Бог Води Човечеството по Нов Път

Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено на
Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 22 април, 2011 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Бог води човечеството по нов път, път по който то не е вървяло до сега. Защото светът е променен и човечеството се изправя пред Великата Общност на живота във вселената – огромна промяна, повратна точка в дългата човешка еволюция, време на невероятен подем и несигурност, опасно време за човешката история, забързано време наситено със събития.

Бог води човечеството по нов път към световна общност, която да опази света и да отговори на срещата с реалността на живота във вселената, който е вперил жаден взор във вашия свят дори в този момент. Много хора чувстват тази промяна, но не я разбират.

Движението в света расте и живота на хората ще бъде смазан и завладян от големите промени в околната среда и от политически и икономически растеж. Всичко това е започнало и не би могло да бъде спряно, а само смекчено. Това ще изизква голяма и навременна адаптация.

Именно в тази повратна точка от човешката история са пратени Новите Откровения на света и Месията е пратен тук да ги получи, подготви и представи на хората. Това е дълго и трудно пътешествие за него.

Сегашното Съобщение е огромно, по-разбираемо и по-пълно от всяко друго Съобщение пращано някога на света, изпълнено с учения и коментари за да може неговата мъдрост да бъде разпозната и приложена правилно, а не просто оставена на хорската интерпретация.

Хората не виждат и не чуват. Те не познават себе си. И техните естествени умения да разпознават околната среда за повечето от тях са неразвити и загубени.

Това прави мисията на Месията дори още по-трудна. Той трябва да носи Мистерията, защото Откровенията са отвъд реалността на интелекта и отговарят на очакванията, вярата и разбиранията на хората.

Бог води хората по различен път. Този път винаги е бил желан, но ще бъде нов за хората по света. Той ще бъде нов за вашите разбирания.

Великите Откровения от Създателя винаги са такива. Те винаги представят нова реалност, ново съзнание, нова посока и голямо обещание.

Голямо обещание е нужно в този момент за хората защото тъмнината е обхванала света. Само светлината на Знанието, големият интелект който Създателят е посял във вас и във всички раси във вселената, само това ще ви помогне да разберете и откликнете.

Вие ще се завърнете към Бог по Божиите правила. И Божието Съобщение трябва да бъде разбрано, такова каквото е.

Ще има много усилия и раздори в резултат на това и както Месията, така и неговите последователи трябва да бъдат много търпеливи, изправяйки се срещу тези трудности и разочарования.

Тези Откровения няма да бъдат приети в началото и само малцина ще могат да откликнат изцяло и напълно на тях. Но с течение на времето, светът ще задълбочи своите проблеми, Новото Съобщение ще печели последователи, популярност и практическа приложимост.

То отговаря дори на въпроси които не сте задавали. То е подготовка за бъдещето, както и лек за настоящето.

Вашите философи и теолози няма да знаят какво да правят с него. То ще бъде проблем за тях. То няма да затвърждава техните убеждения, на които са се посветили и инвестирали толкова много време. Религиозните лидери ще се борят с него защото то говори за реалност, която те не познават.

Бог води света по различен път. Месията е тук за да осигури Откровенията. Коствало му е десетилетия да ги получи. Ще отнеме десетилетия за да бъдат те познати и приети на света.

Проблемът в случая е времето. Човечеството няма много време да се подготви за новия свят и за контакта с живота във вселената – контакт който вече е започнал, контакт с опасна цел и желания.

Хората са обзети от своите нужди, своите проблеми и желания. Те не забелязват движенията на света. Светът се е променил, но хората не са се променили с него. И в момента вие се изправяте пред нова реалност.

Как би отговорил Бог на това, когато хората се чувстват смазани, когато техните предвиждания за бъдещето не се сбъднат, когато техният спасител не се завърне, когато си мислят че Бог създава тези проблеми за тях?

Откровението отговаря на всички тези неща. Но вие трябва да сте отворени за Откровението и трябва да се изправите пред перспективата за голяма промяна, защото тя е пред света и пред вас и ще продължава да се случва.

Вие не можете да тъпчете на едно място или да се връщате назад хилядолетия и да разбирате какво се случва днес. Защото човешкото развитие е достигнало да нова позиция, позиция на господство на света и позиция на голяма уязвимост във вселената.

Как ще започне вашата подготовка за новия свят и за живота ви във Великата Общност – двете събития които ще променят посоката на човешката история и ще се отразят върху живота на всеки човек?

Правителствата не знаят. Религиозните лидери не знаят. Експертите не знаят. Университетите не могат да подготвят хората.

Откровенията трябва да дойдат от Създателя на целия живот и това се случва сега. Защото вие живеете във времето на Откровенията и Месията е на света. Докато той е на света вие имате възможност да се подготвите и да ги получите. Когато той си отиде, всичко ще бъде по-различно. Всичко ще бъде много по-трудно. Затова той е Светлината на света.

Той е добър и скромен човек и няма други претенции освен да бъде Месия, защото това е ролята, дадена му за света. Той трябва да подготви човечеството за новия свят чрез Откровенията. Той трябва да подготви хората за Великата Общност чрез Откровенията. Той трябва да говори за огромната промяна, която приближава и която е обхванала вече хората навсякъде, чрез Откровенията.

Господ води хората по нов път. Способно ли е човечеството да се движи? Могат ли хората да откликнат? Можете ли вие да откликнете? Можете ли да приемете че живеете във времето на Откровенията и да разберете какво е значението на това събитие за живота ви и за предизвикателствата които ви предстоят?

Хората не разбират колко много зависи живота им от условията и състоянието на света и движенията в него. Тази действителност е представена само сред най-бедните народи. В благоденстващите, богатството изолира от реалността на живота до някаква степен и за известно време. Но това богатство ще изчезне и действителността ще излезе наяве.

Важното е как човечеството ще откликне и ще се подготви. Важно е какво ще предприемат хората и какви решения ще вземат. Какъв глас слушат, дали силата и присъствието на Знанието което Бог им е дал да ги води и предпазва, или гласа на тяхната култура,  гласа на страха или гласа на яростта или амбицията.

Това е изключително важен избор за личността и това което отделните личности решат ще определи съдбата и бъдещето на човечеството.  Следователно, отговорността пада върху всеки, а не само върху лидерите и институциите.

Ето защо Бог дава Новото Съобщение на хората, а не на лидерите на народите. Защото лидерите не са свободни. Те са закрепостени за техните офиси и за тези които ги избират, към очакванията на другите. Ето затова Откровенията идват до вас и до всички хора. Техните решения и решителност ще наклонят везните в една или друга посока.

Хората желаят много неща. Те не искат да губят това което притежават. Те са обсебени от момента. Те не са в състояние да видят посоката в която върви живота им.

Откровенията ще бъдат огромен шок и невероятно предизвикателство за всеки. Но това е шока на Откровнията. Предизвикателството се изправя срещу Волята Божия. Предизвикателството е дали можете да откликнете, както и естеството на вашия отговор.

Вие не можете да стоите там където сте, защото светът се е променил и неговата воля се е променила. Всичко се движи и променя. Вие също трябва да се променяте. Това е в хармония със света. Корените му са в изолацията. Това е освобождаване от объркаността и маниите. Това е да се учите да слушате, да наблюдавате, да успокоявате съзнанието си за да можете да виждате. Това е изоставяне  на недоволството и болката с цел да разберете до къде сте стигнали. Това е да учите Стъпките към Знанието, за да може Присъствието и Силата на Бог да говори на вас и чрез вас.

Откровенията водят човечеството по нов път. Желаят ли хората да вървят по този път, или ще изостанат – изправяйки се срещу Великите Вълни на промяната, спящи на брега докато Великите Вълни нарастват, живеейки за момента и мислейки че всичко е наред, в невъзможност да отговорят на знаците на света, живеейки с предположения които не са в съответствие с действителността на живота?

Кой може да отговори? Кой ще може да види? Кой ще може да чуе? Кой ще изостави своите идеи, вярвания и предпочитания за да може да види, да чуе е да знае нещо?

Това ще поиска от вас Месията да сторите. Това изизкват Откровенията. Това изизква животът в новия свят. Това изизква животът във Великата Общност, към която се присъединявате.

Ще бъде ли човечеството достатъчно глупаво и недодялано, невежо и неотговорно, била ли е забелязана и използувана неговата интелигентност? Това са важните въпроси. Отговорите не са очевидни, защото не са се появили още. Те още не са тествани в реалността.

Но Създателят на живота обича хората и техния свят и е пратил силата на изкуплението на света – да изкупи личността и да възобнови нейната сила и почтеност, за да може да посрещне огромните предизвикателства в живота показващи се на хоризонта.

Бог води хората по различен път. Време е да се готвите, да приемете и подкрепите Откровенията.

Хората ще се оплакват. Те ще протестират. Те ще се противопоставят. Те ще обвиняват Месията. Те ще отричат и осъждат Откровенията. В невъзможност да отговорят, не желаещи да преосмислят живота и идеите си, те ще се противопоставят.

Това винаги се е случвало във времето на Откровенията.Тези, които са инвестирали най-много в миналото ще се противопоставят на новия свят и на всичко ново в него. Те не могат да видят. Те няма да знаят. Те нямат куража да преосмислят своите позиции. Те нямат смиреността да се изправят срещу Откровенията.

Какво Бог би могъл да стори за тях? Те искат толкова много от Създателя, но не могат да откликнат на неговия призив. Какво Бог би могъл да стори за тях?

Бъдете от първите, които ще отговорят, така че големите дарове в живота ви да се проявят и да имате възможността да напреднете в живота си.

Това е силата на Откровенията – да освободят мъдростта и Знанието от които човечеството се нуждае горещо, за да се подготви за бъдещето, което ще бъде много по-различно от миналото.

Благословията е с вас. Силата на изкуплението е в Знанието у вас. Но как да бъде запалена искрата на Знанието, за да можете да го докоснете, да го разберете и да го последвате успешно?

Тя трябва да бъде запалена от Бог. Откровенията са тук за да помогнат на изкуплението на личността, в подготовката за новия свят и за човешката съдба във вселената, която тепърва ще бъде узната и осъществена.

Време е да откликнете. Време е да бъдете наистина откровени със себе си, не да базирате живота си на предимството на страховете си, а на истинското разбиране във вас.

Изправяйки се срещу Новите Откровения те ще ви предизвикват да откликнете с дълбока откровеност. Това е най-голямото предизвикателство в живота ви.

Бог води човечеството по нов път.