Sự Thể Hiện Bản Thân và Môi Trường Tinh Thần

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 8 tháng 4 năm 1992
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Mọi điều bạn nói và mọi thứ bạn làm đại diện cho bạn trên thế giới. Chúng đại diện cho những gì bạn nghĩ và những gì bạn xem trọng, những gì bạn đang suy ngẫm và những gì bạn đang tránh né. Hành động của bạn nói rất to, to hơn cả lời nói của bạn. Ở đây bạn đang thể hiện những gì bạn xem trọng và những gì bạn cảm thấy là bạn hàng ngày, trong vô số cách. Đây là sự thể hiện bản thân của bạn. Chỉ một phần nhỏ của nó là được nhận thức bởi bạn. Phần còn lại bạn không nhận thức được. Ở mức độ nào đó, bạn không thể nhận thức về nó một cách khách quan cho đến khi bạn khá tiến triển bởi vì làm sao bạn có thể quan sát bản thân mọi khoảnh khắc của mỗi ngày?

Ngay cả trong giấc mơ của bạn, bạn cũng đang thể hiện bản thân. Mặc dù bạn có thể không thấy được bằng chứng vật chất của điều này, trong môi trường tinh thần bạn đang tạo ra một hiệu ứng. Môi trường tinh thần đang kích thích bạn, và bạn đang kích thích nó, mọi khoảnh khắc của mỗi ngày, mặc cho bạn đang tỉnh hay ngủ. Khi bạn học cách trở nên nhận thức hơn về môi trường tinh thần, bạn sẽ thấy được nó vận hành, và nó sẽ giúp mở mắt bạn về sự tương tác vĩ đại xảy ra giữa con người và giữa con người với môi trường của họ. Nó đang xảy ra vào mọi lúc. Ở đây, thật vậy, bạn đang bước vào một phạm vi lớn hơn của sự sống. Phạm vi này sẽ thể hiện sự tương tác lớn hơn và sẽ tiết lộ những ảnh hưởng đang tạo ra nó khắp thế giới.

Việc trở nên nhận thức về môi trường tinh thần thể hiện một phần cần thiết trong quá trình giáo dục của bạn trong việc học cách nhận biết và nhận lãnh Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn sẽ không thể chia sẻ ngôn ngữ với sự sống thông minh từ bên ngoài. Những giá trị của bạn sẽ khác; hành vi của bạn sẽ khác; ngoại hình của bạn sẽ khác; có lẽ động cơ của bạn sẽ rất khác. Nhưng trong môi trường tinh thần bạn sẽ có thể hiểu được sự thể hiện bản thân của họ. Họ đang tìm cách hiểu được sự thể hiện bản thân của bạn, ngay cả vào lúc này. Vì vậy, việc học về môi trường tinh thần là thiết yếu, không chỉ cho việc sống thành công trong thế giới, mà còn để gặp gỡ sự sống thông minh từ bên ngoài, mà là một phần cần thiết của quá trình giáo dục của bạn khi thế giới bây giờ chuẩn bị để trỗi vào trong một phạm vi lớn hơn của sự sống.

Do đó, khi bạn xem xét sự thể hiện bản thân của mình, hãy xem xét nó theo một nghĩa rất trọn vẹn. Và hãy nhớ rằng, bạn chỉ nhận thức được một phần trăm nhỏ của những gì bạn đang truyền đạt đến thế giới xung quanh. Có lẽ những điều bạn muốn nói hoặc định nói và muốn làm hoặc định làm thể hiện phần trăm nhỏ này của sự thể hiện bản thân tổng thể của bạn. Sự thể hiện bản thân của bạn có tác động vĩ đại lên mối quan hệ của bạn với người khác và sẽ quyết định phần lớn cách họ nhìn nhận bạn cũng như cách họ đáp lại bạn.

Việc nhận thức được suy nghĩ và hành vi của mình dẫn đến việc bạn trở nên nhận thức về sự thể hiện bản thân của mình trong thế giới và mở ra nhiều con đường mới để biểu hiện này được đưa ra một cách có ý thức thay vì được thể hiện một cách tự động. Ở đây có những bước đột phá thật sự trong việc học, bởi vì ở đây con người nhận ra rằng họ có thể có tác động lớn hơn nhiều đến thế giới so với những gì họ đã nhìn nhận trước đây. Họ nhận ra rằng họ có thể có tác động lớn hơn nhiều lên các mối quan hệ của họ. Điều này xác nhận quyền lực của họ và cơ hội để quyền lực này được thể hiện một cách có ích. Đây là một phần lớn của giáo huấn vĩ đại đang được trình bày trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Giống như mọi hình thức giáo dục vĩ đại, nó có nhiều giai đoạn phát triển, nhiều ngưỡng cửa học tập và nhiều cơ hội để đạt được những nhận biết mới và để đánh giá lại những nhận biết cũ.

Bạn đang thể hiện bản thân liên tục. Suy nghĩ của bạn đang ảnh hưởng lên môi trường tinh thần, và hành động của bạn đang ảnh hưởng lên môi trường vật chất. Bạn sống trong cả hai môi trường. Chúng cùng tồn tại với nhau. Bạn ngày càng trở nên nhận thức hơn về môi trường vật chất của mình, nhưng môi trường tinh thần vẫn là một bí ẩn lớn đối với bạn. Mọi người khác cũng đang sống trong những môi trường này, và họ cũng đang thể hiện bản thân mọi khoảnh khắc mỗi ngày. Sự tương tác giữa con người, do đó, trở nên khá phức tạp. Nó phức tạp bởi vì con người không nhận thức về sự thể hiện bản thân của mình. Họ tương tác với nhau, nhưng sau đó họ có những diễn giải của họ về sự tương tác, mà có thể hoàn toàn khác với chính sự tương tác đó. Khi bạn không nhận thức về điều gì, bạn đưa ra phán đoán để trao cho bản thân những giải thích mà trên đó bạn xây dựng các giả định của bạn về sự sống và ý thức của bạn về bản thân.

Sự phức tạp này giữa con người là không tự nhiên. Nói cách khác, nó không được định để là như vậy. Nó bị phức tạp hoá bởi việc con người không nhận thức được sự thể hiện bản thân của mình và bởi vì họ không nhận thức được sự thể hiện bản thân của mình, họ dựa hành động và suy nghĩ của họ trên các giả định, mà có thể ít liên quan đến thực tế như nó đang diễn ra giây phút này sang giây phút kia. Đây là điều khiến mọi thứ trở nên phức tạp giữa con người.

Thật vậy, nếu bạn nghĩ về điều này và xem xét nó, nó có vẻ vô cùng phức tạp. Làm thế nào ai đó có thể đạt được trải nghiệm chân thật về biểu hiện bản thân và sự tương tác với những người khác mà không bị điều khiển bởi sự sợ hãi cá nhân hoặc sở thích cá nhân, bởi phán xét và niềm tin? Làm thế nào ai đó có thể có một trải nghiệm thật và trực tiếp mà không bị tô màu bởi những thứ này hoặc bị bóp méo bởi chúng? Thật vậy, bởi vì con người nhận thức rất ít về môi trường tinh thần mà họ sống trong và có rất ít nhận thức về sự thể hiện bản thân của họ, vấn đề này có vẻ khổng lồ và giải pháp có thể có vẻ xa vời trong tương lai, nếu nó có thể được thực hiện.

Câu trả lời cho câu hỏi vô vọng chính là việc khẩn cầu một Quyền Lực Vĩ Đại, ở bên Quyền Lực Vĩ Đại và học từ Quyền Lực Vĩ Đại. Quyền Lực Vĩ Đại ở bên trong bạn. Nó ở với bạn vào lúc này. Nó không ở xa; nó không phải là một vị thần vĩ đại trên một ngai vàng vĩ đại mà quá xa cách và quá huy hoàng đến mức bạn không thể tiếp cận nó. Quyền lực được ban cho bạn trong quyền lực của Tri Thức mà bạn sở hữu. Việc đi theo Tri Thức kết nối bạn vào tương tác thật sự giữa con người, dạy bạn những hình thức giao tiếp tinh tế đang xảy ra và đưa bạn vào trong nhận thức về hành vi và suy nghĩ của chính mình để bạn có thể nhận ra biểu hiện bản thân của bạn là gì, nó đang thể hiện điều gì và những cách thức mà nó thể hiện thông điệp của nó một cách hiệu quả nhất.

Việc đi theo Tri Thức cũng dạy bạn cách người khác đáp lại bạn và cách bạn đáp lại họ. Nó trao cho bạn cách nhìn này và hiểu biết này bởi vì nó tiết lộ những gì đang xảy ra, không với diễn giải. Nó chỉ đơn giản giúp bạn nhận thức về vận hành của sự tương tác của bạn với người khác. Cơ hội thành công ở đây và những lợi ích có thể thu được từ nó là rất bao la và rất lớn đến mức bạn không thể tưởng tượng được tác động mà điều này sẽ có lên các mối quan hệ của bạn và cảm giác hạnh phúc của bạn. Ngoài việc học được điều này, còn có những kỹ năng thiết yếu để trau dồi theo thời gian để giúp bạn tương tác với Các Thế Lực Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở trong thế giới vào lúc này và những loài sẽ là một phần của cuộc sống bạn trong tương lai theo cách ngày càng tăng.

Những gì bạn nghĩ và những gì bạn làm được dẫn dắt bởi những gì bạn xem trọng và bởi những gì bạn cảm thấy là thiết yếu. Do đó, để học về biểu hiện bản thân của bạn, bạn phải tìm hiểu những điều này có ý nghĩa gì đối với bạn. Ở đây, để có thể bắt đầu phát triển cách nhìn thật sự khách quan về bản thân, trước tiên bạn phải nhận ra cách bạn muốn nhìn bản thân, cách bạn muốn nhìn thế giới và cách bạn muốn nhìn người khác. Ở đây bạn phải đối mặt với nỗi đau và sai lầm của mình, không phải để lên án bản thân nhưng với mong muốn để thấy và để hiểu. Ở đây bạn học cách nhìn người khác với sự khách quan lớn hơn, không phải để lên án họ nhưng để thấy và để hiểu.

Khả năng để đạt được sự khách quan này và nhận thức này về bản thân đến bằng cách đi theo các cách thức được cung cấp trong Con Đường Tri ​​Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bởi vì bạn không thể tự dạy mình những kỹ năng này. Bạn không thể nâng mình lên. Bạn phải kết nối tâm trí cá nhân của mình vào những hình thức giáo dục cụ thể mà cho phép nó hòa hợp với cuộc sống lớn lao của bạn và tâm trí lớn lao của bạn, mà được đại diện bằng Tri Thức của bạn.

Do đó, câu trả lời về việc điều này có thể được thực hiện bằng cách nào là bằng việc đi theo cách thức chuẩn bị. Làm sao có thể có bất kỳ loại câu trả lời nào khác? Ngay cả khi tôi nói, “Làm điều này” và “Làm điều đó,” nó sẽ có vẻ như nằm ngoài tầm với của bạn. Các yêu cầu sẽ có vẻ như quá lớn. Đó là lý do tại sao bạn cần một hình thức phát triển chậm và tăng dần. Việc học của bạn luôn bị uốn nắn bởi mong muốn của bạn cho nó và năng lực của bạn của nó. Bạn có thể gia tăng mong muốn của bạn một cách có chủ ý, nhưng năng lực của bạn phải được tăng lên theo thời gian thông qua các cấp độ tăng dần của việc học và tái hòa nhập. Bạn không thể chỉ mở rộng năng lực của mình bởi vì bạn muốn nó được mở rộng. Điều này cần có thời gian và sự chuẩn bị. Mong muốn học hỏi phải có sự sẵn lòng và ý định ngày càng tăng của bạn để tìm tòi, để khám phá và để hiểu. Và nó phải được đi kèm bởi sự kiên trì và nhẫn nại khổng lồ để năng lực học tập của bạn được nhận biết như trong hiện tại và rồi để nó được mở rộng một cách chậm và an toàn.

Hãy để tôi đưa ra một ví dụ. Nếu đột nhiên bạn nhận thức được tất cả các liên lạc đang diễn ra trong môi trường tinh thần xung quanh bạn, bạn chắc sẽ phát điên. Nó sẽ là quá nhiều kích thích đối với bạn. Nó sẽ gây bối rối. Bạn sẽ không thể thoát khỏi nó. Nhận thức này sẽ rất có hại cho bạn bởi vì bạn chưa có khả năng tham gia vào sự liên lạc này một cách có ý thức hoặc hiểu được nó hoặc sát nhập ý nghĩa của nó. Điều này đòi hỏi một trí óc rất phát triển để có thể làm được điều này – một tâm trí có khả năng trải qua quãng thời gian dài tĩnh lặng và quan sát mà không phán xét, một tâm trí không bị thúc đẩy bởi tham vọng và ham muốn, một tâm trí có thể bình tĩnh và quan sát, một tâm trí có thể chờ đợi câu trả lời trỗi lên thay vì sáng chế chúng cho sự thỏa mãn bản thân hoặc cảm giác an toàn của riêng nó. Bạn không có tâm trí này vào hiện tại, mặc dù bạn có thể có được nó theo thời gian.

Do đó, bạn không thể nhảy vào trạng thái được gọi là “siêu ý thức” mà không phá hủy khả năng của bạn để tương tác với bản thân, với người khác và với thế giới. Một khi bạn nhận ra rằng bạn có giới hạn và rằng những giới hạn này không nên bị vi phạm, thì bạn sẽ cảm kích sự chuẩn bị đã được trao cho bạn. Bạn sẽ chấp nhận sự thật rằng nó cần nhiều thời gian. Và bạn sẽ cảm thấy tự tin và an toàn hơn khi biết rằng bạn có thể tiến bước một cách chậm rãi và cẩn thận mà không dẫn bản thân vào tình trạng bất hòa hoặc biến động lớn hoặc tạo ra sự bất ổn mà bản thân bạn không thể ngừng.

Việc học về biểu hiện bản thân của bạn là sản phẩm phụ tự nhiên của việc học những gì bạn biết và cách bạn tương tác với thế giới. Nó xem xét toàn bộ tâm trí của bạn. Nó xem xét toàn bộ trải nghiệm của bạn. Nó xem xét toàn bộ trải nghiệm của những người đang có ảnh hưởng trực tiếp lên bạn. Điều này không thể đạt được ngay lập tức hoặc bằng việc thực hiện một vài bước đơn giản. Điều này, thật vậy, là việc có một trải nghiệm hoàn toàn mới về bản thân và thế giới xung quanh bạn. Điều này mang đến một cảm giác quyền lực khổng lồ bởi vì bạn nhận ra rằng bạn là một ảnh hưởng lên thế giới thay vì một người chỉ đang bị ảnh hưởng. Bạn đang có tác động lên thế giới.

Cùng với quyền lực này là yêu cầu vĩ đại về trách nhiệm. Nếu không có trách nhiệm này, quyền lực của bạn sẽ gây tổn hại cho bạn và cho thế giới. Nó sẽ bị sử dụng để thực hiện tham vọng của bạn, để củng cố nhu cầu của bạn và để thổi phòng những nỗi sợ hãi của bạn. Trách nhiệm ở đây đó là bạn nhận ra rằng mình có đóng góp để thực hiện cho thế giới. Bạn nhận ra rằng bạn cam kết để đi theo một Quyền Lực Cao Cả để tìm hiểu về đóng góp này và cách nó có thể được thực hiện, thể hiện một cách khôn ngoan và biểu hiện bên trong cuộc đời bạn. Kiên nhẫn, kiên trì, tĩnh lặng, khách quan, quan sát, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng chỉnh sửa niềm tin của bạn, sẵn sàng lật ngược những giả định trước kia, sẵn sàng không biết, sẵn sàng bối rối, sẵn sàng lãnh đạo khi điều đó là cần thiết và sẵn sàng lùi lại và nhường người khác khi điều đó là cần thiết — tất cả những điều này phải đồng hành với sự phát triển của bạn.

Không mong đợi rằng bạn sẽ có sự sẵn lòng như vậy ngay từ đầu. Tất nhiên là bạn sẽ không. Nhưng thiết yếu rằng bạn chấp nhận nó khi bạn tiến bước. Rồi thì, bạn sẽ có cơ hội hiểu được quyền lực của suy nghĩ của mình, quyền lực của suy nghĩ của người khác và sự tương tác đáng kinh ngạc xảy ra giữa bạn và người khác. Bạn cũng sẽ có cơ hội để học rằng bạn có một không gian tinh thần nhất định được bảo vệ, một vị trí tinh thần được bảo vệ trong cuộc sống. Trừ khi bạn quy phục bản thân một cách không thích hợp, những người khác không thể thâm nhập điều này . Bạn có thể gọi nó là không gian hoặc vị trí cá nhân của mình.

Điều bất khả xâm phạm bên trong bạn là Tri Thức của bạn. Tâm trí cá nhân của bạn có thể bị ảnh hưởng, chi phối, thuyết phục, áp đảo, bị lừa, bị chỉ huy và vân vân. Vì vậy, khi Chúng Tôi nói về điều gì đó không thể bị xâm phạm bên trong bạn, Chúng Tôi đang nói về Tri Thức. Đó là nơi thật sự an toàn duy nhất mà bạn có.

Khi bạn bắt đầu học về môi trường tinh thần, bạn sẽ thấy bạn bị uốn nắn như thế nào bởi những điều bạn chấp nhận, những điều bạn nghĩ, ý tưởng bạn chia sẻ với người khác, tác động mà bạn cho phép người khác có trên bạn, điểm yếu mà bạn có khi cố gắng đạt được những thứ từ thế giới, sự dễ bị ảnh hưởng của bạn. Thật vậy, nếu bạn đang phát triển và đang thực hiện bất kỳ hình thức đánh giá lại tâm lý nào về bản thân, bạn phải chấp nhận bạn bị ảnh hưởng như thế nào. Đây là một phần khó khăn của quá trình chuẩn bị bởi vì ở đây bạn phát hiện ra điểm yếu của mình và sự dễ bị ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, bạn phải tiến bước qua khỏi khám phá này để nhận thấy sức mạnh của mình. Nếu không, bạn có thể trở nên chán nản và kết quả là bạn quyết định sống trong sự bảo vệ bản thân và cô lập lớn hơn, cô lập bản thân khỏi mọi người và mọi thứ bởi sự sợ hãi rằng họ sẽ áp đảo bạn hoặc thống trị bạn. Điều này, có lẽ, là một phản ứng dễ hiểu đối với việc khám phá ra sự dễ bị ảnh hưởng của chính bạn, nhưng nó không dẫn đến Minh Triết và sẽ tạo ra sự khốn khổ cho bạn và cho những người khác mà đã đến để phục vụ và giúp đỡ bạn. Bạn phải vượt qua khỏi điều này.

Môi trường tinh thần là môi trường mà bạn suy nghĩ trong. Môi trường vật chất là môi trường mà bạn hành động trong. Vật chất ảnh hưởng đến tinh thần, nhưng tinh thần ảnh hưởng đến vật chất ở mức độ lớn hơn. Trừ khi môi trường vật chất đang trực tiếp xâm phạm lên bạn hoặc kiểm soát hành động hoặc hành vi của bạn, ảnh hưởng của môi trường tinh thần lên bạn là lớn hơn và nhất quán hơn. Do đó, nhận thức và hiểu biết của bạn càng lớn về tình trạng tinh thần của chính bạn và cách người khác ảnh hưởng lên bạn và cách bạn ảnh hưởng lên họ, thì tác động càng lớn mà bạn có thể có một cách chủ ý lên thế giới.

Ở đây tâm trí của bạn sẽ trở nên tập trung hơn rất nhiều so với người khác, điều này sẽ trao cho bạn quyền lực, vì quyền lực là sự tập trung của tâm trí. Sự tập trung này có thể là cho điều tốt hoặc điều xấu, nhưng nó sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn ở mức độ nó được tập trung. Người chỉ nghĩ đến một vài điều mà hút toàn bộ cường độ cảm xúc của anh ấy hay chị ấy sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn lên môi trường tinh thần so với người cẩu thả tin vào điều gì đó hoặc chỉ lâu lâu xem xét điều gì đó. Người có niềm tin sâu sắc và cảm nhận niềm tin sâu sắc sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn so với người chỉ đang suy nghĩ hoặc xem xét một ý tưởng. Những người với sự tin chắc sẽ có thể làm được nhiều hơn và sẽ có tác động lớn hơn nhiều trên thế giới. Họ sẽ có thể ảnh hưởng lên những tâm trí khác. Điều này không có nghĩa là những gì họ tin vào hoặc tin chắc là nhất thiết phải tốt, bởi vì quyền lực là trung lập. Quyền lực được sử dụng cho điều tốt và quyền lực được sử dụng cho điều xấu tượng trưng cho sự tập trung của tâm trí. Do đó, để bạn có ảnh hưởng lớn hơn lên thế giới, mà là cần thiết nếu bạn muốn đóng góp cho thế giới, bạn phải hiểu được các nguồn lực tinh thần của mình và những ảnh hưởng ảnh hưởng đến chúng mỗi ngày.

Để cung cấp cho bạn ví dụ về điều này có thể trông như thế nào, tôi sẽ nói về Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại ở đây bởi vì nó nhấn mạnh đến sự phát triển trong môi trường tinh thần ở mức độ rất lớn. Trong bối cảnh Cộng Đồng Vĩ Đại, sự phát triển trong môi trường tinh thần là thiết yếu cho thành công, bởi vì trong tương lai bạn sẽ phải đối phó với những trí tuệ tập trung hơn rất nhiều so với bạn và có tầm nhìn lớn hơn nhiều, đã sống với quan điểm và kinh nghiệm rộng hơn nhiều. Một tâm trí tập trung hơn sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn lên bạn so với bạn lên nó. Để bạn có thể tham gia thành công với trí tuệ trong Cộng Đồng Vĩ Đại, không chỉ để hiểu nó mà còn để ngăn chặn ảnh hưởng của nó, bạn phải có sự tập trung tâm trí lớn hơn rất nhiều.

Những người thực hiện việc giành lại Tri Thức thường thấy bản thân rút lui khỏi cuộc sống trong những cách nhất định để giảm thiểu hoặc hạn chế những ảnh hưởng của xã hội lên họ. Điều này trao cho họ tự do để đánh giá lại bản thân mà không cảm thấy bị oanh tạc bởi những ảnh hưởng và hình ảnh của thế giới. Đó là lý do tại sao nhiều người bắt đầu học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại lại tìm lối thoát khỏi truyền hình, radio và ngay cả âm nhạc — không phải vì những thứ này có bản chất xấu mà vì chúng quá có ảnh hưởng. Họ rút lui khỏi những cá nhân ảnh hưởng lên họ theo những cách phản tác dụng đối với phúc lợi của họ và đối với khả năng của họ để tập trung lại tâm trí họ. Sự rút lui này là cần thiết để con người nhìn nhận lại suy nghĩ của mình, để có tự do của sự đánh giá, để giành quyền điều khiển các thế lực tinh thần của riêng họ, để làm sâu hơn nhận thức của họ về bản thân và để trở nên nhạy cảm hơn với những thứ đang ảnh hưởng lên họ.

Có những ảnh hưởng hiển nhiên và có những ảnh hưởng tinh vi. Lúc đầu, trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại con người sẽ muốn rút lui khỏi những ảnh hưởng hiển nhiên. Điều này sẽ cho phép họ phát triển sự nhạy cảm để hiểu và tương tác hiệu quả với những ảnh hưởng tinh tế. Ảnh hưởng tinh tế bao gồm suy nghĩ của những người khác không ở trong môi trường gần của bạn nhưng những người mà bạn ở trong mối quan hệ. Ảnh hưởng tinh tế bao gồm sự hiện diện của sự sống ngoài hành tinh mà có thể lân cận bạn. Có lẽ sự hiện diện ngoài hành tinh này không đang ảnh hưởng bạn trực tiếp hoặc tập trung vào bạn, nhưng sự hiện diện của nó sẽ tạo ra một ảnh hưởng nhất định lên bạn. Ảnh hưởng này là tinh tế, nhưng điều này không có nghĩa là nó không có quyền lực hoặc không ảnh hưởng lên bạn.

Thật vậy, nhiều trạng thái trầm cảm của bạn chẳng liên quan gì đến bạn cả. Nhiều tâm trạng trong số đó là kết quả của việc bạn kết nối với điều gì đó trong môi trường tinh thần mà bạn không nhận thức được. Thường thì đó là điều gì đó thậm chí không nằm trong tầm nhìn của bạn. Ở đây con người có thể thường xuyên trải qua tâm trạng vô cùng thất thường, bị ảnh hưởng bởi những thứ thậm chí không phải là một phần của cuộc sống của họ. Trong những trường hợp khác, suy nghĩ của chính họ đang chi phối phản ứng cảm xúc của họ ở mức độ rất lớn. Tuy nhiên, thường là những người đang tham gia trong các quá trình trị liệu phạm sai lầm khi nghĩ rằng toàn bộ trải nghiệm của họ được quyết định bởi sự uốn nắn của riêng họ, suy nghĩ của riêng họ và hoạt động của riêng họ. Giả định sai lầm này được đưa ra bởi vì con người nghĩ rằng họ bị cô lập trong cuộc sống. Họ không nhận thức về môi trường tinh thần.Môi trường tinh thần giống như việc sống trong đại dương của ý thức. Bạn đang bơi trong đại dương của ý thức. Khi tôi nói ý thức, không có nghĩa là nó ý thức về bản thân. Chỉ đơn giản có nghĩ là nó đang tích cực suy nghĩ. Tích cực suy nghĩ không nhất thiết là suy nghĩ có ý thức. Tâm trí luôn hoạt động, cho dù bạn có nhận thức về nó hay không. Nó đang tạo ra ảnh hưởng và đang bị ảnh hưởng vào mọi lúc, cho dù bạn có nhận thức về nó hay không. Việc đạt được nhận thức về tâm trí, điều khiển ảnh hưởng của nó lên người khác và điều khiển những gì ảnh hưởng nó, hoặc ít nhất là quyết định mức độ mà ảnh hưởng này có thể ảnh hưởng bạn, tượng trưng cho thành tựu và sự tiến bộ trong học vấn. Kết quả của việc này sẽ trao cho bạn quyền lực lớn hơn, sự chắc chắn lớn hơn và khả năng để ảnh hưởng, trau dồi và hỗ trợ người khác trong những cách hiệu quả và phù hợp với họ. Đây là một thành tựu rất lớn.Nếu bạn nhìn vào thế giới, bạn sẽ thấy rằng nhiều người cảm thấy rằng họ là nạn nhân của cuộc sống, rằng cuộc sống đang điều khiển họ, rằng họ không có quyền lực để thay đổi nó, rằng nó quá lớn đối với họ. Điều đó thật phổ biến. Bạn có thể nhìn thấy nó khắp nơi. Bạn có thể nghe thấy nó trong rất nhiều cuộc trò chuyện. Nó được thể hiện trong các hoạt động của con người. Nó được thể hiện trong những hình thức trốn chạy của họ, thường là đầy phá hoại. Nó được thể hiện trong sự kém hiệu quả mà con người cảm thấy khi đáp lại những vấn đề thực tế trong thế giới. Nó có mặt khắp nơi. Tại sao lại như vậy?

Nếu trải nghiệm của bạn về việc bị ảnh hưởng lớn hơn trải nghiệm của bạn về việc ảnh hưởng lên người khác, rõ ràng là bạn không nhận thức được môi trường tinh thần và không có nhận thức về suy nghĩ của chính mình và tác động của nó lên người khác. Thật vậy, niềm tin phổ biến rằng con người bị thống trị bởi hoàn cảnh và hoàn toàn bị uốn nắn bởi chúng được củng cố bởi những người tin vào nó, và vì thế niềm tin này trở nên mạnh mẽ hơn và dường như không thể được xuyên thủng hơn. Do đó, sự vô thức củng cố chính nó. Bạn củng cố bất cứ điều gì bạn tin vào. Bạn cộng thêm vào đó. Bất cứ điều gì bạn xem trọng bạn củng cố. Nếu bạn xem trọng sự thật, bạn cộng thêm vào sự thật trong thế giới. Nếu bạn xem trọng việc trốn tránh sự thật, bạn cộng thêm vào việc trốn tránh sự thật trong thế giới. Môi trường tinh thần mà bạn sống trong, môi trường tinh thần của con người, là kết quả của tất cả điều này kết hợp với nhau.

Ở đây bạn có thể bắt đầu hiểu được tại sao những Nhà Thông Thái rút lui hoàn toàn khỏi những ảnh hưởng của thế giới. Họ nhận ra rằng môi trường tinh thần mà họ sống trong sẽ thống trị họ trừ khi họ thực hiện những bước vĩ đại và quan trọng trong việc cách ly bản thân khỏi nó. Họ cũng đã học được theo thời gian rằng họ có thể ảnh hưởng môi trường tinh thần của thế giới thông qua các hình thức thực hành tâm linh mà họ đã học được và họ củng cố. Họ rút khỏi những ảnh hưởng hiển nhiên ở mức độ rất lớn. Sau đó họ có thể phân biệt những ảnh hưởng tinh vi, và họ có thể thiết lập nền tảng của riêng họ và sau đó đóng góp từ nền tảng này. Nếu họ khôn ngoan, họ làm điều này không với sự chỉ trích bởi vì khi bạn chỉ trích điều gì đó, bạn đi vào mối quan hệ với nó. Sự chỉ trích của bạn ràng buộc bạn với nó. Chỉ trích cái ác và bạn sẽ bị ràng buộc với cái ác. Chỉ trích một dạng thiếu hiểu biết và bạn sẽ bị ràng buộc với nó. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc với những ảnh hưởng đang kìm hãm bạn hoặc làm mờ tầm nhìn của bạn hoặc ngăn cản bạn tiếp cận các nguồn lực bên trong của riêng mình, thì đừng dùng sự chỉ trích.Cảm xúc, dù là yêu hay ghét hay trốn tránh, luôn ràng buộc bạn với thứ mà bạn đang phản ứng lại. Nếu bạn ghét người khác, sự căm ghét sẽ ràng buộc bạn với người đó. Nếu bạn yêu ai đó, tình yêu sẽ ràng buộc bạn với người đó. Tình yêu là mối ràng buộc được ưa thích, nhưng trong nhiều trường hợp bạn có thể không muốn bị ràng buộc với người đó. Đó là lý do tại sao việc chỉ trích là rất không phù hợp. Việc chỉ trích cũng ngăn cản bạn tiếp cận với những gì bạn biết, vì vậy nó có nguy cơ kép. Nó ràng buộc bạn với điều mà bạn đang cố gắng tách mình ra, và nó làm mờ tầm nhìn của bạn và ngăn cản bạn tiếp cận với những gì bạn biết. Không chỉ vì lý do đạo đức mà Chúng Tôi nói, “Đừng chỉ trích người khác.” Đó là cũng vì những lý do thực tế bởi vì nó tạo ra tổn thương và tổn hại và ngăn cản sự tiến bộ của bạn. Vì vậy, vì những lý do thực tế mà điều này phải được ngăn cản.

Vì vậy, bạn thấy không, sự thể hiện bản thân không chỉ đơn giản là những gì bạn nói và bạn nói tốt như thế nào. Nó không chỉ là những gì bạn làm và bạn làm tốt như thế nào. Đó là toàn bộ bản thể của bạn trong thế giới này. Hãy xem xét điều này: Một người nam và nữ của Tri Thức có thể làm rất ít trong thế giới. Họ có thể có một công việc rất đơn giản. Các hoạt động của họ có thể không hào hùng hay độc nhất. À, nhưng thật là một ảnh hưởng mà họ sẽ phủ. Những người khác sẽ cảm thấy được làm mới và được làm đầy năng lượng khi ở trong sự hiện diện của họ. Tuy nhiên, những người khác sẽ tránh họ vì họ không thể chịu được ảnh hưởng này. Người nam hay nữ của Tri Thức mà phát triển và được chuẩn bị sẽ phủ, trong hầu hết các trường hợp, ảnh hưởng lên môi trường lớn hơn so với môi trường có thể phủ lên họ. Thật vậy, họ tạo ra môi trường của riêng họ. Họ không làm điều này bằng cách trang bị nội thất ngôi nhà của họ và gắn giấy dán tường đẹp. Họ tạo ra một môi trường tinh thần. Họ tạo ra môi trường tinh thần của riêng họ.

Để bạn có thể tạo ra môi trường tinh thần của riêng mình, bạn phải rút khỏi thế giới và những ảnh hưởng hiển nhiên của thế giới, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Rồi thì, với nhiều sự khách quan nhất có thể, bạn phải học về những ảnh hưởng tinh vi mà ảnh hưởng lên bạn. Điều này không dễ thực hiện. Bạn phải chuẩn bị dựa theo Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn phải trau dồi bản thân — khả năng tinh thần của bạn, nhận thức của bạn, khả năng phân biệt của bạn và sự kín đáo của bạn. Bạn phải tách mình khỏi những người không thể giúp bạn trong việc này, ngay cả khi họ yêu bạn. Bạn phải kết nối với số ít những cá nhân mà sẽ góp phần vào sự tiến triển của bạn. Bạn phải chấp nhận rủi ro.

Bạn phải phát triển cách tiếp cận cần thiết. Sau đó bạn có thể bắt đầu thiết lập môi trường tinh thần của riêng mình. Bạn vẫn sẽ phải bảo vệ nó trong thế giới bởi vì môi trường tinh thần của bạn ít quyền lực hơn so với môi trường tinh thần tổng hợp của mọi người khác. Nhưng khi môi trường tinh thần của bạn trở nên được hình thành hơn và được thiết lập hơn bên trong bạn, nó sẽ bắt đầu gây ảnh hưởng lên người khác một cách tự nhiên. Ở đây, bạn sẽ không phải xác định ảnh hưởng vào mọi thời điểm, bởi vì bạn càng gắn bó với Tri Thức, thì Tri Thức càng có thể chảy thông qua bạn và nói thông qua bạn. Bản chất của nó có thể bao quanh bạn. Ở đây bạn trở thành nhân chứng cho ảnh hưởng của chính bạn lên người khác. Bạn không thống trị, bạn không chỉ huy và bạn không áp đảo người khác. Bạn chỉ đơn giản chia sẻ với họ điều mà bạn đã khám phá.

Trong mối quan hệ với bất kỳ ai, bạn chỉ có thể chia sẻ những gì bạn đã khám phá. Mối quan hệ chỉ có thể thể hiện những gì bạn và người khác xem trọng và những gì bạn đã khám phá. Nó cũng có thể thể hiện xung đột giữa bạn và người khác. Về cơ bản, nó không thể đi xa hơn bản thân bạn đã đi. Đó là lý do tại sao không phù hợp để ở trong mối quan hệ với con người vào mọi lúc, đặc biệt là những mối quan hệ chính yếu. Đó thật sự là một điều hiếm, mặc dù mọi người luôn cố có được nó.

Bạn cần thời gian ở một mình; bạn cần sự hỗ trợ của một hoặc hai người; bạn cần một hình thức phát triển và chương trình giảng dạy phù hợp cho sự phát triển. Sau đó bạn có thể bắt đầu phát triển môi trường tinh thần của riêng mình, một môi trường mà có thể cùng tồn tại với cuộc sống và phủ ảnh hưởng lên nó. Rất ít người đã có thể làm được điều này, vì vậy bạn không có nhiều hình mẫu cho thành công. Có lẽ bạn sẽ cần có niềm tin vào những gì tôi đang nói cho bạn. Nếu bạn nhìn xung quanh, bạn có thể thấy rằng mọi người có vẻ như bị áp đảo bởi thế giới. Thật vậy, bạn có thể không biết bất kỳ ai đã giành được bất cứ sự độc lập thật sự nào khỏi những ảnh hưởng đang thống trị tất cả mọi người. Những minh chứng cho điều này thì hiếm, nhưng rất quan trọng.

Việc giành lại Tri ​​Thức không phải là một phong trào thịnh hành. Nó không phải là một xu hướng thịnh hành. Nó không phải là thứ mà bạn có thể mang tất cả bạn bè của bạn đi cùng với bạn. Nó không phải là thứ khi bạn trở thành một người rất nổi tiếng bởi vì bạn đang học Con Đường của Tri Thức. Có lẽ bạn sẽ phải lên đường một mình và đi theo hướng khác với những người khác. Mọi người khác đang bị lung lây và kéo bởi những thế lực mà họ thậm chí không nhận thức được. Hầu hết mọi người sẽ đơn giản đi theo bất cứ điều gì đang được quyết định. Có lẽ họ sẽ đi theo nó phàn nàn suốt chặng đường. Có lẽ họ sẽ đi theo ngay cả khi cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng họ chưa đủ phát triển để tạo ảnh hưởng đủ lên cuộc đời họ, để có thể giành lại ý thức của riêng họ về bản thân và để có ý thức đóng góp trong thế giới.

Hãy nhớ: Đừng đánh giá thấp quyền lực của thế giới. Những Nhà Thông Thái không làm điều này. Những Nhà Thông Thái không khẳng định quyền lực toàn năng cho bản thân. Tri Thức im lặng trong thế giới rất nhiều. Nó nhận ra quyền lực của thế giới. Nó phủ ảnh hưởng của nó trong những cách mà thế giới không thể cản trở. Giống như bông hoa tỏa hương, Tri Thức phát huy ảnh hưởng của nó. Bạn có thể đi ngang qua bông hoa trong tâm trạng tức giận hoặc trong tâm trạng hạnh phúc, nhưng dù sao nó cũng đang tỏa hương của nó. Tri Thức ẩn mình, do đó nó không thể bị loại bỏ hoặc phá huỷ. Nó im lặng bởi vì nó xuyên thấu mọi thứ. Nó không luôn đối thoại với bản thân bởi vì nó không có xung đột và không cần phải tự trấn an mình.

Việc tiếp xúc với Tri Thức có nghĩa là bạn đang bắt đầu phát triển cảm giác tin chắc vào bản thân thật sự. Bạn đang bắt đầu trở nên im lặng hơn, tĩnh lặng hơn. Bạn đang bắt đầu nói ít hơn và quan sát nhiều hơn. Bạn đang bắt đầu có những phẩm chất của Tri Thức. Bạn đang bắt đầu nhận ra rằng ảnh hưởng của bạn lên người khác thì toả khắp. Ở đây bạn bắt đầu có một loạt các thuộc tính khác nhau phù hợp với bản chất của bạn. Ở đây bạn bắt đầu nhận ra rằng những ảnh hưởng lớn lao thật sự là những ảnh hưởng mà là tinh tế hơn, lan tỏa hơn và xuyên thấu hơn và rằng nhiều ảnh hưởng hiển nhiên, mặc dù chúng có thể là ồn ào, đáng ghét và có thể nhìn thấy được, là thật sự yếu hơn so với những ảnh hưởng tinh tế. Việc có nhận biết này là một phần của sự biến đổi vĩ đại mà tôi đang chỉ ra, sự biến đổi mà đang kêu gọi bạn ngay bây giờ để chuẩn bị, để học, để đánh giá lại và để giành lại thứ thật sự là của bạn.