Появата на Човечеството във Великата Общност


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Humanity on the Threshold of Space

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 18 май, 2008 г.
В Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Човечеството стои на прага на космоса, на прага на Велика Общност на интелигентния живот във Вселената. Въпреки големите проблеми тук на Земята и въпреки че човечеството е изправено пред Великите Вълни на промяната, които идват към света — влошаване на околната среда; намаляващи ресурси; нарастваща икономическа и политическа нестабилност и риск от конкуренция, конфликти и война – човечеството е достигнало голям праг в своята еволюция. То е достигнало точката, от която няма връщане по отношение на позицията му в тази Велика Общност на интелигентния живот.

Вашата изолация във Вселената приключи. От този момент нататък, вие ще трябва да се борите с различни сили, идващи на света и търсещи да спечелят предимство тук.

Вие живеете в красив свят с великолепни природни ресурси. Но вашият свят съществува в добре населена част от космическото пространство, където има много мощни технологични общества, които са установили сложни мрежи за търговия.

Тези общества, както много други във Великата Общност, са изчерпили природните ресурси на техните светове и сега трябва да се ангажират с много сложна организация на търговията и обмена, чрез които да получават достъп до необходимите им ресурси. Техният технологичен напредък не е премахнал тази нужда, а наистина е ескалирал изискванията на живота.

Човечеството стои на прага на космоса. Има свободни общества във вашия регион на космическото пространство, които не са част от този комплекс търговски мрежи. Тези общества са успели да запазят индивидуалната свобода и самоопределение на своите народи.

Вие попадате в сложни обстоятелства. Това е много по-различно от онова, за което повечето хора мислят или спекулират по отношение на възможностите за интелигентен живот във Вселената.

Много хора вярват, че Вселената е едно безкрайно празно пространство, където животът се среща изключително рядко, ако изобщо съществува такъв. Много хора мислят, че ако човечеството срещне същества от друга раса във Вселената, тази раса ще се интересува изключително много от човечеството и ще иска да помогне на хората като сподели своята мъдрост и технология с тази млада и нововъзникваща раса в света.

Но, уви, ситуацията е много по-различна. Вие се появявате в много конкурентна среда, където войните и конфликтите са рядкост, но където силите на влиянието и манипулацията са много силни. Вие се появявате в съвкупност от обстоятелства, които са добре установени много отдавана.

Защото в крайна сметка расите във вселената се стремят да установят стабилност и тази стабилност изисква установяване на силни връзки в търговията с други нации, така че тяхната конкуренция престава да бъде разрушителна. Напредналата технология изисква много ресурси и достъпът до тези ресурси трябва да бъде осигурен. Така са установени дългогодишни договорни отношения и много малко отклонения и бунтове вътре в тези мрежи се толерират.

Сякаш човечеството е едно малко дете, което излиза от къщата си за пръв път и установява, че живее в голям град, контролиран от могъщи сили, които малкото дете не може да разбере. Това е много по-различно от неговото въображение и от книгите с приказки, които е прочело. Това не е прекрасно място, където всички са щастливи, всички се подкрепят и всички се разбират много добре.

Този голям квартал на живота, в който ще се появите, както и силите, които може да срещнете там, не се интересуват много от човечеството. Те не споделят човешките ценности. Те не са хора и в повечето случаи дори не приличат на хората. Но те също така споделят трудностите на живота във физическата реалност – трудностите на сигурността и осигуряването с ресурси, трудностите на конкуренцията и всички присъщи проблеми, които цивилизацията поставя, въпреки многото си предимства.

Както всички във Великата Общност, и вие трябва да се изправите пред граници, които животът и природата определят. Технологията не може да преодолее повечето от тези граници и по този начин всички са изправени пред проблемите на оцеляването, сигурността, конкуренцията и т.н.

Човечеството е много млада раса. То е увлечено от технологиите и смята себе си за изключително важно във Вселената. То вярва и приема своите ценности и своите стремежи за универсални. Това е разбираемо, разбира се, защото на човечеството никога не му се е налагало да се състезава и да оцелява в рамките на тази Велика Общност на живота. Изолирани в собствения си свят, без да можете да го напуснете, вие, естествено, сте невежи за реалностите на живота в рамките на тази много по-голяма арена.

Човечеството трябва да се образова за реалността и духовността във Великата Общност, която представлява една от основните цели за Новото Послание, изпратено в света от Създателя на живота. Защото само Бог знае какво наистина се случва във Великата Общност и как човечеството трябва да се подготви за Великите Вълни на промяната, които идват към света и които са върху вас сега.

Връзката между Великите Вълни на промяната и появата на човечеството в тази Велика Общност на интелигентния живот е много значителна. Както се е случвало в еволюцията на толкова много общества във Вселената, сега човечеството изчерпва природните ресурси на своя свят. Това ви е довело до голям праг.

Първо, това предизвиква намеса от раси, които искат да си осигурят биологични ресурси. Те ще използват всички необходими средства, за да получат този достъп, въпреки че рядко биха употребили сила.

Вие сте достигнали прага, където човечеството ще трябва да избира – да избира съзнателно – дали да се бори и воюва за  останалите ресурси на света или да се обедини с цел да ги запази и обезопаси, и да постигне стабилна среда за своето бъдеще.

Именно това е момента, в който толкова много светове са посещавани от чужди раси, които им предлагат технологии и ресурси. Ако местните народи са изчерпали способността на собствения си свят да ги поддържа, те ще трябва да приемат тези предложения. Но точно тези оферти ограбват самоопределението, свободата и самодостатъчността на народите.

След като веднъж станете зависими от мрежите за търговия във вселената, то тези мрежи ще определят как да живеете и какво да правите. Тяхното влияние върху вас ще бъде огромно, защото те ще контролират ресурсите, които са от съществено значение за вашето оцеляване и благополучие, и вие ще трябва да разчитате на тях.

Това е проблемът със загубата на собствената самодостатъчност и зависимостта от другите. Ако човечеството иска да стане свободна и самостоятелна раса във вселената, което е и вашата по-голяма съдба, вие не трябва да губите самодостатъчността си в тази по-голяма среда.

Защото има три изисквания за една раса да бъде свободна във вселената и особено в районите, които са добре населени и в които търговските мрежи са добре установени. Трябва да сте единни, трябва да сте самодостатъчни и трябва да сте изключително дискретни.

В момента човечеството не е обединено и има риск да стане още по-разделено и конфликтно, изправено пред свят на намаляващи ресурси.

Вие губите вашата самодостатъчност с всеки изминал ден като изчерпвате изобилието на този свят, като изразходвате прекалено естественото си наследство, като безразсъдно продължавате в бъдещето, желаейки да консумирате все повече от свят с ограничени ресурси.

Вие не сте дискретни, тъй като излъчвате силните и слабите си страни във вселената, където всички могат да ги чуят. Това, разбира се, застрашава бъдещето ви и застрашава възможността да си осигурите свобода занапред в рамките на тази по-голяма арена на живота, където свободата сама по себе си е рядкост.

Големите технологични общества често са много светски по природа. Те не позволяват индивидуално изразяване. Те не зачитат реалността и присъствието на Създателя на живота. Държавата се е превърнала в тяхна религия, а стабилността се поддържа чрез много строга йерархия.

Такъв е случаят с нациите, които разчитат една на друга за ресурси. Те все повече заприличват една на друга, въпреки че все още са отделни общества. Те са принудени да се съобразяват до известна степен поради своята взаимозависимост.

Ето защо свободните нации в космически региони като този, в който съществува и вашият свят, остават до голяма степен самодостатъчни или търгуват само в ограничена степен едни с други. Те се стремят да бъдат много дискретни, тъй като свободните общества във Вселената не съжителстват добре с тези, които не са [свободни].

Това обучение за Великата Общност е от съществено значение, защото вие трябва да имате представа за какво се готвите и трябва да започнете да осъзнавате собствените си отговорности тук на Земята. Вие се появявате в по-голяма арена на живота. Това не е арена, която ще контролирате или дори на която ще оказвате влияние в някаква степен. Сега вие излизате от вашата изолация.

Раси от Великата Общност вече се намесват в човешките дела тук – стремейки се да се утвърдят като центрове на власт и влияние, действайки тайно зад кулисите, оказвайки влияние на хората с власт, отвличайки граждани против волята им, функционирайки по много опасни и вредни за човешкото семейство начини.

Въпреки това хората живеят така, сякаш нищо не се случва, погълнати от собствените си нужди, погълнати от човешките конфликти и корупция, погълнати от трудностите на живота тук, в този свят, без да осъзнават и да се притесняват от наличието на Интервенция на Земята. Малкото хора, които са наясно с това присъствие, биват убеждавани да го възприемат като нещо полезно, доброкачествено и, в някои случаи, като спасение за човешкото семейство.

Изправени пред свят на намаляващи ресурси и нарастваща нестабилност, човечеството е особено уязвимо към убеждаване и намеса. Има много причини за това. Но реалността е, че човечеството е изправено пред най-голямото предизвикателство идващо отвън и не реагира на него.

Разбира се във вашия свят има хора и правителства, които са наясно с това, но широката общественост няма представа за опасностите, пред които сте изправени сега на границите с космоса. Човечеството може да се изправи срещу тези опасности и да ги преодолее, но за да е възможно това, то трябва да се обедини и образова.

Расите, които са в света днес, разчитат изцяло на човешкото съгласие и подчинение. Те не използват сила, за да постигат своите цели. Ако човечеството не даде своето разрешение, не се съгласи и не се подчини, тогава тези сили трябва да се оттеглят.

Новото Послание за човечеството обяснява защо това е така, но ще е нужно да го проучите и да се образовате за реалността на живота отвъд вашите граници. Не можете да правите необмислени предположения или да се придържате към стари идеи или мнения и да имате някаква надежда, че ще постигнете това образование и това разбиране. Как може да знаете? Как някой на света може да знае какво се случва във Великата Общност на живота около вас?

Това трябва да ви се предостави от по-голямо Откровение. Докато имате Съюзници във вселената, които са ви пратили своите Брифинги, своите мъдрости и своите препоръки, това Откровение наистина трябва да дойде от Създателя на целия живот. Това Откровение трябва да дойде за човешкото благополучие. То не е било необходимо досега на света, но е необходимо в този момент.

Човечеството не може да се подготви за Великата Общност, ако не я разбира. То не може да се подготви за набор от обстоятелства, на които не може да бъде свидетел. И все пак тази подготовка е жизнено необходима на света днес.

Има големи бариери и големи стени между вашите нации. Изградили сте огромни отбранителни и нападателни способности между вашите народи. Но вие сте с гръб към Вселената. Вие не сте внимателни. Вие не носите мъдрост тук – изучаване на уроците за намесата от собствената ви история, осъзнаване, че конкуренцията е част от природата, а вселената представлява природата в по-голям и почти непонятен мащаб.

Създателят на целия живот ви е дал Знание, по-дълбока интелигентност във вас. То представлява вашата способност да осъзнавате истината отвъд всяка измама, отвъд всяко предпочитание, отвъд надежда и страх, отвъд толкова много неща, които замъгляват визията и разбирането на човечеството.

Вие сте дошли на света, за да му служите в тези обстоятелства. Вие не сте тук случайно. Това, което наистина ви е довело на света, е свързано с появата на човечеството във Великата Общност и с големите трудности, които човечеството ще изпита тук на Земята в резултат на злоупотребата и прекомерната употреба на света.

Това представлява голямата картина на вашия живот. Това представлява реалността на съществуването на човечеството и големия праг, пред който човечеството е изправено сега. Но кой мисли за тези неща? Кой може ясно да види тук? Кой може да внесе здрав разум в изцяло различни и нови обстоятелства? Кой има обективността да се изправи пред предизвикателствата на природата, без да проектира върху нея собствените си страхове, предпочитания и отричане?

В този момент човечеството едва ли може дори да се изправи пред собствените си трудности тук на Земята с някаква степен на яснота и визия. Как тогава ще се изправите срещу Великата Общност на живота? Откъде ще намерите сили да се обедините пред лицето на тази Велика Общност и да се утвърдите като свободна и самоопределяща се раса в рамките на тази по-голяма арена на живота?

Това са въпроси, на които наистина не можете да отговорите, защото имате нужда от Силата и благодатта на Създателя на целия живот, за да ви инструктира и подготви. Не можете да се подготвите сами. Вие дори не знаете за какво да се готвите или какво ще изисква подготовката, как можете да постигнете по-голяма стабилност в света и как да запазите световните ресурси, за да може вашата свобода в бъдеще да има основа тук.

Хората ще загубят надежда пред Великите Вълни на промяната. Те ще загубят надежда и самочувствие пред лицето на Великата Общност. Те ще загубят надежда, не защото нямат сила, а защото не осъзнават, че имат силата да се изправят пред тези огромни препятствия, пред които всички раси се изправят рано или късно.

Човечеството има възможност за Себепознание. То има съзнанието на Създателя на целия живот, за да призове по-голямата вътрешна сила. То е научило уроците на природата в света и може да използва тази мъдрост в срещите си с Великата Общност на живота.

Но има неща, които човечеството не може да види и да знае относно това какъв е животът отвъд неговите граници – какво представлява тази Велика Общност, как функционира тя и как една раса като вашата например трябва да подходи към тази [реалност], за да си осигури свободата и суверенитета в този свят.

Вие още не знаете вашите възможности тук и опасностите, които са около тях. Никой на ​​света не е образован за Великата Общност. Ако беше така, вие щяхте да реагирате по съвсем различен начин на присъствието на чужди сили сред вас. Това би станало световен фокус и акцентът щеше да бъде върху установяването на вашите собствени правила на поведение, независимо, с кого се срещате сега и независимо с кой ще се срещнете в бъдеще.

Вие бихте прекратили войните и конфликтите си, осъзнавайки колко уязвими ви правят те за външно влияние и манипулация. Вие бихте внесли по-голяма трезвост и обективност в разпознаването на тези присъствия, които са в света и бихте противодействали на тяхното поведение тук. Вие бихте разбрали, че сега всичко, което имате, е изложено на риск – всичко, което човечеството е постигнало и което е полезно, всичко, което е създадено от хората сега е изложено на риск.

Сега, вие сте изправени пред различни влияния, които се стремят не да ви унищожат, а да ви използват и да им служите. Време е да прекратите непрестанните си конфликти и да се подготвите за присъединяване към Великата Общност на интелигентния живот. Това е много по-важно от всички спорове, които имате един с друг. Вашите разделения, вашите конкуренции, вашите конфликти и вашето нежелание да се подкрепите един друг, ви правят слаби и уязвими пред лицето на тази Велика Общност.

Малкото на брой Съюзници във вселената, които знаят за съществуването ви, тези раси, които живеят във вашия регион на космоса, които са постигнали степен на самодостатъчност и самоопределение, са ви изпратили комплект Брифинги, за да ви предупредят за чуждестранните присъствия, които са в света днес и да ви помогнат да се подготвите за реалността на живота в рамките на самата Велика Общност.

Тяхното свидетелство беше призовано от Създателя на целия живот, защото човечеството трябва да знае, че има възможни приятели във Вселената. Те не са в света днес. Те не се намесват в човешките дела. Те само ви наблюдават отдалеч. Те знаят, че истинската ви подготовка трябва да дойде от Създателя на целия живот, защото само Създателят на целия живот знае всичко за Великата Общност и за всичко останало, което човечеството ще трябва да знае, да прави и да не прави, за да се подготви за тази Велика Общност.

Създателят на целия живот ви е донесъл Знание и Мъдрост от Великата Общност и е изпратил предупреждение, благословия и подготовка на света. Всичко това е тук, за да подготви човечеството за най-великото събитие в човешката история, най-голямата заплаха за човешката свобода и самоопределение, и най-голямата възможност за човешкото единство и сътрудничество.

Защо някоя нация в света ще се бие с други нации тук, ако те осъзнаваха, че цялото им бъдеще и реалност са под предизвикателство от конкуренция отвъд света? Кой би бил толкова глупав да хвърли човечеството в конфликт, ако знаехте и разбирахте голямото предизвикателство пред цялото човешко семейство?

Великата Общност тук има много полезни перспективи за вас. Тя е единственото нещо, което може да обедини човечеството и да сложи край на непрестанните му конфликти. Това е единственото нещо, което може да ви накара да узреете, да се обедините и да си сътрудничите за опазването на вашия свят. Това ще ви принуди да бъдете отговорни там, където сте безотговорни. Това ще ви принуди да бъдете зрели там, където сте незрели. Това ще ви принуди да осъзнаете, че трябва да се грижите за този свят, че трябва да създадете устойчиво съществуване тук и че не можете да отидете във Вселената, за да търсите каквото сте унищожили тук в този свят, защото тези ресурси са собственост на други и вие няма да сте достатъчно силни и ефикасни, за да получите достъп до тях. Вашата свобода и вашето самоопределение в рамките на тази по-голяма арена на живота ще изисква човечеството да бъде самодостатъчно и отговорно за установяването на собствени решения на трудните проблеми тук на Земята.

Човечеството все още е диво и безразсъдно. Като един юноша, то започва да чувства силата си, но все още не е отговорно. То все още не е достатъчно узряло, за да използва тази сила ефективно в своя собствена полза. То не мисли за бъдещето си и не осъзнава големите рискове, пред които е изправено в рамките на тази Велика Общност. То все още няма самоувереността, зрелостта и умението да се изправи пред тази по-голяма панорама на живота.

Това е вашето предизвикателство. Не можете да го избегнете. Няма къде да бягате и да се скриете. В някой друг свят ли ще се скриете? Ще се преструвате ли? Ще отричате ли тази реалност? Ще смятате ли, че това е без значение?

Това е великият праг, който може да повдигне и обедини човечеството. Това е също така голям праг, който може да подкопае човечеството. Той има тази сила и тази мощ. Вашата смелост, вашата увереност и вашата решителност сега са това, което ще трябва да бъде приложено.

Технологията не е вашия проблем. Вашият проблем е свързан със смелостта, с яснотата и с решителността. Вие няма да се провалите заради технологията. Вие ще се провалите поради липсата на мъдрост, сътрудничество и осъзнаване във вашия свят. Това е голямата опасност за вас.

Вие притежавате сила. Вие имате умения. Вие имате мъдрост. Никой друг не може да живее в този свят. Това е твърде сложно за тях от биологична гледна точка. Те се нуждаят от вас. Те се нуждаят от вашето сътрудничество. Те имат нужда да им се подчините и да го направите доброволно. Те трябва да подкопаят самочувствието ви, за да почувствате, че сякаш не можете да им устоите. Те се нуждаят от вас, за да изчерпите ресурсите си и да станете зависими от тях.

Това е фундаментално образование. И все пак хората имат много идеи и вярвания, които ще ги заслепят за реалността на тяхното положение. Предпочитание, отричане, човешки конфликт, човешка деградация на естествения свят – всичко това ви поставя в положение на изключително безсилие и уязвимост във Вселената.

Какво би ви мотивирало за промяна? Трябва да е нещо много силно, много властно, нещо, за което не сте се сетили преди – дилема, по-голяма от всичко, пред което мислите, че сте изправени днес, предизвикателство от вселената, което ще ви събуди за вашата уязвимост и за обстоятелствата, пред които сте изправени.

Това е големият праг пред вас и вие трябва да имате силата, сърцето и смелостта да се изправите пред него и да осъзнаете, че нямате отговор. Не можете сами да разберете това. Вие не разполагате с необходимата информация или с необходимата перспектива, за да го сторите. Ето защо Създателят на живота носи това Ново Откровение на света – да подготви човечеството за Големите Вълни на промяната и да се подготви човечеството за реалностите на живота във Великата Общност.

Човечеството има велика съдба. Съдбата му е да стане свободна и самостоятелно определена раса във вселената. Но, за да изпълните тази съдба, вие трябва да сте силни, единни и решителни. Трябва да осъзнаете, че вашата изолация във вселената е приключила и отсега нататък ще трябва да се борите с тези сили, които се опитват да ви убедят да станете зависими от тях, които ще се стремят да подкопаят вашата самоувереност, които ще се стремят да установят своето влияние тук в този свят – свят, в който те не могат да живеят.

Стоейки на прага на космоса, вие ще имате много въпроси и ще има много неща, които трябва да научите. Откровението от Бог ще отговори на много от тези въпроси. Но това ще отнеме [време] и ще изисква от вас да преразгледате много неща в света днес, да виждате света по различен начин, да гледате на човешкия конфликт по различен начин и да признаете, че вашето бъдеще и вашата съдба, вашият успех и вашият провал, е в самата Велика Общност. Ако успеете да видите това, то ще бъде голяма благословия за вас. То ще бъде откровение. То ще бъде истинска повратна точка за вас като отделни индивиди и за цялото ви общество.

Вие ще видите, че трябва да имате по-голяма трезвост и обективност и че силата да направите това живее във вас – по-дълбока сила, силата на Знанието, която чака да бъде открита. Това Знание трябва да се появи в живота ви като индивиди и да стане по-силно в човешкото семейство.

Това е изискването за свобода във Вселената. Това е дара да се изправите пред Великата Общност на живота. Това е дара на Откровението към вас, които сега стоите на прага на космоса.