Зовът

Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 1 април, 2011 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Да живеете и да имате възможност да получите Откровенията е монументално събитие. То е толкова велико, че ще промени живота, мисленето, възприятието и разбирането ви за вас самите, за вашия свят и за вашата съдба. Дори да го отхвърлите и да му се противопоставите, то ще промени живота ви.

Не бихте могли да се изправите срещу нещо толкова велико и да не изпитате промяна в живота си. Не бихте могли да се натъкнете на Откровение, което се е формирало векове наред, без това да има огромно влияние върху вас.

Без значение от реакцията ви в момента, то ще докосне място дълбоко във вас, място, което вие почти не познавате, частица от вас, която се е проявявала само в моменти на просветление и въздигане. То ще говори на Древните Коридори на съзнанието ви.

Ако го изучавате и четете и ако следвате неговите насоки, вие ще започнете да виждате и чувате неща, които не сте могли да видите и чуете преди. Ще развиете голяма проницателност, състрадателност и разбиране, разбиране което служи и задоволява не само вас, но може да се изправи срещу реалността и да оцени съществуването ви на света в това време.

Ако това не беше Ново Съобщение от Бог, вие бихте го оценили като някаква обикновена идея. Бихте го разглеждали като теория или философия. Бихте го разглеждали само като още едно учение. Но то е много по-велико от това.

Ето защо, ако го приемете, то ще въздейства върху живота ви. И това е неговото предназначение.

Вие сте призовани да го получите, да го изучавате и да се учите от него. Само така ще можете да оцените неговата валидност и огромното му значение за света в момента и за света срещу който  ще се изправите в бъдеще – огромната промяна която приближава на хоризонта и която цялото човечество ще трябва да посрещне, огромните изпитания и възможности които ви очакват.

Невероятно е да живеете във времето на Божиите Откровения – по-велико е от идеите ви, вярванията ви, по-велико е от вашите институции, по-велико е дори от идеите и вярванията на вашия народ, култура или религия. И това е така, защото те в голяма степен са човешки изобретения.

Сега обаче вие се сблъсквате с нещо, което не е продукт на човешката мисъл и креативност. Вие ще установите това в следствие на въздействието, което то ще има върху вас.

То идва от Извора – най-голямата любов в живота ви, Източника на живота ви, Източника на дълбоката ви същност, Източника на вашата цел да сте на света, която все още е непозната и непостижима за вас.

Това е отговора на горещите молби във вековете и до днес, за мир, за избавление, за мъдрост и сила.

Не можете да дадете тази огромна сила на себе си, въпреки че много от вас са се опитвали. Тя трябва да ви бъде дарена от Източника – Източник, който обхваща определението, Източник който не може да бъде разбран и определен от интелекта.

Създателят съществува отвъд обхвата на интелекта и Създанието. Вие можете само да разбирате непосредствените събития и случки, но Великата Реалност е отвъд това и е далеч по-велика, разбира се.

Новото Съобщение изизква някои неща от вас. То изизква от вас да откликнете. То изизква от вас да учите, да бъдете търпеливи и да не правите прибързани заключения, както и да не следвате предубежденията, яростта и възмущението си. То желае от вас да  откривате, а не само сляпо да вярвате, защото вярата е слаба. Тя не е достатъчно солидна.

Ще се нуждаете от здрава основа в себе си, за да се изправите срещу променящият се свят и срещу всичко друго, което човечеството ще трябва да срещне във времето на Откровенията.

Това не е личен дар за вас. Той обаче е предназначен да стигне до другите чрез вас. Ако получите, трябва и да дадете. Трябва да съдействате на Откровенията.

Трябва да почитате Месията. Той не е Бог и няма да позволи на хората да го обожествяват. Но той е Месията и никой друг вместо него не може да донесе Новото Съобщение от Бог на Земята.

Много време е изминало от последните Велики Откровения. И никога до сега Откровенията не са били дадени изцяло, дадени сега на образован свят – свят на глобални комуникации, сложен свят, свят в огромна нужда.

Вие все още не можете да разберете това, но съдбата ви е да го откриете. Това не е обикновена случка или инцидент. Това е съдбата ви, да срещнете Новия Завет. Това е съдбата ви, да чуете за него.

Това е велик зов. Но това, което Бог желае и това, което хората ще направят са две различни неща.

Вие сте свободни да постъпите както прецените за умесно, въпреки че това е дар за вас, въпреки че това е обещанието за разкриване на великата ви цел и съдба на света и разбирането на живота ви и на променящите се условия около вас.

Бог не може да контролира вашият отговор. Бог не може да контролира мислите ви, нещастията ви, объркването ви, вашите предубеждения, горещите ви вярвания, оплакванията ви,  себеунищожителното ви поведение, вашите грешки и решения.

Това е защото вие живеете в Разделението. Но има частица от вас, която никога не се е отделяла от Бог и на нея ще говори Новото Съобщение, частица от вас която е в състояние да откликне. Това е най-естественото нещо на света. Това е вашата цел и съдба.

Ако получите Новото Откровение, вие трябва да го споделите с другите. И трябва също да го използувате в живота си колкото е възможно повече и да търсите други които правят същото, така че те да ви помогнат да станете по-силни и по-балансирани в ежедневните си дела.

Не можете да оспорвате Новото Съобщение от Бог. Така само ще сглупите в очите на Великата Сила.

Разбира се във вас ще възникнат много въпроси на които няма да можете да отговорите в началото.

Трябва да разбрете, че това е голямо посвещение. Това не е интелектуално занимание. Това не е хоби или някакво увлечение. То не е тук за да ви осигури удоволствия, комфорт и сигурност. То е тук за да ви позове за голяма служба на света, чийто нужди нарастват с всеки изминал ден.

Вашето задължение е свързано с голямата цел за която сте тук на света – цел, която не е ваше творение, цел която още не е открита напълно от вас, цел, много по-различна от вашите желания, предпочитания и идеи за живота.

Вие имате задължение, заради което сте пратени на света. Това задължение живее във вас. То е част от дълбоката ви същност, дълбоката същност, която Ние наричаме Знание.

Това задължение за изучаване е апогей на всички духовни учения и  религии. Това е което ще ви освободи. То е което ще преобрази живота ви, възприятията и разбиранията ви. Но то трябва да бъде активирано от Господ.

Имате отговорности да бъдете на този свят. Вие сте отговорни пред тези, които са ви пратили тук. Вие имате голяма роля на земята. Имате голяма служба, която трябва да осъществите.

Новото Съобщение ви напомня за тази цел, за вашите отговорности и вашата отчетност. То прави това без заплахи или насаждане на вина. То прави това за да ви преобрази, да ви спаси от собствените ви скърби и терзания, да ви зареди със сила и да балансира живота ви, за да може да осъществите голямата си задача на света.

Само Новото Съобщение може да отправи подобен призив. Това е зов по целия свят. Той не е само за една група или един народ, не е само за една религия или една част от обществото. Той отеква по целия свят.

Това е скромно начало. Новото Съобщение идва като младо стръкче, като дете – чисто, неопетнено и некорумпирано от света, крехко, деликатно, но могъщо със Силата на Създанието зад себе си. Докато то е чисто и Месията не бъде осквернен, неговата чистота ще продължи да отеква напред във времето.

Вие имате огромният шанс да получите чисто Съобщение предназначено за днес и за бъдещето.

Това според вас инцидент ли е? Мислите ли, че това е чист късмет? Ако си мислите така, то тогава подценявате това което получавате. И в същото време надценявате собствените си идеи и разбирания.

Бог желае да възстанови силата на личността на тези, които са пратени на света, за да могат да допринесат в най-голяма степен за този свят, намиращ се в огромна нужда. Бъдещето на света зависи от това.

Ролята ви ще бъде скромна. Вие няма да предизвиквате голямо внимание и привличане. Ще работите зад сцената, без фанфари и възхвали. И по този начин ще избегнете затвора на вашето собствено съзнание, на всичко което ви води, което ви нагрубява и задържа на място.

Новото Съобщение ще бъде отричано и оспорвано. То ще бъде осмивано. Това винаги се е случвало във времето на Откровенията.

Месията няма да въплати очакванията на хората, защото той е обикновен и скромен мъж. Той не прилича на бог, не е могъщ, чаровен и харизматичен. Никой с тези характеристики не е избиран  за Месия, за да донесе Новото Съобщение от Бог на света.

Той не е амбициозен. Той се е готвил много дълго време. Много време му е било нужно за да получи Съобщението, защото то е огромно и изчерпателно.

Ще ви отнеме време да получите Новият Завет, защото той е много по-голям отколкото си мислите, вярвате и очаквате в момента. Той  е прозорец към по-велик живот на света, към човешкото бъдеще и съдба във Великата Общност на живота във вселената.

Нищо подобно не е било давано на хората в миналото, но сега това е належащо. Сега е определящо за бъдещето и за пътя който човечеството трябва да избере.

Следователно, приемете това със смирение. Приемете че и вие също може да имате велик живот, живот който все още не живеете и че се нуждаете от належаща помощ и велики Откровения за да разберете и извървите пътешестието към велик живот, да изучавате Стъпките към Знанието, да бъдете направлявани от велика сила, голяма смелост и огромно посвещение.

Вие сте поели ангажимент, преди дори да се появите на света. Това задължение е във вас сега.

Божиите Откровения имат силата и мощта да въпламенят искрата и да поставят началото на тази голяма отговорност. Не се отдръпвайте от това, защото всичко което е велико и значимо ще дойде от него. Всичко което е могъщо, състрадателно и милостиво, всичко което е освобождаващо ще дойде оттам.

Бог е посял семето на изкуплението във вас, но то трябва да бъде отгледано и вие трябва да имате правилно отношение и държание. И Повикът трябва да бъде даден.

Това е задължение. Това изизква само да бъдете честни, пределно честни, толкова честни, че да можете да почувствате какво знаете, отвъд вашите желания, страхове и предпочитания, така че да можете да видите истината извън това, което искате и отричате.

Новото Съобщение изизква от вас да бъдете честни. Вашият отговор ще покаже дали сте били честни и откровени.

Няма значение в какво вярвате, дали вярата ви има някаква връзка с Откровенията. И защо Божиите Откровения биха имали връзка с вашите мисли и вяврвания? Те не се съобразяват с човешките очаквания, споразумения, отколешни вярвания или хорски спекулации, защото те са Новото Съобщение от Бог, а не продукт на човешките идеи.

Те ви подготвят за нечовешка вселена. Вие нямате идея как да се подготвите за нея. Те ви подготвят за свят на изчерпващи се ресурси, големи катаклизми и напрежение. Нямате идея как да се подготвите за това. Те ви готвят да живеете велик живот. Вие нямате идея как да осъществите това.

Бог, разбира се е в течение на това и ви дава Нови Откровения за настоящия момент и за бъдещето, зовейки хората и по-специално тези, които могат да откликнат, тези които притежават честност и свобода да откликнат, тези които не са обвързани с религиозна идеология, културно мислене или с волята и преференцията на другите.

Предизвикателство е да живееш във времето на Откровенията. Те ще ви противопоставят на вас самите – вашите силни и слаби страни и силните страни и слабостите на всички около вас. Това е конфронтация срещу голямата истина и голямата цел.

Бъдете благодарни, че това ви се дава. Защото без него, вие ще вървите слепешком по света, в преследване на мечти и удоволствия, постоянно живеещи в страх, под заплахата от загуби, под бремето на собсвените си мисли, съзнания които не са ръководени от Знанието.

Бъдете благодарни, че Господарят на вселените дава на хората точно това от което се нуждаят – не да отговори на всички въпроси  или да задоволи техните цели и желания, а за да им даде точно това от което се нуждаят, за да намерят сили и да продължат своето сътрудничество и хармония в света.

Вие сте дошли на света в това време и в тези условия за да служите. Това е вашето време, времето на Откровенията. Това е вашият момент, момент в който да практикувате честност и откровеност дълбоко в себе си.

Това е зов – зов отвъд мислите и идеите ви, отвъд вашите чувства и емоции, зов предназначен за вашата дълбока същност.

Не се опитвайте да разберете това. То е отвъд способността ви да разбирате. Не се опитвайте да го сравнявате с други неща, защото не сте наясно какво наблюдавате. Вие не сте открили, живели и използували Новото Съобщение, така че не можете да го оценявате мъдро, честно и искрено.

Това е дар за света, но той трябва да бъде предаван от човек на човек. Вие трябва да помогнете на другите, откривайки тези, които са готови и съгласни да откликнат. Това е част от целта ви, както виждате. Това е част от подаръка за вас. Това е част, която очаква да я разпознаете.

Предвидено е да живеете във времето на Откровенията. Откровенията са тук. Вашата съдба ви очаква. Въпросът е готови ли сте или не. Вие отговаряте само за себе си в този случай.

Не можете да гадаете какво ще кажат или ще направят другите. Предизвикателството е както за вас, така и за всички, които са благословени да имат възможността да получат Новия Завет от Бог. Не се вълнувайте от това какво другите ще направят, какво света ще направи. Това е зов за вас.

Само Господ знае как да докосне дълбоката ви същност. Не можете да откриете това сами. Само Бог знае как да ви насочи към вашата цел и служба на света. Вие не можете да го направите сами.

Само и единствено Новият Завет ще подготви човечеството за бъдещето, което ще бъде много по-различно от миналото и за срещата му с реалността на живота във вселената.

Бъдете благодарни. Бъдете смирени. Бъдете приемащи. Не е нужно да вярвате, а само да сте приемащи и свидетели, да учите и използувате. Даровете ще станат очевидни за вас и ще ви демонстрират своята значимост и съвършенство във времето.

Човечеството не може да реализира себе си. То се нуждае от помощ. То не може да се подготви само за бъдещето. То е прекалено арогантно и заслепено в този момент. То не вижда какво приближава на хоризонта, мислейки си, че живее все още в миналото.

То не вижда, че се присъединява към Великата Общност на живота във вселената, Велика Общност изпълнена с предизвикателства и трудности, където свободата е рядкост и където съревнованието е постоянно и е подплатено с големи умения и убеждения.

Само Бог може да ви подготви за това. Само Бог познава човешкото сърце и човешкото съзнание, човешката душа и човешката история.

Вие трябва да приемете вашите ограничения за да получите голямо разбиране. Това е част от вашия зов.

Хора, чуйте Моите думи. Ние говорим от великата реалност – велика истина, която живее във всеки един от вас, велика истина, която не може да бъде обхваната и разбрана чрез интелигентен дебат или спекулация, дълбока истина, която трябва да бъде изживяна и изпитана за да бъде разбрана и показана ясно.

Чуйте Моите думи, хора от този свят. Вие имате велика съдба във вселената, но трябва да се изправите срещу западащ свят. Трябва да се изправите срещу огромните наближаващи катаклизми. Вие трябва да се обедините и да си сътрудничите с яснота и решителност.

Това е Откровението на Бог. Това е Откровение отвъд човешкото разбиране. Вие можете само да го приближите и да го изучавате, но никога да изчерпите неговата мъдрост, чистота и сила.