Контакт с Интелигентния Живот във Вселената


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 1 октомври, 2008г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Светът е красиво място. Това е свят с изключително биологично разнообразие. Това е свят с изключително богатство и ценности. Човечеството не разбира колко забележително място е този свят във вселена на пустеещи светове.

Вие не осъзнавате значението и стойността, която ще му бъде дадена от онези раси, които са наясно с вашето съществуване. Тези няколко раси, които наблюдават човешкото поведение и човешката история – с малки изключения – ви имат за хаотични и варварски. Те са загрижени, че вие унищожавате богатствата на този свят, богатства, които те желаят да притежават.

Човечеството се е развивало в относителна изолация, относителна, защото то е било посещавано през вековете, най-вече заради неговия прогрес. Вашият свят е посещаван от различни раси, които са търсили биологично богатство тук и също така са укривали ценни неща в него, неща, които местното население в древността не би могло да открие и да използва.

Земята е посещавана отдавна, но до колонизация не се е стигало, поради причини, които вие никога не бихте предположили. Напредналите технологични раси функционират в стерилна среда. Да дойдат в свят с толкова голямо биологично разнообразие, с безброй биологични агенти, е много рисковано за тях. Въпреки че могат да пребивават известно време в този биологично разнообразен свят на борда на своите кораби и дори да изградят съоражения тук, биологичния риск на света е твърде голям и рискът от заразяване е твърде значителен за тях.

Човечеството се е приспособило към тези условия с малки изключения и затова е трудно за вас да си представите, че напредналите раси могат да изпитват такива затруднения тук. Дори ако могат да дишат вашата атмосфера, въпреки че много от тях не могат, те биха се изправили пред заплахата от заразяване, тъй като нямат адаптивните способности и устойчивостта да функционират в толкова биологично разнообразна среда.

Вие разбира се, с малки изключения, сте се припособили и някои хора мисят, че напредналата технология може да преодолее тези затруднения. Но биологичната зараза, е много сериозен проблем при посещения на чужди светове и специално светове с биологично разнообразие, което е чуждо за вашия свят. Това е важен проблем във вселената за пътуващите раси, които се включват в сложния набор от ангажименти с други светове.

Разбира се, човечеството не знае нищо за това, защото вие сте все още изолирани на Земята и не сте напуснали границите на вашия свят. Голяма част от човешкото семейство все още вярва, че вселената е огромно и празно място и че ако съществува интелигентен живот в нея, то той е много рядък.

Понеже не сте преминали технологичния праг, който стои между вас и пътуването във Великата Общност на живота във вселената, вие не можете да си представите как е възможно други раси да пътуват от един до друг свят. По този начин, вие сте възпрепятствани както от вашата изолация, така и от технологичните ви ограничения.

Истината обаче е, че вашата слънчева система се намира в гъсто населена част от вселената. Отвъд тази слънчева система има големи търговски пътища, по които пътуват търговски раси, които са установили свои търговски мрежи. Войната и конфликтите се избягват, а свободата е рядкост в тази голяма арена на живота.

Тук е вашият свят, много ценен свят за всяка технологично напреднала раса. По-голямата част от технологично напредналите раси са изчерпали природните ресурси в своите светове и трябва да пътуват, и да се включват в сложни и ограничаващи търговски мрежи, за да се снабдят с това, което им е необходимо – не само за тяхната технология, но и за много по-основни неща, като биологични суровини за производство на храна, медицина, биологичен инжинеринг и др.

За човечеството е трудно да си представи защо е нужно да се плати толкова висока цена за технологичния напредък. Но наближава времето, когато и вие ще трябва да платите висока цена за вашия напредък. С развитие на технологията, вие изчерпвате природните ресурси във вашия свят с обезпокояваща бързина. Вие унищожавате околната среда и дори влияете върху климата на Земята.

Други раси, разбира се, са последвали същия разрушителен път и са застрашени, защото не могат да се осигуряват, защото са нарушили и увредили своите светове и техните саморегулиращи се системи. Сега тези раси трябва да търсят ресурси отвъд техните светове – ресурси, които са притежание на други, ресурси, заради които те трябва да правят компромиси и да приемат условия и ангажименти, които могат да бъдат много ограничителни.

Веднъж присъединили се към големите търговски мрежи, тези раси трябва да отговарят на изискванията и очакванията на другите или ще се изправят пред ужасяващата перспектива да им бъде отказан достъп до необходимите ресурси.

Войната и конфликтите в тази среда са ограничени, за да се поддържа стабилността и спокойствието на търговските мрежи. Ако някоя раса се противопостави или се опита да придобие нужното и чрез военни действия, тя ще се озове срещу стотици други раси и светове.

Човечеството все още е ентусиазирано от идеята за развитие и възход. То не е пораснало достатъчно, за да разбере, че стабилността и спокойствието представляват неговата следваща фаза на развитие. Всички раси във вселената трябва да изживеят тази реалност, защото не можете да се разширявате във вселената, без да се сблъскате с постоянен конфликт и нестабилност.

В този аспект, човечеството се намира в своята юношеска възраст. То усеща своята сила и възможности. То започава да вижда големия си потенциал. Но то не е отговорно. То не опазва своя свят по подходящ начин. То е фокусирано върху растежа и сега наближава границите на този растеж.

Не си мислете, че ако изчерпите ресурсите на вашия свят, вие ще можете да пътувате във вселената и да си осигурите това, което ви е необходимо. Защото единствения начин за такива като вас, които живеят в гъсто населена част на вселената, ще бъде да станат членове, начални членове на голяма търговска мрежа. Това няма да бъде добре за вас, защото ще трябва да изпълнявате много ограничителни условия. Ще трябва да направите компромиси със себе си. Ще има политически влияния от други нации върху вас, влияния, които вие ще оцените като много репресивни.

Вие ще установите, че вече нямате превъзходство в собствения си свят, но ще бъдете подложени на влиянията и изискванията поставени пред вас от нациите другаде – нации, които не оценяват това, което хората ценят, нации, които виждат вашия свят и вас като ресурс, който да бъде открит и използван. Липсата на умения и съвършенство в по-голяма среда, ще ви направи много, много уязвими за експлоатация и манипулация.

Затова поддържането на самостоятелност в този свят е изключително важно, ако човечеството иска да се присъедини към Великата Общност на интелигентния живот като свободна и самоопределяща се раса. Вие трябва да прекратите конфликтите и да стабилизирате използването на природните си ресурси. Трябва да ограничите използването на природните си ресурси или няма да имате бъдеще, ще загубите независимостта си и ще трябва да следвате условията наложени ви от други нации, които ще имат голяма възможност да спечелят достъп до природните богатства на вашия свят и до неговото стратегическо положение.

Вие сте като местно население живеещо изолирано в недрата на джунглата. Вие сте развили вашата култура там. Вие сте развили вашите религиозни разбирания там. Вие сте развили вашата концепция за Бога там. И вие чувствате важността на вашето съществуване.

Когато обаче се срещнете с пришълци отвъд, вие няма да оцените правилно тяхното присъствие и техните намерения. Ще си мислите, че са тук да ви помагат, ще си мислите, че са тук за ваша облага и ще бъдете много податливи към технологията, която предлагат, към техните стимули и съблазни. Ще бъдете изправени пред риска да не забележите, че те са обикновени търсачи на ресурси. Вие можете да ги помислите за богове или за напреднали раси. Вие може да бъдете запленени от тяхната технология и от техните способности като през цялото време се излагате на голяма опасност да попаднете под техните влияния.

Тази реалност и съзнание не са страшни. Те са истински. Това е реалността на живота. Това е, на което интервенцията ви е учила през вековете – че тя винаги се осъществява за собствена изгода и че расите, които са открити, са изправени пред голяма заплаха от разрушение и подчинение.

Човечеството има голямо обещание и по-висша съдба във вселенета. Но за да изпълните това обещание и тази съдба, вие трябва да осъществите три изизквания. Трябва да сте независими. Трябва да сте обединени. Трябва да бъдете изключително дискретни. Това са трите изизквания за свободните раси във вселената.

В момента обаче, човечеството е изправено пред тези три основни изизквания. Вие бързо унищожавате вашата самостоятелност като използвате неправилно и изразходвате прекалено много природните ресурси на вашия свят.

Вие не сте обединени и все още имате конфликти и различия в резулт на което, съюзът между вас все още не е установен, дори в критичните условия на света днес.

Вие също така не сте дискретни и излъчвате вашите силни страни и слабости в космоса, което лесно може да се улови от всеки дискретен наблюдател. Високо напредналите технологични общества не излъчват по този начин. Вие не можете да прихванете никакви радио сигнали от космоса, защото никой, който цени своята сигурност, не излъчва сигнали по този начин.

Човечеството не разбира това, което се изизква за изграждане и поддържане на неговата свобода и независимост на света. Това е критичен проблем, който се осъзнава от много малко хора.

Затова човечеството е все още в юношеска възраст. То е безрасъдно. То е безотговорно. То не вижда себе си във връзка с голямата арена на живота. То е прекалено ангажирано със себе си. То е егоцентрично. То не вижда какво се изизква от него, за да функционира във Великата Общност на живота – Велика Общност, която не е изпълнена с човешки същества, Велика Общност, в която всички раси търсят ресурси.

Може да се надявате, че другите раси са открили някакъв магичен начин за осигуряване на ресурси и не се нуждаят от ресурсите на други светове. Това обаче не се случва в действителността. Високата технология изисква по-голяма зависимост от ресурси. Ако някоя раса е изразходила ресурсите на своя свят и е загубила самостоятелността си, тогава тя е заставена да взаимодейства с други раси и да следва изискванията на търговските мрежи.

Вие ще установите колко трудно е да поддържате свободата си, която сте установили досега на света. Свободните раси не си взаимодействат по най-добрия начин с несвободни такива и с правителства, които не ценят личностната свобода. Ще има голям натиск за вас отвън, не само да ограничите тази свобода, но и напълно да я прекратите.

Следоватено не си мислете за вселената като за някаква дива пустош, която очаква да бъде открита и разработена. Вашата част от галактиката е гъсто населена и няма диви зони в нея.

Това ви дава както предимства, така и недостатъци. Предимствата са, че войната и конфликта са ограничени в тази част от галактиката. Това не е като във вашите филми и вашите виждания. Не съществуват империи, които ръководят всичко, защото големите империи се поддържат трудно и не могат да съществуват дълго време във Великата Общност.

Това означава, че никой не може да подчини вашия свят със сила, защото подчинението със сила не е разрешено. То е забранено, за да се осигури стабилност и сигурност в този район на космоса. Завладяването със сила е забранено. То няма да се осъществи тук.

Нациите ще опитат да спечелят предимство във вашия свят по други начини, чрез силата на убеждаването – като увеличат вашите нужди и невъзможността ви да задоволите тези нужди, като ви убедят, че само те могат да ви водят и да ви осигурят това, от което наистина се нуждаете.

Човечеството няма да бъде подчинено чрез груба сила. То ще бъде подчинено, ако изобщо бъде подчинено, чрез силата на съблазнението и убеждението. На това, разбира се, вие трябва да се противопоставите. За да сторите това обаче, вие трябва да разберете трите изизквания за запазване на независимостта във вселената.

Изолацията на човечеството е приключила. Вие унищожавате околната среда. Това е причината за интервенция от чужди раси, които оперират във вашия свят и опитват да се установят тук и да спечелят полза и доминация без използването на сила.

На хората, които знаят за тяхното присъствие, те ще се представят като положителни и добронамерени и ще обявяват, че не желаят война и че живеят в мир. Чрез демонстрация на своята технология, те ще опитат да ви впечатлят, че те, повече от вас разбират какво може да осигури стабилност и спокойствие във вашия свят.

Но всичко това е заблуда, защото те са тук, за да се установят. Независимо от чудесните си изказвания и големите обещания за страдащото човечество, те са тук, за да се установят. Както това се е случвало много пъти във вашата история, местните хора са лесно убеждавани и не разбират истинската заплаха от интервенцията, срещу която се изправят.

Във вселената човечеството има два различни вида срещи със света отвъд. Вие ще имате възможни съюзници и конкуренти. Вие все още нямате врагове, защото не се опитвате да използвате сила отвъд тази слънчева система.

Затова вие нямате врагове, но имате много конкуренти. Понеже са ограничени да използват сила, те ще използват други начини за навлизане в този свят. Те ще дойдат тук на малки групи, установявайки мрежи и контакти с определени лидери на позиции в правителствата, търговията и религията. Те ще се опитат да установят влияние във вашите религиозни среди и религиозни разбирания. Те ще опитат да установят физическо присъствие на света, въпреки че не могат да дишат във вашата атмосфера и не могат да преодолеят биологичния риск при опитите си да съществуват извън техните защитни места.

Те не са тук, за да ви унищожат, а да ви използват, защото не могат да живеят в този свят. Затова те искат да работите за тях. Затова те ще ви обещават всичко и ще ви убеждават, че вие сами не можете да решите вашите проблеми с цел да спечелят сила и влияние върху вас.

По този начин малки групи от търсачи на ресурси могат да завладеят цялото човечество без използване на сила. Те ще се възползват от вашите конфликти и от неспособността ви да разрешавате тези конфликти, като подчертават, че те, повече от вас, имат силата и способността да посрещнат нарастващите нужди на човечеството.

Това, разбира се, ще убеди и заблуди много хора, докато човечеството загуби вяра в себе си, в своите лидери и институции. Те ще създадат липса на доверие, което лесно може да се запълни от Интервенцията съществуваща в света днес.

Така вие имате конкуренти и потенциални съюзници. Вашите Съюзници ще ви изпратят своята мъдрост, което вече са сторили в няколко Документа, Документите на Съюзниците на Човечеството. Те обаче няма да се намесят и не са представени във вашия свят.

Всички, които са във вашия свят, са част от Интервенцията. Те са повече от една група. Всяка група е съставена от различни раси от същества, които функционират на различно ниво на отговорност. Така Интервенцията има много лица и това ще бъде много объркващо за вас.

Вашите Съюзници няма да се намесят, защото знаят, че ако го сторят, те ще манипулират вашите възприятия и вашето разбиране. За да можете да действате правилно, те ще трябва да ви манипулират. Те ще трябва да ви контролират. Те не желаят да правят това обаче, защото обичат свободата. Те са научили уроците на живота във вселната, че всеки опит за контрол на бъдещето и съдбата на други светове, ще се нуждае от подчинение. А те няма да сторят това.

Свободните раси във вашата локална вселена са рядкост и трябва да останат скрити. Ако се опитат да контролират или манипулират съдбата на свят като вашия, те ще се дискредитират. Затова те трябва да ви помагат без намеса. Вие още не сте узрели и помъдрели за живота, за да разберете значението на това. Въпреки това, вие може да видите от собствен опит, че когато един народ се опита да контролира поведението или възприятията на друг, това води до завладяване и подчинение, големи конфликти и унищожение на хората и народите, които са били контролирани. Вие виждате това от собствения си опит.

Животът не се променя, когато навлезете във Великата Общност. Уроците на живота навсякъде са едни и същи. Единствената разлика е, че те се осъществяват на много по-голяма арена и от много на брой раси. Нивото на сложност расте, но действителността е една и съща.

Тези раси, които са ваши потенциални съюзници разбират, че човечеството още не е готово за контакт. Човешкото семейство не е обединено, не е узряло, не е дискретно и не е достатъчно силно, за да се включи в предизвикателните ситуации и взаимоотношения на интелигентния живот във вселената.

Вие сте наивни. Вие не сте готови и не сте припособими към тази взизкателната среда. Вие не осъзнавате рисковете. Вие сте амбициозни. Вие сте идеалистични. Вие сте егоистични. Вие си мислите, че вселената се върти около вас и че всеки, който ви посети, ще дойде и ще ви донесе дарове или ще ви помага.

Това е много наивно, но е разбираемо, защото е начина, по който възприемат себе си расите живеещи в изолация. По този начин те виждат начина на включване към живота отвъд техните граници.

Човечеството има още толкова много да учи за живота във вселената. Има толкова много мъдрост, която да спечелите. Има толкова много предпазливост, която да упражнявате. Има толкова много разграничения, които да правите.

Вие не сте готови и не можете да се подготвите сами, защото не знаете за какво да се готвите, какво ще изисква вашата подготовка или пък какви са рисковете пред вас.

Бог знае с какво се сблъсква човечеството изправено пред Великата Общност. Бог знае, че човечеството не може само да се подготви за реалността на живота във вселената. Затова е пратено Ново Съобщение на света: да подготви човечеството за голямата среда, за икономическите проблеми пред света и за срещите му с интелигентния живот във вселената.

Само Бог знае какво се случва във вселената, без заблуда и изопачаване. Само Бог знае какво се задава на хоризонта на живота за човечеството. Само Бог знае наистина какво човечеството трябва да види, да знае и да стори, за да изгради човешкия съюз, да възстанови и отстоява самостоятелността си на този свят и да създаде дискретност и проницателност, от които ще се нуждае, за да функционира успешно в голямата арена на живота.

Вие сте предопределени за Великата Общност. Първо обаче трябва да оцелеете във Великата Общност. Вие трябва да узреете и помъдреете в отношението ви към други раси.

Никой не би трябвало да се намесва във вашия свят сега. Това е израз на неетично поведение. То се осъществява с користни цели. То е заблуда. То е опасно.

Човечеството още не е готово за контакт, но контакта вече се осъществява. Условията за неговото осъществяване не са установени от вас, както би трябвало да бъде, а от други, които действат тук тайно прикривайки своите намерения и действия от хората.

Не си мислете, че никой не може да дойде във вашия свят. Не си мислете, че вселената е ограничена съгласно постиженията на човешката наука. Не си мислете, че напълно разбирате вселената.

Вие сте млада раса. Във вселената съществуват много по-древни раси от вашата. Животът във вселената същестува от много дълго време. Пътуването в космоса е установено в безброй региони от безброй раси много преди съществуването на човечеството. Вие сте ново дете в махалата, младежи, излизащи от вашата дълга племенна история.

Цивилизацията в този свят е от неотдавна, но има много по-древни цивилизации, дори във вашия космически регион. Тези цивилизации са постигнали стабилност, стабилност, която човечеството все още не е изградило. Стабилността е постигната или чрез подтискане и контрол, или чрез много внимателен и труден процес на изграждане на личността и на колективната свобода. Повечето раси са избрали предишния път, защото той е далеч по-целесъобразен.

Свободата е трудно нещо. Тя изглежда склонна към безредие. Тя няма стабилността, която имат расите постигнали контрол и доминация. Но свободата е по-важна. Тя е по-значима. Тя е по-креативна. И тя е по-ползотворна. Ето защо опазването на човешката свобода пред лицето на Великата Общност е толкова важно.

Човешкото семейство е вманиячено със своите дилеми и корупция, със своите проблеми и провали. Но вие не виждате най-голямото предизвикателство пред вас – Интервенцията, която се осъществява във вашия свят днес от тези раси, които искат да спечелят от слабото и разделено човечество. Вие също така не виждате, че унищожаването на природното ви наследство ще ви лиши от осъществяване на бъдещата ви автономност, от вашата свобода и самостоятелност в този свят.

Трите изизквания за свобода във вселената са изизквания, които вие не можете да промените. Те са това, което всяка раса, която иска да изгради и поддържа лична и колективна свобода, трябва да приеме и изпълни. Предизвикателствата на тези три изизквания не могат да бъдат избегнати. Но човечеството още не осъзнава това, което се изизква от него, за да функционира на голямата арена на живота.

Не си мислете, че расите ще дойдат тук от любопитство. Не си мислете, че те ще ви донесат дарове, защото са възхитени от вашата култура или от вашите способности. Във вселената около вас, посещенията на чужди светове са рядкост и се осъществяват с някакви цели.

И въпреки че има раси, които биха искали да ви опознаят и са любопитни към вас, те няма да изразходват енергия и ресурси, и няма да дойдат тук безкористно.Те ще дойдат, защото се нуждаят от богатствата на този свят. И каквото и да ви предлагат, те ще искат много неща в замяна.

Това е реалността на живота във вселената. Всички се борят за ресурси. Всички се съревновават в живота.

Расите, които са успели да останат свободни, са много дискретни. Те не се включват в търговските мрежи. Те не установяват връзки с несвободни светове. Те са дискретни. Те са скрити. Те поддържат връзка помежду си по различни начини.

Това е цената на свободата във вселена, в която свободата е рядкост. Вие можете да видите това и във вашия свят. Това не е мистерия. Свободните светове във вашия свят ще имат затруднения да взаимодайстват с други раси, в които свободата е подтисната или отхвърлена. Каквито и съюзи да създадете, ще бъде трудно да ги поддържате.

Това ще бъде по-трудно да се поддържа между раси, които са напълно различни една от друга и които имат различни ценности, култури и история. Проблемите, които съществуват от нация до нация във вашия свят са далеч по-големи, когато се отнасят до раси, чийто език, култура и ценности са напълно различни.

Бог е пратил Ново Откровение на света, за да разкрие реалността на живота във вселената и нещата, които човечеството трябва да види, да знае и да осъществи, за да се подготви за това.

Новото Съобщение също така разкрива Великите Вълни на промяната, които наближават вашия свят и които са резултат от неправилното използване и отношение на хората към света. Изчерпването на ресурсите, влошаването на околната среда, влошения климат, нарастващите политически и икономически нестабилности, както и риска от война и надпревара за оставащите ресурси – това са Великите Вълни на промяната, които заливат света.

Интервенцията, която се осъществява тук, е наясно с тези големи промени и ще опита да ги използва в своя полза. Човечеството трябва само да бъде убедено, че някоя чужда раса има по-голяма сила и по-големи способности, за да предаде ключовете на този свят, да се съгласи, да се подчини и да позволи на Интервенцията да се утвърди тук.

Това се е случвало и преди във вашата история, когато местните народи са позволявали на външна намеса да се установи в техните територии и са били изместени, подченени и дори унищожени. Животът ви е учил на тези неща. Животът ви е дал уроци за интервенцията.

Но много хора и днес искат неща от посетителите. Изгубили вяра в човечеството, те се надяват други сили да им дадат кураж и посока в живота.

Истинските Съюзници на Човечеството няма да се намесят на света, защото намесата води до подчинение. Те няма да дарят технология на човечеството, защото знаят, че технологията ще бъде използвана за военни цели от егоистичните и експлоатиращи сили на света. Те няма да ви съблазнят с тяхната сила. Те няма да ви дразнят с тяхната технология, защото знаят, че човечеството трябва да порасте и помъдрее, за да има шанса да поддържа свободата и самостоятелността си във вселената.

Вашата изолация е приключила. Интервенцията се осъществява във вашия свят от известно време. Но човечеството не я забелязва. То не я разпознава. Дори тези от вас, които осъзнават външното присъствие тук, не го интерпретират правилно. Те си мислят, че това е благословия. Те могат да мислят, че има добри и лоши посетители, защото все още искат нещо от тях.

Всеки път, когато искате нещо от някой, вие се поставяте в риск. Вие губите вашата обективност. Вие сте отворени за убеждение и манипулация.

Човечеството притежава сила и богатство. То може да поддържа свободата си във вселената, но трябва да действа много по-различно от начина, по който действа сега, за да изпълни трите изизквания необходими за свобода и независимост като раса.

Контактът е започнал, но не е това, което си мислите. Той е много погрешно разбран и отхвърлен на света. Той е най-великото събитие в човешката история и вие не сте подготвени за него. Поради това, Бог е пратил Ново Съобщение на света, за да подготви човечеството за Великата Общност, да предупреди и подготви хората за Великите Вълни на промяната наближаващи света, които заливат неговите брегове и влияят върху живота на милиони хора.

Това е много по-голяма подготовка за човечеството и е Откровение, което не прилича на предишните Божии Откровения в човешката история. Защото вие навлизате в нова арена на живота. Вие преминавате голям и жизненоважен праг във вашата еволюция.

Човешките религии не могат да ви подготвят за бъдещето и затова е пратено Ново Откровение. То идва от Създателя на живота. То акцентира върху човешката свобода; човешката независимост на този свят; човешката обединеност и сътрудничество, които да посрещнат предизвикателствата на живота тук; и Мъдростта от Великата Общност, която човечеството трябва да приеме, за да функционира успешно на голямата арена на интелигентния живот. Това е огромен дар за борещото се човечеството. Това обаче е много предизвикателно. То е много изизкващо. Но то вдъхва и увереност.

Бог дава на хората по-дълбоко Знание, което е във всяка личност, по-дълбока интелигентност, отвъд реалността и обхвата на интелекта – интелигентност, която не подлежи на корупция, не може да бъде убеждавана или преиначена по някакъв начин. Това Знание представлява основната ви сила и е източник на вашата цялост и на възможността ви да виждате отвъд заблудата във всяка нейна форма.

Човечеството продължава да бъде ценено от свободните раси във вашата локална вселена, защото потенциала за Самопознание все още съществува тук. Той не е бил изкоренен напълно. Той не е загубен, както на много други места и от много други раси и народи във вселената.

Затова Новото Съобщение от Бог набляга върху Пътя на Знанието и силата на Знанието в личността, защото това е източника на вашата свобода. И това повече от всичко друго ще ви даде възможност да видите, да знаете и да имате силата да действате в своя полза пред лицето на намесващите се сили.

Това е най-великия дар от Бога за вас като отделна личност и за човешкото семейство. И това ще бъде вашия дар за други раси във вселената. Но вие първо трябва да установите себе си като свободна и самостоятелна раса. Вие трябва да учите Мъдростта на Великата Общност. Вие трябва да установите собствени правила на поведение по отношение на тези, които идват във вашия свят. И вие трябва да упражнявате вашата власт по този начин, за да спечелите уважението на другите раси в този район на космоса.

Това е голямо предизвикателство, но то ще ви обедини, ще ви изкупи и ще ви даде смелост и сила – неща, които липсват на света и които са почти загубени в него. Човечеството трябва да възстанови своята увереност. То трябва да възстанови силата и присъствието на Знанието. То трябва да се обедини, за да оцелее и да бъде щастливо. И то трябва да култивира индивидуалната свобода тук и да посрещне предизвикателствата на живота в екологичните ограничения на този свят.

Ако можете да сторите това, вие ще имате по-голямо бъдеще във вселената. И това бъдеще представлява най-голямото ви предизвикателство сега. Защото бъдещето ви е тук и сега. Великата Общност е тук и сега.

Много преди да можете да пътувате в открития космос, контактът ще се случи и се случва сега. За него трябва да се готвите.