Благословията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на
Маршал Виан Самърс
На 20 -04-2007 г.
В Истанбул, Турция

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Благословията е за човечеството, защото това е времето на Откровенията. Това е време в което човечеството е дарено с велик дар, дар който да насочи и даде цел в трудните и неспокойни времена очакващи го занапред.

Това са времена в които човечеството получава разбиране за своята духовност, за своята обединеност и сътрудничество и за своята съдба – както на този свят така и във Великата Общност на интелигентния живот във вселената.

Човечеството е пред прага на велики промени, промени които не могат да бъдат избегнати. Това са такива промени, с каквито човечеството никога не се е сблъсквало.

Сега вие трябва да се превърнете в личности на света – не само членове на една нация или едно племе. Защото вие се присъединявате към Великата Общност на интелигентния живот, където всички с които ще се срещнете и които ви наблюдават ще ви имат за представители на вашия свят.

Вие се присъединявате към голямата панорама на живота и се включвате в изключително съревнователена среда във вселената, такава, каквато дори не бихте могли да си представите. Как ще се представите там, какви ще бъдат връзките по между ви, как ще се отнасяте с позицията ви във вселената – всичко това ще играе изключително важна роля за определянето на вашето бъдеще и за осъществяване на съдбата ви във Великата Общност.

Вие сте пред прага на огромни промени, в момент когато сте в състояние да унищожите природните ресурси на земята и да изправите човечеството пред упадък.

Вие сте в състояние да се съревновавате едни с други, както винаги до сега, и да доведете човечеството до колапс. В същото време имате възможност да изберете друг път, по-труден и по-сложен, който се утежнява все повече с течение на времето.

Това което вие като индивиди ще направите и като част от по-голяма група и нация ще извършите, ще определи по кой от двата пътя ще тръгнете. Ако продължите да действате както до сега, по навик – то тогава бъдещето ви е ясно и много трагично.

Но ако изберете друг път, вие можете да установите ново начало, което да даде ново бъдеще и да възроди надеждите в сърцата на хората по света.

Благословията е тук за да насърчи това обещание. Всичко започва с отделната личност, разбира се, но се простира отвъд човешкото семейство.

Това се нарича Новото Съобщение от Господ за света, защото само Ново Съобщение от Бог може да съдържа Благословия. Само то има силата да позове мъдростта и състраданието, което Създателя на живота е поставил във всеки от вас.

Не съществува личност, нито философия, нито училище, които могат да осъществят подобно нещо. То трябва да идва от Създателя на живота. То трябва да идва от Бога на Великата Общност – Един Бог, Един Източник, чиито Ангели наблюдават света и чиято мощ се простира отвъд човешкото въображение.

Бог е посял зрънце от Знанието във всеки от вас за да можете да откликнете на този зов. Това Знание е велика интелигентност във всеки човек, която чака да бъде открита, но цялото и съществуване е във връзка със Създателя на живота.

Това не е нещо което можете да използувате за себе си, с което да се облагодетелствувате или да печелите предимство пред другите. Знанието няма да направи това за вас. Неговата цел и същност е да ви помогнат да откликнете на Създателя на живота и на великия зов съпътстващ човечеството по трудния път на неговото съществуване.

Това е момента в който човечеството ще избере успеха или провала, изправяйки се пред изключителни трудности в света и пред силите идващи от Великата Общност, които желаят да печелят изгода от страдащото и разединено човечество.

Много хора по света чувстват дискомфорт и тревога относно състоянието на света и са крайно загрижени за неговото и за своето собствено бъдеще. Те виждат, чувстват и знаят че живеят в изключително време, време което ще определи съдбата на човечеството. Това не е толкова интелектуално, колкото интуитивно разбиране, мощно разпознаване, вътрешно чувство на съзнание – всичко това идващо от Знанието в тях.

Няма начин това време и тази повратна точка да бъдат избегнати. Не е нужно повече да се вторачвате в своите фантазии и убеждения и да губите себе си. Ако влезете във времето на Откровенията и промените сляпо и вторачени в себе си, няма да сте в състояние да видите, да знаете и да се подготвите.

Можете да се молите на Бог за избавление. Може да се молите на Бог за Благословия. Но избавлението и Благословията са във вас – те са във вас заедно със Знанието – очакващи времето на вашата зрялост, когато ще имате нуждата, когато ще имате разбирането, когато тази сила у вас може да бъде повикана, последвана, използувана, и най-вече почетена.

Това е връзката ви с Бог и настойчивостта която чувствате в себе си е Зовът Божи – Зов за пробуждане, осъзнаване и отклик.

Не си мислете че без ваше участие животът ви ще има велики възможности. Не си мислете че можете да проспите най-важните събития в човешката история и да очаквате облага от променящите се условия около вас. И не си мислете че можете да откриете спокойствие и мир като си затваряте очите за великото време в което живеете. Няма да получите мир и спокойствие. Няма да имате комфорт и утеха.

Вие живеете във времето на Откровенията. Вие живеете във време в което човечеството се изправя пред големи промени, големи предизвикателства, изправя се пред най-сериозните опасности в своята история, което в същото време е и голяма възможност за установяване на взаимодействие и съюз пред лицето на съдбоносните и катастрофални обстоятелства.

За да видите и знаете това за себе си вие трябва да загърбите собствените си отричания. Вие трябва да сте в състояние да отхвърлите условията на вашата култура. Трябва да можете да отхвърлите собствените си преференции и търсения на изход. Може би си мислите че това е невъзможно, но силата на вашето Знание ще позволи на вас и на другите да направите това.

Зовът е отправен. Новото Съобщение от Бог е на света. Месията е на света. Той се подготвя да представи Новото Съобщение. То съдържа Благословия. То съдържа Предупреждение. То съдържа Подготовка.

То няма за цел да замени световните религии, а да установи и презареди техните основни идеи, да ги вдъхнови и да им даде сила и цел за да имат бъдеще – както на света, така и във Великата Общност на живота към която се е устремило човечеството.

Вашите правителства няма да могат да се справят с тази задача. Вашите философи няма да имат отговор за това. Хората, между другото, ще видят частично решение и ще се опитат да го покажат, но отговорът ще дойде от силата във вас и Великата Сила отвъд вас.

Това, което е необходимо е огромна промяна в човешкото разбиране и човешкото поведение. Тези неща ще бъдат наложени от Великата Сила и от вашия отклик. Не всички ще могат да откликнат, но достатъчно от вас трябва да го сторят.

Времето е ограничено. Сега не е момента да бъдете безразлични или нерешителни. Не е лукс да сте невежи или глупави пред лицето на Великите Вълни на промяната.

Светът е под влиянието на Тъмнината. Тя е по-дълбока и с по-големи последици от всичко с което човечеството се е сблъсквало до сега.

Тя навлиза в света във време на голяма уязвимост за човешкото семейство, време на трудности, когато ви предстои важен избор да изберете пътя на себеунищожението – роден от съревнование, конфликти и войни – или другия път на кооперация, обединеност и сътрудничество.

Много хора по света виждат доказателствата за тази опасност, но много от тях все още сънуват и мечтаят за  собствено си задоволяване, неподозиращи и незнаещи за Великите Вълни на промяната наближаващи света.

Ето защо е необходимо тези които откликнат да го направят изцяло – да разпознаят заплахата, да чуят предупреждението и да получат Благословията на Създателя на живота.

Отговор за човечеството съществува но това не е отговор, който хората могат да дадат сами. Този отговор трябва да има силата да зове хората към служба едни на други. Той трябва да има силата да загърби психологическите, социалните и политически идеологии и тенденции, които продължават да подтикват хората и да ги настройват едни срещу други. Той трябва да има достатъчно сила за да събуди състрадание, толерантност и опрощение в човешкото семейство.

Това не е само съвкупност от идеи. Това е силата на изкуплението. Това е зов от Бог и отклик на Божието Създание – отговор в хората, във всеки един от вас.

Получете Благословията. Няма да можете да я разберете интелектуално, но ще можете да я почувствате и ще знаете че е истинска. Ще можете да почувствате пробуждането във вас.

Дайте възможност на това чувство да се зароди в съзнанието ви. Позволете му да ви води напред. Това е водача който Бог ви е предоставил. То е тлеело във вас както и вие около него.

Сега то трябва да бъде пробудено, защото неговото време настъпва. Сега трябва да гледате света с ясен и обективен взор. Време е да оставите настрана глуповатите и детински занимания, които ви правят слаби, невиждащи и уязвими.

Това е времето на Откровенията. Такива времена се случват много рядко – в повратни точки от човешката история, когато Създателят на живота дава на хората голяма Мъдрост и Знание, ново вдъхновение и духовна сила.

Това е вашето време. За това време сте дошли тук на земята. Вие не сте пристигнали тук с помоща на Ангелското Съсловие за да сте обикновени консуматори – да градите само своето гнездо, да се обогатявате и измъчвате.

Въпреки че това може и да е вашата действителност в  момента, тя не е истинската ви действителност, която всъщност е да донесете нещо много специално и ценно на света, нещо което светът не може да има от само себе си, да позволите на този дар да промени и пренасочи живота ви към служба за хората и служба на живота отвъд този свят.

Но тази цел трябва да бъде активирана от великия зов и от обстоятелствата. Следователно, не се отдръпвайте от Великите Вълни на промяната, които наближават, а се изправете срещу тях. Ще бъдете стреснати и несигурни в тяхната сянка, но те ще запалят духовният ви плам и тази духовна сила ще се прояви, защото е Благословена.

Бог зове, за да събуди от мизерните им сънища спящите, за да могат те да откликнат на съдбовното и велико време и за да се подготвят и отдадат даровете си на страдащото човечество  – човечество чиято съдба и бъдеще ще бъдат определени до голяма степен в следващите няколко години. Това е Благословията.

Може да се молите на Бог за много неща. Може да питате за своето спасение. Може да се молите за възможности и облагодетелствуване. Може да се молите за благоденствие на семейството и любимите си хора. Но няма по-голямо нещо от това да откликнете и няма по-голям дар от този, който ви дава Благословията. Защото Благословията откликва на много по-голям въпрос идващ от вас самите, от нуждата на душата ви. Това е комуникация далеч надхвърляща вашият интелект и вашите нужди в момента. Тя осигурява и дава много повече отколкото сте поискали.

Това е пътя. Това е посоката. Това е съзнанието. Това е пътешествието. Това е планина за изкачване. Това е Благословията.

Това е което ще преосмисли и подреди живота ви и ще му даде ново значение. То ще организира мислите ви и ще ви отдалечи от хаоса и противоречията. То, независимо от условията ще донесе Благословията в живота ви така че другите ще могат да го забележат, почувстват и да му отговорят. То е неосезаемо. То е неизразимо. И въпреки това то има силата и мощта да донесе всички добри неща за хората.

Само Благословията може да подготви и предпази човечеството. Само Благословията може да ви посочи пътеката през трудните и опасни времена които предстоят. И само Благословията може да ви подготви за Тъмната Действителност която е на света – Тъмната Действителност която е в състояние да определи бъдещето на всеки един от вас сега и занапред.

Това е времето в което на преден план трябва да излязат обединението на хората, човешката сила и мъдрост. Защото вие се сблъсквате със съревнование отвъд този свят, както и с разрушителни състояния тук на земята. Това са безпрецедентни обстоятелства в човешката история.

Не си мислете че това е далечно бъдеще, което не ви засяга. Докато не видите големите предизвикателства, няма да почувствате тази нужда. Ако не почувствате належащата нужда, няма да разпознаете Благословията. Няма да почувствате нуждата от Благословия. Няма да разберете че без Благословията, човечеството ще навлезе в дълъг период на упадък с ужасни и изключително трудни последици.

Бог разбира трудностите на човечеството дори хората да не са наясно с тях. Бог знае нуждите на душата ви дори ако вие не сте напълно наясно с тях. Бог знае какво предстои за човечеството и зове хората да се готвят – да се събудят и да са съзнателни  – да се готвят.

Божията Воля и човешките решения не са еднакви. Крайният резултат обаче зависи от хората. Създателят ви е подарил Знанието. Ангелите наблюдават света. Крайният резултат обаче е в ръцете на хората.

Хората могат да избират – както много други раси във Великата Общност са го правили от незапомнени времена – да загинат, да западнат, да попаднат под влиянието и въздействието на чужди сили. Това се е случвало безброй пъти както във вашия свят така и в безкрайните граници на вселената.

Какво Бог желае и какво хората избират за себе си са две различни неща. И това е проблема. Това е загатката. Това е което създава Разделението. Това ви прави неспособни да следвате Знанието във вас. Това ви пречи да виждате, поражда глупаво и разрушителено поведение. Оттук, ако можете да видите проблема, бихте могли да намерите и решението.

Зовът трябва да дойде от Бог. Отговорът е в Знанието във вас и у всеки от вас. Не съществува съревнование и конфликт между това Знание. Колко различно е това от вашите идеи и теории, от вашите правила и от правилата на вашето общество.

На края, човечеството трябва да предприеме смели акции и да вземе трудни решения.  Но Зовът е тук.

Вашите решения и действия трябва да следват Благословията, а не да я предхождат. Получете подаръкът на Благословията и тогава стъпка по стъпка ще знаете какво да правите – каква последователност от действия трябва да извършите, промените които да извършите с вашето мислене и трудностите през които да преминете. Действията и разбирането следват Благословията.

За да дадете трябва първо да получите. За да знаете очите ви трябва да са отворени. За да имате куража и силата да отговорите, вие трябва да видите нуждата и да почувствате величието на времето в което живеете.

Трябва да подготвите мисълта и емоциите си. Трябва да се подготвите да получите Благословията и да изпитате отговора в себе си, отклика на Знанието у вас. Трябва да позволите на това Знание да се покаже бавно, без да се опитвате да го контролирате, управлявате или да го манипулирате по някакъв начин.

Така, Благословията ще се развие и ще израсте във вас. Защото Благословията не е нещо моментно. Тя не е нещо което ще изживеете за частица от секундата. Тя не озарява околността през нощта.

Тя дава началото на процеса на възникването и на обновлението. Тя дава началото на процеса на изкуплението, който може да насочи и изпълни живота ви. Такава е нуждата на човечеството и нуждата на душата ви.

Нека силата на Благословията и сериозността на вашата ситуация се прояват в цялата си мощ. И нека преминете през началните страхове, несигурност и некомпетентност за да можете да отговорите на случващото се в живота ви, днес, утре и в бъдещето. Защото това е времето на Откровенията и вие сте тук във времето на Откровенията.