Tiền Bạc

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 17 tháng 4 năm 1992
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Tiền bạc là một chủ đề nằm trong tâm trí của hầu hết mọi người. Đó là một chủ đề sẽ tự nhiên trỗi lên khi bạn xem xét việc cố gắng thực hiện điều gì đó với tầm quan trọng và mức độ lớn hơn trong cuộc sống. Vậy thì, tiền thì sao?

Trước hết, giống như mọi thứ khác, bạn phải đạt được mối quan hệ mới nguồn lực này và học cách xem nó như một nguồn lực. Để có mối quan hệ mới với bản thân và với cuộc sống, bạn phải đánh giá lại mối quan hệ của mình với nhiều yếu tố cụ thể quan trọng mà tạo nên sự tồn tại thực tế của bạn trên thế giới — mối quan hệ của bạn với tình yêu, mối quan hệ của bạn với bạn bè, mối quan hệ của bạn với tâm trí của bạn và cơ thể của bạn và mối quan hệ của bạn với tiền bạc.

Tiền là một thực tế của cuộc sống của bạn; bạn không thể thoát khỏi nó. Bạn sẽ phải đối phó với nó ít nhất ở một mức độ nào đó, ngay cả khi bạn theo lối sống rất khổ hạnh. Nó là một nhu cầu thiết thực trong cuộc sống của bạn. Nó mang đến những vấn đề riêng của nó, nhiều vấn đề trong số đó bạn có thể tránh được và một số là không thể tránh khỏi. Tiền bạc là một nguồn lực mà con người trao cho ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn.

Tiền, do đó, không phải là vấn đề. Đó là việc sử dụng tiền. Ở đây bạn phải nhìn vào động cơ của bạn, bản chất của bạn và sự chuẩn bị của bạn. Động cơ của bạn với tiền sẽ xác định cách bạn nhìn nhận nó, những đặc tính bạn gán cho nó, cách bạn sắp xếp nó trong các ưu tiên của cuộc sống bạn và những gì bạn cố gắng thực hiện với nó. Bản chất của bạn sẽ xác định khuynh hướng của bạn và sẽ ảnh hưởng đến mức rất lớn cách bạn nhìn nhận tiền bạc và vai trò mà bạn cảm thấy nó sẽ đóng và nên đóng trong cuộc sống của bạn. Sự chuẩn bị của bạn là rất quan trọng bởi vì điều này sẽ xác định mức độ trưởng thành của bạn trong việc đối xử với nguồn lực này và cách thức và cho mục đích nào mà bạn cố gắng dùng nó.

Do đó, có động cơ của bạn, có bản chất của bạn và có sự chuẩn bị của bạn. Bạn càng chuẩn bị và bạn càng tiến xa hơn trong Con Đường của Tri Thức, bạn sẽ càng sử dụng tiền như một nguồn lực và không cố gắng sử dụng nó để xây dựng sự tồn tại hoặc phúc lợi của bạn, vị thế của bạn trong xã hội hoặc bất kỳ lợi thế nào mà bạn đang tìm cách đoạt lấy trên người khác.

Ở đây chúng ta quay lại một lần nữa với động cơ. Để nhìn vào tiền bạc, bạn phải nhìn vào chính mình và hỏi một số câu hỏi rất quan trọng. Thật vậy, cuối cùng bạn sẽ phải hỏi những câu hỏi quan trọng nhất, đó là “Tại sao tôi đang ở đây? Tôi phục vụ điều gì? Tôi phải cho đi cái gì? ” và “Tôi muốn truyền đạt điều gì?” Cho đến khi bạn chạm đến những câu hỏi căn bản này về cuộc đời bạn, bạn sẽ sử dụng tiền cho hỗn hợp các lý do, mà sẽ khiến nhận thức và hiểu biết của bạn về nó rất bối rối, thậm chí đôi khi mâu thuẫn. Bạn sẽ sử dụng nó để sinh tồn; bạn sẽ sử dụng nó cho thú vui; bạn sẽ sử dụng nó để gây ấn tượng với người khác; bạn sẽ sử dụng nó để có được những thứ; bạn sẽ sử dụng nó để loại bỏ những thứ. Tiền là nguồn lực phục vụ cho động cơ của bạn. Nó thể hiện điều bạn xem trọng.

Một số người đưa ra những tuyên bố lớn lao về ý nghĩa và giá trị của đồng tiền. Những người khác hoàn toàn phủ nhận nó, cho rằng nó là một chất xấu xa, thứ gì đó làm hư hỏng hoặc dẫn dắt người ta đi lạc lối, đưa người ta vào trong những hoàn cảnh nguy hiểm và bất hạnh. Tiền bạc được ban cho sức mạnh ma thuật bởi một số người và sức mạnh ma quỷ bởi những người khác. Một số coi nó là một chất thần thánh; những người khác coi nó là thứ chỉ có thể hủy hoại phúc lợi và sự chính trực của con người.

Tuy nhiên, tiền không phải là vấn đề, bởi vì tiền chỉ đơn thuần là một phương tiện truyền tải để thực hiện những gì người ta coi trọng và những gì người ta dự định làm trong cuộc sống. Ở đây bản chất của các cá nhân và sự trưởng thành của chính họ sẽ xác định động cơ của họ và những gì họ xem trọng. Tiền bạc sẽ được sử dụng để phục vụ việc này. Vì vậy, đó là khôn ngoan để xem tiền bạc như một chất trung lập, ít nhất trong suy nghĩ của bạn. Ở đây bạn phải hiểu những giá trị mà bạn đặt lên nó. Bạn không thể chỉ đơn giản khẳng định, “Tiền là trung tính.” Bạn phải hiểu cách bạn hiện tại xem nó và cố gắng thay đổi quan điểm này bằng cách rút lại tầm quan trọng mà trước đây đã được trao cho nó và bằng cách nhận ra tiền là một nguồn lực quan trọng mà có thể được sử dụng cho nhiều mục đích.

Giờ đây, một điều quan trọng cần nhớ ở đây đó là những người khác sẽ tiếp tục trao cho tiền một tầm quan trọng quá mức và gán cho nó những quyền lực to lớn, hoặc là thần thánh hay ma quỷ. Vì vậy, ngay cả khi bạn xem tiền bạc là một chất trung lập, bạn phải nhận ra rằng phần còn lại của thế giới thì không, và bạn sẽ phải đối xử với nó với sự thận trọng và cân nhắc lớn lao. Tiền bạc đại diện cho quyền lực trong thế giới. Đó là quyền lực mà đã cướp đi nhiều sinh mạng và sẽ tiếp tục làm như vậy. Do đó, ngay cả khi bạn cảm thấy rằng mối quan hệ của bạn với tiền bạc cuối cùng đã đạt đến nền tảng của sự hiểu biết chân thật, bạn vẫn sẽ phải đối xử với nó một cách rất cẩn thận trong thế giới.

Tiền là một nguồn lực quan trọng vì nó có thể thúc đẩy việc hoàn thành nhiều thứ có giá trị. Vì vậy, thật không khôn ngoan để nghĩ rằng nó là vô nghĩa hoặc không có giá trị. Một lần nữa, việc nó nằm trong tay ai, nó phục vụ cho mục đích gì và nó thể hiện những giá trị nào là những xem xét quan trọng. Bạn sẽ cần nó để hoàn thành bất cứ điều gì. Bạn sẽ cần nó để cung cấp cho bản thân bởi vì tiền là phương tiện truyền tải cho những gì cần thiết để sống trong thế giới. Nó được có ý định để được trao đi và nhận lãnh.

Do đó, khi Chúng Tôi nói về tiền bạc, Chúng Tôi đang nói về một chủ đề rất bị nhầm lẫn và vướng víu với nhiều ý nghĩa được gán cho nó — sự sợ hãi, hiểu lầm, ham muốn và tham vọng khổng lồ. Một số liên kết này được nhận ra và được thừa nhận trong khi những liên kết khác thì bí mật và phủ ảnh hưởng mà không có sự nhận biết của cá nhân. Nó không phải là một chủ đề đơn giản. Trong nhiều cách, tiền bạc đại diện cho sự nhầm lẫn của tâm trí mà là tác nhân và sản phẩm phụ tự nhiên của phần lớn những đau khổ và bất hạnh trong thế giới. Nó là kết quả của việc con người sống mà không có Tri Thức.

Khi Chúng Tôi nói về mối quan hệ của bạn với tiền bạc, Chúng Tôi đang nói về tình trạng cuộc sống của bạn. Chúng Tôi đang nói về động cơ của bạn, điều thể hiện những gì bạn xem trọng và những gì bạn đang cố gắng làm. Tất cả đều được dựa trên việc bạn nghĩ mình là ai và bạn nghĩ mình phải làm gì trong cuộc sống để đảm bảo phúc lợi cho bản thân. Vì vậy, khi Chúng Tôi nói về tiền bạc, Chúng Tôi nói về bạn theo cách sâu thẳm nhất.

Việc đánh giá lại mối quan hệ của bạn với tiền bạc là một quá trình xem xét nội tâm và phân tích bản thân. Nếu điều này có thể được thực hiện không với sự lên án và càng khách quan càng tốt, thì những nhận biết sâu sắc có thể được lấy ra và một hiểu biết quan trọng có thể được thiết lập mà sẽ giúp bạn đối xử một cách khôn ngoan hơn nhiều với bản thân, với những nguồn lực cần thiết trong cuộc sống, chẳng hạn như tiền bạc, và với cách tiếp cận của người khác đối với bạn.

Bây giờ tôi sẽ trao cho một số ý tưởng chung về cách sử dụng tiền hiệu quả. Điểm bắt đầu ở đây là để tạo lại mối quan hệ của bạn với tiền bạc. Cho điều này, bạn cần biết chỗ đứng hiện tại của bạn với nó. Sự hiểu biết của bạn về điều này phải được dựa trên một đánh giá rất trung thực. Nói cách khác, bạn phải nhận ra cách bạn thật sự đứng với nó — không phải cách bạn muốn đứng với nó hay cách bạn nghĩ mình nên đứng với nó, mà là cách bạn thật sự đứng với nó. Nếu có sự sợ hãi và lo lắng xung quanh tiền bạc, điều này phải được thừa nhận. Nếu bạn tham lam hoặc ích kỷ với tiền bạc, điều này phải được thừa nhận. Nếu bạn trốn tránh tiền bạc và không muốn đối phó với nó, nghĩ rằng nó quá mạnh mẽ hoặc quá bối rối, điều này phải được thừa nhận. Ở đây bạn phải có một điểm khởi đầu thực tế. Nếu không, bạn không thể tiếp tục. Bạn không thể đánh giá lại bất cứ điều gì trừ khi bạn biết được vị trí hiện tại của mình và sử dụng điều này như điểm khởi đầu.

Bây giờ, đối với hầu hết mọi người, quá nhiều hoặc quá ít tiền đều không tốt. Hãy nhớ rằng, tiền là một nguồn lực. Nếu bạn có quá ít, bạn luôn cần nó và nó có tầm quan trọng quá lớn trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn có quá nhiều nó, thì bạn dành cả đời để bảo vệ nó, quản lý nó và giữ nó tránh xa những người khác. Thật vậy, trong tình huống này, cách tiếp cận tiền bạc của người khác là sự can thiệp thường xuyên và có thể gây nguy hiểm đến cuộc sống bạn và khiến tiền bạc trở thành gánh nặng lớn hơn nhiều so với bình thường. Đó là lý do tại sao người giàu thường bị thống trị bởi mối quan hệ của họ với tiền bạc. Tuy nhiên, người nghèo cũng bị thống trị bởi mối quan hệ của họ với tiền bạc.

Ở đây điều quan trọng là người ta phải tìm cách phát triển một cân bằng có ý nghĩa. Bao nhiêu là đủ? Mức độ sở hữu tiền nào sẽ giúp nó trở thành một nguồn lực hữu ích mà không trở thành một ảnh hưởng đầy thống trị? Ở đây bạn phải xác định những gì bạn biết hơn là những gì bạn muốn. Nếu bạn có thể đi theo những gì bạn biết, điều này sẽ trao cho bạn cái nhìn sâu sắc thật sự và sẽ cân bằng mối quan hệ của bạn với tiền bạc. Những gì bạn muốn ở đây sẽ luôn vượt quá nhu cầu của bạn. Phần lớn những gì con người muốn được dựa trên nỗi sợ hãi hiện tại về sự mất mát, kinh nghiệm mất mát trong quá khứ của họ và sự lo lắng của họ về sự mất mát trong tương lai. Họ muốn bảo vệ bản thân khỏi thực tế khắc nghiệt của cuộc sống với cái giá phải trả là Tri Thức của họ, ý thức của họ về bản thân và sự trung thực của họ.

Do đó, câu hỏi cơ bản đầu tiên phải hỏi bản thân là “Tôi đang đứng ở đâu trong mối quan hệ của tôi với tiền bạc vào lúc này?” Để trả lời câu hỏi này, bạn cần xem xét lại những kinh nghiệm trong quá khứ của mình và xem xét bản thân một cách khách quan nhất có thể. Ở đây bạn sẽ cần phải tự hỏi mình, “Tôi trao cho tiền bạc ý nghĩa gì? Tiền bạc phục vụ mục đích gì cho tôi? Làm thế nào tôi có thể sử dụng tiền bạc một cách hiệu quả để hỗ trợ bản thân và để đóng góp cho thế giới? ” Đây là một phần của câu hỏi, “Tôi đang đứng ở đâu trong mối quan hệ của tôi với tiền bạc vào lúc này?”

Câu hỏi quan trọng thứ hai để tự hỏi bản thân là “Tôi thật sự cần bao nhiêu tiền?” Để có thể trả lời câu hỏi này một cách hiệu quả, bạn phải có một ý thức và trải nghiệm về nhận biết sâu thẳm hơn bên trong bản thân. Nếu không, mong muốn của bạn sẽ quyết định câu trả lời và một lần nữa bạn sẽ cố gắng hoàn thành các mục tiêu và kỳ vọng của bạn dựa trên mong muốn của mình, mà một lần nữa sẽ đặt bạn vào mối quan hệ sai lầm với tiền bạc.

Bao nhiêu thì đủ? Nếu bạn nghiêm túc nghĩ về câu hỏi này, bạn phải đi tới câu hỏi quan trọng thứ ba, đó là, “Tôi đang cố gắng hoàn thành điều gì?” Đây, tất nhiên, là một câu hỏi rất quan trọng. Thật vậy, nó là một trong những câu hỏi thiết yếu. “Tôi đang cố gắng hoàn thành điều gì?” Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ xác định bạn cần bao nhiêu tiền và bạn sẽ phải có mối quan hệ nào với tiền bạc. Một số người cần rất ít tiền để thực hiện việc đóng góp thật sự của họ trong thế giới, chỉ đủ để duy trì sự sống của họ — thức ăn, chỗ ở, quần áo, một ít để giải trí và một ít cho tương lai. Họ không cần quá nhiều. Những người khác sẽ cần nhiều hơn. Có lẽ họ sẽ xây dựng gia đình. Có lẽ họ sẽ bắt đầu một hình thức doanh nghiệp kinh doanh nào đó. Có lẽ họ sẽ trở thành người ủng hộ cho điều gì đó quan trọng trong thế giới. Nhu cầu của họ cho tiền bạc ở đây thì lớn hơn, bởi vì họ phải cung cấp cho những người khác. Họ phải cung cấp cho cơ sở kinh doanh của họ. Hoặc họ phải cung cấp cho việc vận động của họ trong thế giới.

Phạm vi nhu cầu có thể khác nhau đáng kể. Nếu bạn đang cố gắng quyên góp tiền cho một hoạt động quan trọng trong cuộc sống để hỗ trợ một sứ mệnh hoặc một cuộc vận động, thì bạn có thể cần nhiều hơn so với những gì cá nhân bạn đòi hỏi, nhưng bạn không muốn bị cản trở bởi tiền bạc. Do đó, yêu cầu cá nhân về tiền bạc là rất khác nhau, ngay cả đối với những người đang học cách sống một cuộc sống thật và chân chính.

Khi bạn đặt câu hỏi, “Tôi đang cố gắng đạt được điều gì?” bạn phải luôn nhận ra rằng câu trả lời cho câu hỏi này là điều gì đó sẽ phát triển và thay đổi. Nhưng câu trả lời của bạn phải đủ chắc chắn để bạn có thể dựa vào nó và sử dụng nó như một tài liệu tham khảo. Nó phải là một nền tảng, ngay cả khi nó phát triển và thay đổi suốt quá trình của cuộc đời bạn. Nó không thể chỉ là một hình thức suy đoán, một tập hợp những ảo tưởng đầy hy vọng hoặc một số mục tiêu cá nhân tuyệt vời nào đó. Nó phải là điều gì đó rất chắc chắn.

Một lần nữa, bạn phải đánh giá xem bạn đang ở đâu. Nếu bạn xác định rằng bạn sẽ làm điều gì đó vượt quá tầm với và sự chuẩn bị hiện tại của bạn, thì đánh giá của bạn về những gì bạn đang cố gắng hoàn thành sẽ là không hữu ích cho bạn. Do đó, câu trả lời cho câu hỏi này nên phản ánh nơi bạn đang đứng ngay lúc này và những việc bạn đang làm ngay lúc này. Có lẽ bạn đang hướng tới điều gì đó lớn lao hơn mà bạn hiểu hoặc, như thường lệ, điều gì đó mà bạn không hiểu. Nhưng bạn vẫn đang đứng nơi bạn đang đứng ngay lúc này, và bạn có một loạt vấn đề cần giải quyết trong cuộc sống ngay lúc này. Những điều bạn biết bạn phải làm, một số việc bạn đang làm và một số việc bạn đang bỏ qua hoặc phủ nhận, là những gì bạn phải làm bây giờ. Vì vậy, đây không phải là câu hỏi cuối cùng mà chỉ có tương lai mới có thể trả lời. Đó là một câu hỏi thực tế cho bây giờ.

Việc xác định điều bạn phải hoàn thành sẽ giúp bạn xác định động cơ của bạn là gì. Nếu bạn tái tạo động cơ của mình dựa trên hiểu biết này, thì bạn sẽ có thể tái tạo mối quan hệ của mình với tiền bạc. Mọi người luôn có động cơ, nhưng họ hiếm khi chịu trách nhiệm cho tạo hóa của họ. Họ chỉ chấp nhận chúng từ môi trường xung quanh họ. Họ tiếp thu chúng từ những giá trị văn hóa mà họ chia sẻ với những người khác. Họ đi theo những gì mọi người khác nghĩ và muốn và những gì mọi người khác đang cố gắng trở thành, làm và có, và vân vân. Ở đây bạn có cơ hội để thiết lập lại định nghĩa của mình về bản thân dựa trên những gì được biết và những gì là chân thật đối với bạn.

Tiền là một nguồn lực để phục vụ mục đích. Mục đích nó đang phục vụ là gì? À, bạn có thể nói rằng tiền là cần thiết để sống trên thế giới. Bạn phải ăn và có chỗ ở và có quần áo. Đúng rồi, nhưng điều này không giải thích cho rất nhiều việc đầu tư và tham gia của mọi người vào việc kiếm tiền, bảo vệ và tiêu tiền. Bạn có thể sống một cuộc sống rất đơn giản, đủ ăn, chỗ ở vừa đủ, quần áo tốt, và có một ít dư ra. Con người khắp thế giới đang sống với một phần nhỏ của những gì bạn đang dùng để sống. Và nhiều người trong số họ không đau khổ vì điều đó. Nhưng khi bạn muốn trở thành nhiều hơn so với bản chất bạn, thì nó trở thành trọng tâm của việc liên tục có nhiều hơn và đạt được nhiều hơn, và khi đó bạn cảm thấy rằng bạn phải bảo vệ những gì bạn đã có, và bạn phải duy trì nó. Điều đó đòi hỏi ngày càng nhiều tiền hơn. Vì vậy, việc có nhiều hơn trở thành trọng tâm ngày càng lớn, và tiền bạc trở thành gánh nặng ngày càng lớn và ngày càng tối đối với bạn.

Ngay cả người giàu đôi khi cũng cảm thấy rằng họ hầu như không thể theo kịp mọi thứ về mặt tài chính. Các khoản chi tiêu của họ lớn đến mức họ phải làm việc chăm chỉ hơn và dành nhiều thời gian hơn để bảo vệ tiền của mình, nhiều thời gian hơn để đầu tư tiền, bảo vệ nó và ngăn chặn sự thất thoát hoặc tiêu tán của nó. Nhưng đối với việc chỉ vừa đủ sống, mức độ tồn tại, thì bạn cần rất ít tiền. Điều này là hiển nhiên khi bạn suy nghĩ về nó, nhưng rồi bạn có thể sẽ nói, “Tôi sẽ không hạnh phúc khi sống một cuộc sống đơn giản như vậy.” Nhiều người sẽ nói điều đó. Nhưng tôi nói là, tại sao không? Bạn đang cố gắng đạt được điều gì? Bạn chỉ đơn giản là muốn được thoải mái hơn, có nhiều lạc thú cá nhân hơn, có nhiều thứ để chơi với hơn, luôn có một ngôi nhà lớn hơn hoặc một ngôi nhà tốt hơn, nhiều quần áo hơn? Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Ở đây tiền bạc trở thành gánh nặng vĩ đại đối với bạn, và bạn không thể sử dụng nó một cách khách quan. Nó đang nuôi dưỡng một loạt những mong muốn, tham vọng và những yêu cầu tự áp đặt mà có thể ít liên quan đến lý do tại sao bạn đang ở trong thế giới hoặc điều bạn đang thật sự cố gắng đạt được.

Một số người lúc nóng lúc lạnh trong mối quan hệ của họ với tiền bạc. Họ trở nên nóng bỏng với nó, và họ muốn có nó, và họ sẽ kiếm được nó, và họ sẽ bảo vệ nó, và họ sẽ kiếm được rất nhiều, và nó sẽ làm việc cho họ, và họ đã lên kế hoạch hết rồi. Sau đó theo thời gian họ bắt đầu nhận ra rằng việc đầu tư ngày càng tiêu tốn nhiều hơn sự chú ý của họ, năng lượng của họ, sự tập trung của họ, sức khoẻ của họ và thời gian của họ. Nó đang ăn mòn các mối quan hệ của họ. Nó đang thống trị trọng tâm và ưu tiên của họ. Sau đó, họ quay lưng lại với tiền bạc và nói rằng, “Tôi sẽ làm điều gì đó rất khác.” Do đó, họ cố gắng sống không với tiền bạc hoặc họ phủ nhận nó. Nhưng đây là cách người ta cố gắng tái định vị bản thân với điều mà đã trở thành nghiện. Hãy nhìn vào hành vi của người nghiện. Họ đang lúc nóng lúc lạnh với việc nghiện ngập của họ. Họ trao bản thân cho nó đủ thứ lời giải thích và biện minh, rồi họ phủ nhận nó và tuyên bố rằng họ sẽ giải thoát bản thân. Sau đó họ nói, “Ồ, tôi không thể làm được. Lo chi?” Và họ đầu hàng một lần nữa.

Tiền là một công cụ. Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu sinh tồn cơ bản, nó là một công cụ. Nó phục vụ mục đích gì? Bạn đang cố gắng đạt được điều gì với nó? Ở đây bạn không thể chỉ nhìn vào mục tiêu, ưu tiên và giá trị của riêng bạn, nhưng bạn phải nhìn vào điều thế giới đang đòi hỏi. Nếu bạn đang chân thành tìm cách nhận ra mục đích lớn lao trong cuộc sống, đừng nhìn vào một mình bản thân. Hãy nhìn vào bản thân và thế giới. Thế giới nói rằng, “Tôi cần cái này, và tôi cần cái này, và tôi cần cái này.” Bạn có thể đáp ứng nhu cầu nào? Thật vậy, cần việc nhận biết nhu cầu và sự đau khổ thật trong thế giới để đưa con người thoát khỏi cơn say của họ với điều họ muốn và điều họ không muốn — sự bận tâm của họ với bản thân.

Đôi khi cần việc lay tỉnh rất thô lỗ. Hoặc là điều gì đó rất quyền lực xảy ra với bạn lay bạn ra khỏi trạng thái mơ này mà bạn đang sống trong về điều bạn muốn và điều bạn phải có và tất cả những điều này, hoặc là bạn trở nên liên kết với ai đó có nhu cầu rất thực và chân thật hơn nhiều so với nhu cầu của bạn mà nó lay bạn ra khỏi sương mù này. Trạng thái mơ này thật sự là một dạng say. Ví dụ như, bạn có thể đang cân nhắc nên mua món đồ thú vị tiếp theo của mình hoặc một tủ đồ mới hoặc một chiếc ô tô mới, và sau đó bạn gặp người cần tiền để mua thức ăn hoặc người có vấn đề về sức khỏe mà họ không thể chăm sóc vì họ không có nguồn tài chính. Nhu cầu của họ là chính đáng và chân thật và đòi hỏi hơn của bạn rất nhiều. Bạn đang tiêu cả gia tài cho những thứ không quan trọng, và họ cần tiền cho những thứ cơ bản và quan trọng. Cần có sự chạm trán với cuộc sống như thế này để lay bạn ra khỏi sự bận tâm của riêng bạn với bản thân và khiến bạn cảm thấy mình có điều gì đó quan trọng để cho đi.

Những người chỉ cam kết cho việc thỏa mãn bản thân của họ thì vô cùng bất hạnh và bị thúc đẩy và nghiện ngập đến mức mặc dù họ có thể thể hiện vẻ đẹp, quyền lực, ảnh hưởng và sự sành điệu, như con người thì họ thật sự thảm hại. Họ đã đầu tư vào những thứ không thể mang lại bất cứ giá trị thật nào cho họ hoặc cho người khác.

Câu hỏi ở đây không phải là liệu người ta có tiền hay không. Câu hỏi là “Tiền có đang phục vụ một nhu cầu thật không? Tiền có đang là một nguồn lực hữu ích không? ” Hãy nhìn vào xã hội của bạn. Các bạn trẻ muốn có tiền để vui chơi. Người lớn tuổi muốn có tiền để đáp ứng các nhu cầu y tế lớn lao của họ, và nếu họ có khả năng chi trả, nhiều vui chơi hơn. Tất cả đều có trọng tâm vào vui chơi.

Vì vậy, khi Chúng Tôi nói về tiền bạc, Chúng Tôi nói về mục đích. Khi Chúng Tôi nói về với mục đích, Chúng Tôi nói về những gì con người xem trọng và những gì con người nhận biết. Việc đưa con người trở lại trong sự tương tác chân thật với cuộc sống, làm mới cảm giác của họ rằng họ đang ở đây để đóng góp điều gì đó, để trao cho điều gì đó có giá trị và để lại một di sản quan trọng – đó là trọng tâm. Trừ khi đó là trọng tâm, tiền bạc sẽ là vấn đề và không phải là giải pháp. Tiền sẽ là một vị thần hoặc một con quỷ, một lời nguyền hoặc một phước lành. Nó sẽ được thấm nhuần bởi quyền lực ma thuật và thần bí, và con người sẽ vô cùng bối rối về việc nó là gì và có thể làm gì với nó.

Nhu cầu của bạn là nhỏ. Nhu cầu của thế giới là vĩ đại. Khi bạn nhận ra điều này, thì bạn sẽ ở trong vị thế để cho đi và để nhận ra điều bạn phải cho đi. Nó sẽ được kéo ra khỏi bạn. Thay vì đi qua cuộc đời và hỏi, “Tôi là ai? Tôi muốn gì? Làm sao tôi có thể hạnh phúc? Tôi nên làm gì? Tôi không nên làm gì? ” bạn trở thành một người nhìn vào thế giới và nói, “Tôi không thể làm điều này, nhưng tôi có thể làm điều đó. Tôi cảm thấy tôi có thể giúp ở đây. Tôi có thể làm điều gì đó có ý nghĩa ở đây ”.

Bạn có muốn trải nghiệm thánh linh thật sự? Bạn muốn có những mối quan hệ có ý nghĩa? Bạn muốn có cảm nhận về định hướng trong cuộc sống? Bạn muốn có một cảm nhận về giá trị của riêng bạn? Thì sự đóng góp phải là trọng điểm của bạn. Bệnh tật trong tâm trí được sinh ra từ sự bận tâm với bản thân. Nó được sinh ra từ sự ích kỷ. Khi tiền phục vụ cho điều này, nó là một phần của bệnh tật. Bạn chỉ cần nhìn xung quanh bạn để thấy được vô số biểu hiện của điều này. Mọi người đang cố gắng để có nhiều hơn, nhưng họ đang cảm thấy đau khổ, sợ phải ở với bản thân, sợ phải ở với bất kỳ ai, sợ sự tĩnh lặng, sợ sự im lặng, sợ sự gần gũi, và bị thúc đẩy để ngày càng có nhiều hơn, vượt xe khỏi nhu cầu chính đáng của họ.

Trong nhiều bài thảo luận trong cuốn sách này, Tôi đã nói về tình trạng của thế giới – những gì đang thay đổi trên thế giới và những ảnh hưởng vĩ đại đang hoạt động trong thế giới ngày nay, mà đang quyết định quá trình tiến hóa của thế giới và đang điều khiển phương hướng chung của nó . Bạn không thể xem xét những điều này nếu bạn vẫn cố thủ trong bản thân của mình — những mong muốn của bạn, nhu cầu của bạn, nỗi sợ hãi của bạn. Câu trả lời không nằm ở đó. Câu trả lời là để kết nối lại với cuộc sống, với Trí Tuệ, với Tri Thức, với phương hướng nội tâm. Nhiều người đánh mất bản thân trong các vấn đề của thế giới, và điều này cũng là phổ biến. Đây không phải là điều mà Tôi đang nói đến. Bạn phải làm công việc bên trong của bạn và bạn phải làm công việc bên ngoài của bạn. Đến một lúc nào đó, bạn không thể làm thêm công việc bên trong nữa, do đó bạn phải làm công việc bên ngoài của mình. Điều này có nghĩa là bạn tìm thấy nhu cầu thật sự trên thế giới và bạn nỗ lực để đáp ứng nhu cầu đó.

Như Tôi đã minh họa sự chuyển động lớn lao của thế giới, bạn phải nhận ra rằng nhu cầu của nó là khổng lồ. Mọi người hỏi, “Tiếng gọi của tôi là gì?” và Tôi nói, “Hãy nhìn ra thế giới.” Họ hỏi, “Mục đích của tôi là gì?” và Tôi nói, “Hãy nhìn ra thế giới!” Với đôi mắt to! Không sợ hãi hay đầy ảo tưởng, nhưng với đôi mắt to! Hãy xem xét sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Hãy xem xét nhu cầu để cải tạo lại môi trường. Hãy xem xét sự hòa nhập của các nền văn hóa vào nhau. Hãy xem xét tất cả các nhu cầu vĩ đại và chính đáng của xã hội. Cái nào kêu gọi bạn?

Nếu bạn muốn đánh mất mình trong những thú vui và xa hoa, bạn sẽ không tìm thấy sự giải thoát. Cùng với điều này, sẽ có cảm giác tội lỗi vì bạn đang lãng phí một nguồn lực lớn trên thế giới. Không sao để có thú vui; không sao để làm những việc vui vẻ. Nhưng hãy giữ tinh thần trách nhiệm của bạn. Bạn đang ở đây để đóng góp cho thế giới. Thế giới không phải ở đây để nuông chiều bạn và để khiến bạn an toàn. Bạn sẽ chết. Vậy thì, bạn sẽ làm gì để cuộc đời này trở thành một trải nghiệm có ý nghĩa? Có nhiều niềm vui hơn? Đi nghỉ nhiều hơn? Mua nhiều thứ hơn? Nếu bạn nghĩ rằng điều đó sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, thì hãy dành thời gian với những người có nhiều hơn bạn. Nếu bạn làm việc này, bạn chắc chắn sẽ được thuyết phục rằng đây không phải là cách.

Trong tự nhiên, mọi thứ đều hữu ích. Không có gì là lãng phí. Mọi thứ đóng góp cho mọi thứ khác. Không có gì bị phung phí. Hãy học từ thế giới tự nhiên của bạn. Hãy kết nối lại với nó. Bạn sẽ thấy. Mọi sinh vật đều cần những thứ nhất định cho sự tồn tại và phúc lợi của chúng. Nhưng bạn không thấy rằng chúng đang cất giữ những kho báu lớn lao cho bản thân. Mọi sinh vật trên thế giới đều dễ bị tổn thương trên thế giới. Ngoài bản năng bảo vệ của chúng và nơi trú ẩn mà chúng có thể cung cấp cho bản thân, chúng dễ bị tổn thương bởi thế giới. Chúng đang tham gia trong thế giới.

Đừng thất lạc trong ý nghĩ rằng tiền là tốt hoặc tiền là xấu hoặc niềm vui là tốt hay niềm vui là xấu. Điều này sẽ luôn dẫn bạn lạc lối. Hãy quay lại để hỏi, “Tôi phải làm gì?” Ở đây bạn nhìn vào khuynh hướng tự nhiên của bạn. Bạn đánh giá những khả năng tự nhiên của mình, và bạn nhìn vào những nhu cầu của thế giới. Bạn sẽ cần phải làm những việc cụ thể rất đơn giản, có lẽ dường như không liên quan nhưng vẫn đóng góp và cần thiết cho sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại và sự thống nhất của xã hội loài người. Hãy tìm vai trò của bạn và hoàn thành nó và bạn sẽ tìm thấy sự toại nguyện của mình. Không có cách nào khác. Nếu bạn muốn biết giá trị của bạn và món quà của bạn và bản chất của bạn, đây là cách. Cố gắng tìm kiếm những trải nghiệm siêu việt để thoát khỏi thế giới, để trở về với Chúa, không phải là cách. Chúa đã cử bạn đến đây để làm điều gì đó, nhưng bạn lại muốn quay lại với Chúa!

Việc ở trong thế giới không chỉ đơn giản là ở trong nhà tù mà từ đó bạn phải tìm lối thoát. Bạn sẽ không ở trong thế giới rất lâu, vì vậy việc trốn thoát của bạn được đảm bảo. Bạn không được gửi đến đây mãi mãi. Bạn đã đến từ một nơi nào đó và đang trở lại một nơi nào đó rất khác với thế giới. Vì vậy, việc trốn thoát của bạn được đảm bảo. Nhưng bạn có thể có cảm nhận về Quê Hương Cổ Đại của mình khi bạn đang ở đây không?

Người được chữa lành là người cho đi và tìm nơi để cho đi. Nếu bạn biết bạn phải cho đi và gặp khó khăn khi tìm nơi để cho đi, thì hãy bắt đầu trao đi cho điều gì đó hoặc ai đó mà cần những gì bạn có. Nó không nhất thiết phải là nơi cuối cùng mà bạn sẽ cho đi, nhưng đó là điểm khởi đầu. Bạn học món quà của mình bằng cách cho đi. Bạn không đợi cho đến khi tình huống cuối cùng xảy ra, và sau đó có thể bạn sẽ cho đi nếu nó không tốn kém quá nhiều. Bạn bắt đầu cho đi ngay bây giờ. Không có sự giải thoát nào cho chứng loạn thần kinh hoặc sự ích kỷ ngoài điều này. Ở đây bạn không cho đi vì vinh quang của bạn, ngay cả cho sự cứu rỗi thánh linh của bạn. Bạn cho đi vì bạn được cần. Và bạn sẽ tìm thấy nơi bạn thật sự được cần và nơi bạn thật sự có thể cho đi.

Trong tương lai, mà sẽ là tương lai của bạn, nhu cầu của thế giới sẽ ngày càng trở nên lớn hơn và thúc đẩy hơn và mọi người sẽ buộc phải chia sẻ tài nguyên của thế giới với nhau nhiều hơn nhiều so với họ bây giờ đang làm. Họ sẽ buộc phải chia sẻ di sản của họ và những gì họ biết với nhau. Người giàu sẽ trở nên nghèo hơn và người nghèo sẽ cần hơn nhiều. Nhiều sự bất bình đẳng lớn lao mà bạn thấy hiện nay về sự sung túc của con người sẽ được cân bằng bởi vì tài nguyên sẽ bị giảm đi và dân số sẽ đông hơn. Sẽ ngày càng trở nên không thích hợp để có của cải cá nhân lớn lao. Trừ khi vai trò của bạn trong cuộc sống là để trở thành một ân nhân và bạn cuối cùng cho đi phần lớn, điều đó là không thích hợp và sẽ ngày càng trở nên như vậy.

Hãy nhớ rằng, cho đi không phải là bỏ cuộc. Cho đi nghĩa là hướng các nguồn lực của bạn và sự chú ý của bạn đến điều gì đó cần bạn. Đây là điều tạo ra phúc lợi và sự tiến triển, và việc cho đi của bạn sẽ vượt xa nhu cầu cụ thể mà nó hướng đến. Nó sẽ nâng cao môi trường tinh thần. Nó sẽ tạo ra một làn sóng truyền cảm hứng lên những người khác để cho đi và để thoát khỏi những bi kịch của chính họ.

Tương lai mà là tương lai của bạn sẽ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở bạn. Điều này là tốt cho bạn, mặc dù nó sẽ không tốt cho nhân loại nếu nhu cầu này không được đáp ứng. Nhưng nó tốt cho bạn. Nó trao cho bạn khả năng thật sự để chuộc lại giá trị thật của bạn, ý nghĩa thật của bạn và những khả năng thật của bạn. Tương lai của bạn có nghĩa là bạn sẽ không thể có tất cả những thứ bạn muốn có. Nếu điều gì đó bạn muốn là không phù hợp, thì bạn sẽ biết điều đó. Và nếu bạn cam kết bản thân cho điều đó, thì bạn sẽ mang trong mình cảm giác tội lỗi và thiếu trách nhiệm mà không ai có thể xoa dịu được.

Có quá nhiều thì cũng không tốt như có quá ít vì bạn mất cân bằng và mối quan hệ của bạn với cuộc sống và các nguồn lực của cuộc sống là không đúng và cần phải thay đổi. Việc ở trong mối quan hệ đúng đắn với tiền bạc có nghĩa là ở trong mối quan hệ đúng đắn với những mục tiêu thật của bạn trong cuộc sống và ở trong mối quan hệ đúng đắn với thế giới xung quanh bạn. Nếu bạn có quá nhiều, bạn sẽ đau khổ. Tương tự như vậy, nếu bạn có quá ít, bạn sẽ đau khổ. Cả hai tình huống đều đòi hỏi sự thay đổi và điều chỉnh lại. Tri Thức của bạn biết điều gì là đúng — trong mối quan hệ của bạn với tiền bạc, với con người và với cuộc sống, và trong tất cả các chi tiết liên quan trong những thể loại này. Sự mất cân bằng đòi hỏi việc điều chỉnh lại, đánh giá lại và việc áp dụng mới cho bản thân. Theo cách nhìn này, người giàu cũng trong hoàn cảnh xấu như người nghèo. Tuy nhiên, người nghèo có nhiều khả năng hạnh phúc hơn là người giàu, bởi vì người giàu thường không thể được chạm đến. Họ đã trao cho bản thân quá quá nhiều, và họ quá nuông chiều bản thân. Có lẽ nếu họ đột nhiên trở nên cực kỳ nghèo, thì họ sẽ có thể sống lại cuộc sống của mình và thức tỉnh và đánh giá lại nhu cầu thật sự của mình.

Có quá nhiều hoặc quá ít đều tạo ra sự mất cân bằng và cần sự điều chỉnh lại. Những người giàu có và đã nhận ra sự mất cân bằng có thể cam kết bản thân cho việc trao đi những nguồn lực của họ, không phải để trở nên nghèo khó mà để trở thành những nhà hảo tâm. Vai trò của người giàu là để trở thành những nhà hảo tâm. Không có lý do gì để trở nên giàu có ngoài việc trở thành một nhà hảo tâm. Nếu thiết kế và vai trò của bạn trong cuộc sống để là một nhà hảo tâm, thì bạn sẽ cần rất nhiều nguồn lực tài chính, một phần nhỏ bạn sẽ cần để tiếp tục công việc của chính bạn và một phần nhỏ bạn có thể dành cho những thú vui và hạnh phúc của mình. Nhưng trọng tâm chính trong việc sử dụng nguồn lực này là để trao cho người khác và để cho phép người khác trao đi. Tại sao lại giúp cho những người sống trong nghèo khó trở nên giàu có hơn? Để họ có thể cho đi! Khi người giàu không cho đi, thì họ không làm gương cho điều này, và kết quả là cuộc sống của họ trở nên suy đồi và tự hủy hoại bản thân. Việc cho đi là điều truyền cảm hứng cho mọi người, và phải có nhiều tấm gương tuyệt vời ở đây. Đối với một số người, việc cho đi sẽ đòi hỏi sự giáo dục lớn lao. Họ phải đạt được sự giáo dục thực tế, lý thuyết vĩ đại. Đối với những người khác, nó sẽ đòi hỏi một kiểu giáo dục khác, một kiểu nhạy cảm khác.

Tiền bạc, giống như trí thông minh, là một nguồn lực. Nếu nó được sử dụng một cách khôn ngoan và đúng hướng, nó có thể được sử dụng cho mục đích thánh linh lớn hơn, mà sẽ trao cho nó ý nghĩa và giá trị thật sự. Trên thực tế, hầu hết mọi người trên thế giới cần điều chỉnh mối quan hệ của mình với tiền bạc bởi vì họ cần khám phá lý do tại sao họ đang ở đây và những gì họ đang cố gắng đạt được. Câu trả lời cho những câu hỏi này không phải là các định nghĩa bất dịch; chúng là một nhận thức ngày càng tăng. Ngay cả khi bạn tìm thấy sự thật về tình trạng hiện tại của mình, bạn sẽ nhận ra rằng việc áp dụng sự thật sẽ cần được điều chỉnh khi bạn tiến bước. Có lẽ nhu cầu về tiền của bạn sẽ trở nên lớn hơn; có lẽ nó sẽ trở nên ít hơn — tùy thuộc vào những gì bạn đang nỗ lực để hoàn thành. Nếu bạn đang xây dựng bệnh viện hoặc trồng lại rừng, bạn sẽ cần kha khá tiền. Ở đây bạn trao cho người khác cơ hội để cho đi và để khẳng định giá trị chân thật cả trong việc cho đi của họ và trong những gì họ nhận được. Những người khác sẽ đơn giản cần chăm sóc người bệnh và người sắp chết. Họ có thể không cần nhiều tiền. Một số sẽ cần phải cố vấn. Một số sẽ cần phải xây dựng.

Có rất nhiều ví dụ, quá nhiều để đề cập ở đây. Nhưng cần để khẳng định lại ý tưởng ​​rằng tiền là một công cụ hữu ích để phục vụ một mục đích chân thật. Nếu nó phục vụ một mục đích không chân thật, nó sẽ có một ý nghĩa không thật và sẽ là nguồn gây bối rối và tàn tật cho con người. Thời gian cho việc sử dụng tiền bạc để nuông chiều bản thân đã hết. Thời gian cho việc đóng góp là ngay lúc này. Chỉ điều này mới có thể thiết lập cho bạn một mối quan hệ đúng đắn với tiền bạc, với người khác và với bản thân.

Vì vậy, tiền là phương tiện để thể hiện một mục đích chân thật. Trong điều này, nó tìm thấy giá trị thật sự của nó. Do đó, hãy tận dụng cơ hội này để xem xét những nhu cầu hiện tại của bạn và xác định tốt nhất bạn có thể những gì bạn đang làm để đạt được ngay lúc này. Hãy dựa điều này trên Tri Thức chứ không chỉ dựa trên danh sách mong muốn của bạn. Sau đó hãy xác định nhu cầu thật sự của bạn về tiền bạc. Điều này sẽ xác định mức độ bạn phải làm việc trong thế giới và những gì bạn phải làm để đảm bảo các nguồn lực mà bạn cần. Nếu bạn yêu cầu nhiều hơn mức bạn cần, thì bạn sẽ làm việc nhiều hơn mức bạn cần, và kết quả là cuộc sống của bạn sẽ mất cân bằng. Đôi khi bạn phải kiếm tiền cho một dự án quan trọng, và bạn phải làm việc rất chăm chỉ cho nó trong một khoảng thời gian. Nhưng việc đó là đáng. Câu hỏi ở đây không phải là liệu việc đó là khó hay dễ. Đó là liệu nó có đúng hay không. Ở đây Tri Thức là kim chỉ nam cho bạn, bởi vì bên trong bản thân bạn sẽ biết. Khi mọi thứ không đúng, bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Bạn sẽ biết. Khi mọi thứ đúng, bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Bạn sẽ biết. Và bạn cần phải tiếp xúc với cả những điều đúng và những điều không đúng để có được sự tương phản này. Sau đó bạn có thể bắt đầu cảm nhận hoặc cảm thấy được phần lớn hơn này của bản thân mà biết, điểm tham khảo thiết yếu này bên trong bạn mà Chúng Tôi gọi là Tri Thức.

Bạn sẽ thấy nhiều điều sai trái trên thế giới. Đừng lên án nó. Hãy để nó dạy bạn cách phản chiếu lên Tri Thức bên trong bản thân. Hãy để những gì đúng truyền cảm hứng cho bạn. Hãy để những gì không đúng định hướng lại bạn với Tri Thức và đưa bạn trở lại với Tri Thức. Thế giới chứa đựng cả những gì đúng và những gì không đúng. Cả hai đều có thể dẫn bạn đến mối quan hệ thật sự. Việc có mối quan hệ chân thật với tiền bạc cũng giống như có mối quan hệ chân thật với người khác và có mối quan hệ chân thật với bản thân. Nếu nó phục vụ một mục đích thật và đáp ứng một nhu cầu thật, thì biểu hiện của nó sẽ là thực và giá trị của nó sẽ được xác nhận. Đó là chân lý trong mọi kiểu quan hệ.