Съдбата на Човечеството във Великата Общност


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както бе разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 21 юли 2007 г.
в Боулдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Човечеството и светът стоят на прага на най-голямата промяна, пред която някога ще сe изправят. Тази промяна ще бъде причинена както от злоупотребата със света от страна на човечеството, така и от въздействието на хората върху естествената среда на Земята. Тук се включва и Интервенцията от страна на раси отвъд света, които се стремят да се възползват от слабото и разделено човечество.

Тези две велики събития, тези две велики явления са пряко свързани помежду си, защото онези, които искат да се намесят в света желаят разделено и слабо човечество и ще се опитат да ви потопят в конфликти – вашите народи да се борят за оставащите ресурси; вашите народи да се борят помежду си за права и за достъп до храна, вода и енергия.

В една все по-хаотична ситуация онези, които се намесват в света, които разчитат преди всичко на умствено убеждаване за постигане на целите си, ще представят себе си като спасители на човечеството. Те ще дойдат с напредналата си технология, прокламирайки, че не воюват, че нямат конфликти, че са се научили да живеят в мир и спокойствие.

Но представянето им, колкото и убедително да звучи, е абсолютна измама, защото те не са нищо повече от търсачи на ресурси и търговски представители, които се стремят да получат контрол над света и хората в него.

Вашата съдба е да се появите в по-голяма общност на интелигентния живот. Тези сили нямат военна мощ. Не в това се крие тяхната сила. Те нямат големи армии. Те няма да дойдат и да завземат Земята със сила, защото не могат да направят това. Тяхната мощ е по-фина, по-проникваща и в крайна сметка много по-успешна, отколкото би била, ако използваха каквато и да било сила.

Съдбата на човечеството е да се появи във Великата Общност на интелигентния живот във Вселената. Великата Общност представлява раси и нации от същества на различни нива на еволюция, представляващи огромното разнообразие на живота. Но в момента човечеството не знае нищо за Великата Общност. Вие имате само вашите желания, страхове, надежди и стремежи, за да си отговорите на големия въпрос какво съществува отвъд вашите граници.

Това, което съществува отвъд вашите граници, е конкурентна среда, различна от всичко, което можете да си представите. В нея има стари и зрели раси. В нея има раси, които са научили как да получат това, от което се нуждаят, без да използват оръжия и сила. Тези раси са осъзнали, че силата и мощта на съзнанието в умствената среда са много по-ефективни и по-конструктивни от опитите за оказване на влияние чрез оръжия или груба физическа сила.

Човечеството има само бегла представа и неясни съмнения каква може да бъде тази по-голяма сила и (въпреки това) тази по-голяма сила ви е известна. Това е силата на влиянието в умствената среда. В най-проста форма, това е влиянието на родителите върху техните деца или влиянието на правителствата върху техните народи, или влиянието на търговците върху техните клиенти. Това са опитите да убедите хората да правят това, което искате да правят и да не правят това, което не искате да правят; да ги убедите да се подчиняват, да ги умиротворявате, да ги насочвате и контролирате.

Въпреки че влиянието в менталната среда има много положителни приложения, това, пред което се изправяте във Великата Общност представлява най-голямата заплаха за човешката свобода и суверенитет на този свят. Тази заплаха е дори по-голяма от влошаването на околната среда и загубата на вашите ресурси. Въпреки че тези неща ще имат огромни последствия върху качеството и количеството на живота на човешкото семейство, срещата ви с Интервенции отвъд света ще има още по-големи последици за бъдещето и съдбата на хората.

В момента дори най-образованите хора на Земята все още смятат, че живеете в изолация, че може би има интелигентен живот някъде във вселената, но че никой не може да стигне до него, сякаш цялата вселена е ограничена от границите на човешката наука и разбиране.

Наистина, вие сте живели в изолация толкова дълго, че това е целият контекст на разбирането ви за вас самите – контекстът на вашите философии, на вашите религии, на вашата теология и на вашите социални структури.

При това положение да се сблъскате с Великата Общност – особено със сили от Великата Общност, които се стремят да се намесят във вашия свят за собствени цели – е не само голяма заплаха за вашата свобода, но и голям шок за вашето съзнание, за вашите вярвания и предположения.

Дори вярата ви в Бога ще трябва да се промени радикално, защото независимо дали го осъзнавате или не, Бог – или Източникът на целия живот – винаги се разглежда в човешки контекст. Смята се, че [Бог] олицетворява човешките ценности, човешките стремежи и човешките тенденции.

Понякога това се превръща във физическия образ на Бог като човешко същество. Но независимо дали това е така или не, хората на Земята предполагат, че Бог демонстрира и проявява човешки качества и добродетели.

Но когато разглеждате Бога на цялата Велика Общност – на тази и на другите галактики, представляващи безброй раси от същества, които са толкова различни от вас, чиито вярвания и ценности са толкова различни от вашите, чийто външен вид и социални структури са толкова уникални и различни от вашите – това е психическа бариера, бариера пред вярването и признаването на Интервенцията на света днес, както и това, което тя предвещава за бъдещето и за свободата на човечеството.

Въпреки че е вярно, че човечеството има потенциални съюзници в локалната вселена, е много важно да осъзнаете, че първата ви среща с интелигентния живот няма да бъде със светци и природозащитници, а с търсачи на ресурси и с икономически колективи – групи, които пътуват и изследват, за да получат достъп до ресурси и планети с биологическо и стратегическо значение.

В известен смисъл това са раси на търсачи, въпреки технологичния си напредък и суровата си социална структура. Независимо от това, те изследват и експлоатират за разлика от други уредени нации – които са установили известна степен на стабилност, които не пътуват в дълбокия космос и не търсят ресурси, раси, които поддържат своята изолация и уединение с голямо внимание и дискретност.

Расите от търсачи се стремят да изследват и експлоатират всичко, което могат и вашата красива планета – със своето великолепно биологично разнообразие, с огромното си стратегическо положение и с важните [артефакти] от древната ѝ история – представлява неустоима цел и желана придобивка за такива раси. Тези раси са повече от една. Всъщност всяка група или колектив представлява сбор от раси, изградени в строго йерархичен модел.

И така, докато няколко души на света днес мечтаят за славата и величието на контакта, се правят планове, изграждат се основи и се оказва влияние, за да се подготви човечеството да попадане под по-голяма заблуда. Това заблуждение ще насърчи конкуренцията и конфликтите на света. То ще подчертае и насърчи нациите да страдат и да се борят за това, от което се нуждаят и което искат, а това ще бъде все по-голям акцент в свят с намаляващи ресурси и нарастващо население.

Тъй като човечеството е напълно обсебено със себе си и хората имат много малко съзнание за Великата Общност – дори, че има Велика Общност – човечеството е изключително податливо и уязвимо към подобни форми на убеждение.

В някои религиозни кръгове днес, се налага убеждението, че религиозните лидери, ако изобщо са наясно с реалността на Великата Общност, ще са склонни да мислят, че чуждестранните посетители трябва да са етично и морално по-висши от хората.

Това безразсъдно предположение се увеличава сред религиозните лидери на света и е изместено от надеждата на човечеството, че някъде другаде има по-добър живот от този, който се преживява тук днес – желанието да бъдете спасени, желанието да бъдете освободени, желанието да бъдете напътствани, желанието да бъдете защитени.

Така че днес съществува този фокус върху капитулацията, върху мълчаливото съгласие, върху безусловното приемане. По този начин вашите критични способности не се развиват и не се прилагат. Вие ставате все по-малко предпазливи. Вие ставате все по-малко обективни. Вие ставате все по-малко проницателни. Насърчават ви да се потопите в собствените си въпроси и конфликти, и да откъснете очи от обстановката и от заобикалящата ви среда.

Това не е просто инцидент. Това не е просто резултат от охолен живот. Това не е просто човешка природа, която обяснява тази голяма промяна в човешкото съзнание и в човешкия акцент.

Дори тези, които са предпазливи и наблюдателни, са много по-загрижени за това какво правят или какво биха могли да направят други племена и хора. Кой наблюдава вашата граница към космоса? Кой е насърчен да наблюдава вашите граници към космоса?

Помислете за местните хора, които позволяват осъществяването на една намеса. Помислете какво се случва. Това е ситуация, която се е повтаряла много пъти във вашия свят и безброй пъти във Великата Общност.

Това е така, защото силният ще доминира над слабия, ако може. Това е истината тук, в този свят и навсякъде във Великата Общност.

В момента хората смятат, че Великата Общност е едно голямо празно пространство, което човечеството ще изследва и ще използва за собствени нужди. Но, след като сте в състояние да пътувате по този начин и преминете границите на вашата слънчева система, вие ще навлезете в непознати територии, където ресурсите, които ще желаете за себе си, ще са собственост на други.

Малко вероятно е човечеството да достигне до такава точка на контакт или изследване, защото първите ви срещи с Великата Общност ще бъдат с търсачи на ресурси, с раси на търсачи, с онези, които ще се стремят да се възползват от вашите суеверия, от вашето невежество, от вашите мании и от конфликтите ви един с друг.

Целта и намерението на тези раси е да получат достъп до биологичните ресурси и до стратегическата позиция на този свят. Те не се интересуват от вас. Те ви имат за хаотични, непокорни и далеч по-изостанали от тях. Както е обичаят в такива случаи, завоевателите винаги чувстват, че онези, които се стремят да подчинят, са по-низши от тях.

Наистина, Интервенцията, която функционира на Земята днес, ще насърчи това чувство за малоценност. Хората ще бъдат насърчени да загубят съзнанието си за стойността и целта на човечеството. Тези неща ще бъдат обезсърчавани. Ще бъде обезсърчавано вашето самочувствие, доверието ви към вас самите, вашата увереност и доверие в човешкото семейство, ще се създава вакум на доверие, който след това ще бъде запълнен.

Следователно, вашият контакт с Великата Общност не е някакво далечно събитие, в следствие на придобиването на технологична способност за пътуване в космоса. Вашето противопоставяне с Великата Общност се случва сега. То не е това, което си мислите. Вие сте местните хора на този свят. Вие сте експлоатираните. Интервенцията е в ход и се осъществява на Земята от десетилетия.

Новото Послание от Бога говори за това, разкрива ви го и ви предупреждава. Това е най-великото събитие в човешката история. Това е най-голямата заплаха и опасност за човешката свобода и суверенитет на този свят. И все пак това е и най-големия ви шанс, най-голямата ви възможност и най-голямата ви нужда от единство и сътрудничество.

Това единство и сътрудничество са необходими, за да се предотврати по-нататъшния спад на световните ресурси. Ако човечеството загуби своята самодостатъчност във Великата Общност, тогава вие със сигурност ще загубите своята свобода и самоопределение. Вие ще принудите света да влезе в такова състояние на упадък, че ще приемете всичко, което Интервенцията ви предложи и няма да сте в състояние да договорите изгодни условия за себе си.

Вашите нужди ще бъдат потискани и непосилни. Ще разширите доверието там, където то не трябва да се разширява и ще приемете технология, която не трябва да приемате. Ще предадете властта там, където не трябва да я предавате и ще станете зависими от онези, които ви доставят нещата, от които ще се нуждаете, без да можете да се договаряте за тях.

Имате нужда от човешко единство и сътрудничество, за да предотвратите по-нататъшния упадък на света, защото вие живеете в свят в упадък. Вие се нуждаете от човешко единство и сътрудничество за защита на света. Това вече не е национална сигурност. Това е сигурността на света.

Вие приемате за даденост позицията си на превъзходство в този свят. Вие се възползвате и приемате, че вашето място на Земята е право дадено ви от Бога, че то е неоспоримо и е нещо, в което можете да бъдете сигурни.

Но свободата трябва да се защитава. Такава свобода и суверенитет са рядкост във Великата Общност. Много повече са нациите, които са завладени и погълнати от по-големи империи, отколкото независимите светове в нея.

За да сте независими и свободни във Великата Общност, вие трябва да сте самодостатъчни, трябва да сте единни и изключително дискретни. Освен това трябва да сте толкова бдителни в защита на вашите граници, колкото бихте били, за да попречите на някой непознат да влезе в дома ви.

Но в този момент такава бдителност не се упражнява. Такова право на преценка не се упражнява. Човешкото единство все още не съществува. Единственото предимство, което имате в този момент, е вашата самодостатъчност и вие сте в процес да го загубите.

Ако човечеството разбираше своята позиция във Вселената, както и природата на реалността отвъд вашите граници, то не би позволило на никой чужденец да стъпи на Земята без изричното разрешение на хората от този свят. Вие щяхте да бъдете изключително внимателни кой може да дойде тук и какво да прави във вашия свят.

Но в момента Интервенцията функционира по свое желание. Намесващите се раси пътуват на воля във вашия свят. Те отвличат хора против тяхната воля. Те експлоатират, променят и унищожават хората. Това е фундаментално зло.

Някои хора ще кажат: “А, какво можем да направим срещу такива велики сили?“ Но намесващите се сили във вашия свят са малко. Те не притежават военен потенциал. Те разчитат изцяло на човешката вяра и съгласие. Те разчитат на своето влияние върху човешките склонности и върху човешката слабост. Пред лицето на човешката сила, те са малко ефикасни.

Част от целта на Новото Послание от Бога и неговото велико предупреждение за човечеството, е да генерира тази сила и това съзнание. Трябва да бъдете изключително предпазливи във Великата Общност, тъй като сте достигнали точка в собственото си развитие, където другите могат да се възползват от вашата технология, от вашата планетарна търговия и от вашата комуникация.

Вашата съдба е тук и сега. Намесващите се раси не искат да видят как придобивате по-голяма технологична мощ, в противен случай намесата им тук на Земята ще стане много по-трудна. Това е страхотна възможност за вас. Преди човечеството да успее да се обедини, преди да придобие по-голяма сила и по-големи оръжия, и преди да осъзнае собствената си позиция, тук на Земята се осъществява опит за намеса.

Следователно, както виждате, вашата съдба е във вашите ръце. Тя е тук и сега. Това не е някаква бъдеща възможност и не зависи само от вас. Това е по-голямата реалност, която се случва на Земята, а хората не осъзнават и не реагират на нея.

Ако правителствата знаят нещо, те не споделят информацията, която имат с населението на своята страна. А религиозните лидери са или напълно невежи, или се поддават на убеждения.

Това, което не можете да видите сега, е най-голямата заплаха за вас. Именно това, което не разпознавате в ежедневието си, има  силата да промени обстоятелствата напълно и завинаги. Защото, ако човечеството загуби свободата и самоопределението си на този свят, шансовете ви отново да ги имате някога са минимални.

За да разберете значението, благодатта, силата и ефикасността на Новото Божие Послание, както и целта то да бъде дадено на света в този момент, вие трябва да разпознаете голямата заплаха, Голямата Тъмнина, която е на света.

Трябва да прекратите упадъка на света и да се защитите от Великата Общност. И двете неща ще изискват по-голямо човешко единство и сътрудничество. И двете неща са изключително завладяващи, след като ги разпознаете.

Защото, какво може да спечели една нация в този свят, какво предимство може да си осигури, ако целият свят загуби свободата си и попадне под чужда власт? Не мислете, че подобно подчинение ще бъде подобрение на настоящото ви състояние, защото това би било фатална грешка от ваша страна.

Евентуалните ви поробители биха се отнасяли към вас не по-добре, отколкото вие се отнасяте към домашните си животни. Те не ви смятат за равни и не се интересуват от забележителните ви качества. Те не разбират вашата духовност, освен ако тя не бъде използвана срещу вас, за да ви отслаби, да ви обезоръжи и да ви обърка.

Тези сили не знаят за свещеното Знание, което съществува в целия интелигентен живот и ако знаеха за него, те нямаше да се намесват на света. Те нямаше да се стремят да завладеят и да подчинят човешкото семейство.

Защото това свещено Знание е рядкост. Придобиването на по-напреднала технология не значи придобиване на осъзнатост за това свещено Знание. Това е просто придобиване на по-съвършена технология.

Има толкова много неща, които човечеството трябва да преразгледа, които вие трябва да преразгледате и осъзнаете. Защото в момента имате страхотни реакции към малки проблеми и малко реакции към големите проблеми.

Вие не виждате, че вашата съдба определя и ще определя всичко, че Великата Общност е най-великото събитие в човешката история, което ще изисква възможно най-голяма степен на човешко единство и сътрудничество. Защото сега всички вие ще бъдете в една лодка. Никоя нация няма предимство по отношение на намесата. Всички вие представлявате ресурси, които трябва да бъдат изследвани и експлоатирани.

Ако можете да обмислите това, ако можете да внесете по-голяма обективност във вашето разбиране, вие ще видите колко наложително и необходимо е човешкото единство и сътрудничество. Това не е просто една добра идея. Това не е просто една добродетел. Това не е просто предпочитан модел на функциониране. Това е необходимост за вашето оцеляване, за вашата свобода и за вашето бъдеще. Ето колко важно е това.

Помислете за местните народи по света. До определен момент животът им винаги е бил такъв, какъвто е бил от векове или дори от хилядолетия. На следващия ден обаче, всичко се променя и рухва, и това, което различава един ден от друг тук, е намесата.

Намесата е част от природата. Конкуренцията за околната среда е част от природата. Не мислете, че страхотната и сложна технология издига хората над тези сили в природата. Не мислете, че поради водещата си позиция на света, вие имате някаква сила и ефикасност във Великата Общност.

Дори съседите ви, които не се намесват тук, не ви уважават много. Вие очевидно сте разрушителна, агресивна и състезателна раса. Дори вашите съседи, които са посещавали света в миналото, за да ви наблюдават, но не се намесват сега, не изпитват уважение към човешкото семейство.

Вие още не сте уважавани. Още не сте стабилни. Още не сте единни и се отнасяте към този свят, който е една великолепна планета, по изключително безразсъден и късоглед начин.

Расите, които са установили постоянство и стабилност във Великата Общност, със сигурност не се държат по този начин. И каквито и ресурси да имат в своите светове, те ги защитават, поддържат и опазват с голяма решителност.

Ако можете да чуете тези думи, които представляват част от Новото Послание от Бога, тогава можете да наблюдавате с по-голям взор, да видите голямата картина на вашия живот и живота на човечеството. Тогава можете да видите великата сила, която Създателят на целия живот е поставил в човешкото семейство и във всяко сърце: свещеното Знание. И можете да видите голямото затруднение, което човечеството създава за себе си и позволява да се случва тук.

Новото Послание от Бога ще разкрие това с много по-големи подробности, но вие трябва да бъдете нащрек, трябва да бъдете предупредени и трябва да се подготвите. Кой на света може да направи това? Кой на света разбира какво се случва във Великата Общност? Кой на света знае за намесата тук, защо тя е тук, какви са методите на намесващите се раси и какво те възнамеряват да правят? Кой на света знае древната история на човечеството и перспективите за неговото бъдеще?

Ясно е, че такава Мъдрост и Знание трябва да дойдат от Бога. Защото няма човек на света, който притежава това Знание и тази Мъдрост, освен ако Бог не им го е дал, освен ако не е разкрито в Ново Послание от Бога, не за един човек, не за определена елитна група, не само за едно правителство или за един религиозен лидер, а за цялото човечество – Ново Послание от Бога за защита и напредък на човечеството.

Защото това, което е било предоставено на човечеството досега във великите Божии [Послания], няма капацитета да ви подготви за Великата Общност. Това е изцяло нова реалност, пълна промяна във вашите обстоятелства. Това изисква ново послание от Бога.

Докато древната мъдрост е вградена във всички велики религиозни традиции, никоя от тях не може да ви подготви за това, което трябва да направите сега. И затова е Новото Послание от Бога – не да се конкурира със световните религии, не да ги засенчи, а да ги обедини и укрепи, така че древната им мъдрост да излезе на преден план и да служи на човечеството в променящите се обстоятелства в този голям праг във вашата еволюция.

Когато слушате тези думи, умът ви може да възрази. Умът ви може да задава въпроси. Умът ви може да се съмнява. Умът ви може да сравнява и контрастира. Но в сърцето си, вие ще знаете.

Ако не познавате собственото си сърце, значи не знаете какво знаете. Ако не знаете и не сте наясно с мъдростта, която Бог е поставил във вас, тогава няма да знаете това, което знаете. Ще осъзнавате само онова, което мислите. И това е състоянието на огромното мнозинство от хората по света днес.

И така, докато сте изправени пред най-голямото предизвикателство и най-големия праг във вашата история, това, което е нужно, е появата на свещеното Знание в много повече хора. Трябва да има много повече очи, които да гледат. Трябва да има по-голяма обективност. Трябва да има по-голяма яснота.

Тази мъдрост, която Бог е поставил във вас, не е в конкуренция  или в конфликт със себе си [в другите]. Следователно тя представлява най-голямата сила за единство, мир и сътрудничество, която е възможна както на този, така и във всеки друг свят.

Това свещено Знание е зов от Бога. То е тук, за да ви води, да ви защитава и да ви насочва към по-голяма отдаденост на свят в нужда, който ще задоволи нуждите на вашата душа.

Вие все още не знаете нуждите на вашата душа. Светът трябва да ви ги разкрие. Не търсете комфорт и утеха в него. Не се стремете да избягате и да се скриете, защото ако направите това, никога няма да задоволите нуждите на душата си.

Вашите подаръци са предназначени за определени хора и ситуации. Знанието ще ви отведе там. Знанието ще ви води натам. Това няма да са вашите желания, страхове и предпочитания. Това ще бъде Знанието във вас.

Имате нужда от това Знание, за да сте изпълнени и завършени, и за да задоволите по-дълбоките нужди на вашата душа. Светът се нуждае от вашия принос, защото без него бъдещето на човечеството става по-малко сигурно и много по-тежко.

Възможността човечеството да се присъедини успешно към Великата Общност като свободна и суверенна раса, ще зависи от приноса на много хора. Този принос се намира в Знанието в тях.

Следователно, Новото Послание от Бога трябва да осигури зов и път към Знанието. Това не е просто система от вярвания, която да се сравнява и конкурира с други системи от вярвания. Това не е просто различна гледна точка или перспектива.

Каква е Вашата Съдба? Не бъдете глупави и не мислете за това. Това е отговорът. И това е отговорът на проблема, който дори още не сте осъзнали и за който все още не сте подготвени.

Каква е човешката съдба? Човешката съдба е във Великата Общност. Но вие трябва да преживеете появата си във Великата Общност и да оцелеете в конкуренцията от Великата Общност, ако искате да функционирате в нея.

Вашата изолация е приключила и никога повече няма да я имате отново. От този момент нататък, вие трябва да изграждате и защитавате човешката свобода и суверенитет в този свят. Трябва да защитите ресурсите на Земята и вашата самодостатъчност в нея. И трябва да придобиете мъдростта да различавате приятел от враг и съюзник от конкурент.

Вие все още не притежавате тази мъдрост и тази проницателност, но те могат и трябва да растат както във всеки един от вас, така и в човешкото семейство като цяло.

Не мислете, че човечеството няма обещание тук, тъй като това омаловажава вашата сила и качества, както и по-голямото обещание, което човечеството има за бъдещето – за бъдеще, което няма да прилича на миналото.