Những Bước Đi đến Tri Thức – Phần một

BƯỚC 1

LÚC NÀY TÔI KHÔNG CÓ TRI THỨC.

Phải có một điểm khởi đầu ở bất kỳ chỗ nối nào của quá trình phát triển. Bạn phải bắt đầu từ vị trí bạn đang ở, không phải từ vị trí mà bạn muốn. Bạn bắt đầu ở đây trong sự hiểu biết rằng bạn đang không có Tri Thức. Đó không phải nói rằng Tri Thức không ở với bạn. Nó chỉ đơn giản nói là bạn không ở với Tri Thức. Tri Thức đang chờ bạn tiến bước. Tri Thức đang chờ để trao tặng nó cho bạn. Do đó, bạn đang bắt đầu ngay bây giờ để chuẩn bị cho mối quan hệ với Tri Thức, khía cạnh vĩ đại hơn của tâm trí mà bạn đã mang theo với bạn từ Quê Hương Cổ Đại của bạn.

Ba lần trong ngày hôm nay, dành 10 phút suy nghĩ Tri Thức là gì, không chỉ áp dụng những ý kiến của riêng bạn, không chỉ áp dụng sự hiểu biết từ quá khứ của bạn, mà suy nghĩ Tri Thức thật sự là gì.

Bài thực hành 1: ba lần, mỗi lần 10 phút.

BƯỚC 2

TRI THỨC ĐANG Ở VỚI TÔI. TÔI ĐANG Ở ĐÂU?

Tri Thức hoàn toàn đang ở bên bạn, nhưng nó nằm trong một phần của tâm trí của bạn mà bạn vẫn chưa truy cập tới. Tri Thức tượng trưng cho Bản Thân Thật của bạn, Tâm Trí Thật của bạn và những mối quan hệ thật của bạn trong vũ trụ. Nó cũng sở hữu tiếng gọi vĩ đại của bạn trong thế giới và việc sử dụng hoàn hảo của bản chất của bạn, tất cả những khả năng và kỹ năng vốn có của bạn, ngay cả những giới hạn của bạn – đều được trao tặng cho sự tốt đẹp trong thế giới.

Tri Thức đang ở với bạn, nhưng bạn đang ở đâu? Ngày hôm nay suy nghĩ bạn đang ở đâu. Nếu bạn không ở với Tri Thức, bạn đang ở đâu? Do đó, ba lần ngày hôm nay, mỗi lần 10 phút, suy nghĩ bạn đang ở đâu, không chỉ về thể xác hay địa lý, nhưng bạn đang ở đâu về nhận thức về bản thân của bạn trong thế giới. Suy nghĩ thật, thật kỹ. Đừng để tâm trí của bạn làm bạn sao lãng khỏi định hướng này. Đây là thiết yếu ngay lúc này ở điểm bắt đầu của sự chuẩn bị của bạn để hỏi những câu hỏi này một cách thật nghiêm túc.

Bài thực hành 2: ba lần, mỗi lần 10 phút.

BƯỚC 3

TÔI THẬT SỰ BIẾT GÌ?

Hôm nay tự hỏi xem bạn thật sự biết gì và phân biệt điều bạn biết khỏi điều bạn nghĩ hay mong ước hay muốn cho bản thân hoặc cho thế giới của bạn, điều bạn sợ, điều bạn tin, điều bạn yêu dấu và điều bạn coi trọng. Phân biệt câu hỏi này khỏi tất cả những định hướng như vậy với hết cả khả năng của bạn và tự hỏi, “Tôi thật sự biết gì?” Bạn phải thường xuyên xem xét bất cứ câu trả lời nào mà bạn đưa ra cho câu hỏi này để thấy rằng chúng có tượng trưng cho những niềm tin hay những giả thiết của bạn hay những niềm tin hay những giả thiết của người khác hoặc thậm chí của toàn nhân loại.

Ba lần ngày hôm nay, mỗi lần 10 phút, hỏi câu hỏi này và suy nghĩ thật nghiêm túc về phản hồi của bạn và về ý nghĩa của câu hỏi này “Tôi thật sự biết gì?”

Bài thực hành 3: ba lần, mỗi lần 10 phút.

BƯỚC 4

TÔI MUỐN CÁI TÔI NGHĨ LÀ TÔI BIẾT.

Bạn muốn cái bạn nghĩ là bạn biết, và đây là điều thiết lập nền tảng cho sự hiểu biết của bạn về bản thân và về thế giới của bạn. Sự thật là, điều này thiết lập nền tảng của toàn danh tính của bạn. Tuy nhiên, dựa trên việc xem xét một cách chân thật, bạn sẽ thấy rằng sự hiểu biết của bạn được dựa vào những giả thiết là chính, và những giả thiết này đã không được dựa vào trải nghiệm của bản thân bạn tới mức độ to lớn nào, nếu có.

Hôm nay trong ba lần thực hành ngắn của bạn, khi bạn dành hết sự tập trung của bạn để xem xét những giả thiết của bạn, hãy nghĩ về những điều bạn thật sự nghĩ là bạn biết, bao gồm những điều mà bạn chưa từng nghĩ để hỏi trước đó – những điều mà bạn nghĩ bạn biết. Do đó, bài thực hành của ngày hôm nay tiến bước từ những bước trước khi bạn bắt đầu thấy sự khác biệt giữa điều bạn nghĩ bạn biết và chính Tri Thức thật và mối quan hệ giữa điều bạn nghĩ là Tri Thức và những giả thiết của bạn, những niềm tin và những mong ước của bạn cho vật chất.

Do đó, trong mỗi lần thực hành đó là rất thiết yếu để bạn nghĩ về những điều bạn nghĩ là bạn biết. Khi bạn nhận ra rằng là chúng được dựa chủ yếu vào những giả thiết của bạn, bạn sẽ thấy nền tảng của bạn trong thế giới yếu thế nào. Việc nhận ra điều này có thể làm khó chịu và đảo lộn, nhưng điều đó là cực kỳ thiết yếu cho bạn để trao cho bạn lực đẩy và khát khao để khám phá ra nền tảng thật sự của bạn trong thế giới.

Bài thực hành 4: ba lần, mỗi lần 10 phút.

BƯỚC 5

TÔI TIN ĐIỀU TÔI MUỐN TIN.

Câu nói này tượng trưng cho sự điên rồ lớn lao của nhân loại và những hình thức nguy hiểm nhất của nhân loại của việc lừa dối bản thân. Những niềm tin chủ yếu được xây dựng trên điều gì được mong ước, không trên điều đang thật sự xảy ra và không trên điều chân thật. Chúng thật ra có thể tượng trưng cho những lý tưởng lớn lao hơn của nhân loại và trong điều này chúng có sự phản chiếu thật, nhưng trên cơ sở hằng ngày, và trong những câu hỏi thực tiễn nhất, con người dựa niềm tin của họ trên những điều họ mong ước, không trên những điều thật sự tồn tại. Bạn phải có một hiểu biết rất vững chãi rằng việc tiếp cận đến bất kỳ giải pháp nào và bất kỳ thiết lập có ích nào phải bắt đầu với thực tế hiện tại. Bạn là gì và bạn có gì ngày hôm nay phải là điểm xuất phát của bạn.

Do đó, trong ba lần thực hành của bạn hôm nay, hãy suy nghĩ về câu nói này. Hãy xem xét điều bạn tin và rồi xem xét điều bạn muốn. Bạn sẽ thấy rằng ngay cả những niềm tin đầy sợ hãi hay tiêu cực của bạn được liên kết với những tham vọng của bạn. Chỉ có việc áp dụng một cách cẩn thận của bài thực hành ngày hôm nay sẽ tiếc lộ điều này cho bạn.

Bài thực hành 5: ba lần, mỗi lần 10 phút.

BƯỚC 6

TÔI CÓ MỘT NỀN TẢNG THẬT TRONG THẾ GIỚI

Vượt trên những niềm tin và những giả thiết mà che đậy sự sợ hãi và sự không chắc chắn của bạn, đang tồn tại cho bạn một nền tảng thật sự trong thế giới. Nền tảng này được xây dựng trên sự sống của bạn bên ngoài thế giới này, bởi đó là nơi bạn đến từ và đó là điều bạn sẽ quay trở về. Bạn đã đến từ một nơi mà bạn sẽ quay trở về, và bạn đã không đến với bàn tay không.

Hai lần ngày hôm nay, dành ra hai lần thực hành dài hơn khoảng 15-20 phút trong việc xem xét nền tảng thật của bạn có thể là gì. Hãy nghĩ về tất cả những ý tưởng của bạn về điều này. Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Bạn phải nhận ra được nỗi khao khát lớn lao của bạn cho điều này để hỏi câu hỏi này với sự chân thành và với chiều sâu.

Không có một nền tảng thật sự, những thành tựu và sự tiến bộ thật sự của bạn sẽ không có hi vọng. Do đó, đó là một ơn lành vĩ đại, mà bạn sở hữu điều này, ngay cả khi bạn không biết điều đó.

Bài thực hành 6: hai lần, mỗi lần 15-20 phút.

BƯỚC 7

ÔN TẬP

Trong hai lần thực hành của ngày hôm nay, ôn lại tất cả mà chúng ta đã học tới giờ, bắt đầu với bước đầu tiên và tiếp tục để bao gồm bước của ngày hôm qua. Sau đó xem xét toàn bộ trình tự của những bước với nhau. Đó là rất quan trọng ở điểm nối này rằng bạn không đòi hỏi rằng bạn phải có bất cứ kết luận nào, nhưng bạn hỏi những câu hỏi và nhận ra bạn cần Tri Thức thật đến mức nào. Nếu bạn làm bài thực hành này hôm nay một cách chân thành, nó sẽ trở nên hiển nhiên rằng bạn có nhu cầu lớn lao này. Bạn dễ bị tác động khi không có những giả thuyết của bạn, nhưng bạn cũng đang ở vị trí để nhận lãnh chân lý và sự chắc chắn trong cuộc sống.

Dành hai lần thực hành ngày hôm nay, mỗi lần 30 phút, để xem xét những điều này.

Bài thực hành 7: hai lần, mỗi lần 30 phút.

BƯỚC 8

HÔM NAY TÔI SẼ TÂM LẶNG.

Trong hai lần thực tập thiền hôm nay của bạn, thực tập tâm lặng trong 15 phút. Bắt đầu bằng việc hít thở sâu ba lần và rồi tập trung vào một điểm bên trong. Đó có thể là một điểm tưởng tượng hoặc đó có thể là một điểm trong cơ thể của bạn. Với mắt nhắm, chỉ đơn giản chú ý hết vào điểm này, không phán xét và đánh giá. Đừng bị nản lòng nếu những lần thử đầu tiên thấy khó khăn. Việc bắt đầu bất cứ điều gì quan trọng trong cuộc sống có thể khó khăn lúc đầu, nhưng nếu bạn kiên trì, bạn sẽ đạt được mục tiêu lớn lao này, bởi vì trong sự tâm lặng tất cả mọi thứ có thể được biết.

Bài Thực Hành 8: Hai lần thực hành, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 9

TRONG TÂM LẶNG TẤT CẢ MỌI ĐIỀU CÓ THỂ ĐƯỢC BIẾT.

Sự tâm lặng của tâm trí cho phép một Tâm Trí Vĩ Đại trỗi dậy và tiếc lộ Minh Triết của nó. Những người trau dồi sự tâm lặng với một khát khao cho Tri Thức sẽ đang chuẩn bị bản thân cho khải huyền vĩ đại hơn và sự sáng suốt chân thật để trỗi dậy. Sự sáng suốt có thể trỗi dậy trong lúc thực hành hoặc trong bất kỳ hoạt động bình thường nào. Khía cạnh quan trọng ở đây đó là đã có sự chuẩn bị.

Hai lần hôm nay thực tập bài thực hành tâm lặng của ngày hôm qua, nhưng thực tập không với sự mong chờ kết quả. Đừng dùng bài thực tập này để hỏi bất kỳ hình thức câu hỏi nào bởi vì bạn đang thực tập tâm lặng, khi mà tất cả sự suy đoán, tất cả những câu hỏi và tất cả sự tìm kiếm dừng lại. Trong 15 phút, hai lần hôm nay, thực tập tâm lặng một lần nữa.

Bài Thực Hành 9: Hai lần thực hành, mỗi lần 15 phút.

TẠI SAO TÔI ĐANG LÀM VIỆC NÀY?

Câu hỏi rất hay! Tại sao bạn đang làm việc này? Tại sao bạn đang hỏi những câu hỏi như vậy? Tại sao bạn tìm kiếm những điều vĩ đại hơn? Tại sao bạn đang nỗ lực? Những câu hỏi này là không tránh khỏi. Chúng Tôi lường trước chúng. Tại sao bạn đang làm việc này? Bạn đang làm việc này bởi vì nó là thiết yếu. Nếu bạn mong muốn sống điều gì vĩ đại hơn một cuộc sống nông cạn và không ổn định, bạn phải xuyên xuống sâu hơn và không tự tin chỉ dựa trên những giả thiết yếu ớt và những mong chờ đầy hi vọng. Có một món quà vĩ đại hơn đang chờ bạn, nhưng bạn phải chuẩn bị bản thân về tinh thần, cảm xúc và thể xác. Không có Tri Thức, bạn không nhận biết về mục đích của bạn. Bạn không nhận biết về cội nguồn của bạn và định mệnh của bạn, và bạn sẽ đi qua cuộc đời này như thể nó chỉ là một giấc mơ rắc rối.

BƯỚC 10

TRI THỨC LÀ GÌ?

Chúng Tôi nói rằng Tri Thức không phải là những điều thường được liên kết với nó. Nó không phải là những ý tưởng. Nó không phải là một khối thông tin. Nó không phải là một hệ thống của niềm tin. Nó không phải là một quá trình đánh giá bản thân. Nó là điều bí ẩn vĩ đại của cuộc đời bạn. Những biểu hiện bên ngoài của nó là trực giác sâu sắc, sự sáng suốt to lớn, sự hiểu biết không thể lý giải được, sự nhận thức thông thái trong hiện tại và trong tương lai và sự hiểu biết thông thái về quá khứ. Nhưng mặc cho những thành tựu to lớn này của tâm trí, Tri Thức vĩ đại hơn điều này. Nó là Bản Thân Thật của bạn, một Bản Thân mà không tách rời khỏi sự sống.

Bài Thực Hành 10: Đọc bài học ba lần ngày hôm nay.

BƯỚC 11

TÔI KHÔNG TÁCH RỜI KHỎI SỰ SỐNG.

Mặc cho những thành tựu được xây dựng trên tính cá thể của bạn và tất cả những điều được liên kết với cá nhân bạn – cơ thể của bạn, những ý tưởng của bạn, những khó khăn của bạn, những cách thức thể hiện riêng biệt của bạn, những đặc tính của bạn, những tài năng của bạn – bạn không tách rời khỏi sự sống. Điều này là quá hiển nhiên nếu bạn nhìn vào chính bạn với sự đơn giản và nhận ra rằng thành phần cấu tạo của cơ thể bạn, cơ cấu của sự sống hữu hình của bạn, là hoàn toàn được làm từ điều của sự sống trong hữu hình. Đó là khá rõ rằng bạn được làm từ cùng một “thứ” như mọi thứ khác xung quanh bạn. Điều mà bí ẩn là tâm trí của bạn. Nó có vẻ như là một điểm nhận thức riêng biệt, nhưng nó cũng là một phần của sự sống như cơ cấu hữu hình của bạn. Bạn là một cá nhân không nhận thức về Cội Nguồn của bạn và về việc bạn hoàn toàn nằm trong sự sống. Tính cá thể của bạn là một gánh nặng ngay lúc này, nhưng nó sẽ là một hạnh phúc lớn lao cho bạn khi chính nó có thể bày tỏ sự sống.

Bài Thực Hành 11: Đọc bài học ba lần ngày hôm nay.

BƯỚC 12

TÍNH CÁ THỂ CỦA TÔI LÀ ĐỂ BÀY TỎ CHÍNH SỰ SỐNG.

Ở đây sự độc nhất của bạn là một tài sản to lớn và một nguồn của niềm vui, không phải một nguồn của sự xa lìa đau đớn và không phải nguồn của sự phán xét đau đớn chống lại bản thân bạn hay những người khác. Sự phân biệt này không nâng bạn lên hay đặt bạn xuống dưới bất kỳ ai khác. Nó chỉ xác định mục đích thật đằng sau tính cá thể của bạn và lời hứa của nó cho tương lai. Bạn đang ở đây để bày tỏ một điều gì đó. Đó là ý nghĩa thật được trao cho tính cá thể của bạn bởi vì bạn không muốn bị tách rời nữa.

Trong hai lần hôm nay, thực hành hai lần yên lặng yên lặng thực hiện bài thực hành mà chúng tôi đã minh họa cho tới giờ.

Bài Thực Hành 12: Hai lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 13

TÔI MUỐN TÁCH RỜI ĐỂ LÀ ĐỘC NHẤT.

Ý nghĩ này tượng trưng cho động lực thật cho sự tách rời, nhưng nó là không cần thiết. Chúng tôi không đưa nó ra ở đây như một sự xác nhận nhưng là một biểu hiện của tình trạng hiện tại của bạn. Bạn muốn tách rời bởi vì điều này định nghĩa bản thân bạn; bản thân bạn được định nghĩa bằng sự tách rời, không bằng sự bao gồm. Sự tách rời là nguồn gốc của tất cả nỗi đau và sự bối rối của tâm trí của bạn. Cuộc sống hữu hình của bạn thể hiện một cuộc sống tách rời nhưng chỉ từ một góc nhìn nào đó. Nhìn từ một góc khác, nó không thể hiện sự tách rời nào cả. Nó thể hiện một biểu hiện độc nhất của một Thực Tế Vĩ Đại.

Trong hai lần hôm nay, dùng 15 phút tập trung vào ý nghĩ cho ngày hôm nay. Hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc bài học này có ý nghĩa gì và nhớ lại trải nghiệm riêng của bạn để ngẫm nghĩ về sự thích đáng của nó cho cuộc sống của bạn. Hãy ngẫm nghĩ về việc sự khát khao cho sự tách rời của bạn đã khiến bạn tổn thất gì về thời gian, năng lượng và nỗi đau. Hãy nhận biết động lực của bạn cho sự tách rời và bạn sẽ biết rằng bạn muốn được tự do.

Bài Thực Hành 13: Hai lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 14

ÔN TẬP

Một lần nữa ôn lại tất cả những bài học trước đã được đưa ra. Trong bài Ôn Tập này đọc lại những lời hướng dẫn đã được đưa ra trong mỗi bước. Cũng ôn lại tất cả những lần thực hành của bạn để xác định chiều sâu của sự tham gia của bạn trong việc thực tập và những thành quả mà bạn đã trải nghiệm. Xuyên suốt kế hoạch học tập của bạn, bạn sẽ xem xét nội dung của trải nghiệm riêng của bạn. Điều này sẽ xây dựng trên chính nó và cuối cùng sẽ tiết lộ cho bạn nhận thức về Tri Thức riêng của bạn.

Dành một lần thực tập hôm nay khoảng 45 phút để ôn lại tất cả những hướng dẫn và để ôn lại những kết quả và chất lượng của việc thực tập của bạn. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn kế tiếp của sự chuẩn bị của chúng ta cùng nhau.

Bài Thực Hành 14: Một lần 45 phút.

BƯỚC 15

TÔI SẼ LẮNG NGHE TRẢI NGHIỆM CỦA TÔI NGÀY HÔM NAY.

Hôm nay tôi sẽ lắng nghe trải nghiệm của tôi để hiểu được nội dung của tâm trí tôi.

Hãy nhận ra rằng nội dung thật của tâm trí bạn được chôn vùi dưới tất cả những điều mà bạn đã cộng vào từ ngày bạn được sinh ra. Nội dung thật này mong muốn để bày tỏ chính nó trong bối cảnh của cuộc sống hiện tại và hoàn cảnh hiện tại của bạn. Để nhận biết rõ điều này bạn phải lắng nghe một cách cẩn thận và rồi nhận ra sự khác biệt giữa nội dung thật của tâm trí bạn và những thông điệp của nó cho bạn và tất cả những thôi thúc và những mong ước khác mà bạn cảm nhận. Việc tách rời những ý nghĩ khỏi Tri Thức là một trong những thành tựu lớn lao mà bạn sẽ có cơ hội học trong chương trình này.

Một lần thực hành 45 phút ngày hôm nay sẽ được dành cho việc lắng nghe bên trong. Điều này sẽ đòi hỏi rằng bạn lắng nghe không với sự phán xét bản thân, ngay cả khi nội dung của những suy nghĩ của bạn gây lo ngại. Ngay cả khi nội dung của những suy nghĩ của bạn là không thể thích được, bạn phải lắng nghe không với sự phán xét để cho tâm trí bạn mở ra. Bạn đang lắng nghe cho điều gì đó sâu thẳm hơn cả tâm trí, nhưng bạn phải đi qua tâm trí để đến đó.

Bài Thực Hành 15: Một lần 45 phút.

BƯỚC 16

VƯỢT QUA KHỎI TÂM TRÍ CỦA TÔI LÀ TRI THỨC.

Vượt qua khỏi tâm trí của bạn là Tri Thức, cốt lõi thật sự của con người bạn, Bản Chất Thật của bạn, không phải bản chất mà bạn đã tạo ra để đối phó với thế giới, nhưng Bản Chất Thật của bạn. Từ Bản Chất Thật này đem đến những suy nghĩ và những ấn tượng, những khuynh hướng và phương hướng. Phần lớn những điều mà Bản Chất Thật của bạn truyền tải đến cho bạn bạn chưa thể nghe được, nhưng rồi bạn sẽ học cách lắng nghe khi tâm trí của bạn trở nên tĩnh lặng và khi bạn phát triển sự sành sỏi cần thiết của việc lắng nghe và việc nhận biết rõ.

Ngày hôm nay thực tập trong ba lần mỗi lần 15 phút. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận hơn so với ngày hôm trước. Hãy lắng nghe cho khynh hướng sâu thẳm hơn. Một lần nữa bạn phải lắng nghe không với sự phán xét. Bạn không được chỉnh sửa bất cứ điều gì. Bạn phải lắng nghe một cách sâu sắc hơn để bạn có thể học cách nghe.

Bài Thực Hành 16: Ba lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 17

HÔM NAY TÔI MUỐN NGHE SỰ THẬT.

Niềm khát khao để nghe sự thật là điều mà là một quá trình và cũng là kết quả của việc chuẩn bị thật sự. Việc phát triển khả năng để nghe và khát khao để nghe sẽ trao cho bạn điều bạn tìm kiếm. Sự thật hoàn toàn có ích cho bạn, nhưng lúc đầu nó có thể khá sốc và gây thất vọng cho những kế hoạch và những mục tiêu khác của bạn. Điều này bạn phải chịu rủi ro nếu bạn mong muốn có sự chắc chắn và sự trao quyền mà sự thật sẽ đem đến cho bạn. Sự thật sẽ luôn đem giải pháp cho mâu thuẫn, luôn trao tặng trải nghiệm về bản thân, luôn cho bạn một cảm nhận về thực tế hiện tại và luôn trao tặng phương hướng để bạn đi tới.

Hôm nay, trong ba lần thực hành mỗi lần 15 phút của bạn, thực tập lắng nghe sự thật, cố gắng lắng nghe vượt trên tâm trí và cảm xúc. Một lần nữa đừng lo lắng nếu tất cả điều bạn nghe là việc chạy của những suy nghĩ riêng của bạn. Hãy nhớ là, bạn đang phát triển việc lắng nghe. Đó là điều quan trọng nhất. Như việc luyện tập cơ bắp trong cơ thể, bạn đang luyện tập khả năng của tâm trí được gọi là sự lắng nghe. Do đó, ngày hôm nay thực tập lắng nghe, dùng những lần thực hành này để cống hiến hết bản thân để bạn có thể cảm nhận được sự thật đang trỗi dậy bên trong bạn.

Bài Thực Hành 17: Ba lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 18

HÔM NAY TÔI CẢM THẤY SỰ THẬT ĐANG TRỖI LÊN TRONG TÔI.

Sự thật phải được trải nghiệm một cách đầy đủ. Nó không chỉ là một ý tưởng; nó không chỉ là một hình ảnh, mặc dù hình ảnh và ý tưởng có thể đi kèm nó. Nó là một trải nghiệm, và do đó nó là một điều được cảm nhận sâu sắc. Nó có thể biểu hiện trong những cách thức hơi khác nhau cho những ai bắt đầu hiểu rõ nó, nhưng dù sao đi nữa nó sẽ trỗi lên. Nó là điều bạn phải cảm nhận. Để có một định hướng cho cảm nhận, tâm trí của bạn phải tĩnh lặng. Sự thật là điều bạn phải cảm nhận với toàn thể cơ thể bạn, với toàn thể con người bạn.

Tri Thức không nói với bạn trong mọi lúc, nhưng nó luôn mang một thông điệp cho bạn. Để đến gần Tri Thức có nghĩa là bạn trở nên ngày càng giống như chính Tri Thức – vẹn toàn hơn, đồng nhất hơn, chân thật hơn, tận tụy hơn, tập trung hơn, có kỷ luật với bản thân hơn, có lòng từ bi hơn và yêu thương bản thân hơn. Tất cả những phẩm chất này được phát triển khi bạn tiếp cận điều là nguồn gốc của những phẩm chất này.

Đó là trong hướng đi này mà bạn sẽ thực tập tiến bước hôm nay khi bạn cảm thấy sự thật đang trỗi lên trong bạn. Điều này sẽ kết nối tất cả những khía cạnh của bạn, trao cho bạn một trải nghiệm đồng nhất về bản thân. Trong ba lần thực hành 15 phút của bạn, hoàn toàn chú ý để cảm nhận sự thật đang trỗi lên trong bạn. Thực tập trong tĩnh lặng, và đừng nản lòng nếu đó là khó khăn lúc đầu. Chỉ đơn giản thực tập và bạn sẽ tiến lên.

Cũng trong suốt ngày hôm nay, không với sự nghi ngờ hay do dự, theo đuổi mục tiêu thật của bạn trong cuộc sống. Từ mục tiêu thật này sẽ đến tất cả những thứ quan trọng mà bạn sẽ cần đạt được và quyền lực to lớn của tầm nhìn và sự phân biệt mà sẽ giúp bạn tìm thấy những cá nhân mà bạn đã đến thế giới để tìm.

Bài Thực Hành 18: Ba lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 19

HÔM NAY TÔI MONG ƯỚC THẤY.

Khát khao để thấy như là khát khao để biết. Nó cũng đòi hỏi một sự sành sỏi của những khả năng của tâm trí bạn. Để thấy với tầm nhìn rõ có nghĩa là bạn đang không nhìn với ưu tiên. Nó có nghĩa là bạn có thể nhận biết được điều thật sự đang xảy ra thay vì điều bạn muốn thấy. Có điều gì đó thật sự đang xảy ra ngoài những mong ước của bạn. Việc này là rất thật. Khát khao để thấy, như vậy, là khát khao để thấy một sự thật lớn lao hơn. Điều này đòi hỏi một sự chân thật lớn lao hơn và một sự rộng mở lớn lao hơn của tâm trí.

Hôm nay trong hai lần thực hành của bạn, thực tập nhìn vào một vật bình thường và đơn giản. Đừng rời mắt khỏi vật đó, nhưng nhìn và thực tập nhìn một cách tận tâm. Bạn đang không cố nhìn thứ gì. Bạn đang đơn giản nhìn với một tâm trí rộng mở. Khi tâm trí rộng mở, nó trải nghiệm chiều sâu riêng của nó, và nó trải nghiệm chiều sâu của cái nó đang cảm nhận.

Chọn một vật đơn giản mà có rất ít ý nghĩa đối với bạn và nhìn chăm chú vào nó hai lần ngày hôm nay trong ít nhất 15 phút. Để tâm trí của bạn trở nên rất tĩnh lặng. Thở sâu và đều khi bạn nhìn chăm chú vào vật này. Để tâm trí của bạn lắng xuống vào trong chính nó.

Bài Thực Hành 19: Hai lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 20

TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ SỰ NGHI NGỜ VÀ BỐI RỐI LÀM CHẬM TIẾN TRIỂN CỦA TÔI.

Điều gì có thể làm chậm tiến triển của bạn ngoài sự thiếu quả quyết của chính bạn, và điều gì có thể sản sinh sự thiếu quả quyết ngoài điều tạo ra sự bối rối của tâm trí? Bạn có một mục đích vĩ đại hơn đang được thể hiện trong chương trình chuẩn bị này. Đừng để sự nghi ngờ và bối rối trở thành trở ngại cho bạn. Để trở thành một học trò thật có nghĩa là bạn đang giả định rất ít và bạn đang dẫn dắt bản thân theo cách mà bạn không chỉ định cho bản thân nhưng là điều được trao cho bạn từ một Quyền Lực Vĩ Đại. Quyền Lực Vĩ Đại muốn nâng bạn lên đến mức độ của khả năng của nó. Bằng cách này, bạn nhận được món quà của sự chuẩn bị để bạn có thể trao nó cho người khác. Bằng cách này, bạn được trao tặng điều mà bạn không thể trao cho bản thân. Bạn nhận ra quyền lực và khả năng cá nhân của bạn bởi vì chúng phải được phát triển để bạn có thể đi theo một chương trình thuộc về bản chất này. Bạn cũng nhận ra sự bao gồm của bạn trong cuộc sống khi cuộc sống cố gắng phục vụ bạn trong sự phát triển thật của bạn.

Do đó, thực tập cùng bài thực hành mà bạn đã thử ngày hôm trước trong 2 lần thực hành của bạn, và đừng để sự nghi ngờ hay bối rối can ngăn bạn. Trở thành một học trò thật hôm nay. Để bản thân bạn tập trung vào bài thực hành của bạn. Trao bản thân cho thực hành. Trở thành một học trò thật hôm nay.

Bài Thực Hành 20: Hai lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 21

ÔN TẬP

Trong bài ôn tập thứ ba của bạn, ôn lại tất cả những bài học của tuần trước và những kết quả của những bài học đó. Ngày hôm nay thực tập không kết luận bất cứ gì, nhưng đơn giản nhận ra lộ trình phát triển và lưu ý về tiến triển mà bạn đã làm được cho đến nay. Đó là quá sớm để có những kết luận chân thật, mặc dù nó có thể là rất lôi cuốn để làm vậy. Những học sinh mới bắt đầu không ở vị trí để đánh giá chương trình học của họ. Quyền lợi này phải được giành được và đến sau này nếu bạn mong muốn đánh giá của bạn có hiệu quả thật và là thông thái.

Do đó, trong một lần thực hành của bạn, ôn lại giai đoạn cuối của bài thực hành và tất cả những gì đã được trải nghiệm cho đến nay.

Bài Thực Hành 21: Một lần 45 phút.

BƯỚC 22

TÔI ĐƯỢC VÂY QUANH BỞI NHỮNG GIÁO VIÊN CỦA CHÚA.

Bạn thật sự được vây quanh bởi những Giáo Viên của Chúa, những người đã thực hiện việc rèn luyện mà trong nhiều cách giống như việc bạn đang làm ngay lúc này. Mặc dù được trao ban dưới nhiều hình thức khác nhau, trong nhiều kỷ nguyên khác nhau, trong nhiều thế giới khác nhau, một sự rèn luyện rất giống đã được trao cho họ mà đã được thích nghi một cách khôn ngoan cho trạng thái trước đây của tâm trí và những hoàn cảnh trong cuộc sống của họ.

Hôm nay, trong hai lần thực hành 15 phút, cảm nhận sự hiện diện của những Giáo Viên của Chúa. Bạn chưa thể nhìn thấy họ bằng mắt của bạn, và bạn chưa thể nghe họ với đôi tai của bạn bởi vì những khả năng cảm nhận này chưa được thanh lọc một cách đầy đủ, nhưng bạn có thể cảm nhận sự hiện diện của họ, bởi vì sự hiện diện của họ vây quanh và bảo vệ bạn. Trong bài thực hành của bạn, đừng để những ý nghĩ khác can thiệp. Đừng chịu thua sự nghi ngờ hay bối rối, bởi vì bạn phải chuẩn bị để có phần thưởng mà bạn tìm kiếm, và bạn phải biết rằng bạn không cô độc trong thế giới để có sức mạnh, sự tự tin và nguồn Minh Triết cần thiết để đạt được điều bạn đã được gửi đến đây để đạt được.

Bài Thực Hành 22: Hai lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 23

TÔI ĐƯỢC YÊU, VÂY QUANH VÀ HỖ TRỢ BỞI NHỮNG GIÁO VIÊN CỦA CHÚA.

Chân lý của điều này sẽ trở nên hiển nhiên khi bạn chuẩn bị, nhưng lúc này nó có thể đòi hỏi niềm tin lớn lao. Ý tưởng này có thể thử thách những ý tưởng hay những niềm tin đang tồn tại, nhưng nó vẫn đúng. Kế Hoạch của Chúa thì vô hình và được nhận ra bởi rất ít người bởi rất ít người có sự rộng mở của tâm trí và chất lượng của sự tập trung mà sẽ cho họ thấy điều đang xảy ra một cách hiển nhiên chung quanh họ, điều mà ngay thời điểm này là không hề hiển nhiên đối với họ. Những Giáo Viên của bạn yêu bạn, vây quanh bạn và hỗ trợ bạn, bởi vì bạn đang trỗi vào trong Tri Thức. Điều này gọi họ đến bên bạn. Bạn là một trong số ít người có sự hứa hẹn và cơ hội để trỗi lên từ giấc ngủ của sự tưởng tượng của bạn vào trong ơn phúc của Thực Tế.

Do đó, trong hai lần thực hành của bạn hôm nay, cảm nhận tình yêu, sự ủng hộ và định hướng này. Nó là một cảm xúc. Nó không phải là những ý tưởng. Nó là một cảm xúc. Nó là điều mà bạn phải cảm nhận. Tình yêu là điều mà bạn phải cảm nhận để biết được. Bạn thật sự được yêu, vây quanh và hỗ trợ bởi những Giáo Viên của bạn, và bạn rất xứng đáng với món quà lớn lao của họ cho bạn.

Bài Thực Hành 23: Hai lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 24

TÔI XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CỦA CHÚA.

Bạn thật sự xứng đáng với tình yêu của Chúa. Thật ra, bạn thật sự là tình yêu của Chúa. Không với sự giả vờ dưới bất kỳ hình thức nào, ở cốt lõi của bản thân bạn, đây là Bản Thân Thật của bạn. Nó không phải là Bản Thân mà bạn từng trải nghiệm, và cho tới khi bạn trải nghiệm nó, đừng giả vờ rằng đây là trải nghiệm của bạn. Nhưng giữ trong nhận thức chân thật rằng đây là Bản Thân của bạn. Bạn là một con người, nhưng bạn vĩ đại hơn một con người. Làm sao bạn có thể không xứng đáng với tình yêu của Chúa nếu điều đó là bạn? Những Giáo Viên của bạn vây quanh bạn và trao cho điều bạn chính là để bạn có thể trải nghiệm bản thân và mối quan hệ thật của bạn với cuộc sống.

Trong hai lần thực hành của bạn hôm nay, thực tập nhận lãnh một lần nữa tình yêu, sự ủng hộ và định hướng của những Giáo Viên của bạn, và nếu bất kỳ ý nghĩ nào cản trở việc này, nếu bất kỳ cảm xúc nào ngăn cản việc này, nhắc nhở bản thân về sự xứng đáng lớn lao của bạn. Bạn xứng đáng không bởi vì những điều bạn đã làm trong thế giới. Bạn xứng đáng bởi vì bạn là ai, bạn đã đến từ đâu và nơi bạn đang đi. Cuộc sống của bạn có thể đầy những sai lầm, những quyết định sai và những lựa chọn tệ, nhưng bạn vẫn đến từ Quê Hương Cổ Đại của bạn nơi bạn sẽ trở về. Sự xứng đáng của bạn trong mắt Chúa là không thay đổi. Chỉ có nỗ lực lớn lao để sửa chữa những sai lầm của bạn để bạn có thể trải nghiệm Bản Thân Thật của bạn để nó có thể được trao tặng trong thế giới.

Do đó, trong những lần thực hành của bạn, thực tập việc lĩnh hội và việc trải nghiệm giá trị chân thật. Đừng để ý nghĩ mâu thuẫn với chân lý vĩ đại nhất của cuộc sống.

Bài Thực Hành 24: Hai lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 25

TÔI LÀ MỘT VỚI CHÂN LÝ VĨ ĐẠI NHẤT CỦA CUỘC SỐNG.

Chân lý vĩ đại nhất của cuộc sống là gì? Nó là điều phải được trải nghiệm, bởi vì không chân lý vĩ đại nào có thể được chứa đựng bởi chỉ một ý tưởng, mặc dù những ý tưởng có thể phản ánh nó trong trải nghiệm hiện tại của bạn. Chân lý vĩ đại là một sản phẩm của mối quan hệ vĩ đại. Bạn nắm giữ một mối quan hệ vĩ đại với cuộc sống. Bạn nắm giữ một mối quan hệ vĩ đại với những Giáo Viên thật của bạn, những người đang ở bên trong bạn. Cuối cùng rồi bạn sẽ trải nghiệm mối quan hệ vĩ đại với những người trong cuộc sống bên ngoài của bạn, nhưng đầu tiên bạn phải trải nghiệm cội nguồn của mối quan hệ vĩ đại của bạn trong nền tảng thật sự của nó. Rồi thì đó chỉ là vấn đề về việc chỉ mang nó ra thế giới bên ngoài, điều bạn sẽ làm một cách tự nhiên theo thời gian.

Trong hai lần thực hành của bạn, thực tập cảm nhận mối quan hệ này. Một lần nữa bạn được yêu cầu để nhận lãnh bởi vì bạn phải nhận lãnh điều này để trao tặng nó. Khi nó được nhận lãnh, nó sẽ trao tặng chính nó một cách tự nhiên. Trong quá trình này giá trị của bạn được thiết lập lại bởi vì nó là khá hiển nhiên. Bạn không cần mô tả sai bản thân hay trải nghiệm của bạn. Để chia sẻ một tình yêu vĩ đại một cách chân thật có nghĩa là bạn phải đang trải nghiệm nó. Đó là trải nghiệm này mà chúng tôi mong muốn trao cho bạn ngày hôm nay.

Bài Thực Hành 25: Hai lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 26

NHỮNG LỖI LẦM CỦA TÔI SẢN SINH TRI THỨC CỦA TÔI.

Đó là vô nghĩa để biện hộ cho lỗi lầm, nhưng lỗi lầm có thể giúp bạn trân trọng chân lý, và trong điều này nó có thể dẫn đến Tri Thức thật. Đây là giá trị duy nhất có thể của nó. Chúng tôi không tha thứ lỗi lầm, nhưng nếu lỗi lầm xảy ra, chúng tôi muốn nó phục vụ nhu cầu thật nhất của bạn để bạn có thể học từ nó và không lập lại nó nữa. Đó không phải chỉ để bạn quên những lỗi lầm của bạn, bởi vì bạn không thể làm điều đó. Đó không phải chỉ để bạn biện hộ cho những lỗi lầm của bạn, bởi vì điều này sẽ khiến bạn không trung thực. Đó không phải chỉ để bạn nhìn những lỗi lầm của bạn như chỉ là điều phục vụ cho bạn, bởi vì chúng đã thật là đau đớn. Điều này thật sự có nghĩa là bạn nhận ra rằng lỗi lầm là lỗi lầm và rồi bạn cố gắng dùng nó cho lợi ích của bạn. Nỗi đau của lỗi lầm và sự khổ cực của lỗi lầm phải được chấp nhận, bởi vì điều này sẽ dạy bạn điều gì là thật và điều gì là không thật, điều gì để trân trọng và điều gì không để trân trọng. Dùng lỗi lầm của bạn cho việc phát triển có nghĩa là bạn đã chấp nhận lỗi lầm, và bây giờ bạn đang cố gắng dùng nó để rút ra giá trị từ nó bởi vì cho đến khi giá trị được rút ra từ lỗi lầm, nó chỉ là lỗi lầm và sẽ là một nguồn đau khổ và buồn phiền cho bạn.

Hôm nay, trong hai lần thực tập 30 phút của bạn, nhìn vào những lỗi lầm cụ thể mà bạn đã làm mà đã rất đau đớn. Đừng cố gạt bỏ nỗi đau của chúng, nhưng nhận ra bạn có thể dùng chúng cho lợi ích của bạn trong những hoàn cảnh cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào. Dùng lỗi lầm theo cách này có thể chỉ cho bạn điều bạn cần làm và những sửa chữa hay điều chỉnh nào cần được làm để nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn. Nhớ rằng bất kỳ giải pháp nào cho lỗi lầm luôn luôn đem lại nhận thức thật và việc phân biệt thật trong mối quan hệ.

Trong những lần thực tập của bạn ôn lại những lỗi lầm đến trong tâm trí khi bạn ngồi yên lặng một mình, và rồi nhận ra mỗi lỗi lầm có thể được dùng cho lợi ích hiện tại của bạn như thế nào. Điều gì cần được học từ chúng? Điều gì cần được làm mà đã chưa được làm trước kia? Điều gì phải không được làm mà đã được làm trước kia? Làm sao những lỗi lầm này có thể được nhận ra sớm? Cái gì là dấu hiệu đi trước chúng và làm sao những dấu hiệu như vậy có thể được nhận ra trước lỗi lầm trong tương lai?

Dùng những lần thực hành này cho quá trình xem xét nội tâm và khi bạn hoàn thành, đừng nói về kết quả với bất kỳ ai khác, nhưng để việc điều tra tiếp tục một cách tự nhiên, như nó sẽ tự nhiên làm.

Bài Thực Hành 26: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

BƯỚC 27

TÔI CÓ MỘT SỰ THÔNG THÁI MÀ TÔI MONG ƯỚC KHÁM PHÁ.

Lời khẳng định này tượng trưng cho ý muốn thật của bạn. Nếu bạn đang không cảm nhận điều này, nó có nghĩa rằng bạn đang bận tâm với điều sai và không có nền tảng thật trong bản thân bạn. Nếu bạn đã từng cảm nhận rằng sự thật đã phản bội bạn, thì bạn đã chưa nhận ra giá trị của nó. Có lẽ nó đã làm thất vọng những kế hoạch và mục tiêu của bạn. Có lẽ bạn mất điều bạn đã rất muốn. Có lẽ nó đã ngăn cản bạn tìm kiếm điều gì đó được mong ước. Nhưng trong tất cả mọi trường hợp nó đã cứu bạn khỏi nỗi đau và sự khốn khổ. Cho đến khi vai trò thật của bạn được nhận ra, bạn không thể cảm kích sự thật đã phục vụ bạn như thế nào, bởi vì cho đến khi vai trò của bạn được khám phá ra, bạn sẽ cố gắng giành lấy và biện hộ cho những vai trò khác. Nếu những vai trò khác này bị can ngăn hay bị từ chối bởi sự thật, có thể sẽ có sự bối rối và mâu thuẫn to lớn. Nhưng, hãy nhớ rằng sự thật đã luôn cứu bạn khỏi những lỗi lầm lớn lao hơn mà bạn có thể đã làm.

Con người không thể trải nghiệm Tri Thức bởi vì họ đang bận tâm với những ý nghĩ và những phán xét. Những ý nghĩ và phán xét này tạo nên một thế giới kín cho một cá nhân, một thế giới kín nơi mà họ không thể nhìn ra. Họ chỉ có thể thấy nội dung của những ý nghĩ của họ và điều này hoàn toàn tô màu cho trải nghiệm về cuộc sống của họ, nhiều đến nỗi họ không thể thấy được cuộc sống.

Do đó, trong hai lần thực hành 30 phút của bạn, nhìn và thấy sự thật đã phục vụ bạn như thế nào. Nhìn vào những trải nghiệm đã hạnh phúc. Nhìn vào những trải nghiệm đã đau đớn. Đặc biệt trong những trải nghiệm đau đớn, hãy nhìn thấy sự thật đã phục vụ bạn như thế nào. Hãy nhìn một cách rộng mở. Đừng bảo vệ vị thế trước kia nếu bạn đang bị dụ dỗ để làm như vậy. Nếu nỗi đau vẫn còn tồn tại từ mất mát trước kia, hãy chấp nhận nỗi đau đó và sự làm nản lòng của nó, nhưng hãy cố gắng nhìn và thấy bạn đã thật sự được phục vụ bởi mất mát đó như thế nào.

Cách nhìn này về việc được phục vụ bởi trải nghiệm của bạn là điều bạn phải nuôi dưỡng. Nó không biện hộ cho chính việc trải nghiệm. Hãy hiểu điều này. Nó chỉ trao cho bạn một cơ hội để dùng trải nghiệm của bạn cho sự tiến triển của bạn và việc trao quyền lực của bạn. Sự thật hoạt động trong thế giới của những ảo tưởng để giúp những ai đang đáp lại sự thật trong cuộc sống của họ. Bạn đang đáp lại sự thật nếu không bạn sẽ không làm chương trình phát triển này. Do đó, bạn đã bước đến điểm nối nơi có vẻ như sự thật đang tranh đấu với những thứ khác và, do đó, rất khó để nhận ra. Trong chương trình phát triển này, sự thật sẽ được phân biệt khỏi những thứ khác theo cách thức mà bạn có thể trải nghiệm nó một cách trực tiếp và sẽ không lẫn lộn về diện mạo của nó hay sự hiện diện có ích của nó trong cuộc sống của bạn. Bởi vì sự thật đang ở đây để phục vụ bạn như bạn đang ở đây để phục vụ sự thật.

Bài Thực Hành 27: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

BƯỚC 28

ÔN TẬP

Chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn ôn tập thứ tư của chúng ta với một lời cầu nguyện đặc biệt.

“Tôi chấp nhận Tri Thức của tôi như là một món quà từ Chúa. Tôi chấp nhận những Giáo Viên của tôi như những người anh chị của tôi. Tôi chấp nhận thế giới của tôi như một nơi mà Tri Thức có thể được giành lại và được đóng góp. Tôi chấp nhận quá khứ của tôi như một biểu hiện của cuộc sống không có Tri Thức. Tôi chấp nhận những phép màu của cuộc sống tôi như một biểu hiện của sự hiện diện của Tri Thức và tôi trao bản thân ngay lúc này để trau dồi điều thuộc về điều tốt vĩ đại nhất bên trong tôi để được trao cho thế giới.”

Một lần nữa chúng ta sẽ ôn lại tuần thực hành trước, hãy đọc lại tất cả những chỉ dẫn và với từng bước ôn lại điều đã xảy ra trong những lần thực tập của bạn. Hãy nhớ hỏi bản thân bạn đã tham gia thực tập một cách sâu sắc bao nhiêu – bạn đã muốn tìm kiếm và điều tra nhiều bao nhiêu, bạn đã xem xét trải nghiệm riêng của bạn cẩn thận bao nhiêu và bạn đã cảm thấy có động lực nhiều bao nhiêu để xâm nhập bất cứ rào cản nào có thể tồn tại.

Bài ôn tập 45 phút của chúng ta sẽ bắt đầu để đưa cho bạn một quan điểm về sự phát triển của bạn trong sự chuẩn bị này. Nó có ích không chỉ cho bản thân bạn mà còn cho những người bạn sẽ phục vụ trong tương lai, bởi vì khi bạn đang nhận lãnh lúc này, bạn sẽ mong muốn trao tặng trong bất kỳ hoàn cảnh nào và trong bất kỳ hình thức nào thích hợp cho bạn. Bạn phải hiểu con người học như thế nào và con người phát triển như thế nào. Điều này phải đến từ trải nghiệm riêng của bạn và phải tượng trưng cho tình yêu và lòng nhân ái mà là những điều phát ra tự nhiên của Tri Thức của bạn. Một lần nữa đừng để bất kỳ nghi ngờ hay sự bối rối nào can ngăn bạn khỏi việc áp dụng thật của bạn.

Bài Thực Hành 28: Một lần 45 phút.

BƯỚC 29

TÔI SẼ QUAN SÁT BẢN THÂN NGÀY HÔM NAY ĐỂ HỌC VỀ TRI THỨC.

Vào ngày thực hành đặc biệt hôm nay, hãy quan sát bản thân nguyên ngày, duy trì nhận thức về những suy nghĩ và hành vi của bạn một cách nhiều nhất có thể. Để phát triển chất lượng này của việc quan sát bản thân, bạn phải ít phán xét nhất có thể, bởi vì sự phán xét làm bạn không thể quan sát được. Bạn phải nghiên cứu bản thân như thể bạn là một người khác mà bạn có thể khách quan hơn nhiều.

Chúng ta sẽ thực tập mỗi tiếng ngày hôm nay. Mỗi tiếng bạn sẽ phải nhớ có mặt để nhìn những suy nghĩ của bạn và xem xét hành vi hiện tại của bạn. Việc kiểm tra bản thân thường xuyên này sẽ giúp bạn tham gia nhiều hơn vào trải nghiệm hiện tại của bạn và sẽ để Tri Thức của bạn thi hành ảnh hưởng có ích của nó trên bạn ở mức độ to lớn hơn nhiều. Tri Thức biết điều bạn cần và biết làm sao để giúp bạn, nhưng bạn phải học cách nhận lãnh. Rồi sau đó, bạn cũng phải học cách trao tặng để bạn có thể nhận lãnh nhiều hơn. Việc nhận lãnh của bạn là quan trọng bởi vì nó cho phép bạn trao tặng, và việc trao tặng là cốt lõi của sự toại nguyện trong thế giới này. Nhưng bạn không thể trao tặng từ một trạng thái bần cùng. Do đó, việc trao tặng của bạn phải là chân thật, được sinh ra từ sự lĩnh hội tràn đầy mà bạn đã nuôi dưỡng bên trong bản thân, bên trong những mối quan hệ của bạn với người khác và với cuộc sống.

Mỗi lần thực hành chỉ cần tốn vài phút nhưng phải có sự tập trung hoàn toàn của bạn. Bạn không cần nhắm mắt để thực tập, mặc dù nếu đó là thích hợp, nó sẽ có ích. Bạn có thể thực tập giữa cuộc nói chuyện với người khác. Đúng ra, có rất ít hoàn cảnh sẽ ngăn chặn giây phút xem xét nội tâm này. Khi thực tập bạn đơn giản hỏi bản thân, “Tôi cảm thấy như thế nào?” và “Tôi đang làm gì ngay lúc này?” Chỉ có như vậy. Sau đó cảm nhận nếu có điều gì bạn phải làm mà bạn đang không làm. Nếu không có sửa chữa nào phải làm, tiếp tục với việc bạn đang làm. Nếu có sửa chữa phải làm, hãy làm một cách nhanh nhất có thể. Hãy để sự dẫn dắt nội tâm của bạn ảnh hưởng bạn, điều mà nó sẽ làm nếu bạn không bị cai quản bởi những sự bốc đồng, nỗi sợ hay tham vọng. Hãy quan sát bản thân ngày hôm nay.

Bài thực hành 29: Mỗi tiếng.

BƯỚC 30

HÔM NAY TÔI SẼ QUAN SÁT THẾ GIỚI CỦA TÔI.

Hôm nay hãy quan sát thế giới của bạn, làm theo cùng kế hoạch thực hành đã được thực tập hôm trước. Hãy quan sát thế giới của bạn không với sự phán xét và hãy quan sát điều bạn đang làm trong thế giới không với sự phán xét. Rồi hãy cảm nhận nếu có bất cứ điều gì cần phải được làm. Một lần nữa, những bài thực hành hằng giờ của bạn chỉ tốn vài phút, và khi bạn thực tập, chúng sẽ trở nên nhanh gọn hơn, sắc bén hơn và hiệu quả hơn.

Chúng tôi mong muốn bạn nhìn thế giới không với sự phán xét, bởi vì điều này sẽ giúp bạn thấy thế giới như là chính nó. Đừng nghĩ rằng bạn đã thấy thế giới như chính nó, bởi vì điều bạn đã thấy là sự phán xét của bạn trên thế giới. Thế giới bạn sẽ thấy không với sự phán xét là một thế giới khác so với điều bạn đã từng thấy trước đây.

Bài thực hành 30: Mỗi tiếng.

BƯỚC 31

TÔI MONG MUỐN NHÌN THẤY MỘT THẾ GIỚI TÔI CHƯA TỪNG THẤY TRƯỚC ĐÂY.

Điều này tượng trưng cho khát khao của bạn cho Tri Thức. Nó tượng trưng cho khát khao của bạn cho hoà bình. Đó là cùng một khát khao. Khát khao này phát xuất từ Tri Thức của bạn. Nó có thể cạnh tranh với những khát khao khác. Nó có thể đe doạ những thứ khác, mặc dù nó không cần thiết làm điều này. Do đó, lời khẳng định cho hôm nay phản ánh ước muốn thật của bạn trong cuộc sống. Khi điều này được khẳng định, nó trở nên rõ ràng hơn đối với bạn, và rồi bạn có thể trải nghiệm nó ngày càng nhiều hơn.

Hôm nay vào mỗi tiếng, cảm nhận khao khát của bạn để thấy một thế giới khác. Nhìn vào thế giới không với sự phán xét và nói với bản thân, “Tôi mong muốn thấy một thế giới khác.” Làm việc này hằng giờ. Cố gắng đừng bỏ lỡ bất kỳ lần thực hành nào. Thực tập bất kể bạn cảm thấy ra sao, bất kể chuyện gì đang xảy ra. Bạn là vĩ đại hơn những trạng thái cảm xúc của bạn và do đó bạn không cần phủ nhận chúng, mặc dù chúng rồi sẽ cần phải được điều khiển. Bạn vĩ đại hơn những hình ảnh bạn thấy xung quanh bạn, bởi vì chúng phần lớn tượng trưng cho sự phán xét của bạn trên thế giới. Hãy thực tập ngày hôm nay nhìn không với sự phán xét và cảm xúc khi bạn nhìn.

Bài thực hành 31: Mỗi tiếng.

BƯỚC 32

SỰ THẬT ĐANG Ở VỚI TÔI. TÔI CÓ THỂ CẢM NHẬN NÓ.

Sự thật đang ở với bạn. Bạn có thể cảm nhận nó, và nó có thể chiếu rọi vào tâm trí của bạn và vào những cảm xúc của bạn nếu bạn cho phép nó. Hôm nay hãy tiếp tục sự chuẩn bị của bạn trong việc phát triển khát khao cho sự thật và khả năng để trải nghiệm sự thật.

Trong hai lần thực hành lâu hơn của bạn, mỗi lần dài 30 phút, ngồi một cách yên lặng với mắt nhắm, thở sâu và đều, hãy cố gắng cảm nhận sự thật vượt ngoài sự bồn chồn thường xuyên của tâm trí bạn. Dùng hơi thở của bạn để đưa bạn đi sâu hơn, bởi vì hơi thở của bạn sẽ luôn dẫn bạn vượt qua những suy nghĩ của bạn nếu bạn đi theo nó một cách có ý thức. Đừng để điều gì phân tâm hay ngăn cản bạn. Nếu điều gì xuyên thấu tâm trí bạn và bạn khó thả nó ra, hãy nói với bản thân rằng bạn sẽ xem xét nó một lát sau, nhưng ngay bây giờ bạn đang có một kỳ nghỉ ngắn khỏi tâm trí bạn. Hãy thực tập cảm nhận sự thật. Đừng nghĩ sự thật. Hãy thực tập cảm nhận sự thật.

Bài thực hành 32: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

BƯỚC 33

TÔI CÓ MỘT SỨ MỆNH TRONG CUỘC ĐỜI TÔI ĐỂ HOÀN THÀNH.

Bạn có một sứ mệnh trong cuộc đời để hoàn thành, một sứ mệnh đã được trao cho bạn trước khi bạn đến đây, một sứ mệnh mà bạn sẽ ôn lại sau khi bạn ra đi. Nó bao gồm việc giành lại Tri Thức và việc tham gia thích hợp với những người khác để đem đến những kết quả cụ thể trong thế giới. Đó là không quá quan trọng ngay lúc này để bạn đánh giá cuộc sống hiện tại của bạn để xem nếu nó phản ánh mục đích vĩ đại này, bởi vì bạn bây giờ đang tham gia trong việc giành lại Tri Thức. Khi Tri Thức của bạn trở nên mạnh hơn, nó sẽ chiếu rọi ơn lành của nó lên bạn và thông qua bạn. Những hoạt động của bạn sau đó sẽ được điều chỉnh nếu cần. Do đó, bạn không cần đổ lỗi hay tha thứ quá khứ hay những hoạt động hiện tại của bạn, bởi bạn đang đi theo một sức mạnh vĩ đại bên trong bạn.

Trong hai lần thực hành lâu hôm nay của bạn, hãy suy ngẫm về ý nghĩ rằng có một sứ mệnh vĩ đại mà bạn có trong cuộc sống. Hãy suy nghĩ về điều này. Đừng bị thuyết phục ngay lập tức bởi những phản hồi đầu tiên của riêng bạn. Hãy suy nghĩ về nó một cách cẩn thận. Suy nghĩ điều này có thể có nghĩa gì. Hãy nghĩ về những lần trong cuộc sống của bạn khi bạn đã nghĩ về điều này trước kia hay đã hi vọng về khả năng đó. Trong hai lần thực hành của bạn, bạn rồi sẽ có cơ hội để xem xét điều này, nhưng coi chừng – đừng kết luận gì cả.

Bài thực hành 33: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

BƯỚC 34

Tôi là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức.

Bạn là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức. Bất kể bạn có thể nghĩ bản thân có trực giác bao nhiêu, bất kể bạn có thể nghĩ bản thân có năng lực trí tuệ như thế nào, bất kể bạn có thể nghĩ bản thân trung thực về cảm xúc như thế nào, bất kể điều gì được ghi nhận là sự tiến bộ của bạn, bạn là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức. Hãy hạnh phúc vì điều đó, bởi vì những học sinh mới bắt đầu đang ở trong vị trí để học tất cả mọi thứ và không cần bảo vệ những thành quả của họ. Chúng tôi không xem thường những thành quả của bạn nhưng thay vào đó mong muốn chiếu rọi ánh sáng của sự thật lên sự vĩ đại đang chờ để được khám phá bên trong bạn, một sự vĩ đại mà sẽ trao cho bạn sự bình đẳng thật sự trong cuộc sống và rồi sẽ tiết lộ cho bạn điều bạn đã đặc biệt đến đây để làm.

Trong hai lần thực hành hôm nay của bạn, bắt đầu bằng việc thừa nhận với bản thân rằng bạn là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức và nhắc nhở bản thân đừng có kết luận hấp tấp nào về chương trình học này hay về những khả năng của bạn như một học sinh. Những lời phán xét như vậy là hấp tấp và hiếm khi phản ánh sự thật trong bất cứ cách nào. Chúng thường là một hình thức tự làm nản lòng và do đó không phục vụ bất cứ mục đích có giá trị nào.

Sau khi tuyên bố ý tưởng hôm nay cho bản thân và nhắc nhở bản thân không được phán xét, thực tập 15 phút tâm lặng trong hai lần thực hành của bạn. Hãy cố gắng cảm nhận sự thật bên trong bạn. Tập trung tâm trí vào một điểm, một điểm vật lý hay một điểm tưởng tượng nếu cần. Hãy để mọi thứ lắng xuống bên trong. Hãy để bản thân trở nên yên lặng nhất có thể, và đừng bị nản lòng nếu thấy khó khăn. Bạn là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức và do đó có thể học tất cả mọi thứ.

Bài thực hành 34: Hai lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 35

ÔN TẬP

Bài ôn tập này sẽ trao cho bạn cơ hội để học điều gì đó về Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Trong hai lần thực hành 30 phút của bạn, ôn lại lời hướng dẫn và những trải nghiệm trong bài thực hành của tuần trước. Làm việc này với ít nhất sự phán xét có thể. Chỉ nhìn và thấy điều gì đã được hướng dẫn, điều gì bạn đã làm và kết quả ra sao. Bài ôn tập khách quan này sẽ đưa cho bạn sự tiếp cận lớn nhất đến sự sáng suốt và hiểu biết với ít nhất nỗi đau và sự hành hạ bản thân. Ngay lúc này bạn đang học để trở nên khách quan về cuộc sống của bạn mà không kiềm chế nội dung của cảm xúc của bạn. Thay vào việc cố gắng huỷ hoại một khía cạnh của bản thân, bạn chỉ đơn giản đang cố gắng để nuôi dưỡng một khía cạnh khác.

Do đó, trong bài ôn tập của bạn, dùng điều này như một trụ chỉ đường: “Tôi sẽ nhìn, nhưng tôi sẽ không phán xét.” Bằng cách này, bạn sẽ có thể nhận biết nhiều điều. Hãy nhớ nó dễ như thế nào cho bạn để có sự sáng suốt về cuộc sống của người khác và bạn ít có thể như vậy với cuộc sống của mình. Sự khách quan lớn lao hơn là có thể đối với người khác bởi vì bạn không đang cố dùng cuộc sống của họ cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và khi bạn càng cố, bạn sẽ càng ít hiểu họ, bản chất của họ, sự phát triển của họ hay định mệnh của họ. Do đó, khi bạn càng ít cố gắng dùng cuộc sống của bạn, bạn sẽ có thể hiểu nó hơn, cảm kích nó và làm việc với cơ chế thật của nó cho sự tiến triển lớn lao hơn của bạn.

Bài thực hành 35: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

BƯỚC 36

CUỘC SỐNG CỦA TÔI LÀ MỘT BÍ ẨN ĐỂ KHÁM PHÁ.

Cuộc sống của bạn thật sự là một bí ẩn và, đúng vậy, nó thật sự đòi hỏi bạn khám phá nó nếu bạn muốn hiểu được mục đích của nó, ý nghĩa của nó và phương hướng thật của nó. Điều này là thiết yếu cho hạnh phúc và sự toại nguyện của bạn trong thế giới, bởi vì nếu bạn cẩn thận xem xét cuộc sống của bạn, bạn sẽ nhận ra rằng bạn chưa được thoả mãn bởi những thứ nhỏ nhặt. Bởi vì bạn người đang tìm Tri Thức, một thứ vĩ đại hơn phải được trao cho. Bạn phải xuyên qua bề mặt của mọi thứ, thứ mà có vẻ đủ để kích thích hầu hết mọi người. Bạn phải chấp nhận nỗi khao khát sâu thẳm hơn của bạn nếu không bạn sẽ tự tạo ra sầu khổ và mâu thuẫn không cần thiết cho bản thân. Không quan trọng là người khác giá trị điều gì. Quan trọng là bạn giá trị điều gì. Nếu bạn đang tìm kiếm ý nghĩa vĩ đại hơn, mà là ý nghĩa thật sự, bạn phải xuyên qua bề mặt của tâm trí bạn.

Trong hai lần thực hành hôm nay của bạn, một lần nữa tập trung trong việc thiền trong việc cảm nhận sự hiện diện của những Giáo Viên Thánh Linh của bạn. Đây không phải là điều bạn phải cố gắng làm. Nó đơn giản nghĩa là thoải mái, thở và để tâm trí bạn rộng mở. Chất lượng của mối quan hệ của bạn với những Giáo Viên của bạn là thiết yếu để trao cho bạn sức mạnh và sự khích lệ, bởi vì bạn có thể nghi ngờ một cách chính đáng kỹ năng của bạn, nhưng bạn có lý do tốt để hoàn toàn tin vào kỹ năng của những Giáo Viên của bạn những người đã từng đi qua con đường này trước đây trên con đường đến Tri Thức của họ. Họ biết lối đi, điều mà họ đang tìm cách để chia sẻ với bạn ngay lúc này.

Bài thực hành 36: Hai lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 37

CÓ MỘT CON ĐƯỜNG ĐẾN TRI THỨC.

Làm sao không có con đường đến Tri Thức khi nó là Bản Chất Thật của bạn? Làm sao không có con đường cho Tri Thức để biểu hiện chính nó khi đó là hình thức tự nhiên nhất của sự biểu hiện? Làm sao không có con đường cho Tri Thức để dẫn dắt bạn trong những mối quan hệ khi Tri Thức là nguồn gốc hoàn hảo của tất cả mọi mối quan hệ của bạn? Có một con đường đến Tri Thức. Nó đòi hỏi kỹ năng và sự khát khao. Cả hai sẽ cần thời gian để phát triển. Bạn phải học để giá trị điều đúng và không giá trị điều sai, và nó cần thời gian để học cách phân biệt hai điều này và để nhận biết chúng. Nó cần thời gian để học rằng điều sai không thoả mãn bạn và rằng điều đúng thoả mãn bạn. Điều này phải được học thông qua thử nghiệm và lỗi lầm và qua sự tương phản. Khi bạn tiến đến Tri Thức, cuộc sống của bạn trở nên trọn vẹn hơn, chắc chắn hơn và ngay thẳng hơn. Khi bạn đi xa nó, bạn quay trở lại sự bối rối, thất vọng và giận dữ.

Trong hai lần thực hành hôm nay của bạn, mà sẽ không phải là thực hành thiền, dành ít nhất 15 phút suy nghĩ về tất cả mọi cách để tiếp cận Tri Thức. Viết xuống trên tờ giấy tất cả mọi cách để đến Tri Thức. Dành cả hai lần thực hành làm việc này và cạn kiệt mọi khả năng mà bạn có thể nghĩ đến. Hãy cố gắng rất chi tiết. Dùng trí tưởng tượng của bạn, nhưng vẽ ra những hướng đi mà có vẻ khá thật và có ý nghĩa đối với bạn. Bằng cách này, bạn sẽ biết bạn nghĩ gì về cách để tìm con đường đến Tri Thức, và từ điều này bạn sẽ nhận ra rằng Chúa biết con đường đến Tri Thức.

Bài thực hành 37: Hai lần, mỗi lần 15 phút.

BƯỚC 38

CHÚA BIẾT CON ĐƯỜNG ĐẾN TRI THỨC.

Làm sao bạn có thể tìm đường khi bạn bị lạc? Làm sao bạn có thể biết sự chắc chắn khi bạn vô cùng xem trọng điều tạm thời? Làm sao bạn có thể biết quyền lực của cuộc sống của bạn khi bạn quá bị hăm dọa bởi nguy cơ mất mát và phá huỷ? Cuộc sống tốt với bạn, bởi vì nó không chỉ trao cho quà thưởng nhưng cũng trao cho con đường đến món quà. Nếu điều đó tuỳ thuộc vào bạn, đó thật sự sẽ là tàn ác, bởi vì bạn sẽ thử mọi khả năng mà bạn có thể nghĩ ra, và rồi bạn sẽ thử những khả năng mà người khác đã nghĩ đến và ngay cả những cơ hội để đến Tri Thức mà người khác đã dùng thành công nhưng có thể thật ra không hiệu quả cho bạn. Trong quãng đời ngắn ngủi của bạn trong thế giới, làm sao bạn có thể hoàn thành tất cả những điều này và vẫn giữ được sức sống của bạn? Làm sao bạn có thể giữ động lực của bạn cho Tri Thức khi mà quá nhiều con đường sẽ làm bạn thất vọng?

Hãy tin tưởng ngày hôm nay rằng Chúa biết con đường đến Tri Thức, và bạn chỉ cần đi theo con đường đang được trao cho. Bằng cách này, Tri Thức đơn giản trỗi lên trong bạn bởi vì nó được công nhận, và chỉ có Chúa biết Tri Thức trong bạn, và chỉ có Tri Thức trong bạn biết Chúa. Khi cả hai cộng hưởng với nhau, cả hai trở nên rõ hơn. Trong việc này, bạn tìm thấy bình an.

Trong hai lần thực hành hôm nay của bạn, mỗi lần dài 30 phút, hãy thực tập cảm nhận sự hiện diện của Chúa, một cách yên lặng, trong tĩnh lặng. Đừng suy nghĩ về Chúa, đừng suy đoán, đừng tự hỏi, đừng nghi ngờ, nhưng chỉ đơn giản cảm nhận. Đó không phải là ảo tưởng mà bạn đang tập trung vào bây giờ, mặc dù bạn quen với việc tập trung vào ảo tưởng. Trong sự tĩnh lặng và yên lặng, mọi thứ trở nên rõ ràng. Chúa là rất tĩnh lặng, bởi vì Chúa không đi đâu cả. Khi bạn trở nên tĩnh lặng, bạn sẽ cảm nhận được quyền lực của Chúa.

Bài thực hành 38: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

BƯỚC 39

QUYỀN LỰC CỦA CHÚA Ở CÙNG TÔI.

Quyền lực của Chúa ở cùng bạn. Nó ở trong Tri Thức của bạn. Bởi vậy, hãy học để giành lại Tri Thức của bạn, và bạn sẽ học để giành lại quyền lực mà Chúa đã trao cho bạn, và bạn cũng sẽ giành lại quyền lực của bạn, bởi vì quyền lực của bạn sẽ là cần thiết cho bạn để tiếp cận quyền lực của Chúa. Do đó, tất cả mọi điều thật sự quyền lực và tất cả mọi điều thật sự tốt sẽ được xác nhận bên trong bạn và bên trong Chúa. Do đó, hãy để ngày hôm nay trở thành một ngày được dành để trải nghiệm sự hiện diện này và quyền lực này trong cuộc sống của bạn. Bạn không cần phải tưởng tượng Chúa trong ảo tưởng. Bạn không cần có những hình ảnh để củng cố hiểu biết hay niềm tin của bạn. Bạn chỉ cần áp dụng những bài thực hành được trao cho ở đây.

Trong hai lần thiền sâu của bạn với mỗi lần 30 phút, một lần nữa hãy tiến vào sự tĩnh lặng và hãy để bản thân cảm nhận quyền lực của Chúa. Hãy sử dụng quyền lực riêng của bạn để điều khiển tâm trí bạn, và đừng để sự nghi ngờ hay sợ hãi ngăn cản bạn. Quyền lực của Chúa tượng trưng cho bí ẩn của cuộc sống bạn, bởi vì nó tượng trưng cho quyền lực mà bạn đã mang theo bạn từ Chúa để được sử dụng thích hợp trong thế giới dựa theo Kế Hoạch Vĩ Đại. Do đó, hãy để bản thân tiến vào bài thực hành với sự hiến dâng, với sự giản đơn và với lòng khiêm nhường để bạn có thể cảm nhận được quyền lực của Chúa.

Bài thực hành 39: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

BƯỚC 40

HÔM NAY TÔI SẼ CẢM NHẬN ĐƯỢC QUYỀN LỰC CỦA CHÚA.

Quyền lực của Chúa là quá trọn vẹn và quá bao gồm mà nó thấm vào mọi thứ. Chỉ có những tâm trí mà bị tách rời và bị lạc trong việc xem trọng những suy nghĩ riêng của chúng mới có thể bị tách rời khỏi lòng nhân từ vĩ đại của Chúa. Những người đã đáp lại Chúa trở thành Những Sứ Giả của Chúa trong tương lai để họ có thể trao những món quà của Ơn Lành lên những ai vẫn còn ở lại trong sự lẫn lộn. Tất cả những thứ có vẻ như những quyền lực của thế giới của bạn – những thế lực của thiên nhiên, việc không tránh khỏi của cái chết của bạn, thử thách luôn hiện diện của bệnh tật, mất mát và sự huỷ hoại và tất cả những hình dạng của mâu thuẫn – tất cả đều là những chuyển động tạm thời trong sự tĩnh lặng vĩ đại của Chúa. Đó là sự tĩnh lặng vĩ đại này mà đang kêu gọi bạn để trở về với sự bình an và sự hưởng thụ trọn vẹn của Chúa, nhưng bạn phải chuẩn bị.

Hôm nay bạn chuẩn bị trong hai bài thực hành 30 phút của bạn. Trong lần thiền yên tĩnh, hãy cố gắng cảm nhận quyền lực của Chúa. Bạn không cần phải gợi lên những hình ảnh kỳ diệu, bởi vì quyền lực này là điều mà bạn có thể cảm nhận, bởi vì nó ở khắp nơi. Bất kể hoàn cảnh hay điều kiện của bạn ra sao, có thuận lợi cho sự phát triển của bạn hay không, hôm nay bạn có thể cảm nhận quyền lực của Chúa.

Bài thực hành 40: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

BƯỚC 41

TÔI KHÔNG SỢ HÃI QUYỀN LỰC CỦA CHÚA.

Lời khẳng định này là rất quan trọng cho hạnh phúc của bạn, bởi vì bạn phải học lại để tin tưởng vào quyền lực của tình yêu và quyền lực của Chúa. Cho điều này bạn phải từ bỏ những ý tưởng, những giả định trước kia của bạn và những đánh giá trước kia của bạn về trải nghiệm đau khổ trong quá khứ. Nó đau đớn để bị tách rời khỏi điều bạn yêu hơn hết thảy mọi thứ, và cách duy nhất để giữ sự chia rẽ này là bằng cách phỉ báng điều bạn yêu, để gắn cho nó một ý định đen tối và rồi đặt cảm giác tội lỗi bên trong bạn. Để cảm nhận và chấp nhận quyền lực của Chúa, cái ác và cảm giác tội lỗi phải rời khỏi bạn. Bạn phải mạo hiểm tiến bước để khám phá điều là tự nhiên nhất. Nó giống như bước đi trên con đường mới và trở về nhà cùng một lúc.

Do đó, trong sự tĩnh lặng, hai lần ngày hôm nay thực tập cảm nhận quyền lực của Chúa. Đừng tìm câu trả lời từ Chúa. Bạn không cần nói gì nhưng chỉ cần ở trong hiện tại, bởi vì khi bạn học để ở trong mối quan hệ với điều là cội nguồn của tất cả những mối quan hệ của bạn, thông tin mà bạn cần có thể đến một cách dễ dàng với bạn để dẫn dắt bạn, an ủi bạn và chấn chỉnh bạn khi cần thiết. Nhưng trước tiên bạn phải cảm nhận quyền lực của Chúa, và trong điều này bạn sẽ tìm thấy sức mạnh của riêng bạn.

Bài thực hành 41: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

BƯỚC 42

ÔN TẬP

Trong bài thực hành của bạn hôm nay, hãy ôn lại tất cả những hướng dẫn trong tuần trước và những trải nghiệm trong thực hành của bạn. Hôm nay hãy cẩn thận xem xét bạn đang thực tập một cách sâu sắc và cẩn thận bao nhiêu. Hãy bảo đảm rằng bạn đang không thay đổi hay điều chỉnh bài học theo sở thích hay mong đợi của bạn. Hãy nhớ rằng bạn chỉ cần đi theo chương trình học để nhận được những phần thưởng thật của nó. Vai trò của bạn thì nhỏ. Vai trò của chúng tôi thì lớn. Chúng tôi trao cho những phương thức. Bạn chỉ cần đi theo chúng, trong niềm tin và trong sự mong chờ chân thật. Bằng cách này, bạn sẽ phát triển sự kiên nhẫn, khả năng phân biệt, niềm tin, sự đồng nhất và giá trị bản thân. Tại sao lại giá trị bản thân? Bởi vì bạn phải xem trọng bản thân để cho phép mình tiếp cận những món quà vĩ đại của Tri Thức. Không điều gì khác sẽ sửa chữa việc ghét bỏ bản thân và sự ngờ vực bản thân nhanh chóng hơn và toàn vẹn hơn so với việc nhận lãnh những món quà được dành cho bạn.

Do đó, trong một lần thực hành lâu hôm nay của bạn, hãy ôn lại tuần thực hành trước. Không với sự phán xét hãy nhìn và thấy điều gì đã được trao cho, điều gì bạn đã làm và điều gì có thể được làm để làm sâu đậm thêm việc thực tập của bạn để bạn có thể nhận lãnh những lợi ích của nó một cách trực tiếp hơn. Nếu bạn thấy khó khăn, hãy nhận ra vấn đề và cố gắng sửa chữa chúng. Hãy tham gia nhiều hơn trong tuần kế tiếp. Khi làm như vậy, bạn sẽ sửa chữa sự ngờ vực bản thân và sự lẫn lộn chỉ bằng việc điều chỉnh ý chí của bạn.

Bài Thực Hành 42: Một lần thực hành lâu.

BƯỚC 43

Ý MUỐN CỦA TÔI LÀ ĐỂ BIẾT CHÚA.

Ý muốn của bạn là để biết Chúa. Đó là ý muốn thật sự của bạn. Bất kỳ khát khao hay động lực nào khác là để thoát khỏi điều này, điều tượng trưng cho ý muốn của bạn. Đó là ý muốn của bạn mà đã trở nên đầy sợ hãi đối với bạn. Bạn sợ hãi điều bạn biết và cảm nhận một cách sâu sắc nhất. Điều này khiến bạn tìm nơi ẩn nấu trong những thứ khác mà không đại diện cho bạn, và trong việc này bạn đánh mất danh tính của bạn và cố gắng xây dựng một danh tính liên quan đến những thứ mà bạn đã tìm kiếm để trốn thoát. Bạn bất hạnh trong sự cô lập, nhưng hạnh phúc được giành lại trong mối quan hệ.

Ý muốn của bạn là để biết Chúa. Đừng sợ hãi ý muốn của bạn. Bạn được tạo dựng bởi Chúa. Ý muốn của Chúa là để biết bạn. Ý muốn của bạn là để biết Chúa. Không có ý muốn nào khác. Tất cả những động lực nào khác điều này là chỉ được sinh ra từ sự lẫn lộn và sợ hãi. Việc biết Chúa trao cho Chúa quyền lực và cũng trao cho bạn quyền lực.

Trong hai lần thực hành hôm nay của bạn, trong bài thiền yên lặng, hãy thực tập việc cảm nhận sức mạnh của ý muốn riêng của bạn. Đừng để nỗi sợ và sự ngờ vực che mờ tâm trí của bạn. Bạn không cần cố gắng cảm nhận ý muốn của Chúa. Nó đơn giản ở đó. Nó chỉ đòi hỏi sự tập trung của bạn để bạn nhận ra nó. Do đó, hãy thực tập một cách sâu sắc bằng cách chỉ đơn giản hiện diện cho trải nghiệm này.

Bài thực hành 43: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 44

Tôi mong ước biết được sức mạnh riêng của tôi.

Bạn có thể thấy lời khẳng định này rất dễ chấp nhận bởi vì bạn có nhu cầu tức thời cho nó trong những hoàn cảnh hiện tại của bạn, nhưng lời khẳng định này sâu sắc hơn nhiều so với điều bạn đầu tiên có thể nhận thấy. Bạn có nhiều sức mạnh hơn nhiều so với điều bạn tự khẳng định, nhưng nó không thể được nhận thấy một cách trọn vẹn cho đến khi việc áp dụng của nó được định hướng để có thể thật sự tái sinh bạn và đem ra những khả năng thật của bạn.

Làm sao bạn có thể tiếp cận sức mạnh của bạn khi bạn cảm thấy yếu đuối và bất lực, khi bạn thấy không có giá trị, nếu bạn bị gánh nặng bởi sự hổ thẹn hay sự bối rối hay trong giận dữ đổ lỗi người khác cho những thất bại của riêng bạn? Để giành lấy sức mạnh của bạn có nghĩa là để giải phóng tất cả những điều đang kiềm hãm bạn. Bạn không giải phóng những trở ngại của bạn bằng cách khẳng định rằng chúng không tồn tại. Bạn giải phóng chúng bởi vì bạn xem trọng thứ vĩ đại hơn. Sự cản trở của chúng chỉ là dấu hiệu rằng bạn phải vượt qua chúng. Sức mạnh của riêng bạn sau đó được trau dồi. Bạn tìm kiếm sức mạnh của bạn, và bạn dùng nó để tìm thấy sức mạnh của bạn. Chúng tôi mong muốn bạn biết được sức mạnh của bạn để sử dụng nó cho bản thân.

Trong hai bài thực tập thiền hôm nay, trong yên lặng và tĩnh lặng, hãy cố gắng cảm nhận sức mạnh riêng của bạn. Đừng để suy nghĩ can ngăn bạn, bởi vì sự sợ hãi và nghi ngờ chỉ là suy nghĩ – những thứ sương khói trôi qua tâm trí của bạn như những đám mây. Vượt trên những đám mây của tâm trí của bạn là vũ trụ vĩ đại của Tri Thức. Do đó, đừng để mây mù cản trở tầm nhìn đến những vì sao của bạn.

Bài thực hành 44: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 45

Một mình tôi CHẲNG làm gì ĐƯỢC.

Một mình bạn chẳng làm gì được. Không gì từng được hoàn thành một mình, ngay cả trong thế giới của bạn. Không gì từng được tạo ra một mình, ngay cả trong tâm trí của bạn. Không công trạng nào được nhận lãnh khi làm điều gì đó một mình. Mọi thứ là một nỗ lực tập thể. Mọi thứ là thành quả của mối quan hệ.

Điều này có xem nhẹ cá nhân bạn? Chắc chắn là không. Nó trao cho bạn môi trường và hiểu biết để nhận ra được những thành tựu chân thật của bạn. Bạn vĩ đại hơn tính chất cá nhân của bạn, và do đó bạn có thể được giải thoát khỏi những giới hạn của nó. Bạn hành động thông qua cá nhân mà là bản thân bạn, nhưng bạn vĩ đại hơn điều này. Hãy chấp nhận những giới hạn của một bản thân bị giới hạn, và đừng đòi hỏi một bản thân bị giới hạn trở thành Chúa nếu không bạn sẽ đưa cho nó những gánh nặng to lớn và những mong chờ to lớn và rồi sẽ trừng phạt nó cho những thất bại của nó. Điều này dẫn đến sự ghét bỏ bản thân. Điều này khiến bạn oán hận cuộc sống trần gian của bạn và hành hạ bản thân bạn trong cảm xúc và thể xác. Hãy chấp nhận những giới hạn của bạn để bạn có thể chấp nhận sự vĩ đại trong cuộc sống của bạn.

Do đó, trong hai bài thực tập hôm nay, với mắt nhắm, hãy tập trung vào những giới hạn của bạn. Nhận biết chúng. Đừng xét đoán chúng là tốt hay xấu. Đơn giản chỉ nhận biết chúng. Điều này trao cho bạn sự khiêm nhường, và trong sự khiêm nhường bạn đang ở vị trí để nhận lãnh sự vĩ đại. Nếu bạn đang bảo vệ cho những giới hạn của bạn, làm sao bạn có thể nhận lãnh điều sẽ vượt qua chúng?

Bài thực hành 45: Hai lần, mỗi lần 15 phút.

Bước 46

Tôi phải là nhỏ bé để là vĩ đại.

Đó có phải là mâu thuẫn rằng bạn phải là nhỏ bé để là vĩ đại? Đó không phải là mâu thuẫn nếu bạn hiểu ý nghĩa của nó. Sự nhận thức về những giới hạn của bạn cho phép bạn hoạt động trong một bối cảnh bị giới hạn một cách rất thành công. Điều này thể hiện một thực tế vĩ đại hơn so với điều bạn đã nhận biết trước đây. Sự vĩ đại của bạn không thể chỉ được dựa vào hi vọng hay vào sự mong đợi cao xa. Nó không thể được dựa trên lý tưởng nhưng trên trải nghiệm chân thật. Hãy cho phép bản thân bạn nhỏ bé, và bạn sẽ trải nghiệm sự vĩ đại đang ở với bạn và sự vĩ đại là một phần của bạn.

Trong hai bài thực tập hôm nay của bạn, hãy cho phép bản thân bạn bị giới hạn nhưng đừng phán xét. Đừng có sự chỉ trích nào. Hãy sử dụng tâm trí của bạn để tập trung vào những giới hạn của bạn. Tập trung nhưng không chỉ trích. Hãy nhìn một cách khách quan. Bạn được có ý định để trở thành phương tiện cho một Thực Tế Vĩ Đại để thể hiện nó trong thế giới này. Phương tiện thể hiện của bạn thì khá có giới hạn, nhưng nó hoàn toàn đủ để hoàn thành nhiệm vụ bạn phải hoàn thành. Khi chấp nhận những giới hạn của nó, bạn có thể hiểu được cơ chế của nó và học cách làm việc với nó một cách có hiệu quả. Rồi thì nó không còn là một giới hạn nhưng là một hình thức thể hiện vui mừng cho bạn.

Bài thực hành 46: Hai lần, mỗi lần 15 phút.

Bước 47

Tại sao tôi cần CÁC Giáo VIÊN?

Sớm muộn gì bạn sẽ hỏi câu hỏi này và có thể vào nhiều dịp. Nó được sinh ra từ những mong chờ đối với bản thân mà bạn sẽ hỏi câu hỏi này. Nhưng, khi bạn nhìn vào cuộc sống của bạn một cách thận trọng, bạn sẽ thấy rằng bạn đã cần hướng dẫn cho mọi thứ mà bạn đã học. Có thể những thứ bạn cảm nhận bên trong bạn có vẻ như đã được tạo ra bởi bạn, nhưng chúng cũng là kết quả của sự hướng dẫn. Bạn đã được chuẩn bị thông qua mối quan hệ cho mọi thứ mà bạn đã học, mặc cho đó là một kỹ năng thực dụng hay một cách nhìn sáng suốt. Việc nhận ra điều này đem đến sự cảm kích lớn lao cho những mối quan hệ và sự xác nhận trọn vẹn cho quyền lực của việc đóng góp trong thế giới.

Nếu bạn đã có ý định tiếp cận việc học bất kỳ kỹ năng nào một cách chân thật, đầu tiên bạn phải nhận thức bạn không biết bao nhiêu, rồi bạn phải nhận thức bạn cần phải học bao nhiêu, và rồi bạn phải tìm kiếm cách thức hướng dẫn tốt nhất có thể. Điều này phải áp dụng cho việc giành lại Tri Thức. Bạn phải nhận thức bạn biết ít bao nhiêu, bạn cần phải biết nhiều bao nhiêu và rồi nhận lãnh hướng dẫn được trao ban. Đó là điểm yếu để cần một giáo viên? Không. Đó là một nhận thức chân thật dựa vào một đánh giá chân thật. Nếu bạn nhận thức bạn biết ít như thế nào và bạn cần biết nhiều như thế nào và quyền lực của Tri Thức, bạn sẽ thấy điều này là thật hiển nhiên. Làm sao bạn có thể trao cho những người nghĩ rằng họ đã có rồi, khi thực tế là họ nghèo khó? Bạn không thể. Và sự nghèo khó của họ sẽ là tự gây ra và tự duy trì.

Tại sao bạn cần một Giáo Viên? Bởi vì bạn cần phải học. Và bạn cần phải quên đi những điều bạn đã học mà đang níu bạn lại. Trong hai bài thực tập hôm nay của bạn, với mắt nhắm khi thiền, hãy xem xét tại sao bạn cần một Giáo Viên? Hãy quan sát bất kỳ ý nghĩ nào mà có vẻ như ngụ ý rằng bạn có thể tự làm một mình nếu bạn đủ thông minh hay đủ mạnh mẽ hay đạt được những phẩm chất nào đó. Nếu những mong chờ này trỗi lên, hãy nhận ra bản chất của chúng. Chúng là sự nhấn mạnh rằng bạn vẫn còn ngu ngốc khi tự nhận mình là người hướng dẫn thích hợp. Bạn không thể dạy bản thân điều bạn không biết, và cố gắng làm điều này chỉ lưu hành lại thông tin cũ và kết nối bạn gần hơn với nơi bạn đang ở ngay lúc này.

Do đó, trong bài thực tập hôm nay hãy nhận biết nhu cầu của bạn cho hướng dẫn chân thật và sự phản kháng của bạn, nếu có, đối với sự hiện diện của hướng dẫn chân thật dành cho bạn ngay lúc này.

Bài thực hành 47: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 48

Có hướng dẫn chân thật dành cho tôi.

Có hướng dẫn chân thật. Nó đã luôn chờ bạn để đến vị trí trưởng thành khi bạn nhận biết sự cần thiết của nó trong cuộc sống của bạn. Điều này tạo ra động lực chân thật cho việc học. Nó được sinh ra từ việc nhận biết những giới hạn của bạn so với nhu cầu thật sự của bạn. Bạn phải yêu bản thân để trở thành học sinh của Tri Thức và phải luôn yêu bản thân để tiến bước. Không có cản trở nào khác cho việc học ngoài việc này. Không có tình yêu thì sẽ có sự sợ hãi, bởi vì không gì có thể thay thế tình yêu. Nhưng tình yêu đã không bị thay thế, và có sự hỗ trợ chân thật dành cho bạn.

Trong hai bài thực tập hôm nay của bạn, hãy cố gắng cảm nhận sự hiện diện của sự hỗ trợ chân thật đó. Trong tĩnh lặng và trong yên lặng, hãy cảm nhận điều này bên trong cuộc sống của bạn và xung quanh bạn. Những bài thực tập thiền này sẽ bắt đầu mở ra một sự nhạy cảm lớn hơn bên trong bạn, một cảm giác hoàn toàn mới. Bạn sẽ bắt đầu nhận biết những thứ đang hiện diện, mặc dù bạn không thể thấy chúng. Bạn sẽ có thể đáp lại những ý tưởng và thông tin, mặc dù bạn chưa thể nghe được nguồn gốc của thông điệp đó. Đây là quá trình thật sự cho việc sáng tạo, bởi vì con người nhận lãnh ý tưởng; họ không tạo ra chúng. Bạn là một phần của sự sống vĩ đại hơn. Cuộc sống riêng của bạn là một công cụ cho sự biểu hiện của nó. Do đó, tính chất cá nhân của bạn trở nên tinh tế hơn và vui hơn, không là một nhà tù cho bạn nữa, nhưng là một hình thức của sự biểu hiện vui mừng của bạn.

Có hướng dẫn chân thật dành cho bạn. Ngày hôm nay hãy thực tập việc cảm nhận sự hiện diện của nó trong cuộc sống của bạn.

Bài thực hành 48: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 49

Ôn Tập

Bước này đánh dấu việc hoàn thành tuần thực tập thứ bảy của bạn. Trong bài Ôn Tập này, bạn được yêu cầu ôn lại tất cả bảy tuần thực tập, ôn lại tất cả những hướng dẫn và nhớ lại trải nghiệm của bạn khi sử dụng mỗi hướng dẫn. Điều này có thể đòi hỏi nhiều lần thực tập lâu, nhưng đó là khá cần thiết để bạn đạt được hiểu biết về ý nghĩa của việc trở thành một học sinh và cách mà việc học thật sự được đạt được.

Hãy rất cẩn thận đừng đánh giá bản thân như một người học sinh. Bạn không ở vị trí để đánh giá bản thân như một người học sinh. Bạn không đạt tiêu chuẩn, bởi vì bạn không phải là giáo viên của Tri Thức Bản Thân. Bạn sẽ thấy khi bạn tiến bước rằng một vài thất bại của bạn sẽ dẫn đến thành công to lớn, và một vài điều bạn nghĩ là thành công có thể dẫn đến thất bại. Điều này sẽ nhấn mạnh toàn bộ hệ thống đánh giá của bạn và sẽ dẫn bạn đến một nhận thức lớn lao hơn. Điều này sẽ giúp bạn trở nên nhân từ với bản thân và với những người mà bạn lúc này đang đánh giá họ về thành công và thất bại của họ.

Do đó, hãy ôn lại bốn mươi tám bài thực hành đầu tiên. Hãy cố gắng nhớ lại bạn đã đáp lại từng bước như thế nào và bản thân bạn đã tham gia một cách sâu sắc thế nào. Hãy cố gắng nhìn vào thành công của bạn, thành tựu của bạn và trở ngại của bạn. Bạn đã tiến xa đến đây. Chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Lúc này hãy mạnh dạn để tiến bước, bởi vì Tri Thức đang ở với bạn.

Bài thực hành 49: Nhiều lần thực tập lâu.

Bước 50

Hôm nay tôi sẽ ở bên Tri Thức.

Hãy ở bên Tri Thức hôm nay để bạn có thể có sự chắc chắn và quyền lực của Tri Thức dành cho bạn. Hãy để Tri Thức trao cho bạn sự tĩnh lặng. Hãy để Tri Thức trao cho bạn sức mạnh và năng lực. Hãy để Tri Thức dạy bạn. Hãy để Tri Thức tiết lộ vũ trụ như nó thật sự tồn tại, không như bạn phán xét nó.

Trong hai lần thực tập hôm nay của bạn, trong tĩnh lặng hãy thực tập cảm nhận quyền lực của Tri Thức. Đừng hỏi gì. Điều đó lúc này là không cần thiết. Đừng tranh cãi với bản thân về thực tế của sự theo đuổi của bạn, bởi vì đó là lãng phí và vô nghĩa. Bạn không thể biết cho tới khi bạn nhận lãnh, và để nhận lãnh bạn phải tin tưởng vào khát khao để biết của bạn.

Hôm nay hãy ở bên Tri Thức. Trong những lần thực tập của bạn, đừng để bất cứ gì cản trở bạn. Bạn chỉ cần thư giãn và ở trong hiện tại. Từ những lần thực tập này, một sự hiện diện vĩ đại sẽ được nhận biết, và điều này sẽ bắt đầu giảm nhẹ những nỗi sợ của bạn.

Bài Thực Tập 50: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 51

HÃY ĐỂ Tôi nhận BIẾT NHỮNG nỗi sợ của tôi để tôi có thể thấy sự thật vượt trên chúng.

Những trở ngại của bạn phải được nhận biết để bạn có thể nhìn thấy vượt qua chúng. Nếu chúng bị lờ đi hay bị phủ nhận, nếu chúng được bảo vệ hay được gọi bằng những tên khác, bạn sẽ không nhận ra bản chất của sự ràng buộc của bạn. Bạn sẽ không hiểu được điều áp bức bạn. Cuộc sống của bạn không được sinh ra từ sự sợ hãi. Cội Nguồn của bạn không được sinh ra từ sự sợ hãi. Để có thể nhận biết nỗi sợ của bạn có nghĩa là bạn phải nhận ra rằng bạn là một phần của điều gì đó vĩ đại. Nhận ra điều này bạn có thể học cách trở nên khách quan về cuộc sống của bạn và để hiểu được những hoàn cảnh hiện tại của bạn mà không lên án bản thân, bởi vì chính trong những hoàn cảnh này mà bạn phải trau dồi bản thân. Bạn phải bắt đầu từ nơi bạn đang đứng. Để làm được việc này bạn phải kiểm kê điểm mạnh và điểm yếu của bạn.

Trong hai bài thực tập hôm nay của bạn, hãy đánh giá sự hiện diện của những nỗi sợ của bạn và nhắc nhở bản thân rằng thực tại của bạn vượt ngoài chúng, nhưng bạn phải nhận biết chúng để hiểu về sự hiện diện đầy tổn hại của chúng trong cuộc sống của bạn. Hãy nhắm mắt và lập lại ý tưởng cho ngày hôm nay; sau đó hãy xem xét mỗi nỗi sợ đến trong tâm trí của bạn. Hãy nhắc nhở bản thân rằng sự thật vượt trên nỗi sợ cụ thể đó. Hãy để tất cả những nỗi sợ trỗi dậy và được đánh giá theo cách này.

Để không sợ hãi, bạn phải hiểu được sự sợ hãi—cơ cấu của nó, ảnh hưởng của nó trên con người và kết quả của nó trong thế giới. Bạn phải nhận ra điều này mà không với sự lừa dối và không với sự ưu tiên. Bạn là một sinh linh vĩ đại đang hoạt động trong một bối cảnh có giới hạn, trong một môi trường có giới hạn. Hiểu về những giới hạn của môi trường của bạn và hiểu về những giới hạn của phương tiện của bạn, và bạn sẽ không còn ghét bản thân vì có giới hạn.

Bài Thực Tập 51: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 52

Tôi tự do để tìm kiếm cội nguồn của Tri Thức của tôi.

Cội nguồn của Tri Thức của bạn tồn tại cả bên trong bạn và bên ngoài bạn. Không có sự phân biệt về nơi cội nguồn của Tri Thức tồn tại, bởi vì nó ở khắp nơi. Sự sống của bạn đã được cứu rỗi bởi vì Chúa đã gieo Tri Thức bên trong bạn. Nhưng bạn sẽ không nhận ra sự cứu rỗi của bạn cho đến khi Tri Thức được cho phép trỗi dậy và để trao những món quà của nó cho bạn. Tự do nào khác là tự do ngoại trừ điều giúp cho bạn nhận lãnh món quà của sự sống thật của bạn? Tất cả những tự do khác là tự do để trở thành hỗn loạn, tự do để làm hại bản thân. Tự do vĩ đại là để tìm Tri Thức của bạn và để nó thể hiện bản thân nó thông qua bạn. Hôm nay bạn tự do để tìm cội nguồn của Tri Thức của bạn.

Trong hai lần thực tập của bạn trong tĩnh lặng, hãy nhận lãnh cội nguồn của Tri Thức của bạn. Hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn tự do để làm việc này. Mặc cho nỗi sợ hay sự căng thẳng, mặc cho bất kỳ cảm giác tội lỗi hay xấu hổ nào, hãy cho phép bản thân nhận lãnh cội nguồn của Tri Thức của bạn. Bạn tự do để nhận lãnh cội nguồn của Tri Thức của bạn ngày hôm nay.

Bài Thực Tập 52: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 53

NHỮNG Món quà của tôi là cho người khác.

Những món quà của bạn được có ý định để trao cho những người khác, nhưng trước hết bạn phải nhận ra những món quà của bạn và tách rời chúng khỏi những ý tưởng ràng buộc chúng, thay đổi chúng hay phủ nhận chúng. Làm sao bạn có thể hiểu được bản thân ngoại trừ trong bối cảnh của việc đóng góp cho những người khác? Một mình bạn không thể làm gì. Một mình bạn không có ý nghĩa gì. Đây là tại vì bạn không cô độc. Điều này sẽ bị xem như một gánh nặng và một mối đe dọa cho tới khi bạn nhận ra ý nghĩa vĩ đại mà nó chứa đựng và món quà của nó. Nó là sự cứu rỗi cho cuộc sống của bạn. Khi cuộc sống giành lại bạn, bạn giành lại cuộc sống và nhận lãnh tất cả những phần thưởng của nó, điều vượt xa hơn nhiều so với bất cứ gì bạn có thể trao cho bản thân. Giá trị cuộc sống của bạn được hoàn thành và được bộc lộ một cách trọn vẹn thông qua sự đóng góp của bạn cho người khác bởi vì cho đến khi có sự đóng góp, bạn chỉ có thể phần nào nhận ra bản thân—giá trị của bạn, mục đích của bạn, ý nghĩa của bạn và phương hướng của bạn.

Trong hai lần thực hành hôm nay của bạn, hãy cảm nhận khao khát của bạn để đóng góp cho người khác. Bạn bây giờ không cần phải xác định điều bạn muốn đóng góp. Điều đó không quan trọng bằng khao khát để đóng góp của bạn, bởi vì cách thức đóng góp sẽ trở nên hiển nhiên cho bạn trong tương lai và cũng sẽ tiến hoá. Chính khao khát để đóng góp của bạn được sinh ra từ động lực chân thật mà sẽ trao cho bạn sự vui mừng ngày hôm nay.

Bài Thực Tập 53: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 54

Tôi sẽ không sống trong lý tưởng.

Lý tưởng là gì nếu không phải là những ý tưởng về những điều được mong muốn dựa vào sự thất vọng? Lý tưởng của bạn bao gồm bản thân bạn, những mối quan hệ của bạn và thế giới bạn đang sống. Nó bao gồm Chúa và sự sống và tất cả mọi lĩnh vực trải nghiệm mà bạn có thể tưởng tượng được. Nếu không có trải nghiệm, chỉ có lý tưởng. Lý tưởng có thể có ích lúc đầu, bởi vì nó có thể giúp bạn đi đúng hướng, nhưng bạn không thể dựa kết luận của bạn hay danh tính của bạn vào nó, bởi vì chỉ có trải nghiệm mới có thể trao cho bạn điều chân thật đối với bạn và điều bạn có thể hoàn toàn chấp nhận. Đừng để lý tưởng dẫn dắt bạn, bởi vì Tri Thức đang ở đây để dẫn dắt bạn.

Trong hai lần thực tập hôm nay của bạn, hãy nhận ra mức độ của lý tưởng của riêng bạn. Hãy quan sát một cách cẩn thận điều mà bạn muốn bản thân trở thành, điều mà bạn muốn thế giới trở thành và điều mà bạn muốn những mối quan hệ của bạn trở thành. Hãy lập lại ý tưởng của ngày hôm nay và, với mắt nhắm, hãy xem xét mỗi ý tưởng của bạn. Mặc dù những ý tưởng của bạn có thể nhìn như là có ích và có vẻ như tượng trưng cho khao khát của bạn cho tình yêu và sự hài hoà, chúng đang níu giữ bạn lại, bởi vì chúng thay thế cho điều sẽ thật sự trao cho bạn món quà bạn đang tìm kiếm.

Bài Thực Tập 54: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 55

Tôi sẽ chấp nhận thế giới như chính nó.

Lý tưởng là nỗ lực để không chấp nhận thế giới như chính nó. Nó biện hộ cho việc đổ lỗi và chỉ trích. Nó thiết lập việc mong chờ một cuộc sống mà chưa hiện diện và do đó khiến bạn dễ bị thất vọng một cách nghiêm trọng. Lý tưởng của bạn củng cố sự chỉ trích của bạn

Hãy chấp nhận thế giới ngày hôm nay như chính nó, không như thế giới mà bạn muốn. Tình yêu sẽ đến với sự chấp nhận, bởi vì bạn không thể yêu một thế giới mà bạn muốn tồn tại. Bạn chỉ có thể yêu một thế giới đang tồn tại như chính nó. Hãy chấp nhận bản thân bạn ngay lúc này như bạn đang tồn tại, và khao khát chân thật cho sự đổi thay và sự tiến bộ sẽ trỗi lên một cách tự nhiên bên trong bạn. Lý tưởng biện hộ cho việc chỉ trích. Nhận biết chân lý vĩ đại này, và bạn sẽ bắt đầu có một trải nghiệm lập tức và sâu sắc hơn về cuộc sống và về điều chân thật và không dựa vào hi vọng hay mong chờ nhưng dựa vào sự kết nối chân thật.

Do đó, trong hai lần thực tập 30 phút hôm nay của bạn, hãy tập trung vào việc chấp nhận mọi thứ như chính chúng. Bạn không đang tha thứ bạo lực, mâu thuẫn hay sự ngu dốt khi làm việc này. Bạn chỉ đang chấp nhận những hoàn cảnh đang hiện diện để bạn có thể làm việc với chúng một cách có hiệu quả. Không có sự chấp nhận này, bạn sẽ không có điểm bắt đầu cho việc kết nối chân thật. Hãy để thế giới như chính nó, bởi vì đó là thế giới này mà bạn đã đến để phục vụ.

Bài Thực Tập 55: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 56

Ôn Bài

Trong bài ôn hôm nay, hãy ôn lại những bài học của tuần trước và sự tham dự của bạn. Hãy cố gắng hiểu rằng mặc dù sự tiến triển có vẻ như chậm lúc đầu, điều mà chậm và đều sẽ tiến triển một cách vĩ đại. Sự tham dự được làm một cách kiên định sẽ trao cho bạn đường thẳng đến thành tựu của bạn.

Trong bài ôn của bạn, chúng tôi nhắc bạn hãy kiềm chế việc phán xét bản thân nếu bạn chưa đạt được mong đợi của bạn. Hãy chỉ nhận ra rằng điều được cần chỉ là làm theo hướng dẫn được trao và tham gia bản thân một cách trọn vẹn nhất có thể. Hãy nhớ rằng bạn đang học để học, và hãy nhớ rằng bạn đang học để giành lại giá trị bản thân và những khả năng thật của bạn.

Bài Thực Tập 56: Một lần thực tập lâu.

Bước 57

Tự do đang ở với tôi.

Tự do ở bên trong bạn, chờ đợi để được sinh ra bên trong bạn, chờ đợi để được xác nhận và chấp nhận, chờ đợi để được sống và được áp dụng và chờ đợi để được tôn vinh và đi theo. Bạn người đã sống dưới gánh nặng của sự tưởng tượng của riêng bạn, bạn người đã là tù nhân của suy nghĩ của riêng bạn và suy nghĩ của người khác, bạn người đã bị đe dọa bởi vẻ ngoài của thế giới này bây giờ có hi vọng, bởi vì tự do chân thật ở bên trong bạn. Nó chờ đợi bạn. Bạn đã mang nó theo bạn từ Quê Hương Cổ Đại của bạn. Bạn mang nó theo bạn mỗi ngày, mỗi phút giây.

Trong chương trình phát triển này, bạn bây giờ đang học để hướng về tự do và hướng khỏi sự sợ hãi và bóng tối của sự tưởng tượng của riêng bạn. Trong tự do bạn sẽ tìm thấy sự vững chắc và sự đồng nhất. Điều này sẽ trao cho bạn nền tảng để xây dựng tình yêu và cảm nhận về giá trị bản thân của bạn, và nền tảng này sẽ không bị lay chuyển bởi thế giới, bởi vì nó vĩ đại hơn thế giới. Nó không được sinh ra từ nỗi lo âu của sự tách biệt. Nó được sinh ra từ chân lý của việc hoàn toàn thuộc vào cuộc sống của bạn.

Vào mỗi tiếng hãy lập lại ý tưởng của ngày hôm nay và dừng giây lát để cảm nhận tự do đang ở với bạn. Khi bạn tiến gần với tự do xuyên suốt ngày hôm nay, bạn sẽ có thể nhận thức ngày càng rõ hơn điều đang níu giữ bạn lại. Bạn sẽ nhận ra rằng chính việc tuân thủ của bạn với những suy nghĩ của riêng bạn mà đang níu giữ bạn lại. Chính sự quan tâm của bạn cho tưởng tượng của riêng bạn mà đang níu giữ bạn lại. Điều này sẽ làm nhẹ gánh nặng của bạn, và bạn sẽ nhận ra rằng có một lựa chọn chân thật. Nhận thức này sẽ trao cho bạn sức mạnh để đến với tự do ngày hôm nay.

Trong hai lần thực tập thiền sâu của bạn, hãy lập lại ý nghĩ của ngày hôm nay và cố gắng cho phép tâm trí bạn tĩnh lặng, chính là điểm bắt đầu của tự do của nó. Bài thực tập trong tĩnh lặng này sẽ giúp tâm trí bạn nới lỏng sợi xích đang bó buộc nó —việc không tha thứ của nó từ quá khứ, việc lo âu của nó về tương lai và việc tránh né của nó về hiện tại. Trong tĩnh lặng tâm trí của bạn vượt trên tất cả những điều khiến nó nhỏ bé, bị che phủ và cô lập trong bóng tối riêng của nó. Tự do rất gần bên bạn ngày hôm nay, người chỉ cần tĩnh lặng để nhận lãnh nó. Và phần thưởng của bạn thật vĩ đại, bạn người đã đến trong thế giới, bởi vì tự do ở với bạn.

Bài Thực Tập 57: Thực tập hai lần, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 58

Tri Thức đang ở với tôi.

Ngày hôm nay chúng ta xác nhận sự hiện diện của Tri Thức trong cuộc sống của bạn. Vào mỗi tiếng hãy khẳng định điều này và rồi dành giây lát để cố gắng cảm nhận sự hiện diện này. Bạn phải cảm nhận nó. Bạn không thể chỉ hình dung nó, bởi vì Tri Thức phải được trải nghiệm. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào ngày hôm nay mà bạn ở trong, hãy lập lại lời khẳng định này vào mỗi tiếng và cố gắng cảm nhận ý nghĩa của nó. Bạn sẽ thấy rằng có nhiều hoàn cảnh mà bạn đã nghĩ là không thích hợp để thực tập nhưng bạn có thể thực tập. Bằng cách này, bạn sẽ thấy rằng bạn có quyền lực để điều khiển trải nghiệm của bạn để đạt đến khuynh hướng thật của bạn, và bạn sẽ thấy rằng bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là một môi trường phù hợp cho việc chuẩn bị chân thật và việc áp dụng trên bản thân.

Hãy cố gắng thực tập vào mỗi tiếng. Hãy luôn có ý thức về thời gian của bạn. Nếu lỡ một tiếng, đừng lo lắng, nhưng khi bạn tiếp tục, hãy cam kết lại bản thân để thực tập trong những giờ còn lại. Tri Thức ở với bạn ngày hôm nay. Ngày hôm nay hãy ở với Tri Thức.

Bài Thực Tập 58: Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 59

Hôm nay tôi sẽ học sự kiên nhẫn.

Rất khó cho một tâm trí bị giày vò để kiên nhẫn. Rất khó cho một tâm trí không yên để kiên nhẫn. Rất khó cho một tâm trí đã từng tìm kiếm tất cả những giá trị của nó từ những thứ tạm thời để kiên nhẫn. Chỉ trong việc theo đuổi điều vĩ đại hơn mà sự kiên nhẫn là cần thiết bởi vì nó đòi hỏi việc áp dụng lớn lao hơn. Hãy nghĩ về cuộc sống của bạn trong khía cạnh của sự phát triển lâu dài, không trong khía cạnh của cảm xúc và lợi ích tức thời. Tri Thức không chỉ là sự kích thích. Nó là chiều sâu của quyền lực ở toàn vũ trụ và vĩnh viễn, và sự vĩ đại của nó được trao cho bạn để nhận lãnh và để cho đi.

Hôm nay vào mỗi tiếng hãy thực tập khẳng định rằng bạn sẽ học để trở nên kiên nhẫn và rằng bạn sẽ quan sát cuộc sống của bạn thay vì chỉ trích cuộc sống của bạn. Hãy khẳng định rằng bạn sẽ trở nên khách quan về những khả năng của bạn và những hoàn cảnh của bạn để bạn có thể áp dụng một sự chắc chắn to lớn hơn trên chúng.

Hãy học sự kiên nhẫn hôm nay và kiên nhẫn học. Bằng cách này, bạn sẽ di chuyển nhanh hơn, chắc chắn hơn và đầy yêu thương hơn.

Bài Thực Tập 59: Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 60

Tôi sẽ không phán xét thế giới ngày hôm nay.

Không với sự phán xét của bạn, Tri Thức có thể chỉ ra điều mà bạn phải làm và điều mà bạn phải hiểu. Tri Thức tượng trưng cho một sự phán xét vĩ đại, nhưng nó là một sự phán xét rất khác biệt so với sự phán xét của bạn, bởi vì nó không được sinh ra từ sự sợ hãi. Nó không có sự giận dữ. Nó luôn luôn được có ý định để phục vụ và để nuôi dưỡng. Nó công bằng, trong việc nó nhìn nhận một cách chân thật về tình trạng hiện tại của mỗi người mà không coi nhẹ ý nghĩa của họ hay định mệnh của họ.

Đừng phán xét thế giới ngày hôm nay để bạn có thể nhìn thấy thế giới như chính nó. Đừng phán xét thế giới ngày hôm nay để bạn có thể chấp nhận thế giới như chính nó. Hãy để thế giới chính xác như chính nó để bạn có thể nhận biết nó. Khi thế giới đã được nhận biết, bạn sẽ nhận ra rằng nó cần bạn nhiều như thế nào và bạn sẽ muốn trao tặng cho nó nhiều như thế nào. Thế giới không cần sự đổ lỗi. Nó cần sự phục vụ. Nó cần sự thật. Và trên tất cả, nó cần Tri Thức.

Vào mỗi tiếng ngày hôm nay, hãy dành giây lát và nhìn thế giới không với sự phán xét. Hãy lập lại lời khẳng định của ngày hôm nay và dành giây lát nhìn thế giới không với sự phán xét. Mặc cho hình thức bên ngoài nào mà bạn có thể thấy, mặc cho nó làm bạn hài lòng hay không hài lòng, mặc cho bạn thấy nó đẹp hay xấu, mặc cho bạn nghĩ nó xứng đáng hay không xứng đáng, hãy nhìn nó không với sự phán xét.

Bài Thực Tập 60: Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 61

Tình yêu trao bản thân nó thông qua tôi.

Tình yêu trao bản thân nó thông qua bạn khi bạn sẵn sàng trở thành phương tiện thể hiện của nó. Bạn không cần phải cố gắng trở nên yêu thương để làm dịu cảm giác của việc bản thân không đáng hay của sự hổ thẹn. Bạn không cần phải cố gắng yêu thương để đạt được sự tán thành của người khác. Đừng củng cố cảm giác của bạn cho sự bất lực hay cảm giác không giá trị bằng cách cố gắng đặt một cảm xúc vui vẻ hay nhân từ lên chúng. Tình yêu bên trong bạn sẽ thể hiện chính nó, bởi vì nó được sinh ra từ Tri Thức bên trong bạn, điều mà nó là một phần.

Vào mỗi tiếng ngày hôm nay khi bạn nhìn vào thế giới, hãy nhận ra rằng tình yêu bên trong bạn sẽ nói cho chính nó. Nếu bạn không phán xét, nếu bạn có thể ở với thế giới như chính nó và nếu bạn có thể có mặt với người khác như chính họ, tình yêu bên trong bạn sẽ nói cho chính nó. Đừng cố gắng khiến tình yêu nói cho bạn. Đừng cố gắng khiến tình yêu thể hiện những ước muốn của bạn hay những nhu cầu của bạn, bởi vì chính tình yêu sẽ nói thông qua bạn. Nếu bạn có mặt cho tình yêu, thì bạn sẽ có mặt cho thế giới, và tình yêu sẽ nói thông qua bạn.

Bài Thực Tập 61: Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 62

Hôm nay tôi sẽ học cách lắng nghe cuộc sống.

Nếu bạn có mặt cho thế giới, bạn sẽ có thể nghe thế giới. Nếu bạn có mặt cho cuộc sống, bạn sẽ có thể nghe cuộc sống. Nếu bạn có mặt cho Chúa, bạn sẽ có thể nghe Chúa. Nếu bạn có mặt cho bản thân, bạn sẽ có thể nghe bản thân.

Do đó, hôm nay hãy thực tập lắng nghe. Vào mỗi tiếng hãy thực tập lắng nghe thế giới xung quanh bạn và thế giới bên trong. Lập lại lời khẳng định này và rồi thực tập việc này. Nó chỉ tốn giây lát. Bạn sẽ thấy rằng mặc cho hoàn cảnh nào của bạn, sẽ có cách cho bạn thực tập điều này ngày hôm nay. Đừng để hoàn cảnh của bạn thống trị bạn. Bạn có thể thực tập bên trong chúng. Bạn có thể tìm ra cách để thực tập mà không gây ra việc xấu hổ hay không phù hợp với người khác. Mặc cho bạn một mình hay kết nối với người khác, bạn có thể thực tập ngày hôm nay. Hãy thực tập vào mỗi tiếng. Hãy thực tập lắng nghe. Hãy thực tập việc có mặt. Để thật sự lắng nghe có nghĩa là bạn không đang phán xét. Nó có nghĩa là bạn đang quan sát. Hãy nhớ rằng, bạn đang phát triển một khả năng của tâm trí mà sẽ là cần thiết cho bạn để có thể trao ban và để nhận lãnh sự vĩ đại của Tri Thức.

Bài Thực Tập 62: Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 63

Ôn Tập

Như trước đây, trong bài ôn tập của bạn hãy ôn lại bài thực tập của tuần trước và học về mức độ của việc tham gia của bạn và cách nó có thể được gia tăng và nâng cao. Tuần này bài thực tập của bạn đã được mở rộng. Nó đã được đem vào trong thế giới với bạn để được áp dụng trong mọi loại hoàn cảnh, mặc cho trạng thái cảm xúc của bạn, mặc cho trạng thái cảm xúc của những người ảnh hưởng bạn và mặc cho bạn đang ở đâu và bạn đang làm gì. Bằng cách này, mọi thứ trở thành một phần của bài thực tập của bạn. Thế giới, như vậy, thay vì một nơi dễ sợ đàn áp bạn, trở thành một nơi hữu ích để trau dồi Tri Thức.

Hãy nhận biết sức mạnh mà bạn đã được trao cho khi bạn có thể thực tập mặc cho trạng thái cảm xúc của bạn, bởi vì bạn vĩ đại hơn cảm xúc của bạn, và bạn không cần kiềm chế chúng để nhận ra điều này. Để trở nên khách quan với tình trạng bên trong của riêng bạn, bạn phải vận hành từ vị trí nơi mà bạn có thể quan sát chúng và nơi mà bạn không bị thống trị bởi chúng. Điều này sẽ giúp bạn có mặt với bản thân và sẽ trao cho bạn lòng nhân từ và hiểu biết chân thật. Rồi bạn sẽ không là bạo chúa với bản thân, và sự bạo ngược trong cuộc sống bạn sẽ chấm dứt.

Trong một lần thực tập lâu của bạn, hãy đánh giá tuần trước một cách cẩn thận nhất có thể mà không chỉ trích. Hãy nhớ rằng bạn đang học cách thực tập. Hãy nhớ rằng bạn đang học cách phát triển kỹ năng của bạn. Hãy nhớ rằng bạn là một học sinh. Hãy trở thành một học sinh mới bắt đầu, bởi vì một học sinh mới bắt đầu ít đặt giả thiết và mong muốn học mọi thứ.

Bài Thực Tập 63: Một lần thực tập lâu.

Bước 64

Hôm nay tôi sẽ lắng nghe người khác.

Trong ba dịp riêng biệt ngày hôm nay, hãy thực tập lắng nghe người khác. Lắng nghe mà không đánh giá và không phán xét. Lắng nghe không với tâm trí của bạn bị phân tán bởi bất cứ điều gì khác. Chỉ đơn giản lắng nghe. Thực tập với ba cá nhân khác nhau hôm nay. Hãy thực tập lắng nghe. Hãy yên lặng khi bạn lắng nghe. Cố gắng nghe vượt ngoài lời nói của họ. Cố gắng nhìn vượt ngoài bề ngoài của họ. Đừng phản chiếu hình ảnh trên họ. Chỉ lắng nghe.

Hôm nay hãy thực tập lắng nghe người khác. Đừng liên kết với điều họ đang nói. Bạn không cần phải đáp lại một cách không thích hợp với họ, nếu họ đang nói trực tiếp với bạn, để có thể thực tập với họ. Bạn sẽ dùng toàn bộ tâm trí bạn trong cuộc nói chuyện của bạn. Hãy dành thời gian, do đó, để thực tập lắng nghe và đừng nói. Hãy để người khác bộc lộ bản thân họ cho bạn. Bạn sẽ thấy rằng họ có một sự truyền đạt vĩ đại cho bạn hơn là bạn lúc đầu đã mong chờ. Bạn không cần phải hiểu được điều này. Chỉ đơn giản thực tập lắng nghe ngày hôm nay để bạn có thể nghe được sự hiện diện của Tri Thức.

Bài Thực Tập 64: Ba lần thực tập.

Bước 65

Tôi đã đến để làm việc trong thế giới.

Bạn đã đến thế giới để làm việc. Bạn đã đến thế giới để học và để đóng góp. Bạn đã từ một nơi nghỉ ngơi đi đến một nơi làm việc. Khi công việc xong, bạn đi về nhà đến một nơi nghỉ ngơi. Điều này chỉ có thể được biết, và Tri Thức của bạn sẽ tiếc lộ điều này cho bạn khi bạn sẵn sàng.

Lúc này, hãy thực tập vào mỗi tiếng. Hãy nói cho bản thân rằng bạn đã đến thế giới để làm việc, và rồi dành giây lát để cảm nhận thực tế của điều này. Công việc của bạn vĩ đại hơn việc làm công hiện tại của bạn. Công việc của bạn vĩ đại hơn điều bạn đang cố làm với con người và cho con người. Công việc của bạn vĩ đại hơn điều bạn đang cố làm cho bản thân. Hãy hiểu rằng bạn không biết công việc của bạn là gì. Điều đó sẽ được tiếc lộ cho bạn và nó sẽ tiến hoá cho bạn, nhưng hôm nay hãy hiểu rằng bạn đã đến thế giới để làm việc. Điều này sẽ xác nhận sức mạnh của bạn, mục đích của bạn và định mệnh của bạn. Điều này sẽ xác nhận thực tế của Quê Hương Thật của bạn, nơi bạn đã lấy và mang những món quà của bạn.

Bài Thực Tập 65: Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 66

Tôi sẽ ngừng than phiền về thế giới.

Than phiền về thế giới có nghĩa là nó không đạt đến lý tưởng của bạn. Than phiền về thế giới có nghĩa là bạn không nhận ra rằng bạn đã đến đây để làm việc. Than phiền về thế giới không giúp bạn hiểu được hiểm nghèo của nó. Than phiền về thế giới có nghĩa là bạn không hiểu thế giới như chính nó. Than phiền của bạn chỉ ra rằng vài mong chờ đã bị thất vọng. Những thất vọng này là cần thiết cho bạn để bắt đầu hiểu thế giới như chính nó và để hiểu bản thân bạn như chính bạn.

Vào mỗi tiếng ngày hôm nay hãy trao lời khẳng định này cho bản thân bạn và rồi thực tập nó. Mỗi tiếng hãy dành một phút không than phiền về thế giới. Đừng để thời gian trôi qua không được để ý, nhưng hãy có mặt cho bài thực tập. Hãy nhận ra mức độ mà những người khác đang than phiền về thế giới và việc đó trao cho họ ít thế nào và việc đó trao cho thế giới ít thế nào. Thế giới đã bị chỉ trích bởi những người sống trong nó. Nếu nó muốn được yêu thương và nuôi dưỡng, hiểm nghèo của nó phải được nhận ra và những cơ hội của nó phải được chấp nhận. Ai có thể than phiền khi một môi trường được trao ban nơi mà Tri Thức có thể được giành lại và được đóng góp? Thế giới chỉ cần Tri Thức và biểu hiện của Tri Thức. Làm sao nó có thể đáng bị chỉ trích?

Bài Thực Tập 66: Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 67

Tôi không biết tôi muốn gì cho thế giới.

Bạn không biết bạn muốn gì cho thế giới bởi vì bạn không hiểu được thế giới, và bạn đã chưa có thể nhìn thấy tình trạng hiểm nghèo của nó. Khi bạn nhận ra rằng bạn không biết bạn muốn gì cho thế giới, điều này trao cho bạn động lực và cơ hội để quan sát thế giới, để nhìn lại lần nữa. Điều này là thiết yếu cho hiểu biết của bạn. Nó là thiết yếu cho phúc lợi của bạn. Thế giới chỉ sẽ làm bạn thất vọng nếu nó bị hiểu lầm. Bạn sẽ chỉ làm bạn thất vọng nếu bạn bị hiểu lầm. Bạn đã đến thế giới để làm việc. Hãy nhận biết cơ hội mà điều này đưa cho bạn.

Hãy thực tập mỗi tiếng ngày hôm nay trong mọi hoàn cảnh. Hãy nói lời khẳng định và rồi cố gắng nhận ra chân lý của nó. Bạn không biết bạn muốn gì cho thế giới, nhưng Tri Thức của bạn biết điều gì nó phải đóng góp. Không với nỗ lực của bạn để thay thế Tri Thức với những thiết kế của bạn cho thế giới, Tri Thức sẽ thể hiện chính nó một cách tự do không trở ngại, và bạn và thế giới sẽ là người hưởng lợi của những món quà của nó.

Bài Thực Tập 67: Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 68

Tôi sẽ không mất niềm tin trong bản thân ngày hôm nay.

Đừng đánh mất niềm tin trong bản thân ngày hôm nay. Hãy tiếp tục bài thực tập của bạn. Hãy tiếp tục ý định của bạn để học. Đừng kết luận. Hãy giữ sự rộng mở và dễ bị tổn thương này. Chân lý tồn tại không cần nỗ lực của bạn để củng cố bản thân. Hãy để bản thân bạn là người nhận lãnh nó.

Vào mỗi tiếng ngày hôm nay hãy thực tập nhắc nhở bản thân rằng bạn sẽ không đánh mất niềm tin trong bản thân ngày hôm nay. Đừng mất niềm tin trong Tri Thức, trong sự hiện diện của những Giáo Viên của bạn, trong sự nhân từ của cuộc sống hay trong sứ mệnh của bạn trong thế giới. Hãy để tất cả những điều này được xác nhận để chúng có thể bộc lộ bản thân chúng cho bạn một cách trọn vẹn trong tương lai. Nếu bạn có mặt cho chúng, chúng sẽ trở nên rất hiển nhiên cho bạn đến nỗi mà bạn sẽ thấy và cảm nhận chúng trong tất cả mọi thứ. Cái nhìn của bạn về thế giới sẽ được biến đổi. Trải nghiệm của bạn về thế giới sẽ được biến đổi. Và tất cả quyền lực và năng lượng của bạn sẽ thống nhất để thể hiện chính nó.

Đừng đánh mất niềm tin trong bản thân ngày hôm nay.

Bài Thực Tập 68: Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 69

Hôm nay tôi sẽ thực tập VIệc tâm lặng.

Trong hai lần thực tập 30 phút hôm nay của bạn, hãy thực tập việc tâm lặng. Hãy để việc thiền của bạn trở nên sâu thẳm. Hãy trao bản thân bạn cho nó. Đừng vào việc thiền với những yêu cầu và đòi hỏi. Hãy tiến vào việc thiền để trao bản thân bạn cho nó. Nó là thánh đường của Thánh Linh Thật bên trong bạn mà bạn đem bản thân đến. Trong những lần thực tập của bạn, hãy có mặt và tâm lặng. Hãy để bản thân bạn đắm mình trong sự xa xỉ của sự trống không. Bởi vì sự hiện diện của Chúa đầu tiên được trải nghiệm như sự trống không bởi vì nó thiếu sự chuyển động, và rồi bên trong sự trống không này, bạn bắt đầu cảm nhận sự hiện diện xuyên thấu tất cả mọi thứ và trao cho tất cả ý nghĩa trong cuộc sống.

Hãy thực tập việc tâm lặng ngày hôm nay để bạn có thể biết.

Bài Thực Tập 69: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 70

Ôn Tập

Hôm nay đạt tới mười tuần thực tập. Chúc mừng! Bạn đã đến xa đây. Để trở thành một học trò thật sự có nghĩa là bạn đang đi theo những bước như chúng được trao cho. Để làm được điều này bạn phải học cách để tôn vinh bản thân, để tôn vinh nguồn gốc của hướng dẫn của bạn, để nhận ra những giới hạn của bạn và để xem trọng sự vĩ đại của bạn. Do đó đây là một ngày vinh danh và một ngày công nhận cho bạn.

Hãy ôn lại ba tuần thực tập trước. Hãy đọc lại lời hướng dẫn và nhớ lại mỗi lần thực tập. Nhớ lại điều bạn đã trao và điều bạn đã chưa trao. Hãy tôn vinh sự tham gia của bạn và cố gắng củng cố nó ngày hôm nay. Hãy làm sâu đậm hơn quyết tâm của bạn để có Tri Thức và làm sâu đậm hơn trải nghiệm của bạn như một người đi theo thật sự để trong tương lai bạn có thể học cách trở thành một nhà lãnh đạo thật sự. Hãy làm sâu đậm hơn trải nghiệm của bạn như một người nhận lãnh thật sự để bạn có thể là một người đóng góp thật sự.

Do đó, hãy để ngày ôn tập hôm nay là một ngày tôn vinh cho bạn và một ngày củng cố cam kết của bạn. Hãy đánh giá một cách chân thật việc tham gia của bạn. Hãy xem xét thành công và thất bại rõ ràng của bạn. Thành công của bạn sẽ động viên bạn, và thất bại của bạn sẽ dạy bạn điều bạn cần làm để làm sâu đậm hơn trải nghiệm của bạn. Đây là một ngày tôn vinh cho bạn người được tôn vinh.

Bài Thực Tập 70: Vài lần thực tập lâu.

Bước 71

Tôi đang ở đây để phục vụ một mục đích vĩ đại.

Bạn đang ở đây để phục vụ một mục đích vĩ đại, vượt trên việc chỉ sinh tồn và hài lòng với những thứ mà bạn có thể nghĩ là bạn muốn. Điều này là đúng bởi vì bạn có một bản chất thánh linh. Bạn có một cội nguồn thánh linh và một định mệnh thánh linh. Sự thất bại của bạn trong cuộc sống này là sự thất bại để đáp lại bản chất thánh linh của bạn, điều đã bị bóp méo và nói xấu bởi những tôn giáo của thế giới của bạn, điều đã bị sao lãng và phủ nhận bởi khoa học của thế giới của bạn. Bạn có một bản chất thánh linh. Bạn có một mục đích vĩ đại để phục vụ. Khi bạn tin vào khuynh hướng của bạn cho mục đích này, bạn sẽ có thể đến gần nó hơn. Khi bạn cảm thấy tự tin rằng nó đại diện cho một cội nguồn chân thật của tình yêu, thì bạn sẽ bắt đầu mở rộng bản thân cho nó, và điều này sẽ là việc trở về nhà vĩ đại cho bạn.

Trong hai lần thực tập hôm nay của bạn, hãy để bản thân mở rộng cho sự hiện diện của tình yêu trong cuộc sống của bạn. Ngồi yên lặng và thở sâu, hãy để bản thân bạn thật sự cảm nhận sự hiện diện của tình yêu, điều biểu hiện sự hiện diện của một mục đích vĩ đại trong cuộc sống của bạn.

Bài thực tập 71: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.

Bước 72

Tôi sẽ tin tưởng những khuynh hướng sâu thẳm nhất của tôi hôm nay.

Hãy tin tưởng những khuynh hướng sâu thẳm nhất của bạn bởi vì chúng đáng tin cậy, nhưng bạn phải học để nhận biết rõ chúng và phân biệt chúng khỏi nhiều mong ước, sự bắt buộc và ước muốn khác mà bạn cảm thấy và ảnh hưởng bạn. Bạn chỉ có thể học điều này thông qua trải nghiệm. Bạn có thể học điều này bởi vì những khuynh hướng sâu thẳm nhất của bạn luôn dẫn bạn vào trong những mối quan hệ có ý nghĩa và ra khỏi sự cô lập hay những việc tham gia đầy chia rẽ. Bạn phải thực tập điều này để học nó, và nó sẽ tốn thời gian, nhưng mỗi bước bạn đi trong hướng này sẽ đem bạn gần hơn với cội nguồn của tình yêu trong cuộc đời bạn và sẽ thể hiện cho bạn Quyền Lực Vĩ Đại đang ở với bạn mà bạn phải phục vụ và bạn phải học cách nhận lãnh.

Trong hai lần thực tập hôm nay của bạn, trong tĩnh lặng và trong yên lặng, hãy nhận lãnh Quyền Lực Vĩ Đại này và tin tưởng những khuynh hướng sâu thẳm nhất của bạn khi bạn làm điều này. Hãy để bản thân trao trọn vẹn sự tập trung của bạn cho hai lần thực hành này, đặt tất cả những việc khác qua bên để xem xét sau. Hãy để bản thân bạn nhận ra những khuynh hướng sâu thẳm nhất của bạn, điều mà bạn phải học để tin.

Bài thực tập 72: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.

Bước 73

Tôi sẽ cho phép những sai lầm của tôi dạy tôi.

Việc cho phép những sai lầm của bạn hướng dẫn bạn sẽ trao cho chúng gía trị. Chúng sẽ không có giá trị nào nếu không với điều này và sẽ là một vết nhơ chống lại bạn trong sự đánh giá của riêng bạn. Sử dụng sai lầm cho việc hướng dẫn, do đó, là việc lợi dụng những giới hạn của riêng bạn để chúng chỉ hướng đi đến sự vĩ đại. Chúa mong muốn bạn học từ những sai lầm của bạn để bạn có thể học về sự vĩ đại của Chúa. Điều này được làm không phải để xem nhẹ bạn nhưng để nâng bạn lên. Có nhiều sai lầm bạn đã phạm phải, và có vài sai lầm bạn sẽ vẫn làm. Đó là để chống lại việc lập lại sai lầm có hại và để học từ sai lầm mà chúng tôi mong muốn hướng dẫn bạn ngay lúc này.

Vào mỗi tiếng của ngày hôm nay, hãy lặp lại cho bản thân rằng bạn mong muốn học từ những sai lầm của bạn và hãy cảm nhận trong giây lát điều này có ý nghĩa gì. Như thế, thông qua nhiều lần thực tập hôm nay, bạn sẽ bắt đầu hiểu lời khẳng định bạn đang nói và có lẽ rồi sẽ nhận biết cách mà nó có thể xảy ra. Nếu bạn sẵn sàng học từ những sai lầm của bạn, bạn sẽ không quá sợ hãi để nhận ra chúng. Rồi bạn sẽ mong muốn hiểu chúng, không phủ nhận chúng, không nói dối chống lại chúng, không gọi chúng bằng những tên khác, nhưng để thừa nhận chúng cho lợi ích của riêng bạn. Từ nhận biết này, bạn sẽ có thể giúp đỡ những người khác trong việc giành lại Tri Thức, bởi vì họ cũng phải học cách để học từ những lỗi lầm của họ.

Bài thực tập 73: Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 74

Bình an ở bên tôi ngày hôm nay.

Ngày hôm nay bình an ở bên bạn. Hãy ở bên bình an và nhận lãnh những lời chúc phúc của nó. Hãy đến với bình an với tất cả những điều làm bạn lo âu. Hãy đến với gánh nặng của bạn. Hãy đến không để tìm kiếm câu trả lời. Hãy đến không để tìm kiếm hiểu biết. Hãy đến để tìm kiếm những lời chúc phúc của nó. Bình an không thể can thiệp vào một cuộc sống của xung đột, nhưng bạn có thể tiến vào trong một cuộc sống của bình an. Bạn đi đến bình an, điều đang chờ đợi bạn, và trong việc này những gánh nặng của bạn sẽ được giải phóng.

Trong hai bài thực tập dài của bạn ngày hôm nay, hãy thực tập, trong tĩnh lặng, việc nhận lãnh bình an. Hãy để bản thân bạn có món quà này, và nếu bất kỳ ý nghĩ nào đến để cản trở bạn, hãy nhắc nhở bản thân về giá trị vĩ đại của bạn—giá trị của Tri Thức của bạn và giá trị của bản thân bạn. Hãy nhận biết ngay lúc này rằng bạn sẵn sàng học từ những sai lầm của bạn và rằng bạn không cần nhận biết với chúng nhưng hãy sử dụng chúng chỉ như một nguồn lực có giá trị cho sự phát triển của bạn, bởi vì chúng có thể trở thành điều đó cho bạn.

Do đó, hãy thực tập việc nhận lãnh. Hãy cởi mở nhiều hơn một chút ngày hôm nay. Hãy đặt tất cả mọi thứ làm bạn bận tâm qua bên cho việc xem xét sau nếu cần thiết. Bình an ở bên bạn ngày hôm nay. Ngày hôm nay hãy ở bên bình an.

Bài thực tập 74: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.

Bước 75

Ngày hôm nay tôi sẽ lắng nghe Bản Thân tôi.

Ngày hôm nay lắng nghe Bản Thân bạn, không phải bản thân nhỏ bé trong bạn mà than thở và lo lắng và luôn tự hỏi và mong muốn, nhưng Bản Thân Vĩ Đại trong bạn. Lắng nghe Bản Thân Vĩ Đại trong bạn, điều là Tri Thức, điều hợp nhất với những Thầy Cô Thánh Linh của bạn, điều hợp nhất với Gia Đình Thánh Linh của bạn và điều chứa đựng mục đích của bạn và tiếng gọi của bạn trong cuộc sống. Đừng lắng nghe để hỏi câu hỏi, nhưng lắng nghe để lắng nghe. Và khi khả năng lắng nghe của bạn trở nên sâu đậm hơn trong tương lại, Bản Thân Thật của bạn sẽ nói với bạn khi cần thiết, và rồi bạn sẽ có thể nghe và đáp lại mà không lẫn lộn.

Trong hai lần thực tập hôm nay của bạn, thực tập lắng nghe Bản Thân bạn. Không có câu hỏi nào để hỏi. Đó là không cần thiết. Chỉ có khả năng lắng nghe để phát triển. Lắng nghe Bản Thân Thật của bạn ngày hôm nay để bạn có thể học về điều Chúa biết và yêu thương.

Bài thực tập 75: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.

Bước 76

Hôm nay tôi sẽ không phán xét người khác.

Không phán xét bạn có thể thấy. Không phán xét bạn có thể học. Không phán xét tâm trí của bạn trở nên rộng mở. Không phán xét bạn hiểu bản thân.  Không phán xét bạn hiểu người khác.

Vào mỗi tiếng ngày hôm nay, lặp lại lời khẳng định này này khi bạnchứng kiếnbản thân bạn và thế giới xung quanh bạn. Lặp lại lời khẳng định này và cảm nhận ảnh hưởngcủa nó. Giải phóng những phán xét của bạn trong vài giây lát, và rồi cảm nhận sự đối lập và trải nghiệm mà điều này sẽ trao cho bạn. Đừng phán xét người khác ngày hôm nay. Để mọi người bộc lộ bản thân họ cho bạn. Không phán xét bạn sẽ không chịu đau khổ dưới vòng gai của riêng bạn. Không phán xét bạn sẽ cảm nhận sự hiện diện của những Thầy Cô của bạn ủng hộ bạn.

Hãy để những bài thực tập hằng giờ của bạn đồng nhất. Nếu một tiếng bị quên, tha thứ bản thân và cống hiến lại bản thân. Sai lầm là để dạy bạn, củng cố bạn và chỉ cho bạn điều bạn cần học.

Mặc cho người khác đang làm gì, mặc cho anh hay chị ấy có thểxúc phạm sự nhạy cảmcủa bạn, những ý tưởng của bạn hay những giá trị của bạn, đừng phán xét người khác ngày hôm nay.

Bài thực tập 76: Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 77

Ôn Tập

Trong bài ôn tập của bạn, một lần nữa ôn lại những bài thực tập và hướng dẫn của tuần trước. Một lần nữa xem xét những phẩm chất bên trong bạn giúp đỡ bạn trong việc chuẩn bị của bạn và những đặc tính bên trong bạn khiến việc chuẩn bị của bạn khó khăn hơn. Quan sát những điều này một cách khách quan. Học cách củng cố những khía cạnh của bản thân mà khuyến khích và củng cố sự tham gia của bạn trong việc giành lại Tri Thức, và học cách để điều chỉnh hay sửa đổi những đặc tính can thiệp. Bạn phải nhận biết về cả hai để có Sự Khôn Ngoan. Bạn phải học về chân lý và bạn phải học về sai lầm. Bạn phải làm việc này để tiến triển, và bạn phải làm việc này để phục vụ người khác. Ngoại trừ khi bạn đã học về sai lầm và có thể nhìn nó một cách khách quan và hiểu làm sao nó đã nổi lên và làm sao nó có thể được giảm nhẹ—cho đến khi bạn đã học về những điều này—bạn sẽ không biết làm sao để phục vụ người khác, và những sai lầm của họ sẽ làm bạn tức giận và thất vọng. Với Tri Thức những mong đợi của bạn sẽ hài hòa với bản chất của người khác. Với Tri Thức bạn sẽ học cách phục vụ và bạn sẽ quên cách để chỉ trích.

Bài thực tập 77: Một lần thực tập lâu.

Bước 78

Một mình tôi không làm được gì.

Bạn không thể làm gì một mình, bởi vì bạn không một mình. Bạn sẽ không tìm thấy một chân lý vĩ đại hơn. Nhưng, bạn sẽ không tìm thấy một chân lý sẽ đòi hỏi sự suy nghĩ và xem xét vĩ đại hơn. Đừng chấp nhận nó dựa trên bề mặt, bởi vì chân lý này rất vĩ đại. Nó là cần thiết để bạn nghiên cứu nó.

Vào mỗi tiếng hôm nay lặp lại lời khẳng định này và xem xét ảnh hưởng của nó. Làm việc này trong mọi hoàn cảnh, bởi vì trong tương lai bạn sẽ biết làm sao để học trong mọi hoàn cảnh, làm sao để thực tập trong mọi hoàn cảnh, làm sao mọi hoàn cảnh có thể giúp ích bài thực tập của bạn và làm sao bài thực tập của bạn có thể giúp ích mọi hoàn cảnh.

Bạn không thể làm gì một mình, và trong bài thực tập của bạn hôm nay bạn sẽ nhận sự giúp đỡ của những Thầy Cô Thánh Linh của bạn, những người sẽ cho bạn mượn sức mạnh của họ. Bạn sẽ cảm nhận điều này khi bạn cho mượn sức mạnh của riêng bạn. Bạn sẽ nhận ra rằng một sức mạnh vĩ đại hơn của riêng bạn sẽ giúp bạn tiến bước, xuyên qua tấm màn vĩ đại của sự hiểu lầm và để nhận ra cội nguồn của Tri Thức của bạn và cội nguồn của những mối quan hệ của bạn trong cuộc sống. Chấp nhận những giới hạn của bạn, bởi vì một mình bạn không thể làm gì, nhưng với cuộc sống tất cả mọi thứ được trao cho bạn để phục vụ. Với cuộc sống, bản chất chân thật của bạn được xem trọng và ca ngợi trong sự phục vụ của nó cho những người khác.

Bài thực tập 78: Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 79

Tôi sẽ cho phép sự không chắc chắn tồn tại ngày hôm nay.

Cho phép sự không chắc chắn tồn tại có nghĩa là có một niềm tin vĩ đại. Điều này có nghĩa là một hình thức khác của sự chắc chắn đang trỗi lên. Khi bạn cho phép sự không chắc chắn tồn tại, nó có nghĩa là bạn đang trở nên chân thật, bởi vì sự thật là bạn không chắc chắn. Khi cho phép sự không chắc chắn tồn tại, bạn đang trở nên kiên nhẫn, bởi vì nó đòi hỏi sự kiên nhẫn để giành lại sự chắc chắn của bạn. Khi cho phép sự không chắc chắn tồn tại, bạn đang trở nên kiên nhẫn. Bạn đang lùi ra khỏi sự phán xét và trở thành một nhân chứng của sự sống bên trong bạn và của sự sống xung quanh bạn. Chấp nhận sự không chắc chắn ngày hôm nay để bạn có thể học. Không có sự phỏng đoán, bạn sẽ tìm kiếm Tri Thức. Không có sự phán xét, bạn sẽ nhận ra nhu cầu chân thật của riêng bạn.

Vào mỗi tiếng ngày hôm nay, lặp lại lời khẳng định của ngày hôm nay và xem xét nó có nghĩa gì. Xem xét điều này từ cảm xúc riêng của bạn và xem xét điều này theo điều bạn thấy trong thế giới xung quanh bạn. Sự không chắc chắn tồn tại cho đến khi bạn chắc chắn. Nếu bạn cho phép điều này tồn tại, bạn có thể cho phép Chúa phục vụ bạn.

Bài thực tập 79: Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 80

Tôi chỉ có thể thực tập.

Bạn chỉ có thể thực tập. Cuộc sống là việc thực tập. Chúng tôi chỉ đang định hướng lại bài thực tập của bạn để nó phục vụ bạn và để nó có thể phục vụ người khác. Bạn thực tập vào mọi lúc, lập đi lập lại, tới lui. Bạn thực tập việc lẫn lộn, bạn thực tập việc phán xét, bạn thực tập việc đổ lỗi, bạn thực tập việc hổ thẹn, bạn thực tập việc tách rời và bạn thực tập việc không đồng nhất. Bạn củng cố những phán xét của bạn bằng cách tiếp tục sửdụng chúng. Bạn củng cố sự không chắc chắn của bạn bằng cách tiếp tục nhấn mạnh chúng. Bạn thực tập việc ghét bản thân của bạn bằng cách tiếp tục ảnh hưởng nó.

Nếu bạn dành giây lát nhìn vào cuộc sống của bạn một cách khách quan, bạn sẽ thấy rằng toàn bộ cuộc sống của bạn là việc thực tập. Do đó, bạn sẽ thực tập mặc dù bạn có một chương trình cho lợi ích của bạn hay không. Do đó, chúng tôi trao cho chương trình mà bạn có thể thực tập bây giờ. Nó sẽ thay thế những bài thực tập mà đã làm bạn lẫn lộn và đã xem nhẹ bạn, mà đã khiến bạn mâu thuẫn và đã dẫn bạn vào sai lầm và vào hiểm nguy. Chúng tôi trao cho bạn một bài thực tập vĩ đại hơn để bạn sẽ không thực tập những thứ xói mòn giá trị của bạn và sự chắc chắn của bạn.

Trong hai lần thực tập thiền hôm nay của bạn, lặp lại lời khẳng định rằng bạn chỉ có thể thực tập, và rồi thực tập việc tĩnh lặng và việc lĩnh hội. Củng cố bài thực tập của bạn, và bạn sẽ xác nhận điều chúng tôi đang nói. Bạn chỉ có thể thực tập. Do đó, thực tập cho điều tốt.

Bài thực tập 80: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.

Bước 81

Tôi sẽ không lừa dối bản thân hôm nay.

Vào mỗi tiếng thực tập nói lời khẳng định này và cảm nhận ảnh hưởng của nó. Củng cố cam kết của bạn cho Tri Thức. Đừng rơi vào vẻdễ dàng bên ngoài của việc lừa dối bản thân. Đừng thoải mái chỉ với những giả thiết hay niềm tin của người khác. Đừng chấp nhận những điều chung chung là chân lý. Đừng chấp nhận vẻ bề ngoài là đại diện cho thực tế của người khác. Đừng chấp nhận chỉ vẻ bề ngoài của bản thân bạn. Làm những việc này thể hiện rằng bạn không xem trọng bản thân bạn hay cuộc sống của bạn và rằng bạn quá lười biếng để nỗ lực cho bản thân bạn.

Bạn phải tiến vào sự không chắc chắn để tìm Tri Thức. Điều này có nghĩa gì? Nó đơn giản có nghĩa là bạn đang từ bỏ những giả thiết sai lầm, những ý nghĩ an ủi bản thân và sự xa xỉ của việc chỉ trích bản thân. Tại sao việc chỉ trích bản thân là xa xỉ? Bởi vì nó dễ dàng và không đòi hỏi bạn xem xét sự thật. Bạn chấp nhận nó bởi vì nó được chấp nhận trong thế giới này, và nó đưa cho bạn rất nhiều điều để nói với bạn bè của bạn. Nó khêu gợi sự đồng cảm. Do đó, nó dễ dàng và yếu ớt.

Đừng lừa dối bản thân ngày hôm nay. Cho phép bản thân bạn xem xét bí ẩn và sự thật của cuộc sống của bạn. Vào mỗi tiếng ngày hôm nay lặp lại ý nghĩ hôm nay và cảm nhận nó có nghĩa gì. Cũng hôm nay, trong hai lần thực tập lâu của bạn, lặp lại lời khẳng định này và rồi hiến dâng bản thân cho việc tĩnh lặng và lĩnh hội. Tới bây giờ, bạn đang bắt đầu học cách làm sao để chuẩn bị bản thân cho sự tĩnh lặng—sử dụng hơi thở của bạn, tập trung tâm trí của bạn, từ bỏ những suy nghĩ và nhắc nhở bản thân rằng bạn xứng đáng cho một nỗ lực như vậy. Nhắc nhở bản thân về mục đích bạn đang cố gắng đạt đến. Đừng lừa dối bản thân hôm nay. Đừng nhượng bộ cho điều dễ dàng và đau đớn.

Bài thực tập 81: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 82

Tôi sẽ không phán xét người khác hôm nay.

Một lần nữa chúng ta thực tập bài học này, bài chúng tôi sẽ lặp lại ở một vài giai đoạn khi bạn tiến bước. Việc phán xét là một quyết định để không biết. Nó là một quyết định để không nhìn. Nó là một quyết định để không lắng nghe. Nó là một quyết định để không tĩnh lặng. Nó là một quyết định để đi theo một hình thức suy nghĩ tiện lợi mà khiến tâm trí của bạn ngủ và khiến bạn đi lạc bên trong thế giới. Thế giới đầy những sai lầm. Làm sao nó có thể khác được? Do đó, nó không cần chỉ trích của bạn nhưng sự giúp đỡ có hiệu quả của bạn.

Đừng phán xét người khác ngày hôm nay. Nhắc nhở bản thân về điều này vào mỗi tiếng và nhanh chóng xem xét nó. Nhắc nhở bản thân về điều này trong hai lần thực tập thiền của bạn, khi bạn nói lời khẳng định này và rồi tiến vào sự tĩnh lặng và lĩnh hội. Đừng phán xét người khác ngày hôm nay để bạn có thể hạnh phúc.

Bài thực tập 82: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 83

Tôi xem trọng Tri Thức hơn tất cả mọi thứ.

Nếu bạn có thể trải nghiệm chiều sâu và quyền lực của lời khẳng định này, nó sẽ giải phóng bạn khỏi tất cả mọi hình thức nô lệ. Nó sẽ xoá bỏ tất cả mọi mâu thuẫn trong suy nghĩ của bạn. Nó sẽ dừng hoàn toàn tất cả những điều làm bạn lo lắng và bối rối. Bạn không nên xem những mối quan hệ như là một kiểu thống trị hay một kiểu trừng phạt. Điều này sẽ đưa cho bạn một nền tảng hoàn toàn mới cho hiểu biết về việc tham gia của bạn với người khác. Nó sẽ trao cho bạn một khuôn khổ để tham khảo mà trong đó bạn sẽ có thể phát triển tinh thần và thể trạng bản thân, luôn giữ một cái nhìn vĩ đại hơn khi bạn làm điều đó. Điều gì đã làm bạn thất vọng nếu không phải là việc sửdụng không thích hợp của những khả năng của bạn? Điều gì làm bạn đau khổ và tức giận nếu không phải là việc áp dụng không thích hợp của những khả năng của người khác.

Xem trọng Tri Thức. Nó vượt ngoài hiểu biết của bạn. Đi theo Tri Thức. Nó dẫn dắt bạn bằng những cách mà bạn chưa từng trải nghiệm. Tin tưởng Tri Thức. Nó đưa bạn lại cho bản thân bạn. Niềm tin đến trước hiểu biết, luôn luôn. Sự tham gia đến trước niềm tin, luôn luôn. Do đó, tham gia với Tri Thức.

Nhắc nhở bản thân về lời khẳng định của bạn vào mỗi tiếng. Cố gắng kiên định. Hôm nay đừng quên nhấn mạnh rằng bạn xem trọng Tri Thức hơn tất cả mọi thứ. Trong hai bài thực tập thiền của bạn, nói câu này như lời khẳng định và rồi, trong tĩnh lặng, để bản thân nhận lãnh. Đừng dùng những bài thực tập này để có câu trả lời hay thông tin, nhưng để bản thân trở nên yên tĩnh, bởi vì một tâm trí yên tĩnh có thể học tất cả mọi thứ và biết tất cả mọi thứ. Từ ngữ chỉ là một hình thức truyền đạt. Bây giờ bạn đang học cách truyền đạt, bởi vì tâm trí của bạn ngay lúc này đang rộng mở cho một sự liên kết vĩ đại hơn.

Bài thực tập 83: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 84

Ôn Tập

Ôn lại những bài thực tập và những hướng dẫn cho tuần trước. Ôn lại quá trình tiến triển của bạn một cách khách quan. Nhận biết việc học của bạn phải vĩ đại như thế nào. Những bước đi của bạn là nhỏ ngay lúc này, nhưng quan trọng. Những bước đi nhỏ dẫn bạn đến hết con đường. Bạn không được mong chờ để có những cú nhảy vĩ đại, nhưng mỗi bước nhỏ sẽ như là một cú nhảy vĩ đại, bởi vì nó sẽ trao cho bạn rất nhiều hơn so với bạn đã từng có trước đó. Hãy để cuộc sống bên ngoài của bạn được sắp xếp lại khi cuộc sống bên trong bạn bắt đầu trỗi lên và chiếu ánh sáng của nó lên bạn. Hãy giữ sự tập trung của bạn và chấp nhận thay đổi trong cuộc sống bên ngoài của bạn, bởi vì nó là cho lợi ích của bạn. Chỉ khi Tri Thức bị xâm phạm mà dấu hiệu của sai lầm sẽ trở nên hiển nhiên cho bạn. Điều này sẽ dẫn bạn đến hành động có hiệu quả. Nếu Tri Thức không bị xúc phạm bởi đổi thay xung quanh bạn, thì bạn không cần như vậy. Rồi thì, bạn sẽ đạt được bình an của Tri Thức. Bạn sẽ chia sẻ trong bình an của nó, sự chắc chắn của nó và những món quà thật của nó.

Do đó, làm bài ôn tập của bạn trong một lần thực hành lâu ngày hôm nay. Ôn bài với sự tập trung và phân biệt lớn lao. Đừng để bản thân bỏ lỡ sự nhận biết của quá trình học của bạn.

Bài thực tập 84: Một lần thực tậplâu.

Bước 85

Tôi tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé ngày hôm nay.

Bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé bởi vì hạnh phúc đang ở với bạn. Bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé bởi vì bạn đang học cách để tĩnh lặng và quan sát. Bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé bởi vì tâm trí của bạn đang trở nên dễ lĩnh hội. Bạn sẽ trải nghiệm hạnh phúc trong những điều nhỏ bé bởi vì bạn đang có mặt cho những hoàn cảnh hiện tại của bạn. Những điều nhỏ bé có thể đem những thông điệp vĩ đại nếu bạn chú ý với chúng. Rồi thì những điều nhỏ bé sẽ không làm bạn bực mình.

Một tâm trí tĩnh lặng là một tâm trí nhận thức. Một tâm trí tĩnh lặng là một tâm trí đang học để bình an. Bình an không phải là một trạng thái thụ động. Nó là một trạng thái của hành động vĩ đại nhất, bởi vì nó kết nối cuộc sống của bạn với mục đích và cường độ vĩ đại, kích hoạt tất cả những quyền lực của bạn và trao cho chúng một phương hướng chung. Điều này đến từ bình an. Chúa thì tĩnh lặng, nhưng mọi thứ từ Chúa thì được tạo ra vào trong hoạt động có lợi ích và đồng nhất. Đây là điều trao hình thù và phương hướng cho tất cả mọi mối quan hệ có ý nghĩa. Đây là tại sao những Thầy Cô Giáo của bạn đang ở với bạn, bởi vì có một Kế Hoạch.

Thực tập tĩnh lặng hai lần ngày hôm nay trong bài thiền sâu. Nói lời khẳng định của bài học của bạn vào mỗi tiếng và nhanh chóng xem xét nó. Hãy để ngày của bạn được trao cho thực tập, để thực tập có thể thấm bản thân nó vào trong tất cả những hoạt động khác của bạn.

Bài thực tập 85: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 86

Tôi tôn vinh tất cả những người đã trao tặng cho tôi.

Để tôn vinh tất cả những người đã trao tặng cho bạn sẽ tạo ra lòng biết ơn, đây là điểm khởi đầu của tình yêu và sự cảm kích chân thật. Ngày hôm nay trong hai lần thực tập sâu của bạn, bạn được yêu cầu để nghĩ về những người đã trao tặng cho bạn, để nghĩ về họ và không gì khác trong lần thực tập của bạn. Bạn được yêu cầu để xem xét một cách rất sâu sắc điều họ đã làm cho bạn. Đối với những người mà bạn tức giận và bực bội, cố gắng thấy làm cách nào mà họ cũng đã phục vụ bạn trong việc giành lại Tri Thức. Đừng nói dối về cảm xúc của bạn, nhưng mặc cho cảm xúc của bạn đối với họ, nếu có cảm xúc xấu, cũng cố gắng nhận ra sự phục vụ của họ cho bạn. Bởi vì bạn thật có thể bị làm giận dữ và bực bội bởi người mà bạn biết là đã phục vụ bạn, và điều này thường là đúng. Có lẽ bạn thậm chí sẽ tức giận với chương trình này, chương trình mà chỉ tìm cách phục vụ bạn. Tại sao bạn lại tức giận với chương trình này? Bởi vì Tri Thức đem ra dưới ánh sáng tất cả mọi thứ chặng đường nó. Đó là tại sao có lúc bạn tức giận và không biết tại sao.

Hãy để hai lần thực hành của bạn khá tập trung. Tập trung. Sử dụng quyền lực của tâm trí bạn. Nghĩ về những cá nhân đã phục vụ bạn. Nếu những cá nhân hiện ra trong tâm trí bạn những người mà bạn chưa nghĩ là đã phục vụ bạn, hãy cũng suy nghĩ họ đã phục vụ bạn như thế nào. Hãy để ngày hôm nay là một ngày của nhận thức. Hãy để hôm nay là một ngày của sựhoàn trả.

Bài thực tập 86: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.

Bước 87

Tôi sẽ không sợ điều tôi biết.

Vào mỗi tiếng ngày hôm nay thực tập lập lại lời khẳng định này và xem xét ý nghĩa của nó. Vào mỗi tiếng bạn sẽ học để thả sự sợ hãi ra khỏi cuộc sống của bạn, bởi vì Tri Thức sẽ xua tan tất cả mọi sự sợ hãi, và bạn sẽ xua tan sự sợ hãi để trao cho Tri Thức quyền của nó để thể hiện chính nó. Hãy tin vào điều bạn biết. Đó là cho điều tốt nhất. Bạn có thể chịu đựng sự tức giận và không tin cậylớn lao với bản thân, nhưng điều này không nhắm đến Tri Thức. Điều này nhắm đến tâm trí riêng của bạn, điều không thể nào hiểu được mục đích vĩ đại của bạn. Nó không thể nào trả lời những câu hỏi vĩ đại nhất của bạn hay trao cho sự chắc chắn, mục đích, ý nghĩa và phương hướng trong cuộc sống của bạn. Hãy tha thứ điều dễ phạm sai lầm. Hãy tôn vinh điều không dễ phạm sai lầm. Và học cách để phân biệt hai điều đó.

Trong hai lần thực tập lâu hơn hôm nay của bạn, thực tập buông sự sợ hãi ra để bạn có thể biết. Việc để tâm trí bạn tĩnh lặng và lĩnh hội mà không đặt đòi hỏi sẽ là một biểu hiệnrằng bạn đang tin tưởng Tri Thức. Nó sẽ giải khuâykhỏi những nỗi đau và hận thù của thế giới này. Với điều này, bạn sẽ bắt đầu thấy một thế giới khác.

Bài thực tập 87: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 88

Bản Thân Vĩ Đại Hơn của tôi không phải là một cá thể.

Thường có sự lẫn lộn về Bản Thân Vĩ Đại Hơn của bạn và những Thầy Cô Thánh Linh của bạn. Điều này rất khó để giải quyết từ cách nhìn của sự phân ly. Nhưng khi bạn nghĩ về cuộc sống như một mạng lưới trọn vẹn của các mối quan hệ đang tiến hoá, rồi thì bạn bắt đầu trải nghiệm và nhận ra rằng Bản Thân Vĩ Đại Hơn của bạn thật sự là một phần của cơ cấu vĩ đại hơn của mối quan hệ. Đó là một phần của bạn mà không tách rời nhưng được gắn kết một cách có ý nghĩa với những người khác. Do đó, Bản Thân Vĩ Đại Hơn của bạn được gắn kết với Bản Thân Vĩ Đại Hơn của những Thầy Cô của bạn. Ngay lúc này họ không có tính hai mặt, bởi vì họ không có bản thân nào khác. Bạn có hai bản thân: Bản Thân đã được tạo dựng và bản thân mà bạn đã tạo dựng. Việc đem bản thân bạn đã tạo dựng vào trong sự phụng vụ cho Bản Thân Thật của bạn kết nối chúng với nhau vào trong một hôn phối có ý nghĩa cho mục đích và phục vụ và vĩnh viễn chấm dứt tất cả những xung đột nội tâm.

Ngày hôm nay vào mỗi tiếng lập lại lời khẳng định của bạn và cảm nhận tác động của nó. Trong hai lần thực tập lâu hơn của bạn, dùng lời khẳng định của bạn như lời mở đầu cho bài thực tập trong tĩnh lặng và lĩnh hội của bạn.

Bài thực tập 88: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 89

Những cảm xúc của tôi không thể cản trở Tri Thức của tôi.

Những cảm xúc đưa đẩy bạn như những ngọn gió mạnh. Chúng kéo bạn từ nơi này đến nơi khác. Có lẽ trong tương lai bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn về cơ chế của chúng. Bài thực tập của chúng ta hôm nay là để nhấn mạnh rằng chúng không điều khiển Tri Thức. Tri Thức không cần phải phá huỷ những cảm xúc của bạn. Nó chỉ muốn đóng góp cho chúng. Trong tương lai, bạn sẽ hiểu nhiều hơn về cảm xúc của bạn, và bạn sẽ nhận ra rằng cảm xúc của bạn có thể phục vụ cho một mục đích vĩ đại, như tâm trí của bạn và cơ thể của bạn. Tất cả những thứ đã từng là nguồn gốc của nỗi đau, sự bất an và sự tách rời, khi được đem vào trong phụng vụ cho một quyền lực—chính là Một Quyền Lực—rồi sẽ trở thành những phương tiện biểu hiện và phục vụ cho một mục đích vĩ đại. Ngay cả sự giận dữ phục vụ một mục đích vĩ đại ở đây, bởi vì nó chỉ cho bạn rằng bạn đã vi phạm Tri Thức. Mặc dù sự giận dữ của bạn có thể không hướng đến người khác, nó đơn giản là dấu hiệu rằng điều gì đó đã sai và phải cần có sự sửa chữa. Bạn sẽ hiểu được nguồn gốc của nỗi đau khổ, và rồi bạn sẽ hiểu được nguồn gốc của tất cả mọi cảm xúc.

Thực tập vào mỗi tiếng và vào lúc đầu của hai lần thiền lâu của bạn, lập lại ý tưởng của ngày hôm nay và rồi tiến vào sự tĩnh lặng. Ngày hôm nay học để xem trọng điều chắc chắn và để hiểu điều không chắc chắn, để nhận ra điều là nguyên nhân và điều cản trở nguyên nhân nhưng trong tương lai có thể phục vụ nguyên nhân.

Bài thực tập 89: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 90

Hôm nay tôi sẽ không đặt giả thiết nào.

Đừng giả định gìngày hôm nay khi bạn dành thêm một ngày cho việc giành lại Tri Thức. Đừng đặt giả thiết gìvề quá trình tiến triển của bạn trong việc học. Đừng đặt giả thiết gìvề thế giới của bạn. Ngày hôm nayhãythực tập có một tâm trí mở rộng mà là nhân chứng cho những sự kiện và muốn học hỏi. Hãy tận hưởng tự do đến với việc không giả định, bởi vì sự bí ẩn sẽ luôn là cội nguồn cholời chúc phúccho bạn thay vì cội nguồn cho sự sợ hãi và lo âu khi bạn học cách để nhận lãnh nó.

Trong bài thực tập hằng giờ của bạn và trong hai lần thực tập thiền hôm nay của bạn, khi bạn thực tập sự tĩnh lặng và lĩnh hội, bạn có thể trải nghiệm giá trị và quyền lực của những lời này. Đừng đặt giả thiết nào ngày hôm nay. Nhắc nhở bản thân về điều này nguyên ngày hôm nay, bởi vì việc đặt giả thiết chỉ là một thói quen và khi thói quen được thả ra, tâm trí có thể sử dụng chức năng tự nhiên của nó mà không với những hạn chế trước kia của nó.

Bài thực tập 90: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 91

Ôn Tập

Bài ôn tập của chúng ta sẽ một lần nữa tập trung vào những hướng dẫn và những bài thực tập của bạn trong tuần trước. Dùng thời gian này để trải nghiệm lại điều gì đã xảy ra mỗi ngày và cũng để nhìn điều này từ trải nghiệm hiện tại của bạn. Học cách học. Học về quá trình học. Đừng dùng việc học như là một dạng tự đề cao bản thân. Đừng sử dụng việc học để cố gắng chứng tỏ giá trị của bạn cho bản thân bạn. Bạn không thể chứng tỏ giá trị của bạn. Nó vượt ngoài cố gắng của bạn để chứng tỏ nó. Giá trị của bạn sẽ biểu hiện nó khi bạn cho phép nó, điều mà bạn bây giờ đang học để làm. Thực tập để thực tập. Một vài ngày sẽ dễ hơn. Một vài ngày sẽ khó hơn. Một vài ngày bạn sẽ muốn thực tập. Những ngày khác bạn có thể không muốn thực tập. Mỗi ngày bạn thực tập bởi vì bạn đang đại diện cho một Ý Muốn Vĩ Đại. Điều này thể hiện sự đồng nhất, đó chính là biểu hiện của quyền lực. Điều này thể hiện một sự tận tụy vĩ đại. Điều này trao cho bạn sự chắc chắn và sự vững chắc và cho phép bạn đối phó một cách nhân từ với tất cả những điều yếu hơn.

Bài ôn tập dài hôm nay của bạn sẽ là việc xem xét quá trình học của bạn. Nhớ đừng phán xét bản thân để mà bạn có thể học.

Bài thực tập 91: Một lần thực tập lâu.

Bước 92

Có một vai trò cho tôi để làm trong thế giới.

Bạn đã đến trong thế giới ở một thời điểm quyết định. Bạn đã đến để phục vụ thế giới trong những nhu cầu hiện tại cuả nó. Bạn đã đến để chuẩn bị cho những thế hệ tương lai. Tất cả điều này có thể có ý nghĩa cho bản thân bạn ngay lúc này không? Có lẽ là không, bởi vì bạn đang làm việc cho hiện tại và cho tương lai. Bạn đang làm việc cho cuộc sống mà bạn sẽ sống và cho những cuộc sống sẽ theo sau cuộc sống của bạn. Điều này làm bạn toại nguyện ngay lúc này, bởi vì đây là món quà của bạn mà bạn đã đến để trao tặng. Không với sự giả vờ và không với sự không chắc chắn, điều này sẽ trỗi lên từ bạn một cách tự nhiên và sẽ trao bản thân nó vào trong thế giới. Đan kết cuộc sống của bạn với những cuộc sống khác theo một cách rất riêng biệt, nó được có ý định để nâng bạn và tất cả những người bạn tiếp xúc lên cao. Kế Hoạch vĩ đại hơn tham vọng riêng của bạn, và chỉ có tham vọng riêng của bạn có thể che phủ tầm nhìn của bạn về điều bạn phải làm. Do đó, hãy biết ơn rằng có một vai trò cho bạn để hoàn thành trong thế giới. Bạn đã đến trong thế giới để hoàn thành vai trò này—cho sự toại nguyện của riêng bạn, cho sự tiến triển của thế giới của bạn và cho phụng vụ cho Gia Đình Thánh Linh của bạn.

Trong hai lần thực tập hôm nay của bạn, hãy tập trung và xác nhận rằng có một vai trò cho bạn để làm. Đừng cố gắng hoàn thành vai trò đó dựa trên những ý nghĩ hay những mong muốn của bạn, nhưng để vai trò đó hoàn thành chính nó, bởi vì Tri Thức bên trong bạn sẽ hoàn thành nó khi bạn được chuẩn bị. Trong sự tĩnh lặng và chấp nhận, hãy xác nhận rằng có một vai trò cho bạn để làm trong thế giới và trải nghiệm quyền lực và chân lý của ý tưởng vĩ đại này.

Bài thực tập 92: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.

Bước 93

Tôi đã được gửi đến đây cho một sứ mệnh.

Bạn đã được gửi đến thế giới cho một sứ mệnh, để đóng góp những món quà của bạn những thứ mà sẽ bắt nguồn từ Tri Thức. Bạn đã đến đây cho một sứ mệnh, để nhớ Quê Hương Thật của bạn khi bạn đang ở trong thế giới. Sứ mệnh vĩ đại mà bạn mang theo đang ở với bạn ngay giây phút này, và nó sẽ trỗi lên trong nhiều giai đoạn khi bạn trải qua việc chuẩn bị mà chúng tôi đang trao cho bạn. Sứ mệnh này vĩ đại hơn tất cả những mục đích bạn đã tưởng tượng cho bản thân. Nó vĩ đại hơn tất cả những mục đích bạn đã cố gắng làm cho bản thân. Nó không cần sự tưởng tượng của bạn hay những sáng tạo của bạn, bởi vì nó sẽ hoàn thành chính nó thông qua bạn và sẽ hội nhập bạn một cách hoàn hảo khi nó làm điều đó. Có một sứ mệnh cho bạn để hoàn thành trong thế giới. Bạn ngay lúc này đang chuẩn bị từng bước để trải nghiệm và để học việc chấp nhận điều này để nó có thể trao những món quà vĩ đại của nó cho bạn.

Trong hai lần thực tập của bạn, hãy chấp nhận thực tế của lời khẳng định này. Trong sự tĩnh lặng và lĩnh hội, cho phép tâm trí của bạn lắng đọng vào trong vai trò thật của nó. Cho phép bản thân bạn trở thành một học trò, điều có nghĩa là cho phép bản thân bạn lĩnh hội và có trách nhiệm cho việc sử dụng điều được trao cho bạn. Hãy để ngày hôm nay là một sự xác nhận của cuộc sống thật của bạn trong thế giới, không phải cuộc sống mà bạn đã tạo ra cho bản thân.

Bài thực tập 93: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.

Bước 94

Tự do của tôi là để tìm thấy sứ mệnh của tôi.

Tự do có thể có giá trị gì ngoại trừ việc giúp bạn tìm thấy sứ mệnh của bạn và để hoàn thành nó? Không với sứ mệnh, tự do chỉ là quyền lợi để trở nên hỗn loạn, quyền lợi để sống không với ràng buộc bên ngoài. Nhưng không với ràng buộc bên ngoài, bạn sẽ chỉ diễn lại sự khắc nghiệt của ràng buộc bên trong của bạn. Đây có là sự cải thiện không? Nhìn chung nó không phải là sự cải thiện, mặc dù nó có thể dẫn đến những cơ hội cho sự khám phá bản thân.

Đừng gọi hỗn loạn là tự do, bởi vì đây không phải là tự do. Đừng nghĩ rằng bởi vì những người khác không giới hạn bạn nên bạn đang ở trong một trạng thái nâng cao. Nhận ra rằng tự do của bạn là để giúp bạn tìm thấy sứ mệnh của bạn và để hoàn thành nó. Việc hiểu biết về tự do bằng cách này sẽ giúp bạn sử dụng tất cả những khía cạnh của cuộc sống của bạn—hoàn cảnh hiện tại của bạn, những mối quan hệ của bạn, những sự liên hệ của bạn, những thành công của bạn, những sai lầm của bạn, những thuộc tính của bạn và những giới hạn của bạn—tất cả mọi thứ cho việc khám phá sứ mệnh của bạn. Bởi khi một sứ mệnh vĩ đại bắt đầu biểu hiện nó thông qua bạn theo cách thức mà bạn có thể nhận biết và chấp nhận, cuối cùng bạn sẽ cảm nhận rằng cuộc sống của bạn hoàn toàn đang được hội nhập. Bạn sẽ không còn là nhiều cá thể riêng biệt bên trong bản thân bạn, nhưng là một người, trọn vẹn và thống nhất, với tất cả những khía cạnh của bạn tham gia vào việc phục vụ sứ mệnh này.

Tự do để phạm sai lầm sẽ không cứu rỗi bạn. Sai lầm có thể được phạm phải dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, và tự do có thể được tìm thấy dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Do đó, hãy tìm cách để học về tự do. Tri Thức sẽ biểu hiện chính nó khi nó không bị xiềng xíchvà khi con người bạn đã đủ phát triển để có thể gánh vác sứ mệnh vĩ đại của nó trong thế giới. Những Thầy Cô Giáo Thánh Linh của bạn, những người ở bên bạn vượt ngoài tầm nhìn thị giáccủa bạn, đang ở đây để khai tâm bạn vào trong Tri Thức. Họ có phương cách riêng của họ để làm việc này, bởi vì họ hiểu ý nghĩa thật của tự do và sứ mệnh thật của nó trong thế giới.

Do đó, trong những lần thực tập của bạn, chúng tôi một lần nữa xác nhận quyền lực của câu nói này và đưa cho bạn hai cơ hội để trải nghiệm nó một cách sâu sắc bên trong bạn. Bạn không cần phải cố gắng suy đoán trong đầu về điều này, nhưng đơn giản chỉthư giãnđể nó có thể được trải nghiệm. Hãy hoàn toàn tập trung tâm trí của bạn để cho phép nó trải nghiệm sự vĩ đại của sự hiện diện của Chúa đang ở với bạn và đang ở bên trong bạn, bởi vì đây là đang nhìn vào hướng của tự do nơi mà tự do thật sự tồn tại.

Bài thực tập 94: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.

Bước 95

Làm sao tôi có thể làm bản thân toại nguyện?

Làm sao bạn có thể làm bản thân toại nguyện khi bạn không biết bạn là ai, khi bạn không biết bạn từ đâu đến hay là bạn đang đi đâu, khi bạn không biết ai đã gửi bạn đến và ai sẽ chờ đợi bạn khi bạn trở về? Làm sao bạn có thể làm chỉ một mình bản thân toại nguyện khi bạn là một phần của cuộc sống? Làm sao bạn có thể làm bản thân toại nguyện khi tách rời khỏi cuộc sống? Chỉ trong ảo tưởng và tưởng tượng mà bạn có thể ấp ủ ý nghĩvề việc làm toại nguyện bản thân. Không có sự toại nguyện ở đây, chỉ có sự lẫn lộn ngày càng gia tăng. Khi nhiều năm trôi qua, bạn sẽ cảm thấy một bóng tối ngày càng lớn lên bên trong bạn, như là một cơ hội vĩ đại đã bị đánh mất. Đừng đánh mất cơ hội này để nhận biết cuộc sống như chính nó và để nhận lãnh sự toại nguyện như nó thật sự được trao cho bạn.

Chỉ trong tưởng tượng mà bạn có thể làm bản thân toại nguyện, và tưởng tượng không phải là thực tế. Việc chấp nhận điều này lúc đầu có thể thấy như là một giới hạn và một sự thất vọng, bởi vì bạn đã sẵn có những thiết kế và động cơ cho sự toại nguyện riêng của cá nhân bạn, mặc cho chúng đã được trải nghiệm hay không. Toàn bộ kế hoạch cho sự toại nguyện của bạn lúc này phải cần được xem xét, không phải để tướt đoạtbạn khỏi bất kỳ điều gì có giá trị, nhưng để giải thoát bạn khỏi xiềng xích mà chỉ có thể lừa dối và làm bạn thất vọng trong thời gian. Do đó, việc chấp nhận sự tuyệt vọngcủa nỗ lực của bạn để làm bản thân toại nguyện rồi sẽ mở rộng bạn để nhận lãnh món quà vĩ đại đang dành cho bạn và đang chờ đợi bạn. Món quà vĩ đại này được có ý định để được đưa thông qua bạn vào trong thế giới theo cách thức riêng biệt cho hạnh phúc của bạn và cho hạnh phúc của những người sẽ tự nhiên được hút đến bạn.

Làm sao bạn có thể làm bản thân toại nguyện? Vào mỗi tiếng ngày hôm nay, lập lại câu hỏi này và dành giây lát xem xét nó một cách nghiêm túc, mặc cho hoàn cảnh của bạn. Khi bạn thực tập vào mỗi tiếng, nhìn ra vào trong thế giới và nhìn thấy con người đang cố gắng làm bản thân họ toại nguyện như thế nào, trong những tình cảnh đang hiện diện ngay lúc này và trong những tình cảnh được hi vọng. Hãy hiểu rằng điều này tách rời họ nhiều như thế nào khỏi cuộc sống đang thật sự tồn tại. Hãy hiểu rằng điều này tách rời họ ra sao khỏi bí ẩn của sự tồn tại của họ và sự tuyệt vời của cuộc sống mà họ tự do để tiếp xúc mỗi giây phút của mỗi ngày. Đừng để bản thân bạn quá bị tước đoạt. Ảo tưởng sẽ luôn vẽ một bức tranh vĩ đại cho bạn, nhưng nó không có nền tảng trong thực tế. Chỉ có những người cố gắng củng cố ảo tưởng của nhau sẽ cố gắng xây dựng mối quan hệ với nhau cho mục đích này, và sự thất vọng của họ sẽ là chung nhau, điều mà họ sẽ có khuynh hướng đổ lỗi cho nhau. Do đó, đừng tìm kiếm điều chỉ có thể đemđến cho bạn sự không hạnh phúc và chỉ phá huỷ cơ hội vĩ đại cho mối quan hệ cho bạn.

Vào mỗi tiếng lập lại lời khẳng định này. Trong hai lần thực hành của bạn, đi vào sự tĩnh lặng và lĩnh hội để bạn có thể học cách nhận lãnh sự toại nguyện như nó thật sự hiện diện.

Bài thực tập 95: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 96

Ý Muốn của Chúa là để cho tôi được gỡ gánh nặng.

Bước đầu tiên của Chúa trong sự cứu rỗi của bạn và sự trao quyền lực cho bạn là để gỡ gánh nặng chobạn khỏi những điều không cần thiết cho hạnh phúc của bạn, để gỡ gánh nặng chobạn khỏi những điều không thể làm bạn thoả mãn, để gỡ gánh nặng chobạn khỏi những điều chỉ có thể khiến bạn đau đớn và để lấy khỏi đầu bạn vòng gai bạn đang mang, điều tượng trưng cho nỗ lực của bạn cho sự toại nguyện trong thế giới. Một Ý Muốn Vĩ Đại tồn tại bên trong bạn mong muốn bộc lộ chính nó. Khi bạn trải nghiệm điều này, bạn cuối cùng sẽ cảm thấy rằng bạn được biết với bản thân bạn. Bạn cuối cùng sẽ trải nghiệm hạnh phúc thật sự, bởi vì cuộc sống của bạn cuối cùng sẽ được hội nhập. Bạn phải được gỡ gánh nặngđể có khám phá này. Không điều gì có giá trị sẽ bị lấy khỏi bạn. Nó không phải là ý định của Chúa để khiến bạn cô đơn và đau khổ,nhưng để trao cho bạn cơ hội để nhận ra hứa hẹn thật sự của bạn để bạn có thể tiến bước với sức mạnh và động lực chân thật.

Do đó, chấp nhận lời mời vĩ đại đầu tiên này để gỡ gánh nặngcho bạn khỏi những mâu thuẫn đầy tuyệt vọng mà bạn cố gắng để giải quyết, khỏi những theo đuổi vô nghĩa mà chẳng dẫn bạn đi đến đâu, khỏi những hứa hẹn giảcủa thế giới này và khỏi lý tưởng của riêng bạn điều vẽ nên một bức tranh thế giới không thể nào ủng hộ. Trong sự đơn giản và khiêm nhường sự vĩ đại của cuộc sống sẽ trở nên rõ ràng đối vớibạn, và bạn sẽ biết rằng bạn đã cho đi không thứ gì cho một điều có giá trị vĩ đại nhất.

Vào mỗi tiếng lập lại lời khẳng định này và suy nghĩ về nó. Quan sát ý nghĩa của nó trong những hoàn cảnh hiện tại của bạn. Quan sát biểu hiện của nó trong cuộc sống của những người xung quanh bạn. Quan sát thực tế của nó trong sự tồn tại của riêng bạn, điều mà bạn bây giờ đang học để chứng kiến một cách khách quan.

Trong hai lần thực tập lâu của bạn hôm nay, cố gắng tập trung vào ý tưởng này và cụ thể áp dụng nó vào cuộc sống của bạn. Sử dụng tâm trí của bạn một cách tích cựcvà cố gắng nghĩ về ý nghĩa của câu nói này dưới khía cạnh của những tham vọng hiện tại của bạn, những kế hoạch hiện tại của bạn, và những điều khác. Nhiều thứ có thể bị xem xétkhi bạn làm điều này, nhưng hãy nhận ra rằng Tri Thức không bị ảnh hưởng bởi những ý đồvà kế hoạch của bạn hay bởi những hi vọng và những thất vọng của bạn. Nó chỉ đang chờ đợi thời điểm khi nó có thể trỗi lên một cách tự nhiên bên trong bạn, và bạn sẽ là người đầu tiên nhận những món quà vĩ đại của nó.

Bài thực tập 96: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 97

Tôi không biết sự toại nguyện là gì.

Câu nói này có phải là sự xác nhận điểm yếu? Đó có phải là sự nhường quyềncho sự tuyệt vọng? Không, nó không phải như vậy. Nó là điểm khởi đầu của sự chân thật. Khi bạn nhận ra bạn hiểu ít như thế nào và nhưng cùng lúc nhận ra lời ban tặng vĩ đại của Tri Thức đang dành cho bạn, chỉ khi đó bạn sẽ giành lấy cơ hội này với sự khích lệ và tận tuỵ vĩ đại. Bạn chỉ có thể tưởng tượng sự toại nguyện, nhưng bên trong bạn Tri Thức của sự toại nguyện đang sống và đang cháy. Đây là ngọn lửa mà bạn không thể dập tắt. Đây là ngọn lửa đang hiện diện bên trong bạn ngay lúc này. Điều này tượng trưng cho khát khao vĩ đại của bạn cho sự toại nguyện, cho sự hợp nhất và cho sự đóng góp. Dưới xa tất cả những hi vọng và nỗi sợ của bạn, bên dưới những kế hoạch và tham vọng của bạn, ngọn lửa này đang cháy ngay lúc này. Do đó, từ bỏ những ý nghĩ của bạn về sự toại nguyện, nhưng đừng trở nên tuyệt vọng, bởi vì bạn đang đặt bản thân vào vị trí để nhận lãnh những món quà được dành cho bạn. Bạn đã đem những món quà này với bạn vào trong thế giới. Chúng được giấu bên trong bạn nơi bạn không thể tìm thấy chúng.

Bạn không biết sự toại nguyện là gì. Chỉ một mình sự kích thích hạnh phúc không thể là sự toại nguyện, bởi vì sự toại nguyện là một trạng thái thanh thản. Nó là một trạng thái của sự chấp nhận nội tâm. Nó là một trạng thái của sự hội nhập hoàn toàn. Nó là một trạng thái vô tận đang bộc lộ bản thân trong thời gian. Làm sao ngay cả sự kích thích hạnh phúc nhất có thể trao cho bạn điều có thể tồn tại trong bất kỳ hoàn cảnh nào và điều không chấm dứt khi sự kích thích kết thúc? Chúng tôi không muốn tước đoạtbạn khỏi những sự kích thích hạnh phúc, bởi vì chúng có thể là rất tốt, nhưng chúng chỉ trong giây lát và chỉ có thể đưa cho bạn một cái nhìn thoáng qua khả năng vĩ đại hơn. Ở đây chúng tôi muốn đưa bạn trực tiếp đến khả năng vĩ đại hơn bằng việc nuôi dưỡng những nguồn lực vĩ đại bên trong tâm trí bạn và bằng cách dạy cho bạn cách nhìn thế giới để bạn có thể học về mục đích thật của nó.

Do đó, vào mỗi tiếng ngày hôm nay, lập lại ý tưởng của ngày hôm nay và xem xét nó một cách nghiêm túc trong góc cạnh của bản thân và thế giới xung quanh bạn. Hôm nay, trong hai lần thực tập lâu của bạn, một lần nữa dành thời gian xem xét ý tưởng này một cách nghiêm túc. Hãy nhớ suy nghĩ về cuộc sống của riêng bạn trong những lần thực tập này và áp dụng ý tưởng của ngày hôm nay cho những kế hoạch mà bạn biết liên quan đến sự toại nguyện của riêng bạn. Những bài thiền suy nghĩ này đòi hỏi công việc về tinh thần. Ở đây bạn sẽ không tĩnh lặng. Bạn sẽ nghiên cứu. Bạn sẽ khám phá. Bạn sẽ sử dụng tâm trí của bạn một cách tích cực để xuyên qua những điều bạn biết là tồn tại ở đó. Đây là lúc cho việc xem xét nội tâm một cách nghiêm túc. Khi bạn nhận ra rằng điều bạn đã nghĩ là bạn biết chỉ là một dạng tưởng tượng, rồi thì bạn sẽ nhận ra nhu cầu vĩ đại của bạn cho Tri Thức.

Bạn phải hiểu điều bạn có để có thể học để nhận lãnh nhiều hơn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có nhiều hơn bạn thật sự có, thì bạn là bần cùng mà không hề biết về điều đó và sẽ không hiểu Kế Hoạch Vĩ Đại đã được tạo ra cho bạn. Bạn phải bắt đầu từ nơi bạn đang đứng, bởi vì bằng cách này bạn mới có thể tiến bước, mỗi bước chắc chắn, mỗi bước tiến lên, được xây dựng từ bước trước đó. Sẽ không có sự lùi bước ở đây, bởi vì bạn sẽ được thiếtlập một cách chắc chắn trên con đường đến Tri Thức của bạn.

Bài thực tập 97: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 98

Ôn Tập

Trong bài ôn tập của bạn một lần nữa ôn lại tất cả những hướng dẫn của những bài học và tất cả những điều bạn đã trải nghiệm trong tuần thực tập trước. Hãy đánh giá một cách chân thật sự tham gia của bạn trong những bài học này và nhận ra điều chúng đã trao cho bạn về nhận thức. Cố gắng để rất công bằng trong đánh giá của bạn. Hãy nhớ rằng bạn là một học sinh. Đừng khẳng định rằng bạn đã nhận biết nhiều hơn bạn đã thật sự trải nghiệm.

Sự đơn giản của cách thức này có thể thấy hiển nhiên, nhưng đối với nhiều người điều này là rất khó đạt được, bởi vì họ quá quen thuộc cách suy nghĩ rằng họ có nhiều hơn họ có hay ít hơn họ có mà nó là rất khó cho họ để đánh giá những hoàn cảnh thật của họ ngay cả khi những hoàn cảnh của họ là khá hiển nhiên.

Do đó, trong một lần thực tập lâu của bạn, ôn lại những bài học của bạn và xem xét từng bài một cách sâu sắc, nhớ lại hoạt động của bạn với chúng vào ngày chúng được trao và hiểu biết của bạn về chúng ngay lúc này. Ôn lại mỗi bước trong sáu bước trước một cách rất cẩn thận và đề phòng việc ra kết luận mà không tượng trưng cho trải nghiệm thật của bạn. Tốt hơn để không chắc chắn hơn là có kết luận sai.

Bài thực tập 98: Một lần thực tập lâu.

Bước 99

Tôi sẽ không đổ lỗi cho thế giới ngày hôm nay.

Ngày hôm nay thực tập đừng đổ lỗi cho thế giới, không phán xét những lỗi lầm hiển nhiên của nó và cũng không giành hay đổ trách nhiệm cho người khác cho những lỗi lầm này. Nhìn vào thế giới một cách yên lặng. Cho phép tâm trí của bạn yên lặng.

Thực tập điều này hằng giờ và nhìn thế giới với đôi mắt mở. Trong hai lần thực tập lâu của bạn, cũng thực tập nhìn vào thế giới với đôi mắt mở. Nó không quan trọng là bạn nhìn cái gì, bởi vì nó đều là như nhau. Sự tập trung của bạn ngày hôm nay sẽ là để nhìn mà không phán xét, bởi vì điều này sẽ phát triển những khả năng chân thật của tâm trí của bạn.

Do đó, trong những lần thực tập của bạn, thực tập nhìn với đôi mắt mở, nhìn mà không phán xét. Nhìn môi trường xung quanh bạn. Chỉ nhìn những thứ đang thật sự ở đó. Đừng tham gia vào việc tưởng tượng. Đừng để suy nghĩ của bạn trôi về quá khứ hay đến tương lai. Chỉ chứng kiến những điều đang ở đó. Khi những suy nghĩ phán xét nổi lên, đơn giản chỉ gạt bỏ chúng và không xem xét chúng, bởi vì ngày hôm nay bạn đang thực tập việc nhìn – nhìn mà không phán xét để bạn có thể thấy điều thật sự ở đó.

Bài thực tập 99: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập hằng giờ.

Bước 100

Hôm nay tôi là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức.

Bạn là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức. Hãy chấp nhận điểm khởi đầu này. Đừng khẳng định nhiều hơn cho bản thân, bởi vì bạn không hiểu con đường đến Tri Thức. Trên con đường đến những giả định to lớn bạn có thể đã đạt được những phần thưởng lớn lao cho bản thân, nhưng nó dẫn đến một phương hướng khác khỏi con đường đến Tri Thức, nơi tất cả những điều không chân thật được từ bỏ và tất cả những điều chân thật được ôm lấy. Con đường đến Tri Thức không phải là con đường mà con người đã tưởng tượng cho bản thân, bởi vì nó không được sinh ra từ sự tưởng tượng.

Do đó, trở thành một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức. Hằng giờ lập lại lời khẳng định này và xem xét nó một cách nghiêm túc. Mặc cho quan điểm của bạn về bản thân, mặc cho nó được nâng cao hay hạ thấp, mặc cho bạn đã làm gì trước đây, mặc cho bạn nghĩ thành tựu của bạn là gì, bạn là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức. Là một học sinh mới bắt đầu bạn sẽ muốn học tất cả mọi thứ có thể học được, và bạn sẽ không có gánh nặng của việc bảo vệ điều bạn nghĩ là bạn đã giành được. Điều này sẽ làm nhẹ rất nhiều gánh nặng của bạn trong cuộc sống và trao cho bạn cơ hội cho động lực và sự nhiệt tình chân thật, điều đang thiếu ngay lúc này.

Trở thành một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức. Bắt đầu hai lần thực tập lâu của bạn với lời khẳng định này và cho phép bản thân ngồi trong tĩnh lặng và nhận lãnh. Không với sự cầu xin, không với câu hỏi và không với mong chờ hay đòi hỏi, cho phép tâm trí của bạn yên lặng, bởi vì bạn là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức và chưa biết điều gì để xin và điều gì để mong đợi.

Bài thực tập 100: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập hằng giờ.

Bước 101

Thế giới cần tôi, nhưng tôi sẽ đợi.

Tại sao lại đợi khi thế giới cần bạn? Điều này không có vẻ như không đồng nhất với giáo huấn mà chúng tôi đang trình bày hay không? Nó thật ra là không phải không đồng nhất chút nào, nếu bạn hiểu ý nghĩa của nó. Bởi vì thế giới cần bạn, chờ đợi sẽ có vẻ như là sự không công bằng và vô trách nhiệm. Điều này không phải là không đồng nhất với điều chúng tôi đang dạy à? Không, nó không phải không đồng nhất nếu bạn hiểu ý nghĩa của nó. Nếu bạn đã xem xét một cách nghiêm túc điều chúng tôi đã trao cho bạn cho đến giờ trong việc chuẩn bị của bạn, bạn sẽ nhận ra rằng khi một mình nó, Tri Thức bên trong bạn sẽ đáp lại thế giới, và bạn sẽ cảm nhận sự thúc đẩy để trao tặng ở một vài nơi và không được thúc đẩy để trao tặng ở những nơi khác. Phản hồi vĩ đại này bên trong bạn sẽ không được sinh ra từ sự yếu đuối cá nhân, sự bất an cá nhân hay nhu cầu cho sự chấp nhận hay sự ghi nhận. Nó sẽ không là một hình thức tránh né hay hổ thẹn. Thật ra, nó sẽ chẳng liên quan gì đến bạn. Đó là tại sao nó rất vĩ đại, bởi vì nó không định để chữa sự nhỏ bé của bạn, nhưng để thể hiện quyền lực của Tri Thức đang tồn tại trong thế giới để bạn có thể là minh chứng cho nó và là một phương tiện cho biểu hiện của nó.

Tại sao lại đợi khi thế giới cần bạn? Bởi vì bạn chưa sẵn sàng để trao tặng. Tại sao lại đợi khi thế giới cần bạn? Bởi vì bạn chưa hiểu nhu cầu của nó. Tại sao lại đợi khi thế giới cần bạn? Bởi vì bạn sẽ trao tặng vì những lý do sai và sẽ chỉ củng cố vấn đề của bạn. Thời điểm để trao tặng sẽ đến, và cuộc sống của bạn sẽ trao tặng chính nó, và bạn sẽ được chuẩn bị để chấp nhận điều này, để đáp lại điều này và để đi theo sự dẫn dắt của Tri Thức đang ở bên trong bạn. Nếu bạn muốn phục vụ chân thật cho thế giới, bạn phải được chuẩn bị, và đó là điều chúng ta đang thực hiện ngay lúc này.

Đừng để những khổ cực của thế giới tạo sự căng thẳng lớn lao cho bạn. Đừng để những đe doạ cho sự huỷ diệt khích động sự sợ hãi của bạn. Đừng để những sự bất công của thế giới này khích động sự giận dữ của bạn, bởi vì nếu chúng làm vậy, bạn đang nhìn không với Tri Thức. Bạn đang thấy lý tưởng đã thất bại của riêng bạn. Đây không phải là cách để nhìn, và do đó nó không phải là cách để trao tặng. Bạn đã được gởi đến để trao tặng, và sự trao tặng của bạn là bản chất cho bạn. Bạn không cần điều khiển nó, bởi vì nó sẽ trao tặng chính nó khi bạn được chuẩn bị. Do đó, phụng vụ của bạn cho thế giới ở thời điểm này là sự chuẩn bị của bạn để trở thành một người đóng góp, và mặc dù điều này sẽ không trao cho bạn sự hài lòng tức thời cho nhu cầu để trao tặng của bạn, nó sẽ mở đường cho một phụng vụ vĩ đại được diễn ra.

Trong hai bài thực tập hôm nay của bạn, tích cực suy nghĩ về ý tưởng của ngày hôm nay và xem xét nó trong hành vi của bạn, những xu hướng của bạn, những ý tưởng của bạn và những niềm tin của bạn.

Bài thực tập 101: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.

Bước 102

Có nhiều điều tôi phải học lại.

Cuộc sống của bạn đầy những nhu cầu và ý tưởng riêng của bạn, đầy những đòi hỏi và tham vọng riêng của bạn, đầy những nỗi sợ riêng của bạn và đầy những phức tạp riêng của bạn. Do đó, phương tiện cho việc trao tặng của bạn bị đè nặng và làm hỗn loạn, và năng lượng của bạn phần lớn bị sử dụng không đúng chỗ. Đó là tại sao đó là bước đầu của Chúa để gỡ gánh nặng cho bạn. Cho đến khi điều này diễn ra bạn sẽ vẫn đơn giản cố gắng giải quyết tình cảnh của bạn mà không biết phải làm gì, không hiểu hiểm nguy của bạn và không chấp nhận sự trợ giúp mà bạn chắc chắn sẽ cần trong tương lai. Do đó, chấp nhận việc học lại của bạn, bởi vì nó sẽ gỡ gánh nặng cho bạn và trao cho bạn sự bảo đảm rằng một cuộc sống vĩ đại hơn là có thể và chắc chắn sẽ đến với bạn, người đã đến đây để trao tặng.

Mỗi tiếng lập lại lời khẳng định này và xem xét nó. Xem xét thực tế của nó dưới cái nhìn của bạn về thế giới. Trong hai lần thực tập lâu của bạn, một lần nữa thực tập sự tĩnh lặng tinh thần trong yên lặng, khi không cố gắng điều gì và không tránh né điều gì. Bạn chỉ đang để tâm trí của bạn tĩnh lặng để nó có thể học để tự đáp lại điều kêu gọi nó. Với mỗi bước bạn đi trong việc học lại của bạn, Tri Thức sẽ lấp đầy điều đã thay thế nó. Điều này là ngay tức thì, bởi vì bạn chỉ đang di chuyển bản thân vào vị trí để nhận lãnh để sự trao tặng của bạn có thể là hào phóng, chân thật và toại nguyện đối với bạn.

Bài thực tập 102: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập hằng giờ.

Bước 103

Tôi được vinh danh bởi Chúa.

Bạn được vinh danh bởi Chúa, nhưng câu này có thể làm bùng lên cảm giác không chắc chắn của bạn, làm dậy lên cảm giác hổ thẹn của bạn, làm lẫn lộn cảm giác tự hào của bạn và kích thích tất cả mọi hình thức mâu thuẫn mà thật sự đang tồn tại bên trong bạn ngay lúc này. Trong quá khứ bạn đã cố gắng trở thành điều không chân thật, và nó đã làm bạn thất vọng. Bây giờ bạn sợ trở thành bất cứ điều gì bởi vì sợ rằng thất bại sẽ đeo đuổi bạn một lần nữa. Do đó, sự vĩ đại có vẻ như sự nhỏ bé và sự nhỏ bé có vẻ như sự vĩ đại, và tất cả mọi thứ được nhìn từ phía sau hay ngược lại ý nghĩ thật của chúng.

Bạn được vinh danh bởi Chúa mặc dù bạn có thể chấp nhận điều này hay không. Nó là sự thật bất kể sự đánh giá của loài người, bởi vì chỉ những điều vượt trên sự đánh giá là chân thật. Chúng tôi đang đem bạn đến điều vượt trên sự đánh giá, điều sẽ là khám phá vĩ đại nhất có thể trong cuộc sống này hay trong bất kỳ cuộc sống nào.

Vào mỗi tiếng lập lại lời khẳng định này và xem xét nó một cách nghiêm túc. Trong hai lần thực tập của bạn, cho phép tâm trí của bạn một lần nữa tĩnh lặng và nhận lãnh để bạn có thể học để nhận lãnh vinh danh Chúa dành cho bạn. Chắc chắn, vinh danh này phải được hướng đến một phần của bạn mà bạn hầu như không biết. Đó không phải là hành vi của bạn được vinh danh. Đó không phải là lý tưởng của bạn được vinh danh. Đó không phải là những niềm tin của bạn, những giả thiết của bạn, những đòi hỏi của bạn hay những nỗi sợ của bạn. Những điều này có thể là cho điều tốt hay xấu. Những điều này có thể phục vụ bạn hay phản bội bạn. Nhưng vinh danh được dành cho điều gì vĩ đại hơn, điều bạn đang học để nhận ra ngay lúc này.

Bài thực tập 103: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập hằng giờ.

Bước 104

Chúa biết về tôi nhiều hơn tôi.

Chúa thật sự biết về bạn nhiều hơn bạn. Điều đó phải là hiển nhiên nếu bạn đã từng xem xét bản thân một cách chân thật. Và hãy xem xét những liên lụy của điều này. Nếu Chúa biết về bạn nhiều hơn bạn biết, thì chẳng phải sự đánh giá của Chúa là điều mà bạn sẽ muốn khám phá? Dĩ nhiên rồi. Và chẳng phải những đánh giá của bạn về bản thân là sai lầm? Chỉ trong một mình điều này bạn đã phạm tội, bởi vì tội lỗi chỉ là sai lầm. Sai lầm kêu gọi sự chỉnh sửa, không phải sự lên án. Bạn sẽ lên án bản thân và nghĩ rằng Chúa rồi sẽ noi gương bạn và trao cho bạn sự lên án to lớn hơn. Đó là tại sao con người đã tạo Chúa trong hình ảnh của họ, và đó là tại sao bạn phải quên điều bạn đã tạo ra, để bạn có thể tìm thấy điều bạn biết và để những tạo hoá của bạn trong thế giới này có thể là cho điều tốt và có giá trị lâu dài.

Chúa biết về bạn nhiều hơn bạn. Đừng giả vờ rằng bạn có thể tạo dựng bản thân, bởi vì bạn đã được tạo dựng và điều đã được tạo dựng một cách chân thật thì vĩ đại và hạnh phúc hơn nhiều so với cuộc sống mà bạn đã nhận biết trước giờ. Đó là sự bất hạnh của bạn mà đang đem bạn đến sự thật, bởi vì nó đang dẫn bạn đến một giải pháp chân thật. Điều này, dĩ nhiên, là chân thật.

Vào mỗi tiếng lập lại lời khẳng định này và xem xét nó một cách nghiêm túc. Khi đó, quan sát thế giới xung quanh bạn để cố gắng học về ý nghĩa của ý tưởng của ngày hôm nay trong thế giới. Trong những lần thực tập lâu của bạn trong tĩnh lặng, cho phép tâm trí của bạn trở nên yên lặng để nó có thể học để tận hưởng sự vĩ đại của nó. Trao cho nó cơ hội này cho tự do, và đáp lại nó sẽ trao tự do cho bạn.

Bài thực tập 104: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập hằng giờ.

Bước 105

Ôn Tập

Trong bài ôn tập của bạn, làm theo những ví dụ trong quá khứ và ôn lại những hướng dẫn của nguyên tuần và những bài thực tập của nguyên tuần. Hôm nay đặc biệt xem xét những ý tưởng mà chúng tôi đã trình bày. Hãy hiểu rằng những ý tưởng này phải được xem xét và trải nghiệm qua nhiều giai đoạn của sự phát triển. Ý nghĩa của chúng quá sâu sắc và qúa vĩ đại để là hoàn toàn hiển nhiên cho bạn ngay lúc này, nhưng chúng sẽ là lời nhắc nhở rằng Tri Thức đang ở với bạn và rằng bạn đã đến để trao tặng Tri Thức trong thế giới.

Giáo Huấn của chúng tôi do đó sẽ đơn giản hóa tất cả mọi thứ, điều sẽ giải quyết những xung đột mà bạn đang có ngay lúc này và điều sẽ khiến xung đột trong tương lai là không cần thiết. Bởi vì tuỳ vào mức độ mà bạn ở với Tri Thức, xung đột không tồn tại. Một cuộc sống không có xung đột là đóng góp vĩ đại nhất có thể được đem vào trong thế giới, bởi vì đó là một cuộc sống mà sẽ bắt lửa cho sự bắt đầu của Tri Thức trong tất cả, một tia lửa có thể đem bản thân nó vào trong tương lai xa hơn cuộc sống cá nhân của bạn. Đó chính là tia lửa vĩ đại này mà bạn có ý định đem vào trong thế giới, bởi vì khi đó thì việc trao tặng của bạn sẽ không có kết thúc và sẽ phục vụ thế hệ hiện tại của bạn và những thế hệ sắp tới.

Những ơn phúc bạn đang trải nghiệm ngày hôm này trong thế giới của bạn là kết quả của những sự vang dội này mà đã được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ kia khi Tri Thức được giữ tồn tại trong thế giới. Cơ hội để bạn có Tri Thức được sinh ra từ sự trao tặng của những người đã sống trước đó, giống như sự trao tặng của bạn sẽ trao cơ hội cho tự do cho những người sẽ đến sau. Đây là mục đích vĩ đại của bạn trong cuộc sống: để giữ Tri Thức tồn tại trong thế giới. Nhưng trước hết bạn phải học về Tri Thức—học làm sao để nhận ra nó, học làm sao để chấp nhận nó, học làm sao để phân biệt nó khỏi những thúc đẩy khác trong tâm trí bạn và học về những giai đoạn phát triển cần thiết trong việc đi theo Tri Thức đến sự hoàn thành vĩ đại của nó. Đó là tại sao bạn là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức.

Trong một lần thực tập lâu của bạn, thực hành bài Ôn Tập của bạn trong nhiều chi tiết nhất có thể. Hãy để sự lẫn lộn và sự không chắc chắn hiện diện, bởi vì điều này là cần thiết trong giai đoạn này của sự điều tra. Do đó, hãy hạnh phúc, cho tất cả những điều có thể thật sự được nhận biết và hãy biết rằng Tri Thức ở với bạn, do đó bạn tự do để không chắc chắn.

Bài thực tập 105: Một bài thực tập lâu.

Bước 106

Không có Bậc Thầy nào đang sống trong thế giới.

Không có Bậc Thầy nào đang sống trong thế giới, bởi vì Sự Tinh Thông chỉ được đạt bên ngoài thế giới. Có những học trò vượt bậc. Có những học trò với thành tựu vĩ đại. Nhưng không có Bậc Thầy nào đang sống trong thế giới. Sự hoàn hảo không được tìm thấy ở đây, chỉ có sự đóng góp. Bất kỳ ai ở lại trong thế giới ở lại để học những bài học của thế giới. Những bài học của thế giới phải được học không chỉ trong cuộc sống cá nhân của bạn, nhưng cũng trong cuộc sống của sự đóng góp. Giáo dục chân thật của bạn vượt xa khỏi điều bạn đã nhận biết trước giờ. Nó không chỉ là sự chỉnh sửa những sai lầm. Nó là sự đóng góp những món quà.

Không có Bậc Thầy nào đang sống trong thế giới. Do đó, bạn có thể giảm nhẹ gánh nặng cho bản thân về việc cố gắng hay đòi hỏi Sự Tinh Thông cho bản thân. Bản thân bạn không thể là một Bậc Thầy, bởi vì cuộc sống là Bậc Thầy. Đó là sự khác biệt vĩ đại mà sẽ tạo nên tất cả sự khác biệt cho bạn khi bạn bắt đầu hiểu ý nghĩa và lợi ích thật của nó.

Trong hai lần thực hành hôm nay của bạn, suy nghĩ về tất cả những cá nhân mà bạn đã xem là Bậc Thầy—tất cả những cá nhân bạn đã gặp, đã biết hay đã tưởng tượng, những cá nhân trong quá khứ và những cá nhân hiện tại đang sống. Suy nghĩ về tất cả những phẩm chất để khiến họ là Bậc Thầy và cách bạn đã sử dụng chúng để đánh giá bản thân và để đánh giá cuộc sống của bạn và hành vi của bạn. Đó không phải là mục đích của những học sinh vượt bậc để trở thành tiêu chuẩn cho việc tự lên án của những người với khả năng ít hơn. Đó không phải là món quà của họ, mặc dù dần dần họ phải hiểu rằng những món quà của họ sẽ bị hiểu sai.

Hãy chấp nhận việc nhẹ gánh của bạn khi chúng tôi nhắc bạn rằng không có Bậc Thầy nào đang sống trong thế giới. Trong hai lần thực hành lâu của bạn, cố gắng nhận biết điều này. Cố gắng nhận biết sự nhẹ gánh đang được trao cho bạn. Nhưng đừng mắc sai lầm khi suy nghĩ rằng điều này dẫn đến sự thụ động cho bạn, bởi vì sự tham gia của bạn sẽ lớn hơn trước kia trong việc giành lại Tri Thức. Cam kết của bạn cho sự trỗi lên của Tri Thức sẽ lớn hơn trước kia. Ngay lúc này sự tham gia và cam kết của bạn có thể tiến bước nhanh hơn, bởi vì chúng đang được nhẹ gánh bởi lý tưởng của bạn, điều chỉ có thể khiến bạn lạc lối.

Bài thực hành 106: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 107

Hôm nay tôi sẽ học cách hạnh phúc.

Học cách hạnh phúc chỉ đơn giản là học cách tự nhiên. Học cách hạnh phúc là học cách chấp nhận Tri Thức ngày hôm nay. Tri Thức hạnh phúc ngày hôm nay. Nếu bạn không hạnh phúc, bạn đang không ở với Tri Thức. Hạnh phúc không luôn có nghĩa là một nụ cười trên môi. Nó không phải là một hành vi. Hạnh phúc chân thật là một cảm nhận về bản thân, một cảm nhận của sự trọn vẹn và toại nguyện. Nếu mất mát đã xảy ra trong cuộc sống của bạn, mất mát một người thân yêu, bạn có thể vẫn hạnh phúc, mặc dù bạn có thể khóc. Đó là không sao để khóc, bởi vì điều này không cần phải phản bội hạnh phúc vĩ đại bên trong bạn, bởi vì đây cũng có thể là nước mắt của sự hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là một hành vi. Hãy để chúng tôi nhắc lại bạn điều này. Nó là một cảm nhận của sự toại nguyện nội tâm. Tri Thức sẽ trao cho bạn điều này bởi vì nó sẽ đơn giản hoá cuộc sống của bạn và giúp tâm trí bạn tập trung vào điều nó đã được trao ban để làm trong thực tế. Điều này sẽ trao sức mạnh cho bạn, đơn giản hoá bạn và trao tặng một sự hài hoà vĩ đại hơn bạn từng biết trước đó.

Do đó, trong hai lần thực hành hôm nay của bạn, hãy để tâm trí của bạn tiến vào sự tĩnh lặng một lần nữa. Đây là lúc tĩnh lặng. Đây không phải là bài thực tập việc điều tra bởi tâm trí, nhưng là bài thực tập sự tĩnh lặng của tâm trí.

Bài thực hành 107: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 108

Hạnh phúc là điều tôi phải học lại.

Tất cả mọi thứ phải được đánh giá lại ngay lúc này. Tất cả mọi thứ phải được nhìn mới lại ngay lúc này, bởi vì có việc nhìn với Tri Thức và có việc nhìn không với Tri Thức. Chúng đem đến những kết quả khác nhau. Chúng khuyến khích sự đánh giá khác nhau và phản hồi khác nhau. Chúng Tôi đã nói rằng hạnh phúc không phải là một dạng hành vi, bởi vì nó sâu sắc hơn điều này rất nhiều. Do đó, đừng cố gắng sử dụng ý nghĩ này để giành lợi thế với người khác hay để bộc lộ cho bản thân rằng bạn hạnh phúc hơn là thật sự. Chúng Tôi không muốn đặt một lớp mã ngoài của hành vi lên trên trải nghiệm hiện tại của bạn. Chúng tôi muốn dẫn bạn đến trải nghiệm chân thật cho bản chất của bạn, điều thể hiện bản chất của bạn và đóng góp bản chất của bạn cho cuộc sống.

Do đó, hãy học lại về hạnh phúc. Trong hai lần thực hành hôm nay của bạn, hãy sử dụng tâm trí của bạn cho việc xem xét. Hãy xem xét những ý nghĩ của bạn về hạnh phúc và những kiểu hành vi bạn nghĩ là tượng trưng cho hạnh phúc. Hãy suy nghĩ về tất cả những cách bạn đã thử để trở nên hạnh phúc hơn thật sự. Hãy nghĩ về tất cả những mong chờ và đòi hỏi bạn đã tự đặt lên bản thân để trở nên hạnh phúc và để chứng minh giá trị bản thân cho bản thân bạn và cho những người khác. Khi bạn nhận ra những điều này, nhận ra rằng không với nỗ lực này, hạnh phúc sẽ tự nó trỗi lên, bởi vì bạn bản chất là hạnh phúc. Không có ràng buộc, hạnh phúc của bạn sẽ tự nó trỗi lên, không có sự áp đặt của bạn lên tâm trí của bạn và trên cơ thể của bạn. Không có sự áp đặt của bạn, hạnh phúc sẽ tự nó trỗi lên. Hãy suy nghĩ về điều này ngày hôm nay, nhưng đừng thoả mãn với những kết luận đơn giản, bởi vì bạn là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức và những kết luận vĩ đại sẽ tới sau.

Bài thực hành 108: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 109

Tôi sẽ không vội vàng ngày hôm nay.

Ngày hôm nay hãy đi từng bước một cách thanh nhã. Đừng vội. Bạn không cần vội bởi vì bạn đang ở với Tri Thức. Bạn có thể giữ hẹn trong thế giới và đúng hẹn, nhưng đừng vội vàng bên trong bản thân bạn. Bạn có thể tìm kiếm Tri Thức, sự toại nguyện và đóng góp, nhưng đừng vội. Khi bạn vội vàng, bạn đang bỏ mặc bước hiện tại của bạn cho những bước mà bạn thấy thích hơn, nhưng làm sao các bước có thể được ưa thích hơn ngoại trừ khi bạn đang bỏ mặc bước trước mặt bạn? Bạn chỉ cần đi bước trước mặt bạn, và bước kế tiếp sẽ tự nhiên trỗi lên. Đừng vội. Bạn không thể đi nhanh hơn bạn có thể đi. Đừng bỏ lỡ tất cả những điều chúng tôi đang đưa cho bạn để thực tập, điều sẽ đòi hỏi rằng bạn không vội vàng.

Suốt ngày hôm nay vào mỗi tiếng hãy nhắc bản thân bạn đừng vội vàng. Hãy nói với bản thân, “Tôi sẽ không vội vàng ngày hôm nay,” và nghĩ về điều này trong giây lát. Bạn có thể đáp ứng với những trách nhiệm trần gian của bạn mà không vội vàng. Bạn có thể đáp ứng với những mục tiêu lớn lao của bạn mà không vội vàng. Hãy được an ủi bằng việc bạn là một học sinh mới bắt đầu, bởi vì những học sinh mới bắt đầu không biết họ đang đi đâu bởi vì họ đang ở trong vị trí để nhận lãnh, không phải để điều khiển. Đây là một ơn phúc vĩ đại cho bạn ngay lúc này và từ từ sẽ trao cho bạn quyền lực để điều khiển tâm trí của bạn và những vấn đề của bạn với Tri Thức. Bạn sẽ là một nhà thống trị tốt bụng người sẽ không chỉ trích lỗi lầm và sẽ không trừng trị người có tội, như bạn bây giờ tưởng tượng Chúa làm điều này.

Tri Thức không vội vàng. Tại sao bạn phải vội vàng? Tri Thức có thể di chuyển bạn nhanh hoặc chậm. Thì bạn sẽ di chuyển nhanh hay chậm, nhưng bên trong bản thân bạn không vội vàng. Điều này là một phần của bí ẩn cuộc sống mà bạn đang học để khám phá ngay lúc này.

Bài thực hành 109: Mỗi tiếng.

Bước 110

Tôi sẽ trung thực với bản thân ngày hôm nay.

Ngày hôm nay tôi sẽ rất trung thực, nhận biết điều tôi thật sự biết và điều tôi chỉ tin hay hi vọng. Tôi sẽ không giả vờ rằng tôi biết điều tôi không biết. Tôi sẽ không giả vờ rằng tôi giàu hơn thật sự hay nghèo hơn thật sự. Tôi sẽ cố gắng ở đúng vị thế của tôi ngày hôm nay.

Hãy cố gắng ở đúng vị thế của bạn ngày hôm nay. Hãy trở nên đơn giản. Hãy thanh thản. Hãy quan sát thế giới xung quanh bạn. Hãy làm những nhiệm vụ trần gian của bạn. Đừng đề cao bản thân. Đừng hạ thấp bản thân. Ngày hôm nay hãy để mọi thứ hoạt động như chính nó, mà không cố điều khiển hay thao túng bản thân bạn. Ngoại lệ duy nhất cho việc này là việc sử dụng kỷ luật bản thân của bạn để bạn có thể làm bài thực tập cho ngày hôm nay.

Trong hai lần thực hành lâu của bạn, hãy lập lại lời khẳng định cho ngày hôm nay và đi vào tĩnh lặng. Ở đây bạn phải áp dụng quyền lực của tâm trí bạn. Ở đây bạn không cố bất kỳ điều gì lừa dối hay bất kỳ điều gì không có thật. Bạn đang để cho tâm trí bạn đi vào trạng thái tự nhiên của nó, vào trạng thái bình an.

Bài thực hành 110: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Mỗi tiếng.

Bước 111

Hôm nay tôi sẽ thanh thản.

Ngày hôm nay hãy thanh thản khi biết rằng Tri Thức đang ở với bạn, biết rằng những Người Thầy Cô của bạn đang ở với bạn và biết rằng Gia Đình Thánh Linh của bạn đang ở với bạn. Đừng để sự căng thẳng hay gánh nặng lo âu kéo bạn khỏi bài thực hành hôm nay của bạn.

Trong ngày hôm nay, hãy thực tập vào mỗi tiếng, nhắc nhở bản thân thanh thản, bởi vì Tri Thức là người dẫn đường của bạn ngay lúc này. Nếu nó không lo lắng, bạn không cần phải lo lắng. Hãy giải thoát bản thân bạn khỏi bận tâm thường lệ, khỏi xiềng xích thường lệ. Hãy củng cố quyết tâm của bạn để làm việc này và nó dần sẽ trở nên dễ hơn. Rồi nó sẽ tự nhiên xảy ra. Tâm trí của bạn có những thói quen suy nghĩ. Chúng chỉ có vậy thôi. Khi chúng được thay thế bởi những thói quen mới, Tri Thức sẽ bắt đầu toả sáng qua những cấu trúc bạn đã đặt lên trên nó. Ở đây Tri Thức sẽ bắt đầu toả sáng, để dẫn dắt hành động của bạn, để dẫn bạn đến sự sáng suốt và khám phá quan trọng và để trao cho bạn một sức mạnh và sự chắc chắn lớn lao hơn bạn từng biết.

Do đó, trong những lần thực tập mỗi tiếng của bạn, hãy sử dụng kỷ luật bản thân của bạn cho lợi ích của bạn. Trong hai lần thực tập thiền của bạn, luôn rất tỉnh táo nhưng với một tâm trí tĩnh lặng.

Bài thực hành 111: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Mỗi tiếng.

Bước 112

Ôn Tập

Cho bài ôn tập hôm nay của bạn, chúng ta sẽ làm khác một chút. Vào mỗi tiếng hãy nhắc bản thân bạn nhớ về Tri Thức. Hãy lập lại cho bản thân, “Tôi sẽ nhớ về Tri Thức. Tôi sẽ nhớ về Tri Thức,” xuyên suốt ngày hôm nay hãy nhớ rằng bạn chưa biết Tri Thức là gì, nhưng yên trí rằng nó đang ở với bạn. Nó được sinh ra từ Chúa. Nó là Ý Muốn của Chúa bên trong bạn. Nó là Bản Thân Thật của bạn. Do đó, bạn học cách đi theo điều vĩ đại. Bên trong trạng thái có giới hạn của bạn, bạn tiếp cận với điều không có giới hạn. Do đó, bạn trở thành cầu nối với Tri Thức ngày hôm nay.

Do đó, mỗi tiếng ngày hôm nay hãy lập lại rằng bạn sẽ nhớ về Tri Thức. Đừng quên về bài thực tập ngày hôm nay của bạn để bạn có thể củng cố và trao quyền lực cho bản thân.

Bài thực hành 112: Mỗi tiếng.

Bước 113

Tôi sẽ không bị thuyết phục bởi người khác.

Bất kỳ tâm trí nào kiên quyết hơn bạn cũng có thể thuyết phục bạn và bao trùm ảnh hưởng lên bạn. Không có gì quá bí ẩn về việc này. Nó đơn giản là kết quả của việc một tâm trí có tập trung hơn tâm trí khác. Các tâm trí có các mức độ ảnh hưởng tương đối lên nhau, tuỳ theo sự tập trung của chúng và tuỳ theo kiểu ảnh hưởng chúng áp dụng. Hãy để Tri Thức thuyết phục bạn, bởi vì đó là sự vĩ đại bạn đang mang theo. Đừng để ý kiến hay ý muốn của người khác thuyết phục bạn. Hãy chỉ để Tri Thức của họ ảnh hưởng bạn, bởi vì chỉ có điều này có thể ảnh hưởng Tri Thức của bạn. Điều này sẽ khá khác biệt so với cảm giác bị thống trị, bị thao túng hay bị thuyết phục bởi người khác.

Do đó, hãy tách biệt bản thân. Hãy đi theo Tri Thức. Nếu người khác kích thích Tri Thức của bạn, thì hãy chú ý đến người đó để bạn có thể học về quyền lực thật của sự thuyết phục. Nhưng, đừng để những sự thuyết phục của thế giới này – những bất bình của nó, những lý tưởng yêu dấu của nó, đạo lý của nó, những đòi hỏi của nó hay những thoả thuận của nó – ảnh hưởng bạn, bởi vì bạn đang đi theo Tri Thức, và bạn không cần phải đi theo những sự thuyết phục của thế giới.

Hãy nhắc nhở bản thân về ý tưởng của ngày hôm nay vào mỗi tiếng và thực tập tĩnh lặng một cách sâu sắc trong hai lần thực hành thiền hôm nay của bạn. Chỉ để Tri Thức thuyết phục bạn, bởi vì đây là điều duy nhất mà bạn cần đi theo trong thế giới.

Bài thực hành 113: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Mỗi tiếng.

Bước 114

Những người bạn chân thật của tôi đang ở với tôi. Tôi không cô độc.

Làm sao bạn có thể cô độc khi những người Thầy Cô của bạn đang ở với bạn? Người bạn chân thật nào hơn mà bạn có thể có ngoài người thầy hoặc cô đang ở với Tri Thức của bạn? Những mối quan hệ này không được sinh ra từ thế giới này. Chúng đã được tạo ra từ bên ngoài thế giới, và chúng tồn tại để phục vụ bạn ngay lúc này. Bạn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của những người đang ở với bạn khi tâm trí của bạn lắng xuống. Khi bạn ngừng bận tâm với những ước muốn và nỗi sợ cháy bỏng của bạn, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện rất thanh nhã, rất nhẹ nhàng và rất đảm bảo này.

Vào mỗi tiếng ngày hôm nay, hãy nhắc nhở bản thân rằng những người bạn của bạn đang ở với bạn. Trong hai lần thực hành sâu của bạn, hãy để tâm trí của bạn nhận lãnh sự hiện diện của họ để bạn có thể hiểu được bản chất thật của mối quan hệ trong thế giới. Với thực tập, hiểu biết này sẽ trở nên quá mạnh mẽ đến nỗi mà bạn sẽ có thể nhận lãnh ý tưởng, sự động viên và việc chỉnh sửa từ những người hiệu lực hơn bạn, những người tồn tại để phục vụ bạn trong chức năng thật của bạn trong thế giới. Họ là những người khai tâm bạn vào trong Tri Thức, và họ đang có mối quan hệ với Tri Thức của bạn, bởi vì Tri Thức của bạn chứa đựng những mối quan hệ chân thật của bạn với tất cả sự sống.

Bài thực hành 114: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Mỗi tiếng.

Bước 115

Ngày hôm nay tôi sẽ lắng nghe quyền lực của Tri Thức.

Ngày hôm nay hãy lắng nghe quyền lực của Tri Thức. Nó đòi hỏi sự chú ý của bạn. Nó đòi hỏi khao khát của bạn. Nó đòi hỏi việc từ bỏ những điều làm bạn bận tâm và lo lắng, những điều bạn không thể tự giải quyết. Hãy lắng nghe Tri Thức ngày hôm nay để nó có thể an ủi bạn và ở bên bạn. Trong sự yên lặng của nó, bạn cũng sẽ tìm thấy sự đảm bảo và tự tin. Bởi vì nếu Tri Thức yên lặng, bạn không cần phải căng thẳng về cuộc sống của bạn, và nếu Tri Thức nói, bạn chỉ cần làm theo để bạn có thể học về quyền lực của Tri Thức cho bạn.

Bạn trở nên tĩnh lặng bởi vì Tri Thức tĩnh lặng. Bạn trở nên có khả năng hành động bởi vì Tri Thức có khả năng hành động. Bạn học cách nói đơn giản bởi vì Tri Thức nói đơn giản. Bạn học cách thanh thản bởi vì Tri Thức thanh thản. Bạn học cách trao ban bởi vì Tri Thức trao ban. Để kết nối bạn lại trong mối quan hệ với Tri Thức của bạn mà bạn đang tham gia vào chương trình phát triển này.

Vào mỗi tiếng ngày hôm nay, hãy nhắc nhở bản thân để lắng nghe Tri Thức và giành giây lát để làm việc này trong bất kỳ hoàn cảnh nào bạn ở trong. Việc làm đầu tiên của bạn trong việc lắng nghe là việc tĩnh lặng. Hãy thực hành điều này một cách sâu sắc hơn trong hai lần thực tập thiền hôm nay của bạn, khi bạn thực tập việc tĩnh lặng và việc nhận lãnh bởi vì bạn mong muốn lắng nghe Tri Thức ngày hôm nay.

Bài thực hành 115: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Mỗi tiếng.

Bước 116

Hôm nay tôi sẽ kiên nhẫn với Tri Thức.

Hãy kiên nhẫn với Tri Thức để bạn có thể đi theo Tri Thức. Tri Thức tĩnh lặng hơn nhiều so với bạn. Nó quyền lực hơn nhiều so với bạn. Nó chắc chắn hơn nhiều so với bạn, và tất cả những hành động của nó là sâu sắc và có ý nghĩa. Chỉ có sự đối lập giữa bạn và Tri Thức bởi vì bạn sống trong cái tôi mà bạn đã tự tạo ra cho bản thân, và bạn đã tạm thời mất liên lạc của bạn với Tri Thức. Nhưng Tri Thức ở bên bạn, bởi vì bạn không bao giờ có thể rời khỏi nó. Nó sẽ luôn ở đó để cứu rỗi bạn, để giải cứu bạn và để giành lại bạn cho nó, bởi vì nó là Bản Chất Thật của bạn. Đừng để những niềm tin và những giả định giả vờ là Tri Thức. Hãy để tâm trí của bạn ngày càng trở nên yên lặng và tĩnh lặng khi bạn làm việc của ngày hôm nay.

Hãy lập lại ý nghĩ này vào mỗi tiếng và trong hai lần thực hành thiền sâu của bạn, hãy để bản thân tiến vào sự tĩnh lặng và sự chắc chắn mà Tri Thức nắm giữ cho bạn. Bằng cách này, tâm trí của bạn sẽ cộng hưởng với Tâm Trí của vũ trụ và bạn sẽ bắt đầu giành lại những khả năng cổ đại và những ký ức cổ đại của bạn. Ở đây ý tưởng về Gia Đình Thánh Linh sẽ bắt đầu có ý nghĩa cho bạn, và bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng bạn đã đến trong thế giới để phục vụ.

Bài thực hành 116: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Mỗi tiếng.

Bước 117

Tốt hơn để đơn giản còn hơn là nghèo khó.

Sự đơn giản cho phép bạn tiếp cận cuộc sống và tận hưởng lợi ích của nó trong từng giây phút. Sự phức tạp là một trạng thái tách rời bản thân khiến bạn không thể tận hưởng cuộc sống và nhận biết vai trò của bạn trong đó. Đây là nguồn gốc của mọi sự nghèo khó to lớn, bởi vì không có thành tựu trần gian hay vật sở hữu trần gian nào có thể xua đuổi cảm giác cô lập và sự cùng cực đi kèm sự tách rời như vậy.

Do đó, ngày hôm nay hãy thực tập tĩnh lặng sâu sắc hơn trước kia để bạn có thể trải nghiệm được quyền lực của Tri Thức đang ở với bạn. Hãy để bản thân bạn đơn giản, bởi vì trong sự đơn giản tất cả mọi thứ có thể được trao cho bạn. Nếu bạn đang nghĩ bản thân mình là phức tạp, hoặc những vấn đề của bạn là phức tạp, đó là bởi vì bạn đang nhìn bản thân và những vấn đề của bạn không với Tri Thức và do đó bị lạc trong đánh giá của bạn. Ở đây bạn đang lẫn lộn giữa những điều có giá trị to lớn với những điều có giá trị nhỏ hơn, những điều có ưu tiên với những điều ít ưu tiên hơn. Sự thật phải luôn đem đến sự đơn giản, bởi vì sự đơn giản đem đến giải pháp và hiểu biết chính xác và thiết lập bình an và niềm tin trong những người có thể nhận lãnh nó.

Hãy thực tập một cách sâu sắc ngày hôm nay. Hãy lập lại ý nghĩ của ngày hôm nay vào mỗi tiếng, và trong hai lần thực hành thiền sâu của bạn, hãy nhắc nhở bản thân rằng Tri Thức đang ở với bạn và rồi tiến vào tĩnh lặng. Hãy để bản thân đơn giản và tin rằng Tri Thức sẽ dẫn dắt bạn trong mọi hướng.

Bài thực hành 117: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Mỗi tiếng.

Bước 118

Tôi sẽ không né tránh thế giới ngày hôm nay.

Không cần phải né tránh thế giới bởi vì thế giới không thể thống trị bạn khi bạn đang ở với Tri Thức. Khi bạn đang ở với Tri Thức, bạn đang ở đây để phục vụ thế giới. Do đó, thế giới không còn là nhà tù nữa. Nó không là cội nguồn mãi mãi của sự bất an và thất vọng. Nó đưa cho bạn cơ hội để trao tặng và cơ hội để thiết lập lại hiểu biết thật sự của bạn. Đừng tìm cách lánh nạn trong những điều tâm linh, bởi vì mục đích của bạn là để trao tặng cho thế giới. Hãy để thế giới là như chính nó, và việc chỉ trích nó của bạn sẽ không quay lại để ám ảnh bạn. Bởi vì khi không có chỉ trích, chỉ có cơ hội để trao tặng. Điều này sẽ sử dụng Tri Thức của bạn, điều sẽ tự nó trao tặng, và bạn sẽ là phương tiện cho việc trao tặng của nó.

Bây giờ hãy suy nghĩ về điều này. Trong hai lần thực hành của bạn, hãy để bản thân trải nghiệm sự hiện diện của Tri Thức trong cuộc sống của bạn. Đừng đòi hỏi điều gì từ nó. Đừng hỏi gì nó. Chỉ để bản thân bạn trải nghiệm nó, bởi vì với điều này tất cả những gì bạn tìm kiếm sẽ trở về với bạn một cách tự nhiên mà không cần nỗ lực của bạn. Sử dụng việc kỷ luật bản thân chỉ để hướng tâm trí của bạn theo đúng hướng. Khi nó được kết nối tốt, nó sẽ tự quay về với Tri Thức. Bởi vì đó là đích đến của nó, đó là tình yêu của nó, đó là người đồng hành thật của nó và đó là giao phối thật của nó trong cuộc sống.

Bài thực hành 118: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 119

Ôn Tập

Trong bài ôn tập đặc biệt này, hãy ôn lại hai tuần thực tập trước, ôn lại mỗi hướng dẫn và nhớ lại mỗi ngày thực hành. Hãy ráng nhớ lại bạn đã suy nghĩ nghiêm túc bao nhiêu về bài thực hành của mỗi ngày và bạn đã sử dụng bài thực hành đó tốt bao nhiêu. Đừng nghĩ rằng bạn có thể than phiền có lý về sự chuẩn bị này ngoại trừ khi bạn đang sử dụng nó ở mức độ tối đa. Vai trò của bạn ở đây là chỉ để đi theo những bước như chúng được trao ban và không để thay đổi chúng dựa theo ưu tiên của bạn. Bằng cách này, bạn đặt bản thân trong vị trí để nhận lãnh, chính là vị trí mà bạn cần đạt được cho bản thân ngay lúc này.

Trong hai lần thực hành lâu hôm nay của bạn, mỗi lần dành cho một tuần thực hành, hãy ôn lại hai tuần trước. Cố gắng rất tốt với bản thân, nhưng hãy nhận biết khi bạn chưa đạt được yêu cầu và đừng lừa dối bản thân về mặt này. Hãy tận tâm để làm sâu đậm hơn việc thực hành của bạn và quyết tâm của bạn, hãy nhắc nhở bản thân về sự đơn giản của cuộc đời bạn và giá trị chân thật đang được trao cho bạn. Bằng cách này, bạn sẽ học một cách mới để sống. Bạn sẽ học cách nhận lãnh và cách trao tặng, và cuộc sống của bạn sẽ không có bóng tối của sự phức tạp. Bởi vì sự đơn giản phải luôn là của ánh sáng; nó phải luôn là của điều tốt.

Do đó, hãy trao bản thân cho bài ôn tập này để bạn có thể hiểu cách bạn học. Những bài Ôn Tập này sẽ chỉ cho bạn khả năng học của riêng bạn và khuynh hướng học của riêng bạn. Chúng sẽ dạy cho bạn những điều cần thiết mà bạn sẽ cần biết trong tương lai khi bạn sẽ có thể giúp những người khác học.

Bài thực hành 119: Hai lần thực hành lâu.

Bước 120

Tôi sẽ nhớ đến Tri Thức của tôi ngày hôm nay.

Hãy nhớ đến Tri Thức của bạn ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng nó đang ở với bạn mặc cho bạn đi đâu hay bạn đang làm gì. Hãy nhớ rằng nó được trao cho bạn để phục vụ bạn, để nuôi dưỡng bạn và cũng để nâng bạn lên cao. Hãy nhớ rằng bạn không cần phải bực bội với thế giới bởi vì bạn có thể chấp nhận thế giới như chính nó. Hãy nhớ rằng bạn chấp nhận thế giới như chính nó để bạn sẽ có thể đưa cho nó, bởi vì thế giới đang phát triển khi bạn đang phát triển. Hãy nhớ rằng Tri Thức đang ở với bạn, và bạn chỉ cần ở với Tri Thức để nhận biết toàn thể ảnh hưởng của nó.

Hãy nhắc nhở bản thân mỗi tiếng ngày hôm nay rằng Tri Thức đang ở với bạn và dành giây lát để suy nghĩ về điều này. Đừng để những cảm xúc dữ dội hay sự trầm cảm nặng phủ bóng tối trên bài thực hành của bạn, bởi vì bài thực hành của bạn vĩ đại hơn trạng thái cảm xúc của bạn, điều thay đổi như ngọn gió và đám mây nhưng không thể che phủ vũ trụ bên trên chúng.

Do đó, hãy nhận ra sự bé nhỏ của trạng thái cảm xúc của bạn và sự vĩ đại của Tri Thức. Bằng cách này, Tri Thức sẽ cân bằng trạng thái cảm xúc của bạn và sẽ tiếc lộ cho bạn cội nguồn của cảm xúc của riêng bạn, điều chính là cội nguồn của biểu hiện của bạn trong thế giới. Đây là bí ẩn của cuộc sống mà bạn bây giờ đang học để khám phá.

Bài thực hành 120: Mỗi tiếng.

Bước 121

Ngày hôm nay tôi tự do để cho đi.

Bạn tự do để cho đi ngày hôm nay bởi vì cuộc sống của bạn đang trở nên đơn giản và những nhu cầu của bạn đang được đáp ứng. Điều này giải phóng bạn để cho đi, bởi vì khi bạn đã nhận lãnh, bạn sẽ chỉ muốn cho đi.

Bạn sẽ có một bài thực hành đặc biệt hai lần ngày hôm nay khi bạn nghĩ về người nào đó với nhu cầu và rồi trao cho người đó một phẩm chất mà bạn mong muốn nhận lãnh cho bản thân. Hãy gửi cho người đó phẩm chất đó. Hãy gửi cho người đó tình yêu hay sức mạnh hay niềm tin hay sự động viên hay sự quyết tâm hay sự dâng nộp hay sự chấp nhận hay sự rèn luyện bản thân – bất kỳ điều gì người đó cần để đem đến giải pháp trong cuộc sống của họ. Bạn tự do để cho đi điều này ngày hôm nay, bởi vì những nhu cầu của riêng bạn đang được đáp ứng.

Do đó, trong mỗi lần trong hai lần thực hành của bạn, với mắt nhắm, nghĩ về các cá nhân và trao cho họ điều bạn biết là họ cần. Đừng cố gắng giải quyết vấn đề của họ cho họ. Đừng cố gắng củng cố một kết quả ưu thích, bởi vì bạn thường không thể biết được kết quả đúng cho bất kỳ người nào khác. Nhưng bạn có thể luôn trao ban sức mạnh tính cách và củng cố năng lực tâm trí của họ. Điều này sẽ trao cho bạn cảm nhận về mục đích của riêng bạn và sẽ củng cố những phẩm chất này bên trong bản thân bạn, bởi vì bạn phải sở hữu chúng để trao ban chúng, và khi trao ban chúng bạn nhận ra rằng chúng thuộc sở hữu của bạn rồi.

Khi bạn thực hành ngày hôm nay, đừng nghi ngờ rằng điều bạn nỗ lực làm cho người khác sẽ được nhận lãnh bởi họ cho bản thân họ.

Bài thực hành 121: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 122

Ngày hôm nay tôi cho đi mà không mất gì.

Điều bạn đang được yêu cầu để cho đi chỉ có thể gia tăng khi bạn trao tặng nó. Nó không phải là một thứ vật chất mà bạn cho đi, mặc dù vật chất có thể được trao tặng cho điều tốt. Nó không phải là điều mà bạn có thể đo đếm, bởi vì bạn không thể hiểu được mức độ của nó. Bạn đang cho đi sức mạnh và sự động viên.

Ngày hôm nay trong hai lần thực hành của bạn, tiếp tục việc trao tặng của bạn cho người khác. Đây này là một hình thức cầu nguyện tích cực. Đừng nghĩ rằng quyền lực của nó không được nhận lãnh bởi những người bạn đang tập trung trên. Ngày hôm nay hãy nhớ đừng ráng quyết định kết quả cho vấn đề của họ hay cho nhu cầu của họ, nhưng chỉ động viên và trao quyền lực cho họ để tiến bước với khả năng của riêng họ. Bạn muốn kích thích Tri Thức bên trong họ khi Tri Thức đang được kích thích bên trong bạn ngay lúc này. Như vậy, việc cho đi này sẽ không có bất kỳ mong đợi gì để nhận lại, bởi vì bạn đang cho đi điều sẽ giúp người khác mạnh mẽ trong cuộc sống của họ. Bạn không ở trong vị trí để đánh giá kết quả, bởi vì kết quả của việc cho đi của bạn sẽ không được tiếc lộ cho đến sau này khi món quà đã được nhận lãnh và đã tìm thấy vị trí của nó trong người nhận. Do đó, hãy cho đi không với mong đợi và cho đi để có thể trải nghiệm quyền lực của món quà của bạn ngày hôm nay.

Bài thực hành 122: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 123

Tôi sẽ không tội nghiệp bản thân ngày hôm nay.

Làm sao bạn có thể tội nghiệp bản thân khi Tri Thức đang ở với bạn? Sự tội nghiệp chỉ củng cố một ý tưởng cũ về bản thân bạn, điều không có sự thật, không có hi vọng và không có bất kỳ nền tảng có ý nghĩa nào. Đừng tội nghiệp bản thân ngày hôm nay, bởi vì bạn không tội nghiệp. Nếu ngày hôm nay buồn hay bối rối, đó là chỉ vì bạn đã mất liên lạc với Tri Thức, điều bạn có thể thực hành ngày hôm nay để giành lại.

Khi bạn thực hành ngày hôm nay, hãy nhận ra những hình thức tinh vi của việc tội nghiệp bản thân mà bạn làm. Hãy nhận ra những hình thức tinh vi của việc thao túng người khác khi bạn cố gắng khiến họ thích hay chấp nhận bạn dựa trên cách nhìn về bản thân mà bạn đang cố đạt được. Khi bạn ở với Tri Thức, bạn không cần phải khẳng định bản thân; bạn không cần phải thể hiện bản thân; bạn không cần phải điều khiển người khác để thích hay chấp nhận bạn, bởi vì Tri Thức đang ở với bạn.

Do đó, đừng tội nghiệp bản thân, bởi vì bạn không tội nghiệp. Ngày hôm nay hãy là một học trò mới bắt đầu của Tri Thức, bởi vì điều đó không hề tội nghiệp. Một điểm quan sát vĩ đại hơn mà bạn không thể tưởng tượng nổi.

Do đó, vào mỗi tiếng, hãy lập lại ý tưởng này. Hãy cho phép nó đi vào tâm trí bạn và hãy xem xét nó trong giây phút. Trong hai lần thực hành của bạn, hãy lập lại lời khẳng định này và rồi tiến vào sự tĩnh lặng. Không người nào tội nghiệp có thể tiến vào sự tĩnh lặng, bởi vì sự tĩnh lặng là trải nghiệm của mối quan hệ sâu sắc, và sự tĩnh lặng là việc chấp nhận tình yêu sâu sắc. Ai có thể là tội nghiệp dưới những hoàn cảnh như vậy?

Bài thực hành 123: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Mỗi tiếng.

Bước 124

Ngày hôm nay tôi sẽ không giả vờ là tôi hạnh phúc.

Bạn không cần phải giả vờ rằng bạn hạnh phúc, bởi vì điều này chỉ che phủ cảm nhận tội nghiệp bản thân, khuyết đại sự lẫn lộn của bạn và làm nghiêm trọng hơn vấn đề của bạn. Hãy là bản thân ngày hôm nay, nhưng hãy quan sát bản thân, nhớ rằng Tri Thức đang ở với bạn khi bạn di chuyển đến và từ, tới và khỏi bản thân của Tri Thức. Bởi vì Tri Thức không dao động, nó là cội nguồn của sự chắc chắn, sự đồng nhất và sự ổn định cho bạn. Bởi vì nó không sợ hãi thế giới, nó là cội nguồn của sự can đảm cho bạn. Bạn không tội nghiệp, do đó bạn không cần giả vờ.

Đừng giả vờ hạnh phúc ngày hôm nay, bởi vì người nam hay nữ thật sự toại nguyên có thể phủ bất kỳ biểu hiện nào trên thế giới, nhưng bên trong biểu hiện của họ sẽ là quyền lực của Tri Thức. Đây là điều quan trọng nhất. Tri Thức không phải là một dạng hành vi. Nó là một trải nghiệm mãnh liệt với cuộc sống. Do đó, đừng cố gắng thuyết phục bản thân hay người khác với thể hiện của hành vi, bởi vì đây là không cần thiết.

Hãy lập lại lời khẳng định này vào mỗi tiếng và cảm nhận quyền lực của nó và món quà cho tự do của nó. Hãy cho phép bản thân bạn là như chính bạn ngày hôm nay. Trong hai lần thực hành thiền sâu của bạn, hãy để bản thân đi vào sự tĩnh lặng, bởi vì khi bạn không cố gắng là ai đó, bạn có thể có sự xa xỉ của sự tĩnh lặng, chính là sự xa xỉ của tình yêu.

Bài thực hành 124: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Mỗi tiếng.

Bước 125

Tôi không cần là ai đó ngày hôm nay.

Bạn đã là ai đó rồi, vậy tại sao cố gắng là ai đó? Tốt hơn để là người mà bạn đã sẵn là. Người mà bạn đã sẵn là là quyền lực của Tri Thức được đem trong phương tiện của bản chất của một cá nhân. Điều này được thiết lập rồi, và nó đang phát triển ngay lúc này. Tại sao cố gắng là điều gì đó ngày hôm nay khi bạn đã sẵn là điều gì đó? Tại sao không là chính bạn? Hãy tìm hiểu bạn là gì. Điều này đòi hỏi sự can đảm, bởi vì bạn phải liều làm thất vọng cách nhìn lý tưởng của riêng bạn về bản thân và về thế giới. Điều này cần sự can đảm bởi vì bạn phải liều việc từ bỏ sự ghét bỏ bản thân, chính là cách mà bạn tách rời bản thân khỏi cuộc sống.

Do đó, ngày hôm nay hãy là chính bạn. Hãy nhắc nhở bản thân vào mỗi tiếng. Và trong hai lần thực hành thiền hôm nay của bạn, hãy để bản thân tĩnh lặng và nhận lãnh, bởi vì bạn không cố là ai đó ngày hôm nay.

Bài thực hành 125: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Mỗi tiếng.

Bước 126

Ôn Tập

Bài ôn tập ngày hôm nay sẽ tập trung vào việc rèn luyện của tuần trước. Nó một lần nữa sẽ tập trung vào điều bạn đang học để học. Bạn đang học để hiểu được cách bạn học. Bạn đang học để hiểu được điểm mạnh của bạn và điểm yếu của bạn. Bạn đang học để hiểu được những khuynh hướng của bạn – những đặc tính trong bản thân mà bạn phải trau dồi và những đặc tính mà bạn phải chấm dứt và điều khiển một cách có ý thức. Bạn đang học để quan sát bản thân. Do đó, cuối cùng thì bạn đang học để trở nên khách quan với bản thân. Sự khách quan này là đặc biệt quan trọng, bởi vì nó cho phép bạn dùng điều đang ở đó để phục vụ bạn mà không với sự chỉ trích của bạn. Bằng cách này, phụng vụ của bạn cho bản thân trở nên ngay lập tức và có hiệu quả.

Nếu bạn có thể học để khách quan với bản thân, bạn có thể học để khách quan với thế giới. Điều này sẽ cho phép Tri Thức chiếu sáng thông qua bạn, bởi vì bạn sẽ không cố gắng biến thế giới thành điều bạn muốn nó trở thành, và bạn sẽ không cố biến bản thân thành điều bạn muốn bản thân trở thành. Đây là điểm bắt đầu của giải pháp chân thật và hạnh phúc chân thật, nhưng thậm chí vĩ đại hơn điều này, đây là điểm bắt đầu của sự đóng góp chân thật.

Trong một lần thực hành lâu hôm nay của bạn, nhớ những điều này và hãy ôn lại tuần trước. Hãy củng cố trải nghiệm về Tri Thức của bạn hôm nay bằng cách hỗ trợ những biểu hiện bên ngoài của nó và đừng nghi ngờ quyền lực của sự chuẩn bị này để đem bạn đến với Tri Thức.

Bài thực hành 126: Một lần thực hành lâu.

Bước 127

Hôm nay tôi sẽ không cốtrả thù Chúa.

Đừng cốtrả thù Chúa bằng cách là người khốn khổ, bởi vì Chúa chỉ biết bạn như một phần của Tạo Hoá. Đừng cố trả thù Chúa bằng việc khiến thế giới trở nên cùng cực, bởi vì Chúa đã tạo dựng một thế giới của vẻ đẹp và cơ hội. Đừng cố trả thù Chúa bằng cách từ chối yêu hoặc chấp nhận bản thân, bởi vì Chúa vẫn biết bạn như chính bạn. Đừng cố trả thù Chúa ngày hôm nay bằng cách huỷ hoại những mối quan hệ của bạn cho những mục tiêu ích kỷ của riêng bạn, bởi vì Chúa hiểu những mối quan hệ của bạn như chính bản thân chúng và cũng hiểu lời hứa hẹn vĩ đại của chúng. Bạn không thể trả thù Chúa. Bạn chỉ có thể làm hại bản thân bạn.

Do đó, hãy chấp nhận rằng bạn đã thua trong cuộc chiến chống lại Chúa. Trong thất bại của bạn là chiến thắng vĩ đại nhất của bạn, bởi vì Chúa chưa bao giờ mất bạn, mặc dù bạn đã tạm thời mất Chúa trong tưởng tượng của bạn. Tình yêu của bạn dành cho Chúa là quá sâu sắc đến nỗi mà bạn sợ hãi nó, bởi vì nó tượng trưng cho quyền lực vĩ đại nhất bên trong bạn mà bạn có thể sở hữu. Bạn phải học về điều này thông qua trải nghiệm trực tiếp. Do đó, đừng cốtrả thù Chúa ngày hôm nay bằng cách củng cố ý tưởng về bản thân chỉ được dựa vào sai lầm và giả thiết, bởi vì Tri Thức đang ở với bạn. Bạn là người chiến thắng hạnh phúc trong thất bại của riêng bạn.

Trong hai lần thực hành hôm nay của bạn, hãy lập lại ý tưởng này rồi cố suy nghĩ về nó. Những bài thực hành của chúng ta ngày hôm nay sẽ kết nối tâm trí trong việc khám phá và phân tích. Đây là một áp dụng có ích của tâm trí của bạn. Hãy suy nghĩ về thông điệp này và tất cả những ý tưởng của bạn xung quanh nó, và bạn sẽ bắt đầu hiểu hệ thống niềm tin hiện tại của riêng bạn. Bạn sẽ có thể hiểu điều này một cách khách quan. Rồi thì, bạn sẽ có thể hoạt động với nó, bởi vì tâm trí bịcố định trong cấu trúc nào đó cho đến khi nó được sử dụng cho những mục đích khác. Đừng chấp nhận cấu trúc này như là thực tế của bạn, bởi vì việc biểu hiện bên ngoài của tâm trí của bạn là một cấu trúc mà bạn đã đặt lên nó. Nhưng mà, bản chất và sự hài hoà thật sự bên trong của nó chỉ muốn được thể hiện. Để cho điều này xảy ra, bạn phải có một cấu trúc thích hợp trong tâm trí để giúp tâm trí thể hiện bản thân nó trong thế giới vật chất mà không bị kiềm hãm hay bóp méo. Do đó, Chúng Ta đang hoạt động đến cho điều này ngày hôm nay.

Bài thực hành 127: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 128

Những Giáo Viêncủa tôi đang ở với tôi. Tôi không cần sợ hãi.

Những Giáo Viênbên trong bạn đang ở với bạn, và bạn không cần sợ hãi. Nếu bạn có đủ niềm tin vào Tri Thức, dựa vào trải nghiệm thật, và đủ niềm tin vào sự hiện diện của những Giáo Viêncủa bạn, dựa vào trải nghiệm thật, điều này sẽ trao cho bạn sự chắc chắn và niềm tin trong cuộc sống mà sẽ chống lại tất cả nỗi sợ mà là không cần thiết. Điều này sẽ khiến tâm trí bạn bình an.

Quan tâm duy nhất rằng Tri Thức của bạn đang bị xâm phạm sẽ phát ra từ Tri Thức, và khi đó chỉ để chỉ ra rằng bạn cần phải xem xét lại hành động và ý tưởng của bạn. Tri Thức có nguyên lý tự chỉnh sửa bản thân. Đó là tại sao nó là Sự Dẫn Dắt Nội Tâm của bạn. Nếu bạn đang đi ngược lại Tri Thức của bạn, bạn sẽbất an với bản thân, và điều này sẽ đem đến sự căng thẳng. Phần lớn nỗi sợ mà bạn trải nghiệm giây phút này đến giây phút kia chỉ đơn giản là một vấn đề của tạo hoá của riêng bạn, của sự tưởng tượng tiêu cực của riêng bạn. Nhưng, do đó, có nỗi sợ được sinh ra từ việc xâm phạm Tri Thức. Điều này là sự bất an hơn là nỗi sợ, bởi vì nó ít khi mang theo nó bất kỳ hình ảnh nào, mặc dù ý tưởng có thể đến trong tâm trí bạn như một hình thức cảnh báo nếu bạn đang thử hành vi hoặc kiểu suy nghĩ nguy hiểm hay huỷ hoại.

Nỗi sợ được sinh ra từ sự tưởng tượng tiêu cực bao gồm phần lớn nỗi sợ mà bạncó. Bạn phải học cách chống lại điều này, bởi vì nó là việc sử dụng không thích hợp của tâm trí bạn. Ở đây bạn tạo ra trải nghiệm cho bản thân, trải nghiệm nó và rồi gọi nó là thực tế. Trong khi đó, bạn chưa hề có mặt cho cuộc sống. Bạn chỉ đang ở trong ảo tưởng bên trong bản thân bạn. Sự tưởng tượng tiêu cựclàm kiệt quệ bạn về cảm xúc, sức lực và tinh thần. Nó có thể được gia tăng lên tới độ cao mà nó có thể thống trị toàn bộ suy nghĩ của bạn. Bởi vì làm sao khác mà bạn có thể tách biệt trong vũ trụ ngoại trừ trong suy nghĩ của riêng bạn? Bạn thật sự không thể tách rời khỏi Chúa. Bạn thật sự không thể tách rời khỏi Tri Thức. Bạn chỉ có thể trốn trong suy nghĩ của riêng bạn và đan chúng với nhau để tạo ra một danh tính và trải nghiệm riêng biệt cho bản thân bạn mà, mặc dù khá có vẻ thật, thật sự hoàn toàn là một ảo tưởng.

Trong hai lần thực hành thiền hôm nay của bạn, một lần nữa hãy tiến vào tĩnh lặng. Ngày hôm nay sẽ không có việc suy đoán hoặc hoạt động nào cho tâm trí, bởi vì tâm trí sẽ một lần nữa nghỉ ngơi để nó có thể trải nghiệm thực tế của nó. Đừng để nỗi sợ hay sự căng thẳng cản trở bạn. Hãy nhớ rằng, đây chỉ là sự tưởng tượng tiêu cực của bạn. Chỉ có Tri Thức có thể chỉ ra nếu bạn đang làm điều gì không thích hợp, và điều đó chỉ khi đối mặt với sự kiện ngay trước mắt. Bạn sẽ thấy rằng điều này khá khác biệt so với sự tưởng tượng tiêu cực và sẽ đòi hỏi một phản hồi khác từ bạn.

Bài thực hành 128: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 129

Những Giáo Viên của tôi đang ở với tôi. Tôi sẽ ở với họ.

Những Giáo Viên của bạn đang ở với bạn. Họ không đang nói với bạn ngoại trừ trong những hoàn cảnh rất hiếm, và chỉ khi bạn có thể lắng nghe. Lâu lâu họ sẽ gửi những suy nghĩ của họ vào trong tâm trí của bạn, và bạn sẽ trải nghiệm điều này như tia lửa của cảm hứng của riêng bạn. Bạn chưa nhận thức về cách mà tâm trí của bạn được kết nối với tất cả những tâm trí khác, nhưng rồi thì bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm điều này trong bối cảnh của thế giới của riêng bạn. Biểu hiện của điều này sẽ trở nên quá hiển nhiên đến nỗi bạn sẽ tự hỏi làm sao mà bạn đã nghi ngờ nó.

Những Giáo Viên của bạn đang ở với bạn và ngày hôm nay trong hai lần thực hành lâu của bạn, hãy thực hành việc ở với họ. Bạn không cần phải xây dựng hình ảnh của họ để có thể có trải nghiệm này. Bạn không cần phải nghe tiếng nói hay thấy một khuôn mặt, bởi vì sự hiện diện của họ là đủ để trao cho bạn trải nghiệm trọn vẹn rằng bạn thật sự đang ở với nhau. Nếu bạn tĩnh lặng, thở sâu và không vẽ lên ảo tưởng – không phải ảo tưởng hạnh phúc hay ảo tưởng đầy sợ hãi – bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm điều thật sự đang ở đó. Những Giáo Viên của bạn thật sự đang ở đó. Và ngày hôm nay bạn có thể thực hành việc ở với họ.

Bài thực hành 129: Hai lần, mỗi lần 30 phút.

Bước 130

Những mối quan hệ sẽ đến với tôi khi tôi được chuẩn bị.

Tại sao lại nỗ lực cho những mối quan hệ trong thế giới khi những mối quan hệ chân thật sẽ đến với bạn khi bạn được chuẩn bị? Để hiểu được điều này, bạn phải có niềm tin vĩ đại trong quyền lực của Tri Thức bên trong bạn và bên trong người khác. Khi nhận thức này gia tăng, nền tảng cho việc cố gắng và nỗ lực đầy tuyệt vọng của bạn sẽ rơi đi, khiến bình an và thành tựu chân thật là có thể cho bạn.

Những cá nhân sẽ đến với bạn thông qua những cách thức bí ẩn bởi vì bạn đang trau dồi Tri Thức. Giống như bạn có mối quan hê với nhau trên mức độ cá nhân, bạn cũng có mối quan hệ trên mức độ Tri Thức. Chính mức độ này mà bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm, ban đầu trong nhữngmức gia tăng nhỏ. Cuối cùng, nếu bạn theo đuổi việc chuẩn bị của bạn một cách phù hợp, trải nghiệm này sẽ gia tăng và sẽ trở nên khá sâu sắc cho bạn.

Bạn không cần phải tìm kiếm mối quan hệ. Bạn chỉ cần trao bản thân cho việc chuẩn bị của bạn và tự tin rằng con người sẽ đến với bạn khi bạn cần họ. Điều này sẽ đòi hỏi rằng bạn đánh giá những nhu cầu của bạn trong sự đối lập với những mong ước của bạn. Nếu những mong ước của bạn không tượng trưng cho những nhu cầu chân thật của bạn, thì bạn sẽ lẫn lộn cuộc đời của bạn một cách kinh khủng. Bạn sẽ đặt gánh nặng lên bản thân và lên những người bạn liên kết mà điều này chỉ có thể đàn áp họ, và bạn nữa. Khi có sự đàn áp này, con người sẽ tự do để đến với bạn khi như và khibạn thật sự cần họ.

Hãy nhắc bản thân về điều này vào mỗi tiếng ngày hôm nay, và trong hai lần thực hành dài của bạn, hãy cho phép tâm trí bạn tiến vào sự nhận lãnh. Hãy cho phép bản thân bạn cảm nhận sự hiện diện của những Giáo Viên của bạn. Đừng làm trầm trọng hơn bản thân với những khao khát cho mối quan hệ và những đòi hỏi của bạn cho những cá nhân hoặc cho điều họ có thể sở hữu. Hãy tự tin ngày hôm nay rằng Tri Thức sẽ kéo tất cả những người đến với bạn như và khibạn thật sự cần họ.

Bài thực hành 130: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Thực hành mỗi tiếng.

Bước 131

Ngày hôm nay tôi sẽ tìm kiếm trải nghiệm của mục đích chân thật trong cuộc sống.

Hãy tìm kiếm trải nghiệm của mục đích chân thật. Điều này trao ban nền tảng cho tất cả những mối quan hệ có ý nghĩa. Đừng tìm kiếm những mối quan hệ bên ngoài bối cảnh này, bởi vì chúng sẽ thiếu nền tảng và, mặc dù có lẽ rất quyến rũ, sẽ là rất khó khăn cho bạn. Mặc cho bạn đang tìm kiếm hôn nhân, tình bạn to lớn hoặc người nào đó để giúp đỡ bạn trong công việc của bạn, hãy nhớ rằng Tri Thức sẽ kéo đến bạn tất cả những cá nhân như và khi bạn thật sự cần họ.

Do đó, ngày hôm nay hãy tập trung vào mục đích và không vào mối quan hệ. Trải nghiệm của bạn của mục đích càng lớn, hiểu biết của bạn về mối quan hệ càng lớn. Mặc dù bạn sẽ thấy con người đến với nhau cho vui thích và kích thích, có một thành phần vĩ đại hơn nhiều trong cuộc gặp gỡ của họ. Ít người nhận ra điều này, nhưng nó đang được trao cho bạn để nhận ra điều này thông qua thực hành và trải nghiệm. Bạn có thể chắc chắn rằng nếu bạn không đang cố nhét con người vào trong ý tưởng của riêng bạn về mục đích, thì bạn sẽ mở rộng bản thân cho trải nghiệm chân thật của mục đích. Khi bạn bắt đầu quan sát bản thân một cách khách quan, bạn sẽ bắt đầu thấy biểu hiện của ý muốn của riêng bạn đối lập với Tri Thức, và điều này sẽ là rất thiết yếu cho việc học của bạn.

Ngày hôm nay hãy nhắc nhở bản thân vào mỗi tiếng về ý định của bạn để nhận ra mục đích của bạn. Hãy để ngày hôm nay là một bước đi trong phương hướng đó – một bước đi mà sẽ tiếc kiệm cho bạn nhiều năm, một bước đi mà sẽ mãi mãi đưa bạn đến với mục đích của bạn cho Tri Thức, bởi vì Tri Thức đang kéo bạn lại. Trong hai lần thực hành sâu của bạn, hãy để Tri Thức kéo bạn lại. Hãy cảm nhận sự thu hút vĩ đại bên trong bạn, điều bạn sẽ tự nhiên cảm nhận nếu bạn không bận tâm với những điều nhỏ nhặc.

Bài thực hành 131: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Thực hành mỗi tiếng.

in the present and the future grow as well. For freedom is meant to empower you to join.

Bước 132

Hãy để tôi học cách tự do để tôi có thể tham gia.

Độc lập của bạn khỏi quá khứ – những phán xét trong quá khứ của bạn, những liên kết trong quá khứ, những nỗi đau trong quá khứ, những vết thương trong quá khứ và những khó khăn trong quá khứ – trao cho bạn độc lập trong hiện tại. Điều này không phải để củng cố sự phân ly của bạn hay để khiến nó trọn vẹn hơn, nhưng thay vào đó để giúp bạn tham gia một cách có ý nghĩa trong mối quan hệ. Hãy để đây là một hiểu biết ngầm: Bạn không thể làm gì trong thế giới không với mối quan hệ. Bạn có thể đạt được không gì cả; bạn có thể tiến bước trong không hướng nào; bạn có thể nhận ra không sự thật nào; bạn có thể đóng góp không điều gì có giá trị không với mối quan hệ. Do đó khi độc lập của bạn khỏi quá khứ gia tăng, hứa hẹn của bạn cho sự tham gia trong hiện tại và tương lai cũng gia tăng. Bởi vì tự do được có ý định để trao cho bạn quyền lực để tham gia.

Hãy nhớ ý tưởng này vào mỗi tiếng và xem xét nó trong tất cả những trải nghiệm của bạn ngày hôm nay. Trong hai lần thực hành thiền của bạn, hãy cho phép sự thu hút của Tri Thức kéo bạn sâu hơn vào trong bản thân. Hãy cho phép bản thân bạn có trải nghiệm này của tự do.

Bài thực hành 132: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Thực hành mỗi tiếng.

Bước 133

Ôn Tập

Ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn lại tuần trước của việc chuẩn bị. Hãy xem xét điều này một cách khách quan không với chỉ trích, một lần nữa hãy nhận biết những tiến triển của bạn và những giới hạn của bạn và củng cố quyết tâm của bạn. Bởi vì đó chính là khao khát của bạn cho Tri Thức mà chúng tôi muốn nuôi dưỡng cùng với khả năng của bạn. Đó chính là cách suy nghĩ đúng, hành động đúng và động lực chân thật mà sẽ tiến bước bạn một cách tự nhiên trong phương hướng bạn được có ý định đi. Mỗi bước đi tới sẽ trao cho bạn một cảm nhận vĩ đại hơn về mục đích, ý nghĩa và phương hướng trong cuộc sống và sẽ giải phóng bạn khỏi việc cố gắng giải quyết những vấn đề mà không đòi hỏi giải pháp và khỏi việc cố gắng hiểu những điều bởi vì sự sợ hãi và căng thẳng. Bạn càng bình an với bản chất của bạn, bản chất của bạn càng thể hiện sự vĩ đại mà bạn đã đem theo bạn. Do đó, bạn sẽ trở thành ánh sáng trên tất cả xung quanh bạn, và bạn sẽ ngạc nhiên về những sự kiện của cuộc sống của riêng bạn, điều bản thân nó là một phép màu.

Trong lần thực hành lâu của bạn ngày hôm nay, hãy thực hành bài ôn tập của bạn với chiều sâu và sự chân thành. Đừng để điều gì can ngăn bạn khỏi thực hành của bạn ngày hôm nay. Bài thực hành của bạn là món quà cho Chúa, bởi vì bạn trao bản thân trong thực hành của bạn, và bạn cũng nhận lãnh món quà của bạn.

Bài thực hành 133: Một lần thực hành lâu.

Bước 134

Tôi sẽ không định nghĩa mục đích của tôi cho bản thân.

Bạn không cần phải định nghĩa mục đích của bạn khi cuối cùng rồi mục đích của bạn chỉ sẽ trỗi lên và được biết bởi bạn. Đừng sống bởi những định nghĩa. Sống bằng trải nghiệm và hiểu biết. Bạn không cần phải định nghĩa mục đích của bạn, và nếu bạn cố làm điều đó, hãy luôn nhớ rằng nó chỉ là một việc làm có lợi tạm thời. Đừng trao cho nó tín nhiệm to lớn. Bằng cách này, thế giới không thể làm bạn tức giận, bởi vì thế giới có thể làm gì bạn ngoại trừ phá hoại định nghĩa của bạn về bản thân? Nếu bạn không đang sống dựa trên những định nghĩa của bạn, thế giới không thể hại bạn, bởi vì nó không thể chạm đến nơi của Tri Thức đang ở bên trong bạn. Chỉ Tri Thức có thể chạm đến Tri Thức. Chỉ Tri Thức trong người khác có thể chạm đến Tri Thức bên trong bạn. Chỉ Tri Thức bên trong bạn có thể chạm đến Tri Thức trong người khác.

Do đó, đừng định nghĩa mục đích của bạn ngày hôm nay. Đừng có định nghĩa để trải nghiệm của mục đích có thể gia tăng. Và khi nó gia tăng, nó sẽ trao cho bạn nội dung của mục đích của bạn, không với sự bóp méo hay lừa dối. Bạn sẽ không cần phải phòng vệ điều này trong thế giới, nhưng chỉ mang nó như một hòn ngọc trong trái tim bạn.

Vào mỗi tiếng hãy nhắc nhở bản thân bạn đừng định nghĩa mục đích của bạn, và bắt đầu nghĩ về cái giá của việc làm đó trong trải nghiệm quá khứ của riêng bạn. Trong hai bài thực hành thiền của bạn, hãy cho phép bản thân bạn tĩnh lặng. Vào mỗi lần thở ra, nói từ RAHN. RAHN. RAHN. Bạn chỉ cần nói từ RAHN vào mỗi lần thở ra trong bài thiền của bạn. Hãy để điều này là toàn thể chú trọng của bạn. Từ này sẽ phục vụ để kích thích Tri Thức Cổ Đại bên trong bạn và trao cho bạn sức mạnh mà bạn cần nhất ngay lúc này.

Bài thực hành 134: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 135

Tôi sẽ không định nghĩa định mệnh của tôi ngày hôm nay.

Giống như mục đích của bạn, định mệnh của bạn vẫn vượt trên định nghĩa của bạn. Bạn chỉ cần đi một bước trong phương hướng của nó để cảm nhận sự hiện diện đang gia tăng của Tri Thức trong cuộc sống của bạn. Bạn càng gần hơn với Tri Thức, bạn sẽ trải nghiệm nó nhiều hơn. Bạn càng trải nghiệm nó nhiều hơn, bạn sẽ muốn trở nên gần hơn bởi vì đây là một sự thu hút tự nhiên. Đây là tình yêu chân thật, sự thu hút của những điều giống nhau đến với nhau. Đây là điều trao cho vũ trụ tất cả ý nghĩa của nó. Đây là điều kết nối sự sống với nhau một cách trọn vẹn. Ngày hôm nay hãy tự do khỏi những định nghĩa, và cho phép tâm trí của bạn mang hình hài tự nhiên của nó. Hãy cho phép trái tim của bạn đi theo hành trình tự nhiên của nó. Hãy để Tri Thức thể hiện bản thân nó thông qua tâm trí của bạn, điều mà cấu trúc bên ngoài của nó đang trở nên rộng mở và tự do ngay lúc này.

Hãy nhắc nhở bản thân về bài thực hành của bạn vào mỗi tiếng. Trong hai lần thiền sâu hôm nay của bạn, hãy tiếp tục với bài thực tập RAHN của bạn, nói từ RAHN vào mỗi lần thở ra. Hãy cho phép bản thân bạn cảm nhận sự hiện diện của sự sống của riêng bạn, sự hiện diện của những Giáo Viên của bạn và chiều sâu của Tri Thức của riêng bạn. Hãy cho phép việc rèn luyện bản thân của bạn được áp dụng một cách có ý nghĩa ngày hôm nay, để kết nối tâm trí bạn trong cách này. Bởi vì khi tâm trí được đem đến gần với đích đến chân thật của nó, nó sẽ đáp lại một cách phù hợp và mọi thứ sẽ đi theo hành trình tự nhiên của nó. Rồi thì bạn sẽ cảm nhận rằng Ơn Phúc ở với bạn.

Bài thực hành 135: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 136

Mục đích của tôi là để giành lại Tri Thức của tôi và cho phép nó thể hiện bản thân nó trong thế giới.

Điều này sẽ trả lời những câu hỏi của bạn về mục đích của bạn. Khi bạn đi theo mục đích này, tiếng gọi của bạn trong cuộc sống – điều là một vai trò cụ thể mà bạn sẽ được hỏi để thực hiện – sẽ trỗi lên một cách tự nhiên từng bước một. Nó sẽ không đòi hỏi định nghĩa của bạn. Nó sẽ đơn giản trỗi lên, và bạn sẽ hiểu nó một cách sâu sắc hơn và trọn vẹn hơn với từng bước, bởi vì từng bước sẽ hoàn thành nó hơn nữa.

Tri Thức của bạn là mục đích của bạn. Hãy nhắc nhở bản thân về điều này vào mỗi tiếng, và hãy vui rằng câu trả lời đã được trao. Nhưng câu trả lời không chỉ là một ý tưởng. Nó là một cơ hội cho việc chuẩn bị, bởi vì tất cả mọi câu trả lời thật cho mọi câu hỏi chân thật đều là hình thức nào đó của sự chuẩn bị. Đó là sự chuẩn bị mà bạn cần và không chỉ câu trả lời. Tâm trí của bạn đầy câu trả lời rồi, và chúng đã làm gì nếu không phải cộng thêm vào gánh nặng của suy nghĩ của bạn? Do đó, hãy đi theo việc chuẩn bị được trao tặng ngày hôm nay và mỗi ngày trong chương trình của chúng tôi để bạn có thể nhận lãnh câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Mục đích của bạn là để giành lại Tri Thức của bạn, và đó là điều mà chúng ta sẽ thực hiện ngày hôm nay.

Một lần nữa, hãy nhắc nhở bản thân về câu khẳng định của bạn vào mỗi tiếng. Suy nghĩ về nó xuyên suốt ngày hôm nay để nó có thể là trọng tâm duy nhất của hiểu biết của bạn ngày hôm nay. Trong hai lần thực hành thiền của bạn, tiếp tục lập lại từ RAHN, điều sẽ kích thích Tri Thức Cổ Đại bên trong bạn. Bạn không cần phải hiểu công hiệu của thực hành này để nhận lãnh trọn vẹn hiệu quả của nó. Để nhận lãnh trọn vẹn hiệu quả của nó bạn chỉ cần thực hành nó như nó được trao ban.

Bài thực hành 136: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 137

Tôi sẽ chấp nhận bí ẩn của cuộc đời tôi.

Cuộc đời bạn là một bí ẩn. Nguồn gốc của bạn, mục đích của bạn ở đây và đích đến của bạn khi bạn ra đi là rất bí ẩn. Chúng chỉ có thể được trải nghiệm để được hiểu. Làm sao mà bạn, ngay lúc này, hiểu được bí ẩn của cuộc đời bạn? Bạn sẽ phải ở lúc cuối của cuộc đời bạn để hiểu điều gì đã diễn ra trước giờ, và bạn không đang ở lúc cuối của cuộc đời bạn trong thế giới. Bạn sẽ phải nhìn thế giới từ Quê Hương Cổ Đại của bạn để hiểu được ý nghĩa thật của thế giới. Bạn đang ở trong thế giới ngay lúc này, do đó bạn phải có mặt với thế giới. Nhưng, bí ẩn này có thể được trải nghiệm và phải được trải nghiệm. Bạn không thể hiểu được nó ngay giây phút này, nhưng trong giây phút này bạn có thể trải nghiệm nó một cách trọn vẹn. Trong trải nghiệm này, nó sẽ đưa cho bạn tất cả những điều mà bạn cần ngay lúc này để đi bước đi thiết yếu mà đang chờ để bạn thực hiện.

Do đó, đừng làm nặng gánh tâm trí của bạn với đòi hỏi cho hiểu biết, bởi vì bạn sẽ tìm kiếm điều bất khả thi và sẽ chỉ làm bản thân bối rối và cộng vào gánh nặng của suy nghĩ của bạn. Tốt hơn là, hãy trao bản thân bạn cho việc trải nghiệm bí ẩn của cuộc đời bạn với sự kinh ngạc và cảm kích rằng thế giới vĩ đại hơn nhiều so với điều mà những cảm quan của bạn đã báo cáo trước giờ và rằng cuộc đời bạn vĩ đại hơn nhiều so với điều mà phán xét của bạn đã quyết định.

Hãy lập lại ý tưởng này vào mỗi tiếng và thực tập bài thiền RAHN của bạn hai lần ngày hôm nay với chiều sâu và sự chân thành vĩ đại. Hãy cho phép bài thực tập của bạn ngày hôm này khẳng định lại sự cam kết của bạn cho Tri Thức, bởi vì bạn chỉ cần đi theo những bước đi như chúng được trao ban.

Bài thực hành 137: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 138

Tôi chỉ cần đi theo những bước như chúng được trao ban.

Chân lý của điều này là cực kỳ hiển nhiên, nếu bạn suy nghĩ về nhiều điều mà bạn đã học bằng cách đơn giản đi theo những bước trong việc chuẩn bị. Không tham gia và không cố gắng hiểu là hoàn toàn không có kết quả, cực kỳ chán nản và không có bất kỳ kiểu nào của một kết quả hạnh phúc hay toại nguyện. Chúng tôi đang chuẩn bị bạn để tham gia trong cuộc sống, không phải để phán xét nó, bởi vì cuộc sống sẽ chứa đựng một lời hứa hẹn vĩ đại hơn những phán xét của bạn có thể tiếc lộ. Hiểu biết của bạn được sinh ra từ việc tham gia và là kết quả của việc tham gia. Do đó, hãy học để tham gia và rồi để hiểu, bởi vì đây là trình tự thật của sự việc.

Ngày hôm nay hãy nhớ những thực tập mỗi tiếng của bạn và cho phép hai lần thiền của bạn trong tĩnh lặng trở nên sâu hơn. Hãy để không suy nghĩ nào của sự sợ hãi, căng thẳng hay sự nghi ngờ bản thân can ngăn bạn khỏi hoạt động vĩ đại của bạn. Khả năng của bạn để thực tập mặc cho trạng thái cảm xúc của bạn thể hiện rằng sự hiện diện của Tri Thức ở bên trong bạn, bởi vì Tri Thức vượt trên tất cả mọi trạng thái cảm xúc và không bị xiềng xích bởi chúng. Nếu bạn muốn thấy những vì sao, bạn phải nhìn qua những đám mây. Nỗi sợ của bạn là gì nếu không phải là những đám mây bay qua tâm trí của bạn? Chúng chỉ có thể thay đổi đặc tính của bề mặt của tâm trí của bạn, nhưng chiều sâu của tâm trí của bạn vẫn vĩnh viễn không bị thay đổi.

Bài thực hành 138: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 139

Tôi đã đến thế giới để phục vụ.

Bạn đã đến thế giới để phục vụ, nhưng trước tiên bạn phải nhận lãnh. Đầu tiên, bạn phải quên đi điều bạn đã dạy cho bản thân để bạn có thể giành lại điều mà bạn đã đem theo bạn. Việc chuẩn bị này là thiết yếu cho thành công của bạn và cũng cho hạnh phúc của bạn. Đừng nghĩ rằng chỉ thông qua hiểu biết mà bạn sẽ có thể nhận biết và trao những món quà thật sự của bạn. Sự tham gia của bạn là sự chuẩn bị của bạn, bởi vì bạn đang được chuẩn bị để tham gia trong cuộc sống. Do đó, chúng tôi kéo bạn ngày càng nhiều hơn vào trong bí ẩn của cuộc sống và biểu hiện của cuộc sống. Bằng cách này, bạn sẽ có thể đối xử  bí ẩn như bí ẩn với sự kinh ngạc và bạn sẽ có thể đối xử biểu hiện của cuộc sống một cách thực tiễn và với sự khách quan. Với điều này, bạn sẽ có thể là cầu nối từ Quê Hương Cổ Đại của bạn với thế giới hữu hình. Qua cây cầu này Minh Triết của Tri Thức có thể biểu hiện bản thân nó, và bạn có thể tìm thấy sự toại nguyện vĩ đại nhất của bạn.

Hãy thực tập bài thiền RAHN của bạn hai lần ngày hôm nay với chiều sâu và sự tập trung vĩ đại, và hãy nhớ ý tưởng của bạn vào mỗi tiếng để bạn có thể sử dụng mọi sự kiện diễn ra ngày hôm nay cho bản thân.

Bài thực hành 139: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập mỗi tiếng.

Bước 140

Ôn Tập

Ngày hôm nay bạn hoàn thành hai mươi tuần thực tập. Bạn đã đi tới xa như vậy, và từ đây bạn sẽ tiến bước với sức mạnh và sự chắc chắn lớn lao hơn, bởi vì Tri Thức sẽ bắt đầu dẫn dắt bạn và ngày càng thúc đẩy bạn khi bạn trở nên chú ý với nó. Bạn muốn là người hầu và Bậc Thầy cùng lúc bởi vì người hầu ở trong bạn và Bậc Thầy ở trong bạn. Bản thân bạn không phải là Bậc Thầy, nhưng Bậc Thầy ở trong bạn. Bản thân bạn là người hầu, nhưng bạn ở trong mối quan hệ với Bậc Thầy, và do đó sự thống nhất của bạn là hoàn tất. Do đó, mọi khía cạnh của bản thân bạn tìm thấy vị trí đúng của chúng. Mọi thứ được đưa vào trong trình tự và sự hài hoà với một mục đích và một mục tiêu. Cuộc sống của bạn là đơn giản bởi vì nó đang ở trong sự hài hoà và trong cân bằng. Tri Thức sẽ chỉ ra mọi điều mà phải được làm cho bạn – về thể xác, cảm xúc và tinh thần  – để phát triển sự cân bằng này và để gìn giữ nó trong những hoàn cảnh hiện tại của bạn. Đừng nghĩ rằng bất kỳ khía cạnh thiết yếu nào sẽ bị bỏ qua hay không được thực hiện.

Chúc mừng thành tựu của bạn tới giờ. Hãy ôn lại sáu ngày thực tập trước và đánh giá hiểu biết của bạn về sự tiến triển của bạn một cách thích hợp. Hãy cho phép bản thân bạn là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức để bạn có thể nhận lãnh nhiều nhất. Bạn sẽ tiến bước từ đây với sự chắc chắc và tốc độ vĩ đại hơn và cũng với sự tham gia vĩ đại hơn khi bạn học để sử dụng mọi thứ cho lợi ích của bạn.

Bài thực hành 140: Một lần thực tập lâu.

Bước 141

Tôi sẽ tự tin ngày hôm nay.

Ngày hôm nay hãy tự tin rằng bạn đang ở trong sự chuẩn bị trên con đường đến Tri Thức. Hãy tự tin ngày hôm nay rằng Tri Thức ở với bạn và ở bên bạn và rằng bạn ngay lúc này đang học từng bước một để nhận lãnh ơn phúc của nó, sự chắc chắn của nó và phương hướng của nó. Hãy tự tin ngày hôm nay rằng bạn được sinh ra bởi tình yêu của Chúa và rằng cuộc sống của bạn trong thế giới này, cuộc viếng thăm ngắn ở đây, chỉ là một cơ hội để thiết lập lại danh tính thật sự của bạn ở nơi mà nó đã bị quên lãng. Hãy tự tin ngày hôm nay rằng những nỗ lực mà bạn đang làm ngay lúc này cho lợi ích bản thân sẽ dẫn bạn đến mục tiêu vĩ đại mà bạn đã đến đây để tìm bởi vì sự chuẩn bị này đến từ Quê Hương Cổ Đại của bạn để phục vụ bạn khi bạn ở trong thế giới, bởi vì bạn đã đến thế giới để phục vụ.

Hãy lập lại lời khẳng định này vào mỗi tiếng và xem xét nó dưới mọi điều xảy ra ngày hôm nay. Trong hai lần thực hành lâu hơn của bạn, hãy lập lại câu nói này và rồi cho phép bản thân bạn tiến vào sự bình an và tĩnh lặng. Hãy cho phép sự tự tin của bạn xua tan nỗi sợ, sự nghi nghờ và căng thẳng. Hãy hỗ trợ những nỗ lực của bạn ngày hôm nay, bởi vì chúng đòi hỏi sự hỗ trợ của bạn cho sự chắc chắn vĩ đại hơn mà bạn đang học để nhận lãnh ngay lúc này.

Bài thực hành 141: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành vào mỗi tiếng.

Bước 142

Tôi sẽ kiên định ngày hôm nay.

Hãy thực hành một cách kiên định ngày hôm nay bất kể điều gì đang xảy ra bên trong bạn hay bên ngoài. Sự kiên định này tượng trưng cho một Quyền Lực Vĩ Đại hơn bên trong bạn. Sự kiên định này sẽ trao cho bạn sự chắc chắn và ổn định khi đối mặt với mọi xáo trộn, khi đối mặt với mọi sự kiện bên ngoài và khi đối mặt với mọi trạng thái cảm xúc bên trong bạn. Sự kiên định này sẽ ổn định và cân bằng bạn và rồi sẽ đem mọi thứ vào trong trình tự đúng bên trong bạn. Bạn thực tập sự kiên định để bạn có thể học nó và trải nghiệm nó. Và khi bạn làm điều này, nó sẽ trao tặng bạn quyền lực mà bạn sẽ cần để là một người đóng góp trong thế giới này.

Do đó, ngày hôm nay hãy thực tập một cách kiên định. Thực tập vào mỗi tiếng, nhắc nhở bản thân để kiên định. Trong hai lần thiền của bạn, hãy thực tập việc giữ tâm trí của bạn vững chắc và tập trung, cho phép nó lắng xuống vào trong bản thân nó để nó có thể trải nghiệm bản chất riêng của nó. Đừng kiềm nén điều gì đang xảy ra bên trong bạn. Đừng điều khiển điều gì đang xảy ra bên ngoài. Chỉ đơn giản giữ sự kiên định, và mọi thứ sẽ tìm thấy cân bằng đúng và mối quan hệ với điều này. Do đó, bạn đang mang Tri Thức vào trong thế giới, bởi vì Tri Thức là hoàn toàn kiên định. Điều này sẽ khiến bạn là một người của sự hiện diện và quyền lực vĩ đại. Những người khác rồi sẽ đến để trải nghiệm sự kiên định của bạn khi nó được hoàn toàn nhận lãnh bởi bạn và được phát triển hoàn toàn. Họ sẽ tìm thấy nơi nương tựa trong sự kiên định của bạn, và điều này cũng sẽ nhắc nhở họ về mục đích của họ, điều đang chờ để được khám phá.

Bài thực hành 142: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành vào mỗi tiếng.

Bước 143

Ngày hôm nay tôi sẽ tĩnh lặng.

Hãy tĩnh lặng ngày hôm nay trong hai lần thực tập thiền của bạn để bạn có thể nhận lãnh sự hiện diện của Tri Thức bên trong bạn. Hãy dành giây phút tĩnh lặng trong lần thực hành mỗi tiếng của bạn để bạn có thể nhận biết nơi bạn đang đi và điều bạn đang làm. Bằng cách này, bạn có thể tiếp cận với khía cạnh vĩ đại hơn của tâm trí để nó có thể phục vụ bạn vào mỗi tiếng để bạn có thể đem nó vào trong thế giới. Hãy tĩnh lặng ngày hôm nay để bạn có thể quan sát thế giới. Hãy tĩnh lặng ngày hôm nay để bạn có thể nhìn thấy thế giới. Hãy tĩnh lặng ngày hôm nay để bạn có thể nghe thế giới. Thực hiện vai trò hằng ngày của bạn, nhưng hãy tĩnh lặng bên trong bản thân bạn. Bằng cách này, Tri Thức sẽ bộc lộ bản thân nó và rồi sẽ bắt đầu dẫn dắt bạn như nó được định để làm.

Bài thực hành 143: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành vào mỗi tiếng.

Bước 144

Tôi sẽ tôn vinh bản thân ngày hôm nay.

Hãy tôn vinh bản thân vì di sản của bạn, vì định mệnh của bạn và vì mục đích của bạn. Hãy tôn vinh bản thân bởi vì cuộc sống tôn vinh bạn. Hãy tôn vinh bản thân bởi vì Chúa được tôn vinh trong Tạo Hoá của Chúa trong bạn. Điều này che mờ mọi đánh giá mà bạn đã đặt ra trên bản thân. Điều này vĩ đại hơn bất kỳ chỉ trích nào mà bạn đã khai chiến chống lại bản thân. Điều này vĩ đại hơn bất kỳ niềm tự hào nào mà bạn đã sử dụng để bù lại nỗi đau của bạn.

Trong sự đơn giản và khiêm nhường hãy nhắc nhở bản thân vào mỗi tiếng để tôn vinh bản thân. Trong hai lần thực tập sâu hơn của bạn ngày hôm nay, hãy cho phép bản thân trải nghiệm sự hiện diện của Tri Thức, bởi vì điều này tôn vinh bạn và cũng tôn vinh Tri Thức. Hãy tôn vinh bản thân ngày hôm nay để Tri Thức có thể được tôn vinh, bởi vì trong thực tế bạn là Tri Thức. Đây là Bản Thân Thật của bạn, nhưng nó là một Bản Thân mà bạn chỉ đang bắt đầu giành lại ngay lúc này.

Bài thực hành 144: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành vào mỗi tiếng.

Bước 145

Tôi sẽ tôn vinh thế giới ngày hôm nay.

Hãy tôn vinh thế giới ngày hôm nay, bởi vì nó là nơi mà bạn đã đến để giành lại Tri Thức và để trao ban những món quà của nó. Do đó, thế giới trong vẻ đẹp của nó và trong sự khổ cực của nó trao tặng môi trường đúng cho bạn để hoàn thành mục đích của bạn. Hãy tôn vinh thế giới bởi vì Chúa đang ở trong thế giới tôn vinh thế giới. Hãy tôn vinh thế giới bởi vì Tri Thức đang ở trong thế giới tôn vinh thế giới. Hãy tôn vinh thế giới bởi vì không có sự phán xét của bạn bạn sẽ nhận ra rằng nó là một nơi của ơn phúc, một nơi của vẻ đẹp và một nơi chúc phúc cho bạn khi bạn học để chúc phúc nó.

Hãy lập lại bài học của bạn vào mỗi tiếng. Trong hai lần thực tập lâu hơn của bạn, hãy trải nghiệm việc yêu thế giới. Hãy để Tri Thức trao tặng ơn phúc của nó. Bạn không cần phải cố gắng yêu thương ở đây, nhưng chỉ rộng mở và để Tri Thức thể hiện tình cảm vĩ đại của nó.

Hãy tôn vinh thế giới ngày hôm nay để bạn có thể được tôn vinh cho việc ở trong thế giới, bởi vì thế giới tôn vinh bạn khi bạn tôn vinh bản thân. Thế giới được công nhận khi bạn công nhận bản thân. Thế giới cần tình yêu của bạn và những lời chúc phúc của bạn. Nó cũng cần những việc làm tốt của bạn. Bằng cách này, bạn được tôn vinh, bởi vì bạn đã đến đây để trao tặng.

Bài thực hành 145: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành vào mỗi tiếng.

Bước 146

Tôi sẽ tôn vinh những Giáo Viên của tôi ngày hôm nay.

Những Giáo Viên của bạn, những người bí ẩn và những người sống bên ngoài điều thấy được, ở bên bạn khi bạn đang ở trong thế giới. Bây giờ bởi vì bạn đã bắt đầu những bước đi đến việc giành lại Tri Thức, hoạt động của họ trong cuộc sống bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và hiển nhiên hơn. Bạn sẽ bắt đầu chú ý đến điều này, và nhu cầu của họ để bạn phát triển sẽ vĩ đại hơn, bởi vì nhu cầu của bạn cho họ sẽ vĩ đại hơn.

Vào mỗi tiếng và trong hai lần thực hành lâu hơn của bạn, hãy nhớ những Giáo Viên của bạn và hãy tích cực suy nghĩ về họ. Do đó, hãy tôn vinh những Giáo Viên của bạn bởi vì điều này khẳng định rằng những mối quan hệ cổ đại của bạn thật sự đang sống và đang hiện diện ngay lúc này để trao cho bạn hi vọng, sự chắc chắn và quyền lực. Hãy tôn vinh những Giáo Viên của bạn để bạn có thể trải nghiệm chiều sâu của mối quan hệ của riêng bạn với họ. Trong mối quan hệ của bạn với những Giáo Viên của bạn là tia lửa của ký ức nhắc bạn về Quê Hương Cổ Đại của bạn và về định mệnh thật của bạn. Hãy tôn vinh những Giáo Viên của bạn để bạn có thể được tôn vinh, bởi vì đó là vinh danh của bạn mà bạn phải giành lại. Mặc cho bất kỳ lỗi lầm nào mà bạn đã phạm phải, đó là vinh danh của bạn mà bạn phải giành lại. Nếu điều này được làm một cách chân thật, nó sẽ được làm trong sự khiêm nhường và đơn giản, bởi vì khi bạn tôn vinh bản thân, bạn tôn vinh sự vĩ đại của sự sống, mà bạn là một phần nhỏ nhưng không thể thiếu.

Bài thực hành 146: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành vào mỗi tiếng.

Bước 147

Ôn Tập

Trong bài ôn tập tuần này của bạn hãy cho phép bản thân nhận ra những bài học đang được trình bày cho bạn. Đặc biệt chú trọng để nhận ra quyền lực đang được trao cho bạn khi bạn áp dụng ý chí của bạn cho điều tốt. Hãy cũng lưu ý đòi hỏi rằng bạn chấp nhận bản thân vượt trên hiểu biết của bạn, rằng bạn tôn vinh bản thân vượt trên đánh giá hiện tại của bạn về bản thân và rằng bạn trải nghiệm cuộc sống vượt trên những suy nghĩ và định kiến của riêng bạn. Hãy nhận ra cơ hội đang được trao cho bạn, và nhận ra rằng mỗi giây phút mà bạn sống trong việc áp dụng chân thành đẩy xa tiến trình của bạn một cách to lớn và thiết lập một sự tiến bộ vĩnh viễn cho bạn. Nếu bạn uy nghĩ về điều bạn muốn trao cho thế giới, hãy trao sự tiến bộ của bạn. Từ điều này mọi điều tốt mà bạn đã đến để trao tặng, dựa vào bản chất của bạn và thiết kế của bạn, sẽ được trao tặng một cách trọn vẹn. Do đó, món quà của bạn cho thế giới ngay lúc này là việc chuẩn bị của bạn để bạn có thể học để trao tặng.

Trong lần thực hành lâu của bạn, hãy ôn lại tuần trước – những bài học của bạn, những lần thực hành của bạn, những trải nghiệm của bạn, những thành tựu của bạn và những khó khăn của bạn. Hãy nhìn điều này một cách khách quan và quyết định làm sao bạn có thể trao bản thân cho những bài thực hành của bạn một cách trọn vẹn hơn trong tương lai.

Bài thực hành 147: Một lần thực hành dài.

Bước 148

Bài thực hành của tôi là món quà của tôi cho Chúa.

Bài thực hành của bạn là món quà của bạn cho Chúa, bởi vì Chúa muốn rằng bạn nhận lãnh Tri Thức để bạn có thể trao nó cho thế giới. Do đó, bạn được tôn vinh như người nhận lãnh và như phương tiện cho Tri Thức, Chúa được tôn vinh như cội nguồn của Tri Thức, và mọi người nhận lãnh nó cũng sẽ được tôn vinh. Đây là món quà của bạn ngay lúc này – để thực hiện việc chuẩn bị chân thật mà bạn hiện tại đang tham gia.

Do đó, hãy xem mỗi lần thực hành ngày hôm nay như một hình thức trao tặng. Vào mỗi tiếng, hãy trao bản thân trong mỗi hoàn cảnh bản thân bạn đang ở trong. Trong hai lần thực hành thiền sâu của bạn, hãy trao bản thân một cách trọn vẹn. Đừng đến cầu xin cho ý tưởng hay thông tin, những hãy đến để nhận lãnh và đến để trao tặng. Khi bạn trao tặng bản thân, bạn sẽ nhận lãnh và trong việc này bạn sẽ học quy luật cổ đại rằng việc trao tặng là việc nhận lãnh. Điều này phải được hoàn toàn sinh ra trong trải nghiệm của bạn để bạn có thể hiểu một cách trọn vẹn ý nghĩa của nó và áp dụng của nó trong thế giới.

Thực hành của bạn là món quà của bạn cho Chúa. Thực hành của bạn là món quà của bạn cho bản thân. Hãy đến với thực hành của bạn ngày hôm nay để trao tặng, bởi vì trong việc trao tặng của bạn bạn sẽ nhận ra chiều sâu của những nguồn lực riêng của bạn.

Bài thực hành 148: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành vào mỗi tiếng.

Bước 149

Bài thực hành của tôi là món quà của tôi cho thế giới.

Bạn trao tặng cho thế giới thông qua sự phát triển của riêng bạn vào thời điểm này, bởi vì bạn đang chuẩn bị để trao tặng một món quà vĩ đại hơn bạn đã từng trao tặng trước đây. Do đó, mỗi ngày bạn thực hiện bài thực hành dựa trên từng bước được trao, bạn trao tặng một món quà cho thế giới. Tại sao như vậy? Đó là bởi vì bạn công nhận giá trị của bạn và sự đáng giá của bạn. Bạn công nhận Quê Hương Cổ Đại của bạn và Định Mệnh Cổ Đại của bạn. Bạn công nhận những người đã cử bạn và những người sẽ nhận lãnh bạn khi bạn rời thế giới này. Tất cả điều này được trao cho thế giới mỗi lần bạn thực hành một cách chân thành, vào mỗi ngày, vào mỗi tiếng. Đây là một món quà vĩ đại cho thế giới hơn bạn có thể hiểu, nhưng rồi bạn sẽ thấy toàn bộ nhu cầu mà nó đáp ứng.

Do đó, bài thực hành của bạn là một món quà cho thế giới, bởi vì nó trao tặng điều mà bạn đang xác nhận bên trong bản thân bạn. Điều bạn xác nhận bên trong bản thân bạn xác nhận cho tất cả các cá nhân, trong tất cả các hoàn cảnh, trong tất cả các thế giới và trong tất cả các chiều hướng không gian. Do đó, bạn xác nhận thực tế của Tri Thức. Do đó, bạn xác nhận Quê Hương Cổ Đại của bạn khi bạn đang ở đây.

Vào mỗi tiếng, hãy trao tặng cho thế giới thông qua bài thực hành trao tặng của bạn. Hãy nhắc nhở bản thân về điều này. Trong hai lần thực hành lâu hơn của bạn, hãy hoàn toàn trao bản thân vào trong sự tĩnh lặng và yên lặng. Hãy trao trái tim của bạn và trao tâm trí của bạn. Hãy trao tất cả những gì bạn nhận ra bạn có thể trao, bởi vì đây là một món quà cho thế giới. Mặc dù bạn chưa thể thấy kết quả, hãy tự tin rằng việc trao tặng này sẽ vươn qua khỏi tâm trí của riêng bạn và sẽ chạm đến tất cả các tâm trí trong vũ trụ, bởi vì tất cả  tâm trí thật sự được liên kết trong thực tế.

Bài thực hành 149: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành vào mỗi tiếng.

Bước 150

Ngày hôm nay tôi sẽ học để học.

Ngày hôm nay bạn học để học. Bạn học để học bởi vì bạn cần phải học. Bạn cần phải học cách học để việc học của bạn có thể có hiệu quả và thiết thực, có chiều sâu và sự kiên định và tạo ra một tiến triển vững chắc mà bạn có thể dựa vào trong tất cả mọi hoàn cảnh trong tương lai. Đừng nghĩ rằng bạn hiểu quá trình học rồi, bởi vì bạn đang học về điều này ngay lúc này khi bạn hiểu được ý nghĩa của sự tiến bộ, ý nghĩa của thất bại, ý nghĩa của sự động viên, ý nghĩa của sự nản lòng, ý nghĩa của sự hăng hái và ý nghĩa của sự thiếu hăng hái. Đó là tại sao vào mỗi cuối tuần bạn ôn lại những bài thực hành của bạn để bạn có thể hiểu được quá trình tiến triển của bạn và hiểu được cơ chế của việc học. Điều này là thiết yếu cho bạn để nhận ra, bởi vì cho đến khi bạn nhận ra, bạn sẽ hiểu sai những bước đi của bạn, bạn sẽ hiểu sai những hành động của bạn, bạn sẽ không hiểu được cách để đi theo một chương trình học và bạn sẽ không bao giờ học cách để dạy chương trình học cho bản thân.

Do đó, ngày hôm nay bạn học để học. Điều này đặt bạn như một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức, điều trao cho bạn mọi quyền lợi và mọi sự động viên để học mọi điều cần thiết, không với sự tự phụ, không với sự kiêu ngạo, không với sự phủ nhận và không với sự giả tạo của bất kỳ hình thức nào. Khi bạn học để học, bạn sẽ nhận ra cơ chế của việc học. Điều này sẽ trao cho bạn Minh Triết và lòng nhân từ trong việc giao tiếp của bạn với con người. Bạn không thể dạy con người từ lý tưởng, bởi vì như vậy thì bạn đặt trên họ gánh nặng của những mong chờ của riêng bạn. Bạn đòi hỏi từ họ điều mà thậm chí cuộc sống không thể trao cho. Nhưng sự chắc chắn của trải nghiệm của bạn và Tri Thức của bạn, điều mà bạn sẽ trao cho người khác, sẽ vững chắc, và họ sẽ có thể nhận lãnh nó và sử dụng nó theo cách riêng của họ. Như vậy, bạn sẽ không đặt bất kỳ đòi hỏi cá nhân nào lên họ trong việc học của họ, nhưng sẽ cho phép Tri Thức bên trong bạn trao cho Tri Thức bên trong họ. Như vậy bạn sẽ là một nhân chứng cho việc hướng dẫn và cũng cho việc học.

Do đó, ngày hôm nay hãy minh chứng cho việc học của riêng bạn và học cách học. Vào mỗi tiếng, hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn đang học để học. Trong hai bài thực hành thiền của bạn, hãy cho phép bản thân tiến vào sự tĩnh lặng và bình an. Hãy quan sát bản thân khi bạn tiến tới trước và khi bạn kìm bản thân lại. Hãy sử dụng ý chí của bạn cho bản thân bạn một cách nhân từ và một cách rắn chắc, và đừng phán xét sự tiến triển của bạn bởi vì bạn không ở trong vị thế để phán xét, bởi vì bạn đang học để học.

Bài thực hành 150: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành vào mỗi tiếng.

Bước 151

Tôi sẽ không dùng nỗi sợ để củng cố những phán xét của tôi.

Đừng dùng nỗi sợ để củng cố những phán xét của bạn về bản thân và thế giới, bởi vì những phán xét này được sinh ra từ sự không chắc chắn và căng thẳng của bạn. Do đó, chúng thiếu nền tảng của Tri Thức. Do đó, chúng thiếu ý nghĩa và giá trị mà chỉ Tri Thức có thể ban tặng. Đừng dựa vào những phán xét của bạn về bản thân và thế giới. Khi bạn rút lui khỏi chúng, bạn sẽ nhận ra rằng nguồn gốc của chúng là nỗi sợ, bởi vì bạn chỉ đã đang cố gắng an ủi bản thân với những phán xét của bạn, để trao sự an toàn, ổn định và danh tính giả mà bạn cảm thấy bạn đang thiếu. Do đó, đừng có sự thay thế cho Minh Triết và Tri Thức, và hãy cho phép Minh Triết và Tri Thức trỗi lên một cách tự nhiên.

Vào mỗi tiếng hãy lập lại lời xác nhận của bạn, và xem xét nó trong tất cả những điều đang xảy ra ngày hôm nay. Trong hai lần thực hành sâu hơn của bạn, hãy xem xét ý nghĩa của ý tưởng ngày hôm nay khi bạn suy nghĩ về nó một cách thận trọng. Hãy đặt tâm trí của bạn trong trạng thái hoạt động khi bạn cố gắng xuyên thấu ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Đừng thoải mái bởi những kết luận hấp tấp. Hãy điều tra một cách sâu sắc với tâm trí bạn trong những lúc thực hành của bạn. Sử dụng tâm trí bạn một cách tích cực. Xem xét nhiều điều bên trong bản thân khi giữ tập trung về ý tưởng của ngày hôm nay. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ hiểu nhiều điều về sự Thông Thái và sự ngu ngốc, và hiểu biết của bạn sẽ được sinh ra từ lòng nhân từ và việc cảm kích chân thật cho bản thân. Bởi vì chỉ từ một nơi của tình yêu bản thân mà bạn có thể trao sự chỉnh sửa cho bản thân và cho người khác.

Bài thực hành 151: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành vào mỗi tiếng.

Bước 152

Tôi sẽ không đi theo sự sợ hãi bên trong thế giới.

Nhân loại bị điều khiển bởi những đợt sóng của sự sợ hãi lôi kéo con người đi đó đây, những đợt sóng của sự sợ hãi thống trị hành động của họ, suy nghĩ của họ, kết luận của họ, niềm tin của họ và giả thiết của họ. Đừng đi theo những đợt sóng của sự sợ hãi đang di chuyển khắp thế giới. Thay vào đó, hãy luôn vững chắc và tĩnh lặng trong Tri Thức. Hãy cho phép bản thân bạn quan sát thế giới từ vị trí của sự tĩnh lặng và chắc chắn này. Đừng bị lôi kéo bởi những đợt sóng của sự sợ hãi. Bằng cách này, bạn sẽ có thể đóng góp cho thế giới và không chỉ là nạn nhân của nó. Bạn đang ở đây để cho đi, không phải để phán xét, và trong tĩnh lặng bạn không có sự phán xét lên thế giới. Do đó, hãy nhận thấy những đợt sóng của sự sợ hãi, nhưng đừng để chúng chạm vào bạn, bởi vì trong Tri Thức chúng không thể chạm vào bạn bởi vì Tri Thức vượt trên tất cả sự sợ hãi.

Hãy lập lại ý tưởng của bạn cho ngày hôm nay vào mỗi giờ, và xem xét nó trong tất cả những gì bạn trải nghiệm ngày hôm nay. Trong hai lần thực hành lâu hơn của bạn, hãy tích cực áp dụng tâm trí của bạn trong việc cố gắng hiểu được bài học của ngày hôm nay. Một lần nữa, đây là một hình thức áp dụng về tâm trí. Chúng ta sẽ không thực tập sự tĩnh lặng và sự yên lặng tâm trí ngày hôm nay nhưng là sự áp dụng tâm trí để bạn có thể học cách suy nghĩ một cách có ích. Bởi vì khi tâm trí bạn không tĩnh lặng, nó nên đang suy nghĩ một cách có ích. Nó nên đang điều tra. Đừng dựa vào những kết luận sớm. Đừng dựa vào những ý tưởng tự an ủi bản thân. Hãy cho phép bản thân bạn dễ bị tổn thương ngày hôm nay, bởi vì bạn chỉ dễ bị tổn thương bởi Tri Thức. Nhưng, Tri Thức sẽ chở che bạn khỏi tất cả những điều có hại trong thế giới này và sẽ cung cấp một sự an ủi và một sự ổn định mà thế giới không bao giờ có thể thay đổi. Hãy học về điều này ngày hôm nay để bạn có thể là một nguồn của Tri Thức bên trong thế giới để Cội Nguồn của bạn có thể thể hiện bản thân nó thông qua bạn.

Bài thực hành 152: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành mỗi giờ .

Bước 153

Cội Nguồn của tôi mong muốn thể hiện bản thân nó thông qua tôi.

Bạn đã được tạo ra để là một biểu hiện của Cội Nguồn của bạn. Bạn đã được tạo ra để là một sự mở rộng của Cội Nguồn của bạn. Bạn đã được tạo ra để là một phần của Cội Nguồn của bạn. Cuộc đời bạn là sự truyền đạt, bởi vì sự truyền đạt là sự sống. Sự truyền đạt là sự mở rộng của Tri Thức. Nó không chỉ là sự chia sẻ những ý tưởng nhỏ bé từ một tâm trí bị tách biệt đến với một tâm trí khác. Sự truyền đạt là vĩ đại hơn nhiều, bởi vì sự truyền đạt tạo dựng sự sống và mở rộng sự sống, và bên trong điều này là tất cả mọi niềm vui và sự toại nguyện. Bên trong điều này là chiều sâu của tất cả mọi ý nghĩa. Ở đây bóng tối và ánh sáng trộn lẫn với nhau và chấm dứt sự tách biệt của chúng. Ở đây mọi đối lập hoà lẫn và tan chảy vào nhau. Đây là sự thống nhất của mọi sự sống.

Do đó, hãy cho phép bản thân bạn trải nghiệm bản thân như một phương tiện của sự truyền đạt, và hãy biết rằng điều bạn thật sự mong muốn truyền đạt cũng sẽ được thể hiện một cách trọn vẹn, bởi vì bản thân chân thật của bạn là một sự mở rộng của Bản Thân mà chính là sự sống. Trong điều này, bạn sẽ hoàn toàn được xác nhận và sự sống sẽ được xác nhận xung quanh bạn. Những món quà của bạn sẽ được nhận lãnh và được hội nhập bởi sự sống, bởi vì việc cho đi thuộc về bản chất này chỉ có thể đưa đến một kết quả vĩ đại hơn, vượt trên sự hiểu biết của nhân loại.

Hãy nhắc nhở bản thân bạn vào mỗi giờ rằng bạn được có ý định để thể hiện ý muốn của Cội Nguồn của bạn. Trong hai lần thực hành của bạn hôm nay, hãy cho phép bản thân tiến vào sự tĩnh lặng và bình an một lần nữa. Hãy cho phép bản thân bạn trở thành một phương tiện rộng mở mà thông qua đó sự sống có thể chảy một cách tự do, thông qua đó sự sống có thể thể hiện bản thân nó ngày hôm nay.

Bài thực hành 153: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành mỗi tiếng.

Bước 154

Ôn Tập

Hãy ôn lại bài thực hành của tuần trước. Hãy ôn lại tất cả những hướng dẫn đã được trao cùng với những lần thực tập của bạn. Hãy xem xét việc bạn đã tiến vào sự bình an một cách sâu sắc ra sao. Hãy xem xét việc bạn đã sử dụng tâm trí của bạn cho sự điều tra một cách sâu sắc ra sao. Hãy nhớ rằng việc thực tập của bạn là một hình thức trao tặng. Do đó, hãy trao bản thân bạn để ôn lại những lần thực hành của bạn. Hãy nhìn thấy cách mà việc trao tặng của bạn có thể trở nên trọn vẹn hơn và sâu sắc hơn để bạn có thể nhận lãnh những phần thưởng ngày càng vĩ đại hơn, cho bản thân và cho thế giới.

Trong một giai đoạn thực hành dài của bạn ngày hôm nay, hãy ôn lại tuần huấn luyện vừa mới được hoàn thành. Hãy nhớ đừng phán xét bản thân. Hãy nhớ để là một nhân chứng cho việc học của bạn. Hãy nhớ rằng việc thực hành của bạn là một hình thức trao tặng.

Bài thực hành 154: Một lần thực hành dài.

Bước 155

Thế giới chúc phúc cho tôi khi tôi nhận lãnh.

Bạn đang học bây giờ để nhận lãnh. Thế giới chúc phúc cho bạn khi bạn học để nhận lãnh, bởi vì Tri Thức sẽ chảy vào trong bạn khi bạn trở thành một bình chứa rộng mở cho Tri Thức. Và bạn sẽ thu hút điều chính là sự sống vào trong bản thân bạn, bởi vì sự sống luôn luôn được thu hút đến những người đang cho đi.

Hãy hiểu điều này trong toàn bộ chiều sâu của nó ngày hôm nay khi bạn nhắc nhở bản thân vào mỗi giờ rằng cuộc sống trao tặng cho bạn khi bạn tĩnh lặng. Trong hai lần thực tập thiền của bạn, hãy tiến vào sự tĩnh lặng một lần nữa và cảm nhận sự sống được hút vào trong bạn. Đây là một sự thu hút tự nhiên. Khi việc cho đi và tĩnh lặng của bạn trở nên lớn lao hơn, bạn sẽ cảm thấy sự sống được hút vào trong bạn, bởi vì bạn sẽ theo thời gian trở thành một nguồn của sự nuôi dưỡng cho sự sống.

Bài thực hành 155: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành mỗi tiếng.

Bước 156

Tôi sẽ không bận tâm về bản thân ngày hôm nay.

Sự bận tâm về bản thân là một hình thức suy nghĩ theo thói quen, được sinh ra từ sự tưởng tượng tiêu cực và từ những sai lầm mà chưa được sửa chữa. Điều này làm trầm trọng hơn cảm giác của bạn về thất bại, do đó ảnh hưởng đến việc thiếu sự tự tin vào bản thân và sự cảm kích bản thân của bạn. Bài học của chúng tôi ngày hôm nay, do đó, là để củng cố điều chân thật bên trong bản thân bạn. Nếu bạn ở bên Tri Thức, Tri Thức sẽ lo cho tất cả mọi thứ cần chú ý của bạn. Đừng nghĩ rằng bất kỳ điều gì sẽ bị bỏ mặc mà là cho lợi ích của riêng bạn. Tất cả những nhu cầu thuộc về bản chất thánh linh và cũng về bản chất trần tục nhất sẽ được đáp ứng và được hiểu bởi bạn, bởi vì không có sự bỏ bê trong Tri Thức. Bạn người đã quen với sự bỏ bê, người chưa sử dụng tâm trí của bạn một cách phù hợp trong quá khứ, người chưa có thể nhìn hay nghe thế giới, có thể bây giờ được an ủi, bởi vì bạn không cần bận tâm về bản thân ngày hôm nay.

Cho điều này bạn phải mở rộng niềm tin của bạn và lòng tin của bạn rằng Tri Thức sẽ cung cấp cho bạn. Điều này theo thời gian sẽ cho phép bạn nhận được món quà của Tri Thức điều sẽ xua tan mọi nghi ngờ và lẫn lộn. Bạn phải chuẩn bị cho trải nghiệm này. Trong việc này, bạn phải mở rộng niềm tin và lòng tin của bạn. Hãy tự tin ngày hôm nay. Hãy nhận ra những điều đòi hỏi sự chú ý của bạn, ngay cả khi chúng có bản chất tầm thường, và chăm lo kỹ cho chúng, bởi vì Tri Thức không đang tìm cách đưa bạn ra khỏi thế giới nhưng để đưa bạn vào trong thế giới, bởi vì bạn đã đến đây để cho đi.

Hãy củng cố hiểu biết của bạn về ý tưởng của ngày hôm nay bằng cách lập lại nó vào mỗi giờ và trao cho nó khoảnh khắc xem xét thật sự. Hãy củng cố bài thực tập của bạn ngày hôm nay bằng cách sử dụng nó trong những lần thực tập sâu  hơn của bạn khi bạn tiến vào sự tĩnh lặng và yên lặng. Bạn chỉ có thể tiến vào sự tĩnh lặng và yên lặng nếu bạn không lo lắng về bản thân. Do đó, cam kết của bạn để trao bản thân cho bài thực tập của bạn là việc xác nhận cho sự an toàn và chắc chắn đang ở với bạn.

Bài thực hành 156: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành mỗi tiếng.

Bước 157

Tôi không đơn độc trong vũ trụ.

Bạn không đơn độc trong vũ trụ bởi vì bạn là một phần của vũ trụ. Bạn không đơn độc trong vũ trụ bởi vì tâm trí của bạn được kết nối với mọi tâm trí. Bạn không đơn độc trong vũ trụ bởi vì vũ trụ ở bên bạn. Bạn bây giờ đang học để ở với vũ trụ để mối quan hệ của bạn với cuộc sống có thể được giành lại hoàn toàn và để nó có thể biểu hiện bản thân nó trong thế giới của bạn. Thế giới là một ví dụ tệ cho điều này, bởi vì nhân loại đã đánh mất mối quan hệ của nó với cuộc sống và bây giờ đang tuyệt vọng tìm kiếm bên trong những khu vực của sự tưởng tượng và ảo tưởng để tìm những điều đã mất. Do đó, hãy hạnh phúc ngày hôm nay, rằng những cách thức giành lại cuộc sống đã được trao cho bạn để bạn có thể trao bản thân cho bài thực tập của bạn và cho vận mệnh của bạn. Bằng cách này, bạn được xác nhận. Bạn không đơn độc trong vũ trụ. Chiều sâu của ý tưởng này vĩ đại hơn nhiều so với điều mà nó xuất hiện lúc đầu. Nó là một câu khẳng định của chân lý tuyệt đối, nhưng nó phải được trải nghiệm để được hiểu.

Do đó, vào mỗi giờ hãy nhắc nhở bản thân về lời khẳng định này. Hãy cố gắng cảm nhận nó trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà bạn tìm thấy bản thân bên trong. Trong hai lần thực tập thiền lâu hơn của bạn, hãy cố gắng trải nghiệm sự hòa nhập hoàn toàn của bạn vào cuộc sống. Bạn không cần phải suy nghĩ về những ý tưởng hay nhìn thấy những hình ảnh, mà chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của cuộc sống mà bạn là một phần. Bạn đang ở trong cuộc sống. Bạn đắm mình trong cuộc sống. Cuộc sống đang ôm lấy bạn. Vượt trên bất kỳ hình ảnh nào mà thế giới có thể trình bày, vượt trên bất kỳ hành động nào mà thế giới có thể thể hiện, bạn đang ở trong vòng ôm đầy yêu thương của cuộc sống.

Bài thực hành 157: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành mỗi tiếng.

Bước 158

Tôi giàu có do đó tôi có thể cho đi.

Chỉ có người giàu mới có thể cho đi, bởi vì họ không cơ cực. Chỉ có người giàu mới có thể cho đi , bởi vì họ không thoải mái với một vật sở hữu cho tới khi nó được cho đi. Chỉ có người giàu mới có thể cho đi, bởi vì họ không thể hiểu được vật sở hữu của họ cho tới khi nó được cho đi. Chỉ có người giàu mới có thể cho đi, bởi vì họ mong muốn để trải nghiệm sự biết ơn như là phần thưởng duy nhất của họ.

Bạn giàu có và bạn có thể cho đi . Bạn sở hữu một tài sản của Tri Thức sẵn rồi, và đây là món quà vĩ đại nhất có thể. Bất kỳ hoạt động nào khác, bất kỳ sự ưu ái nào khác, bất kỳ vật nào khác mà là món quà chỉ có ý nghĩa trong chừng mực khi nó được thấm nhuần với Tri Thức. Đây là bản chất vô hình của tất cả mọi món quà thật sự và tất cả mọi sự cho đi thật sự. Bạn có một nhà kho to lớn về bản chất này, điều mà bạn phải học cách nhận lãnh. Bạn giàu có vượt trên nhận thức của riêng bạn. Ngay cả khi bạn nghèo về tài chính, ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn cô độc, bạn vẫn là giàu có. Việc cho đi của bạn sẽ minh chứng cho điều này ngày hôm nay. Việc cho đi của bạn sẽ minh chứng cho cội nguồn, chiều sâu và ý nghĩa của sự giàu có của bạn và sẽ thấm nhuần tất cả những gì bạn cho đi với bản chất của chính sự cho đi. Bạn sẽ thấy theo thời gian rằng bạn sẽ cho đi mà không nỗ lực và rằng chính cuộc đời của bạn sẽ là một món quà. Khi đó, cuộc đời của bạn sẽ minh chứng cho sự giàu có mà mỗi người sở hữu nhưng là điều mà họ chưa học cách để nhận lãnh.

Hãy lập lại ý tưởng này vào mỗi giờ, và trong hai lần thực tập thiền lâu hơn của bạn, hãy trải nghiệm sự giàu có của riêng bạn. Hãy trải nghiệm sự hiện diện và chiều sâu của Tri Thức. Hãy là người nhận lãnh Tri Thức và trao bản thân cho Tri Thức, bởi vì trong việc trao bản thân cho việc thực tập của bạn, bạn xác nhận sự giàu có của riêng bạn rồi, điều chỉ cần được xác nhận để được nhận biết một cách trọn vẹn.

Bài thực hành 158: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành mỗi tiếng.

Bước 159

Người nghèo không thể cho đi. Tôi không nghèo.

Người nghèo không thể cho đi, bởi vì họ cơ cực. Họ được yêu cầu để nhận. Bạn không cơ cực, bởi vì món quà của Tri Thức đang bên bạn. Do đó, bạn đang ở trong vị thế để cho đi, và trong sự cho đi của bạn bạn sẽ nhận ra giá trị của mình và bất kỳ cảm nhận nào về sự cơ cực sẽ rời khỏi bạn. Hãy tự tin rằng Tri Thức sẽ cung cấp tất cả mọi thứ vật chất mà thật sự được cần bởi bạn. Mặc dù nó có thể không cung cấp điều mà bạn mong ước, nó sẽ cung cấp điều mà bạn cần và trong đúng số lượng. Vì thế, bạn sẽ có điều mà bạn cần để đóng góp theo bản chất của bạn và tiếng gọi của bạn trong thế giới. Nhưng bạn sẽ không chịu gánh nặng với điều mà chỉ có thể làm gánh nặng cho bạn. Bạn sẽ có chính xác điều mà bạn cần, và thế giới sẽ không làm bạn nặng gánh với những sự thiếu thốn của nó hay những điều dư thừa của nó. Do đó, mọi thứ sẽ có sự cân bằng hoàn hảo. Tri Thức sẽ trao cho bạn điều bạn cần, và điều bạn cần là điều bạn thật sự muốn. Bạn chưa thể đánh giá những nhu cầu của bạn, bởi vì bạn bị thất lạc trong điều bạn muốn. Nhưng những nhu cầu của bạn sẽ tiếc lộ chúng thông qua Tri Thức, và theo thời gian bạn sẽ hiểu được bản chất của nhu cầu và cách mà nó có thể được thoả mãn.

Bạn không nghèo, bởi vì món quà của Tri Thức đang ở bên bạn. Hãy lập lại lời khẳng định của ngày hôm nay vào mỗi giờ và xem xét nó trong những quan sát của bạn về người khác. Trong những lần thực tập sâu hơn của bạn, hãy cho phép bản thân trải nghiệm sự giàu có của Tri Thức mà bạn đang sở hữu ngay lúc này.

Bài thực hành 159: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành mỗi tiếng.

Bước 160

Thế giới thì nghèo, nhưng tôi thì không.

Thế giới thì nghèo, nhưng bạn không nghèo. Mặc cho những  hoàn cảnh của bạn, điều này là thật bởi vì bạn đang giành lại sự giàu có của Tri Thức. Do đó, hãy hiểu ý nghĩa của sự thiếu thốn.  Do đó, hãy hiểu ý nghĩa của sự giàu có. Đừng nghĩ rằng những người sở hữu nhiều thứ hơn bạn thì giàu có hơn bạn trong bất cứ cách nào, bởi vì không có Tri Thức thì họ bần cùng và sẽ giành lấy những thứ chỉ để bù đắp lại sự khốn khổ và sự bất ổn của họ. Do đó, sự thiếu thốn của họ bị làm nặng thêm bởi sự giành lấy của họ.

Thế giới thì nghèo, nhưng bạn thì không, bởi vì bạn đã mang Tri Thức theo bạn vào trong thế giới nơi mà Tri Thức đã bị quên đi và bị phủ nhận.  Do đó, trong việc giành lại sự giàu có của riêng bạn, thế giới cũng sẽ giành lại sự giàu có của nó, bởi vì bạn sẽ kích thích Tri Thức trong mọi người, và sự giàu có của họ cũng sẽ bắt đầu bộc lộ bản thân trong sự hiện diện của bạn và trong sự hiện diện của Tri Thức điều dẫn dắt bạn.

Do đó, đừng đòi hỏi bất kỳ điều gì của thế giới ngoại trừ một số ít thứ vật chất mà bạn cần để hoàn thành chức năng của bạn.  Đây là một yêu cầu nhỏ so với điều bạn đã đến để trao tặng. Và nếu những đòi hỏi của bạn không vượt quá điều mà bạn cần, thế giới sẽ vui vẻ trao chúng cho bạn để đổi lấy một món quà to lớn hơn mà bạn sở hữu.

Hãy xem xét ý tưởng cho ngày hôm nay vào mỗi giờ. Đừng để bất kỳ giờ nào trôi qua không có sự nhận biết này. Hãy củng cố sự quyết tâm của bạn để dùng mỗi lần thực tập trong mọi hoàn cảnh của ngày để cuộc sống của bạn có thể có ý nghĩa trong tất cả những sự kiện của nó. Trong hai lần thực tập lâu hơn của bạn ngày hôm nay, hãy tiến vào sự tĩnh lặng và bình an để học thêm về sự giàu có mà bạn sở hữu.

Bài thực hành 160: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành mỗi tiếng.

Bước 161

ÔN TẬP

Trong bài ôn tập của bạn ngày hôm nay, hãy xem xét mỗi bài học và mỗi lần thực tập của mỗi ngày trong tuần trước. Hãy học thêm về quá trình học. Hãy nhận ra rằng để học điều này bạn không thể nhìn cuộc đời bạn với sự phán xét, bởi vì bạn đang học cách học. Hãy nhận ra rằng sự giàu có là hiển nhiên trong cuộc đời bạn bởi vì những bài thực tập mà bạn đang làm, điều mà bạn không thể làm nếu bạn không với Tri Thức. Bạn đang thực hiện việc chuẩn bị này bởi vì Tri Thức, và mỗi ngày bạn cam kết cho bài thực tập của bạn bởi vì Tri Thức. Mỗi ngày bạn hoàn thành bài thực tập của bạn bởi vì Tri Thức. Do đó, không với sự phủ nhận hay can thiệp của bạn, chính Tri Thức sẽ dẫn dắt bạn trong việc chuẩn bị của bạn và sẽ trỗi lên khi bạn thực hiện mỗi bước. Sự thành công thật dễ dàng trong cách này. Thật đơn giản để nhận lãnh khi không có sự phủ nhận hay sự khăng khăng từ phía bạn. Bởi vì không với sự tưởng tượng, cuộc sống là hiển nhiên. Vẻ đẹp của nó là hiển nhiên. Ơn huệ của nó là hiển nhiên. Mục đích của nó là hiển nhiên. Công việc mà nó đòi hỏi là hiển nhiên. Những phần thưởng của nó là hiển nhiên. Thậm chí những khó khăn của thế giới này là hiển nhiên. Mọi thứ trở nên hiển nhiên khi tâm trí bạn trở nên tĩnh lặng và sáng rõ.

Do đó, trong một lần thực tập lâu hãy ôn lại những bài thực tập của tuần trước. Hãy trao toàn bộ sự tập trung của bạn cho việc này. Hãy trao bản thân bạn cho bài thực tập của bạn và hãy biết rằng Tri Thức bên trong bạn đang thúc đẩy bạn.

Bài thực tập 161: một lần thực tập lâu.

Bước 162

TÔI SẼ KHÔNG SỢ HÃI NGÀY HÔM NAY.

Ngày hôm nay đừng để nỗi sợ thống trị tâm trí bạn. Đừng để thói quen suy nghĩ tiêu cực chiếm đoạt chú ý và cảm xúc của bạn. Hãy tham gia với cuộc sống như chính bản thân nó, điều mà bạn có thể nhận ra không với sự phán xét. Nỗi sợ giống như căn bệnh đến và thống trị bạn. Nhưng bạn không cần phải chịu thua nỗi sợ bởi vì cội nguồn của bạn và gốc rễ của bạn được cắm sâu trong Tri Thức, và bạn bây giờ đang trở nên mạnh mẽ hơn trong Tri Thức.

Hãy nhắc bản thân vào mỗi tiếng rằng đừng để nỗi sợ lấn át bạn. Khi bạn bắt đầu cảm thấy những ảnh hưởng của nó, trong bất kỳ cách thức nào mà nó đặt ảnh hưởng của nó lên bạn, hãy rút lui ra khỏi nó và khẳng định lòng trung thành của bạn với Tri Thức. Hãy trao niềm tin của bạn cho Tri Thức. Trong hai lần thực tập sâu của bạn ngày hôm nay, hãy trao bản thân cho Tri Thức. Hãy trao tâm trí của bạn và trái tim của bạn để bạn có thể được củng cố trong sự chắc chắn đó nơi mà nỗi sợ không bao giờ có thể tiến vào. Sự gan dạ của bạn trong tương lai phải không được sinh ra từ sự giả tạo, nhưng được sinh ra từ sự chắn chắn của bạn trong Tri Thức. Bằng cách này, bạn sẽ là một nơi lánh nạn của bình an và nguồn của cải cho những người khác. Đây là điều mà bạn được có ý định để trở thành. Đây là tại sao mà bạn đã đến trong thế giới.

Bài thực tập 162: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 163

TÔI SẼ CẢM THẤY TRI THỨC NGÀY HÔM NAY.

Hãy cảm thấy giá trị ở bên của Tri Thức, điều luôn ở đó cho bạn vượt ngoài những suy nghĩ và sự bận tâm về bản thân của bạn. Vào mỗi tiếng, hãy cảm nhận Tri Thức ngày hôm nay. Hãy lập lại ý tưởng cho ngày hôm nay và dành giây phút để cảm thấy sự hiện diện của nó. Sự hiện diện của Tri Thức là điều mà bạn có thể mang theo bạn bất kỳ nơi nào bạn đi, vào trong mỗi sự chạm trán, vào trong mỗi hoàn cảnh. Nó thích hợp ở mọi nơi. Trong việc này, bạn sẽ có thể nhìn thấy mỗi hoàn cảnh và sự kiện. Bạn sẽ có thể nghe. Bạn sẽ có thể trao tặng. Bạn sẽ có thể hiểu. Sự ổn định này là điều mà thế giới rất cần, và bạn người giàu có với Tri Thức có điều này để trao tặng.

Hãy cảm thấy Tri Thức ngày hôm nay trong những lần thực tập sâu của bạn. Hãy trao bản thân bạn cho điều này, bởi vì đây là món quà của bạn cho Chúa và cho thế giới. Hãy để ngày hôm nay là một ngày của sự củng cố và một ngày của sự xác nhận. Đừng để bất kỳ thất bại nhỏ nào ngày hôm nay ngăn cản bạn khỏi nhiệm vụ vĩ đại của bạn. Hãy nhận ra rằng tất cả những trở ngại chỉ có thể dừng bạn trong tiến trình của bạn, và bạn chỉ cần bước đến trước để tiếp tục. Phản hồi cho bất kỳ thất bại nào, do vậy, lớn hay nhỏ, chỉ đơn giản là quyết định để tiếp tục. Bởi vì bạn chỉ cần đi theo những bước được trao cho ở đây để đạt được những kết quả của sự chuẩn bị này cho bạn. Con đường đến Tri Thức thật đơn giản. Con đường của nó thật rõ ràng khi bạn đi theo sự chuẩn bị sẵn của nó từng bước một.

Bài thực tập 163: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 164

Ngày hôm nay tôi sẽ tôn vinh điều tôi biết.

Hãy tôn vinh điều bạn biết ngày hôm nay. Hãy nắm chặt điều bạn biết. Hãy cho phép Tri Thức của bạn dẫn dắt bạn một cách cụ thể. Đừng cố gắng dùng Tri Thức để thoả mãn bản thân, bởi vì trong việc này bạn sẽ chỉ sử dụng điều bạn nghĩ là Tri Thức và một lần nữa bạn sẽ dệt ảo tưởng cho bản thân mà sẽ giam cầm bạn và rút hết khỏi bạn sự sống, sự nhiệt tình và sự chắc chắn. Hãy để Tri Thức di chuyển bạn ngày hôm nay. Hãy tiếp tục những hoạt động bình thường của bạn. Hãy đi theo tất cả những quá trình của cuộc sống mà là nhiệm vụ của bạn, nhưng hãy để Tri Thức ở bên bạn để nó có thể ban món quà bí ẩn của nó ở mọi nơi mà bạn đi và trao cho bạn hướng dẫn cụ thể khi điều đó thật sự được cần.

Hãy lập lại lời khẳng định này vào mỗi tiếng và xem xét nó trong tất cả những hoàn cảnh hiện thời. Trong những lần thực tập sâu của bạn ngày hôm nay, một lần nữa hãy trao bản thân bạn cho sự tĩnh lặng và bình an. Hãy tôn vinh Tri Thức ngày hôm nay bằng việc trao bản thân bạn cho Tri Thức và bằng việc ở bên Tri Thức.

Bài thực tập 164: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 165

NHỮNG BỔN PHẬN CỦA TÔI THÌ NHỎ BÉ. SỨ MỆNH CỦA TÔI THÌ VĨ ĐẠI.

Những bổn phận của bạn trong thế giới thì nhỏ bé. Chúng được có ý định để bảo đảm những nguồn dự trữ mà bạn cần về vật chất và để giữ gìn những đồng minh đó với những người có ích cho phúc lợi của bạn và cũng cho phúc lợi của họ. Những bổn phận này là quan trọng, nhưng sứ mệnh của bạn thì vĩ đại hơn. Đừng phá hoại khả năng của bạn để nhận lãnh sứ mệnh của bạn bằng việc thất bại về những bổn phận của bạn. Đây chỉ là một hình thức tránh né bản thân. Hãy thực hiện những bổn phận của bạn một cách cụ thể ngày hôm nay về công việc của bạn và việc liên kết của bạn với những người khác. Đừng lẫn lộn việc này với sứ mệnh của bạn, mà là điều vĩ đại hơn nhiều mà bạn bây giờ chỉ đang bắt đầu nhận lãnh và trải nghiệm. Do đó, những bổn phận của bạn sẽ trao một nền tảng cho bạn khi bạn thực hiện việc chuẩn bị cho sự giành lại và sự đóng góp của Tri Thức.

Hãy nhớ rằng mọi sự lẫn lộn là sự lẫn lộn của những mức độ khác nhau. Đừng lẫn lộn sứ mệnh với nhiệm vụ. Đây là điểm khác biệt rất quan trọng để bạn nhận ra. Những nhiệm vụ của bạn trong thế giới thì cụ thể, nhưng sứ mệnh của bạn thì vĩ đại hơn nhiều. Khi sứ mệnh của bạn bắt đầu thể hiện bản thân nó bên trong bạn người đang học cách để nhận lãnh nó, nó cũng sẽ tạo ra một ảnh hưởng cụ thể hơn lên những nhiệm vụ của bạn. Điều này là từng bước một và hoàn toàn tự nhiên cho bạn. Điều này chỉ đòi hỏi rằng bạn có kỷ luật, đồng nhất và đủ tin tưởng để đi theo những bước của nó.

Do đó, hãy thực hiện những nhiệm vụ của bạn ngày hôm nay để bạn có thể là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức. Hãy nhắc nhở bản thân về bài thực tập của bạn vào mỗi tiếng, và trong hai lần thực tập lâu hơn của bạn, hãy tích cực dùng tâm trí bạn trong việc xem xét ý tưởng cho ngày hôm nay. Ý nghĩa thật của nó không hời hợt, và bạn phải điều tra nó để hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của nó. Đừng tự mãn với những kết luận hấp tấp. Đừng đứng bên ngoài Tri Thức và ráng đánh giá nó cho bản thân bạn. Hãy tiến vào trong nó để bạn có thể là một học sinh ngày hôm nay, bởi vì bạn bây giờ là một học sinh của Tri Thức. Bây giờ bạn đang trao bản thân cho thế giới trong việc chuẩn bị của bạn.

BÀI THỰC TẬP 165: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 166

SỨ MỆNH CỦA TÔI THÌ VĨ ĐẠI. DO ĐÓ, TÔI TỰ DO ĐỂ LÀM NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ.

Chỉ trong những ý tưởng phô trương của bạn, chính là vỏ bọc cho nỗi sợ, sự căng thẳng và tuyệt vọng, mà bạn sẽ tránh né những điều nhỏ bé được đòi hòi từ bạn để làm trong thế giới. Một lần nữa, đừng lẫn lộn sự vĩ đại của sứ mệnh của bạn với sự nhỏ bé của nhiệm vụ của bạn. Sự vĩ đại thể hiện bản thân nó trong điều nhỏ nhất, trong hành động tí hon nhất, trong suy nghĩ thoáng qua nhanh nhất, trong cử chỉ đơn giản nhất và trong những hành động tầm thường nhất. Do đó, hãy duy trì những hành động nhỏ của bạn trong thế giới để Tri Thức theo thời gian có thể thể hiện bản thân nó thông qua chúng. Những hành động trong thế giới là nhỏ bé khi đối lập với sự vĩ đại của Tri Thức. Trước việc chuẩn bị của bạn, thế giới đã được xem là vĩ đại và Tri Thức là nhỏ bé, nhưng bạn ngay lúc này đang học rằng điều ngược lại là thật – rằng Tri Thức thì vĩ đại và thế giới thì nhỏ bé. Điều này cũng có nghĩa rằng những hoạt động của bạn trong thế giới thì nhỏ bé, nhưng chúng là những phương tiện mà thông qua đó Tri Thức có thể thể hiện bản thân nó.

Do đó, hãy hài lòng khi làm những điều nhỏ bé trong thế giới. Hãy đơn giản và khiêm nhường trong thế giới để sự vĩ đại có thể chảy thông qua bạn không với cản trở.

Bài thực tập này sẽ đòi hỏi việc lập lại vào mỗi tiếng và việc xem xét sâu sắc trong hai lần thực tập lâu hơn của bạn, khi bạn sẽ kết nối tâm trí của bạn một cách chủ động trong việc hiểu được ý nghĩa của ý tưởng ngày hôm nay. Hãy sử dụng tâm trí bạn cho việc điều tra. Hãy cho phép bản thân bạn xem xét những điều này. Đừng dựa vào kết luận nhưng hãy tiếp tục việc khám phá của bạn. Đây là việc sử dụng đúng của tâm trí bạn mà sẽ dẫn bạn đến một hiểu biết vĩ đại hơn. Ở đây tâm trí không chỉ đang đan dệt viễn cảnh và ảo tưởng để đem nó ra khỏi sự căng thẳng của riêng nó. Ở đây tâm trí đang kiểm tra nội dung của riêng nó. Ở đây tâm trí đang hoạt động nhân danh cho Tri Thức, như nó đã được có ý định để làm.

BÀI THỰC TẬP 166: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 167

VỚI TRI THỨC TÔI TỰ DO TRONG THẾ GIỚI.

Với Tri Thức bạn tự do trong thế giới. Bạn tự do để gia nhập. Bạn tự do để rời đi. Bạn tự do để ra thoả thuận. Bạn tự do để hoàn thành và thay đổi thoả thuận. Bạn tự do để trao dâng bản thân. Bạn tự do để gỡ thoát bản thân. Trong Tri Thức bạn tự do.

Để bạn có thể hiểu được ý nghĩa thật của điều này và để nhận biết được giá trị tức thời của nó cho bạn trong những hoàn cảnh hiện tại của bạn, bạn phải hiểu rằng bạn không thể sử dụng Tri Thức để thoả mãn bản thân. Đó phải là một hiểu biết ngầm. Đừng bao giờ lạc mắt khỏi điều này, bởi vì nếu bạn nghĩ rằng bạn đang dùng Tri Thức để thoả mãn bản thân, bạn sẽ thông dịch sai Tri Thức và sẽ không trải nghiệm nó. Bạn sẽ chỉ cố gắng củng cố những ảo tưởng của bạn và những nỗ lực trốn thoát của bạn. Điều này chỉ có thể làm tối thêm những đám mây đang che phủ bạn ngay lúc này. Điều này chỉ có thể làm bạn thất vọng như một dạng kích thích tạm thời và làm trầm trọng thêm cảm giác cô lập và đau khổ của bạn.

Trong Tri Thức thì bạn tự do. Bây giờ không có sự kiềm hãm, bởi vì Tri Thức sẽ chỉ trao bạn nơi mà bạn được có ý định để được trao và thể hiện bản thân nó thông qua bạn nơi nó được có ý định để được thể hiện. Điều này sẽ giải thoát bạn khỏi tất cả những việc liên quan và những việc tham gia không thích hợp và sẽ dẫn bạn đến những cá nhân đang chờ đợi bạn. Điều này sẽ dẫn bạn đến những hoàn cảnh đó mà là cho lợi ích vĩ đại nhất của bạn và cho lợi ích của những người có liên quan. Ở đây Tri Thức là người dẫn đường. Ở đây bạn là người nhận lãnh. Ở đây bạn là người đóng góp. Không có tự do nào vĩ đại hơn điều này, bởi vì trong điều này thì bạn tự do.

Hãy nhắc nhở bản thân về ý tưởng này vào mỗi tiếng, và trong hai lần thực tập thiền sâu của bạn, một lần nữa hãy tiến vào trong sự tĩnh lặng và yên lặng. Một lần nữa hãy cho phép tâm trí bạn yên lặng, bởi vì trong điều này thì bạn tự do. Hãy chuẩn bị bản thân bạn cho những lần thực tập của bạn bằng việc lập lại ý tưởng và dâng nộp bản thân cho bài thực tập của bạn. Không với sự thống trị của bạn, tâm trí bạn sẽ được tự do và sẽ trải nghiệm chiều sâu của riêng nó trong Tri Thức.

BÀI THỰC TẬP 167: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 168

ÔN TẬP

Hãy ôn lại tuần vừa qua. Hãy ôn lại mỗi bài học như nó đã được trao cho và mỗi bài thực tập mà bạn đã trải nghiệm. Hãy ôn lại nguyên tuần để bạn có thể củng cố việc học mà bạn bây giờ đang thực hiện. Hãy nhớ rằng bạn đang học cách học. Hãy nhớ rằng bạn là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức. Hãy nhớ rằng đánh giá của bạn, nếu nó không được sinh ra từ Tri Thức, sẽ không có ích. Không có đánh giá này, sẽ hiển nhiên cách để củng cố sự liên quan của bạn, cách để củng cố sự chuẩn bị của bạn và cách để điều chỉnh trong cuộc sống bên ngoài của bạn để hỗ trợ bạn trong hành trình của bạn. Điều này có thể được làm không với sự chỉ trích bản thân. Nó có thể được làm bởi vì đó là cần thiết, và bạn có thể đáp lại điều cần thiết mà không trừng phạt bản thân hay thế giới. Sự chuẩn bị này là cần thiết, bởi vì nó tượng trưng cho ý muốn của bạn.

Trong lần thực tập lâu của bạn ngày hôm nay, hãy ôn lại tuần trước với sự chân thành và chiều sâu. Hãy trao điều này toàn bộ chú ý của bạn để bạn có thể nhận lãnh những món quà mà bạn bây giờ đang chuẩn bị để nhận lãnh.

BÀI THỰC TẬP 168: Một lần thực tập lâu.

Bước 169

Thế giới ở bên trong tôi. Điều này tôi biết.

Thế giới ở bên trong bạn. Bạn có thể cảm thấy nó. Thông qua Tri Thức bạn có thể cảm thấy sự hiện diện của tất cả những mối quan hệ. Đây là trải nghiệm của Chúa. Đây là tại sao những mối quan hệ có ý nghĩa của bạn với những cá nhân khác chứa đựng lời hứa hẹn vĩ đại như vậy, bởi vì trong sự thống nhất chân thật với người khác mà bạn có thể bắt đầu trải nghiệm sự thống nhất với tất cả mọi sự sống. Đây là tại sao bạn tìm kiếm những mối quan hệ một cách chân thật. Đây là động lực thật của bạn trong mối quan hệ – để trải nghiệm sự thống nhất và để thể hiện mục đích của bạn. Con người nghĩ rằng những mối quan hệ của họ là để thoả mãn những ảo tưởng của họ và để củng cố bản thân họ chống lại sự căng thẳng của riêng họ. Điều này phải được quên đi để mục đích thật của mối quan hệ có thể được tiếc lộ và được hiểu. Do đó, việc quên đi phải đến trước tiên trong quá trình học. Trong việc này, bạn học cách học. Trong việc này, bạn học cách nhận lãnh.

Hãy thực tập vào mỗi tiếng ngày hôm nay, nhớ lại ý tưởng của bạn. Ngày hôm nay trong hai lần thiền sâu của bạn, một lần nữa hãy dùng từ RAHN để đưa bạn đi sâu vào trong chiều sâu của Tri Thức. Hãy lập lại ý tưởng vào lúc đầu của bài thực tập của bạn và rồi, vào mỗi hơi thở ra, hãy yên lặng lập lại từ RAHN cho bản thân bạn. Hãy để điều này tập trung tâm trí của bạn. Hãy để điều này kết nối bạn với chiều sâu của Tri Thức.  Ở đây bạn đi sâu hơn bạn đã từng đi trước đây. Trong việc này, bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì bạn tìm kiếm, và sẽ không có sự lẫn lộn về thế giới.

Bài thực TẬP 169: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 170

Tôi đang đi theo Nghi Thức Cổ Đại của việc chuẩn bị ngày hôm nay.

Sự chuẩn bị này mà bạn đang thực hiện là cổ xưa trong nguồn gốc của nó. Nó đã được sử dụng nhiều thiên kỷ, trong thế giới này và cũng trong những thế giới khác. Nó chỉ được thích nghi trong ngôn ngữ của nó và trong sự thích hợp của nó cho thời đại hiện tại của bạn, nhưng nó chuẩn bị tâm trí theo cách mà những tâm trí luôn được chuẩn bị trong Con Đường của Tri Thức, bởi vì Tri Thức không thay đổi và những sự chuẩn bị chỉ thích nghi bản thân chúng cho những sự kiện hiện tại và hiểu biết hiện tại để chúng có thể là thích hợp cho người nhận. Nhưng, cơ chế thật cho sự chuẩn bị thì không bị thay đổi.

Bạn đang thực hiện một Nghi Thức Cổ Đại trong việc giành lại Tri Thức. Được sinh ra từ Ý Muốn Vĩ Đại của Vũ Trụ, sự chuẩn bị này đã được xây dựng cho sự tiến triển của những học sinh của Tri Thức. Bạn đang hoạt động song song với nhiều cá nhân khác, trong thế giới này và cũng trong những thế giới khác. Bởi vì Tri Thức đang được dạy trong tất cả các thế giới nơi mà sự sống thông minh tồn tại. Do đó, những nỗ lực của bạn được hỗ trợ và tô điểm bởi những nỗ lực của những người đang chuẩn bị với bạn. Trong việc này, bạn đại diện cho một cộng đồng của những học viên. Do đó, đừng nghĩ rằng những nỗ lực của bạn là cô độc. Do đó, đừng nghĩ rằng bạn cô độc trong thế giới khi thực hiện việc giành lại Tri Thức. Do đó, đừng nghĩ rằng bạn không phải là một phần của một cộng đồng những học viên. Điều này sẽ trở nên hiển nhiên hơn cho bạn theo thời gian khi bạn bắt đầu nhận ra những người đang chuẩn bị với bạn. Điều này sẽ trở nên hiển nhiên hơn theo thời gian khi trải nghiệm của bạn về sự hiện diện của Những Giáo Viên của bạn sâu sắc hơn. Điều này sẽ trở nên hiển nhiên hơn theo thời gian khi kết quả của Tri Thức của bạn trở nên hiển nhiên thậm chí cho bạn. Điều này sẽ trở nên hiển nhiên hơn theo thời gian khi bạn nhìn nhận cuộc đời bạn như một phần của một Cộng Đồng Vĩ Đại của Các Thế Giới.

Hãy nhắc nhở bản thân về bài thực tập của bạn vào mỗi tiếng. Trong những lần thực tập sâu của bạn trong tĩnh lặng, hãy nhận lãnh lợi ích của tất cả những người thực tập với bạn. Hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn không cô độc và rằng những phần thưởng của họ được trao cho bạn khi những phần thưởng của bạn được trao cho họ. Do đó, bạn chia sẻ với nhau trong những thành tựu của bạn. Quyền lực của việc thi hành của bạn cực kỳ được hỗ trợ bởi hành trình và việc trao tặng của người khác đến nỗi mà nó vượt xa những khả năng của riêng bạn. Khi điều này được nhận ra, nó sẽ trao cho bạn mọi hình thức động viên và sẽ vĩnh viễn xua đuổi ý tưởng rằng bạn không đủ khả năng cho những nhiệm vụ được trao cho bạn. Bởi vì việc trao tặng của bạn được bổ sung bởi việc trao tặng của người khác, và điều này tượng trưng cho Ý Muốn của Chúa trong vũ trụ.

Bài thực TẬP 170: Hai lần, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 171

VIỆC CHO ĐI CỦA TÔI LÀ SỰ KHẲNG ĐỊNH TÀI SẢN CỦA TÔI.

VIỆC CHO ĐI CỦA BẠN LÀ SỰ KHẲNG ĐỊNH TÀI SẢN CỦA BẠN bởi vì bạn cho đi từ tài sản của riêng bạn. Đó không phải là việc cho đi những món đồ mà chúng tôi đang nói đến ở đây, bởi vì bạn có thể cho hết tất cả của cải của bạn và rồi không còn lại gì. Nhưng khi bạn cho đi Tri Thức, Tri Thức gia tăng. Và khi bạn thấm nhuần món quà vật chất của bạn với Tri Thức, Tri Thức gia tăng. Đó là tại sao khi bạn nhận lãnh Tri Thức, bạn sẽ muốn cho nó đi bởi vì đó là biểu hiện tự nhiên của sự nhận lãnh của riêng bạn.

LÀM SAO BẠN CÓ THỂ LÀM KIỆT QUỆ TRI THỨC khi Tri Thức là quyền lực và Ý Muốn của vũ trụ? Phương tiện của bạn thật là nhỏ bé, điều thể hiện bản thân nó thông qua bạn thật là vĩ đại. Mối quan hệ của bạn với sự sống thật là vĩ đại, và do đó, bạn người ở với cuộc sống thật là vĩ đại. Không có sự tự cao nào ở đây. Không có sự thổi phòng bản thân ở đây, bởi vì bạn nhận ra rằng bạn nhỏ bé và vĩ đại cùng một lúc, và bạn công nhận cội nguồn của sự nhỏ bé của bạn và cội nguồn của sự vĩ đại của bạn. Bạn công nhận giá trị của sự nhỏ bé của bạn và giá trị của sự vĩ đại của bạn. Do đó, bạn công nhận mọi sự sống, và không điều gì bị bỏ rơi bên ngoài việc đánh giá lớn lao của bạn về bản thân, điều được sinh ra từ tình yêu và hiểu biết chân thật. Điều này, do đó, là hiểu biết mà bạn phải trau dồi theo thời gian, nhận ra một lần nữa rằng những nỗ lực của bạn để làm việc đó được tô điểm bởi những nỗ lực của người khác, những người cũng là học sinh của Tri Thức trong thế giới bạn. Ngay cả những học sinh trong những thế giới khác tô điểm nỗ lực của bạn, bởi vì trong Tri Thức không có thời gian và khoảng cách. Do đó, bạn có sự hỗ trợ vĩ đại dành cho bạn ngay lúc này, và trong điều này bạn nhận ra mối quan hệ thật sự của bạn với cuộc sống.

HÃY THỰC TẬP VÀO MỖI TIẾNG và trong những lần thiền sâu của bạn, hãy cho phép từ RAHN đưa bạn vào trong Tri Thức. Lặng yên và trong tâm lặng, khi bạn chìm vào trong chiều sâu của Tri Thức, hãy nhận lãnh bình an và sự xác nhận mà là quyền khai sinh của bạn.

BÀI THỰC HÀNH 171: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 172

TÔI PHẢI GIÀNH LẠI TRI THỨC CỦA TÔI.

BẠN PHẢI GIÀNH LẠI TRI THỨC CỦA BẠN. Đó không chỉ đơn giản là một ưu tiên cạnh tranh với những ưu tiên khác. Việc nó là một đòi hỏi trong cuộc sống trao cho nó nhu cầu và tầm quan trọng mà nó thật sự xứng đáng. Đừng nghĩ rằng tự do của bạn thì bị cản trở bằng cách nào đó bởi nhu cầu này, bởi vì tự do của bạn là kết quả của nhu cầu này và sẽ được sinh ra từ nhu cầu này. Ở đây bạn tiến vào một thế giới của phương hướng thiết yếu thay vì những lựa chọn tuỳ tiện. Ở đây bạn trở nên được liên kết với cuộc sống một cách nghiêm túc thay vì là một người quan sát tách biệt người chỉ có thể chứng kiến những ý tưởng của riêng bạn.

SỰ CẦN THIẾT CỦA TRI THỨC, do đó, là tầm quan trọng mà nó mang lại cho bạn và cho thế giới của bạn. Do đó, hãy chào đón sự cần thiết, bởi vì nó giải phóng bạn khỏi sự trầm trọng hơn và sự bất lực của mâu thuẫn. Nó giải cứu bạn khỏi những lựa chọn vô nghĩa và hướng bạn đến điều thật sự quan trọng cho phúc lợi của bạn và cho phúc lợi của thế giới. Tri Thức là cần thiết. Cuộc đời bạn là cần thiết. Tầm quan trọng của nó không chỉ đơn thuần là cho một mình bạn, mà còn cho thế giới.

 NẾU BẠN CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU NÀY TRONG SỰ THẬT, điều này sẽ vượt trên bất kỳ cảm giác không xứng đáng hay xấc xược nào mà bạn vẫn có thể sở hữu. Bởi vì nếu cuộc đời bạn là cần thiết, thì nó có mục đích, ý nghĩa và phương hướng. Nếu cuộc đời bạn là cần thiết, thì tất cả những cuộc đời khác cũng là cần thiết. Trong việc này, bạn sẽ không muốn làm hại ai nhưng thay vào đó sẽ tìm cách xác nhận Tri Thức trong mọi người. Sự cần thiết này, do đó, mang theo nó sức mạnh và phương hướng mà bạn đòi hỏi và đưa cho bạn ơn phúc và chiều sâu mà bạn phải nhận lãnh cho bản thân. Một cuộc sống cần thiết là một cuộc sống có ý nghĩa. Tri Thức là cần thiết. Hãy trao bản thân bạn cho sự cần thiết của bạn, và bạn sẽ cảm thấy rằng chính bạn là một điều cần thiết. Điều này sẽ xua tan cảm giác không xứng đáng và tội lỗi của bạn và đưa bạn trở lại trong mối quan hệ với cuộc sống.

MỘT LẦN NỮA HÃY THỰC TẬP VÀO MỖI TIẾNG, và trong hai lần thực tập thiền của bạn hãy cho phép từ RAHN đưa bạn đi sâu hơn vào trong sự hiện diện của chính Tri Thức. Sức mạnh của từ này, một từ không được biết đến trong ngôn ngữ của riêng bạn, sẽ cộng hưởng với Tri Thức của bạn và sẽ kích thích nó. Như vậy, cách thức thì bí ẩn, nhưng kết quả thì cụ thể.

BÀI THỰC HÀNH 172: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 173

HÔM NAY TÔI SẼ LÀM ĐIỀU CẦN THIẾT.

LÀM ĐIỀU GÌ CẦN THIẾT SẼ KẾT NỐI BẠN với sức sống trong cuộc sống, bởi vì cuộc sống trong thế giới, dưới mọi hình thức của nó, được kết nối với điều gì cần thiết. Điều này ban đầu có vẻ như đàn áp đối với con người, bởi vì họ đã quen sống trong ảo tưởng, nơi mà mọi thứ đều được ưu tiên và không có gì là thật sự cần thiết. 

NHƯNG, CHỈ KHI ĐIỀU GÌ THẬT SỰ LÀ CẦN THIẾT TRONG CUỘC SỐNG, ngay cả khi đó là một tình cảnh thảm khốc, mà con người có thể giải thoát bản thân trong giây lát khỏi những ảo tưởng của họ và cảm nhận được mục đích, ý nghĩa và phương hướng. Điều này, do đó, là một món quà cho nhân loại, nhưng con người thường chỉ trao cho bản thân món quà này dưới những hoàn cảnh tàn khốc. 

CHÍNH DƯỚI NHỮNG HOÀN CẢNH HẠNH PHÚC HƠN mà bây giờ bạn phải học để nhận lãnh điều này và chào đón sự cần thiết như một ân huệ cứu rỗi trong cuộc đời bạn, bởi vì bạn muốn được cần, bạn muốn được bao gồm, bạn muốn trở thành thiết yếu và bạn muốn trở thành một phần thiết yếu của cộng đồng. Đây đều là cần thiết. Nó không chỉ đơn thuần là một sở thích về phần bạn. Nó không thể được sinh ra từ một lựa chọn thường mà là từ một niềm tin sâu sắc, bởi vì sự cho đi lớn lao của bạn phải được sinh ra từ một niềm tin sâu sắc nếu nó muốn trở thành vĩ đại và trọn vẹn. Nếu không, khi nhìn thấy nghịch cảnh hay thất vọng đầu tiên, bạn sẽ bị bỏ mặt và sẽ rút lui vào trong ảo tưởng và ảo ảnh.

DO ĐÓ, HÃY ĐÓN CHÀO NHỮNG NHU CẦU CỦA NGÀY HÔM NAY. Hãy làm những nhiệm vụ nhỏ mà không phàn nàn, bởi vì chúng thì nhỏ. Hãy làm theo lệ thường của bạn ngày hôm nay để chuẩn bị, bởi vì đó là cần thiết và đó là vĩ đại. Đừng nhầm lẫn giữa điều vĩ đại và điều nhỏ bé, bởi vì điều nhỏ bé chỉ là để thể hiện điều vĩ đại. Đừng cố gắng khiến điều nhỏ bé trở nên vĩ đại hay điều vĩ đại trở nên nhỏ bé. Hãy hiểu mối quan hệ thật sự của chúng với nhau, bởi vì bên trong bạn là cả điều vĩ đại và điều nhỏ bé. Bên trong bạn, điều vĩ đại mong muốn thể hiện bản thân nó thông qua điều nhỏ bé.

 DO ĐÓ, HÃY THỰC HIỆN NHỮNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY CỦA BẠN NGÀY HÔM NAY. Hãy làm điều gì cần thiết ngày hôm nay. Hãy nhắc nhở bản thân vào mỗi tiếng về ý tưởng của chúng ta cho ngày hôm nay, và hãy trao bản thân cho bài thực tập của bạn để ngày của bạn có thể là một ngày cho việc trao đi và và việc nhận lãnh. Trong những bài thực tập thiền sâu của bạn, hãy đi vào tĩnh lặng bằng việc sử dụng từ RAHN để đưa bạn vào sâu trong thiền định. Hãy làm điều này bởi vì nó là cần thiết. Hãy làm điều này với sự cần thiết và bạn sẽ cảm thấy sức mạnh của ý chí của riêng bạn.

BÀI THỰC HÀNH 173: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 174

CUỘC ĐỜI CỦA TÔI LÀ CẦN THIẾT.

CUỘC ĐỜI CỦA BẠN LÀ CẦN THIẾT. Nó không phải là một tai nạn sinh học. Đó không chỉ là một hoàn cảnh ngẫu nhiên mà bạn đã vào trong thế giới này. Cuộc sống của bạn là cần thiết. Nếu bạn có thể nhớ lại những gì bạn đã trải qua để đến thế giới này và sự chuẩn bị cần thiết – cả bên trong thế giới này và bên ngoài – để bạn trỗi lên ở đây, thì bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc bạn ở đây và tầm quan trọng của Tri Thức mà bạn mang bên trong bạn. Cuộc đời của bạn là cần thiết. Không có hình thức tự phụ nào ở đây. Đó chỉ đơn giản là việc công nhận sự thật. Trong đánh giá của bạn về bản thân, cuộc đời của bạn là đáng thương hay hoành tráng. Tuy nhiên, sự cần thiết của cuộc đời bạn không liên quan gì đến đánh giá của bạn, mặc dù đánh giá của bạn có thể đưa bạn đến gần hơn hoặc đưa bạn đi xa hơn khỏi nhận thức thật này.

CUỘC ĐỜI CỦA BẠN LÀ CẦN THIẾT. Hãy hiểu điều này và nó sẽ xua đuổi cảm giác của bạn về việc phán xét và lên án bản thân. Hãy hiểu điều này và nó sẽ mang sự khiêm nhường vào trong những ý tưởng của bạn về sự hào nhoáng của bản thân. Hãy hiểu điều này và những kế hoạch của bạn sau đó có thể dần dần được điều chỉnh theo chính Tri Thức, bởi vì cuộc đời của bạn là cần thiết.

HÃY LẬP LẠI LỜI KHẲNG ĐỊNH NÀY VÀO MỖI TIẾNG và xem xét nó bất kể cảm xúc của bạn, hoàn cảnh của bạn và bất kỳ suy nghĩ nào đang chiếm ưu thế trong tâm trí bạn, bởi vì Tri Thức vĩ đại hơn suy nghĩ và được có ý định để điều khiển suy nghĩ. Trong hai thực tập thiền của bạn, hãy cho phép từ RAHN đem bạn đi sâu vào trong thực tập. Hãy cảm nhận sự cần thiết của cuộc đời của chính bạn – giá trị của nó và tầm quan trọng của nó. Đây là điều mà bạn có thể trải nghiệm trực tiếp. Nó không yêu cầu sự đánh giá của bạn. Nó không yêu cầu rằng bạn xem bản thân vĩ đại hơn người khác. Nó chỉ đơn thuần là một trải nghiệm sâu sắc của thực tế, bởi vì cuộc đời của bạn là cần thiết. Nó là cần thiết cho bạn. Nó là cần thiết cho thế giới của bạn. Nó là cần thiết cho chính bản thân cuộc sống.

BÀI THỰC HÀNH 174: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 175

ÔN TẬP

TRONG BÀI ÔN TẬP CỦA BẠN VỀ NHỮNG THỰC TẬP CỦA TUẦN NÀY, một lần nữa hãy nhận ra giá trị của việc trao bản thân bạn cho thực tập. Việc trao bản thân bạn cho thực tập, do đó, là bước đầu tiên trong việc hiểu được ý nghĩa thật của việc cho đi và ý nghĩa thật của mục đích trong thế giới.

TRONG MỘT LẦN THỰC TẬP LÂU CỦA BẠN, hãy ôn lại tuần vừa qua. Hãy ôn lại việc tham gia của bạn với thực tập của mỗi ngày và hãy xem xét ý nghĩa của ý tưởng của mỗi ngày. Hãy trao toàn bộ tập trung của bạn cho điều này trong lần thực tập lâu của bạn ngày hôm nay, và nhận ra khi bạn chứng kiến ​​sự phát triển của riêng bạn rằng bạn đang chuẩn bị bản thân để trao cho người khác.

BÀI THỰC HÀNH 175: Một lần thực tập lâu.

Bước 176

TÔI SẼ ĐI THEO TRI THỨC NGÀY HÔM NAY.

VÀO MỖI TIẾNG NGÀY HÔM NAY hãy trải nghiệm bản thân bạn đi theo Tri Thức. Đưa ra quyết định nhỏ về những điều nhỏ khi cần thiết, nhưng đừng ra quyết định lớn nào không với Tri Thức. Bạn có một tâm trí cá nhân để ra những quyết định nhỏ, không quan trọng. Nhưng những quyết định lớn hơn nên được thực hiện với Tri Thức.

HÃY ĐI THEO TRI THỨC NGÀY HÔM NAY. Hãy cho phép bình an của nó và sự chắc chắn của nó ở bên bạn. Hãy cho phép phương hướng tổng thể của nó được nhận thấy bởi bạn. Hãy cho phép tiềm năng của nó ảnh hưởng đến bạn. Hãy cho phép nó trao bản thân nó cho bạn như bạn bây giờ đang học cách trao bản thân bạn cho nó.

TRONG HAI LẦN THỰC TẬP THIỀN LÂU CỦA BẠN NGÀY HÔM NAY, dùng từ RAHN, hãy tiến sâu vào trong Tri Thức. Hãy tiến sâu vào trong sự hiện diện của cuộc sống. Hãy tiến sâu vào trong trải nghiệm này. Hãy tiếp tục hướng tâm trí của bạn đến thành tựu này. Hãy tiếp tục đặt sang bên bất cứ điều gì ảnh hưởng đến bạn hoặc kìm giữ bạn lại. Bằng cách này, bạn rèn luyện tâm trí và chuẩn bị nó cho điều gì tự nhiên nhất đối với nó để xảy ra.

HÃY ĐI THEO TRI THỨC NGÀY HÔM NAY. Nếu Tri Thức chỉ ra điều gì đó và bạn rất chắc chắn về điều này, hãy đi theo nó và hãy quan sát. Hãy nhìn điều gì xảy ra và cố gắng học cách phân biệt Tri Thức với những sự bốc đồng của bạn, những mong muốn của bạn, những nỗi sợ của bạn và những sự tránh né của bạn. Điều này phải được học thông qua trải nghiệm. Bằng cách này, Tri Thức và mọi thứ giả vờ là Tri Thức được tách ra trong sự đối lập. Điều này sẽ trao cho bạn sự chắc chắn lớn hơn và sự tự tin lớn hơn, điều mà bạn sẽ cần trong thời gian sắp tới.

BÀI THỰC HÀNH 176: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 177

TÔI SẼ HỌC CÁCH TRUNG THỰC NGÀY HÔM NAY.

CÓ MỘT SỰ TRUNG THỰC LỚN HƠN ĐANG CHỜ cho bạn khám phá. Có một sự trung thực lớn hơn mà bạn phải dùng cho lợi ích bản thân. Không đủ chỉ để biết bạn cảm thấy như thế nào. Đó là một yêu cầu lớn hơn để cảm thấy điều bạn biết. Đây là một sự trung thực lớn hơn và một sự trung thực hài hòa với chính cuộc sống, một sự trung thực phản ánh sự tiến bộ thật sự của tất cả sinh loài trên thế giới. Điều này không chỉ đơn thuần là việc thể hiện và yêu cầu rằng ý định cá nhân của bạn được thực hiện. Thay vào đó, nó đang đòi hỏi rằng sự cần thiết của cuộc sống bên trong bạn có thể thể hiện chính nó theo cách chân thật với chính cuộc sống. Hình thức và cách thức của biểu hiện này sẽ được chứa đựng trong những thông điệp mà bạn sẽ cần gửi cho người khác khi đến lúc cho điều đó xảy ra.

DO ĐÓ, HÃY HỌC CÁCH ĐỂ CẢM NHẬN ĐIỀU MÀ BẠN BIẾT. Đây là một sự trung thực lớn hơn. Nó đòi hỏi cả sự cởi mở và sự kiềm chế. Nó đòi hỏi sự kiểm tra bản thân. Nó đòi hỏi sự khách quan về cuộc sống của bạn. Nó đòi hỏi sự tĩnh lặng và bình an cũng như khả năng kết nối tâm trí của bạn một cách tích cực vào việc khám phá. Do đó, tất cả những gì bạn đã học được cho đến nay đều được đóng góp và sử dụng trong bài thực tập của ngày hôm nay.

HÃY NHẮC NHỞ BẢN THÂN VÀO MỖI TIẾNG CỦA BÀI THỰC HÀNH NGÀY HÔM NAY và nghiêm túc xem xét nó trong giây phút bạn thấy bản thân ở trong. Trong những bài thực hành dài hơn ngày hôm nay, một lần nữa hãy tiến vào sự tĩnh lặng và kết nối tâm trí bạn với hoạt động có ý nghĩa này. Tâm trí phải được đưa đến gần Quê Hương Cổ Đại của nó để nó có thể tìm thấy sự thoải mái và bình yên. Điều này đòi hỏi sự kỷ luật bản thân vào lúc đầu, nhưng một khi sự kết nối đã được thực hiện, quá trình sẽ tự nó xảy ra một cách tự nhiên.

HÃY HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH TRUNG THỰC HƠN NGÀY HÔM NAY. Hãy học cách để nhận ra mức độ lớn hơn của sự trung thực, một mức độ chân thật của sự trung thực mà xác nhận bản chất thật của bạn và không phản bội mục đích cao nhất của bạn.

BÀI THỰC HÀNH 177: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 178

TÔI SẼ NHỚ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TRAO TẶNG CHO TÔI NGÀY HÔM NAY.

ĐÂY LÀ MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT CỦA VIỆC CÔNG NHẬN SỰ HIỆN DIỆN của những mối quan hệ chân thật trong cuộc sống của bạn. Nó là một ngày đặc biệt để ghi nhận những món quà đã được trao cho bạn. Nó là một ngày dành cho lòng biết ơn.

DO ĐÓ, VÀO MỖI TIẾNG, HÃY LẬP LẠI CÂU NÓI NÀY và dành giây phút để nhớ lại những người đã trao cho bạn. Cố gắng suy nghĩ thật kỹ về những cá nhân đã mang lại lợi ích cho bạn, bằng cách thể hiện Sự Khôn Ngoan của họ và lỗi lầm của họ. Hãy nghĩ về những người đã minh họa con đường để đi và con đường không để đi. Khi bạn xem xét thêm về điều này trong hai lần thực tập lâu của bạn ngày hôm nay, hãy cố gắng suy nghĩ cẩn thận hơn và cho phép bất kỳ cá nhân nào đến trong đầu là đối tượng của cuộc điều tra của bạn. Đây là thời gian thực tập tích cực trong những lần thiền của bạn.

TRONG NHỮNG LẦN THỰC TẬP LÂU CỦA BẠN, hãy lặp lại câu nói vào lúc bắt đầu thực tập và cho phép các cá nhân đến với bạn. Hãy học cách để nhận ra đóng góp của họ cho việc giành lại Tri Thức. Hãy học cách để nhận ra đóng góp của họ cho phúc lợi thể xác và cảm xúc của bạn. Hãy học cách để nhận ra họ đã phục vụ bạn như thế nào. Bằng cách này, toàn bộ khái niệm của bạn về việc cho đi và nhận lãnh và phục vụ trong thế giới có thể được mở rộng và phát triển. Điều này sẽ trao cho bạn một tầm nhìn thật về thế giới để bạn có thể học cách nhân từ với bản thân và với người khác.

DO ĐÓ, ĐÂY LÀ MỘT NGÀY CỦA VIỆC XÁC NHẬN và một ngày của sự biết ơn. Hãy cho phép những bài thực tập của bạn có ý nghĩa và hiệu quả để bạn có thể nhận được phần thưởng của chúng.

BÀI THỰC HÀNH 178: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 179

HÔM NAY TÔI SẼ CẢM ƠN THẾ GIỚI ĐÃ DẠY TÔI ĐIỀU GÌ LÀ THẬT.

THẾ GIỚI TRONG SỰ HOÀNG TRÁNG CỦA NÓ VÀ TRONG SỰ ĐIÊN RỒ CỦA NÓ dạy cho bạn điều gì để xem trọng và để nhận ra điều gì là thật. Sự tương phản phải là hiển nhiên trong việc học để bạn có thể nhận ra những sự khác biệt này. Để phân biệt điều đúng với điều sai và điều có ý nghĩa với điều vô nghĩa, bạn phải có sự tương phản trong việc học. Bạn phải nếm trải điều vô nghĩa để tìm ra bản chất và nội dung thật của nó, và bạn phải nếm trải điều có ý nghĩa để tìm ra bản chất và nội dung thật của nó. Thế giới liên tục cung cấp cho bạn cơ hội để làm cả hai.

VÀO LÚC NÀY NHU CẦU CỦA BẠN LÀ ĐỂ NGÀY CÀNG NẾM TRẢI ĐIỀU THẬT, và đó là tại sao chúng tôi nhấn mạnh điều này trong bài thực tập hằng ngày của bạn bây giờ. Bạn đã đắm chìm bản thân trong sự giả dối đủ đến nỗi mà nó đã thống trị tâm trí và sự chú ý của bạn. Bây giờ chúng tôi nuôi dưỡng bạn với điều đúng, nhưng bạn cũng phải học cách hưởng lợi từ những gì điều sai đã trao cho bạn. Sau đó bạn sẽ không cần phải điều tra điều sai nữa. Điều sai đã tự trình bày bản thân nó cho bạn. Bây giờ bạn đang học cách để nhận ra biểu hiện của nó và để sử dụng lợi ích nào mà nó có thể mang lại cho bạn. Lợi ích duy nhất mà điều sai có thể trao cho bạn là để học cách nhận ra sự thiếu chất của nó để bạn có thể khao khát biết điều gì là thật và có khả năng lớn hơn để nhận lãnh nó.

DO ĐÓ, HÃY CẢM ƠN THẾ GIỚI NGÀY HÔM NAY CHO VIỆC ỦNG HỘ BẠN, cho sự hoành tráng của nó và cho sự điên rồ của nó, cho những khoảnh khắc truyền cảm hứng của nó và cho biểu hiện to lớn của nó về ảo ảnh. Thế giới bạn nhìn thấy cho đến nay phần lớn bao gồm ảo tưởng của cá nhân, nhưng có một thế giới vĩ đại hơn để bạn nhìn thấy, một thế giới thật sự ở đó, một thế giới mà sẽ khơi dậy trong bạn Tri Thức, sự cảm kích và sự tự áp dụng thật. Bởi vì đó là mục đích của bạn để phục vụ quá trình tiến hóa của thế giới này, giống như đó là mục đích của thế giới để phục vụ quá trình tiến hóa của bạn.

TRONG HAI LẦN THỰC TẬP LÂU HƠN CỦA BẠN NGÀY HÔM NAY, hãy điều tra ý tưởng này một cách tích cực với tâm trí của bạn. Hãy sử dụng tâm trí bạn để hiểu cách mà thế giới đã hỗ trợ bạn. Hãy suy nghĩ rất kỹ về điều này. Đây không phải là sự điều tra hời hợt. Đó là sự điều tra mà bạn phải tiến hành với sự cần thiết và với sự nghiêm túc, bởi vì nó sẽ quyết định trải nghiệm của bạn trong cuộc sống, cả trong hiện tại và trong tương lai.

VÀO MỖI TIẾNG, HÃY NHỚ CÂU KHẲNG ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI cho ngày hôm nay và hãy ghi nhớ nó khi bạn nhìn thế giới. Đừng để ngày này bị lãng phí trên bạn. Ngày hôm nay là một ngày của việc công nhận, một ngày của lòng biết ơn và một ngày của Sự Khôn Ngoan.

BÀI THỰC HÀNH 179: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 180

TÔI THAN PHIỀN BỞI VÌ TÔI ĐANG THIẾU TRI THỨC.

KHI BẠN THAN PHIỀN VỀ CUỘC SỐNG, bạn đang xin cho Tri Thức. Tri Thức có tuyên bố riêng của nó về cuộc sống, nhưng nó rất khác với lời than thở mà bạn nghe thấy trong bản thân và xung quanh bạn. Do đó, khi bạn tiếp cận Tri Thức ngày hôm nay, hãy nhận ra bản chất của lời than phiền – cách nó nhấn mạnh điểm yếu của bạn và sự thống trị của thế giới trên bạn và nó đối lập như thế nào với điều mà bạn đang học ngay lúc này. Bây giờ bạn đang học để khám phá ra sự vĩ đại của bạn và sự thống trị của bạn trên thế giới. Bạn đang ở trong mối quan hệ với thế giới. Hãy để mối quan hệ này trở nên lành mạnh và có ý nghĩa. Hãy để đóng góp của thế giới được trao cho bạn. Hãy để đóng góp của bạn được trao cho thế giới.

DO ĐÓ, HÃY CẢM ƠN THẾ GIỚI MỘT LẦN NỮA NGÀY HÔM NAY cho những gì mà nó đã trao cho bạn. Trong những lần thực tập thiền sâu hơn của bạn ngày hôm nay, hãy tiến vào sự tĩnh lặng và im lặng. Hãy dùng từ RAHN để giúp bạn tiến vào điều này một cách sâu sắc. Hãy dùng từ RAHN để định hướng tâm trí và suy nghĩ của bạn để tâm trí của bạn có thể được hợp nhất với âm thanh của từ cổ xưa này.

ĐÂY LÀ MỘT NGÀY CỦA ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG. Đừng phàn nàn về ngày hôm nay. Hãy nhận ra rằng tất cả mọi điều xảy ra là một cơ hội để bạn áp dụng thực tập của bạn và để phát triển những khả năng thật của tâm trí bạn. Than phiền của bạn sẽ chỉ là sự phủ nhận đóng góp của thế giới cho bạn. Do đó, đừng phủ nhận điều này. Đừng than phiền về thế giới ngày hôm nay để bạn có thể nhận lãnh những món quà của nó.

BÀI THỰC HÀNH 180: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút.

Bước 181

NGÀY HÔM NAY TÔI NHẬN LÃNH TÌNH YÊU CỦA TRI THỨC.

TRI THỨC SỞ HỮU HẠT GIỐNG THẬT CỦA TÌNH YÊU, không phải tình yêu mà chỉ là cảm xúc, không phải tình yêu mà là hình thức say mê bao quanh một ham muốn cấp bách sinh ra từ nỗi sợ hãi. Tri Thức là hạt giống của tình yêu thật, không phải là tình yêu tìm cách để chinh phục, để chiếm hữu và để thống trị, mà là tình yêu tìm cách để phục vụ, để trao quyền và để giải thoát người khác. Hãy trở thành người nhận lãnh tình yêu này ngày hôm nay để nó có thể chảy thông qua bạn đến thế giới, bởi vì không với sự phủ nhận của bạn nó chắc chắn sẽ làm điều này.

VÀO MỖI TIẾNG, HÃY LẬP LẠI LỜI KHẲNG ĐỊNH NÀY và hãy cảm nhận toàn bộ tác động của nó, bất kể hoàn cảnh mà bạn đang ở trong. Hãy cho phép mỗi hoàn cảnh hỗ trợ thực tập của bạn, và bạn sẽ thấy rằng thực tập của bạn sẽ có tác động ngày càng mạnh mẽ trên cuộc sống bên ngoài của bạn. Trong hai thực tập sâu hơn của bạn ngày hôm nay, hãy tiến vào trong sự hiện diện của Tri Thức và nhận lãnh tình yêu của nó. Hãy xác nhận giá trị của bạn và khả năng nhận lãnh của bạn. Hãy từ bỏ những giả định của bạn về bản thân và thế giới, và cho phép bản thân bạn có một trải nghiệm mà sẽ thể hiện sự thật vượt trên bất kỳ giả định nào. Đây là bài thực tập của bạn ngày hôm nay. Đây là món quà của bạn cho bản thân, cho thế giới của bạn và cho Đấng Tạo Hóa của bạn để bạn có thể nhận lãnh món quà của tình yêu.

BÀI THỰC HÀNH 181: Hai lần thực tập, mỗi lần 30 phút. Thực tập vào mỗi tiếng.

Bước 182

ÔN TẬP

NGÀY HÔM NAY ĐÁNH DẤU MỘT ĐIỂM NGOẶC QUAN TRỌNG trong quá trình chuẩn bị của bạn. Ngày hôm nay đánh dấu sự hoàn thành của giai đoạn đầu của quá trình chuẩn bị của bạn và điểm bắt đầu của một giai đoạn mới. Hãy ôn lại tuần vừa qua trong một lần thực tập dài và sau đó dành thời gian để suy nghĩ bạn đã đi được bao xa và bạn cần đi bao xa. Hãy nhận ra quyền lực và sức mạnh ngày càng tăng của bạn. Hãy suy nghĩ về cuộc sống bên ngoài của bạn và nhận biết bao nhiêu cần phải được hoàn thành ở đó, cả cho phúc lợi của bạn và cho phúc lợi của người khác. Hãy nhận ra bạn biết ít bao nhiêu và bao nhiêu đang dành cho bạn. Đừng để bất kỳ nghi ngờ nào về bản thân can ngăn bạn trong việc làm của bạn, bởi vì bạn chỉ cần tham gia để nhận lãnh món quà vĩ đại nhất mà cuộc sống có thể trao tặng.

HÃY ÔN LẠI TUẦN TRƯỚC VÀ HÃY SUY NGHĨ NGAY LÚC NÀY về những gì đã xảy ra trong quá trình chuẩn bị của bạn cho đến nay. Hãy quan sát sự phát triển đã xảy ra bên trong bạn trong vài tháng qua – cảm giác ngày càng tăng về sự hiện diện, cảm giác ngày càng tăng về sự chắc chắn bên trong, cảm giác ngày càng tăng của sức mạnh bên trong. Hãy cho phép thực tế rằng cuộc sống bên ngoài của bạn đã bắt đầu mở ra. Một số điều đã được sửa chữa trước đây bây giờ đã được nới lỏng để chúng có thể được sắp xếp lại cho phúc lợi của bạn. Hãy cho phép cuộc sống bên ngoài của bạn được sắp xếp lại, bởi vì bạn không đang tìm cách thống trị nó cho sự bảo vệ cá nhân bạn. Khi một sự chắc chắn lớn hơn trỗi lên bên trong bạn, những hoàn cảnh bên ngoài phải được sắp xếp lại cho phúc lợi của bạn. Do đó, bạn trở thành một nguồn của sự thay đổi và không chỉ là người nhận lãnh nó.

HÃY NHẬN RA BẠN ĐÃ ĐI XA BAO NHIÊU, nhưng hãy nhớ rằng bạn là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức. Hãy cho phép điều này là điểm khởi đầu của bạn để bạn có thể giả định ít và nhận lãnh rất nhiều. Từ điểm tham khảo lớn lao này, bạn sẽ có thể nhìn qua khỏi định kiến ​​và sự lên án của nhân loại. Bạn sẽ có thể nhìn qua khỏi một quan điểm cá nhân và có tầm nhìn về thế giới mà thế giới đang khao khát nhận được.

BÀI THỰC HÀNH 182: Một lần thực tập lâu.