Подготовка за Великата Общност


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено на
Маршал Виан Самърс
на 15 април, 2011 г.
в Боулдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Човечеството се подготвя за Великата Общност. То все още не знае за това, разбира се, но такава е неговата еволюция, в която са включени всички. Очевиден е фактът, че човечеството не е подготвено за реалността на контакта с живота във вселената, но по несъзнателен начин хората участват в това. Затова и всичко се показва във вашите филми, във вашите книги, в човешките фантазии, в които има и елемент на истина.

Причината защо хората не могат да говорят публично за тези неща, е защото са обезсърчени от социалните обсъждания. Неотменима истина е, че чужди летателни кораби кръстосват вашето небе, но хората не искат да мислят за това. Дори ако мислят, те го правят по позитивен начин – че се случва нещо чудесно, че имате посетители, които ще ви помогнат, ще ви насочват и подготвят как да се справяте с трудностите и предизвикателствата, които се появяват в света днес.

Вие се подготвяте за Великата Общност. Вие се подготвяте несъзнателно, наивно и безразсъдно. Великата Общност е готова за вас. Расите, които са тук на света днес, са много добре подготвени за своята мисия на Земята, мисия, която много малко хора на света днес разбират и знаят.

Затова Откровението от Бог трябва да ви разкрие тези неща по възможно най-ясен начин, за да няма грешка, да няма трагични грешки от осъждане, да няма погрешно разбиране и самозаблуда по отношение на Интервенцията на света днес.

Богатството на света е изчерпвано, унищожавано и нарастването на заплахата от това е довело Интервенцията тук. Тя е тук и поради това, че човечеството е създало инфраструктура, която тези раси могат да използват в своя полза. Сега вие сте изградили световна общност, световни комуникации, световна търговия и наченки на световно правителство.

Това е огромна възможност за Интервенцията. Тези раси трябва да действат бързо, преди човечеството да унищожи световните богатства, богатства, които Интервенцията желае за себе си. Те трябва да действат преди човечеството да стане по-силно, което ще затрудни осъществяванията на плановете на Интервенцията.

Това е сложна ситуация и за да я разберете, вие се нуждаете от образование и подготовка за живота на самата Велика Общност – реалност, която не е позната на света. Това е едно от нещата, за които Откровението трябва да говори.

Религиозните традиции на света не са дадени, за да ви подготвят за западащ свят – свят с намаляващи ресурси и нарастваща несигурност, глобална общност. Древните учения не могат да подготвят човечеството за това, което наближава сега, за това кой е на света сега и защо е тук, както и за целите, които използват за да постигнат целта на убеждаването и доминацията. Тези неща трябва да бъдат разкрити на нищо неподозиращото и неподготвено човечество.

Вие не можете да спрете еволюцията на живота. Дори еволюцията на цивилизацията ви трябва да продължи. Ще трябва да се изправите пред Великата Общност – готови или не, желаещи или не, подготвени или не. Ако не желаете това, ако не сте подготвени, тогава вашата позиция е изключително рискована и човечеството е в опасност.

Това са важни неща, които не са само за хора на привилегировани позиции в правителството, за философите или теолозите. Те са грижа и фокус за всички граждани на света. Ако те не желаят да знаят за тях и не откликнат, какво може да стори едно правителство?

Затова Откровението е дадено на гражданите на света, на вас – да ви предупреди, да ви подготви, да ви подсили и да ви освободи от илюзиите и грешните представи, за да можете да се изправите срещу Великата Общност с яснота, честност и обективност. Защото Великата Общност наистина не е мистерия. Тя е скрита истина. Тя е скрита от правителствата на света. Тя е скрита от самата Интервенция и въпреки това тя е част от природата.

Вие се изправяте срещу конкуренция отвъд света. Тези сили не са тук, за да елиминират човечеството, а да го задържат и да спечелят господство на света, защото не могат да съществуват в тази природна среда. Те се нуждаят от човешкото съдействие. Това е опасна ситуация.

В началото вие ще се изплашите. Вие можете дори да отричате, мислейки, че не можете да се справите с тези неща. Но това е еволюцията на живота. Трябва да отговорите, ако желаете да успеете. Това е голямо и трудно предизвикателство, но човечеството може да го посрещне и преодолее.

Сега на света има малобройни сили. Те не могат да завладеят света със сила, защото това не е разрешено в този космически регион – нещо, за което човечеството не знае нищо.

За да разберете Интервенцията, вие трябва да изучавате Великата Общност и само Бог може да направи това. Защото дори чуждите раси не познават човешката душа и сърце – дори благосклонни чужди раси, дори малкото на брой свободни раси в този регион на космоса, които може да наречете “Съюзници на Човечеството“, дори те не могат напълно да ви подготвят за това, защото и те не познават вашите сърца и души. Те не знаят вашата история. Те не са вашият Източник.

Това е едно от най-големите реалности, срещу които трябва да се изправите в настоящето, реалност, която ще промени гледната ви точка и перспективата на света, и ще ви накара да разберете, че човешкият конфликт трябва да бъде прекратен и човечеството да се подготви за реалностите, за трудностите и за възможностите на Великата Общност.

Божието Откровение разкрива как това може да се постигне и какво означава това, както и реалността и духовността на самата Велика Общност. Това е част от оцеляването ви в радикално променящ се свят, защото човечеството напуска изолацията и се присъединява към вселената, и никога няма да я получи обратно.

Интервенцията се осъществява сега и дори да бъде отхвърлена и променена, тя ще бъде опитвана и в бъдещето. Това е, защото света е награда и човечеството не е напълно отговорно като пазители на света. Вие още не сте установили устойчиво бъдеще, което дава възможности за Интервенцията.

Не си мислете, че сте наистина важни във вселената, че други раси ще дойдат тук, за да ви помагат, защото са очаровани от чудесните ви характеристики. Не се заблуждавайте и не се поздравявайте по този начин. Трябва да имате трезв подход и да не губите вяра и сърце в човечеството. Интервенцията ще се опита да ви лиши от вашето самочувствие. Това е едно от техните убеждавания.

Трябва да разберете, че човечеството има съдба във вселената като свободна и самоопределена раса, но за да постигнете това, вие трябва да учите Мъдростта и Знанието от вселената, които само Бог може да ви осигури.

Затова Новото Откровение е тук, за да ви подготви за Великата Общност. Откровението е също тук, за да ви подготви за живот в нов свят – свят на променяща се среда и на политическа нестабилност и катаклизъм.

Откровението е тук, за да ви учи за духовност на нивото на Знанието, по-голямата интелигентност, която Бог е поставил във всяка личност. Откровението е тук, за да ви донесе Знание и Мъдрост от вселената, за да можете да се подготвите за живота във вселената. То е тук, за да ви учи за Божественото Присъствие, План и Воля на света и да ви разкрие по-висшата истина за тези неща и значението им за вашия живот и съдба.

Вие имате по-голяма отговорност сега, за да откликнете на променящите се условия на света и на присъединяването на човечеството към живота на Великата Общност. Отговорни сте да учите за Великата Общност, да се готвите за Великата Общност, и да станете личност на света, а не само личност на една малка група, племе или народ. Защото сега целия свят е застрашен от Интервенцията.

Не позволявайте на националната ви идентичност да ви заслепи относно големите ви отговорности тук. Подготовката трябва да бъде споделена и разглеждана. Плащът на тайната трябва да бъде отметнат настрана. Плащът на присмехът трябва да бъде оставен настрана. Това трябва да стане на нивото на хората, защото не може да бъде само на нивото на правителствата или лидерите.

Вие навлизате в по-голяма панорама на живота. Не можете да се размотавате и да се шегувате наоколо. Не можете да излъчвате вашите конфликти и фантазии, както и абсурдните си взаимоотношения в космоса. Трябва да учите кой лети във вашето небе, кой отвлича хора против тяхната воля. Това не може да бъде пазено в дълбока тайна сега. Това трябва да се разкрива на хората, за да могат да го виждат и разбират правилно. Защото, както казахме, това не е мистерия. Това е укриваната истина, укривана от много сили.

Личностите трябва да наблюдават с ясен взор и да не бъдат доминирани от убежденията на правителството или социалните обичаи, или социалното убеждение. Това трябва да се случи, за да бъдете свободни. Това трябва да се случи, за да допринасяте за присъединяващ се свят. Това трябва да се случи, за да се готвите за Великата Общност.

В сегашното състояние, човечеството ще попадне в ръцете на Интервенцията, ако не се постигне голямо усилие за отблъскване на Интервенцията и не се оповести нейното присъствие и цели на Земята. Интервенцията има свои представители, хора, които са отвличани против тяхната воля и убедени в нейните убеждения. Това не е по-различно от това, което правят народите едни на други – да се отслабват, да се превземат, да имат достъп до ресурсите и богатствата на другите. Подобно нещо се случва, само че по много по-сложен и потаен начин.

Тайната трябва да бъде оповестена. Тя е ясна. Тя не е двусмислена. Всички чужди раси на Земята днес са част от Интервенцията. Истинските Съюзници на Човечеството няма да се намесят в човешките дела, защото ако се намесят, те ще трябва да контролират човешкото разбиране и схващания, което те като свободни раси не биха направили. Има и други причини защо не биха се намесили, които вие трябва да научите чрез Откровението.

Знаейки или не, искащи или не, вие се подготвяте за Великата Общност. Това е една от най-належащите нужди на вашето време. Ако народите разберат тези неща, човешкият конфликт ще бъде прекратен. Наблюдението на небето няма да бъде само за тайните правителствени агенции, а ще бъде отговорност за всички граждани навсякъде по света. Отвличанията на хора ще бъде оповестявано и Интервенцията ще бъде разкрита. Тя разчита на човешкото невежество и на човешкото примиряване. Ако е разкрита, тя ще трябва да се оттегли. Това е силата, която хората биха могли да упражняват и която не е била упражнявана досега.

Обучението за Великата Общност трябва да започне. Времето е напреднало, вече е късно и с всеки изминал ден ситуацията става все по-трудна.

Пратени сте на света, за да се изправите срещу тези неща. Независимо от професионалните задължения, независимо от вашите преференции, независимо от личното ви състояние, това е истината за вашето присъствие на света. Вие не сте пратени на света преди сто години, когато Интервенция не е имало. Вие не сте пратени на света преди петдесет години, преди Интервенцията да стане наистина очевидна. Това е вашето време и място. Това е света, на когото сте дошли да служите. Ако игнорирате това, вие няма да откриете истинската си цел и отдаване на света.

Някои хора са свързани с живота във вселената, но всеки трябва да се изправи срещу Интервенцията. Всеки трябва да започне своето обучение за Великата Общност, за да има човечеството свободно и самоопределено бъдеще.

Конкурентите са на света днес и функционират, и действат потайно. Как е възможно да разберете това по друг начин освен чрез Откровение? Не можете сами да се подготвите за Великата Общност, защото не знаете за какво да се готвите. Човешката фантазия, спекулация и проекция за живота във вселената е много малко свързан с реалностите, с които ще се срещате.

Не се отдръпвайте от това, защото то е част от вашия зов. То е част от изискуемото обучение във вашето време. Това е, което ще ви мотивира да запазите света, защото вашата самодостатъчност във вселената е много важна и е една от необходимите критерии за  установяване на свобода и самоопределние във вселената.

Откровението осигурява подготовка за Великата Общност, единствената подобна подготовка на света днес. Времето е определящо. Нуждата е огромна, въпреки че все още е невидима и неразпознаваема за повечето хора.

Бъдете смели. Бъдете решителни. Трябва да сте смели и решителни, за да се готвите за Великата Общност. Трябва да сте търпеливи, защото това е по-голяма подготовка. Тя не може да се определи с няколко изречения или чрез обикновени определения. Не можете да бъдете мързеливи и наивни пред лицето на такъв голям праг.

Бог знае какво наближава и Бог трябва да подготви човечеството, което не вижда и не знае. Това е предизвикателството на изправянето пред нов и западащ свят, както и предизвикателство да се изправите пред Великата Общност, което ще обедини и заздрави хората и ще помогне на човечеството да преодолее древните си конфликти и вражди.

Имате обичайна нужда. Тя е толкова голяма, че може да обземе всичко останало. Това е дара на голямото предизвикателство, срещу което се изправяте – ако това предизвикателство може да бъде разбрано, ако образованието за Интервенцията и за Великата Общност може да бъде представено и споделено.

Направете това и ще напуснете нещастното състояние на вашия живот и вашите страдания за маловажни неща. Вие ще видите важността на вашето присъствие на света и защо сте благословени и насочвани да получите Новото Откровение.

Човечеството има голямо обещание във вселената, но за да бъде разбрано това обещание, то трябва да расте. То не може да бъде незряло. То не може да бъде наивно и самовлюбено пред лицето на по-големи неща. Сред вас има чужди сили. Ще трябва да се съревновавате с тях сега и това ще въздигне човечеството и ще му осигури по-голяма сила и по-голяма решителност за бъдещето.