Mối Quan Hệ của Bạn với Tri Thức

Your Relationship with Knowledge - Your True Self

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 1 tháng 1 năm 1989
tại Albany, New York, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Cần thiết để tiếp cận Tri Thức từ những điểm quan sát khác nhau bởi vì nó rất vĩ đại và thể hiện bản thân theo nhiều cách. Để có thể bắt đầu, bạn phải biết về thực tế của nó và chức năng của nó. Tri Thức là Bản Thể thật của bạn, Bản Thể thật sự của bạn, sự tồn tại thật sự của bạn bên ngoài cả môi trường vật chất và tinh thần. Đó là một phần của bạn mà vẫn là một phần của Chúa. Tuy nhiên Tri Thức mở rộng bản thân vào trong cuộc sống tinh thần và thể chất của bạn, mà là lĩnh vực của suy nghĩ và hành động. Tri Thức có một chức năng, và trong đó nó đại diện cho quyền lực tâm linh. Bạn có thể trải nghiệm nó trực tiếp thông qua Sự Dẫn Dắt Nội Tâm. Bạn mang quyền lực tâm linh bên trong bạn.

Tri Thức bên trong bạn được kết nối với Tri Thức trong những người khác, vì vậy không có sự tách biệt nào trong Tri Thức. Không có Tri Thức “của bạn” và Tri Thức “của tôi.” Có thể có đánh giá của bạn so với đánh giá của tôi. Có thể có sự hiểu biết của bạn so với sự hiểu biết của tôi, nhưng bản thân Tri Thức là hoàn toàn đồng nhất trong tất cả các cá nhân. Đây là phần của con người mà đã được tham gia về bản chất và hoàn toàn. Tri Thức có một chức năng bởi vì nó có một mục đích trên thế giới. Bên ngoài chức năng này, nó là một trải nghiệm tinh khiết, vĩnh cửu và trọn vẹn.

Tất cả các cách thức cho sự tiến triển tâm linh, phát triển trí tuệ và thành tựu thể chất của bạn sẽ đến thông qua Tri Thức bởi vì Tri Thức của bạn có một mục đích. Nó là Tâm Trí Vĩ Đại đang nói thông qua tâm trí cá nhân của bạn. Bạn là một phần của điều này bởi vì Tri Thức là Bản Thể thật của bạn. Tuy nhiên nó không phải là một bản thể tách biệt với những bản thể khác.

Do đó, đừng nghĩ rằng Bản Thể Cao Cả của bạn là một thực thể tách biệt. Tri Thức bên trong bạn được kết hợp với Tri Thức trong các Giáo Viên Nội Tâm của bạn, những người hỗ trợ bạn từ bên ngoài cõi vật chất. Tri Thức tồn tại như một tiềm năng trong tất cả mọi người trên thế giới. Khi mỗi người bắt đầu trở nên nhận thức, Tri Thức của người đó được đánh thức và trở nên năng động hơn rất nhiều. Đây là bản chất của Sự Dẫn Dắt Nội Tâm.

Mặc dù bạn có thể nhận được những thông điệp từ các Giáo Viên Nội Tâm của mình, nhưng chính Tri Thức của bạn sẽ hướng dẫn bạn. Các Giáo Viên của bạn nói với tâm trí của bạn, nhưng Tri Thức của bạn tồn tại bên trong bạn rồi. Vì ngay cả trong cuộc sống tách biệt của bạn trên thế giới và ngay cả trong trí tưởng tượng của riêng bạn, mà có vẻ như che giấu bạn khỏi cuộc sống và che giấu cuộc sống khỏi bạn, Tri Thức vẫn ở bên bạn.

Bạn chỉ có thể có một mối quan hệ chân thật với thứ mà bạn thật sự hợp nhất. Đó là lý do tại sao bạn không thể có mối quan hệ chân thật với ý tưởng của bạn, ảo tưởng của bạn hoặc bất cứ thứ gì bạn cố gắng thiết lập trên thế giới để phục vụ chúng. Vì những gì không chân thật thì không thể được thiết lập và duy trì. Nỗ lực để thiết lập và duy trì những thứ này sẽ tạo ra sự đau khổ, hy sinh và cái giá khổng lồ. Bạn, người đã quen với đau khổ và hy sinh, có lẽ đáp lại Bài Giảng này với sự căng thẳng. Tuy nhiên, nếu bạn nhận được dù chỉ một phần nhỏ của những gì đang được trao cho bạn ở đây, thì bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng bạn đang được trao quyền và xác nhận ngay lập tức. Ý tưởng của bạn có thể không được xác nhận, giả định của bạn có thể bị thách thức và tương tác của bạn có thể bị nghi vấn, nhưng tâm cốt của bạn sẽ bắt đầu cộng hưởng. Và khi nó cộng hưởng, trải nghiệm về mối quan hệ chân thật sẽ thấm nhuần bạn. Khi đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn không đơn độc và bạn được biết đến trong Vũ Trụ.

Trước khi suy nghĩ, đã có Tri Thức. Sau khi suy nghĩ, sẽ có Tri Thức. Tuy nhiên đừng tin rằng suy nghĩ là vô ích. Suy nghĩ là cần thiết bởi vì bạn có một tâm trí. Việc tin rằng suy nghĩ là vô dụng cũng giống như nói rằng cử động cơ thể của bạn là vô ích. Bạn có một cơ thể; do đó, nó phải học cách cử động một cách có ích. Bạn có một tâm trí; do đó, nó phải học cách suy nghĩ một cách có ích. Đây là do bạn đang sống trong một thực tại vật chất và tinh thần.

Thực Tại Vĩ Đại mà bạn là một phần mong muốn thể hiện chính nó thông qua bạn trong thế giới để bạn có thể trải nghiệm sự vĩ đại của chính mình và sự vĩ đại của những người khác. Ở đây bạn mở rộng trải nghiệm về Gia Đình Tâm Linh của mình vào thế giới. Ở đây bạn trải nghiệm Quê Hương Cổ Đại của mình trong khi bạn đang ở trong thế giới. Điều này kích hoạt tất cả những tâm trí vẫn đang ngủ để tỉnh thức. Đây là bí ẩn của Tri Thức.

Đóng góp tối thượng từ người này sang người khác là khi Tri Thức của một người kích hoạt Tri Thức của người khác. Điều này thật bí ẩn, nằm ngoài tầm hiểu biết của suy nghĩ con người. Tuy nhiên, đây là điều trao cho suy nghĩ của con người tất cả giá trị của nó và mục đích, ý nghĩa và phương hướng của nó. Đây là điều trao cho nỗ lực của con người tất cả mục đích, ý nghĩa và phương hướng của nó. Đây là điều trao cho những thành tựu tạm thời giá trị lâu dài. Đây là điều giành lại các mối quan hệ trong vũ trụ.

Khi Tri Thức của bạn bắt đầu được nhận biết và chấp nhận và trở thành nguồn Dẫn Dắt Nội Tâm cho bạn, thì nó sẽ trở nên quyền lực hơn bao giờ hết. Điều này sẽ khiến ngày càng khó hơn để bạn mắc lỗi. Khi Tri Thức bên trong bạn trở nên quyền lực hơn, nó sẽ kích thích những tâm trí khác để cởi mở với Tri Thức bên trong bản thân họ. Đây là hình thức giảng dạy ngay tức thời và tự nhiên nhất. Các hình thức giảng dạy khác là cần thiết để chuẩn bị cho điều này, vì tâm trí và cơ thể của bạn phải được chuẩn bị cho Tri Thức.

Bạn thật sự không có mối quan hệ với Tri Thức bởi vì bạn là chính Tri Thức. Tuy nhiên, đây là phần của bạn mà bạn chưa trải nghiệm đầy đủ mặc dù bạn có thể đã có những cái nhìn thoáng qua vào sự vĩ đại của đời sống nội tâm của mình. Bạn sợ Tri Thức của mình, vì bạn cảm thấy rằng nó sẽ làm suy yếu các kế hoạch của bạn, mưu kế của bạn, kết quả ưa thích của bạn và các mối quan hệ ưa thích của bạn, trong khi trên thực tế, nó sẽ chỉ điều chỉnh mọi thứ để mang lại sự hài hòa và hạnh phúc cho bạn.

Hãy ở bên Tri Thức và bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm quyền lực của nó. Khi bạn ở bên nó, ảnh hưởng của nó sẽ được phủ lên bạn, và bạn sẽ cảm thấy ngày càng chắc chắn hơn về những gì phải làm, nơi phải đi, phải ở bên ai, phải thể hiện điều gì, phải kiềm chế điều gì, cho đi điều gì, kìm hãm điều gì, khi nào nên đi và khi nào nên dừng lại. Đây sẽ là một hiểu biết tự nhiên đối với bạn. Sự hiểu biết tự nhiên này là biểu hiện bên ngoài của Tri Thức đang mở rộng ảnh hưởng của nó lên bạn và thông qua bạn. Những hành động vĩ đại thể hiện điều này. Tư duy vĩ đại thể hiện điều này. Đóng góp vĩ đại thể hiện điều này.

Tại sao hành động của ai đó lại lâu dài để truyền cảm hứng cho các thế hệ khác sau cuộc đời của người đó? Tại sao lời nói của ai đó vượt quá cuộc đời của họ để truyền cảm hứng và khích lệ những người đến sau? Đó là bởi vì những hành động và lời nói này được thấm nhuần với Tri Thức. Tại sao đóng góp của ai đó tiếp tục nuôi dưỡng sự sống nhiều năm sau? Bởi vì nó được thấm nhuần với Tri Thức. Tại sao những mối quan hệ nào đó cuối cùng lại trở thành nguồn hỗ trợ, nuôi dưỡng và cảm hứng cho người khác? Bởi vì những mối quan hệ này được thấm nhuần với Tri Thức.

Khi tâm trí của bạn trở nên đơn giản và chân thật hơn, nó sẽ trở nên quyền lực hơn. Ở đây Tri Thức bắt đầu chiếu qua bởi vì Tri Thức là Ánh Sáng mà bạn mang bên trong mình. Tri Thức suy nghĩ, nhưng nó không suy nghĩ giống như tâm trí của bạn. Nó không tranh luận. Nó không so sánh. Nó không vẽ ra sự đối lập. Nó không suy đoán. Nó không tưởng tượng. Nó yên lặng, và khi nó suy nghĩ, nó biết. Và khi nó biết, nó hành động. Nó ở trong trạng thái bình an và hoạt động cùng một lúc. Đây là trạng thái mà bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm trong khi bạn ở trong thế giới. Bình an của nó không có ranh giới và không có kết thúc. Nó là vô tận. Tuy nhiên khả năng của nó để truyền cảm hứng cho hành động quyền lực và suy nghĩ sáng tạo là vô song trên thế giới.

Trải nghiệm của bạn về Tri Thức là trải nghiệm của bạn về Chúa. Nó sẽ trỗi lên trong các mối quan hệ của bạn, vì các mối quan hệ của bạn sẽ chuẩn bị bạn cho Tri Thức nếu bạn tương tác với chúng một cách phù hợp. Các mối quan hệ của bạn là nơi bạn sẽ thấy được ảnh hưởng và tác động của Tri Thức của mình.

Bạn sẽ có nhiều ý tưởng về Tri Thức. Hầu hết chúng đều vô dụng. Một số chúng là nguy hiểm. Đây là bởi vì trải nghiệm chân thật vẫn đang bị thay thế bằng ý tưởng và chủ nghĩa lý tưởng. Ở đây cần thiết để giải phóng những ý tưởng cản trở Tri Thức và khuyến khích những ý tưởng ủng hộ sự trỗi lên của Tri Thức.

Thiết yếu đối với bạn để giành lại Tri Thức bởi vì nó là bản chất của tất cả thành tựu thật sự của bạn, hạnh phúc của bạn và các mối quan hệ của bạn. Lựa chọn khác duy nhất của bạn là để ở lại trong sự bối rối và bất định. Ở đây các lựa chọn của bạn bị hạn chế và, do đó, rất quyền lực và đầy hệ quả. Ở đây bạn đang ở trong vị trí để lựa chọn với quyền lực và uy quyền.

Chỉ Tri Thức của bạn biết Chúa. Chỉ Tri Thức của bạn mới có thể được biết bởi bạn. Ý tưởng có thể khuyến khích bạn hướng tới Tri Thức hoặc có thể làm bạn nản lòng và đưa bạn rời khỏi Tri Thức. Nhưng bản thân chúng không phải là Tri Thức. Không có ý tưởng nào trên thế giới có thể chứa đựng Tri Thức. Nhưng Tri Thức chứa đựng mọi ý tưởng có lợi ích và giá trị đích thực. Bạn, người có vẻ rất nhỏ bé trên thế giới, đang mang một khả năng vĩ đại và một hiệu lực vĩ đại như vậy. Đây là lý do tại sao thực tế về Gia Đình Tâm Linh phải được nhấn mạnh, vì các thành viên trong cùng một Gia Đình Tâm Linh có thể kích hoạt Tri Thức trong nhau và do đó, cung cấp bối cảnh cho sự khai tâm thật sự vào trong nhận thức và quyền lực tâm linh.

Nếu bạn có thể thấy điều này thiết yếu như thế nào đối với hạnh phúc và phúc lợi của bạn, thì bạn sẽ không thể nào kìm hãm bản thân khỏi việc giành lại Tri Thức. Tri Thức quan tâm đến bạn, yêu thương bạn, bảo vệ bạn và hướng dẫn bạn đến với sự tương tác phù hợp trong tất cả các mối quan hệ của bạn. Nó đưa bạn tránh xa những tương tác gây chia rẽ hoặc không phù hợp. Tri Thức khuyến khích việc đưa ra quyết định có ích và không khuyến khích mọi hành vi và suy nghĩ phá hoại. Nó tôn vinh tất cả các mối quan hệ và hướng bạn đến những cá nhân mà bạn phải kết nối.

Tri Thức trong bạn kích hoạt Tri Thức trong người khác. Do đó, người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức là thế lực hiệu lực nhất trên thế giới. Đóng góp của họ sẽ ngay lập tức, sâu sắc và lâu dài. Các hoạt động của họ có thể vĩ đại hoặc rất khiêm tốn và tầm thường. Tuy nhiên mọi thứ họ làm sẽ được thấm nhuần với Tri Thức và, do đó, sẽ thể hiện Sự Hiện Diện của Chúa trên thế giới.

Khi xem xét sự vĩ đại của Tri Thức, đừng nghĩ rằng điều này có nghĩa là đảm nhận một vai trò vĩ đại trên thế giới. Vì Tri Thức thể hiện bản thân trong những cách đơn giản nhất, trong cử chỉ đơn giản nhất, trong hoạt động tầm thường nhất, trong cuộc sống đơn giản nhất và trong công việc khiêm tốn nhất. Nó không phải là những gì bạn làm. Nó là trải nghiệm mà bạn truyền đạt khi làm.

Do đó trọng tâm ở đây là để học cách khao khát Tri Thức và phát triển khả năng trải nghiệm Tri Thức. Cũng tương tự vậy với mối quan hệ có ý nghĩa. Bạn học cách phát triển khao khát về nó và khả năng trải nghiệm nó. Một phần của việc phát triển khả năng của bạn là việc giải phóng những thứ đang chiếm giữ bạn lúc này mà khiến bạn không có được trải nghiệm này. Vì nếu bạn đã nặng gánh với những nhu cầu thiết yếu của riêng mình, thì làm sao bạn có thể đón nhận một trải nghiệm mới? Nếu tâm trí của bạn hoàn toàn làm nô lệ cho những phán đoán và sự không tha thứ của chính nó, thì làm sao nó có thể đón nhận trải nghiệm về ân sủng và hạnh phúc? Nếu bạn đã chắc chắn người khác là ai, thì làm sao bạn có thể trải nghiệm thực tại của họ? Việc giành lại Tri Thức là việc quên đi hơn là việc học. Đó là việc từ bỏ những gì đau khổ hơn là có được của cải mới. Nó hoàn toàn tự nhiên, vì vậy nó không tước đi từ bạn bất cứ thứ gì có ý nghĩa hoặc có ích.

Tri Thức trao cho bạn quyền lực và uy quyền to lớn trên thế giới nhưng đòi hỏi sự khiêm tốn của bạn bởi vì bạn sẽ luôn biết rằng tâm trí bạn đang phục vụ một Quyền Lực Vĩ Đại hơn. Mặc dù bạn sẽ được yêu cầu áp dụng sự thống trị lớn hơn nhiều trên cơ thể của mình và tâm trí của mình, nhưng bạn sẽ biết rằng chúng đang phục vụ một Quyền Lực Vĩ Đại nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc định nghĩa của bạn. Bạn được trao quyền lực và uy quyền để trở thành chủ quyền trong khu vực của riêng bạn. Tuy nhiên, bạn thấy rằng khu vực của bạn là để thể hiện một Khu Vực Vĩ Đại hơn mà bạn là một phần.

Điều này kết thúc Sự Tách Biệt vì nó chấm dứt sự tranh giành quyền lực. Vì không có Chúa, bạn sẽ cố gắng trở thành Chúa. Bạn sẽ cố gắng xác định nhu cầu và sự viên mãn của mình. Bạn sẽ cố gắng kiểm soát môi trường của mình. Bạn sẽ cố gắng kiểm soát người khác để duy trì sự sống còn của mình. Bạn sẽ cố gắng thay đổi thế giới và Vũ Trụ dựa theo ưu tiên của mình. Bạn sẽ cố gắng thống trị bản thân và sẽ hành hạ bản thân khi bạn thất bại.

Tri Thức là một thế lực sống động bên trong bạn. Trên thực tế, Tri Thức là sự sống bên trong bạn. Nó là thực tại của Chúa bên trong bạn. Bạn sẽ là người hưởng lợi đầu tiên của nó, vì việc làm đầu tiên của Tri Thức là để mang lại sự hài hòa và cân bằng vào trong cuộc sống và các mối quan hệ của bạn. Tuy nhiên, mục tiêu của Tri Thức thì vĩ đại hơn nhiều. Những món quà mà bạn đã mang từ Quê Hương Cổ Đại của mình thì không được dành riêng cho bạn. Chúng chủ yếu dành cho người khác. Và sẽ cần sự tương tác với người khác để mang chúng ra khỏi bạn. Một mình bạn không thể tiếp cận chúng. Chúng giống như một kho báu ẩn giấu bên trong bạn, khi người khác nắm giữ chìa khóa. Tương tự như vậy, bạn giữ chìa khóa cho kho báu của người khác, vì không có bạn, họ không thể tìm thấy chúng.

Tri Thức ở bên bạn mọi lúc, trong mọi tình huống, mọi ngày, mọi nơi, và với mọi người. Khi bạn học cách ở bên Tri Thức, bạn được giải phóng khỏi sự lên án và những suy nghĩ thống trị của chính mình. Ở đây bạn sẽ học cách tâm lặng. Với sự tâm lặng, bạn sẽ có thể phát triển sự nhận biết, vì bạn sẽ có thể thấy và nghe và sử dụng cơ thể mình như một công cụ giao tiếp. Thay vì trừng phạt cơ thể bạn để thực hiện những suy nghĩ khắc nghiệt của tâm trí bạn, cơ thể bạn sẽ trở thành công cụ mà qua đó bạn có thể phân biệt điều gì là chân thật với điều gì là vô nghĩa. Bạn sẽ có thể xác nhận điều gì là sự thật, và bạn sẽ có thể mang sự chữa lành vào những gì đang bị chia rẽ.

Ngay cả lúc này Tri Thức đang phủ ảnh hưởng của nó cho lợi ích của bạn, hướng dẫn bạn trong việc ra quyết định của bạn và vân vân. Tuy nhiên một khi bạn học cách chấp nhận Tri Thức và ở bên Tri Thức, quyền lực của nó sẽ trở nên rõ ràng hơn bên trong bạn. Với quyền lực này, bạn sẽ có thể nhìn thấy kết quả của mối quan hệ ngay từ đầu. Khi đó bạn sẽ biết liệu mình có nên bắt đầu mối quan hệ với người đó hay không.

Ở đây bạn sẽ bắt đầu học được sự khác biệt giữa sợ hãi và thận trọng. Sợ hãi là sự phóng chiếu trí tưởng tượng tiêu cực của bạn lên thế giới trong khi thận trọng là nhận thức rằng sai lầm có thể bị mắc phải. Sợ hãi và thận trọng là những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Bạn cần sự thận trọng chứ không phải sợ hãi, vì thận trọng sẽ không làm tâm trí bạn bực tức hay làm suy yếu Tri Thức của bạn theo bất kỳ cách nào. Đó là một phần của cách tiếp cận lành mạnh với thế giới nếu nó được sử dụng với sự sáng suốt và nhận thức.

Hãy tìm kiếm Tri Thức bên trong bản thân bạn, hãy tìm kiếm Tri Thức trong các mối quan hệ của bạn với người khác và hãy tìm kiếm Tri Thức trong mối quan hệ của bạn với thế giới. Đổi lại, tất cả những thứ này sẽ trao Tri Thức cho bạn và chỉ cho bạn thấy sự khác biệt giữa Tri Thức và mọi thứ giả vờ là Tri Thức. Ở đây bạn sẽ thấy được sự khác biệt giữa Tri Thức và những niềm tin yêu dấu của bạn, vì Tri Thức và suy nghĩ phải được phân biệt với nhau. Mặc dù suy nghĩ có ích có thể bắt nguồn từ Tri Thức, nó không thể cạnh tranh với Tri Thức về quyền lực và uy quyền. Suy nghĩ của bạn là đặc biệt đối với bạn, nhưng Tri Thức được chia sẻ bởi tất cả mọi người.

Những đóng góp vĩ đại nhất được thấm nhuần với Tri Thức. Cho dù đóng góp này là một ý nghĩ, một sáng tạo vật chất, một hình thức nghệ thuật, khoa học hay một tổ chức xã hội hay chính trị, nó sẽ được thấm nhuần với Tri Thức. Một cuộc sống được thấm nhuần với Tri Thức là một cuộc sống tỏa sáng mãi mãi trên thế giới. Đây là Kitô. Đây là cuộc đời của một người đàn ông hay phụ nữ mà Tri Thức bắt đầu tỏa sáng trong mọi khía cạnh của cuộc đời họ.

Không có những cá nhân vĩ đại, nhưng có những mối quan hệ vĩ đại. Sự khởi xướng Tri Thức và sự phát ra Tri Thức chỉ xảy ra trong mối quan hệ. Đừng nghĩ rằng một mình một cá nhân có thể trở nên vĩ đại. Một cá nhân chỉ có thể trở nên vĩ đại trong bối cảnh của một mối quan hệ vĩ đại. Bạn vĩ đại vì mức độ của mối quan hệ của bạn với nhau. Bạn cũng vĩ đại vì mối quan hệ của bạn với Gia Đình Tâm Linh của bạn. Cuối cùng bạn vĩ đại vì mối quan hệ của bạn với Chúa.

Khi bạn tiếp tục thực hiện hành trình của mình hướng tới Tri Thức, nó sẽ minh họa nhiều cách mà Tri Thức thể hiện chính nó. Nó cũng sẽ minh họa nhiều cách khi bạn có thể bắt đầu trau dồi Tri Thức bên trong chính bạn bằng cách học cách phân biệt Tri Thức với suy nghĩ ưu tiên của bạn và bằng cách học cách cho phép Tri Thức phục vụ bạn trong mọi tình huống. Bạn sẽ thấy khi bạn tiếp tục rằng câu trả lời đã có sẵn trong bạn. Nó chỉ yêu cầu bạn có sự tương tác có ý nghĩa với người khác để mang ra câu trả lời. Điều này sẽ chỉ cho bạn thấy tại sao bạn không thể tự mình tìm ra sự thật, tại sao bạn không thể tự mình tìm ra thực tại tâm linh của mình, và tại sao bạn không thể tự mình trả lời câu hỏi bạn là ai và tại sao bạn đang ở đây. Chỉ thông qua sự tương tác có ý nghĩa với người khác mà những điều này mới có thể được biết và những câu hỏi này cuối cùng được trả lời.

Trải nghiệm mối quan hệ của bạn với Tri Thức cuối cùng sẽ mang lại sự hài hòa, cân bằng và hiểu biết cho cuộc đời bạn trong thế giới được biết đến. Nó cũng sẽ nói về mối quan hệ của bạn với những gì chưa biết, mà là khu vực lớn lao hơn của mối quan hệ ngoài phạm vi hiện tại của bạn. Khu vực lớn lao này đang chờ đợi bạn bên ngoài thế giới này.