Оповестяването


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)
Получено от Месията
Маршал Виан Самърс
на 7 юли, 2006 г.
в Болдър, Колорадо

За записа

Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Господ Говори Отново > Глава 1

Има Ново Известие от Бог на Земята. То е от Създателя на живота.

То е преведено на човешки език от Ангелското Съсловие, което наглежда и се грижи за света.

То е продъжение на вестите от Господ предавани на хората от векове и хилядолетия.

Това е Новото Известие за днешния ден и за бъдещето.

То потвърждава предишните Известия, но и разкрива неща никога преди не казвани на хората. Това е защото човеците са изправени пред сериозни проблеми и предизвикателства на Земята и проблеми идващи отвън.

Новото Съобщение е тук да предупреди и подготви човечеството – от всички народности и раси, племена и групи.

То идва във време на огромна нужда и ще има изключителни последици. То ще подготви хората за неща които изобщо не са били подозирани.

То е като пророчество за събуждане на хората за Големите Промени които заливат Земята и за човешката роля във Вселената и по-специално контактите ви с другопланетяни.

То има за цел и да събуди духовното у всеки индивид за разпознаване на Знанието и Мъдростта дадени на всеки от вас, което трябва да бъде култивирано, заздравено и показано на светло.

Новото Съобщение е нужно за духовното развитие на всеки –нуждата от цел, значение и посока в живота.

То има значение и за връзките между хората и техните по-възвишени цели.

То разкрива и нуждите на света за в бъдеще. Така То носи цел и познание, обединение и помощ, мъдрост и сила на всички които могат да го получат, да го изучават, да го следват, да го предоставят на другите и да споделят мъдростта му с другите –личности, семейства, общества и нации по целия свят. Учете се от Новото Съобщение. Разберете че то ще заздрави всичко истинско в досегашните ви традиции и ще отвори дълбоката ви мъдрост която вече притежавате. Ще говори на сърцето ви дори извън това което мислите и знаете вие и вашето общество.

Получете това Известие и го изучавайте внимателно, учете Стъпките към Знанието, учете знанието от Великата Общност и осъзнайте силата на Духовността на човечеството в обединението му, укрепването му и подготовката му за времената напред.

Получете Новото Известие, което ще запази и заздрави човешката свобода, обединеност и отговорност.

Без него човечеството е обречено на гибел.

То е обречено да загуби свободата си към други сили извън Земята.

Без него човешкия дух ще остане непроявен и хората ще си живеят в конфликт, съревнование и безнадежност.

Божествената Воля повелява на човечеството да се приобщи към Великата Общност във Вселената като свободна и самостоятелна раса –силна и обединена с възможност за запазване на културното различие на народите. В същото време Тя е за запазване на силна и жизнена среда на Земята с нови, бъдещи постижения и успехи.

Но за да успеете вие трябва да оцелеете първо. Трябва да преминете трудните времена пред вас и да преодолеете съревнованието с чужди цивилизации които биха опитали да ви контролират и завладеят.

Всеки от вас трябва да познае и усвои Знанието, което Бог ви е дал и което Знание съдържа целта, пътя и критериите за всички значими връзки.

Следователно налице е Ново Известие от Бог за хората и за целия свят. То е тук.

Месията е получавал Съобщението дълго време, защото То е огромно.

Почитайте този, които е донесъл Съобщението. Почитайте Месията.

Той е добър човек. Той е развил необходимата мъдрост за да поеме такава огромна тежест и той е пратен на Земята за тази цел.

Приемете го, разберете го. Не го величайте. Той не е Бог. Той е Месия донесъл Новото Съобщение от Господ на хората.

Време е за велики дела. Това е отговора на молбите на хората по света – молби чрез вяра и традиции на всяка нация и култура, молби за мъдрост, сила, обединеност, свобода и избавление. Получете Новото Съобщение сега. То е тука в правилното време.