Tài Nguyên, Giao Dịch và Cạnh Tranh trong Cộng Đồng Vĩ Đại

Resources, Trade and Competition in the Greater Community

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 31 tháng 1 năm 1997
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Để cung cấp cho bạn hiểu biết rõ ràng hơn về việc cuộc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại là như thế nào, và cụ thể hơn về điều gì thúc đẩy hầu hết những loài đang đến thăm thế giới của bạn, đó là quan trọng rằng Chúng Tôi nói thêm về chủ đề này.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, các xã hội mà đã phát triển về công nghệ và đã mở rộng đế chế của họ luôn làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới riêng họ và do đó phải tìm kiếm tài nguyên từ bên ngoài ranh giới của riêng họ. Điều này đưa họ vào lĩnh vực giao dịch và thương mại. Kết quả là, họ tham gia vào một môi trường rất cạnh tranh với các thế giới khác cũng đang tìm kiếm các loại tài nguyên tương tự. Điều này đã dẫn đến về tổng thể một tập hợp rất phức tạp các mối quan hệ và sự tham gia, liên minh và vân vân, giữa các quốc gia và các chủng loài liên quan trong giao dịch và thương mại.

Nhu cầu về tài nguyên và bản chất của môi trường cạnh tranh phần lớn tạo ra động lực cho hầu hết các nhóm đang đến thăm thế giới của bạn vào lúc này. Họ chủ yếu quan tâm đến việc giành được tài nguyên từ thế giới của bạn — tài nguyên sinh vật, tài nguyên khoáng sản và tài nguyên gien. Họ được thúc đẩy bởi nhu cầu này.

Ở đây một lần nữa Chúng Tôi phải nhấn mạnh rằng họ không đang ở đây bởi vì họ được kết nối với các truyền thống tâm linh trên Trái Đất. Họ không đang ở đây để ứng nghiệm những lời tiên tri cổ xưa. Họ không đang ở đây để nâng cao tâm linh cho nhân loại. Họ sẽ tận dụng những tham vọng tâm linh và truyền thống tâm linh nếu nó đáp ứng được nhu cầu của họ, nhưng đó không phải là mục đích của họ cho việc ở đây.

Ở đây bạn phải hiểu rằng thế giới của bạn được công nhận là một kho sinh học phong phú, một thế giới đại diện cho khả năng tài nguyên khổng lồ. Điều này tự nhiên khiến nó thú vị đối với những loài bên ngoài. Những gì con người coi là đương nhiên trong môi trường tự nhiên của họ, những gì họ làm hư và bỏ mặc ở đây, trên thực tế được đánh giá cao bởi những loài nhận thức về nó.

Ở đây một lần nữa Chúng Tôi dùng ví dụ tương đồng của những cư dân cổ đại trong rừng rậm, những người thấy mình bị phát hiện cho những mục đích mà họ thậm chí không thể hiểu được. Họ bị phát hiện bởi vì những người khác đang tìm kiếm tài nguyên. Họ đang tìm kiếm của cải. Họ được thúc đẩy bởi nhu cầu của chính họ và bởi môi trường cạnh tranh mà họ sống trong. Trong lịch sử của thế giới này, điều này đã được thể hiện thường xuyên ra sao, và kết quả là dân cư bản địa đã thường xuyên bị tiêu diệt hoặc bị thay đổi mãi mãi ra sao?

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, không phải tất cả các quốc gia đều giao dịch. Không phải tất cả các quốc gia đều tìm cách có mối quan hệ bên ngoài biên giới của mình. Có các cụm nhỏ các cá nhân, các nhóm nhỏ, tìm cách tự cung tự cấp và không tham gia vào các vấn đề phức tạp của Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ tìm cách luôn ẩn giấu, để các tài nguyên của thế giới họ không bị phát hiện. Họ không chào đón những nhà khám phá tài nguyên. Họ không muốn tham gia trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Đây là một đặc quyền: khả năng để tự cung tự cấp, khả năng để vẫn nằm ngoài lĩnh vực thương mại, giao dịch và cạnh tranh. Đó là một đặc quyền khó đạt được và khó duy trì, đặc biệt nếu khu vực của thế giới của bạn được công nhận là có tài sản lớn.

Trong trường hợp của thế giới của bạn, đã quá muộn để đạt được sự tự chủ này mặc dù có thể đảm bảo nó trong tương lai. Các tài nguyên của thế giới đã được nhận ra và đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ. Giờ đây khi nhân loại đã trở thành chủng loài ưu việt trên Trái Đất và đặt ra mối đe dọa tiềm tàng như một thành viên tiềm năng trong các vấn đề của Cộng Đồng Vĩ Đại, những loài đã và đang sử dụng các tài nguyên này bây giờ đang tích cực nỗ lực để ảnh hưởng lên nhân loại, để lợi dụng điểm yếu của con người và tận dụng điểm mạnh của con người.

Nhưng những loài khác đã viếng thăm thế giới của bạn chỉ để quan sát bạn — để quan sát hành vi của bạn, để quan sát xu hướng của bạn. Và, như Chúng Tôi đã nói trước đó, bạn cũng có các Đồng Minh đang tìm cách để hỗ trợ sự trỗi lên của Tri Thức trong thế giới, để hỗ trợ sự phát triển của Tâm Linh Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới, để giúp nâng nhân loại vượt lên trên và vượt qua khỏi xung đột và danh tính bộ lạc của nó để nó có thể trở thành một chủng loài toàn cầu có trách nhiệm và hợp tác, có thể duy trì các tài nguyên của riêng mình và thiết lập sự tự quyết của mình.

Một lần nữa, rất quan trọng để nhận ra rằng Cộng Đồng Vĩ Đại chủ yếu là một môi trường vật chất, được điều khiển bởi các quy luật vật lý mà bạn nhận thức được. Các chủng loài của các quốc gia khắp mọi nơi phải đối phó với các nhu cầu sinh tồn cơ bản của họ, mà trở nên rất phức tạp khi bạn tham gia vào thương mại và giao dịch với các chủng loài khác.

Nếu thế giới của bạn được nhận biết là giàu có và có giá trị, thì điều này đặt ra nhiều vấn đề, vì những loài khác sẽ cạnh tranh với bạn cho nó. Mặc dù việc chinh phục công khai không được khuyến khích trong các quốc gia văn minh, có những cách thức tinh vi để đạt được cùng mục đích. Điều này bao gồm kỹ năng và sự tập trung trong môi trường tinh thần và sự hiểu biết cẩn thận về các vấn đề ngoại giao giữa các thế giới.

Tất nhiên, nhân loại không có những kỹ năng này. Nó chưa phát triển khả năng trong môi trường tinh thần. Nó chưa thể thiết lập trải nghiệm tâm trí nhóm đủ để đáp ứng với tình huống hiện tại. Và nó không có kỹ năng ngoại giao trong việc đối phó với các chủng loài khác.

Nhưng nhân loại sống trong một thế giới cực kỳ giàu có. Nó giống như một ngôi làng bản địa sâu trong rừng rậm, không biết rằng đang sống trên nguồn tài nguyên khoáng sản to lớn, nguồn tài nguyên khoáng sản thu hút phần còn lại của thế giới đến với nó. Đó là trường hợp của nhân loại trong thế giới ngày hôm nay.

Do đó, một lần nữa hãy nhận ra rằng các vị khách của bạn đang ở đây vì những lý do rất bình thường. Họ không phải là Thần Thánh, và họ không tà ác. Họ chỉ đơn giản được thúc đẩy bởi nhu cầu của riêng họ. Họ nhận ra điểm yếu của bạn và sự kém cỏi của bạn, sự xuống cấp của môi trường, và họ tìm cách thiết lập bản thân ở đây để duy trì những tài nguyên mà họ mong muốn và để lợi dụng các kỹ năng và khả năng thích nghi của con người.

Nếu nhân loại có thể trỗi lên thành công vào Cộng Đồng Vĩ Đại, thì nó sẽ phải đối phó với vấn đề giao dịch và thương mại. Đây là một vấn đề rất phức tạp và đòi hỏi kỹ năng và sự nhận biết lớn lao từ những người tham gia.

Ở đây nhân loại sẽ thấy mình bị cản trở trong nỗ lực vượt ra khỏi hệ mặt trời của chính mình, vì nó sẽ nhận ra rằng những khu vực mà nó muốn khám phá đã được xác nhận chủ quyền. Thay vì có vẻ như cô đơn trong một vũ trụ trống rỗng vĩ đại, nó sẽ thấy mình đối mặt với các sở hữu, lợi ích và ưu tiên của các chủng loài khác.

Có những cơ sở Cộng Đồng Vĩ Đại ngay cả trong hệ mặt trời này, nhưng chúng chủ yếu được thành lập để quan sát các vấn đề trên Trái Đất. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, giữa các quốc gia giao dịch, có những đạo lý và tiêu chuẩn nhất định thường được tuân thủ và tôn trọng, mặc dù có những ngoại lệ đáng chú ý. Một trong những đạo lý này quy định rằng một chủng loài có các quyền căn bản với tất cả các thế giới trong hệ mặt trời của nó và những quyền này không thể bị vi phạm bằng vũ lực bởi bất kỳ chủng loài bên ngoài nào. Việc vi phạm những đạo lý này mang lại những hậu quả nghiêm trọng và trên thực tế có thể làm gián đoạn dòng chảy giao dịch và thương mại, dẫn đến tranh cãi và xung đột.

Cũng có một đạo lý trong Cộng Đồng Vĩ Đại quy định rằng nếu một chủng loài làm hư môi trường tự nhiên của chính nó, thì các chủng loài khác có quyền đến và thay thế nó. Mặc dù đây là một điều khoản gây tranh cãi và hiếm khi được thực hành, nhưng nó vẫn thường được tuân theo trong hầu hết các chủng loài tham gia vào giao dịch và thương mại.

Cộng Đồng Vĩ Đại là rất rộng lớn và thông thường các quốc gia tham gia vào giao dịch và thương mại chỉ có một hoặc hai hoặc ba đối tác thương mại. Mọi người không giao dịch với mọi người khác. Nó quá rộng lớn cho điều đó. Và vì vậy khi Chúng Tôi nói về đạo lý trong giao dịch và thương mại trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúng Tôi đang nói về thứ được củng cố vì những lý do thực tế, nhưng không phải bởi tất cả những người có liên quan. Chúng Tôi đề cập điều này ở đây để bạn hiểu rằng có những tiêu chuẩn nhất định chi phối hành vi và thường được công nhận, đặc biệt bởi các chủng loài trong khu vực này mà thế giới của bạn nằm trong.

Bởi vì nhân loại đang trong quá trình hủy hoại nhanh chóng môi trường thiên nhiên của mình, điều này trao cho những loài khác động lực để tham gia và thực hiện hành động tư lợi để bảo vệ lợi ích của họ ở đây và cố gắng bù đắp xu hướng của nhân loại.

Có một đạo lý trong Cộng Đồng Vĩ Đại về giao dịch và thương mại quy định rằng lực lượng quân sự sẽ không được sử dụng giữa các quốc gia thương mại. Việc vi phạm điều này gây ra sự mất trật tự và trở nên rất khó khăn và tốn kém cho những người có liên quan. Và bởi vì nhiều quốc gia tài giỏi trong môi trường tinh thần, họ đã tìm ra những cách khác để đạt được lợi thế và thường coi việc sử dụng vũ lực, chẳng hạn như [việc] quá thường được thể hiện ở đây trên thế giới, là man rợ và không cần thiết.

Điều này đưa Chúng Tôi đến một điểm rất quan trọng, mà Chúng Tôi đã đề cập trước đó, nhưng bây giờ cần một số giải thích. Rất quan trọng để bạn hiểu, với những gì Chúng Tôi đã trình bày cho đến nay, rằng các quốc gia tham gia vào giao dịch và thương mại nói chung không đại diện cho các nền văn minh tiên tiến về tâm linh. Hãy để Chúng Tôi nói rõ hơn về điều này.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, khả năng sử dụng Tri Thức được công nhận là một kỹ năng và tài sản vĩ đại. Và thường có nỗ lực để tiếp cận những người có những kỹ năng này và sử dụng họ cho mục đích của riêng bạn. Vì vậy, Những Nhà Thông Thái phải rút lui để duy trì khả năng của họ và sự toàn vẹn của các xã hội của riêng họ.

Do đó, những nhóm và quốc gia tiến bộ về tâm linh hiếm khi tham gia vào giao dịch ngoại trừ một cách bí mật và nỗ lực với chi phí và khó khăn to lớn để duy trì sự cách ly trong môi trường Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ đã nhận ra ở khắp nơi rằng việc thể hiện kỹ năng và sức mạnh của họ sẽ chỉ mời gọi sự xem xét và can thiệp.

Điều này đưa chúng ta đến một ý tưởng rất cơ bản trong việc học Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại và trong việc chuẩn bị cho chính Cộng Đồng Vĩ Đại. Ý tưởng này là Những Nhà Thông Thái luôn ẩn mình. Những Nhà Thông Thái luôn ẩn mình để duy trì sự khôn ngoan. Nếu họ không luôn ẩn mình, họ sẽ bị lợi dụng và chế ngự.

Do đó, quan trọng để hiểu rằng các quốc gia tham gia vào việc thăm dò tài nguyên, thương mại hay thu thập tài sản thì không đại diện cho những loài tiến bộ về tâm linh. Họ không đại diện cho những loài mạnh mẽ về Tri Thức. Bởi vì Tri Thức, là trí tuệ tâm linh, sẽ không thúc đẩy hoặc cho phép điều này xảy ra giữa những người kết nối với Tri Thức và những người gần với Tri Thức.

Do đó, bạn phải hiểu rằng ngoại trừ các Đồng Minh của bạn, những người theo dõi bạn từ xa, những loài tham gia vào thế giới này ngày hôm nay không đại diện cho các chủng loài tiên tiến về tâm linh mà Chúng Tôi đang nói. Có rất nhiều sự nhầm lẫn về điều này, và sự nhầm lẫn này sẽ gây ra hậu quả bi thảm nếu nó không được sửa chữa.

Hãy xem xét ý tưởng này rằng Những Nhà Thông Thái luôn ẩn mình. Chẳng phải điều này cũng đúng trong thế giới của riêng bạn sao? Bạn sẽ thấy rằng những giáo viên thông thái nhất, những người được coi là mạnh mẽ và thánh thiện, sống ẩn dật và không dễ tiếp cận bởi nhiều người, trừ những trường hợp hiếm hoi. Và trong những tình huống hiếm hoi đó, kỹ năng và khả năng của những cá nhân này mang lại cho họ những khó khăn lớn, sự xem xét và can thiệp đáng kể, mà là rất khó để đối phó.

Vì vậy, trong thế giới của riêng bạn, Những Nhà Thông Thái luôn ẩn mình. Những giáo viên vĩ đại nhất trong thế giới thì khó để tìm thấy. Mặc dù họ có thể xuất bản các tác phẩm của mình dưới dạng văn bản, nhưng họ dành những tài năng và món quà lớn nhất của mình cho những học sinh nghiêm túc mà đã cực khổ tìm họ và đã cam kết bản thân cho việc học, để học những con đường lớn lao của Tri Thức.

Điều này càng đúng hơn trong Cộng Đồng Vĩ Đại, nơi trí thông minh được nhận ra là một nguồn lực và được săn đón và đánh giá cao. Vì vậy, những người khôn ngoan và mạnh mẽ trong Con Đường của Tri Thức cố gắng tìm sự rút lui trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ cố gắng cách ly các xã hội của họ, bảo vệ và giữ gìn sự toàn vẹn tinh thần của họ, và phòng thủ [bản thân] chống lại sự can thiệp từ bên ngoài can thiệp vào môi trường tinh thần mà họ đã rất vất vả để tạo ra và duy trì.

Bạn có thể nghĩ ra nhiều ví dụ trong thế giới của mình — giữa người là người bán hàng và người là thánh. Người nào giành vị trí công khai mạnh mẽ và người nào rút lui để ẩn mình?

Do đó, đừng mắc phải sai lầm nghiêm trọng và chết người khi nghĩ rằng những loài đang viếng thăm thế giới là tiến bộ về tâm linh. Bởi vì họ có kỹ năng trong môi trường tinh thần, bởi vì họ có thể giao tiếp mà không cần lời nói và có kỹ năng to lớn trong việc ảnh hưởng đến những người mà họ chạm trán không có nghĩa là họ tiến bộ về tâm linh hoặc họ được hướng dẫn bởi chính Tri Thức.

Đây là một hiểu biết thiết yếu. Ở đây bạn bắt đầu nhận ra cả điểm mạnh của những vị khách của bạn và điểm yếu của họ. Và ở đây bạn có thể hiểu đầy đủ hơn về những thế mạnh mà nhân loại sẵn có. Bởi vì nhân loại – mặc cho những xung đột bộ tộc của nó và bận tâm của nó với bản thân và xu hướng hủy diệt của nó – đã có thể duy trì những di sản tâm linh phong phú trong thế giới. Tri Thức đã được giữ cho tồn tại trong thế giới, ở mức độ lớn hơn nhiều so với trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Một lần nữa, bạn phải phân biệt giữa sự tiến bộ công nghệ và kỹ năng trong môi trường tinh thần với nhận thức, hiểu biết và năng lực tâm linh.

Những người phát triển kỹ năng trong Tri Thức sẽ tìm cách bảo tồn kỹ năng của họ và sẽ phải học cách nhận biết tất cả các thế lực xung quanh họ mà tìm cách can thiệp và ngăn cản kỹ năng của họ được trau dồi và thể hiện một cách thích hợp.

Ví dụ, nếu bạn là một cá nhân có khả năng to lớn để biết, biết trước các sự kiện sắp xảy ra, nhận biết các mối quan hệ, và có khả năng trong môi trường tinh thần, chẳng phải những người khác sẽ tìm kiếm bạn cho lợi thế của chính họ? Nếu được biết rằng bạn có những kỹ năng này, chẳng phải bạn sẽ được săn đón?

Mọi người sẽ muốn bạn giúp họ với các vấn đề của họ, và mặc dù bạn có thể muốn đóng góp cho người khác và ban tặng những món quà của bạn cho họ, theo thời gian bạn sẽ phải học cách trở nên sáng suốt về nơi nên trao những món quà của mình và nơi không nên, ai là người nhận thật sự và ai chỉ muốn sử dụng bạn cho mục đích riêng của họ.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, giáo dục này trở nên thiết yếu cho sự tồn tại, vì có kỹ năng trong môi trường tinh thần, và những người khác sẽ tìm cách sử dụng bạn cho lợi ích của riêng họ. Những phần thưởng nhỏ bé mà bạn có thể nhận được từ họ thì bị vô cùng áp đảo bởi sự mất tự do, mất khả năng và cuối cùng là lời hứa cho sự sụp đổ mà sự tham gia của họ sẽ mang lại cho bạn.

Trong thế giới ngày hôm nay, những người có sự nhạy cảm to lớn, những người đã trau dồi khả năng ngoại cảm của mình, hoặc cho thú vui hoặc cho lợi nhuận, và cố gắng khiến những kỹ năng này được biết đến, tự đặt mình vào rủi ro to lớn. Họ không nhận ra nguy hiểm mà họ đặt mình vào.

Đây là việc cố gắng có quyền lực mà không có sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan luôn cố gắng bảo vệ món quà của người tặng và hướng việc tặng đến nơi có thể hiệu quả nhất.

Trong thế giới ngày hôm nay, các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại đang hiện diện thì đặc biệt quan tâm đến những người có khả năng ngoại cảm to lớn, những người đã công khai và phổ biến những điều này. Bạn có thể thắc mắc tại sao con người đang nhận được rất nhiều thông điệp từ rất nhiều nơi và tại sao lại có sự bối rối và mâu thuẫn giữa các thông điệp mà mọi người nhận được. Và bạn có thể tự hỏi, “Những thông điệp này đến từ đâu?” Hãy để Chúng Tôi nói về điều này bây giờ.

Quan trọng để hiểu rằng con người trên thế giới có rất ít kỹ năng cho tới giờ để có thể phân biệt môi trường tinh thần với thực tế tâm linh. Có rất nhiều sự nhầm lẫn về cấp độ ở đây.

Mọi người nghĩ nếu họ có trực giác và có trải nghiệm ngoại cảm rằng đây là tâm linh về bản chất, nhưng điều đó không đúng. Vì những người không có nhận thức hoặc nền tảng tâm linh nào vẫn có thể học được cách sử dụng kỹ năng to lớn trong môi trường tinh thần. Họ có thể đọc và thông dịch suy nghĩ của người khác, và họ có thể phủ ảnh hưởng lên môi trường để những người khác theo thời gian sẽ nghĩ theo cách họ muốn họ nghĩ.

Có nhiều người trên thế giới ngày hôm nay cảm thấy họ đã có sự tiếp xúc tâm linh trong khi thực tế là họ đang tiếp xúc với những loài trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Không khó để những vị khách của thế giới sử dụng những mê tín dị đoan và hình ảnh tâm linh đang tồn tại ngày hôm nay để tiếp xúc và đạt được ảnh hưởng.

Trên thực tế, trong thế giới ngày hôm nay có nỗ lực to lớn giữa những vị khách của bạn để tiếp cận với những người nhạy cảm về mặt tâm linh, những người nhạy cảm về mặt tinh thần và để phủ ảnh hưởng lên họ. Ở đây trọng tâm là để đồng hướng những cá nhân này với cội nguồn của thông điệp, để bình định họ và để đặt họ vào trạng thái dễ tiếp thu.

Điều này gây ra hậu quả bi thảm, bởi vì những người bị ảnh hưởng theo thời gian sẽ mất ý chí cá nhân của mình. Họ sẽ mất sự tự quyết của mình. Họ sẽ mất khả năng của mình để phân biệt và nhận biết. Họ sẽ được khuyến khích để thường xuyên cởi mở với bất cứ thứ gì được trao cho họ, và theo thời gian họ sẽ không thể phân biệt được liệu những gì đang được trao cho họ là đúng hay không. Họ sẽ bị mê hoặc, nhưng họ cũng sẽ bị làm nô lệ. Điều này do đó thể hiện sự thao túng tinh vi của môi trường tinh thần.

Xin đừng nhầm lẫn khi nghĩ rằng tất cả những người đang nhận được cố vấn tâm linh đều đang bị ảnh hưởng bởi Cộng Đồng Vĩ Đại, vì đây không phải vậy. Cũng có rất nhiều công việc đang được thực hiện bởi các lực lượng của Đấng Tạo Hóa để khai sáng nhân loại, để hướng dẫn nhân loại, để nâng cao nhân loại. Nhưng nếu bạn bước lùi lại và nhìn vào toàn thể bức tranh, bạn sẽ thấy rằng cả hai hoạt động này đều đang diễn ra, và có rất nhiều sự nhầm lẫn.

Vậy thì làm thế nào để bạn phân biệt? Làm thế nào để bạn hiểu được điều này? Làm thế nào để bạn nói, “À, đâu là sự hướng dẫn thật sự và đâu là một hình thức thao túng?” Câu hỏi quan trọng và yếu tố quan trọng để trả lời câu hỏi này và giải quyết nó cho chính bạn có liên quan đến việc giành lại Tri Thức.

Bất kỳ giáo huấn tâm linh nào củng cố khả năng của cá nhân để thấy, biết, phân biệt và hành động đều thể hiện một giáo huấn chân thật và sự cố vấn chân thật. Bất kỳ bài dạy nào khuyến khích con người quy phục, trở nên dễ bị uốn nắn, tiếp nhận bừa bãi, từ bỏ sự tự quyết của họ, quy phục, trở nên hoàn toàn chủ quan trong quan điểm của họ, những cá nhân này đang chịu đựng một hình thức thao túng. Bất kể trọng tâm gì về tâm linh, Tri Thức đang bị lấy đi khỏi họ. Họ đang bị khuyến khích để tách rời những gì họ biết và những gì họ cảm nhận sâu sắc nhất.

Bạn có thể thấy biểu hiện của cả hai khuynh hướng này trong thế giới ngày hôm nay, và nó sẽ cần sự thận trọng và nhận biết to lớn để có thể phân biệt chúng. Bởi vì ngôn ngữ được sử dụng có thể rất giống nhau. Những lý tưởng được trình bày có thể có vẻ là một và giống nhau. Nhưng toàn bộ trọng tâm của bài giảng thì khác nhau.

Như Chúng Tôi đã nói, các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại trên thế giới ngày hôm nay, những loài đang tìm cách giành quyền thống trị ở đây, sẽ cố gắng sử dụng hai lĩnh vực cơ bản của uy quyền con người – các tổ chức chính phủ và các tổ chức tôn giáo. Những thứ này đại diện cho hai trung tâm quyền lực lớn trong các vấn đề con người, và đây là nơi mà hầu hết sự chú ý sẽ được tập trung.

Nhưng quan trọng để hiểu rằng bất kỳ cá nhân nào thể hiện sự nhạy cảm độc nhất và lớn hơn cũng trở thành mục tiêu xem xét cho những loài từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Hãy nhớ rằng, sự nhạy cảm lớn hơn, nhận biết sâu sắc hơn, là thứ mà các vị khách của bạn đang tìm kiếm. Đó là thứ họ cần.

Họ cần những khả năng trực quan tự nhiên này để thiết lập bản thân ở đây, vì họ không có sự kết nối trực quan với thế giới này. Họ không có sự kết nối trực quan với các dạng sống và các thế lực của tự nhiên. Họ không kết nối với các yếu tố của Trái Đất, vì vậy họ cần những khả năng này và sẽ tìm kiếm chúng trong các cá nhân bất cứ nơi nào họ có thể tìm thấy. Và những người rộng mở nhất và không nhận biết nhất là những người dễ bị ảnh hưởng nhất đối với kiểu can thiệp này.

Trong việc học Con Đường của Tri Thức, những người nam và nữ được khuyến khích để phát triển sự nhạy cảm to lớn và khả năng tập trung, nhưng họ cũng được chuẩn bị để rất sáng suốt và để học cách hiểu được những thế lực lớn lao bên trong bản thân họ và bên trong môi trường trước mắt của họ mà ảnh hưởng lên họ và cách những ảnh hưởng này được thực hiện. Họ được khuyến khích để có cách tiếp cận rất tỉnh táo đối với mối quan hệ và đối với các tương tác trên thế giới.

Điều này thật khác so với những lý tưởng lãng mạn to lớn được tuyên truyền trong những nhóm tâm linh nào đó. Điều này thật khác so với những người bị cuốn vào những hình ảnh huy hoàng về bản thân trong thế giới hoặc trong những hệ tư tưởng khắt khe của họ mà đã được hình thành lâu rồi.

Người nam hay nữ của Tri Thức phải học cách thấy và thấy rõ, phải học cách phân biệt nơi nào nên mở rộng bản thân và nơi nào không nên mở rộng bản thân, nơi nào nên trao quà của mình và nơi nào không nên trao quà của mình. Họ phải nhận ra những thế lực lớn hơn, những thế lực có lợi và những thế lực không có lợi, cả trong chính thế giới và trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà thế giới của bạn đang trỗi vào.

Những người ủng hộ việc phát triển sự nhạy cảm mà không với sự nhận biết này và không với sự rèn luyện và chuẩn bị này thì đang khuyến khích mọi người gặp rủi ro lớn. Ngay cả khi Cộng Đồng Vĩ Đại không có ở đây, điều này vẫn sẽ gây ra rủi ro lớn. Vì nếu bạn trở nên quá nhạy cảm mà không có sự nhận biết, nó trở nên rất khó để sống trong thế giới. Thế giới trở nên quá gây khó chịu, quá khắc nghiệt, quá nghiệt ngã để trải nghiệm, và bạn buộc phải rút lui, không phải để trau dồi sức mạnh của mình mà chỉ đơn giản để tránh những thăng trầm của cuộc sống. Ở đây cá nhân đó trở nên ngày càng yếu đi, ít khả năng hơn. Họ mất sức mạnh, họ mất quyền tự quyết, họ mất khả năng tương tác với cuộc sống.

Điều này đang xảy ra trên thế giới ngày hôm nay. Nó đang được tăng tốc bởi sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại, những người có quyền lực để vô hiệu hóa tinh thần con người. Họ có quyền lực để điều khiển những ý tưởng và niềm tin thịnh hành của con người ở đây.

Sự phòng thủ thật sự duy nhất chống lại điều này là việc trau dồi Tri Thức và phát triển quan điểm và hiểu biết trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Ở đây đàn ông và phụ nữ cần kỹ năng — kỹ năng để tìm thấy Tri Thức bên trong bản thân họ, Tâm Trí hiểu biết vĩ đại mà bạn đã được ban tặng từ Đấng Tạo Hóa; kỹ năng để phân biệt các tương tác, để phân biệt môi trường tinh thần và để phân biệt các thế lực lớn lao đang ảnh hưởng lên nhân loại và đang di chuyển bạn trong cuộc sống của chính bạn.

Thật ngạc nhiên, nhưng con người không nhận ra mức độ của ảnh hưởng lên cuộc sống của họ. Có một niềm tin chung rằng mọi người là thuyền trưởng của con tàu của họ, nhưng khi bạn đến thăm con tàu của họ, chẳng thấy thuyền trưởng đâu. Không có uy quyền nào; không có quyết tâm nào. Sự mâu thuẫn và thụ động mà bạn thấy trong con người là bằng chứng cho thấy họ không kiểm soát vấn đề của mình và đã chưa chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình hoặc cho định mệnh của mình.

Môi trường tinh thần của con người khắp mọi nơi đã bị thống trị bởi các thế lực được tạo ra từ bên ngoài họ đến mức họ thậm chí không thể phân biệt được cái gì là của họ và cái gì là không phải của họ. Trên thực tế, có rất ít suy nghĩ độc đáo trong gia đình nhân loại vào thời điểm này. Điều này vừa đáng buồn vừa bi thảm. Thật đáng buồn vì tinh thần con người là đầy sáng tạo và được thiên phú một cách tuyệt vời. Và thật bi thảm vì điều này đem đến những khả năng trầm trọng cho nhân loại khi nó trải qua sự trỗi lên của nó vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Để ở trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn phải thông minh hơn bao giờ hết, nhận biết hơn bao giờ hết, có trách nhiệm hơn bao giờ hết, và bạn phải trở nên mạnh mẽ với Tri Thức.

Nếu bạn có thể đi ra ngoài thế giới của mình và du hành khắp Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn sẽ thấy các chủng loài khắp mọi nơi đã bị nô lệ hoá và thống trị như thế nào vì họ đã không phát triển những khả năng cơ bản này. Có rất ít tự do trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Có rất ít tự do cá nhân trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Điều này có lẽ khó chấp nhận, nhưng nó là thiết yếu cho việc học của bạn. Tự do là kết quả của việc đạt được những kỹ năng này mà Chúng Tôi đã chỉ ra và trau dồi chúng trong bản thân bạn và trong các mối quan hệ của bạn và trong các cộng đồng của bạn. Thất bại để làm được điều này đương nhiên khiến người đó và đương nhiên khiến xã hội của người đó bị thống trị. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, kẻ mạnh cai trị kẻ yếu, giống như trong thế giới.

Trong thương mại và giao dịch trong Cộng Đồng Vĩ Đại, có rất nhiều xã hội chỉ là các quốc gia khách hàng của các chủng loài khác. Họ đã đánh mất quyền tự quyết của mình, thông qua các hợp đồng mà họ thiết lập với các chủng loài khác và thông qua khả năng, hoặc thiếu khả năng của họ, để duy trì sự tập trung của họ và quyết tâm của họ trong các mối quan hệ của họ với những loài khác. Điều này rất phổ biến trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Thật vậy, nếu bạn có thể du hành khắp nơi, bạn sẽ thấy rằng hiếm khi bạn tìm thấy một chủng loài thật sự độc lập và tự quyết. Đây là kết quả của việc thiếu rèn luyện và khả năng, và một phần đó là kết quả của việc tham gia với các chủng loài khác và trở nên phụ thuộc lẫn nhau với họ.

Do đó, Những Nhà Thông Thái luôn ẩn mình trong Cộng Đồng Vĩ Đại và trong thế giới của bạn. Nhưng nhân loại không ẩn mình, và nó vẫn chưa đủ khôn ngoan để duy trì sự cách ly của nó hoặc để nhận ra sự can thiệp từ bên ngoài.

Vì vậy ở đây một lần nữa chúng ta có một tình huống. Chúng ta nhận ra rằng nhân loại đang gặp bất lợi lớn, nhân loại cực kỳ dễ bị tổn thương, rằng nhân loại không có kỹ năng hay sự sáng suốt hay sự hợp tác trong chính gia đình của mình để duy trì một vị trí mạnh mẽ và tự quyết trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Và ở đây chúng ta thấy rằng nhân loại đang sống trong một thế giới mà sự giàu có và giá trị của nó vẫn chưa được nhận ra đầy đủ. Nó chưa có sự tiếp xúc với Cộng Đồng Vĩ Đại để hiểu được sự giàu có của mình hoặc khó khăn nghiêm trọng của nó. Đây là kết quả đáng tiếc của việc sống trong cô lập quá lâu.

Nhưng giờ đây có một tiếng gọi lớn lao khắp thế giới để con người đạt được sức mạnh, trở nên mạnh mẽ như cá nhân và tập thể, đạt được quyền lực của Tri Thức, mà là món quà vĩ đại nhất và quyền vốn có của họ, đạt được nền tảng cho sự hợp tác cùng với những người khác và thống nhất thế giới vượt qua sự khác biệt về bộ lạc và văn hóa.

Bởi vì chỉ một nhân loại thống nhất mới có thể tồn tại và thịnh vượng trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Một thế giới chiến tranh giữa các nhóm và bộ lạc chia rẽ chỉ có thể rơi vào sự thống trị của các thế lực bên ngoài mà sẽ lợi dụng những xung đột này và những danh tính này và những mối bận tâm này cho lợi ích của riêng họ.

Để thịnh vượng và tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại, để duy trì quyền tự do và tự quyết của bạn trong môi trường lớn hơn này của cuộc sống, nhân loại phải trở nên thống nhất. Đây sẽ là một quá trình vĩ đại, khó khăn và đau đớn, nhưng cuộc sống đòi hỏi nó, hoàn cảnh của bạn đòi hỏi nó, sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại ở đây đòi hỏi nó.

Điều này sẽ được thúc đẩy bởi nhận thức ngày càng tăng rằng nhân loại đang ở trong một tình huống nghiêm trọng và rằng tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới đang ở trong cùng hoàn cảnh và có cùng vấn đề cơ bản. Vấn đề này sẽ được tạo ra bởi sự suy thoái của thế giới tự nhiên, bởi sự mất mát tài nguyên của thế giới, và cơ bản nhất bởi sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại.

Thật đáng tiếc nhưng đúng rằng chỉ có một mối đe dọa từ bên ngoài sẽ có thể cuối cùng thống nhất nhân loại và thiết lập một nhu cầu chung và một mục đích chung ở đây mà sẽ cho phép mọi người vượt lên trên và vượt ra ngoài những khác biệt và những danh tính bộ lạc của họ.

Một thế giới đầy các bộ lạc chia rẽ không thể tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó không thể duy trì sự tự quyết của mình, vì nó sẽ không đủ mạnh. Nó sẽ không có sự hợp tác và sức mạnh cần thiết để đối phó với các chủng loài khác mà đã đạt được trạng thái đồng nhất và đại diện cho ý chí nhóm.

Tri Thức bên trong bạn khiến cho điều này trở nên khả thi, nhưng phải có con đường đến với Tri Thức, một Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà có thể chuẩn bị bạn để hiểu được Cộng Đồng Vĩ Đại, để hiểu được bản chất thật sự của bạn, để cho phép bạn đạt được sức mạnh thiết yếu của mình và để giành món quà vĩ đại nhất của mình cho việc khôi phục và bảo vệ thế giới.

Bởi vì nhân loại suy thoái môi trường tự nhiên của nó, nó sẽ bị buộc trong tương lai để tìm kiếm tài nguyên từ bên ngoài các biên giới riêng biệt của mình. Điều này sẽ đặt các yêu cầu lên loài người và sẽ đòi hỏi sự trau dồi các kỹ năng và khả năng đáng kể và to lớn, vì bạn sẽ không thấy rằng vũ trụ ở đó để bạn chiếm đoạt.

Nó như thể thế giới là một ngôi nhà và hệ mặt trời của bạn đại diện cho sân của bạn. Bạn có thể đi xung quanh sân của mình tùy ý, nhưng nếu bạn tìm cách đi ra ngoài nó, bạn sẽ bước vào lãnh địa của người khác. Bạn xâm phạm sở hữu hoặc cơ sở của người khác.

Ở đây bạn sẽ thấy rằng giao dịch và thương mại phần lớn được tự quản lý. Không có một tổ chức to lớn nào cai trị và quản lý mọi thứ. Điều đó là không thể trong môi trường Cộng Đồng Vĩ Đại. Một số đạo đức và tiêu chuẩn nhất định được duy trì vì những lý do thiết thực — để duy trì hòa bình, để duy trì tính liên tục của giao dịch và để thiết lập một môi trường nơi hầu hết các quốc gia có thể thịnh vượng, ngay cả khi kết quả là một số ít chịu hại.

Ở đây nhân loại sẽ thấy mình ở giữa sự tương tác lớn lao của cuộc sống, trong một tình huống đã được thiết lập từ lâu và sẽ không bị thay đổi bởi việc tiến vào của nhân loại. Nó giống như trẻ nhỏ bước vào thế giới. Nó có thể có những ý tưởng tuyệt vời về bản thân và những kỳ vọng lớn lao về những gì cuộc sống sẽ mang lại cho mình, nhưng một khi nó bước vào thế giới thực, thì hoàn toàn khác.

Nhân loại ở đây giống như một thiếu niên lần đầu tiên ra đời, đầy lý tưởng, đầy kỳ vọng, đầy cảm giác về sự toàn năng và sự bổ nhiệm thánh thần, nhưng điều chờ đợi nhân loại trong Cộng Đồng Vĩ Đại là một quá trình học tập khó khăn và khiến tỉnh táo.

Tuy nhiên để nhân loại thậm chí có được cơ hội này để tham gia vào Cộng Đồng Vĩ Đại, tham gia vào giao dịch và thương mại, điều sẽ trở nên cần thiết trong tương lai, nó phải phát triển nền tảng, nó phải có sức mạnh và môi trường hợp tác trong gia đình nhân loại để thậm chí có thể bắt đầu.

Bạn có thể hỏi, “Điều này liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ là một người. Tôi chỉ là một cá nhân. Tôi phải đi làm ngày mai. Tôi phải lo việc riêng của tôi!”

Điều này hoàn toàn có liên quan đến bạn bởi vì mục đích lớn lao mà đã đưa bạn vào trong thế giới thì có liên quan trực tiếp với sự tiến hóa của thế giới và với những nhu cầu lớn lao của nhân loại. Dù món quà của bạn có thể là gì, nó có thể được thể hiện ra sao, tất cả những gì Chúng Tôi đang trình bày trong cuốn sách này đều hoàn toàn liên quan đến khả năng bạn hiểu được bản chất thật của mình và thể hiện nó một cách hiệu quả.

Ở đây trong phạm vi của cuộc sống của riêng bạn, bạn sẽ thấy rằng giới luật, “Những Nhà Thông Thái luôn ẩn mình,” là hoàn toàn đúng và có cơ sở. Ở đây trong bối cảnh cuộc sống của riêng bạn, bạn sẽ thấy rằng bạn cũng phải duy trì và thiết lập môi trường tinh thần của riêng mình, và học cách làm điều này và duy trì nó trong một thế giới dường như luôn phá vỡ nó. Ở đây bạn cũng, trong bối cảnh cuộc sống của chính mình, sẽ phải học về việc nền tảng của mối quan hệ thật sự là gì và bằng cách nào sự hòa hợp và hợp tác lớn hơn có thể được thiết lập trong vấn đề của bạn với người khác.

Mọi thứ mà đúng trong Cộng Đồng Vĩ Đại thì cũng đúng trong phạm vi cuộc sống của riêng bạn. Nhưng ngay cả khi bạn nhận ra điều này, nếu bạn thực hiện sự chuẩn bị trong Con Đường của Tri Thức, bạn cũng sẽ thấy rằng đó là cần thiết để bạn hiểu được bức tranh lớn hơn của cuộc sống mà bạn sống trong.

Không đủ chỉ để chăm lo cho vấn đề cá nhân của riêng bạn và duy trì bản thân, vì bạn có trách nhiệm lớn hơn và cơ hội lớn hơn trong cuộc đời. Nếu bạn muốn biết được bản chất thật của mình, nếu bạn muốn trải nghiệm và thể hiện mục đích lớn lao mà đã đưa bạn vào trong thế giới, thì bạn phải vượt ra ngoài sự bận tâm với bản thân của mình. Bạn phải không chỉ quản lý các vấn đề của mình một cách hài hòa, mà còn phải thấy thứ gì xa hơn đang chờ đợi bạn, thứ gì kêu gọi bạn đáp lại.

Không có phần thưởng lớn lao nào khi sống một cuộc sống nhỏ bé và vị kỷ. Chỉ có những phần thưởng nhỏ và chi phí to lớn. Nhưng bước vào một cuộc sống lớn hơn, có những chi phí lớn nhưng những phần thưởng lớn, lớn hơn nhiều so với những chi phí liên quan.

Bạn chỉ có thể biết điều này là đúng bằng cách tự mình thực hiện các bước và khám phá chúng có ý nghĩa gì đối với bạn. Chúng Tôi chỉ có thể chỉ đến môi trường lớn lao mà bạn sống trong và những thế lực lớn lao đang định hình cuộc sống của bạn và tương lai và số phận của bạn. Nhưng bản thân bạn phải tự khám phá.

Ở đây Chúng Tôi cung cấp cho bạn góc nhìn và sự hiểu biết mà sẽ cho phép bạn thật sự hiểu được bản chất của sự hiện diện của bạn ở đây và những sự kiện lớn lao đang định hình định mệnh của thế giới.

* Tất cả các câu trong ngoặc được thêm vào bởi Sứ Giả để làm rõ hoặc để chỉnh sửa ngữ pháp.