Những Sự Thật Thiết Yếu về Cộng Đồng Vĩ Đại

Như đã được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
năm 1997


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.


Khi trình bày về thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại và tầm quan trọng chung của nó đối với nhân loại tại thời điểm này, Chúng Tôi nhận ra rằng Chúng Tôi thách thức những ý tưởng được ưa thích nhất và những ý tưởng yêu dấu trong những nền văn hóa loài người ngày hôm nay. Chúng Tôi kích thích nhiều câu hỏi và có lẽ rất nhiều sự bối rối. Nhưng đây là thực tế mà phải được trình bày, và con người phải tìm cách để hiểu được ý nghĩa của nó và để lớn ra khỏi những ý tưởng trước đây của họ nếu chúng ngăn cản họ làm điều này.

Bởi vì loài người đang trong giai đoạn rất niên thiếu trong quá trình phát triển của nó, nó đầy nhiều lý tưởng và những mê tín không liên quan gì đến thực tế. Thay vào đó, chúng đại diện cho những khao khát và những nỗi sợ của ý thức con người. Những điều này có thể được tuân thủ mạnh mẽ đến mức mà có thể rất khó để con người nghe được điều gì mới. Có thể rất khó để họ nhìn rõ và hiểu rõ những gì đang được trình bày trong quyển sách này.

Chúng Tôi hiểu những khó khăn này và Chúng Tôi sẽ cố gắng làm rõ những thực tế mà Chúng Tôi đang trình bày một cách rõ nhất có thể. Nhưng bạn vẫn phải hiểu rằng bạn phải làm công việc để đạt được vị thế quan sát nơi mà bản thân bạn có thể nhìn. Nó không đủ chỉ để đơn giản tin những gì đang được trình bày trong quyển sách này. Bạn phải tự mình trải nghiệm nó, và bạn phải có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Trong việc này, bạn làm phần lớn công việc.

Nếu bạn đắm chìm trong những mối bận tâm của mình, nếu bạn đắm chìm trong những lý tưởng và niềm tin của con người, bạn sẽ không thể nhìn thấy bức tranh lớn hơn, và bạn sẽ không thể nhận ra những thế lực lớn hơn, cả trong chính bạn và trong thế giới xung quanh bạn, mà đang định hình cuộc sống của bạn và định mệnh của bạn. Do đó, Chúng Tôi mang đến một thách thức vĩ đại với thông điệp của Chúng Tôi. Chúng Tôi hiểu nó vĩ đại như thế nào.

Nhân loại chỉ là một chủng loài nữa đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Khắp mạng lưới rộng lớn của các xã hội và các nền văn hóa trong Cộng Đồng Vĩ Đại, tại thời điểm này có những chủng loài khác đang ở trong những giai đoạn khác nhau của việc trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Một số trong số họ đang ở trước nơi bạn bây giờ đang đứng. Những loài khác ở xa phía sau.

Vì vậy, đây là một quá trình rất tự nhiên, giống như đó là một quá trình rất tự nhiên để lớn từ tuổi thiếu niên vào tuổi trưởng thành. Giống như cá nhân bạn có một hành trình tiến hóa trong cuộc đời bạn, do đó loài người như một chủng loài có một hành trình tiến hóa. Điều này được thể hiện trong xã hội loài người, nền văn hóa loài người, những ý tưởng loài người và sự giáo dục loài người.

Điều này đang diễn ra khắp nơi trong vũ trụ. Bởi vì bản chất của nó, sự sống thông minh phải phát triển và mở rộng. Đây là điều tách biệt nó khỏi những hình thức sự sống khác, điều đóng một vai trò khác trong cơ cấu vĩ đại của vũ trụ.

Cả bên trong bạn và bên trong thế giới đều là những thế lực vĩ đại đang đẩy sự tiến hóa này về phía trước. Để bắt kịp với điều này, bạn phải có khả năng vượt ra khỏi học vấn trước đây của mình và đặt các ý tưởng sang một bên, ngay cả khi chúng đã phục vụ bạn cho đến nay. Bởi vì giáo dục là gì ngoài việc học một điều gì mới, vượt qua những gì bạn biết trước đây, trải nghiệm những tiết lộ mới và vân vân?

Do đó, khi Chúng Tôi trình bày thực tế Cộng Đồng Vĩ Đại cho bạn và tầm quan trọng vĩ đại của nó cho bạn cũng như cho nhân loại, Chúng Tôi cũng đang trình bày một cơ hội học tập lớn hơn, cơ hội học tập quan trọng nhất mà bạn có thể có vào lúc này.

Để bạn có thể bắt đầu quá trình giáo dục này, để bắt đầu quá trình đạt được vị trí quan sát lớn hơn trong cuộc sống mà từ đó bạn có thể thấy điều bạn không thể thấy trước đây và biết điều bạn không thể biết trước đây, Chúng Tôi phải trình bày một số sự thật cần thiết về Cộng Đồng Vĩ Đại, về thế giới của bạn và về bản chất thánh linh thiết yếu của bạn, bởi vì chúng đều trực tiếp kết nối. Những gì Chúng Tôi sắp trình bày có thể có vẻ khó hiểu vào lúc đầu. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn có thể hiểu nó ngay lập tức, bạn vẫn chưa có vị trí quan sát thuận lợi mà từ đó bạn có thể nhìn thấy nó và biết nó một cách đầy đủ.

Để chuẩn bị bạn cho Cộng Đồng Vĩ Đại, có một số điều mà bạn phải hiểu. Nếu những điều này không được công nhận và hiểu, nếu chúng không được xem xét một cách nghiêm túc, thì bạn sẽ không thể hiểu được Cộng Đồng Vĩ Đại, và bạn sẽ không thể chuẩn bị cho nó.

Trước hết, Cộng Đồng Vĩ Đại mà Chúng Tôi đang nói đến chủ yếu tượng trưng cho sự sống trong vũ trụ vật chất, mặc dù nó cũng bao gồm bức tranh toàn cảnh lớn hơn về thánh linh mà Chúng Tôi sẽ nói sau. Vào thời điểm này, Chúng Tôi chủ yếu quan tâm đến thực tế vật lý.

Do đó, khi Chúng Tôi nói về sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúng Tôi đang nói về sự sống vật lý và sự tồn tại vật lý. Chúng Tôi đang nói về sự sống thông minh trong vũ trụ vật lý. Cần phải hiểu rằng Cộng Đồng Vĩ Đại bao gồm sự sống thông minh trong mọi giai đoạn của quá trình tiến hóa – những nền văn hóa trong trạng thái trỗi lên sớm, phát triển sớm, trưởng thành và suy đồi.

Chúng Tôi không đang nói về những thể loài giác ngộ. Chúng Tôi không đang nói về các thế lực thiên thần. Chúng Tôi đang nói về những thể loài vật lý thật như chính bạn, những loài đã lớn lên và đã trỗi vào trong những môi trường khác xa với môi trường của bạn và những loài đã phải đối mặt với những khó khăn tương tự trong cuộc sống: những khó khăn trong sinh tồn, cạnh tranh và mối quan hệ.

Việc họ đã đối phó với [điều này] theo những cách rất khác nhau giải thích cho các kết quả khác nhau mà họ trải nghiệm. Nhưng quan trọng để bạn biết rằng có một số điểm chung mà bạn có với họ và với mọi sự sống thông minh trong vũ trụ vật lý.

Rất quan trọng để không nhầm lẫn giữa thực tế vật lý và thánh linh. Điều này thường bị thực hiện, và kết quả là khả năng của bạn để nhận thức rõ điều bạn đang đối phó trở nên rất bị cản trở. Thực tế vật lý khá khác [với] thực tế thánh linh. Nó vận hành dựa theo các luật lệ khác nhau. Nó có những biểu hiện khác và một mục đích khác.

Một thực tế thì tạm thời. Thực tế kia thì vĩnh viễn. Một thực tế chủ yếu tập trung vào giáo dục và phụng vụ. Thực tế kia chủ yếu tập trung vào sự đóng góp. Một thực tế là lĩnh vực của việc làm. Thực tế kia là lĩnh vực của việc tồn tại như bản chất. Một thực tế đòi hỏi các thế lực xung đột và cạnh tranh vĩ đại, và trong thực tế kia những thứ này không tồn tại.

Đây là một khu vực chính gây rất nhiều nhầm lẫn cho mọi người mà Chúng Tôi phải nhấn mạnh nhiều lần rằng bạn đang đối phó với các thế lực vật lý và các loài vật lý. Việc bạn sẽ cần phải gọi lên những thế lực thánh linh lớn hơn để hỗ trợ bạn là điều cần thiết, nhưng đừng nhầm lẫn chúng với những thế lực từ Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn phải học cách đối phó.

Tiếp theo, quan trọng để hiểu rằng khi Chúng Tôi dùng từ Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúng Tôi không đang nói về một cộng đồng thống nhất, một tình huynh đệ lớn lao đâu đó ngoài vũ trụ. Chúng Tôi đang nói về một loạt các nền văn hóa riêng biệt và các thế giới riêng biệt [mà] đã phát triển và, ở một mức độ nào đó, đã phải tương tác với nhau. Một số tương tác này là hòa bình và hài hòa. Một số thì đầy tranh cãi và đầy khó khăn.

Điều này là rất quan trọng bởi vì trong nhiều thế kỷ con người đã nhìn lên bầu trời cho sự cứu rỗi, nghĩ rằng ngoài kia phải có một cuộc sống tốt hơn, phải có một giải pháp cho tất cả các vấn đề của họ, phải có cách sống nơi mà những vấn đề về sự tham lam, bạo lực và hận thù đơn giản không tồn tại.

Nhưng điều này chỉ tồn tại trong Quê Hương Cổ Đại của bạn, nơi mà bạn đã đến từ đó và nơi bạn sẽ trở về. Và nó chỉ tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại giữa các cộng đồng Tri Thức rất nhỏ và biệt lập.

Các xã hội công nghệ cao hiếm khi sở hữu và thể hiện Tri Thức và sự tiến bộ thánh linh thật sự. Trọng tâm của họ là về sự kiểm soát và sự đồng dạng. Tự do cá nhân hiếm khi được xem trọng trong các xã hội như vậy. Thay vào đó, họ tìm cách tạo ra một hình thức tương tác một chiều, rất được tổ chức và được quy định.

Đối với nhiều người đọc cuốn sách này, điều này sẽ là cực kỳ thất vọng, bởi vì họ đã nghĩ rằng: “Phải có những thế giới bình dị ở đâu đó, và những loài từ những thế giới bình dị sẽ đến để dạy chúng ta cách tự bình dị.”

Đây là một hy vọng và mong đợi rất sâu sắc, nhưng nó phải được sửa chữa ngay từ đầu, nếu không bạn sẽ mù quáng với những gì đang xảy ra trên thế giới, và bạn sẽ hiểu sai trải nghiệm của riêng bạn cũng như trải nghiệm của người khác.

Có những xã hội đã đạt được mức độ cao về nhận thức thánh linh và khả năng trí tuệ, nhưng chúng rất hiếm. Chúng là ngoại lệ. Đừng nhầm lẫn điều này với sự tiến bộ công nghệ.

Sự tiến bộ công nghệ và sự tiến bộ và thành tựu về thánh linh hoàn toàn không giống nhau. Điều này rất dễ bị nhầm lẫn, bởi vì nếu ai đó có khả năng công nghệ có vẻ kỳ diệu đối với bạn, bạn sẽ có xu hướng nghĩ rằng họ là những loài kỳ diệu, hoặc họ rất tiến hóa, hoặc họ rất vị tha, hoặc họ có lòng trắc ẩn và tình yêu lớn lao. Nhưng đây không phải là như vậy.

Thật vậy, con người ngày nay có những lợi thế công nghệ lớn lao mà không thể tưởng tượng được chỉ một vài thế kỷ trước, nhưng loài người đã phát triển đáng kể theo cách thánh linh chưa? Bạo lực đã được xóa khỏi trải nghiệm của con người chưa? Lòng tham đã được sửa chữa chưa? Sự hợp tác và lòng trắc ẩn đã được thể hiện khắp cả các xã hội loài người chưa? Câu trả lời cho những điều này là hiển nhiên. Tuy nhiên về mặt công nghệ, nhân loại đã vượt xa cả mong đợi của chính mình.

Do đó, có những xã hội công nghệ cao trong Cộng Đồng Vĩ Đại, và có nhiều, bởi vì công nghệ có thể được học và được giao dịch và được trao đổi và được mang vào trong lĩnh vực thương mại.

Nhưng sự phát triển trong Con Đường Tri Thức, mà trong Cộng Đồng Vĩ Đại có nghĩa là sự phát triển thánh linh, là rất hiếm, giống như nó rất hiếm trong thế giới của bạn. Ví dụ như, mỗi người có thể sở hữu một máy tính, có lẽ, nhưng có bao nhiêu người hiểu được cách vận hành bên trong của tinh thần con người hoặc có phạm vi để nhận ra những sự tương tác trong quan hệ con người hoặc môi trường tinh thần ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ? Do đó, một chân lý thiết yếu là để hiểu rằng sự tiến bộ và năng lực công nghệ thì không giống như sự tiến bộ và năng lực thánh linh.

Hãy cũng hiểu rằng bạn đang đối phó với những thể loài thật sự, xác thịt, phàm trần. Họ chưa làm chủ được cái chết. Và bởi vì có giới hạn đối với những gì công nghệ có thể làm trong vũ trụ vật lý, họ không phải là toàn năng. Họ có vẻ như thần thánh đố i với bạn ở một số khía cạnh nào đó bởi vì điều họ có thể đạt được, nhưng họ không như thần thánh hơn so với bạn và thật sự đang bị cản trở bởi cùng những điều kiện tâm lý và văn hóa mà giới hạn và hạn chế khả năng của bạn.

Tiếp đến, cần thiết để nhận ra rằng sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới, và sự xuất hiện của họ vào thời điểm này, và công việc và hoạt động của họ trong thế giới không liên quan gì đến quá trình tiến hóa thánh linh của con người. Nói cách khác, họ không đang ở đây để trực tiếp hoàn thành những chỉ thị của con người hoặc định mệnh của con người. Việc định mệnh của con người quy định rằng nhân loại cuối cùng phải trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại không có nghĩa là các thế lực Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở đây ủng hộ điều đó.

Như Chúng Tôi đã nói, họ đang ở đây cho mục đích riêng của họ. Đây cũng là một ý tưởng rất khó để con người hiểu được bởi vì họ nghĩ rằng bất cứ điều gì từ bầu trời phải là thiên thần hay ác quỷ, và phải liên quan đến việc hoàn thành những lời tiên tri xa xưa của con người, và phải là về nhân loại bởi vì từ một cách nhìn thuần túy của con người, nhân loại là trung tâm của vũ trụ và mọi thứ xoay quanh điều đó. Và nếu có Cộng Đồng Vĩ Đại ở đây, thì nó phải là về nhân loại; nó phải đã đến để hỗ trợ nhân loại hoặc làm điều gì đó cho nhân loại.

Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Đừng phạm sai lầm này. Sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới ngày hôm nay là kết quả của các hoạt động, động lực và dự án của riêng họ và sự trỗi lên của nhân loại như một xã hội công nghệ với khả năng vượt khỏi biên giới của chính nó.

Nỗ lực kiểm soát định mệnh con người ngay lúc này từ bên ngoài có liên quan đến giai đoạn tiến hóa này, nhưng nó không phải là về sự tiến bộ thánh linh của con người. Sự tiến bộ thánh linh của con người sẽ là kết quả của việc chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Và nó sẽ là kết quả của việc trở thành một xã hội loài người vĩ đại hơn và nhân ái hơn và hiệu quả hơn.

Những vị khách của bạn sẽ không trao điều này cho bạn. Trên thực tế, hầu hết những vị khách của bạn thậm chí không tiến bộ về mặt thánh linh như bạn. Họ có công nghệ và sự gắn kết xã hội lớn hơn, nhưng họ phần lớn không có truyền thống thánh linh phong phú mà nhân loại có ở đây trên Trái Đất. Họ đang ở đây vì những lý do tầm thường hơn.

Mọi người thường cố gắng kết hợp nhận thức của họ về Cộng Đồng Vĩ Đại, mặc cho nó có thể nhỏ ra sao, vào trong tầm nhìn của họ về thế giới hoặc sự hiểu biết tâm linh của họ về cuộc sống. Ở đây có rất nhiều sự nhầm lẫn giữa các mức độ, rất nhiều nhầm lẫn giữa thánh linh và thể chất. Mọi người cố gắng khiến mọi thứ là một và giống nhau. Cuộc sống là một, nhưng nó vận hành khác nhau ở các mức độ khác nhau của sự tồn tại, và bạn không thể nhầm lẫn các mức độ nếu bạn muốn có bất kỳ hy vọng nào để hiểu được những gì tồn tại bên trong chúng.

Tiếp theo, bạn sẽ không thể hiểu được trí thông minh của Cộng Đồng Vĩ Đại, động lực của Cộng Đồng Vĩ Đại hoặc thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại từ góc độ hoàn toàn của con người. Bạn phải đạt được một điểm quan sát lớn lao hơn.

Điều này là có thể bởi vì những gì mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn. Nếu bạn nhìn vào điều này hoàn toàn từ ý tưởng riêng của con người bạn, bạn sẽ không hiểu. Đó là lý do tại sao một sự chuẩn bị là cần thiết – một cầu thang để đưa bạn lên một tầng cao hơn, đến một điểm quan sát cao hơn trên ngọn núi của cuộc sống để bạn có thể nhìn thấy khung cảnh, để bạn có thể nhìn qua khỏi những ngọn cây, để bạn có thể nhìn thấy nơi bạn thật sự đang đứng và điều gì đang thật sự xảy ra.

Tôi không thể mong đợi bạn chỉ đơn giản hiểu được mọi thứ mà Chúng Tôi đang trình bày ở đây trong cuốn sách này, nhưng bạn phải có một sự hiểu biết nhất định để bắt đầu – để bắt đầu hành trình đó, để tìm ra điểm quan sát cao hơn đó.

Tương tự như vậy, bạn không thể quay sang tôn giáo của con người để đưa ra câu trả lời cho điều này, bởi vì đây là những tôn giáo đã được thành lập trong tình trạng cô lập và không thể giải thích cho Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống.

Những giáo viên tâm linh vĩ đại trong lịch sử loài người, mặc dù chiếm ưu thế trong thế giới, mặc dù nổi bật về hiệu suất và sự thể hiện của họ, nhưng, trong bối cảnh Cộng Đồng Vĩ Đại, là những nhân vật rất nhỏ bé. Bởi vì Cộng Đồng Vĩ Đại cũng tượng trưng cho một thực tế thánh linh lớn hơn. Và toàn bộ quan niệm của bạn về việc Thánh Thần là ai và cách Thánh Thần vận hành trong cuộc sống hiển hình sẽ trải qua những thay đổi sâu sắc khi bạn đạt được quan điểm và hiểu biết của Cộng Đồng Vĩ Đại.

Do đó, đừng quay sang các văn bản cổ xưa để cố gắng hiểu được ý nghĩa của Cộng Đồng Vĩ Đại hoặc tại sao nó đang ở đây, bởi vì chúng không thể nói cho bạn. Đó đã không phải là giáo huấn vào thời điểm đó. Đó đã không phải là thông điệp cần thiết vào thời điểm đó.

Những truyền thống cổ xưa, mặc dù đầy đức hạnh, chủ yếu quan tâm đến việc thiết lập lòng nhân từ và sự hợp tác như là nền tảng của nền văn minh. Chúng đã không tập trung vào việc chuẩn bị nhân loại cho sự trỗi lên của nó vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Thay vào đó, chúng đã tập trung vào việc cho phép nhân loại thậm chí bắt đầu chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Nói cách khác, chúng đã đặt nền tảng cho nơi bạn bây giờ đang ở. Nhưng đây là một khởi đầu mới. Đây là một ngưỡng cửa mới.

Tiếp theo, hãy hiểu rằng trong Cộng Đồng Vĩ Đại tất cả các chủng loài đều đang đối phó với các vấn đề sinh tồn, giống như loài người. Các xã hội công nghệ cao trong vũ trụ thường hủy hoại môi trường tự nhiên của chính họ, giống như loài người đang làm. Điều này đòi hỏi họ phải du hành đến các thế giới khác để đạt được tài nguyên và bắt đầu quá trình tham gia trong những bối cảnh nào đó của sự giao dịch và thương mại. Điều này ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn hóa của họ. Trong nhiều trường hợp, họ bị chiếm đoạt bởi các chủng loài mạnh hơn. Trong những trường hợp khác, họ có thể sống sót và duy trì bản sắc riêng của họ. Họ đã không làm chủ được các yêu cầu vật lý của cuộc sống, như được hy vọng ở đây trên thế giới. Họ phải đối phó với các yêu cầu vật lý của riêng họ. Họ phải đối phó với các vấn đề an ninh liên quan đến các chủng loài khác. Và họ phải có thể vận hành trong môi trường tinh thần, điều mà Chúng Tôi sẽ nói sau.

Thật vậy, các yêu cầu vật lý đã trở nên lớn hơn bởi vì họ cần nhiều tài nguyên hơn. Họ cần sự cách ly lớn hơn trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ thường phải dựa vào các chủng loài khác để cung cấp các nguyên liệu chính. Đó là một sự tồn tại nhiều thách thức và khó khăn hơn theo nhiều cách.

Mặc dù công nghệ có thể giải quyết nhiều vấn đề nhỏ, nó tạo ra nhiều vấn đề lớn hơn. Đó là lý do tại sao trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Những Nhà Thông Thái phần lớn luôn ẩn giấu và không tham gia nhiều vào du hành và giao dịch. Có một số lý do rất cơ bản cho việc này, mà Chúng Tôi sẽ nói sau.

Nhưng bây giờ, quan trọng để bạn hiểu rằng các chủng loài mà bạn sẽ chạm trán, thật ra là hầu hết các chủng loài trong Cộng Đồng Vĩ Đại, thì không hoàn toàn tự túc và phải đối phó với các vấn đề vĩ đại về mối quan hệ với những nền văn hóa khác và các vấn đề môi trường của riêng họ.

Đây là một sự hiểu biết thiết yếu bởi vì ở đây bạn bắt đầu nhận ra lý do tại sao họ có thể ở đây trên thế giới. Họ không đang du hành khắp vũ trụ để làm điều tốt. Họ đang tìm kiếm những thứ mà họ cần. Họ đang tìm cách mở rộng quyền lực của họ, an ninh của họ, tài nguyên của họ và vân vân.

Và bởi vì thế giới này đã là một nguồn tài nguyên quan trọng đối với nhiều nền văn hóa địa phương [trong Cộng Đồng Vĩ Đại] trong một khoảng thời gian rất dài, nó có sức hấp dẫn và tầm quan trọng rất lớn. Và bởi vì nó nằm trong một khu vực đông dân cư của Cộng Đồng Vĩ Đại, nói một cách tương đối, nó cũng có một tầm quan trọng chiến lược, mà nhân loại không hề có nhận thức.

Hãy xem xét ví dụ tương tự của bộ lạc nhỏ trong rừng rậm. Họ có hiểu được vị trí của họ hoặc tài nguyên của họ có thể là quan trọng như thế nào đối với nền văn hóa bên ngoài không? Nhưng đây là yếu tố thúc đẩy cho các nền văn hóa này bị phát hiện, bị làm ô nhiễm và bị thay đổi mãi mãi. Chúng ta có một tình huống như vậy bây giờ.

Do đó, điều đã thúc đẩy những vị khách của bạn không phải là sự quan tâm và lo lắng cho hạnh phúc của loài người, mà là nhu cầu cho tài nguyên, nhu cầu cho an ninh và nhu cầu cho quyền lực. Ngoại lệ duy nhất cho điều này là những Đồng Minh của bạn, những người về cơ bản lo lắng về sự chính trực của bạn và khả năng sống sót của bạn trong bối cảnh của Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhưng họ không đại diện cho [các lực lượng] đang ở trong thế giới ngày hôm nay, bởi vì họ không đại diện cho phần lớn các thế lực trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Đây là phần thiết yếu của giáo dục của bạn về Cộng Đồng Vĩ Đại, và ban đầu có thể rất khó để xem xét. Bởi vì có rất nhiều hy vọng và kỳ vọng, rất nhiều niềm tin và ảo tưởng khi xem xét thực tế của các hình thức khác của sự sống và lợi ích được hy vọng của họ cho nhân loại đến mức mà đây có thể là một điều rất khó để xem xét.

Nhưng điều này mang với nó nhu cầu cho sự tự lực, nhu cầu cho sự phát triển, nhu cầu cho sự giáo dục và nhu cầu để trở nên mạnh mẽ hơn và có năng lực hơn, về tinh thần và thể chất. Đây là điều nhân loại cần. Và đây là điều được yêu cầu.

Có những thế lực thánh linh vĩ đại đang ở đây để giúp nhân loại chuẩn bị, nhưng họ không là những vị khách [vật lý] thật của bạn từ Cộng Đồng Vĩ Đại.

Cộng Đồng Vĩ Đại là một mạng lưới rộng lớn của các cộng đồng – một số trong đó tham gia trong giao dịch và thương mại và một số thì không. Một số sống trong cô lập ở những vùng xa xôi của thiên hà; một số khác sống trong những khu vực đông dân cư.

Không mong đợi rằng bạn có thể hiểu được mạng lưới này rộng lớn như thế nào hoặc nó hoạt động ra sao, nhưng quan trọng là bạn hiểu rằng những thực tế nào đó tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại và sẽ có ảnh hưởng trực tiếp lên tương lai của loài người.

Chúng Tôi nhắc lại rằng khi Chúng Tôi trình bày những ý tưởng này, Chúng Tôi đang đối phó với một loạt các kỳ vọng và niềm tin không tồn tại trong nền văn hóa của loài người, điều này khiến cho rất khó để hiểu hoặc nhìn rõ những điều này.

Một số người nghĩ rằng có những thế lực tệ hại ngoài kia, hiếu chiến và phá hoại. Những người khác tin rằng họ đều là những người anh em thiên thần đang ở đây để giúp nhân loại bước vào một chiều hướng mới. Và giữa những quan điểm cực đoan này, có mọi cách lý giải khác nhau.

Nhưng bạn phải học cách nhìn rõ và hiểu rõ. Đó không phải là [một sự lựa chọn] giữa việc có một nhận thức đầy yêu thương và một nhận thức đầy sợ hãi. Một lần nữa, Chúng Tôi nói đó là về việc bạn có thể nhìn thấy hay không.

Vào mọi sự kiện vĩ đại trong lịch sử loài người mà đã được ghi chép lại và đã tồn tại, một số người nào đó có thể thấy điều gì đang xảy ra và nhiều người không thể. Một số người nào đó có thể thấy sự trỗi lên của một xung đột to lớn; nhiều người không thể. Một số có thể thấy kết quả của một xung đột to lớn; nhiều người không thể. Một số có thể hành động một cách phù hợp và có trách nhiệm và đóng vai trò tích cực và đầy đóng góp; nhiều người không thể.

Trường hợp bây giờ sẽ là giống như vậy. Khi thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại trở nên rõ ràng hơn trong thế giới, con người sẽ trở nên phân cực hơn trong vị trí của họ và trong thái độ của họ. Sẽ có sự phản đối lớn hơn, sự phủ nhận lớn hơn, ảo tưởng lớn hơn bởi vì rất nhiều người sẽ không được chuẩn bị để đối phó với thực tế lớn lao này. Họ sẽ rút lui vào những ý tưởng và thói quen cũ của họ, và một số người sẽ hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của nó. Nhưng nó đã luôn như thế này trong các vấn đề của con người.

Tuy nhiên, cần thiết là một số người nào đó trở nên được giáo dục [về] Cộng Đồng Vĩ Đại và học cách tiếp cận nó một cách khôn ngoan và với sự nhận biết rõ. Điều đó sẽ tạo nên mọi khác biệt trong kết quả.

Điều cần thiết tiếp theo để nhận ra là nhân loại hiện tại không được chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó không được chuẩn bị về mặt tâm lý. Nó không được chuẩn bị về mặt chính trị. Nó không được chuẩn bị về mặt những truyền thống tôn giáo của nó, mà trong bối cảnh này, có xu hướng kìm hãm mọi người.

Nhu cầu cho sự chuẩn bị này là rất lớn và rất sâu sắc, và nhiều người cảm thấy nhu cầu để làm điều gì đó để chuẩn bị, để thực hiện một hành động tích cực, để trở nên mạnh mẽ hơn và có năng lực hơn, để trở nên khôn ngoan hơn và nhận biết rõ hơn. Nhưng cho đến nay chưa có sự chuẩn bị nào cho Cộng Đồng Vĩ Đại.

Bởi vì như Chúng Tôi đã nói, bạn không thể sử dụng tôn giáo loài người, bạn không thể sử dụng tâm lý loài người để học về sự sống trong một bức tranh toàn cảnh lớn hơn. Bạn cần một Giáo Huấn từ Cộng Đồng Vĩ Đại về Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn cần một Giáo Huấn có nguồn gốc từ Đấng Tạo Hóa để đảm bảo sự tinh khiết của nó, sức mạnh của nó và sự cần thiết của nó trong cuộc sống.

Sự chuẩn bị đang ở đây ngay lúc này. Nhưng câu hỏi là, “Liệu con người sẽ chuẩn bị không? Bạn sẽ chuẩn bị không?” Hoặc liệu bạn sẽ rời bỏ để tìm nơi ẩn nấp, để sống ở nơi hạnh phúc trong thế giới nơi mà mọi thứ có vẻ dễ chịu và hài lòng, để bao quanh bạn với những thứ đẹp, những quan cảnh và âm thanh đẹp và nghĩ những suy nghĩ đẹp về thế giới mà đang đi vào một tình huống thảm khốc?

Ngay cả khi Cộng Đồng Vĩ Đại không có ở đây, đó vẫn là trường hợp như vậy. Bởi vì thế giới đang suy tàn, và nhân loại chưa chịu trách nhiệm cho điều này. Nhưng bởi vì Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở đây, nó thay đổi toàn bộ tình hình và trao động lực mà con người khắp nơi sẽ cần để vượt lên trên những bận tâm của họ, để vượt lên trên khuynh hướng từ chối và ảo tưởng, để nắm bắt một tình huống thật. Và bởi vì sự chuẩn bị đang ở đây dưới dạng Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, cuối cùng con người có cách để chuẩn bị và để chuẩn bị trực tiếp.

Nhân loại chưa chuẩn bị. Nếu bạn nghĩ về điều này, nếu bạn nhìn xung quanh và xem mọi người đang đầu tư vào đâu; những gì bận tâm mọi người ở khắp nơi; nơi họ dành thời gian của họ, năng lượng của họ và nguồn lực của họ; những gì họ nghĩ là quan trọng và những gì chiếm ưu thế sự quan tâm của họ, bạn sẽ thấy rằng rất ít người có thể làm chứng cho những sự kiện vĩ đại đang xảy ra ngay lúc này và sẽ đến.

Một sự thật thiết yếu khác phải được nhận ra là Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ không trao cho nhân loại công nghệ trừ khi họ muốn nhân loại trở nên phụ thuộc. Đây là một ý tưởng thiết yếu. Một lần nữa, nhiều người mà đã suy nghĩ về điều này nghĩ rằng những vị khách sẽ mang công nghệ cứu sinh đến cho nhân loại, điều sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề của nhân loại bởi vì công nghệ bây giờ được coi như ân sủng cứu rỗi. Trong những thời đại trước, sự quan phòng được coi là ân sủng cứu rỗi. Bây giờ đó là công nghệ.

Tuy nhiên, công nghệ có xu hướng tạo ra nhiều vấn đề hơn điều nó giải quyết. Nhưng quan trọng để bạn hiểu ngay từ đầu rằng nếu có bất kỳ công nghệ nào được trao cho chính phủ loài người, chẳng hạn, nó sẽ không dành cho lợi ích của nhân loại nhiều như việc nó sẽ là một thiết bị hoặc con đường để giành quyền kiểm soát trên các vấn đề của con người. Cuối cùng là, nếu một thiết bị công nghệ lớn đã được trao cho nhân loại và nhân loại cần nó và trở thành phụ thuộc vào nó, nhưng nguồn gốc của nó là từ bên ngoài thế giới, thì bạn thấy rằng bạn đã trao đi rất nhiều cho thật sự rất ít.

Món quà thật sự mà Cộng Đồng Vĩ Đại có để trao cho con người chính là thực tế của sự hiện diện của nó và thực tế của ý định của nó. Đây là tiếng gọi để thức tỉnh và để chuẩn bị. Nó không phải là một dấu hiệu rằng nhiều thứ miễn phí hơn sẽ được trao cho nhân loại. Nhân loại phải thức tỉnh từ giấc ngủ của mình và trở nên trưởng thành, trở thành người trưởng thành trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống.

Các thế lực Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ không đến và giải quyết các vấn đề của thế giới, ít nhất là không phải cho nhân loại. Họ sẽ nhấn mạnh việc giữ gìn môi trường vật chất, nhưng đó là cho việc sử dụng của họ chứ không phải phần lớn cho bạn. Những nỗ lực đang được thực hiện ngay lúc này và đã được tiến hành trong nhiều thập kỷ để tái tạo con người, các hình dạng thực vật và động vật, để bảo tồn chúng cho việc sử dụng trong tương lai.

Do đó, đừng đến với các thế lực Cộng Đồng Vĩ Đại với bàn tay xoè ra, cầu xin và nài nỉ, tham lam cho quyền lực của họ, tham lam cho công nghệ của họ, bởi vì điều này sẽ cài bẫy bạn và điều này sẽ làm bạn mù quáng. Ở đây bạn sẽ đánh mất ý chí tự do của bạn.

Tiếp theo, quan trọng để hiểu rằng ảnh hưởng của Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ chủ yếu tập trung vào các chính phủ của thế giới. Chúng Tôi sẽ nói sâu về vấn đề này khi Chúng Tôi trao bài giảng về môi trường tinh thần. Nhưng quan trọng để bạn biết rằng ảnh hưởng hầu như sẽ không hướng đến bạn như một cá nhân bởi vì bạn không có nhiều ảnh hưởng trên toàn thế giới, nhưng [nó sẽ được hướng] lên các nhà lãnh đạo thế giới, lên những người có ảnh hưởng, lên những người sở hữu các hình thức quyền lực hữu hình. Họ sẽ là trọng tâm của ảnh hưởng. Điều đó không có nghĩa là tất cả các cơ quan chức năng, tất cả các chính phủ, đều chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhưng đây là trọng tâm. Đây là nơi mà ảnh hưởng sẽ được tập trung và đang được tập trung bây giờ.

Cũng có những biểu hiện khác của điều này mà Chúng Tôi sẽ mô tả sau, nhưng quan trọng để bạn hiểu điều này. Nếu bạn có thể nhận ra rằng các thế lực Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới ngày hôm nay đang bị thúc đẩy bởi những nhu cầu của riêng họ, những nhu cầu mà bạn cũng có thể liên kết và hiểu, thì điều này sẽ cho bạn sự hiểu biết rõ hơn về lý do tại sao họ đang ở đây. Rồi thì bạn sẽ không nhìn họ như chỉ là tốt hay xấu; bạn sẽ có thể hiểu điều gì thúc đẩy họ và những mối quan tâm của họ là gì. Ở đây chúng ta thoát ra khỏi cách nhìn lãng mạn về vũ trụ và đi vào một mối quan hệ thật.

Tiếp theo, quan trọng để bạn hiểu rằng mọi sự sống thông minh đều có một bản chất thánh linh, nhưng bản chất thánh linh này có thể cũng tiềm ẩn và không được phát triển trong chúng như nó có thể như vậy trong con người. Trong nhiều xã hội công nghệ cao, thường là những xã hội tham gia trong du hành và thương mại, thực tế thánh linh này có thể bị giảm thiểu và bị kiểm soát rất nhiều.

Thật vậy, một xã hội công nghệ cao mà phải điều phối các hoạt động của họ trên [khoảng cách] rộng lớn không thể được điều hành bởi những sinh loài có tính cá nhân cao mà có động lực cá nhân riêng của họ để hướng dẫn họ. Biểu hiện của điều này khác biệt đáng kể khắp Cộng Đồng Vĩ Đại.

Ở đây một lần nữa, cần thiết để nhận ra rằng những loài đã du hành đến đây để viếng thăm bạn về mặt thể xác thì không đại diện cho những sinh loài tiến hóa cao về thánh linh – thông minh, có năng lực, đầy công nghệ, quyền lực trong môi trường tinh thần, có khả năng thuyết phục về tinh thần, vâng. Nhưng tiến bộ về thánh linh, thì không.

Ở đây bạn có thể bắt đầu đạt được một hiểu biết rằng Cộng Đồng Vĩ Đại cũng giống như thế giới ngoại trừ rộng lớn hơn nhiều với nhiều vấn đề tương tự. Thay vì là một thực tế cứu rỗi mà chỉ đơn giản trao cho bạn mọi thứ bạn muốn và giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới, nó tạo ra một loạt các vấn đề mới và một loạt các cơ hội mới. Cơ hội của nó là những gì đang cứu rỗi. Đó là ân huệ cứu rỗi của nó. Nhưng bạn chỉ có thể tận dụng những điều này nếu bạn chuẩn bị một cách phù hợp.

Tiếp theo, cần thiết để hiểu rằng trọng tâm chính của hoạt động của Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới ngày hôm nay là ở trong hai khu vực chính. Chúng Tôi đã đề cập rằng sẽ có sự tập trung vào các chính phủ thế giới. Thứ hai là vào các tôn giáo thế giới.

Chính trong phạm vi của tôn giáo mà con người dễ bị ảnh hưởng nhất, ít khách quan nhất, dễ bị thuyết phục nhất. Chính ở đây mà con người sẽ hành động chống lại lợi ích tốt nhất của họ cho những lý do không thể giải thích được. Đừng nghĩ rằng những lý do này và những động lực này không thể được nhận ra và bị sử dụng.

Có những thế lực trong thế giới ngày hôm nay từ Cộng Đồng Vĩ Đại mà có thể tạo ra hình ảnh Giê-su xuất hiện dưới chân giường của bạn. Làm cách nào bạn sẽ nhận ra nếu nó là thật hay không? Họ có thể tạo ra hình ảnh trong đầu và chiếu nó vào trong đầu óc của bạn. Làm cách nào bạn biết được nếu nó là thật hay không? Nhiều người chỉ đơn giản đi theo, khuất phục, quỳ xuống, nhượng bộ, cống hiến bản thân cho bất cứ điều gì mà hình ảnh hướng họ làm.

Ai có sự nhận biết? Ai có khả năng để nhận ra thực tế từ những phỏng chiếu đơn giản như thế này? Ai có khả năng để nhận ra cái gì là thật và phân biệt nó với cái gì không thật? Mọi người trong thế giới đều có tiềm năng này. Bạn có tiềm năng này. Nhưng nó có được phát triển đầy đủ không? Liệu bạn sẽ trở thành một cá nhân đơn giản không thể bị lừa mặc cho biểu hiện có thể thuyết phục đến mức nào?

Tôn giáo của con người là nguồn gốc của đức hạnh vĩ đại và lời hứa vĩ đại cho nhân loại. Nhưng nó cũng là khu vực của sự mê tín lớn lao, sự ngờ vực và hiểu lầm lớn lao.

Giống như các chính phủ sử dụng tôn giáo cho mục đích riêng của họ, Cộng Đồng Vĩ Đại có thể sử dụng tôn giáo cho mục đích riêng của họ. Điều này sẽ được tập trung vào các giáo phái tôn giáo rất lớn mà có tác động khổng lồ lên nhiều, nhiều người. Ở đây bạn chỉ cần ảnh hưởng một vài người để ảnh hưởng lên nhiều người. Đừng nghĩ rằng đó là khó khăn để làm điều này. Từ quan điểm của Cộng Đồng Vĩ Đại, nó không khó.

Đó là lý do tại sao trong chính Cộng Đồng Vĩ Đại, những nền văn hóa và những quốc gia mà đã có thể bảo tồn hoặc nuôi dưỡng bất kỳ truyền thống thánh linh nào đều đã phải cẩn thận bảo vệ nó khỏi sự xâm nhập của những loài khác. Đây là thực tế trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đó là một thực tế mà bạn phải hiểu.

Tất cả những gì Chúng Tôi đang trình bày trong bài này là để trao cho bạn một nền tảng, để trao cho bạn một nền tảng trong sự thật và sự hiểu biết. Đó không phải là để làm bạn sợ hãi. Đó là để trao cho bạn một nền tảng vững chắc, mà thật sự là rất khó khăn để có trong thế giới.

Hầu hết mọi người không thể phân biệt giữa thực tế và ảo tưởng. Họ không thể phân biệt được bản chất của những suy nghĩ của riêng họ. Và họ không biết điều gì đang ảnh hưởng họ trong môi trường tinh thần.

Do đó, Chúng Tôi hiểu rằng điều này đầy thách thức, nhưng nó phải được trao cho một cách đơn giản và rõ ràng như nó thật sự như vậy, nếu không bạn sẽ bị khuất phục bởi những thuyết phục mà bạn không thể hiểu được, và bạn sẽ không thể phân biệt được những gì đang xảy ra bên trong bạn, bên trong những suy nghĩ và cảm xúc của bạn, hay những gì đang xảy ra trong thế giới xung quanh bạn.

Bạn phải suy nghĩ theo một cách rất lớn với đôi mắt rất sáng rõ. Bạn phải nghe rõ mà không tô vẽ thông tin để khiến nó thuận lợi hoặc dễ chịu hơn. Hiển nhiên rằng điều này là cần thiết, nhưng nó là rất khó khăn cho rất nhiều người. Và mọi người đều có một số khó khăn với điều này.

Thế giới đang trỗi vào trong một tình huống rất thật. Những gì đã đang diễn ra trong Cộng Đồng Vĩ Đại đã đang diễn ra từ trước khi loài người thậm chí đã tồn tại trong thế giới này.

Và công việc thánh linh mà Đấng Tạo Hóa đã đang thực hiện khắp Cộng Đồng Vĩ Đại đã đang diễn ra từ trước khi, rất lâu trước khi, truyền thống tôn giáo của loài người đã được bắt đầu.

Bởi vì Cộng Đồng Vĩ Đại đại diện cho một loạt hoàn cảnh đáng gờm như vậy, Đấng Tạo Hóa đã lập cho vận hành một loạt những quyền lực và khả năng đáng gờm và đã tạo ra một mạng lưới phụng vụ vĩ đại, cả trong thực tế vật lý hữu hình và bên ngoài nó nữa.

Nếu bạn có thể đến để đối phó với những thực tế Cộng Đồng Vĩ Đại này, với những sự thật thiết yếu này, thì bạn đang đặt mình vào vị trí để bắt đầu tìm hiểu về bản chất của Việc Làm của Đấng Tạo Hóa trong thế giới và tại sao bạn là như vậy.