Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại Tập Một

Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại Tập Một là một chỉ dẫn thông thái và đầy nhân từ cho việc khám phá giáo huấn của Thông Điệp Mới về quyền lực của mối quan hệ và sự chắc chắn nội tâm trong cuộc sống hằng ngày.
Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại Tập Một nói với cảm giác dai dẳng rằng có điều gì đó quan trọng để làm trong cuộc sống. Nó trao cho một cái nhìn từ Cộng Đồng Vĩ Đại về những chủ đề từ “Hôn Nhân” và “Đạt Được Bình An” cho đến “Thúc Đẩy Sự Thay Đổi” và “Quá Trình Tiến Hóa của Thế Giới.” Minh Triết Một cắt xuyên qua sự không chắc chắn và lẫn lộn của thời đại chúng ta và giúp bạn tìm và đi theo điều bạn đã luôn biết một cách sâu sắc.

Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại Tập Một là quyển sách đầu tiên của Tập 5 của Thông Điệp Mới từ Chúa.


Mục lục

Tôn Giáo Vĩ Đại
Những Mối Quan Hệ và Tình Dục
Cộng Đồng Vĩ Đại
Niềm Tin
Hôn Nhân
Sức Khoẻ
Tự Do
Chuẩn Bị cho Tương Lai
Những Chân Lý Thánh Linh
Phụng Sự trong Thế Giới
Quyền Lực và Trách Nhiệm
Tình Yêu
Cộng Đồng Thánh Linh
Quá Trình Tiến Hóa của Thế Giới
Cho Đi I
Cho Đi II
Sự Thành Thạo
Giáo Dục Cao Hơn
Sự Toại Nguyện
Lắng Nghe Nội Tâm
Hạnh Phúc Bền Vững
Thoát Khỏi Đau Khổ
Sự Tha Thứ
Hạnh Phúc trong Thế Giới
Thoát Khỏi Sự Sợ Hãi
Tâm Lặng
Sự Thất Vọng
Sử Dụng Quyền Lực cho Điều Tốt
Niềm Tin và Sự Sợ Hãi
Nhận Thức
Chữa Lành
Thành Tựu và Mối Quan Hệ
Thúc Đẩy Sự Thay Đổi
Tôn Giáo như là Giáo Dục
Đạt được Bình An