвърляте и не трябва да поставяте предварителни заключения. Като капитан на кораб в морето вие само трябва да наблюдавате и реагирате на променящата се обстановка.

Трябва да имате вътрешна сигурност и сила, че Знанието ще се справи със ситуацията, в противен случаи не бихте могли да се справите. Ще го отхвърлите. Ще се опитате да се скриете и ще се опитате да живеете на сянка. Ще възложите цялата си вяра в даден възглед или идеология. Ще загърбите Великите Вълни като негативно нещо в живота. Ще бъдете слепи и глупави вместо да сте ясни и интелигентни.

Човешката глупост е най-трагична когато се крие зад рационалността и интелигентността. Вие ще видите това около вас, разбира се. Ще видите отричането, обидата и обвинението, ще видите самозалъгващото се мислене. Ще видите сляпата вяра в науката и технологията, в доброто правителство и в даден лидер.

Хората вярват в този неща защото нямат основата. Те нямат истинска вътрешна сила. Те биха издържали трудностите на света, но нямат ясен ум за да видят какво приближава, какво се изпречва на пътя им и какво ще промени живота им. И така те пропускат големите възможности в живота си. Те пропускат знаците в живота си. Те пропускат предупрежденията в живота си защото нямат ясна и точна визия и преценка. Това е фундаментален проблем за всеки човек.

Хората се оплакват всеки ден. Някои от тях се оплакват постоянно. Но оплакването не е виждане. То не е следването на променящите се условия в техния живот. Оплакването е като да сте малко бебе, което само плаче и плаче или малко дете което врещи, когато не получи това което желае.

Следователно, трябва да спрете да се оплаквате и да започнете да развивате силата, да наблюдавате, да изчистите мислите си от осъждане и заклеймяване. Изучете Стъпките към Знанието за да изградите връзката си с дълбоката интелигентност която Бог е вложил във вас, защото това е интелигентността коята ще ви спаси, както виждате.

Човешният разсъдък без Знание е само шаблонно мислене, сляпо и глуповато, и невъзможно да се приспособи към променящите се условия. Ако света не се промени, вие ще живеете върху някакъв набор от предположения. Но вие се сблъсквате с най-големите промени пред които човечеството някога е било изправено, и затова тези предположения ще се превърнат в истински риск за вас и за тези около вас.

Това предупреждение е подарък за вас от Създателя на живота. То е част от Новото Съобщение за човечеството което да го подготви за Великите Вълни на промяната, да го подготви за срещите му с интелигентния живот във вселената, да донесе Знанието и Мъдростта на света, да изясни и избистри човешката връзка с Божественото и истинската природа на човешката отговорност.

Бъдещето и изходът са в ръцете на всеки от вас защото каквото и да се случи ще бъде резултат от индивидуални мерки и решения. Въпросът е: Какво ще определи тези решения? Ще бъде ли това силата и мощта на Знанието и Мъдростта или всичко което се представя като сила, мъдрост и знание.

Не мислете, че сте безсилни в този случай, защото бъдещето ви се определя въз основа на днешните ви решения и действия. Тези решения ще се определят до голяма степен от хората с които взаимодействате и които имат влияние върху вас.

Следователно, Новото Съобщение на Бог ви дава голяма отговорност и ви уверява че не можете да избягате от нея. Богат или беден, без значение на вашата ситуация, силата, мощта и присъствието на Знанието живее у вас, и чака да бъде разкрито. Вие се нуждаете от него повече от всичко друго- повече от богатство, сигурност, комфорт, удоволствия,брак, семейство, повече от всичко.

Без Знанието вие ще сте слепи. Ще следвате панически хората около вас. Ще последвате бъдещето без да знаете срещу какво се изправяте. Великите Вълни ще ви превземат. Вие няма да ги видите когато приближат.

Това е възванието към човешкото съзнание и отговорност сега. Имате време, но не и толково много време. Достатъчно време за да осмислите живота си. Имате достатъчно време да изградите основата на Знанието. Имате време да обедините силата и ресурсите си. Имате време да видите какво приближава на хоризонта – близо до вас и в глобален аспект.

Тук вместо интелектуални и теоретични разговори, вие трябва да подготвите живота се и връзките се. Вашите идеологии няма да имат никакво значение за Великите Вълни на промяната. Ученият би могъл да се удави в кладенец като пръв глупак.

Това е мощно съобщение което да ви събуди, да ви извади от удобното и условно мислене, от предположенията и поведенията ви, от вярванията и от всичко което се опитвате да избегнете, вместо да видите.

Бог желае човечеството да оцелее и да напредне след Великите Вълни на промяната, но това което Бог желае и това което хората ще направят не е едно и също, както виждате. Ето защо Бог трябва да прати Новото Съобщение на света да подготви хората за бъдещето което няма да е като миналото и да ви подготви не само да преминете Великите Вълни на промяната, но и да допринасяте в тях, защото това е причината за която сте тук на Земята.

Дълбоко в себе си вие знаете всичко това. То е било винаги ясно. Дълбоко в себе си вие знаете че ще бъдете на света във времето на велика промяна и катаклизъм. Няма неясноти тук. Няма противоречия.

Мисията и целта ви е да съдействате във времето на Великите Вълни на промяната. Но това съзнание е в дълбоката същност на мисълтта ви, под повърхността на ежедневната ви мисъл.

Следователно, Ние се надяваме вашата отговорност, честност и задължение да бъдат правдиви, да отговорят на това което винаги сте знаели, да го открият, да разберат значението му и това как то ще направлява живота ви от този ден нататък. Затова вие имате Нашата благословия. Затова имате цялата сила и мощ на Сътворението.