Trụ Cột của Công Việc

The Pillar of Greater Work in the World

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 13 tháng 10 năm 1994
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Chúng Tôi sẽ chia cuộc trò chuyện của Chúng Tôi liên quan đến công việc thành ba loại. Đầu tiên là công việc của bạn trên thế giới. Thứ hai là công việc lớn lao của bạn. Và thứ ba là việc quản lý và đóng góp tiền.

Để Chúng Tôi bắt đầu với công việc của bạn trên thế giới. Để xây dựng nền tảng cho việc học và sống theo Con Đường của Tri Thức, cần thiết rằng bạn có khả năng cung cấp cho bản thân để đáp ứng các nhu cầu và chi phí cơ bản của mình và rằng bạn quản lý các nguồn lực này — tiền bạc, thời gian và công sức — một cách hiệu quả. Nếu điều này bị bỏ mặc, bạn sẽ bị vô hiệu hóa trong nỗ lực của bạn để xây dựng nền tảng của mình và để bắt đầu hành trình của bạn vào giai đoạn vĩ đại tiếp theo của cuộc đời bạn, mà là việc giành lại Tri Thức và khám phá ra mục đích lớn lao.

Có rất nhiều sự chống cự đối với công việc và rất nhiều sự oán hận và hiểu lầm về công việc. Do đó, chúng ta hãy bắt đầu từ đầu. Cơ bản để bạn hiểu rằng bạn đã đến thế giới để làm việc. Đây không phải là thế giới nơi bạn đi nghỉ. Đây không phải là thế giới nơi bạn đến để có kỳ nghỉ tuyệt vời hoặc để nghỉ ngơi rất nhiều. Bạn đã đến từ nơi của sự nghỉ ngơi, nhưng thế giới là nơi của công việc và hành động. Và bạn đã đến đây để làm việc và hành động.

Đừng nhầm lẫn giữa thực tế của Quê Hương Cổ Đại của bạn với thực tế của thế giới này. Chúng là những thực tế khác nhau, và chúng kêu gọi những phản ứng khác nhau bên trong bạn. Bạn đã đến đây để làm việc. Bạn có việc phải làm. Bạn phải xây dựng nền tảng cho Tri Thức. Và rồi dựa trên nền tảng này, công việc lớn lao có thể được trao cho bạn. Nhưng trước hết nền móng phải được xây dựng. Cây cầu giữa Quê Hương Cổ Đại của bạn và thế giới này phải được xây dựng. Bạn phải làm phần việc của mình.

Vì vậy, khả năng làm việc của bạn và mối quan hệ của bạn với công việc là rất quan trọng. Cần thiết là bạn chấp nhận sự thật rằng sẽ có rất nhiều việc để bạn làm. Thật vậy, khi bạn xem xét những gì nó sẽ đòi hỏi từ bạn để xây dựng và duy trì Bốn Trụ Cột của cuộc sống, bạn có thể tự nhủ: “Ôi trời! Nhiều việc quá!” Tất nhiên đó là rất nhiều việc, nhưng đó là công việc tốt, và đó là công việc mà bạn đã đến để làm. Nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy có mục đích và hữu ích khi làm việc đó. Mặc dù nó là trần tục và không vinh quang hay tôn vinh bản thân, nó sẽ xác nhận bản chất của bạn và mục đích lớn lao của bạn cho việc ở đây.

Bạn phải làm công việc nền tảng này. Tất cả mọi người phải làm điều này. Không ai đơn giản được giao một sứ mệnh lớn lao mà không có nền tảng này. Nếu bạn suy nghĩ về nó, bạn sẽ nhận ra nó quan trọng như thế nào, bởi vì khi không có mong ước và năng lực cho Tri Thức và cho một cuộc sống của Tri Thức, thì một sứ mệnh lớn lao không thể được thực hiện. Bạn sẽ không có khả năng. Bạn sẽ không có chiều sâu của sự hiểu biết. Bạn sẽ không có quan điểm và cách tiếp cận cần thiết, và bạn chắc chắn sẽ không thể quản lý những quyền lực lớn lao và những kỹ năng lớn lao mà sẽ trỗi lên bên trong bạn và sẽ được gọi ra trong một cuộc sống lớn hơn của Tri Thức. Bạn sẽ không thể bảo toàn tính chính trực của mình hoặc khả năng của mình trong một thế giới tìm cách sử dụng và thao túng những người thể hiện những kỹ năng và khả năng lớn hơn.

Do đó, hãy bằng lòng để xây dựng nền tảng của bạn và cống hiến hết mình cho công việc lớn lao trước mặt khi làm điều này. Bạn sẽ thấy rằng phần lớn thời gian của bạn sẽ tham gia vào công việc, và đó sẽ là công việc quan trọng. Có lẽ bạn không thể nhìn thấy nó đang đưa bạn đi đâu. Có lẽ bạn không thể thấy được những gì sẽ được xây trên nền tảng này, và trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không thấy được những điều này cho đến lâu sau này. Tuy nhiên, Tri Thức bên trong bạn sẽ xác nhận hoạt động của bạn. Tri Thức sẽ ở bên bạn trong nỗ lực của bạn, và nó sẽ không phản đối điều đó trừ khi bạn đang mắc sai lầm trong phán đoán hoặc hành động.

Hãy cống hiến hết mình cho công việc. Hãy cứu chuộc và làm mới mối quan hệ của bạn với công việc. Để xây dựng nền tảng này, bạn sẽ phải ra ngoài và làm việc trong thế giới và có lẽ làm những loại công việc có vẻ như không liên quan đến ý tưởng của bạn về mục đích và bản chất lớn lao của bạn. Có lẽ công việc này sẽ có vẻ rất bình thường và trần tục, rất lặp đi lặp lại, rất không thú vị và không truyền cảm hứng. Nhưng không sao cả bởi vì bạn đang xây dựng nền tảng của mình. Và nền tảng là vĩ đại và quan trọng.

Khả năng làm việc, mong muốn làm việc, khả năng duy trì công việc và áp dụng bản thân vào công việc, trong khi đang duy trì một phần cuộc sống, sự chú ý và năng lượng của bạn cho những nỗ lực và học tập lớn hơn, thể hiện một cách tiếp cận trưởng thành và thành công trong việc xây dựng Trụ Cột này của nền tảng của bạn.

Hãy đi làm việc trong thế giới. Đừng tìm kiếm vị trí vinh quang. Đừng yêu cầu hoặc đòi hỏi rằng công việc hoàn hảo tuyệt đối được trao cho bạn bởi vì, hãy nhớ rằng, bạn chỉ đang xây dựng nền tảng. Nếu bạn có thể chấp nhận cách tiếp cận này và sự khiêm tốn mà nó yêu cầu, bạn sẽ có thể tiến bước và xây dựng khả năng để trải nghiệm và tiếp nhận công việc lớn hơn, mà sẽ đến với bạn từ từ, khi nền tảng của bạn trở nên đủ mạnh để hỗ trợ nó và để duy trì nó một cách hiệu quả.

Khi bạn làm việc, hãy làm tốt việc. Hãy cống hiến hết mình cho nó. Ngay cả khi những người xung quanh bạn chia sẻ nghề nghiệp của bạn không có động cơ này, hãy để công việc của bạn phát huy khả năng của bạn, ngay cả khi những khả năng này không được xem trọng. Nếu bạn chọn trở thành học sinh của Những Bước Đi đến Tri Thức, bạn sẽ có thể áp dụng Những Bước Đi đến Tri Thức trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống bạn, và bạn sẽ được khuyến khích làm như vậy trên suốt hành trình. Công việc làm thuê của bạn là một môi trường hoàn hảo để dạy cho bạn sự nhận biết, kín đáo, sáng suốt, nhân từ, khả năng và sự kiềm chế. Do đó, hãy sử dụng nó như một phần của phòng thí nghiệm của bạn cho việc học. Đừng đòi hỏi rằng môi trường làm việc của bạn phản ánh những giá trị lớn lao mà bản thân bạn đang học cách trải nghiệm, vì trong hầu hết các trường hợp, môi trường làm việc của bạn sẽ không thể phản ánh hoặc thể hiện một sự thật lớn lao. Tuy nhiên, bạn có thể thể hiện một sự thật lớn lao bằng cách ở đó, không phải bằng cách tuyên bố bản thân hoặc ý tưởng của bạn, mà thông qua biểu hiện của chính bạn.

Tại đây việc xây dựng Trụ Cột Sức Khỏe và Mối Quan Hệ của bạn sẽ duy trì bạn, hỗ trợ bạn và cho phép bạn sử dụng kinh nghiệm làm việc của mình một cách có ích. Khi bạn cống hiến hết mình cho công việc của mình trong thế giới, hãy nhớ rằng, đó chỉ là nền tảng. Nó chỉ đang cung cấp các kỹ năng và sự duy trì tài chính và sự ổn định cho cuộc sống của bạn. Khi bạn coi nó là một phần của sự hỗ trợ mà bạn có để xây dựng nền tảng, yêu cầu của bạn về hoàn cảnh công việc của bạn sẽ không quá lớn, và bạn sẽ ở trong vị trí để hiểu được cơ hội của nó. Hãy lấy cách tiếp cận này và thực hành nó.

Nếu bạn không xây dựng một nền tảng lớn hơn trong cuộc sống, nếu bạn không có gì để làm việc cho hoặc hướng tới, thì hoàn cảnh công việc của bạn có thể trở nên rất nhất định và hạn chế đối với bạn. Điều này thật sự sẽ là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng bạn đang làm việc hướng tới điều gì đó vĩ đại hơn. Bạn đang làm việc để trở thành một người vĩ đại hơn. Bạn đang làm việc để phục vụ một mục đích lớn hơn trong cuộc sống, và bạn đang xây dựng nền tảng của mình cho mục đích này. Chỉ những ai có thể kiên nhẫn xây dựng nền tảng mà không đòi hỏi vinh quang hay sự hài lòng hoàn toàn cho bản thân mới ở trong vị trí để nhận lãnh ân sủng của Tri Thức và công việc và những nỗ lực vĩ đại của nó.

Hãy nhớ rằng, khi bạn xây dựng nền tảng của mình, bạn cũng đang xây dựng tính cách và năng lực bên trong mình. Bạn đang phát triển tính kiên nhẫn và lòng khoan dung. Bạn đang phát triển sự nhận biết và kín đáo. Bạn đang học cách hiểu được hướng đi và khả năng của con người mà không chỉ trích hay lên án họ. Bạn đang học cách quan sát thay vì phán xét. Bạn đang học cách tìm kiếm cơ hội để tiếp cận con người, thay vì đòi hỏi rằng cơ hội luôn có mặt. Bạn đang học cách sử dụng món quà của Tri Thức trong việc đưa ra quyết định của mình. Và bạn đang học cách ở trong thế giới. Tất cả những điều này tượng trưng cho sự chuẩn bị của bạn và là thiết yếu cho sự thành công trong tương lai của bạn.

Do đó, hãy bằng lòng với nhận thức rằng bạn đang xây dựng cho tương lai. Bạn đang xây dựng nền tảng cho Tri Thức. Các kỹ năng mà bạn đang phát triển trong công việc của mình sẽ có ứng dụng sau này ở đó. Và tính cách và năng lực bạn đang xây dựng cũng sẽ có ứng dụng sau này. Ở đây, bạn phải áp dụng niềm tin vĩ đại rằng Tri Thức thật sự đang đưa bạn đến nơi nào đó mặc dù bạn không thể nhìn thấy đó là đâu. Bạn phải có niềm tin vĩ đại rằng những gì bạn đang làm hôm nay sẽ có giá trị trong tương lai mặc dù bạn vẫn chưa thể xác định trọn vẹn đó sẽ là gì. Bạn phải có niềm tin vĩ đại rằng nền tảng của bạn là thật và có ý nghĩa và sẽ có phụng vụ lớn lao để thực hiện trong thế giới trong tương lai.

Tri Thức im lặng hầu hết thời gian. Nó đang quan sát và chờ đợi. Nó đưa ra chỉ dẫn và hướng dẫn của nó khi cần thiết và khi bạn có thể nhận lãnh nó. Hãy trở nên kiên nhẫn và quan sát như Tri Thức và bạn sẽ trải nghiệm sự hiện diện của Tri Thức trong cuộc sống của bạn mỗi ngày.

Hãy học cách hành động khi hành động là cần thiết và học cách truyền đạt với người khác khi họ có thể đáp lại, và hành vi của bạn sẽ trở nên giống Tri Thức hơn. Rồi thì bạn sẽ có thể cộng hưởng với Tri Thức, và Tri Thức sẽ có thể cộng hưởng bên trong bạn. Ở đây bạn thu hẹp khoảng cách giữa tâm trí bạn và Tri Thức. Và ở đây bạn tạo ra nền tảng trong cuộc sống để Tri Thức thể hiện chính nó thông qua bạn và với bạn.

Hãy chấp nhận thực tế rằng bạn phải làm việc. Đừng tìm cách trốn tránh hoặc trốn việc, nếu không bạn sẽ đánh mất cơ hội của mình để phát triển những kỹ năng của mình và những khả năng lớn hơn của mình. Đừng tìm kiếm công việc dễ dàng nhất hoặc công việc đòi hỏi ít nỗ lực nhất, nếu không bạn sẽ lãng phí phần đời đó của mình khi mà công việc có thể được thực hiện và lợi ích của nó có thể được nhận ra.

Hãy tìm kiếm công việc có ý nghĩa, nhưng hãy nhớ rằng bạn đang xây dựng nền tảng. Công việc bạn đang làm hôm nay có thể không phải là công việc bạn sẽ làm trong tương lai. Hãy đảm bảo rằng công việc của bạn đáp ứng các nhu cầu cơ bản của bạn. Nếu không, nó sẽ không hoàn thành chức năng của nó để giúp bạn và hỗ trợ bạn xây dựng nền tảng cho Tri Thức. Tiêu chí của bạn cho công việc phải là rất đơn giản và rất cơ bản.

Bây giờ, chúng ta hãy nói về công việc lớn lao. Những kỹ năng bạn đã phát triển trong quá khứ và những kỹ năng bạn đang phát triển bây giờ sẽ có ứng dụng trong tương lai. Trong việc này, bạn phải đặt niềm tin và sự tin tưởng của bạn. Công việc lớn lao phụ thuộc vào sự phát triển của bạn và sự phát triển của những người có nhân duyên để tham gia với bạn. Thành công hay thất bại của bạn sẽ quyết định kết quả, không chỉ cho bạn mà cho cả họ. Đây là một nỗ lực tập thể. Nó không thể được thực hiện bởi chỉ một người.

Nhưng hãy vững tin vì mỗi bước bạn thực hiện trong Con Đường của Tri Thức, bạn củng cố khả năng của những cá nhân quan trọng đó để thực hiện bước đó với bạn bởi vì tâm trí của bạn đã được kết nối rồi. Nếu bạn rơi rớt hoặc nếu bạn bỏ cuộc, họ sẽ có xu hướng rơi rớt hoặc bỏ cuộc luôn. Đây là lý do tại sao vào những lúc nào đó khi bạn có vẻ như mất niềm tin trong mục đích lớn lao của mình và bạn không thể hiểu tại sao bạn lại cảm thấy như vậy, có lẽ họ đang mất niềm tin vào thời điểm đó và bạn đang cảm thấy ảnh hưởng của quyết định của họ và khó khăn của họ.

Khi bạn học cách thấy rằng bạn là một phần của cuộc sống thay vì tách biệt khỏi cuộc sống, thì bạn sẽ có thể thấy được sự tương tác này trong bản thân và những người khác. Và bạn sẽ cảm kích trách nhiệm của mình hơn bởi vì nó không chỉ là phúc lợi của bạn mà bạn phải chịu trách nhiệm mà còn là phúc lợi của Gia Đình Thánh Linh của bạn, và đặc biệt là những cá nhân đã vào trong thế giới với bạn. Nếu họ có thể xây dựng nền tảng cho Tri Thức và đáp lại những khuynh hướng sâu thẳm và lớn hơn bên trong bản thân họ, thì họ sẽ tìm đường đến với bạn và bạn sẽ tìm đường đến với họ. Tuy nhiên, thất bại là có thể xảy ra ở đây. Vì vậy hãy nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc. Hãy nhìn nhận sự phát triển của bản thân một cách nghiêm túc. Nếu bạn không xây dựng một nền tảng đầy đủ, bạn sẽ không thể chấp nhận sự hiện diện của những cá nhân này trong cuộc sống của mình hoặc đảm nhận những nhiệm vụ lớn lao và công việc lớn lao mà mối quan hệ của bạn với họ, một khi đã nhận ra, sẽ khởi xướng.

Bạn đang ở đây để là một phần của sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn cũng đang ở đây để là một phần của sự tiến triển của loài người, mà là cần thiết để thế giới của bạn trỗi lên thành công vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Vai trò của bạn sẽ không hoành tráng. Bạn sẽ không là một vị thánh, vị thần hay nữ thần. Nhiệm vụ của bạn có lẽ sẽ rất bình thường. Tuy nhiên chúng sẽ phục vụ một nhu cầu lớn lao, và chúng sẽ được thấm nhuần với một mục đích lớn lao và một Minh Triết lớn lao. Bạn sẽ nhận ra rằng nếu bạn đang ở đây để phục vụ, thì bạn sẽ cống hiến bản thân nơi mà những kỹ năng của bạn, những khả năng của bạn, bản chất của bạn và thiết kế của bạn có thể được sử dụng và áp dụng hiệu quả nhất. Điều này sẽ trao cho bạn sự hài lòng vĩ đại nhất và sự xác nhận vĩ đại nhất.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào trạng thái tâm trí hiện tại của mình, bạn sẽ thấy rằng sẽ mất một thời gian để đạt được sự mở rộng và sẵn sàng để muốn cuộc sống của bạn được định hướng. Nó sẽ đòi hỏi sự tin tưởng vĩ đại vào Đấng Tạo Hóa của bạn và Gia Đình Thánh Linh của bạn. Nó sẽ đòi hỏi sự kết nối vĩ đại với Tri Thức bên trong bạn. Nó sẽ đòi hỏi sự hiểu biết rằng bất cứ điều gì bạn cố gắng làm một mình và không với Tri Thức sẽ chỉ dẫn đến sự hoang mang và thất bại.

Hiểu biết vĩ đại này cần có thời gian để phát triển. Việc chỉ đơn giản có niềm tin vào nó là không đủ. Việc chỉ đơn giản níu giữ những ý tưởng vĩ đại hoặc những lý tưởng vĩ đại không giúp bạn thật sự đi lối đi và thực hiện con đường phía trước. Đó là lý do tại sao việc xây dựng nền tảng của bạn là rất thiết yếu, và đó là lý do tại sao nó phải là trọng tâm của bạn bây giờ. Có công việc lớn lao ở phía trước dành cho bạn, nhưng bạn phải chuẩn bị, và bạn phải xây dựng nền tảng— bên trong bản thân và bên trong cuộc sống của bạn trên thế giới.

Công việc lớn lao đòi hỏi các nguồn lực lớn lao, lòng dũng cảm lớn lao và sự sẵn sàng lớn lao trong những người tham gia của nó. Đừng nghĩ rằng bạn sẵn sàng ngày hôm nay để làm những gì ngày mai sẽ yêu cầu bạn. Đừng cho rằng bạn đã học đủ hoặc bạn đủ mạnh mẽ hoặc bạn có các mối quan hệ thích hợp để thực hiện tiếng gọi vĩ đại trong cuộc sống. Bạn có một tiếng gọi trong cuộc sống, và bạn đang đáp lại nó. Đó là lý do tại sao bạn đang đọc cuốn sách này. Và đó là lý do tại sao bây giờ bạn phải tập trung vào việc xây dựng nền tảng và chấp nhận những gì điều này đòi hỏi ở bạn.

Để đáp lại tiếng gọi và để thật sự có thể đảm nhận tiếng gọi là hai việc khác nhau. Chúng đại diện cho hai giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển tổng thể của bạn. Bạn đang đáp lại, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có khả năng đầy đủ. Kế Hoạch của Đấng Tạo Hóa không chỉ để trao cho bạn công việc lớn lao trên thế giới, mà đã được giao cho bạn trước khi bạn đến đây. Kế Hoạch kêu gọi sự chuẩn bị của bạn và sự chuẩn bị của những người sẽ là thiết yếu trong những nỗ lực của bạn trong tương lai. Quá trình chuẩn bị mất thời gian hơn nhiều so với hoạt động lớn lao mà nó hướng tới. Hãy xem xét các ví dụ trên thế giới. Mất bao lâu để chuẩn bị một nhạc sĩ vĩ đại hoặc một vận động viên vĩ đại hoặc một chính khách vĩ đại? Mất bao lâu để chuẩn bị ai đó để làm việc quan trọng trong thế giới mà đòi hỏi rất nhiều trách nhiệm?

Thật vậy, một cuộc sống của Tri Thức sẽ đòi hỏi nhiều hơn những ví dụ này, bởi vì nó không chỉ đòi hỏi việc rèn luyện khả năng tinh thần và thể chất của bạn, mà còn là sự mở rộng năng lực nội tâm của bạn. Ở đây cơ thể phải phục vụ tâm trí, và tâm trí phải phục vụ Linh Hồn. Và có thể mất một thời gian rất dài để đưa mọi thứ vào đúng trình tự. Ở đây bạn phải có nền tảng của trải nghiệm để trao ý nghĩa cho niềm tin của bạn và sự quyết tâm của bạn. Ở đây bạn phải tìm thấy những người có thể hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn trong vấn đề vĩ đại này, những người mà bản thân họ cũng đang xây dựng nền tảng.

Điều này có vẻ như mất nhiều thời gian bởi vì con người rất không muốn từ bỏ những gì họ có, ngay cả khi những gì họ có làm họ khó khăn hoặc làm họ mất phương hướng. Trọng tâm trong thế giới là về vào việc thu thập, và vì vậy bạn muốn nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Và nếu bạn không hạnh phúc với những gì bạn có ngày hôm nay, à, bạn muốn cái gì đó mới và khác biệt. Bạn muốn nhiều hơn nữa. Nhưng việc có nhiều hơn không phải là câu trả lời. Nếu những gì bạn có không đáp ứng được nhu cầu của bạn, thì việc có nhiều hơn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm sự hoang mang và khó khăn của bạn.

Có thể mất một thời gian rất dài để chấp nhận điều này bên trong bản thân bạn. Chúng Tôi muốn rút ngắn thời gian này càng nhiều càng tốt vì bạn được cần trong thế giới. Bạn đã đến để phục vụ thế giới tại một bước ngoặt vĩ đại, có lẽ là bước ngoặt vĩ đại nhất mà bất kỳ chủng loài nào có thể đối mặt. Bạn đã đến cho điều này. Vì vậy đừng tốn quá lâu để chấp nhận những khuynh hướng sâu hơn của bạn. Chúng Tôi kêu gọi sự trung thực lớn lao này bên trong bạn, sự trung thực mà đáp lại Tri Thức và không bị thống trị hoặc điều khiển bởi ý muốn của bạn hoặc tham vọng của bạn. Rồi thì thời gian cần thiết để chấp nhận những gì bạn thật sự biết và những gì thật sự chân thật trong cuộc đời bạn có thể được rút ngắn một cách hiệu quả, điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian, sức lực và rất nhiều đau khổ.

Khi bạn đã sẵn sàng cho công việc thật sự của mình, nó sẽ bắt đầu trỗi lên, và nó sẽ trỗi lên theo từng giai đoạn. Bạn phải thành công trong mỗi giai đoạn để đi tới giai đoạn tiếp. Bạn không thể nhảy từ nơi bạn đang ở vào trong một cuộc sống mới, với một hiểu biết mới và một loạt những khả năng mới. Bạn đã mất nhiều, nhiều năm để đến nơi bạn đứng ngày hôm nay. Bây giờ bạn có thể di chuyển nhanh hơn và nhanh chóng hơn, nhưng vẫn sẽ mất nhiều năm. Nhưng nếu bạn thành công và tự quyết, và nếu bạn trung thực với bản thân, thì bạn sẽ có những bước tiến dài. Thật vậy, bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ học nhanh nhất như bạn có thể. Bạn sẽ được đẩy tới giới hạn khả năng của bạn để học và để hội nhập những trải nghiệm mới và những ý tưởng mới.

Có lẽ bây giờ bạn đang bắt đầu cảm thấy điều này vào những lúc nào đó trong cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn đang được tăng tốc, nhưng sự chuẩn bị chân thật vẫn tốn thời gian. Bạn đang học cách đến một vị trí mới với bản thân trong thế giới, và bạn đang học cách tìm ra trật tự thật sự của uy quyền trong bản thân. Bạn đang quay lưng lại với sự dạy dỗ của thế giới để học về điều gì đó bí ẩn và tuyệt vời. Việc này không thể được hoàn thành trong một ngày, một tháng hay một năm. Tuy nhiên, cuộc sống của bạn có thể và sẽ trở nên tăng tốc khi bạn hết lòng tiếp cận điều này.

Công việc lớn lao của bạn sẽ liên quan đến việc thể hiện Tri Thức bởi vì Tri Thức sẽ là nguồn gốc của nó và người hướng dẫn của nó. Nó sẽ bao gồm các mối quan hệ khi sự tận tâm và trung thực là một thực tế sống động đối với bạn và đối với những người khác đang tham gia với bạn. Nó sẽ bao gồm hiểu biết và cảm giác quyết tâm lớn hơn bất cứ điều gì bạn đã trải qua cho đến nay. Bạn đang chuẩn bị cho điều này, trong bản thân và trong cuộc sống của bạn. Thông qua công việc của mình, bạn đang xây dựng các kỹ năng và khả năng để ứng xử với con người.

Công việc của bạn trên thế giới không được định để là hoàn toàn thỏa mãn bởi vì nó chưa phải là công việc lớn lao của bạn. Có lẽ nó đang dẫn bạn theo hướng đó. Nếu nó hoàn toàn thoả mãn, thì bạn sẽ không tiến triển. Bạn sẽ trở nên hài lòng trước khi bạn tới đích đến thật sự của mình. Công việc của bạn trong thế giới có thể đầy thử thách, bực bội, đầy đòi hỏi, và đôi khi xác nhận đối với bạn. Nhưng nó không phải là công việc thật sự mà bạn đang chuẩn bị. Hãy chấp nhận những hạn chế này. Trong tương lai, bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng của chúng trong việc xây dựng tính cách và năng lực và ngăn cản bạn chỉ định thành công quá sớm cho cuộc sống của mình.

Sự không hài lòng của bạn với cuộc sống bạn là một phần của những gì thúc đẩy bạn tiến bước, bởi vì bạn phải tới điểm quan sát lớn nơi mà bạn có thể nhìn thấy rõ ràng những gì bạn phải làm. Và bạn phải tìm thấy những người sẽ cho phép bạn tới điểm quan sát này và những người sẽ có thể tham gia cùng bạn vượt qua điểm quan sát đó. Bạn đang được thúc đẩy bởi một nhu cầu sâu hơn, bên trong. Hãy chấp nhận điều này. Nó là cơ bản. Nó là cần thiết. Nó là thiết yếu. Nó sẽ ngăn bạn không thoả hiệp cuộc sống của mình. Nó sẽ ngăn bạn không lừa dối bản thân bằng cách khẳng định rằng bạn đã tới một nơi thoả mãn, hoặc rằng bạn đã tìm thấy mục đích, ý nghĩa và hướng đi của mình, trong khi thực tế là bạn vẫn chưa tìm thấy chúng. Nó sẽ ngăn bạn không cho đi quá sớm cuộc sống mình trong mối quan hệ hoặc trong việc cống hiến tất cả nguồn lực và năng lượng của bạn cho sự nghiệp hoặc một hình thức công việc mà không tượng trưng cho định mệnh của bạn.

Hãy chấp nhận sự không hài lòng này. Nó sẽ đẩy bạn tiến bước. Nó sẽ trao cho bạn sự can đảm. Nó sẽ trao cho bạn sự quyết tâm. Nó sẽ khắc phục những khuynh hướng của bạn và sự tự mãn của bạn, và nó sẽ chống lại tất cả các yếu tố bên trong bạn và xung quanh bạn trong môi trường bạn mà tìm cách làm suy yếu bạn và làm thoả hiệp cách tiếp cận của bạn.

Bạn biết không, rất kỳ lạ rằng con người cố gắng loại bỏ cảm giác khó chịu này bên trong bản thân họ. Họ muốn loại bỏ nó. Họ muốn được bình an ngày hôm nay. Và họ nghĩ rằng sự khó chịu nội tâm của họ bằng cách nào đó là một vấn đề tâm lý hoặc một vấn đề trong sự nuôi dạy của họ hoặc một khiếm khuyết trong bản chất của họ. Và vì vậy họ cố gắng khắc phục nó hoặc loại bỏ nó hoặc che đậy nó với những thứ khác để họ có thể hạnh phúc và toại nguyện ngày hôm nay.

Bạn sẽ không hạnh phúc và toại nguyện ngày hôm nay. Bạn sẽ chỉ hạnh phúc nếu bạn đang tiến bước và nếu bạn có thể trải nghiệm điều này. Và bạn sẽ chỉ hạnh phúc nếu suy nghĩ của bạn và cách tiếp cận của bạn đang đồng nhất với Tri Thức.

Hôm nay có ý nghĩa đối với ngày hôm nay, nhưng bạn đang đi nơi nào đó. Bạn có một định mệnh. Bạn có cuộc hẹn với những người quan trọng. Bạn có nhận thức để đạt được. Bạn có sức mạnh để xây dựng. Bạn có những điểm yếu để khắc phục. Điều này đòi hỏi việc làm. Điều này đòi hỏi sự tận tâm. Điều này đòi hỏi rằng bạn có định hướng, rằng bạn đi nơi nào đó. Bạn không chỉ đơn giản dừng lại bên đường để chợp mắt trong suốt quãng đời còn lại của bạn. Bạn sẽ tìm thấy nhiều nơi tuyệt vời để ghé thăm trên đường đi, nhiều người tuyệt vời để gặp trên đường đi, nhưng bạn phải tiếp tục đi.

Nếu bạn thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức, bạn sẽ tới định mệnh thật sự của mình và đích đến thật sự của mình. Nếu bạn dừng lại vì bất cứ lý do gì, cho tình yêu hay tiền bạc, cho sự thoải mái hay niềm vui, thì bạn sẽ không tới đích đến của mình, và bạn sẽ không trải nghiệm định mệnh của mình. Và không liệu pháp hay sự an ủi nào có thể bù đắp được sự khó chịu mà bạn sẽ cảm thấy bên trong bản thân. Bởi vì thất bại nào có thể lớn hơn thất bại để hoàn thành những gì bạn đã đến thế giới để hoàn thành? Hãy nhìn quanh thế giới và bạn sẽ thấy con người không hạnh phúc như thế nào. Nhiều người trong số họ rất không hạnh phúc bởi vì họ đã thất bại rồi. Họ đã trao đi quá nhiều cuộc sống của họ, năng lượng của họ và nguồn lực của họ, và họ sống với sự không hài lòng mà không sự an ủi hay thú vui nào có thể bù đắp được. Họ tức giận. Họ bực bội. Và sự tức giận của họ được phóng chiếu vào những tình huống mà không có mối quan hệ thật sự nào với nó.

Hãy chấp nhận sự không toại nguyện bên trong. Hãy chấp nhận sự thúc đẩy để tiến về phía trước. Đó không phải là tham vọng cá nhân bây giờ, mặc dù bạn đã trải nghiệm tham vọng cá nhân trước đây. Đó là một cảm nhận sâu sắc rằng bạn có nơi để đến và bạn không thể đến muộn. Bạn phải tiếp tục đi bởi vì bạn vẫn chưa tìm thấy nó. Và ngay cả khi bạn đã tìm thấy nó, và ngay cả khi bạn tìm thấy nó, bạn sẽ phải tiến bước với nó. Hãy nhớ rằng, thế giới là nơi để làm việc. Nó không phải là nơi để ngủ. Thế giới là nơi để hoàn thành công việc. Nó là nơi của hành động. Thế giới là nơi để làm việc. Nơi bạn đến từ, Quê Hương Cổ Đại của bạn, là nơi của việc tồn tại khi bạn không cần phải hành động. Tuy nhiên, trong thế giới, bạn phải hành động, và bạn phải ở với hành động đó. Ở đây bạn tìm thấy trải nghiệm trọn vẹn của bạn. Ở đây bạn phải hành động. Điều đó không có nghĩa là bạn bận rộn mọi lúc trong ngày, nhưng nó có nghĩa là ngày của bạn là về việc giải quyết vấn đề và làm xong việc. Điều này trao cho bạn sự hài lòng ở đây.

Hãy nhớ, đây là một thực tế khác với Quê Hương Cổ Đại của bạn. Đừng cố gắng biến điều này giống như Quê Hương Cổ Đại của bạn nếu không bạn sẽ hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội của mình ở đây. Thế giới là thực tại của riêng nó. Hãy làm việc với nó. Hãy làm việc bên trong nó. Bởi vì bạn đã đến đây để đóng góp cho nó. Nếu bạn không chấp nhận nó, nếu bạn phủ nhận nó, thì làm sao bạn có thể đóng góp cho nó? Nếu bạn trốn tránh nó hoặc tìm cách thoát khỏi nó, thì làm sao bạn có thể tìm thấy cơ hội vĩ đại của nó, cơ hội để trải nghiệm và thể hiện Tri Thức ở đây?

Nếu bạn tránh né con đường phía trước và tìm kiếm sự thoải mái hoặc rút lui, thì bạn sẽ không toại nguyện. Có lẽ bạn tranh luận với tôi. Có lẽ bạn không đồng ý với những lời này. Nhưng bạn phải đối mặt với bản thân — không phải tâm trí cá nhân của bạn, mà là Tri Thức. Tri Thức sẽ không lên án bạn, nhưng nó cũng sẽ không thỏa hiệp. Tri Thức sẽ không gửi bạn đến địa ngục bởi vì Tri Thức chỉ có thể chuẩn bị bạn cho Thiên Đàng. Đừng cố gắng thỏa thuận với Tri Thức vì nó sẽ không mặc cả. Nó biết mục đích của nó. Nó biết định mệnh của nó. Nó biết những ngã quan trọng trên đường mà bạn phải đến, và nó sẽ không ngừng đưa bạn đến chúng. Nó trọn vẹn. Nó toàn tâm. Nó quyết tâm. Nó lan tỏa. Không giống như tâm trí cá nhân của bạn. Nó chứa đựng tất cả những phẩm chất này bởi vì nó là nguồn gốc của những phẩm chất này, và bạn sẽ có được những phẩm chất này khi bạn làm việc với Tri Thức, khi bạn tiếp cận Tri Thức, và khi bạn chấp nhận hướng đi của nó. Khi hợp nhất với Tri Thức, bạn trở nên giống như Tri Thức hơn. Và cuối cùng, bạn trở thành một biểu hiện của chính Tri Thức.

Bạn phải tiến bước. Đây là công việc. Đây là thành tựu. Điều này tạo ra sự toại nguyện thật sự và cảm giác giá trị trong cuộc sống, bởi vì trong thế giới này bạn sẽ đánh giá bản thân tùy theo hoạt động của bạn. Nếu hoạt động của bạn là vô nghĩa, bạn sẽ cảm thấy vô nghĩa. Nếu hoạt động của bạn không có mục đích hoặc giá trị, bạn sẽ cảm thấy rằng bạn không có mục đích hoặc giá trị nào. Đây là nơi của hành động. Sự toại nguyện được tìm thấy thông qua hành động ở đây.

Điều này khác với nơi bạn đến từ. Đó là lý do tại sao bạn đã mất một thời gian dài để học cách ở đây bởi vì nó quá khác so với nơi bạn đến từ. Tại sao con người mất quá nhiều năm để phát triển trong khi họ có vẻ như có rất nhiều trí thông minh và khả năng? Một số thú vật đã dậy và đi lại trong một ngày. Con người mất một số năm. Trong khi thú vật thực hiện các hoạt động bình thường trong khoảng thời gian ngắn, thì con người mất một số năm. Mất một thời gian dài để bạn quen với việc sống trong một thực tế vật chất, trong một cuộc sống của hành động. Bạn phải học những điều này. Bạn phải thích nghi và học hỏi. Và mất thời gian bởi vì theo một nghĩa nào đó nó không tự nhiên đối với bạn. Bạn là một thể loài thánh linh và hành động là xa lạ đối với một thể loài thánh linh. Nó phải được học.

Tuy nhiên, bạn đã đến đây cho mục đích này, và bạn đã tiến xa đến mức này. Bạn không muốn tất cả những gì bạn đã trải qua và chịu đựng bị lãng phí. Nó đã đưa bạn tiến xa đến đây. Vì vậy, bạn phải tiếp tục tiến bước và làm công việc cần thiết để hỗ trợ bạn để bạn có thể tiếp tục tiến bước. Bạn đã đầu tư bản thân rất nhiều rồi. Bạn đã trả giá cho việc đi vào thế giới. Bạn đã trả giá cho sự nuôi dạy trong thế giới. Bây giờ bạn phải tìm kiếm phần thưởng. Bây giờ bạn phải tìm kiếm kết quả mà bạn đã phải trả giá rất đắt. Bạn không chỉ đã trả giá để vào, mà Gia Đình Thánh Linh của bạn cũng đã trả giá. Thật đáng tiếc vào lúc này rằng bạn không thể nhận ra bao nhiêu công việc và nỗ lực đã được làm cho bạn để đưa bạn đến ngưỡng cửa này của Tri Thức. Bạn chưa thể nhìn thấy điều này bởi vì bạn không ở điểm quan sát nơi mà điều này có thể được thấy. Bạn không đủ cao trên núi để thấy được phong cảnh.

Vì vậy, bạn đang làm điều này cho bản thân, cho những người đã cử bạn và cho những người đã đến thế giới với bạn. Bạn đang làm việc cho họ cũng như cho chính bạn. Hãy để đây là nguồn can đảm và động viên cho bạn. Hãy để điều này tiếp thêm quyết tâm của bạn. Hãy để điều này ngăn bạn là nạn nhân của những lời thuyết phục dễ dàng mà kéo bạn đi, hứa hẹn sự nghỉ ngơi, thoải mái, tình yêu và thú vui.

Khi bạn đi con đường đời và con đường của Tri Thức, bạn sẽ thấy nhiều người gục ngã bên đường. Bạn sẽ thấy nhiều người ngủ gục bên đường. Bạn sẽ thấy nhiều người đã tách khỏi con đường theo nhiều hướng khác nhau, tìm kiếm thú vui hoặc sự thoải mái, tình yêu hoặc sự giàu có. Hãy tiếp tục đi. Bạn không thể quay lại. Bạn chỉ có hai lựa chọn: Bạn hoặc tiếp tục hoặc bạn dừng lại. Nếu bạn rời khỏi con đường và lang thang trong rừng và trong nơi hoang dã, bạn đang không đi đâu cả. Bạn chỉ đã dừng lại. Có rất nhiều chuyển động nhưng không có sự di chuyển nào.

Cơ hội của bạn để học Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại trao cho bạn phương hướng và trọng tâm, giúp bạn sắp xếp cuộc sống của mình và đưa bạn đi theo hướng của tiếng gọi của mình. Nó đưa bạn đi con đường, ngay cả khi những người khác không thể đi cùng bạn, ngay cả khi người khác đi những hướng khác, ngay cả khi người khác khuyến khích bạn đi cùng họ trong theo đuổi của họ. Tri Thức kêu gọi bạn đi tiếp con đường bởi vì Tri Thức chỉ có thể đi tiếp con đường. Nếu bạn đi nơi khác, nó sẽ không đi cùng bạn. Và nếu bạn đi nơi khác, thông điệp duy nhất của nó cho bạn là hãy quay trở lại.

Khả năng cho sự lừa dối trong con người là cực kỳ lớn. Con người rất dễ mắc lỗi, và họ rất dễ bị thuyết phục vì họ chưa ở với Tri Thức. Rất ít người đã bắt đầu giai đoạn vĩ đại thứ hai của cuộc đời, và những người đã bắt đầu, thấy cuộc sống rất khác so với những gì họ nghĩ trước đây. Họ đã tìm thấy một sức mạnh lớn hơn và một khả năng lớn hơn bởi vì họ đã tiếp tục trên con đường đến Tri Thức. Họ đã trở nên kiên định và kiên nhẫn, và họ thấy rằng cuộc đời là một quá trình dài với nhiều giai đoạn, và mỗi giai đoạn phải được hoàn thành.

Hãy làm việc của bạn trên thế giới. Hãy phát triển như một học sinh của Tri Thức. Hãy học cách sống theo Con Đường của Tri Thức bằng cách xây dựng nền tảng cho Tri Thức. Đừng lẫn lộn và tự làm mình bối rối bằng cách nói với bản thân rằng mọi thứ bạn đang làm là phù hợp hoặc cần thiết. Bạn chưa biết được điều đó. Đừng gây bất lợi cho bản thân bằng cách cho rằng tất cả các sở thích, mong muốn và khuynh hướng của bạn là chân chính. Bạn chưa biết được điều này. Hãy đi theo cách đã được trao và đừng thay đổi nó, vì bản thân bạn không biết lối đi. Có lẽ bạn nghĩ rằng bạn có thể tạo ra một hành trình tốt hơn, nhưng cho đến khi bạn đi hành trình này và thấy được nó sẽ đưa bạn đến đâu, bạn không có cơ sở để đưa ra khẳng định đó.

Hãy tiến bước với sự khiêm nhường. Bạn được trao quyền hạn vĩ đại trong cuộc sống bạn để quản lý suy nghĩ của bạn và vấn đề của bạn. Một trách nhiệm vĩ đại như vậy là nhiều hơn những gì hầu hết mọi người có thể đảm nhận vào lúc này. Bạn được trao mọi quyền hạn mà bạn có thể cần, và có lẽ nhiều hơn những gì bạn thật sự muốn. Tuy nhiên, có giới hạn đối với quyền hạn của bạn bởi vì bạn là một phần của một cuộc sống lớn lao và một mục đích lớn lao. Bạn quản lý con tàu của mình, nhưng bạn chưa biết nó dùng để làm gì. Hàng ngày bạn giữ cho con tàu của mình vận hành tốt để nó có thể sẵn sàng ra khơi. Bạn có nơi nào đó để đi, nhưng bạn không biết lối đi.

Vì vậy, bạn đi theo Những Bước Đi đến Tri Thức, bởi vì con đường được cung cấp, và những gì cần được học thì được cung cấp, và những gì không cần thiết theo thời gian sẽ được nhận biết và rơi rớt. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên tập trung và có trật tự. Những nỗ lực của bạn sẽ hài hòa. Rồi theo thời gian tâm trí bạn sẽ có thể suy nghĩ rõ ràng và tập hợp các nguồn lực của nó và sức mạnh bên trong của nó để tập trung và di chuyển theo một hướng. Ở đây bạn tập hợp mọi thứ thiết yếu bên trong mình vào một theo đuổi lớn lao. Và bạn đạt được sức mạnh và quyền lực hiếm khi rõ rệt trong con người.

Bạn chuẩn bị cho công việc lớn lao của mình bằng việc bạn đang làm ngày hôm nay — việc bạn làm như một học sinh, việc bạn làm trong công việc làm thuê của bạn, việc bạn làm để hỗ trợ các mối quan hệ của mình và học hỏi từ chúng, việc bạn làm để duy trì sức khỏe của bạn, việc bạn làm trong quá trình phát triển tâm linh của bạn.

Câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn cho mục đích, ý nghĩa và hướng đi trong cuộc sống là một sự chuẩn bị. Câu trả lời nào khác có thể có? Khi bạn kêu cứu, một cái thang được gửi xuống cho bạn. Liệu có thể có sự trợ giúp nào khác? Khi bạn đã rơi xuống hố sâu, liệu những ý tưởng, nhận biết, hay tầm nhìn có giúp ích được gì cho bạn không? Điều gì sẽ thật sự giúp bạn? Điều sẽ thật sự giúp bạn là việc ai đó gửi xuống cái thang, với các bậc thang trên đó, để bạn có thể trèo ra ngoài. Khi bạn ở trong hố sâu, bạn không thể thấy thế giới; bạn không thể thấy tình trạng khó khăn của mình; bạn không thể thấy những gì bên ngoài tình trạng khó khăn của bạn; bạn không thể thấy nơi bạn cần đi. Thực tế duy nhất là bạn phải tìm lối thoát.

Việc sống một cuộc sống của tưởng tượng và để tâm trí bạn bị bao bọc trong những ý tưởng của riêng nó thì giống như việc rơi xuống hố sâu, và nếu bạn dành đủ thời gian trong hố sâu này, tất cả những gì bạn thấy là hố sâu, mà là gánh nặng của những ý tưởng và góc nhìn của riêng bạn. Khi tâm trí cá nhân của bạn xa rời Tri Thức, nó thay thế thực tế của Tri Thức bằng những ý tưởng của riêng mình, và nó tạo ra một thế giới khép kín bị điều khiển bởi những suy nghĩ và bốc đồng, một số trong số đó là của riêng bạn và nhiều trong số đó đến từ môi trường xung quanh bạn. Bạn chỉ thấy những gì mà suy nghĩ của bạn cho phép bạn thấy, và bạn chỉ trải nghiệm những gì mà suy nghĩ của bạn cho phép bạn trải nghiệm, và bạn chỉ có thể làm những gì mà suy nghĩ của bạn cho phép bạn làm. Bạn là tù nhân trong tâm trí của chính bạn, nhưng ngay cả tâm trí bạn cũng không tự do bởi vì nó phải phục vụ cơ thể bạn, thứ mà nó đã trao cho lòng trung thành chủ yếu.

Đó giống như rơi xuống hố lớn trên mặt đất, và sau một lúc tất cả những gì bạn thấy là cái hố trên mặt đất. Bạn cầu xin sự giúp đỡ, bạn kêu gọi sự giúp đỡ, và bạn tìm cách làm cho cuộc sống của mình có thể chịu đựng được trong cái hố trên mặt đất. Bạn cầu xin hòa bình, bạn cầu xin sự an ủi, bạn cầu xin cơ hội, và bạn cầu xin sự cứu chuộc, và những gì bạn nhận được là cái thang — cách để leo ra ngoài. Cái thang không được để ý đến và không được xem trọng bởi vì mọi người không nhận ra rằng họ đã rơi xuống hố sâu. Họ đã quá quen với việc sống theo cách cô lập đến mức họ không nhận ra tình trạng khó khăn của mình và những gì họ đang bỏ lỡ trong cuộc sống.

Câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn là sự chuẩn bị, một lối thoát, một cái thang với các bước. Gia Đình Thánh Linh của bạn phải đưa bạn ra khỏi cái hố của suy nghĩ của riêng bạn. Họ phải mở cửa đến tâm trí bạn và mở cửa sổ để bạn có thể nhìn ra ngoài và để sự truyền đạt có thể đi vào. Họ phải đưa bạn ra khỏi nhà tù của những suy nghĩ và điều kiện của chính bạn và trở lại cuộc sống như chính nó. Sau đó tâm trí tự định hướng lại bản thân và liên kết lại với cuộc sống. Sau đó nó thiết lập lại hệ thống cấp bậc đích thực trong mối quan hệ của nó với Linh Hồn và với thể xác.

Điều này đòi hỏi công việc. Bạn phải thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức. Bạn phải làm việc trong thế giới để hỗ trợ bản thân trong khi bạn đang thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức. Nó có vẻ đơn giản vì nó đơn giản, nhưng những gì đơn giản thường bị tránh né vì nó khó, vì nó đầy thử thách. Không có thỏa hiệp nào ở đây. Không có thoả thuận nào với sự thật. Không có việc nói, “À, tôi sẽ làm một chút việc này và một chút việc kia.” Câu trả lời đơn giản là câu trả lời trực tiếp. Bạn phải đứng dậy và bắt đầu đi tiếp đường đời một lần nữa. Bạn không thể nằm dài bên đường và suy nghĩ về nó hoặc cố gắng nghĩ ra cách để bạn có thể níu giữ những gì thú vị mà vẫn có ý thức về mục đích, ý nghĩa và phương hướng. Không, bạn phải đứng dậy, bắt đầu di chuyển và bắt đầu đi. Bạn phải leo ra khỏi cái hố mà bạn đã dành nhiều, nhiều năm để đào cho bản thân.

Bạn có thể được viếng thăm bởi thiên thần. Bạn có thể nghe thấy một giọng nói bên trong. Bạn có thể có những trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng cho đến khi bạn đứng dậy và bắt đầu di chuyển, cho đến khi bạn leo lên cái thang đó và ra khỏi hố, không có gì đã thật sự thay đổi.

Con Đường của Tri Thức đưa bạn đến một vị trí khác trong bản thân, đến một vị trí uy quyền khác trong bản thân. Nó đưa bạn đến một vị trí khác trong cuộc sống nơi mà bạn có thể hiểu và xem trọng cuộc sống và trở nên tích cực tham gia vào nó.

Việc tách rời cuộc sống tạo ra tất cả các chứng loạn thần kinh. Việc không có khả năng hành động tạo ra mọi thất vọng. Việc không có khả năng biết tạo ra mọi sự lừa dối. Có lẽ điều này có vẻ khó hiểu và không thể hiểu được, nhưng trong thâm tâm bạn biết rằng đó là đúng bởi vì đây là điều mà trái tim kêu gọi — là phương tiện cho Tri Thức. Tâm trí bạn và cơ thể của bạn theo thời gian cũng sẽ trở thành phương tiện cho Tri Thức, khi chúng trở nên thống nhất với nhau. Cách duy nhất để hợp nhất Linh Hồn, cơ thể và tâm trí là bằng cách đưa chúng vào mối quan hệ thật sự của chúng. Rồi thì bạn có thể vận hành hài hòa ở cả ba mức độ. Ở đây Tri Thức có thể được thể hiện ở cả ba mức độ và thành tựu có thể được thực hiện ở cả ba mức độ.

Linh Hồn biết. Tâm trí suy nghĩ. Và cơ thể hành động. Khi chúng được tập hợp với nhau, sự vĩ đại bắt đầu được bộc lộ trên thế giới. Quê Hương Cổ Đại của bạn bắt đầu được trải nghiệm ở đây. Một cuộc sống đã trở nên sống động. Một tâm trí trở nên được chiếu sáng. Một cơ thể có thể thể hiện và truyền đạt một thực tế lớn hơn và lan tỏa hơn. Đây là điều bạn đang làm việc hướng tới và làm việc cho, và đây là lý do tại sao công việc của bạn trong thế giới ngày hôm nay là quan trọng.

Bây giờ chúng ta hãy nói về tiền bạc. Bài giảng dạy cần thiết về tiền là rất đơn giản, nhưng điều đó cũng có nghĩa là nó rất đòi hỏi. Bài giảng dạy ở đây không phải là để thỏa hiệp hoặc thỏa thuận giữa những gì bạn có thể muốn và những gì bạn có thể biết. Chúng thật sự khác nhau. Bạn phải chọn cái này hay cái kia. Bạn không thể có cả hai. Trong tương lai, khi bạn muốn cái bạn biết, thì bạn sẽ cảm thấy sự hài hòa vĩ đại bên trong bản thân. Tuy nhiên, cho đến khi điều này xảy ra, thì bạn phải đưa ra các quyết định cơ bản và bạn phải đối mặt với hậu quả. Chỉ thông qua việc đưa ra những quyết định này mà bạn mới có thể đứng dậy và di chuyển, bởi vì việc đi trên đường đời và Con Đường của Tri Thức bao gồm một loạt các quyết định và hoạt động quan trọng.

Bạn quản lý tiền như thế nào? Hãy để Chúng Tôi cung cấp cho bạn một số ý tưởng. Tiền là một nguồn lực. Nó phục vụ và hỗ trợ những gì? Nếu nó phục vụ và hỗ trợ việc xây dựng nền tảng cho việc học tập và sống theo Con Đường của Tri Thức, thì nó trở nên hữu ích và có ý nghĩa, bởi vì giống như mọi thứ trong vũ trụ vật chất, mọi thứ được đánh giá tùy theo những gì nó phục vụ và những gì nó làm. Nếu tiền phục vụ mục đích vô ích, thì nó vô ích. Nếu nó phục vụ mục đích hữu ích, thì nó hữu ích. Nếu bạn phục vụ mục đích vô ích, bạn sẽ cảm thấy vô dụng. Nếu bạn phục vụ mục đích hữu ích, bạn sẽ cảm thấy hữu ích. Trong thế giới, bạn là những gì bạn làm. Trong thế giới, tiền là thứ mà nó làm. Giá trị của nó chỉ được lấy từ mục đích mà nó phục vụ.

Hãy sống đơn giản. Chỉ sở hữu những thứ bạn cần và có lẽ một vài thứ nhỏ cho sự tận hưởng cá nhân của bạn. Về cơ bản, hãy chỉ sở hữu những gì bạn thật sự cần và sẽ không có sự hoang mang nào, và bạn sẽ không phải làm việc quá sức vì tiền. Hãy trao tiền để hỗ trợ những điều truyền cảm hứng cho bạn. Chúng đòi hỏi sự hỗ trợ, và bạn cần hỗ trợ chúng để trải nghiệm mối quan hệ của bạn với chúng.

Nếu bạn có nhiều tiền, hãy trở thành nhà hảo tâm. Hãy trao tiền cho những người xứng đáng và những nỗ lực xứng đáng. Giá trị duy nhất cho việc có của cải là để có thể cho đi. Rốt cuộc, bạn thật sự cần bao nhiêu trên thế giới? Nếu công việc lớn lao của bạn trong tương lai đòi hỏi bạn có tiền, thì đó chỉ là một nguồn lực để bạn có thể cho nó đi và làm những điều có ý nghĩa với nó. Nếu công việc lớn lao của bạn trong tương lai không đòi hỏi bạn có nhiều tiền, thì bạn không cần nó, phải không? Việc có ít hơn bạn cần là một vấn đề, nhưng có nhiều hơn bạn cần cũng là một vấn đề. Nếu bạn có ít hơn bạn cần, thì bạn phải tìm cách kiếm tiền, nhưng bạn không cần nhiều. Do đó, việc có ít hơn bạn cần thì không phải là vấn đề lớn bằng việc có nhiều hơn bạn cần.

Hãy nhớ rằng, tiền là ở đây để phục vụ. Bạn không muốn phục vụ nó. Tiền là một nguồn lực để được sử dụng. Nó ở đây để phục vụ. Bạn không muốn trở thành người hầu của nó. Tiền phục vụ gì cho bạn? Bạn sử dụng tiền như thế nào? Bạn có bảo quản tiền và tiết kiệm tiền để sử dụng trong tương lai không? Bạn sống tuỳ theo những gì bạn cần hay bạn bị thống trị bởi những gì bạn muốn? Có lẽ bạn đang làm việc quá cực trong công việc của mình trên thế giới bởi vì bạn đang đòi hỏi nhiều tiền hơn mức bạn thật sự cần. Có lẽ bạn phải làm việc chăm chỉ hơn trên thế giới bởi vì bạn cần nhiều hơn những gì bạn có. Bạn phải tìm ra điều gì là đúng cho bạn. Tuy nhiên, để có thể tìm thấy điều gì là đúng, bạn phải biết điều gì là đúng, và bạn phải có những tiêu chí cần thiết.

Ở đây bạn phải một lần nữa dựa vào Tri Thức, vào những gì thiết yếu bên trong bạn. Bạn phải dựa vào những gì bạn biết phải làm ngày hôm nay. Lời nói của Chúng Tôi nhằm khuyến khích Tri Thức bên trong bạn, không phải để thay thế Tri Thức bên trong bạn. Do đó, Chúng Tôi kêu gọi Tri Thức bên trong bạn, và Chúng Tôi kêu gọi bạn đến với Tri Thức và hỏi những câu hỏi rất cơ bản: Tôi thật sự cần sở hữu những gì? Tôi thật sự cần kiếm bao nhiêu? Tôi cần bao nhiêu tiền để cho đi? Tôi nên tiết kiệm bao nhiêu tiền cho tương lai? Tri Thức biết. Bạn có thể hỏi những câu hỏi này và sẵn sàng hành động không?

Tri Thức sẽ không nói với bạn nếu bạn chưa sẵn sàng hành động. Bạn sẽ chỉ nghe những gì bạn muốn nghe, và không có gì quan trọng sẽ xảy ra. Nhưng nếu bạn sẵn sàng hành động, nếu bạn chân thành, nếu bạn có khả năng, nếu bạn cởi mở với điều này, Tri Thức sẽ nói với bạn — bằng lời nói, bằng cảm giác, trong thông điệp từ người khác, trong nhận biết sáng suốt, trong suy nghĩ, trong giấc mơ, trong tầm nhìn. Bằng bất cứ cách thức nào mà Tri Thức có thể tiếp cận bạn vào thời điểm này trong cuộc sống bạn, nó sẽ tiếp cận bạn. Hãy đặt câu hỏi và chờ câu trả lời. Và khi bạn chờ, hãy xem liệu bạn có thật sự sẵn sàng biết và hành động hay không.

Nếu bạn đến với Tri Thức đặt câu hỏi, nhưng bạn thật sự không muốn biết câu trả lời, hoặc bạn muốn thỏa thuận giữa những gì bạn biết và những gì bạn muốn, thì bạn đang không chân thành. Đặt câu hỏi trung thực và bạn sẽ nhận được câu trả lời trung thực. Đặt câu hỏi không trung thực và bạn sẽ nhận được câu trả lời mà bạn muốn.

Tiền là một nguồn lực. Nó giống như những đồ vật khác trong cuộc sống của bạn — thức ăn của bạn, quần áo của bạn, tài sản của bạn, ngôi nhà bạn đang ở, bất kỳ công cụ hoặc nguồn lực nào khác mà bạn có thể có. Giá trị của nó được xác định bởi mục đích mà nó phục vụ. Việc bạn cần bao nhiêu thì được xác định bởi yêu cầu của cuộc sống bạn.

Nếu bạn nghèo và không đủ nguồn lực tài chính, thì bạn phải tìm cách kiếm thêm, và bạn phải có mặt để người khác đóng góp cho bạn. Bạn làm việc này để trong tương lai bạn có thể đóng góp cho người khác. Hãy nhớ rằng, trong thực tế không có trợ cấp xã hội về thánh linh, và trợ cấp xã hội không phải là trạng thái bạn muốn ở trong. Nếu bạn có rất nhiều tiền, thì nó chỉ để được trao cho những mục đích thật sự và để giúp những người không có đủ. Nếu bạn muốn tiền phục vụ bạn và trở thành người hầu như nó được định, thì bạn phải có cách tiếp cận này.

Tiền là một nguồn lực để hoàn thành công việc. Đó là giá trị duy nhất của nó. Và nếu những gì nó đạt được là chân thật và có ý nghĩa, và nếu nó được đặt đúng chỗ và được trao cho đúng người có khả năng sử dụng nó một cách hiệu quả và có trách nhiệm, thì nó đã phục vụ mục đích tốt, và bạn sẽ cảm thấy hài lòng về nó và về bản thân. Nếu vào lúc này bạn không cảm thấy hài lòng về tiền bạc, nếu bạn có xung đột về nó, thì hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi cơ bản mà Chúng Tôi đã đề cập tới giờ.

Bạn có mối quan hệ với tiền bạc. Bạn có mối quan hệ với tất cả mọi thứ. Đó là kiểu quan hệ nào? Nó phục vụ những gì? Bạn có thể hoàn thành những gì cùng nhau? Đây là những câu hỏi quan trọng cho bạn bây giờ. Câu trả lời của bạn là một cái thang. Hãy leo nó. Đó là món quà từ Đấng Tạo Hóa. Hãy đi theo các bước của nó. Những gì bạn đang được trao ban là một lối thoát và một lối đi lên, không chỉ là sự an ủi. Bạn yêu cầu quá ít. Bạn tìm kiếm quá ít. Hãy yêu cầu nhiều hơn, bởi vì nhiều hơn được trao ban.