Những Bước Đi đến Tri Thức – Giới thiệu

Bạn đã đến thế giới này với Tri Thức về bạn là ai, người nào bạn phải gặp và việc gì bạn phải hoàn thành. Đây là thời điểm để tìm Tri Thức này và bắt đầu sống nó.

Tri Thức là gì?

Quyền lực và phạm vi của Những Bước Đi đến Tri Thức thì cũng vĩ đại như mục đích của nó. Nguồn Gốc của nó là từ bên ngoài thế giới này. Nó dạy rằng thế giới đang trong quá trình gia nhập vào một Cộng Đồng Vĩ Đại của Những Thế Giới. Nó ban cho một nhận thức thánh linh mới và một sự chuẩn bị mà được cần để kích hoạt những quyền lực tâm linh và khả năng trần thế của mỗi người. Điều này sẽ chuộc tội quá khứ của họ và chuẩn bị họ cho tương lai của họ. Những Bước Đi đến Tri Thức tiên phong một tầm nhìn vĩ đại hơn một cách nhìn của chỉ loài người trong việc hiểu biết những sự kiện bên trong và bên ngoài thế giới. Như vậy nó sẽ là thích hợp khi nói rằng chương trình học trong Những Bước Đi đến Tri Thức tượng trưng cho Trí Khôn Vũ Trụ theo nghĩa chân chính nhất.

Như Những Bước thường xuyên chỉ ra, Chân Lý, mặc dù bị trừu tượng hoá thế nào, phải được cảm nhận đầy đủ để được nhận biết và được áp dụng một cách đúng đắn. Đây là một quá trình từng bước một. Để phục vụ những ai được kêu gọi để nhận biết nguồn gốc thánh linh và mục đích của họ trên thế giới ở thời điểm này, Những Bước Đi đến Tri Thức đã được ban tặng.

Những Bước Đi đến Tri Thức là dành cho ai?

Những Bước Đi đến Tri Thức đã được ban tặng như một Con Đường cho những cá nhân mà cảm thấy rằng một tiếng gọi thánh linh và mục đích đang trỗi dậy trong cuộc sống của họ, nhưng họ cần một cách tiếp cận mới để thấu hiểu đầy đủ điều này có nghĩa gì. Thông thường những người này đã cảm nhận sức hút này trong một thời gian dài. Những Bước trao tặng một nền tảng mà trong đó họ có thể bắt đầu đáp lại tiếng gọi này. Điều kiện đi vào duy nhất là sự quyết tâm để biết mục đích, ý nghĩa và định hướng của mình.

Những Bước Đi đến Tri Thức đã được thiết kế để đạt được điều gì?

Những Bước Đi đến Tri Thức tượng trưng cho một con đường đến Chúa và một con đường để đóng góp trong thế giới. Nó kết nối học trò trong việc giải đáp cho hai câu hỏi căn bản nhất trong cuộc sống: Tôi là ai? Và Tại sao tôi ở đây? Những Bước nói về những câu hỏi này trong bối cảnh của mục đích, những mối quan hệ và cộng đồng. Nó nhấn mạnh rằng mọi người đang tìm những điều này trong thế giới và sự theo đuổi này là nền tảng cho tất cả những khao khát và những nỗ lực được coi là có ý nghĩa ở đây. Sự trải nghiệm của mục đích, những mối quan hệ và cộng đồng trao cho mỗi người bất cứ cảm nhận về ý nghĩa và danh tính nào mà họ có thể có ở bất cứ lúc nào. Những Bước chỉ ra rằng những nhu cầu này là thuộc về bản chất của mỗi người và rằng mỗi người đã mang câu trả lời cho những nhu cầu này với họ từ Quê Hương Cổ Đại của họ. Do đó nó nói rằng mỗi người mang theo, mặc dù không biết, sự tại nguyện của họ bên trong họ, bên trong Tri Thức Bản Thân của họ.

Thông qua thực hành và khải huyền, Những Bước Đi đến Tri Thức trao tặng những học trò cấu trúc cần thiết để tìm thấy Tri Thức, để kết nối với Tri Thức và để đi theo Tri Thức trong mọi hoàn cảnh. Có như vậy, họ bắt đầu tìm được hướng đi thật của họ trong cuộc sống. Việc học tập mỗi ngày xây dựng kỹ năng và sự tự tin mà chỉ việc áp dụng bản thân một cách chăm chỉ mới có thể ban cho.

Sự giành lại và sự áp dụng của Tri Thức Bản Thân là mục đích của cuốn sách này về thực hành tâm linh và giáo huấn của nó. Điểm nhấn mạnh trong mỗi bước là để phát triển cuộc sống bên trong và cuộc sống bên ngoài của học trò cùng một lúc, bởi vì Tri Thức (Sự Nhận Thức Bản Thân) và Sự Khôn Ngoan (Sự Áp Dụng Bản Thân) phải trỗi lên cùng lúc. Do đó, thông qua việc học hỏi và áp dụng Con Đường của Tri Thức, học trò phát triển một cách tự nhiên sự kiên nhẫn, sự khách quan, sự sáng suốt, sức mạnh, sự chịu đựng và một cảm nhận bền vững về giá trị bản thân.

Những Bước Đi đến Tri Thức đã được trao tặng như thế nào?

Những Bước Đi đến Tri Thức được tiết lộ cho thầy Marshall Vian Summers vào mùa xuân năm 1989. Nó được nhận lãnh trong giai đoạn 14 ngày trong trạng thái khải huyền. Những Bước Đi đến Tri Thức được cung cấp bởi một nhóm thầy giáo thánh linh vô hình những người mô tả họ như Những Thầy của Cộng Đồng Vĩ Đại. Thông điệp của họ là cho toàn vũ trụ nhưng những phương pháp của họ thì là độc nhất cho thời đại và thế giới của chúng ta.

Đọc trang Đêm Canh Thức cho Những Bước để thêm thông tin và những câu chuyện về việc Marshall đã nhận lãnh Những Bước như thế nào.

Tại sao Những Bước Đi đến Tri Thức được viết?

Thế giới của chúng ta đang ở ngưỡng cửa của sự nổi lên vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ xung quanh chúng ta. Do đó, một sự hiểu biết và tầm nhìn trên toàn vũ trụ hơn về những mối quan hệ, thánh linh và sự tiến bộ của loài người là cần thiết vào lúc này. Những Bước Đi đến Tri Thức được trao tặng cho những ai bộc lộ sự hứa hẹn để trở thành những người đóng góp chủ lực trong giai đoạn lớn lao sắp tới trong lịch sử loài người, khi nhân loại bắt đầu chạm trán với những loài thông minh khác đến từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là ngưỡng cửa lớn lao nhất mà chúng ta đã từng đối mặt. Nhưng từ một tầm nhìn từ Cộng Đồng Vĩ Đại, nó rõ là nhân loại không chuẩn bị. Điều này đã tạo bối cảnh cho một sự hiểu biết và giáo huấn thánh linh mới để được ban cho thế giới, bởi vì Đấng Tạo Hoá sẽ không để chúng ta một mình và không được chuẩn bị cho sự nổi lên của chúng ta vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Do đó, một sự chuẩn bị thánh linh độc nhất đã được ban tặng mà có thể giúp những người nam nữ đạt được quyền lực, lòng nhân từ và kỹ năng cần thiết để phục vụ một thế giới trong giai đoạn chuyển tiếp. Để chuẩn bị những cá nhân này để tìm thấy tiếng gọi lớn lao của họ trong cuộc sống, Những Bước Đi đến Tri Thức và những cuốn đi kèm của nó đã được ban tặng như một cuốn cẩm nang và một nguồn nguyên liệu.

Cách nào để Làm Việc với Những Bước?

Hãy xem xét những lời khuyên dưới đây để giúp bạn nhận được lợi ích lớn nhất từ việc học Những Bước Đi đến Tri Thức của bạn:

 • Những Bước Đi đến Tri Thức là một chương trình học trọn vẹn. Mỗi bước nâng bạn cao hơn và gần hơn đến sự khám phá bản thân của bạn. Do đó, lên kế hoạch để đi hết con đường. Nếu bạn không ngừng, bạn sẽ tiến bước.
 • Mặc dù Những Bước Đi đến Tri Thức là một chương trình học một mình, nó được khuyên là bạn tìm những người khác mà bạn có thể chia sẻ việc thực hành và trải nghiệm của bạn. Việc này sẽ tối đa hoá cơ hội học của bạn và trao cho một nền tảng có ý nghĩa cho những mối quan hệ mới để hình thành.
 • Làm theo “những bước” trong Những Bước Đi đến Tri Thức một cách chính xác như chúng được trao cho. Đừng thay đổi những bài thực hành bằng bất cứ cách nào. Điều này rất quan trọng. Bạn có thể ở với một bài học trong hơn một ngày nếu bạn mong muốn, nhưng đừng ở với bất cứ một bài học nào quá lâu nếu không bạn có thể mất tốc độ với chương trình.
 • Đừng lướt qua hay thay đổi trình tự để thực hành những bài mà bạn thấy hấp dẫn. Mỗi bài được thiết kế để dẫn dắt bạn từng bước một. Điều này ban cho một lối đi qua an toàn và thành công trong cách tiếp cận của bạn đến Tri Thức. Đi theo và dùng bước của ngày hôm đó. Nó là hoàn hảo cho ngày đó.
 • Đọc bài học cả buổi sáng khi bạn thức dậy và sau đó trong ngày. Bạn cũng có thể đọc theo ngôi tôi, vào một trong những dịp này, nếu bạn muốn cá nhân hoá thông điệp cho chính bạn.
 • Những Bước Đi đến Tri Thức sẽ dạy bạn cách thực hành và cách phát triển những thói quen học hiệu quả. Có lúc bạn có thể thấy rằng ở với những bài thực hành sẽ hơi khó khăn. Nhưng nhớ rằng Những Bước sẽ xây dựng cả sức mạnh và sự nhận thức bản thân của bạn thông qua những bài thực hành của nó. Bạn có thể làm những bài thực hành này và làm chúng sẽ hài hoà và biến đổi cuộc sống của bạn.
 • Dành ra những thời điểm thực hành thường xuyên mỗi ngày. Đừng để những hoàn cảnh quyết định việc rảnh của bạn để thực hành. Thực hành là thiết yếu để xây dựng một môi trường cho Tri Thức để nổi lên. Những thời gian thực hành đã được kèm theo ở cuối của mỗi bước để giúp bạn trong việc kết hợp bài thực hành vào trong ngày của bạn.
 • Viết nhật ký là cực kỳ có ích trong việc theo dõi sự tiến triển của bạn và trong việc nhìn thấy mỗi bước giữ một vai trò trong việc phục vụ bạn mỗi ngày như thế nào. Nhật ký là một công cụ đầy quyền lực cho việc khám phá bản thân và sẽ giúp bạn trong việc áp dụng những bước. Viết nhật ký cũng sẽ giúp bạn một cách lớn lao trong việc dùng những bài Ôn Tập mà xuất hiện khắp chương trình.
 • Hãy kiên nhẫn và để những bước làm việc cho bạn. Nó thật là quyền lực nếu bạn đi theo trình tự của những bước như chúng được ban tặng. Việc này đòi hỏi thời gian. Một hành trình vĩ đại được làm từ rất nhiều bước nhỏ. Mỗi bước là cần thiết.
 • Nếu bạn bỏ một ngày, đơn giản trở lại để thực hành. Đừng lên án bản thân (hay chương trình). Bạn chỉ cần tiếp tục trong Những Bước để nhận được lợi ích trọn vẹn của nó.
 • Những Bước Đi đến Tri Thức có thể thách thức những niềm tin và những giả thiết yêu dấu. Nếu việc này xảy ra, chấp nhận thách thức này và xem nó có gì để trao cho bạn. Bạn phải nhìn thấy vượt khỏi một cái nhìn hạn hẹp để nhận được một tầm nhìn lớn lao hơn. Đây là khi sự thoả mãn được đạt được.
 • Những Bước Đi đến Tri Thức là một món quà từ Chúa thông qua những người thầy vô hình người mà phục vụ nhân loài. Đây là một món quà cho bạn để đón nhận và để trao ban.

Những Bước Liên Kết với những Nhu Cầu Hằng Ngày của con người như thế nào?

Sự phát triển của Tri Thức là rất quan trọng cho con người để hoạt động với sự chắc chắn trong cuộc sống hằng ngày. Trong những mối quan hệ của bạn, công việc của bạn, sức khoẻ cá nhân của bạn và nhận thức thánh linh của bạn, bạn cần quyền lực mà Đấng Tạo Hoá đã trao cho bạn để dẫn dắt và để giữ gìn bạn. Thông Điệp Mới nói về điều này và trao tặng một con đường để học những điều này.

Làm cách nào Những Bước có thể Giúp con người Tìm Thấy Mục Đích Lớn Lao Hơn của họ trong Cuộc Sống?

Món quà đang ở trong bạn. Con Đường của Tri Thức đang ở đây. Con Đường chỉ có thể được biết. Để nó được nhận biết, bạn phải có một nền tảng trong Tri Thức. Đó là tại sao chúng ta làm Những Bước Đi đến Tri Thức. Nó không phải là vấn đề về ý kiến hay cách nhìn. Nó là vấn đề về việc nhận ra chân lý khi đối mặt và việc trải nghiệm nó một cách sâu đậm. Do đó, cho những ai có thể thấy, nghe và đáp lại, có một “Con Đường” để tìm thấy cái mà bạn biết một cách sâu thẳm nhất và cái bạn đang ở đây để làm. Bạn thì tự do để không đồng ý, nhưng bạn sẽ không biết hay thấy cho đến khi bạn đã tiến triển trong sự chuẩn bị được trao tặng bởi Thông Điệp Mới.

Đọc Thêm