Голямото Предупреждение


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 26 април, 2015г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Новият Свят > Глава 2

Бог е пратил Ново Съобщение на света в повратна точка за човешкото семейство – повратна точка, за която вие не сте готови и не сте съзнателни, повратна точка, която е толкова голяма, че ще промени курса на живота на всички, които са тук днес и които ще дойдат на този свят в бъдещето.

Това е най-голямото препятствие, срещу което човешкото семейство се е изправяло някога, отчасти поради разграбването на света и отчасти поради неговата еволюция, която го е довела до прага на космоса, до Великата Общност на живота във вселената, за която вие не знаете нищо.

Великите Откровения от миналото и Пророците, които са ги донесли тук, не могат да ви подготвят за това, защото не такава е била нуждата във времето, в което са живели те.

Сега обаче, вие сте достигнали прага, в който променяте света толкова съществено, че той ще създаде още по-трудна за оцеляване околна среда. Вие също така се изправяте срещу Интервенция на раси от околната вселена, които искат да използуват слабостите, разделението и променящите се обстоятелства за тяхна цел и в тяхна полза.

През цялото време човечеството е погълнато от собствените си вътрешни проблеми и търкания между народите, културите и регионите. То е погълнато, то е обсебено, то е сляпо и глупаво, то се намира на прага на Великата Общност, то е неподготвено да се справи с резултатите и ефекта от своето безогледно използуване на света до такава степен, че атмосферата, водата и почвата са променени – нещата, от които зависите във всеки момент на света, този прекрасен свят, истинска скъпоценност във вселената.

Унищожаването на планетата е довело тези същества тук, за да я опазят за себе си, да се превърнат в ново управление на този свят, ако имат такава възможност.

Много хора изпитват голяма тревога за бъдещето и загриженост за това, което ще дойде, и имат основание да се чувстват по този начин. Без значение какви са техните обяснения за това или какво смятат, че означава то, това е същия отговор на голямата промяна във вашите обстоятелства и голямо предизвикателство към вашата свобода и благополучие.

Само Владетелят на вселената може да ви предупреди за тези неща с пределна яснота. Това е сторено чрез Ангелското Съсловие, което говори в един Глас, за да донесе Новото Откровение от Бог на света.

Бог не е говорил на хората от 1400 години. Получавани са съобщения за специфични неща посредством определени посредници, но нищо за целия свят, нищо, което да промени посоката на неразумното и безотговорно човешко поведение и съдба.

Подобни Откровения идват веднъж на хилядолетие. Вие сте изключително привилигировани и предизвикани да живеете в такова време на Откровенията. Това е най-голямата възможност, ако можете да го разберете и ако можете да получите това, което Бог иска да даде на хората, да не го използувате за собствени цели, а за благополучието и бъдещето на човешкото семейство в този застрашен отвътре и отвън свят.

Вие сте променили химическият състав на атмосферата до такава степен, че планетата ще се нагорещява все повече, а водата ще се покачва. Нивото на световния океан ще се увеличи и ще погълне всичко по пътя си. Големите суши и бури ще залеят света и този процес вече е започнал.

Това ще бъде време на нарастваща трудност и извънредни ситуации. Не бъдете изненадани, че това се случва, защото вие сте променили състоянието на живота тук изключително много и тези неща са могли да бъдат предвидени, и са предвидени от отделни личности.

Ситуацията обаче е още по-сложна, защото голямата ви уязвимост е довела Интервенция от вселената, от търсещи раси, които могат да се представят като обичащи мира и служещи на човечеството. Това обаче е само една заблуда.

Тази планета е изключително ценна във вселената. Никой няма да я нападне, защото това не е разрешено в този район на космоса. Никой не желае да унищожи нейните активи и никой не желае да унищожи човечеството като местна работна ръка.

С всеки изминал ден, вие губите вашата самостоятелност, което ви прави още по-уязвими към убеждаване, подбуди и подаръци отвъд. С влошаване на състоянието на човечеството, кой от вашите лидери ще притежава мъдростта и самообладанието да се въздържи от тези неща?

Светът се изменя изключително бързо и вие не можете да промените някои неща в него. Можете само да ги смекчите, което рядко се прави днес на света.

Хората не разбират, че живеят в световно, глобално и извънредно положение, че живеят в ранните етапи на това положение, когато може да се направи много, когато може да се реши много и когато може да се започне голяма подготовка.

Кои от тези, които познавате, кои от вашата култура, народ и семейство се готвят за Великите Вълни на промяната? Вие готвите ли се за Великите Вълни на промяната или живеете глупаво за момента, слепи и невежи къде отивате и какво наближава на хоризонта, слепи и невежи за големите знаци, които ви се дават, за да сте предупредени и подготвени?

Сега Бог ви дава подготовка за голямата промяна, която наближава – дадена в изключително значимо и целесъобразно време, дадена във време, когато човечеството все още може да се подготви и да компенсира голяма част от щетите, които биха могли да дойдат в бъдеще, ако се пренебрегнат задълженията и отговорностите сега.

Само Бог знае какво наближава на хоризонта. Вие сте загрижени с вашите нужди и проблеми, с вашите недоволства и дебати. Вие обаче дори не наблюдавате. Познавате ли някои наистина наблюдаващи? Хората се спотайват зад своите религии, писания, политики и проблеми. Кой притежава смелостта и смирението да следи и да попита откровено, “Какво наближава на хоризонта?“

Хората не искат да знаят. Те не искат да виждат. Те не искат да се изправят срещу предизвикателството, дори ако то ги прави по-силни отколкото са и им дава шанс да сторят нещо интелигентно за тях и за хората, които обичат.

Не търсете удобство. Не търсете отдих. Не се опитвайте да откриете спокойствие и самообладание в света, в който сте пратени да служите – свят изправящ се срещу най-големите си предизвикателства и възможности за обединение и сътрудничество, ако достатъчен брой хора осъзнаят голямата нужда за това време и за бъдните времена.

Няма значение дали се молите на Бог. Няма значение дали падате на колене в църквата, храма или джамията, ако не правите това, което Бог ви е пратил да осъществите тук, да изиграете малка, но важна роля за вашата подготовка и за подготовката на вашия народ за двете големи предизвикателства, с които се сблъсква човечеството сега и ще продължи да се сблъсква напред във времето.

Няма по-голям проблем от този в момента. Ако се провалите в едно от тези предизвикателства – ако се провалите в подготовката за Великите Вълни на промяната; ако се провалите в противопоставяне на Интервенцията, която се случва днес на света и което имате сила да сторите – тогава човешката свобода ще бъде загубена и вие ще се озовете в много по-трудни и предизвикателни обстоятелства, отколкото можете да си представите.

Това е толкова голямо предизвикателство, че Бог говори отново, за да ви подготови, да донесе цел и сътрудничество между световните религии, които трябва да спомогнат за подготовка на човечеството за голямата промяна, която наближава. Не би трябвало да има конфликт между тях, защото Бог е техния създател. Въпреки че всички са променени от хората във времето, те все още имат голяма цел за своя Източник и служба, която да осъществят на света в сътрудничество помежду си.

Трябва да започнете да мислите като никога досега, да разберете изхода и обстоятелствата от големите събития на света, а не само да мислите за собствените си интереси, нужди и цели.

Трябва да станете отговорни – в състояние да бъдете отговорни, съгласни да наблюдавате, разбиращи вашите граници, разбиращи вашите слаби и силни страни. Трябва да направите дълбока преоценка на вашия живот или Великите Вълни ще погълнат вас и всичко, което притежавате. Когато те се появят, вие ще разберете, че не сте забелязали тяхното приближаване, защото не сте наблюдавали и не сте внимавали.

В следващото столетие нивото на океаните ще се увеличи с тридесет метра. Къде ще живеете? Какво ще се случи с вашите пристанища и градове? Какво ще се случи с делтите на света и с милионите хора, които живеят там? Кой ще ги приеме, когато напуснат родината си, където не могат да оцелеят повече? Това трябва да обмисляте.

Погледнете картата на света и ще видите площта, която ще бъде загубена. Повечето от големите градове на света ще се наводнят и няма да могат да бъдат спасени. Какво ще се случи с хората, които ще трябва да ги напуснат, дори това да са граждани на богати страни? Къде ще отидат тези хора? Какво ще правят те, заедно с вас и вашите неотдавнашни предци, които са променили климата на света? Топенето на ледниците и глетчерите, превръщането на водата в още по-голяма скъпоценност и сушата по света са нещата, които трябва да бъдат ограничени сега, докато все още можете да го сторите. Не мислете, че има други по-важни проблеми. Не подценявайте тези неща.

Трябва да изградите вашия Ноев ковчег – за вас, за вашето семейство и за вашето общество – не за собствена нужда, а за нуждите на всички около вас. Ако чакате прекалено дълго, ще бъде късно да се подготвите и всички ще са в паника. Всички, които няма да видят и не могат да видят, които са прекалено слаби или възрастни да се подготвят – ще са в паника, увеличаваща се паника, паника между народите и паника в народите.

Ние трябва да ви разкрием тези неща, за да разберете важността на Новото Божие Откровение за света и важността на вашето съществуване в това време на света, което значи да не се отдавате на хобита, фантазии и лични цели. Вие сте отговорни към тези, които са ви пратили тук и са положили големи усилия да го сторят в този свят и в тези условия, да служите на света, който се изправя пред най-големите си кризи.

Излезте на светло от сенките. Оттеглете се от страстите и маниите си. Оттеглете се от безнадеждните романси и от безумните си цели, които нямат бъдеще в подобни условия. Това е предизвикателството на живота ви, разбирате ли? Отхвърлете го на свой риск. Пренебрегвайте го на свой риск. Оспорвайте го на свой риск.

Технологията няма да ви спаси. Извънземните раси няма да ви спасят. Както виждате, те са част от вашия проблем. Само човешката воля, решителност и сътрудничество ще укрепят човешкото семейство за големите промени, които наближават. Това е вашата морална отговорност. Това е голямата цел, за която сте тук. Затова е вашия живот.

Вашата служба няма да бъде голяма. Тя няма да привлича голямо внимание. Тя ще бъде помощ за една личност или група хора, или за град, в зависимост от това какво сте предназначени да отдадете. Службата ви трябва да бъде на всички нива, по всякакъв начин и с нарастващ брой хора.

Не чакайте докато небето се затъмни, докато водите се покачат, докато земята пресъхне и докато хората се отчаят. Тогава ще бъде прекалено късно да сторите нещо за вас и за околните.

Бог ви дава очи да виждате и уши да чувате. Вие притежавате това във вашата дълбока Интелигентност, наречена Знание. Тази Интелигентност е отвъд интелекта ви. Тя е много по-силна от вашия интелект. Тя е по-голяма от идеите, предположенията, вярванията и предпочитанията ви.

Трябва да се изправите срещу тази по-голяма реалност. Ако не го сторите, вие ще пропилеете и ще изгубите живота си, а вашата цел ще остане непозната и неосъществена.

Ако обаче го сторите, вие ще бъдете стреснати в началото, но ще спечелите сила като продължите и разпознаете голямата нужда, която се показва. Това ще ви помогне да преоцените живота си и да изоставите малките, и опасни неща в него. Това ще бъде перфектния стимул и вдъхновение за вас, за да поставите в ред живота и ума си, и да учите как да следвате Знанието, защото това е значението на истинската духовност и на всяка истинска религия.

Бог ви е дал перфектната Интелигентност. Тя не се страхува от света. Тя не е корумпирана от него. Каква друга част от вас може да твърди това откровено? Това, което е слабо във вас, трябва да следва това, което е силно. Това, което е слабо във вас, трябва да следва тези, които са силни по начина, за който говорим.

Човечеството се е скрило в ъгъла. Няма да е лесно да излезе оттам. Няма лесно решение. Няма технология, която да промени това. Човечеството не знае как да се подготви. То има само парчета от подготовката, които не са истински тествани досега.

Ако се отдадете на този проблем с цялото си внимание, вие ще можете да го разберете. Ако разберете, че сте пратени тук затова, вие ще балансирате живота си и голямата сила ще се покаже във вас.

За пръв път в човешката история, Господарят на вселената осигурява Стъпките към Знанието за хората, древно учение давано в течение на безброй хилядолетия на много други раси във вселената. Стъпките към Знанието трябва да се изучават, защото така ще можете да се обедините с по-голямата сила във вас, която е свързана с Бог. Независимо дали сте религиозни или не, независимо дали имате вяра или не, то е едно и също. Дарът е един и същ. Нуждата е еднаква. Истината е една.

Можете да спорите теологично по този въпрос. Можете да спорите философски. Спорете политически или икономически. Няма значение. Всичко това ще бъде липса на отговор. Не защитавайте слабостите си по този начин, а вижте, че Бог ви зове чрез Откровението, за да разберете състоянието на света, живота, бъдещето и съдбата ви тук.

Направете това за себе си. Направете го за вашите деца. Направете го за всичко, което обичате и цените на света. Но освен това го направете за онези, които ви пратиха тук и които наблюдават дали можете да отговорите.

Месията е на света. Той е възрастен мъж. Той няма да бъде вечно на Земята. Той носи част от дара в себе си, защото е пратен от Ангелското Съсловие, както и всички Месии преди него.

Това е времето. Това е момента. Това е кризата. Само когато разберете, че нямате отговор за тези неща, вие ще се обърнете към това, което може да ви даде отговори и което може да ви води стъпка по стъпка да препозиционирате правилно живота и ума си, да имате мъдрост и яснота, вместо страх и порицание.

Това е Любовта, която Бог ви дава. Тя е трудна. Тя е предизвикателна. Тя е неудобна. Тя не ви осигурява комфорт и спокойствие. Тя ви зове за служба, за велика служба и признание на по-голямо сътрудничество между вас и другите – между отделните групи, между религиите и между народите за запазването и напредъка на човечеството.

Много хора ще се откажат. Те ще се вкопчат в своите вярвания, идеи и инвестиции. Те сляпо ще отхвърлят това като невъзможно или ще мислят, че последните часове на човечеството наближават и всичко, което трябва да сторят е да се молят, докато всъщност трябва да се готвят.

Това е голям преход. Тези преходи обаче са трудни и рисковани. Хората могат да се провалят в тази повратна точка. Евентуален неуспех тук ще струва много по-скъпо от всичко, което сте преживели в този свят. Не можете да си го позволите.

Небесата наблюдават кой ще отговори, кой ще се подготви, кой ще подреди живота си, кой ще поеме по Стъпките на Знанието и ще гради Четирите Колони в живота си – Колоната на Връзките, Колоната на Работата, Колоната на Здравето и Колоната на Духовното Развитие – Четири Колони, които трябва да бъдат стабилни във всеки живот, в трудни и несигурни времена.

Това е Зовът. Това е истинска Любов. Ако нямаше истинска Любов, Създателят на живота щеше да погледне встрани и да остави човечеството да изпадне в хаос и разпад, само за да бъде завладяно от чужди сили, които са далеч по-жестоки и сурови от всичко, което можете да си представите.

Не се отказвайте. Не се поддавайте. Не се предавайте на страха и предизвикателствата около вас. Не бъдете жертви. Бъдете сътрудници. Тук ще спечелите сила, цел и обновление. Само такава важна ситуация може да възстанови, възобнови и подготови човечеството, за да посрещне то големите предизвикателства в бъдещето.

Новото Божие Откровение за света е най-голямото давано някога. Дадено сега на човешката общност – образовано човечество, свят с глобална търговия, свят с глобално съзнание, свят с глобални комуникации.

Това е най-голямата ви възможност преди всичко да се сгромоляса. Това е най-важното време, както виждате. Това е времето на живота ви. Отговорете на тази възможност и ще започнете завръщането си вкъщи, във вашия Източник, отговорете на вашата цел и на по-голямата ви съдба, която ви е довела тук в условията, за които говорим Ние.

Месията е на света. Учете се от него. Помагайте му, ако можете. Получавайте от него. Само той може да донесе Божието Откровение на света. Когато той приключи, Печатът на Пророците ще се затвори след него и нищо повече няма да бъде дадено на хората за дълъг период от време.

Именно поради това неговото Съобщение е толкова голямо и толкова подробно, толкова повтарящо се, толкова обширно, толкова приобщаващо, толкова детайлно за всеки аспект от живота ви; дадено за голям период от време със свой собствен коментар, за да може истината да се опази от бъдещи коментатори, които няма да познават Месията и вероятно няма да разберат Откровението. Не може да има объркване. Грешките от миналото относно използуването и употребата на Откровенията не трябва да се повтарят.

Всичко е важно сега. Всеки ден е важен. Всяко решение е важно. Вашето решение, решенията на околните, вашето поведение и поведението на околните – всичко е важно сега. Вашият живот сега също е важен, но само в по-широк контекст.

Провалите трябва да се избягват на всяка цена, защото срещата ви с Великите Вълни на промяната ще струва скъпо и ще трябва да пожертвате всичко. Вместо да въоражавате огромни армии и да обогатявате неколцина индивиди, всички ресурси на вашите общества и народи ще трябва да бъдат използувани.

Посрещнете Силата, Присъствието и Благословията, които ще ви се дадат. Можете да преодолеете слабостите и страха си чрез голямата сила във вас. В Новото Откровение от Бог за света, тази сила и нейната необходимост са показани ясно.