Những Bí Mật của Thiên Đàng

Bí Mật 1
Chúng Tôi ở trên bề mặt thế giới của bạn, nhưng môi trường của bạn thì trong suốt đối với Chúng Tôi như một cái ao cạn với cá. Thậm chí còn hơn thế nữa, bởi vì bản thân Chúng Tôi đã sống trong cái ao đó rất nhiều lần. Chúng Tôi biết rất nhiều nữa. Nếu con cá có thể lắng nghe suy nghĩ của những người quan sát nó mà đang đứng bên trên lãnh thổ của nó, nó có thể học về mọi thứ khác — về cây cối và bầu trời, hoa lá, cội nguồn của nước chảy vào cái ao của nó và định mệnh của nước được rút từ cái ao của nó. Đối với bạn cũng vậy. Bạn có thể học về những gì nằm ngoài lãnh thổ của bạn, bởi vì giống như con cá, bạn sống bên trong toàn thể vũ trụ, không phải trong một cái ao nhỏ. Mặc dù con cá có thể sống cả đời nó trong một nơi nhỏ như vậy, nó bơi trong toàn bộ vũ trụ, với bầu trời và các vì sao ở trên nó và ở dưới nó nữa. Không phải điều này cũng đúng với bạn sao?

Bí Mật 2
Chúng Tôi công khai bản thân để bạn có thể biết về sự hiện diện của Chúng Tôi và biết rằng có một Kế Hoạch Tổng Thể. Đó là Kế Hoạch này mà bây giờ bạn phải nhận thức được, bởi vì cho đến khi bạn làm điều đó, cuộc đời bạn sẽ vô định, không có mục đích nhất định, chỉ với những lỗi lầm của bạn để dạy cho bạn.

Bí Mật 3
Chúng Tôi mong muốn tất cả các bạn nhận được niềm vui đang chờ đợi bạn. Trong thế giới của Chúng Tôi, có niềm vui. Có rất ít người trên thế giới này có thể chứa được niềm vui mà Chúng Tôi cảm nhận. Chúng Tôi không bị ràng buộc bởi những gì không thể thành công. Chúng Tôi không tuyệt vọng. Chúng Tôi không đơn độc.

Bí Mật 4
Đi theo là đoàn tụ, đoàn tụ là được đoàn tụ lại.

Bí Mật 5
Thiên Chúa phải đi vào một thế giới nơi Chúa không được chào đón, theo những cách không tạo ra sự sợ hãi và hoảng sợ giữa những người tin rằng thế giới là thực tại duy nhất của họ. Chính vì lý do đó mà Ý Muốn của Chúa thể hiện bản thân theo những cách tinh tế và tài tình trong thế giới này.

Bí Mật 6
Khi không có Sự Hiện Diện của Chúa, mọi câu hỏi nảy sinh. Trong Sự Hiện Diện của Chúa, mọi câu hỏi biến mất.

Bí Mật 7
Trong thế giới này, có sự tôn trọng lớn lao cho tự do của việc lựa chọn, nhưng đối với một tâm trí nâng cao, lựa chọn là thứ cần được thoát khỏi, không phải để đạt được.

Bí Mật 8
Niềm tin có một phục vụ tạm thời, để trao cho bạn khuôn khổ để trải nghiệm lại một trải nghiệm mà bạn đã có rồi.

Bí Mật 9
Bạn có nghĩ rằng Kế Hoạch kêu gọi một nhóm những kẻ mộng mơ? Không hiệu quả, bất lực, thiếu can đảm? Chúng Tôi đảm bảo với bạn rằng đây không phải là vậy. Bạn phải mạnh mẽ — dịu dàng, nhạy cảm và mạnh mẽ.

Bí Mật 10
Thiên Chúa trả lời thông qua các Giáo Viên. Họ là câu trả lời của Chúa. Họ có thể thông dịch Ý Muốn của Chúa thành một trải nghiệm mà bạn có thể chấp nhận, nhận biết và xem trọng. Chính thông qua những mối quan hệ này mà Ý Muốn của Chúa sẽ trở nên luôn hiện hữu đối với bạn.

Bí Mật 11
Bây giờ thời đại cũ sắp kết thúc. Sự kết thúc của nó sẽ khó khăn và đầy sóng gió. Tuy nhiên bạn đang chuẩn bị cho sự ra đời của thay đổi này và sự bắt đầu của một trật tự mới. Sự hỗn loạn mà bạn đã cảm thấy trong cuộc sống cá nhân của mình là dấu hiệu rằng bạn đang chuẩn bị cho một thế giới trong thay đổi.

Bí Mật 12
Khi tâm trí được kết hợp với Linh Hồn, nó ở đúng vai trò của nó. Nó nhận ra chức năng của mình và có khả năng hoàn thành nó một cách hoàn hảo.

Bí Mật 13
Nhu cầu để nhận lãnh của bạn thì thật sự vĩ đại. Hãy chấp nhận những giới hạn hiện tại của bạn. Chúng chỉ là tạm thời, nhưng bạn phải làm việc với chúng nếu bạn muốn tiến bộ. Tiềm năng không phải là thành tựu. Bạn không phải là bậc thầy. Không có bậc thầy nào đang sống trong thế giới này, bởi vì sự thông thạo tồn tại bên ngoài thế giới này.

Bí Mật 14
Nếu bạn là nhân chứng cho nỗi sợ hãi của mình, nó sẽ biến mất. Nếu bạn là nhân chứng cho điều gì là chân thật, nó sẽ lớn lên. Chính điều này trong trải nghiệm của bạn mà sẽ dạy cho bạn sự khác biệt, và bạn sẽ không nghi ngờ.

Bí Mật 15
Về vấn đề nghe: nhiều người trong số các bạn chuẩn bị lắng nghe nhưng bỏ cuộc quá sớm. Các Giáo Viên không cần sự chuẩn bị, nhưng bạn cần tìm cách nghe, và sự tiếp thu này phải được phát triển. Nó đang đào tạo lại tâm trí để ở trong mối quan hệ.

Bí Mật 16
Có nhiều sự trì hoãn tuyệt vời trên hành trình của bạn, nhưng chúng không tuyệt vời bởi vì chúng là sự trì hoãn.

Bí Mật 17
Để tiến vào trong sự hợp nhất thiêng liêng với các Giáo Viên của bạn, bạn phải chia sẻ sự vĩ đại của các Giáo Viên của bạn, do đó giải thoát bạn khỏi những ý tưởng suy nhược và những nghi ngờ về bản thân mà đã là bối cảnh mà bạn đã cố gắng tổ chức và chỉ đạo các vấn đề của bạn và thiết lập cuộc sống của bạn trong sự tha hương.

Bí Mật 18
Bạn không thể trực tiếp chạm đến Chúa mà không tham gia vào các mối quan hệ thiêng liêng. Vì vậy, sự quan tâm của bạn về các mối quan hệ thì thật sự được thúc đẩy, nhưng nó bị hiểu sai và định hướng sai. Bạn cảm thấy sự thôi thúc, nhưng bạn không biết nó đến từ đâu.

Bí Mật 19
Cơ thể, được tạo ra như một phương tiện của sự tách biệt để che giấu và che đậy bạn, trở nên thiêng liêng khi nó được chia sẻ cho một mục đích thiêng liêng.

Bí Mật 20
Bạn có thể trì hoãn, nhưng bạn không thể thay đổi con đường mà bạn phải chọn. Bạn có thể phàn nàn về tình trạng của thế giới như bạn nhận thức nó, nhưng không phải rằng nó đơn thuần là biểu hiện rằng những thứ thay thế của bạn cho hạnh phúc cuối cùng đang làm bạn thất vọng và chẳng phải bạn đã không vô tình mang lại điều này sao? Trạng thái tách biệt của bạn đang làm bạn thất vọng, và bạn không thể thoát khỏi nhận thức này. Những khổ sở của nó đến trong nhận thức của bạn mỗi ngày.

Bí Mật 21
Retreana Carvedan Celton Iy. Hãy nhận lãnh Trái Tim của Chúa thông qua Gia Đình Thánh Linh được tụ họp xung quanh bạn.

Bí Mật 22
Những hối tiếc của bạn chính là cái vòng gai mà bạn đang đội. Hãy tháo nó ra.

Bí Mật 23
Hãy dọn đường. Hãy can đảm. Không có lựa chọn, con đường của bạn sẽ trở nên rõ ràng.

Bí Mật 24
Thế giới sẽ thúc đẩy bạn tìm kiếm sự thật bởi vì nó cung cấp không gì cả cho bạn.

Bí Mật 25
Đúng là Chúng Tôi đã được chỉ định cho bạn, từ sự lựa chọn của riêng Chúng Tôi và của bạn nữa. Nhưng bạn đã quên và Chúng Tôi thì không.

Bí Mật 26
Bạn sẽ học cách chia sẻ cơ thể mình bằng cách nhận ra các mối quan hệ mà nó chứa đựng. Nó sẽ không còn là một nhà tù nơi bạn nghĩ rằng bạn sống và chết trong đó, nhưng là một ngôi đền nơi những người thân yêu của bạn đến để gia nhập với bạn trong bình an và hôn phối.

Bí Mật 27
Đúng là mạng lưới của các Giáo Viên thật là vĩ đại. Nó thật vĩ đại, ngoài sức tưởng tượng của bạn. Nó trải dài khắp vũ trụ, và tất cả các thiên hà đã được tạo ra. Bởi vì các Gia Đình Thánh Linh không thể bị giới hạn bởi thời gian hay không gian. Chúng vượt qua khỏi mọi chiều không gian, vào trong Trái Tim của Chúa. Đây là những Tia Sáng Vĩ Đại, bởi vì ở mức độ cao nhất, chúng trở thành ánh sáng thuần khiết, biểu hiện thuần khiết. Và bạn sẽ nhận ra rằng bạn không chỉ đơn thuần đang trải nghiệm sự truyền đạt. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn là sự truyền đạt. Cuộc đời bạn là sự truyền đạt. Bản Chất của bạn là sự truyền đạt. Không có gì khác.

Bí Mật 28
Chúng Tôi không thể lấy thói quen đau khổ của bạn khỏi bạn, nhưng Chúng Tôi có thể thể hiện cho bạn thấy rằng nó không còn có giá trị đối với bạn, và không cần được gọi lên khi đáp lại sự thay đổi hoặc trải nghiệm hoặc thông tin mới. Bạn vẫn chịu trách nhiệm về trải nghiệm của bạn, nhưng bạn không thể dẫn dắt bản thân.

Bí Mật 29
Chúng Tôi đảm bảo với bạn, bạn đã đến để tìm kiếm Gia Đình của mình. Việc bạn có thể chấp nhận ý kiến này dựa trên niềm tin trước đây của mình hay không là điều mà bạn phải giải quyết ngay từ đầu, nhưng Chúng Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng bạn đã đến để tìm kiếm Gia Đình của mình.

Bí Mật 30
Ở trạng thái nào đó trong quá trình phát triển của bạn, bạn sẽ đáp lại những người trong Gia Đình Thánh Linh của bạn, bởi vì họ gần gũi với bạn theo cách mà bạn không thể diễn tả được. Nó được cảm nhận một cách sâu sắc. Bạn sẽ biết họ. Bạn sẽ cảm thấy bị thu hút. Bạn sẽ cố gắng đưa ra lý do cho sự thu hút của bạn, nhưng bạn không thể, bởi vì đó là sự kết nối sâu hơn sự hiểu biết của bạn. Nó mạnh hơn những quyết định của bạn.

Bí Mật 31
Thế giới không thể chữa lành những căn bệnh của nó. Nó không biết cách chữa trị của nó. Thế giới cũng sẽ không được hoàn thiện cho đến khi điều ở bên kia có thể chấp nhận được. Bởi vì một thế giới hoàn thiện giống như cánh cổng tự mở ra. Miễn là thế giới được tìm kiếm như một nơi cô lập, nó sẽ được duy trì trong sự hỗn loạn để phục vụ mục đích đó.

Bí Mật 32
Chúa đã chiến thắng cuộc chiến, nhưng con cái của Chúa vẫn tiếp tục đấu tranh.

Bí Mật 33
Hãy hài lòng vì bạn có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi, vì điều đó vĩ đại hơn chữ viết. Trái tim bạn sẽ đáp lại chúng tôi. Nó biết ngôn ngữ mà Chúng Tôi nói, sứ mệnh mà Chúng Tôi chia sẻ với bạn. Bởi vì trái tim không mù quáng và chỉ đáp lại tiếng gọi này.

Bí Mật 34
Chúa Thánh Thần là ý muốn của bạn. Đó là ý muốn mà bạn chia sẻ với Chúa. Đó là ý muốn bạn chia sẻ với Gia Đình của bạn. Cùng với nó là Kế Hoạch mà sẽ cứu rỗi bạn, thiết lập phần đặc biệt của bạn, phần mà chỉ bạn mới có thể hoàn thành. Điều Chúa đã ban cho bạn là ý muốn của bạn, bởi vì Chúa đã ban cho bạn Tri Thức.

Bí Mật 35
Khi các thành viên Gia Đình của bạn tập hợp bên trong bạn và xung quanh bạn, họ trao cho bạn tất cả những gì họ đã học được.

Bí Mật 36
Việc bạn tin rằng bạn có lựa chọn chính là dấu hiệu rằng sự chắc chắn của bạn nằm ngoài nhận thức của bạn. Bởi vì khi bạn biết, không có lựa chọn nào. Điều được biết là của Chúa. Theo thời gian, Nhận Biết của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức gánh nặng của việc ra quyết định sẽ rơi khỏi bạn. Không có lựa chọn, tâm trí được tự do và có thể nghỉ ngơi và tận hưởng, không sợ hãi về những gì nó phải lựa chọn giữa nhau. Không có lựa chọn là niềm tin hoàn hảo vào nhận thức rằng mọi thứ được biết đều dẫn đến hòa bình lớn hơn.

Bí Mật 37
Tốn thời gian hơn nhiều để chuẩn bị hơn là để hành động.

Bí Mật 38
Khi bạn trở nên dễ lĩnh hội, bạn sẽ nghe thấy nhiều giọng nói. Không phải tất cả chúng đều nói thật. Hãy trở thành một người lắng nghe giỏi.

Bí Mật 39
Thế giới sẽ cần bạn, và bạn phải cam kết bản thân cho nó. Đó không phải là một thế giới của những lựa chọn tuỳ tiện mà là một thế giới của những yêu cầu vĩ đại, và những yêu cầu mà nó đưa ra sẽ cho bạn thấy sự vĩ đại của chính bạn.

Bí Mật 40
Khi bạn nói sự thật, mọi người đều hưởng lợi, nhưng sự thật bạn nói không thể được xác minh bởi tâm trí nghi vấn của bạn, bởi vì nó không đến từ nguồn này.

Bí Mật 41
Ý Muốn của Chúa được xem là một lựa chọn chứ không phải là sự chắc chắn. Miễn là đây là trường hợp, Chúng Tôi phải hướng dẫn bạn cách lựa chọn một cách khôn ngoan. Nhưng vượt qua khỏi điều này, việc lựa chọn là không cần thiết.

Bí Mật 42
Các Giáo Viên sẽ trao cho bạn một trải nghiệm tinh khiết về mối quan hệ. Bạn không thể nhìn thấy họ; họ rất khó để đánh giá. Sự gắn kết của bạn đối với họ sẽ được thiết lập chắc chắn trước khi sự xuất hiện của họ được biết đến.

Bí Mật 43
Mỗi khi Sự Hiện Diện của tình yêu được cảm nhận, nó luôn là kết quả của một mối quan hệ đang được trải nghiệm, cho dù đó là mối quan hệ mà bạn nhận thức được hay không. Sự Hiện Diện này chỉ đơn thuần là kết quả của mối quan hệ.

Bí Mật 44
Trải nghiệm về Chúa trực tiếp là trải nghiệm của tất cả các mối quan hệ cùng một lúc.

Bí Mật 45
Chúng Tôi đã nói nhiều lần về trải nghiệm về Chúa trong bối cảnh của mối quan hệ và sự truyền đạt. Nó được mang đến cho bạn theo cách này để bạn có thể thực hành với mọi thứ mà bạn tiếp xúc.

Bí Mật 46
Bạn có biết rằng bất cứ khi nào bạn khó chịu hay sợ hãi, đó luôn là bởi vì bạn nghĩ rằng bạn cô đơn? Không thể nào để khó chịu hay sợ hãi nếu bạn không cô đơn. Thật vậy, giá trị của việc biết rằng một người khác đang ở bên bạn là đủ để truyền cảm hứng cho bạn để làm những công việc vĩ đại trong thế giới của bạn. Chỉ một. Nhưng bạn có hàng nghìn.

Bí Mật 47
Chúng Tôi đã giới thiệu ý tưởng về Gia Đình Thánh Linh để mở rộng phạm vi của bạn cho mối quan hệ, mà là khả năng của bạn để giao tiếp và để hòa nhập nhiều hơn Tạo Hoá của Chúa bên trong hệ thống suy nghĩ tinh thần của bạn. Bởi vì gia đình là thiết yếu cho trải nghiệm của bạn về mối quan hệ. Tuy nhiên Gia Đình Thánh Linh mà bạn sẽ được kêu gọi để làm sâu hơn trải nghiệm của mình thì lớn hơn nhiều.

Bí Mật 48
Chúng Tôi biết cách giải quyết những khó khăn mà thế giới đối mặt bởi vì Chúng Tôi đã tự giải quyết chúng cho bản thân.

Bí Mật 49
Không có sự riêng tư nào. Tuy nhiên, thật sự, đây là sự cứu rỗi của bạn bởi vì tất cả những gì bạn mong muốn đều ở bên bạn. Những người bạn đã yêu thương trong những kiếp trước, những thành tựu bạn đã đạt được, những người thân yêu mà bạn đã gắn bó, tất cả đều dành cho bạn ngay lúc này.

Bí Mật 50
Nếu tâm trí không bị bận tâm bởi những suy nghĩ của riêng nó, nó tự nhiên cho đi và nhận lãnh sự truyền đạt. Thật vậy, nó làm điều này ngay cả khi nó bận rộn, nhưng nó không nhận thức rằng điều này đang xảy ra.