Việc Đánh Giá Sâu Sắc

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 3 tháng 6 năm 2008
ở Boulder, Colorado, Mỹ

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Để tiếp cận với ý nghĩa sâu sắc hơn của cuộc đời bạn, mục đích lớn lao của cuộc đời bạn, phải có một việc đánh giá sâu sắc, và việc đánh giá này sẽ luôn diễn ra. Nó về cơ bản là việc đánh giá về những mối quan hệ. Nhưng tôi dùng từ mối quan hệ ở đây theo nghĩa trọn vẹn hơn, bởi vì tất cả mọi thứ mà bạn có liên quan đến đại diện cho một mối quan hệ – sở hữu của bạn, nhà của bạn, công việc của bạn, thế giới, sự thay đổi đang xảy ra trong thế giới, quốc gia bạn đang sống trong và nhiều thứ khác nữa. Chúng đều đại diện cho mối quan hệ.

Đây là một cách rất quan trọng để xem xét sự tham gia của bạn trong thế giới, bởi vì nó trao cho bạn một lối đi rất rõ ràng để đi theo trong việc nhận biết điều gì có giá trị và điều gì không có giá trị, điều gì có ích và điều gì là trở ngại, điều gì sẽ cần thiết trong tương lai và điều gì sẽ kìm giữ bạn lại. Những mối quan hệ của bạn không chỉ với con người, mà với các địa điểm, với vật chất, với các sự kiện, với các quốc gia và với toàn bộ thế giới.

Con người thường không nghĩ về mọi thứ trong bối cảnh của mối quan hệ, vì vậy đây có lẽ là một cách mới để nhìn vào thế giới xung quanh bạn. Giá trị của nó là nó trao cho bạn một nhận thức rất rõ ràng, bởi vì điều gì hoạt động trong những mối quan hệ trong một lĩnh vực cũng có thể truyền tải vào trong những lĩnh vực khác. Ví dụ như, nếu bạn có mối quan hệ độc hại với công việc của bạn, nó sẽ tạo ra nhiều khó khăn và trở ngại tương tự trong cuộc sống bạn giống như một mối quan hệ khó khăn với một người. Nếu bạn có mối quan hệ khó khăn với căn nhà của bạn, nó sẽ kìm giữ bạn lại. Nó sẽ hạn chế những khả năng của bạn.

Bạn thậm chí có mối quan hệ với tương lai. Điều này là đúng bởi vì bạn đã được gửi vào trong thế giới để phục vụ thế giới khi nó trải qua giai đoạn đầu của sự thay đổi vĩ đại. Bạn có mối quan hệ với tương lai. Bạn có mối quan hệ với quá khứ, hoặc với đánh giá của bạn về quá khứ, nói chính xác hơn.

Do đó, điều kiện của cuộc sống bạn nói chung đại diện cho điều kiện của tất cả các mối quan hệ này. Và bạn không có mối quan hệ trung lập, bởi vì mỗi một mối quan hệ hoặc đang giúp bạn hoặc đang cản trở bạn và kìm giữ bạn lại. Bạn hoặc đang đạt được sức mạnh hoặc đang mất sức mạnh trong mỗi mối quan hệ này. Dĩ nhiên, một số mối quan hệ thì quan trọng và có hiệu lực hơn những mối quan hệ khác, nhưng chúng đều có ảnh hưởng lên cuộc sống của bạn.

Vì vậy việc đánh giá sâu sắc thật sự là một đánh giá về những gì bạn đang trao cuộc sống của bạn cho và những gì bạn đang giao trong cuộc sống để trở thành ảnh hưởng chính của bạn, bởi vì mỗi mối quan hệ tượng trưng cho một ảnh hưởng. Sức mạnh của sự ảnh hưởng là rất đáng kể, nhưng hầu hết mọi người không nhận thức được điều này hoặc hậu quả của nó. Chắc chắn, bạn có thể nhận ra rằng người bạn kết hôn sẽ có ảnh hưởng lớn lên bạn, có lẽ là ảnh hưởng chính trong cuộc sống của bạn. Nhưng mọi người hiếm khi suy nghĩ, về mặt hôn nhân hoặc người đồng hành, rằng người kia sẽ trở thành người có ảnh hưởng chính trong cuộc sống của họ. Nếu tiêu chí này được thêm vào trong việc đánh giá người khác trong mối quan hệ của họ và khả năng cho việc hợp nhất và đồng nhất với người khác, có lẽ bạn sẽ có một kết quả rất khác so với những gì bạn thấy trên thế giới ngày hôm nay.

Vì vậy hãy giành giây lát suy nghĩ trong khía cạnh mọi thứ ở trong mối quan hệ. Bạn có mối quan hệ với con người, địa điểm, vật chất, sự kiện, quá khứ, tương lai, sự kiện thế giới và quốc gia của bạn. Bạn thậm chí có mối quan hệ với Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong Vũ Trụ, mặc dù hầu như bạn chưa khám phá ra điều này có ý nghĩa gì đối với bạn và nó sẽ quan trọng như thế nào đối với tương lai của bạn.

Điều tiếp theo để xem xét đó là mỗi một mối quan hệ này tượng trưng cho một ảnh hưởng. Mỗi mối quan hệ ảnh hưởng lên bạn, và bạn ảnh hưởng lên chúng. Bạn có sức mạnh trong thế giới về mặc này, và thế giới có sức mạnh lên bạn. Sức mạnh di chuyển theo cả hai hướng. Và sức mạnh này trao cho bạn sức mạnh của sự quyết định, điều có thể được áp dụng cho nhiều trường hợp hơn bạn biết. Sức mạnh này của sự quyết định là căn bản cho thành công của bạn và cho tương lai bạn trong một thế giới sẽ bị ảnh hưởng bởi Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay – bởi sự hủy hoại môi trường, bởi sự suy giảm tài nguyên căn bản của bạn, bởi sự thay đổi trong khí hậu thế giới, bởi sự bất ổn luôn gia tăng về kinh tế và chính trị và nguy cơ lớn lao của chiến tranh và xung đột mà điều này sẽ tạo ra.

Những quyết định quan trọng là những quyết định bạn làm ngay lúc này, bởi vì có thời gian để chuẩn bị cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Nhưng thời gian là cốt yếu. Bạn không có nhiều thời gian, bởi vì Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang ảnh hưởng thế giới rồi. Nhưng ở đây bạn đang đứng với tất cả những mối quan hệ của bạn và tất cả các ảnh hưởng của chúng lên bạn.

Việc đánh giá vĩ đại bắt đầu bằng việc xem xét vị trí hiện tại của bạn – cách bạn sử dụng thời gian của bạn, năng lượng của bạn, sự tập trung của bạn và sở thích của bạn. Cuộc sống của bạn đang được cho đi đâu? Nó đang được tập trung vào điều gì? Nó đang được chỉ định cho đâu? Bạn chỉ có nhiêu đó năng lượng trong ngày, nhiêu đó thời gian trong ngày, nhiêu đó khoảng trống trong tâm trí của bạn để xem xét mọi điều. Bây giờ tất cả nó đang đi đâu? Bạn đang làm gì vậy? Bạn đang ở với ai? Ưu tiên của bạn là gì? Bạn đang tăng thêm năng lượng ở đâu trong cuộc sống của bạn, và bạn đánh mất nó ở đâu? Và bạn đang đánh mất nó cho ai, và bạn đang đánh mất nó cho điều gì? Bạn cảm thấy chắc chắn ở đâu, và bạn cảm thấy không chắc chắn ở đâu? Mối quan hệ nào bạn đang ở trong ngay lúc này mang lại cho bạn cảm giác chắc chắn và định hướng? Và mối quan hệ nào làm mờ sự chắc chắn đó hoặc cản trở nó hoàn toàn?

Như bạn thấy đó, có rất nhiều câu hỏi, và đây không phải là tất cả. Đó là lý do tại sao việc đánh giá sâu sắc này tốn thời gian. Nó không phải là điều gì đó bạn làm trong một tiếng như một quá trình hoặc một bài thực tập. Nó không phải là điều gì đó bạn dành một cuối tuần để ngẫm nghĩ. Thay vào đó, nó là điều bạn phải trao bản thân cho như một trong những ưu tiên chính của cuộc đời bạn, đặc biệt vào lúc này. Đây nên là một trọng tâm chính cho bạn. Bởi vì nếu bạn không thực hành sự tập trung của bạn theo cách này, nếu bạn không đạt được sự nhận biết lớn lao hơn, thì bạn sẽ không biết phải làm gì trong thế giới ngày hôm nay hoặc ngày mai. Và khi Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay tiến đến, thì sự không chắc chắn của bạn và sự dễ bị tổn thương của bạn sẽ tăng lên đáng kể.

Do đó, bạn phải bắt đầu từ đâu đó, và bạn phải bắt đầu với nơi bạn đang ở – không phải với điều bạn muốn, hoặc điều bạn tin, hoặc điều bạn nghĩ sẽ xảy ra tiếp theo, hoặc những mục tiêu của bạn, hoặc những tham vọng của bạn hoặc những ước mơ của bạn. Bạn đang ở đâu ngay lúc này? Bạn đang ở với ai, và bạn đang làm gì với họ? Bạn sở hữu những gì, và nó đang mang lại cho bạn sức mạnh hay đang lấy đi sức mạnh từ bạn? Bạn tin vào điều gì, và niềm tin của bạn mang lại cho bạn sự rõ ràng, hay chúng là sự thay thế cho chính Tri Thức? Thời gian của bạn đang đi đâu? Tâm trí của bạn đang đi đâu? Nếu bạn ngồi thiền, tâm trí của bạn bận tâm về điều gì? Tâm trí của bạn đang đi đâu? Nó đang giải quyết vấn đề gì?

Hiển nhiên rằng, đây là một nhiệm vụ rất lớn và cũng đầy bối rối bởi vì nó đòi hỏi bạn phải trở nên khách quan về cuộc đời bạn. Và sự khách quan ở đây có tầm quan trọng trọng tâm. Đừng bị lung lay bởi suy nghĩ rằng bạn phải đầy yêu thương thay vì sợ hãi, bởi vì đó đều là việc suy nghĩ với ưu tiên. Nó hoàn toàn không đại diện cho sự rõ ràng của tâm trí hoặc sự chắc chắn thật sự. Đừng rơi vào cái bẫy của sự phân đôi giữa việc đầy yêu thương thay vì sợ hãi. Mục tiêu ở đây là để nhìn rõ. Sự phân đôi thật đó là liệu bạn có khôn ngoan hay không, bạn có trách nhiệm hay không, bạn có đang chuẩn bị cho tương lai hay không và liệu bạn có đang nhìn thấy những gì sắp xảy ra trong cuộc đời mình hay không.

Do đó hãy bắt đầu với những điều đơn giản. Hãy xem xét mọi thứ mà bạn sở hữu. Tất cả mọi thứ mà bạn sở hữu, ngay cả những thứ không đáng kể, đều có kiểu giá trị nào đó đối với bạn và theo một cách không hiển nhiên, tượng trưng cho một ảnh hưởng. Nếu cuộc sống của bạn đầy những thứ không có ích hay mục đích, thì chúng đang chiếm thời gian và năng lượng từ bạn ở mức độ nào đó. Bạn vẫn sở hữu chúng, và do đó bạn vẫn ở trong mối quan hệ với chúng. Chúng đang chiếm chỗ trong nhà bạn và trong tâm trí bạn. Tất cả mọi thứ bạn sở hữu thật sự về nền tảng cần phải thực tế và cần thiết hoặc rất có ý nghĩa cho bạn, và ý nghĩa đó phải đến theo cách hỗ trợ con người hiện tại của bạn và nơi bạn cảm thấy mình đang đi trong cuộc sống.

Những thứ tượng trưng cho những ký ức cũ thì có ảnh hưởng, kéo bạn về phía sau, trong khi thực tế rằng bạn phải đối mặt với tương lai và học cách sống trọn vẹn trong hiện tại. Buông bỏ mọi thứ thì dễ dàng hơn là buông bỏ con người hoặc buông bỏ sự an toàn. Vì vậy đó là nơi để bắt đầu. Quá trình này là về việc sắp xếp, mang tính khách quan lớn hơn vào trong cuộc sống của bạn – nhìn vào mỗi sở hữu mà bạn có và hỏi, “Cái này có thật sự hữu ích cho tôi không? Nó có ý nghĩa cho bản thân tôi không? Và nó có tăng cường và củng cố nhận thức và hiểu biết của tôi về bản thân tôi không?

Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của bạn đầy lộn xộn, rằng mọi thứ đang trì bạn xuống và rằng có rất nhiều điều cũ kỹ trong cuộc đời bạn mà có lẽ bạn không bao giờ nghĩ tới. Nhưng, trong thực tế, chúng đang có ảnh hưởng lên bạn. Khi bạn buông bỏ chúng, bạn cảm thấy nhẹ hơn và tốt hơn, và bằng cách nào đó dần dần tâm trí của bạn trở nên rõ ràng hơn. Đây là một nơi tốt để bắt đầu. Nó không rất thử thách, nhưng nó là bước đầu trong việc phát triển sự nhận biết rõ – sự nhận biết rõ trong các mối quan hệ – bởi vì mọi thứ bạn làm, mọi thứ bạn sở hữu, và mọi thứ bạn có liên quan đều đại diện cho các mối quan hệ. Tất cả những mối quan hệ này đều có ảnh hưởng lên bạn – lên nhận thức của bạn, quyết định của bạn và phương hướng mà bạn biết bạn phải đi theo.

Do đó, hãy bắt đầu để dọn dẹp cuộc sống của bạn, để đơn giản hóa. Bạn không muốn mang theo nhiều hành lý dư vào trong tương lai, bởi vì tương lai sẽ rất không chắc chắn khi đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Bạn muốn linh hoạt, bạn muốn có thể di chuyển dễ dàng, bạn không muốn bị vướng bận bởi nhiều tài sản. Ở đây bạn phải rất thành thật với bản thân về những gì bạn sở hữu và những gì bạn không sở hữu, những gì có ý nghĩa và những gì không có ý nghĩa.

Ở mức độ của Tri Thức, nó rất rõ ràng. Đó là được hay không. Hoặc trong một số trường hợp, sẽ có sự trung lập. Nhưng về những thứ bạn có, bạn sở hữu và bạn chịu trách nhiệm, nói chung bạn sẽ thấy đó là được hoặc không bên trong bản thân bạn. Điều này sẽ khiến cho việc đưa ra quyết định trở nên rất dễ dàng, miễn là bạn hành động theo nó, đặt qua bên những thứ mà bạn không còn cần hoặc không nên sở hữu – để được cho đi hoặc vứt đi, bất kể nó yêu cầu trường hợp nào. Đây là một bài thực hành có giá trị bởi vì bạn cần phải giải phóng thời gian của bạn và năng lượng của bạn cho những điều lớn lao hơn. Ở đây bạn đang bắt đầu với những điều đơn giản nhất, những mối quan hệ đơn giản nhất, bởi vì bạn sẽ có những thách thức lớn hơn khi bạn tiến bước.

Bạn sẽ cần rất nhiều năng lượng trong tương lai, và bạn phải tập hợp các nguồn lực của mình lại với nhau. Bạn phải tập hợp sức mạnh của mình và xây dựng sự tập trung của bạn. Nếu thời gian và cuộc sống của bạn đang bị sử dụng một cách không ý thức trong mọi hướng, thì bạn sẽ không có sức mạnh để làm điều này, bởi vì sức mạnh ở đây tượng trưng cho sự tập trung. Nếu cuộc sống của bạn không có trọng tâm và không tập trung, thì năng lượng của bạn đang bị đánh mất ở nhiều nơi khác nhau. Bây giờ bạn phải bịt chỗ hở. Bây giờ bạn phải đòi lại những gì đang bị mất. Bây giờ bạn phải tập hợp tất cả sức mạnh của mình, bởi vì bạn sẽ cần nó cho những thời gian khó khăn phía trước. Bạn sẽ cần nó để đè lên và vượt qua những ảnh hưởng khác trong cuộc sống bạn mà đang ngăn cản bạn và kìm hãm bạn làm những gì bạn biết bạn phải làm và khỏi việc nhận biết rõ hướng đi lớn lao mà Tri Thức bên trong bạn đang cố gắng cung cấp cho bạn khi bạn đi theo.

Việc đánh giá sâu sắc này tiếp tục với những điều lớn lao hơn: công việc của bạn, những mối quan hệ của bạn, mối quan hệ của bạn với cơ thể của bạn và mối quan hệ của bạn với tâm trí của bạn. Ở đây khó hơn để mang lại tính khách quan bởi vì bạn có thể nhận biết hơn nhiều với những điều này. Nhận biết với nhiều thứ có nghĩa là bạn mất đi tính khách quan của bạn đối với chúng. Để xem xét công việc của bạn, để xem xét những mối quan hệ của bạn và để xem xét mối quan hệ của bạn với tâm trí của bạn và cơ thể của bạn, điều đại diện cho mối quan hệ của bạn với bản thân, đòi hỏi một sự khách quan rất lớn. Nhưng ở mức độ của Tri Thức, phản hồi là thiết yếu.

Ví dụ như, trong những mối quan hệ của bạn, bạn phải xem xét từng mối quan hệ để thấy rằng chúng đang giúp bạn hoặc đang cản trở bạn, nếu những người bạn có liên quan đang tiến về phía trước trong cuộc sống hay không. Trong một số trường hợp, trong công việc của bạn chẳng hạn, bạn có thể phải làm việc với con người bất kể thế nào, nhưng cách bạn tham gia với họ sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong tác động mà họ sẽ có lên cuộc sống của bạn.

Về những mối quan hệ mà bạn chọn và lựa cho mình, thì bạn phải đánh giá từng mối quan hệ: “Mối quan hệ này đang củng cố tôi hay đang làm tôi yếu đi? Người này có đang di chuyển theo hướng mà tôi phải di chuyển hay không? Chúng tôi có định mệnh lớn lao cùng nhau hay không, hay tôi nên thả người này để đi theo hành trình của riêng họ trong cuộc sống?”

Đây là những câu hỏi có giá trị. Bạn phải đạt được sức mạnh, sự can đảm và tính khách quan để hỏi chúng và để hành động về chúng. Một người trong cuộc đời bạn có thể kìm giữ bạn lại và thay đổi vận mệnh và quá trình của cuộc đời bạn. Bạn không bao giờ nên đánh giá thấp sức mạnh của sự ảnh hưởng trong những mối quan hệ của bạn. Ngay cả khi đó là một tình bạn bình thường, tình bạn này hoặc là đang giúp bạn hoặc đang cản trở bạn tiến về phía trước. Khi bạn bắt đầu đi những bước đi để tiến về phía trước, bạn sẽ sớm thấy nếu tình bạn này đang giúp bạn hoặc đang cản trở bạn, nếu người kia đang tra hỏi bạn, coi thường bạn hoặc nghi ngờ bạn trong nỗ lực của bạn để tập trung cuộc sống bạn và để chuẩn bị bản thân bạn cho tương lai.

Bạn sẽ cần những người bạn đồng hành mạnh mẽ. Bạn không thể đủ khả năng để có những lời gièm pha trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể học hỏi từ những thách thức của họ, nhưng nếu bạn liên kết chặt chẽ với họ, bạn sẽ mất chỗ đứng với họ.

Ở đây phát triển sức mạnh và sự sáng suốt sẽ mất thời gian và có thể rất khó khăn trong một số trường hợp nhất định, vì có những người mà bạn nghĩ rằng bạn phải có sự chấp thuận. Có những người bạn vẫn đang cố gắng để gây ấn tượng. Có những người bạn nghĩ rằng bạn cần sự an toàn, vì an ninh, vì tình yêu hay vì niềm vui. Nhưng ở cấp độ Kiến thức, sẽ có hoặc không, vì Kiến thức đang cố gắng đưa bạn đến một nơi nào đó, và mọi người và mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều giúp bạn hoặc cản trở bạn khám phá và đi theo hướng này.

Việc làm của bạn có tương lai hoặc không phải đối mặt với Sóng lớn thay đổi. Đó là điều mà bạn có thể đánh giá về mặt trí tuệ. Tuy nhiên, ở cấp độ Kiến thức, nó vẫn là có hoặc không. Có lẽ bạn sẽ cần ở lại công việc này một thời gian, để mang lại cho bạn sự ổn định trong khi bạn đưa ra các quyết định khác và trong khi bạn có được sự chắc chắn lớn hơn về nơi bạn phải đi và những bước tiếp theo bạn phải tuân theo trong cuộc đời. Nhưng đừng quá quan tâm đến một tình huống không có tương lai, điều đó sẽ không thể tồn tại trong những khó khăn lớn sắp tới.

Đừng quá quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ điều gì cho đến khi bạn hoàn thành đánh giá sâu sắc này. Đừng thực hiện bất kỳ kế hoạch tuyệt vời. Đừng cố gắng kiểm tra lại quá trình của cuộc đời bạn. Đừng dấn thân vào hôn nhân hay mối quan hệ cho đến khi bạn thực hiện đánh giá sâu sắc này theo thời gian.

Đừng cho cuộc sống của bạn đi trước khi bạn biết cuộc sống của bạn là gì và hướng mà nó phải đi theo. Nếu bạn sẽ làm theo điều này, nó sẽ cứu bạn. Vì nó thật dễ dàng để trao cuộc sống của bạn cho những người khác để dấn thân vào một dòng công việc hoặc thiết lập một tập hợp các tình huống sẽ khiến bạn không bao giờ nhận ra và ghi nhớ mục đích lớn hơn của bạn để đến với thế giới.

Mọi người thiết lập các mối quan hệ tình cờ, sử dụng các tiêu chí rất yếu và tạm thời. Họ không nhận ra sự nghiêm trọng của các cam kết và tác động của nó đối với họ. Đó là bởi vì họ thiếu sự phân biệt. Đó là bởi vì họ không coi trọng cuộc sống của họ mà họ sẽ cho đi một cách dễ dàng và cam kết thời gian và sức lực của họ mà không cần quan tâm nhiều hơn, rằng họ sẽ rất bất cẩn với chính mình.

Đây là một phần rất quan trọng của đánh giá sâu sắc. Bạn không thể làm theo trí tuệ của mình trong việc này, vì luôn có những lý do chính đáng để trao thân cho những thứ sẽ không bao giờ có giá trị với bạn. Luôn có những lý do thuyết phục để trao cuộc sống của bạn cho mọi người hoặc cho những hoàn cảnh không đại diện cho số phận của bạn.

Sau đó, có những lực lượng xã hội khuyến khích bạn kết hôn trước khi bạn sẵn sàng, có một gia đình trước khi bạn sẵn sàng, dấn thân vào sự nghiệp trước khi bạn sẵn sàng. Tất cả các lực lượng xã hội, các lực lượng từ gia đình của bạn và sự khích lệ từ bạn bè của bạn, vì vậy, thường khiến bạn hoàn toàn đi sai hướng cho cuộc sống của mình. Đừng lên án gia đình và bạn bè của bạn, vì họ không biết. Nhưng bạn phải biết. Bạn phải đạt được kiến ​​thức này. Và kiến ​​thức mà Chúa đã ban cho bạn biến điều này thành có thể. Nếu không, bạn sẽ trở nên lạc lõng trên thế giới và sẽ không bao giờ tìm thấy con đường của mình.

Mối quan hệ của bạn với tâm trí và cơ thể của bạn thể hiện một giáo lý rất tuyệt vời mà Thông điệp mới cung cấp. Sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của bạn rất quan trọng. Nhưng để đối phó với họ một cách hiệu quả, bạn phải mang lại sự khách quan tương tự cho họ. Tất nhiên, bạn đồng nhất với tâm trí và cơ thể của bạn, thậm chí đến mức bạn nghĩ rằng đó là chính bạn. Nhưng tâm trí bạn không phải là bạn, và cơ thể bạn không phải là bạn. Thay vào đó, chúng đại diện cho các phương tiện biểu hiện Xe cộ qua đó bạn có thể tham gia vào thế giới, có ảnh hưởng trong thế giới và thể hiện bản thân và giao tiếp với những người khác trên thế giới.

Chúng là phương tiện để đưa bạn đến một nơi nào đó, đưa bạn qua cuộc sống trên thế giới này, để sống vào thời điểm này, để có tác động đến thời điểm này. Chúng là phương tiện. Do đó, bạn phải chăm sóc cho họ. Bạn phải trau dồi chúng, và chúng phải có khả năng cho phép bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình trên thế giới. Nếu sức khỏe của bạn bị phá vỡ, cả về tinh thần hoặc thể chất, bạn sẽ không thể theo một mục đích lớn hơn, và trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ không bao giờ được tiết lộ cho bạn vì bạn chưa sẵn sàng tuân theo nó.

Sau đó, có được cuộc sống của bạn theo thứ tự, bao gồm cả việc giải quyết các nhu cầu cho sức khỏe của bạn. Sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của bạn. Tâm trí đòi hỏi một số cấu trúc. Nó đòi hỏi sự thích thú. Nó đòi hỏi sự đồng hành. Và nó đòi hỏi sự nhẹ nhõm và nghỉ ngơi. Bạn có thể nhận ra điều này thông qua các hoạt động của bạn, thông qua những ảnh hưởng bạn mang vào nhà, qua các phương tiện truyền thông, qua các mối quan hệ của bạn, thông qua những cuốn sách bạn đọc và những điều bạn nghĩ về.

Hầu hết mọi người chưa bao giờ phát triển bất kỳ sự kiểm soát nào đối với tâm trí của họ. Họ chỉ đơn giản là những nô lệ vô tình với bất cứ điều gì tâm trí họ muốn nghĩ đến, và vì vậy họ cảm thấy rất bất lực trong vấn đề này. Nhưng trong đánh giá sâu sắc, đó là một quá trình mang lại sự rõ ràng và khách quan vào cuộc sống của bạn, bạn có thể có được sự kiểm soát ngày càng lớn hơn đối với tâm trí và suy nghĩ của bạn bằng cách quyết định bạn sẽ nghĩ gì, bạn sẽ phản ứng với điều gì, bạn sẽ phản ứng với điều gì lắng nghe, những gì bạn sẽ đọc, những gì sẽ có trong nhà của bạn, những gì sẽ là trọng tâm của các hoạt động của bạn và vv. Bạn phải đạt được sự kiểm soát này bởi vì nếu bạn không kiểm soát tâm trí của mình, người khác sẽ làm được. Nếu bạn không thiết lập một hướng đi thực sự trong cuộc sống của mình, những người khác sẽ thiết lập hướng đi cho bạn. Đây thực sự là hoàn cảnh bi thảm của hầu hết mọi người trên thế giới hiện nay, dù họ giàu hay nghèo.

Rõ ràng là những người nghèo khổ rất nhiều là nô lệ cho hoàn cảnh của họ. Nhưng không rõ ràng rằng những người giàu có hơn, và thậm chí là những người rất giàu có, cũng là nô lệ cho hoàn cảnh của họ. Mặc dù họ có những niềm vui lớn và tự do về thời gian, nhưng cuối cùng họ cũng lạc lõng và thiếu thốn như những người nghèo nhất xung quanh họ. Họ sẽ không từ bỏ khi đối mặt với những làn sóng thay đổi lớn đang đến với thế giới. Họ không có lợi thế. Sự giàu có của họ có thể bị mất một cách dễ dàng, và họ sẽ là mục tiêu của những người khác, những người sẽ làm mồi cho họ. Và họ sẽ sống trong nỗi sợ hãi và lo lắng vô cùng. Sợ mất đi những gì họ có và sợ mọi người và mọi thứ mà họ tin rằng có thể lấy đi từ họ những thú vui, quyền tự do hoặc cơ hội của họ.

Sau đó, đây là lúc để nhận ra những gì cần thiết cho tâm trí của bạn và những gì cần thiết cho cơ thể của bạn rất đơn giản. Không có gì phức tạp ở đây. Nếu bạn đang theo dõi Kiến thức, không có gì phức tạp ở đây. Bạn có hướng dẫn đơn giản, và bạn phải tuân thủ chúng.

Ngay từ đầu, liên quan đến đánh giá sâu sắc của bạn, cho dù đó là liên quan đến tài sản, mối quan hệ, hoạt động hay sự tham gia của bạn, điều quan trọng là bạn phải tạo không gian trong cuộc sống để cho mọi thứ trôi qua, mở ra cuộc sống của bạn, cho phép có không gian trong cuộc sống của bạn mà không bị lấp đầy bởi một thứ khác. Khi làm như vậy, bạn sẽ thấy bạn đã cố gắng đạt được sự chắc chắn như thế nào thông qua quyền sở hữu của bạn đối với mọi thứ, thông qua các mối quan hệ của bạn, thông qua các cam kết của bạn và vv. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy ít chắc chắn hơn về cuộc sống của mình và dễ bị tổn thương hơn, nhưng đây là một điều tốt, vì điều này tạo ra một không gian cho một Sức mạnh lớn hơn để lấp đầy và tự do cho bạn đặt một khóa học mới, sẽ đưa những người và hoàn cảnh mới vào cuộc sống của bạn. Nếu cuộc sống của bạn đã được lấp đầy, không có gì mới có thể đến. Không thể có trải nghiệm mới, không có tiết lộ mới, không có mối quan hệ mới, không có cơ hội mới.

Bạn bắt đầu với việc đánh giá sâu sắc, và việc đánh giá này tiếp tục. Nó đang diễn ra bởi vì việc mang lại sự rõ ràng, đơn giản và tập trung vào cuộc sống của bạn đang diễn ra. Bạn không làm tất cả cùng một lúc. Nó đang diễn ra. Tất cả mọi thứ xung quanh bạn muốn làm vướng víu bạn hơn với tài sản, với con người, với nơi chốn, với cơ hội, với những điều phiền nhiễu, với sự kích thích và vân vân. Và do đó sự nhận biết này tiếp tục bởi vì bạn phải giữ cho cuộc sống của bạn rộng mở, rõ ràng và không lộn xộn. Cuộc sống của bạn phải đầy những người, nơi chốn và những thứ củng cố bạn, khuyến khích bạn và là biểu tượng cho thấy bạn có sức mạnh và trách nhiệm để sống trọn vẹn trong hiện tại và để chuẩn bị cho tương lai một cách khôn ngoan và hiệu quả .

Ở đây bạn sẽ phải học cách nói không với nhiều thứ: thậm chí không với tâm trí của chính bạn; không với những điều ép buộc của bạn; không với sự nghiện ngập của bạn; không với những thú vui đó mà làm tổn thương tâm trí của bạn và cơ thể của bạn; không với những người muốn bạn làm những gì họ muốn bạn làm; không với những cơ hội có vẻ tốt, nhưng ở mức độ sâu hơn, bạn không thể chấp nhận; không với sự đồng thuận của những người xung quanh bạn; không, bạn sẽ không làm theo lời khuyên của họ; không, bạn sẽ không tham gia nhóm của họ; không, bạn sẽ không chấp nhận nhận thức của họ về thực tế. Bạn làm điều này không với sự tức giận hay lên án, không với nỗi sợ bị từ chối, mà với sự trung thực đơn giản và sự rõ ràng đơn giản.

Đừng tức giận rằng thế giới đầy sự lừa dối và đầy sự không trung thực bởi vì đó là một thế giới không có Tri Thức. Con người chưa tìm thấy món quà vĩ đại của Chúa, và do đó họ hành động một cách dại dột, bắt chước nhau, làm theo bất cứ điều gì ảnh hưởng xã hội của họ nói cho họ rằng họ phải đi theo – đi theo bạn bè của họ, nhóm của họ, lãnh đạo của họ, tôn giáo của họ – tất cả mọi thứ. Bởi vì không với Tri Thức, họ có thể làm gì khác ngoài việc đi theo mọi thứ mà là một thay thế cho Tri Thức?

Đây không nên là một nguồn tức giận cho bạn nếu bạn đang nhìn thấy nó rõ ràng. Thật là bi thảm, đúng vậy. Cực kỳ bất hạnh, đúng vậy. Nhưng bạn không đủ khả năng để trở thành một nhà phê bình của thế giới ngay lúc này.

Thay vì chỉ trích người khác, chỉ trích chính phủ, chỉ trích thế giới, chỉ trích cuộc sống, bạn phải kéo nguồn lực của mình đến bạn. Tất cả sự chỉ trích đó thể hiện việc mất năng lượng rất lớn, việc mất năng lượng mà chỉ cộng thêm sự va chạm và phàn nàn cho cuộc sống, mà không có bất kỳ lợi ích tích cực nào. Nếu cuộc sống của bạn không đang di chuyển với Tri Thức, thì vị trí của một như nhà phê bình là vô nghĩa và tự đánh bại bản thân. Đây là một phần của việc bảo tồn năng lượng của bạn.

Cuối cùng, việc đánh giá vĩ đại trả lại sức mạnh cho bạn, kết nối bạn với Tri Thức và bảo tồn năng lượng của bạn. Có lẽ bạn chưa thấy giá trị của việc bảo tồn năng lượng của mình, bởi vì bạn muốn mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn được lấp đầy với sự kích thích dễ chịu, với các hoạt động có ý nghĩa, với những người thú vị. Bạn muốn lấp đầy khoảng trống, nhưng bạn cần mở ra khoảng trống, cho phép nó trống, để dành nó. Bởi vì chỉ trong khoảng trống này, những nhận thức mới có thể đến với bạn và bạn có thể nhìn thấy những thứ bạn không thể thấy trước đây, để biết những điều bạn không thể biết trước đây, để nhận biết rõ những điều nằm ngoài tầm với của bạn trước đây. Những người mới và những cơ hội mới bước vào cuộc đời bạn bởi vì có khoảng trống cho họ. Vì vậy, về bản chất, cuộc sống của bạn phải luôn có khoảng trống này và sự mở rộng này. Nó không bao giờ nên bị lấp đầy. Và nếu bị lấp đầy, thì đã đến lúc để buông bỏ một lần nữa.

Ngay cả khi cuộc sống của bạn đã hoàn toàn kết nối một cách thích hợp, ngay cả khi bạn đang sống Con Đường của Tri Thức, ngay cả khi mọi người trong cuộc sống của bạn đều có ý nghĩa với bạn và là người ủng hộ Tri Thức bên trong bạn và cho bạn, bạn vẫn sẽ phải tạo ra lỗ hở – khoảng trống này trong cuộc sống của bạn nơi không có gì tồn tại, nơi có sự trống rỗng. Chính sự trống rỗng này cho phép bạn tâm lặng, cho phép bạn lắng nghe, cho phép bạn nhìn, cho phép bạn thật sự ở bên người khác, thật sự trải nghiệm nơi đó và tận hưởng sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Chính khoảng trống này, sự trống rỗng này, sự im lặng này cho phép bạn nhận ra các dấu hiệu của thế giới và sự chuyển động của Tri Thức trong chính bạn.

Thay vì cố gắng lấp đầy khoảng trống, bạn muốn tạo ra khoảng trống và duy trì một phần cuộc sống của bạn như rộng mở, không giải thích được và bí ẩn. Không có gì đang xảy ra ở đó. Chính điều này cho phép bạn có sự kinh ngạc và tôn kính với sự sống, để có một trải nghiệm tinh khiết thay vì điều gì đó chỉ đơn giản kích thích suy nghĩ của bạn. Nó tạo cơ hội cho bạn trải nghiệm bản thân bên ngoài thời gian và địa điểm – trải nghiệm về Ân Sủng, trải nghiệm về các Giáo Viên Vô Hình của bạn, những người đang giúp bạn lấy lại sự kết nối của bạn với Tri Thức và cùng với nó là mục đích lớn lao của bạn cho việc đến trong thế giới.

Bạn có thể tưởng tượng ở đây rằng nếu bạn làm theo điều này trọn vẹn, căn nhà của bạn sẽ có rất ít thứ trong đó, nhưng mọi thứ trong đó sẽ rất có giá trị. Cuộc sống cá nhân của bạn sẽ có rất ít người trong đó, nhưng mỗi người sẽ thật sự có giá trị. Thời gian của bạn sẽ không bị lấp đầy, nhưng sẽ có khoảng trống trong đó cho những trải nghiệm mới xảy ra. Và tâm trí của bạn sẽ không bị kích thích liên tục, nhưng sẽ có thể trở nên yên tĩnh, quan sát và nhạy cảm – nhìn, nghe, nhận ra mọi thứ.

Giống như bạn đang đi ngược chiều với đa số những người xung quanh bạn, những người luôn tìm cách sở hữu những thứ cho họ – tài sản, con người, trải nghiệm, cảm giác, sự kích thích – đến mức họ không biết họ là ai. Cuộc sống của họ bị lấp đầy với sự kích thích bên ngoài. Họ không có ý thức về nơi họ đang ở trong cuộc sống, nơi họ đang đi hoặc nơi thế giới đang đi. Họ chỉ đơn giản bị cuốn đi bởi tất cả những sự quá bận tâm của họ.

Do đó, bạn có thể tưởng tượng được rằng như là kết quả của sự đánh giá sâu sắc này, rằng cuộc sống của bạn trở nên đơn giản và rõ ràng và bạn có thể nhận biết rõ các cơ hội ở mức độ căn bản hơn – không phải là chúng có dễ chịu và thú vị hay không, nhưng liệu chúng thật sự có ý nghĩa và liệu chúng có phục vụ mục đích của bạn hoặc làm bạn mất tập trung khỏi nó.

Bạn chắc chắn sẽ có thể có những thú vui đơn giản dọc trên hành trình, nhưng bất cứ điều gì đòi hỏi sự tham gia nghiêm túc hơn – mối quan hệ mới, một tài sản quan trọng, cơ hội trong công việc của bạn, mối quan tâm mới – những điều này phải thật sự được nhận biết rõ bởi vì toàn thế giới muốn bạn lấp đầy bản thân, trong khi bạn, về bản chất, đang cố gắng làm trống mình. Đây là lý do tại sao bạn phải có sự tiếp xúc rất hạn chế với phương tiện truyền thông, chỉ tìm kiếm những điều quan trọng liên quan đến Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay hoặc trong một số trường hợp thì là quan trọng trong hoàn cảnh và môi trường trước mắt của bạn.

Bạn không nên bị kích thích bởi thế giới. Bạn sẽ phải duy trì khoảng cách ngay lúc này nếu bạn muốn có hy vọng đạt được sức mạnh của bạn, xây dựng sự sáng suốt của bạn, trau dồi sự thận trọng của bạn và học cách trở nên thật sự quan sát – thật sự có thể nhìn thấy điều bạn cần nhìn thấy trong bản thân và trong những người khác. Bạn không thể làm điều này nếu bạn đang chạy vòng như một người điên – bị thúc đẩy bởi nhu cầu và mong muốn và nghĩa vụ của bạn với người khác. Đó là lý do tại sao việc đánh giá sâu sắc phải xảy ra ngay từ đầu nếu bạn muốn có bất kỳ cơ hội thành công nào. Và sự đánh giá này sẽ tiếp tục, bởi vì có những ngưỡng cửa mà bạn phải tự đánh giá.

Một phần của việc này bạn sẽ tự thực hiện, và một phần của nó sẽ được hỗ trợ bởi người khác. Chất lượng của những mối quan hệ của bạn ngay lúc này sẽ trở nên quan trọng hơn đối với bạn khi bạn nhận ra rằng mỗi mối quan hệ đều quan trọng trong ảnh hưởng của nó lên bạn – liệu nó có hỗ trợ sự trỗi lên của Tri Thức bên trong bạn hay liệu nó có làm bạn mất tập trung khỏi sự trỗi lên này hay không, nó có khuyến khích sự chuẩn bị của bạn cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay hoặc nó có cản trở sự chuẩn bị này hay không. Những mối quan hệ của bạn ở đây có tầm quan trọng lớn nhất, và tầm quan trọng này sẽ gia tăng theo thời gian.

Do đó, khi bạn tiến bước, cuộc sống của bạn sẽ có nguồn năng lượng lớn hơn. Bạn sẽ có thể thực hiện sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mình – thay đổi mà bạn không thể thực hiện trước đây bởi vì bạn đã không có sức mạnh để làm điều đó. Bạn đã không có tiềm năng trong bản thân để thực hiện nó. Trước đây, bạn đã thấy những điều bạn biết bạn cần phải làm, nhưng bạn không có sức mạnh để làm chúng. Bạn không thể vượt trên tâm trí của chính bạn hoặc ý kiến ​​của người khác. Bạn đã không đủ mạnh để làm điều đó. Bây giờ bạn có thể làm điều đó, và nó đang mang lại cho cuộc sống của bạn sự trôi chảy lớn hơn và sự chuyển động lớn hơn.

Bạn có thể tưởng tượng được rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn đại diện cho mục đích lớn lao của bạn trong thế giới, ý nghĩa lớn lao của cuộc đời bạn và rằng điều này đã trao cho bạn đủ sức mạnh để bạn có thể đối phó với tình cảnh khó khăn ngay lúc này? Nó không đánh bại bạn. Bạn có thể đối phó với những người khác không đồng ý với bạn hoặc chỉ trích bạn mà không đánh mất bản thân cho quan điểm của họ.

Đây là nguồn của sự toại nguyện và niềm vui trong cuộc sống của bạn. Nó giống như bạn đã được giành lại. Bạn đã giành lại bản thân, và bạn đã cho phép người khác bước vào trong cuộc đời bạn, những người hỗ trợ việc giành lại đó, mà về cơ bản là sự giành lại Tri Thức.

Dọc đường, bạn đã đạt được các kỹ năng mà bây giờ bạn có thể sử dụng để hỗ trợ người khác, bởi vì họ cũng phải bắt đầu việc đánh giá sâu sắc. Họ cũng phải học cách để đạt được sức mạnh của chính mình và giành lại cuộc đời họ, điều đã bị cho đi trước đây không với suy nghĩ hay sự cân nhắc. Những công cụ mà bạn có được, sức mạnh mà bạn có được, các kỹ năng mà bạn sử dụng đều trở thành nguồn lực để hỗ trợ người khác trong tương lai, và bạn sẽ làm điều này một cách tự nhiên, tự phát. Thậm chí cuộc đời bạn sẽ là một minh chứng cho điều này, điều sẽ truyền cảm hứng và khiến người khác bối rối.

Sự thật là bạn không đang ở nơi bạn cần ở trong cuộc sống, và bạn biết điều này, và đó là lý do tại sao bạn không thoải mái. Đừng cố gắng thoát khỏi sự khó chịu, bởi vì đó là dấu hiệu bên trong bạn rằng cuộc sống của bạn phải di chuyển, rằng có sự thay đổi phải được mang lại, và bạn phải làm điều đó. Hãy cho phép bản thân bạn ở với sự khó chịu. Hãy cảm nhận nó. Hãy thấy được những gì nó đang nói với bạn. Hãy thấy được nơi nó đang đưa bạn đi. Đâu là điểm khó chịu? Đâu là nơi lời nói dối đang được thực hành trong cuộc sống của bạn? Những lời sai lầm nào mà bạn đang nói với bản thân về mối quan hệ của bạn với người này, nơi này hay điều này?

Bạn sẽ phải vượt qua những khuynh hướng bên trong bản thân, những thói quen bên trong bản thân và những tiếng nói khác mà thế giới xung quanh bạn đã đặt trong tâm trí bạn, nói với bạn rằng bạn muốn những thứ mà bạn thật sự không muốn, hoặc bạn phải có những thứ để trở nên lôi cuốn hoặc thành công.

Đây là một quá trình rất vĩ đại. Sự thật vẫn là bạn không đang ở nơi bạn cần ở. Đừng bao giờ nói với bản thân rằng bạn đang ở nơi bạn cần ở. Đó là sự dại dột. Bạn sẽ không bao giờ thuyết phục được Tri Thức bên trong bản thân bạn.

Bạn có một ngọn núi vĩ đại để leo, và bạn phải tiếp tục di chuyển lên ngọn núi này để hoàn thành định mệnh của mình và để có được tầm nhìn về thế giới, điều sẽ trở nên hiển nhiên cho bạn một khi bạn đạt đến những độ cao hơn của ngọn núi này.

Bất cứ điều gì bạn nói với bản thân, bạn không thể thuyết phục được Tri Thức bên trong chính bạn. Bạn cần phải đi đến nơi bạn cần đến – để ở trong vị trí tốt nhất cho tương lai, để giành lại sức mạnh của bạn, kỹ năng của bạn và những món quà lớn hơn của bạn và để phục vụ cho một thế giới với nhu cầu sẽ chỉ gia tăng và trở nên sâu sắc hơn trong tương lai.