Nhận Thức

Perception is Your Interpretation of Reality That You Can Experience

Như được tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 12 tháng 9 năm 1988
tại Seattle, Washington, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, câu trả lời không phải lúc nào cũng dễ tìm. Mọi thứ không phải lúc nào cũng có thể được tiếp cận ngay lập tức. Đây là bởi vì bạn phải đi sâu hơn. Bạn phải thâm nhập vào những thứ đơn giản và hiển nhiên để tìm thấy những thứ thật sự là trung tâm của cuộc đời bạn và những thứ giải thích cho bí ẩn của cuộc đời bạn. Trong Con Đường Tri Thức, Chúng Tôi đưa mọi người đi qua nhiều giai đoạn phát triển. Có những Giáo Viên khác đang cung cấp thông tin ở nhiều cấp độ khác nhau để giúp đỡ con người trên con đường của họ, nhưng vai trò của Chúng Tôi thì hơi khác một chút. Chúng Tôi thật sự cung cấp một chương trình đào tạo về Tri Thức dựa theo các trường lớp cổ xưa trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Bây giờ Tôi sẽ nói về nhận thức, thực tế và Tri Thức. Trước hết, Tôi muốn nói một vài điều về Tri Thức để bạn biết được Tôi đang nói về cái gì. Ở ngay bề mặt của Tri Thức là trải nghiệm về trực giác sâu sắc, trải nghiệm về nhận biết và hiểu biết sâu sắc. Đó là ở bề mặt của Tri Thức. Vượt qua khỏi bề mặt là trải nghiệm trọn vẹn về cuộc sống trong thế giới này và bên kia thế giới này để bạn có được khi bạn vẫn còn ở đây. Đó là điều liên kết bạn lại với cuộc sống bên kia và cho phép bạn trở thành một người đóng góp trọn vẹn khi bạn ở trong thế giới. Trong mọi khía cạnh thực tiễn, đây là sự viên mãn trọn vẹn khi bạn ở đây.

Chúng Tôi không nói về sự giác ngộ bởi vì sự giác ngộ là hoàn toàn tương đối so với các giai đoạn phát triển khác nhau. Khi bạn đạt đến trạng thái giác ngộ, thì bạn sẽ thấy mình là người mới bắt đầu trong giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, khi mọi người nói về sự giác ngộ hoàn toàn, họ đang nói về việc đạt đến cực điểm của giai đoạn mà họ đang ở trong. Có những bước ngoặt lớn trong cuộc sống vật chất mà rất ít người đạt được – những điều này thường được coi là sự giác ngộ.

Bởi vì rất nhiều việc giảng dạy công khai đang diễn ra vào lúc này, việc giảng dạy công khai từ các nguồn bên kia thế giới—hoặc bên ngoài phạm vi nhận thức của bạn, chúng ta có thể nói như vậy—đó là quan trọng để lưu ý rằng những người hướng dẫn nổi tiếng nhất thì đang cung cấp thông tin cho số lượng người nhiều nhất. Việc cung cấp thông tin là một vai trò rất khác với vai trò là người khởi xướng. Đó là một chức năng khác để hoàn thành. Chỉ riêng việc cung cấp thông tin đã đòi hỏi rất nhiều kỹ năng lời nói và khả năng làm việc với mọi người một cách cá nhân và tập thể. Bản thân điều này là một vai trò trọn vẹn. Ngoài ra, có những người hướng dẫn mà thật sự thực hiện quá trình khai tâm nhưng hiếm khi ra mặt công khai. Họ có rất ít học sinh bởi vì có rất ít người thật sự được chuẩn bị để thực hiện hành trình trong những giai đoạn nâng cao của nó. Những Giáo Viên cung cấp thông tin thì chuẩn bị cho những người mà cuối cùng sẽ bắt đầu việc thật sự giành lại Tri Thức. Họ dọn đường.

Do đó, phần lớn những gì được nói bởi các Giáo Viên đang cung cấp thông tin chỉ là để chuẩn bị. Nói cách khác, đó là để hướng bạn theo đúng hướng. Những thứ được cung cấp không phải là những lời tuyên bố về chân lý cuối cùng. Nó chỉ là một sự khởi đầu, giống như chuẩn bị đất để gieo những hạt giống tốt. Khi bạn đang chuẩn bị đất, bạn nhận ra rằng đó là giai đoạn mà bạn đang ở trong, và bạn không nhầm lẫn nó với các giai đoạn phát triển sau này. Vì vậy, việc cung cấp thông tin là việc chuẩn bị mảnh đất tinh thần, chuẩn bị tâm trí để nhận lãnh Tri Thức.

Khi Chúng Tôi nói về nhận thức, Chúng Tôi đang nói về cách diễn giải của bạn về thực tế mà bạn có thể trải nghiệm. Hãy để Tôi lặp lại một lần nữa. Khi Chúng Tôi nói về nhận thức, Chúng Tôi đang nói về cách diễn giải của bạn về thực tế mà bạn có thể trải nghiệm. Những gì bạn trải nghiệm là được diễn giải. Rất hiếm khi mọi người có được trải nghiệm trực tiếp về bất cứ thứ gì! Trải nghiệm trực tiếp có nghĩa là bạn đang trải nghiệm một thực tế nằm ngoài diễn giải của bạn. Đây là một trải nghiệm rất hiếm và vĩ đại. Nó có thể là yếu tố chung cho trải nghiệm của bạn, nhưng trên thực tế nó là khá hiếm và phi thường vì 99,9% trải nghiệm của bạn là diễn giải về thực tế mà bạn có thể trải nghiệm. Khi Tôi nói “thực tế mà bạn có thể trải nghiệm,” ý Tôi là bạn chỉ có thể trải nghiệm một chút thực tế vì năng lực và phạm vi nhận thức hạn chế của bạn. Vì vậy, đó không chỉ đơn thuần là sự diễn giải về thực tế nói chung; đó là sự diễn giải về thực tế mà bạn có thể trải nghiệm.

Đó là lý do tại sao mọi người sống trong tâm trí của họ chứ không phải trong cuộc sống. Đây là nguồn gốc của tất cả những khó khăn của bạn. Bạn kết nối với ý tưởng của mình hơn là với cuộc sống. Việc kết nối với cuộc sống có nghĩa là bạn đang trực tiếp tham gia và đang có một trải nghiệm trực tiếp. Giờ đây, hiển nhiên, bạn có thể ngồi và hoàn toàn tham gia với tâm trí của chính mình và hoàn toàn không tham gia với mọi thứ xung quanh bạn, không nhận biết về những thế lực đang ảnh hưởng lên bạn – những thế lực có ích cho bạn và những thế lực không có ích cho bạn. Đây là một bất lợi sâu sắc! Đây là lý do tại sao mọi người đang gặp vấn đề.

Không có vấn đề với thực tế, nhưng có một vấn đề lớn với việc diễn giải và bận tâm quá mức với bản thân. Vì vậy, vào lúc đầu của việc học tập chân thật, mỗi người phải nhận thức về sự bận tâm quá mức với bản thân của họ — họ tham gia nhiều thế nào với tâm trí của riêng mình và họ ít tham gia thế nào với cuộc sống. Nó thường có thể có vẻ gây khó chịu hoặc thất vọng và thậm chí xúc phạm khi bạn phát hiện ra rằng mình thật sự đang trải nghiệm rất ít cuộc sống và suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì Chúng Tôi coi trọng trải nghiệm chân thật, đó là những gì Chúng Tôi muốn hướng bạn đến.

Có nhiều Giáo Viên cung cấp thông tin và có một số Giáo Viên, như Tôi, đang khai tâm học sinh. Đó là một vai trò khác. Nó không nhất thiết là tốt hơn; nó chỉ là một vai trò khác. Nó có nghĩa là trách nhiệm của Tôi là để chuẩn bị một vài cá nhân cho Tri Thức. Trong quá trình làm việc này, tất nhiên Tôi sẽ cung cấp rất nhiều thông tin, nhưng việc cung cấp thông tin chỉ là một phần rất nhỏ trong vai trò của Tôi.

Do đó, vấn đề là rằng mọi người tham gia với suy nghĩ của họ chứ không phải với cuộc sống. Điều này tạo ra một khoảng cách rất lớn trong trải nghiệm của bạn. Vì vậy khi mọi người nói, “Bạn tạo ra thực tế của riêng mình,” điều này có nghĩa gì? Nó chỉ có ý nghĩa trong phạm vi của suy nghĩ của riêng bạn. Nếu bạn suy ngẫm về nó, nó giả định rằng không có thực tế nào ngoài những suy nghĩ của riêng bạn. Vào lúc đầu—lúc mới bắt đầu—mọi người đã được bảo: “Bạn tạo ra thực tế của riêng mình. Bạn phải thay đổi suy nghĩ của mình để có một thực tế khác.” Chẳng phải đó là những gì bạn đã đọc? Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Điều này đòi hỏi bạn phải nhìn vào suy nghĩ của mình để xem bạn thật sự tham gia với chúng đến mức nào. Có một thực tại bên ngoài suy nghĩ của bạn. Thật ra, bên ngoài suy nghĩ của bạn là thực tại duy nhất bởi vì suy nghĩ của bạn chỉ có thể diễn giải. Có một thực tại bên trong bạn mà thật sự sáng tạo, nhưng nó hoàn toàn nằm ngoài tâm trí bạn. Nếu tâm trí của bạn rộng mở và đã trở nên cân bằng và toàn vẹn, thì thực tại sáng tạo có thể sáng tạo thông qua bạn. Đây là trải nghiệm vĩ đại nhất về sự hài lòng và mãn nguyện trên thế giới.

Trái ngược với thực tại sáng tạo này, các vấn đề cá nhân của bạn là rất nhỏ, chỉ cần một số điều chỉnh ở đây và ở đó. Giống như việc điều khiển xe hơi đi trên đường, nó yêu cầu bạn đánh lái một chút ở đây và nhấn nút ở đó và thực hiện các điều chỉnh trên đường đi. Ngay cả với trách nhiệm lớn lao của việc lái xe trên đường và tất cả những điều khủng khiếp có thể xảy ra với bạn, bạn không suy nghĩ nhiều về nó, phải không? Bạn chỉ cần làm điều đó! Bạn học cách làm và bạn làm điều đó! Vì vậy Tri Thức vĩ đại hơn nhiều so với các vấn đề cá nhân đến nỗi các vấn đề cá nhân trở nên dễ giải quyết hơn. Thật ra, tất cả các vấn đề cá nhân đều rất dễ giải quyết. Vấn đề là mọi người muốn vấn đề chứ không phải giải pháp. Điều bực bội về việc dạy luôn là sự mâu thuẫn về việc học. Đó là lý do tại sao quá trình khai tâm mất nhiều thời gian. Đó không phải là một con đường dễ dàng. Nó cũng không phải là một con đường khó khăn.

Do đó, khi bạn nói, “Tôi tạo ra thực tại của mình,” điều bạn đang nói là rằng bạn đang tạo ra một diễn giải về những gì bạn có thể trải nghiệm. Nếu bạn chỉ có thể trải nghiệm cuộc sống chừng này, và tất cả đều là sự diễn giải của bạn, thì bạn sẽ thấy phạm vi nhận thức của mình là rất hạn chế. Nhưng Tri Thức của bạn, mà bạn mang trong mình, có khả năng mở nhận thức của bạn ra hoàn toàn. Nếu không có quá nhiều suy nghĩ không ngừng, thắc mắc, hỏi, cân nhắc, thao túng, lập kế hoạch và âm mưu, và vân vân, thì phần to lớn hơn trong tâm trí bạn, Tri Thức của bạn, có thể bắt đầu chỉ cho bạn thấy các thứ.

Không khó để có trải nghiệm trực tiếp. Bạn đơn giản không được làm bất cứ điều gì khác. Việc có trải nghiệm trực tiếp có nghĩa là bạn không đang làm gì khác. Vì vậy, sự chuẩn bị chân thật đòi hỏi bạn học cách tâm lặng, trở nên quan sát, tách bản thân ở mức độ nhất định khỏi phán xét của chính bạn về mọi thứ, trở nên rộng mở đối với sự hiện diện của sự thân mật và tình yêu, chấp nhận mối quan hệ đích thực, và bắt đầu chấp nhận ít ra là ý tưởng rằng có điều gì đó vĩ đại hơn suy nghĩ của riêng bạn. Không phải là một thỏa thuận tồi!

Thực tế là bạn chỉ tạo ra diễn giải về thực tế. Một diễn giải tốt hơn có thể tạm thời là dễ chịu hơn, nhưng bạn vẫn tách rời khỏi chính mình và cuộc sống. Chính sự tách biệt này mà phải được kết nối. Cuộc sống đang diễn ra xung quanh bạn, một bức tranh tuyệt vời. Nhưng bạn không thể trải nghiệm nó. Những Giáo Viên Nội Tâm của bạn đang ở bên bạn, giúp đỡ bạn theo những cách tuyệt vời, nhưng bạn không biết rằng họ ở đó. Có những mối quan hệ đích thực đang chờ bạn trong cuộc sống, chờ bạn sẵn sàng và khao khát chúng, nhưng bạn phải có khả năng và sự khát khao.

Có một thực tế mà sáng tạo bên ngoài diễn giải mà bạn tạo ra. Bạn không cần phải tạo ra thực tế. Nó được tạo ra cho bạn. Bạn có thể tận hưởng tạo hoá của nó. Do đó, rất quan trọng để trở thành một người tiếp nhận thực tế một cách vui vẻ. Rồi thì bạn sẽ thấy rằng bạn đã mang thứ gì đó từ bên ngoài thế giới để trao cho thế giới. Thật không tốt để vào thế giới và nói: “Thế giới, hãy trao cho tôi thực tế! Hãy trao cho tôi những gì tôi đã có từ bên kia! Hãy trao cho tôi những mối quan hệ nội tại! Hãy trao cho tôi sự yên tâm! Hãy trao cho tôi sự thanh thản! Hãy trao cho tôi ý nghĩa! Hãy trao cho tôi mục đích! Hãy trao cho tôi phương hướng!” Thế giới không thể làm bất cứ điều gì trong số này. Chúng là những thứ mà bạn mang đến cho thế giới. Đó giống như cha mẹ yêu cầu đứa con chăm sóc họ! Bạn là cha mẹ. Thế giới là nơi bạn đã đến để đóng góp. Nó không thể trao nhiều vì nó chỉ là đứa trẻ. Trong điều này bạn tìm thấy trách nhiệm của mình. Bạn bắt đầu chấp nhận giá trị thật sự của mình và các nguồn lực mà bạn đã mang theo mình.

Tại sao thế giới lại là một nơi khó khăn như vậy đối với con người? Bởi vì họ đã đến từ bên kia. Nó không quá khó đối với thực vật và động vật, nhưng nó khó đối với con người vì họ đến từ bên kia. Họ đã đến từ một thực tế tinh khiết hơn nhiều. Điều này khiến rất khó khăn để thích nghi với việc ở đây. Bạn không cần phải thay đổi thế giới. Nhưng bạn cần phải khám phá bạn là ai, tại sao bạn đến đây và những gì bạn mang theo. Rốt cuộc là, bạn chỉ ở đây một khoảng thời gian ngắn. Nhanh chóng bạn về lại Nhà, như không có gì đã thay đổi! Nó luôn như vậy ở đó.

Những gì mọi người đang tìm kiếm trong cuộc sống là mục đích, ý nghĩa và phương hướng. Họ đã mang theo những thứ này với họ. Thế giới đang chờ để nhận lãnh chúng, nhưng mọi người đang tìm kiếm chúng trên thế giới. Bạn có thấy sự rắc rối ở đây không? Đó giống như cha mẹ nói, “Con yêu, hãy chăm sóc tôi! Hãy là ba và mẹ của tôi.”

Việc trở thành một người đóng góp thật sự trong cuộc sống, được hướng dẫn bởi Tri Thức của chính bạn và không bị ràng buộc bởi cách diễn giải của riêng bạn về thực tế, là thành tựu lớn nhất có thể và thành tựu sẽ khiến bạn trở thành nguồn lực to lớn cho những người bạn tiếp xúc và cho những người mà bạn sẽ không bao giờ gặp mặt. Tâm trí của bạn, khi mở ra, sẽ mở những tâm trí khác ra. Điều này là hoàn toàn tự nhiên và thật sự là một quá trình quên đi hơn là một quá trình học. Tất cả các cuốn sách, tất cả các bài giảng, tất cả các ý tưởng và tất cả các quy trình – bạn phải để lại tất cả chúng ở cổng chùa, cổng ngoài, để bước vào. Bạn chỉ cần bước vào và các Giáo Viên của bạn sẽ ở đó để đưa bạn vào. Họ đã hoàn thành thành công sự phát triển của Tri Thức trong đời sống vật chất. Do đó, họ được chuẩn bị để giúp bạn cũng làm điều đó. Đó là sự hứa hẹn vĩ đại.

Không phải tất cả các hạt giống rơi xuống đất từ cây sẽ nảy mầm, nhưng một số sẽ nảy mầm. Bạn sẽ luôn thấy rằng cách trực tiếp nhất không thu hút đám đông bởi vì mọi người thấy rằng yêu cầu là quá lớn. “Tôi chỉ muốn một số thông tin. Tôi không muốn phải làm bất cứ thứ gì!” Các ý tưởng thì đơn giản. Chúng yêu cầu rất ít từ bạn. Chúng cũng trao rất ít cho bạn. Nhưng các mối quan hệ đòi hỏi rất nhiều và trao rất nhiều. Việc có một cuộc hôn nhân ý nghĩa và nuôi dạy con cái đòi hỏi rất nhiều và trao rất nhiều.

Trọng tâm ở đây là Tri Thức. Nó không phải là Tri Thức cá nhân của bạn bởi vì không có Tri Thức cá nhân. Trong Tri Thức chỉ có biểu hiện cá nhân. Không có thực tế cá nhân. Việc lấy từ Thực Tại Vĩ Đại hơn có nghĩa là bạn đã vượt qua diễn giải của chính mình đủ để giờ đây bạn có thể có trải nghiệm trực tiếp về cuộc sống. Bạn có thể thấy theo một cách mới, nghe theo một cách mới, nói theo một cách mới và trải nghiệm cuộc sống theo một cách mới.

Do đó, khi bạn nghe người khác nói về việc “tạo ra thực tế của riêng họ”, hãy xem đây như chỉ là một bảng hiệu chỉ đúng hướng. Ý nghĩa của điều này đối với bạn là rằng bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung tâm trí của mình. Bạn đang nghĩ gì vào lúc này? Những gì bạn đang nghĩ có liên quan đến những gì bạn đang trải nghiệm. Điều này là chính xác. Nhưng vượt qua khỏi điều này là thực tế, và đó là món quà vĩ đại. Vì vậy, việc đạt được điều này là sự lắng xuống hơn là sự dựng lên. Đó là kết quả của việc trở nên tâm lặng và quan sát để bạn có thể xuyên thấu diễn giải của chính mình. Một tâm trí tĩnh lặng là một tâm trí đang tụ hợp quyền lực của chính nó. Nó có thể hướng toàn bộ nguồn lực của mình theo bất kỳ hướng nào, và đó là định nghĩa cho quyền lực trên thế giới.

Sự tập trung là quyền lực. Một tâm trí tập trung hơn sẽ có ảnh hưởng to lớn lên những tâm trí kém tập trung hơn. Nếu tâm trí đó tập trung vào điều ác hoặc sự hủy hoại, thì nó vẫn có tác dụng lớn lên những tâm trí kém tập trung hơn. Đó là lý do tại sao Chúng Tôi đã nói trong các bài thảo luận gần đây rằng các cuộc đại chiến chỉ được gây ra bởi những cá nhân cam kết cho các cuộc chiến đó. Ảnh hưởng của chúng lên những tâm trí kém tập trung là khá rõ ràng.

Tuy nhiên, một tâm trí tập trung vào điều tốt thì thậm chí còn quyền lực hơn. Đó là lý do tại sao các Nhà Thông Thái đều ẩn mình và không lộ diện. Họ không muốn có tác động quá lớn. Họ không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý từ những người sai. Họ bảo tồn bản thân cho những cá nhân nào đó mà họ biết là đã thật sự được chuẩn bị cho những món quà của họ.

Bạn thấy không, Tôi đang vẽ một bức tranh lớn hơn ở đây. Đừng hài lòng với ý tưởng hoặc những sự thật nhỏ. Tri Thức vẫn ở trong bạn. Nó đang ngủ như một người khổng lồ. Cho đến khi nó trở nên rõ ràng trong cuộc sống của bạn, thì cuộc sống của bạn vẫn mang tính diễn giải. Bạn chưa ở trong mối quan hệ trực tiếp với cuộc sống. Cuộc sống là mối quan hệ. Cuộc sống thật sự chỉ là vậy. Nếu bạn đang cảm thấy cô đơn, thì bạn không đang trải nghiệm mối quan hệ này. Điều duy nhất mà bạn có thể trải nghiệm ngoài cuộc sống là ý tưởng của riêng bạn, phải không? Rốt cuộc, cuộc sống là tất cả. Rất khó để không trải nghiệm nó. Để làm được điều đó, bạn phải tạo ra thực tế bên trong của riêng mình mà mang tính diễn giải, và bạn phải ở trong mối quan hệ với nó.

Các Giáo Viên của Tri Thức đưa bạn ra khỏi mối quan hệ với ý tưởng và vào mối quan hệ với cuộc sống. Đó là quá trình. Mỗi bước trên đường mang lại những phần thưởng to lớn. Nó khiến bạn tự do hơn và nhẹ lòng hơn. Trong Tri Thức, mọi thứ đều rất đơn giản. Thật vậy, cuộc sống của bạn đơn giản đến mức bạn có thể cống hiến bản thân cho những cuộc đời khác, giúp đỡ và chăm lo người khác vì cuộc sống của bạn rất đơn giản. Khi đó, bạn được tự do để tham gia bên ngoài bản thân bạn. Đây là niềm hạnh phúc vĩ đại, và điều này giúp bạn có được những mối quan hệ có ý nghĩa.