Phát Triển Sự Trung Thực Lớn Lao

Developing Greater Honesty - The Thinking Mind Must Serve A Greater Mind

Như được tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 6 tháng 2 năm 1997
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Cần thiết để Chúng Tôi nói về sự trung thực trong bối cảnh của việc chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại và học cách đi theo và sống Con Đường Tri Thức. Có thể nói rằng trải nghiệm Tri Thức là trải nghiệm của sự trung thực sâu sắc. Đây là kết quả của việc muốn biết sự thật vượt trên mọi cân nhắc khác. Có thể nói rằng việc học Con Đường Tri Thức là việc học cách trung thực—vượt xa sự trung thực của những gì bạn cảm nhận và suy nghĩ và vào trong sự trung thực của những gì bạn thật sự biết.

Để bắt đầu, [bạn] phải trung thực với những khuynh hướng [của mình], ít ra là để nhận ra rằng [bạn] phải đạt được sự tự do, khả năng và sự tham gia lớn lao vào cuộc sống. Bạn phải có sự trung thực này chỉ để có thể bắt đầu. Nhiều người chưa trung thực như vậy. Bạn phải có sự trung thực lớn lao để có thể nhìn vào sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới và có được điểm quan sát để thấy nó thật sự là gì và điều gì đang thật sự xảy ra.

Trong cuốn sách này, Chúng Tôi không đưa cho bạn mọi câu trả lời. Chúng Tôi không bảo bạn về tất cả mọi thứ, vì có một số điều bạn phải tự mình tìm hiểu. Bởi vì Chúng Tôi không muốn tạo ra niềm tin. Chúng Tôi muốn đem tới Tri Thức.

Không đủ để bạn biết rằng bạn có những đối thủ cạnh tranh trong thế giới mà đang tranh giành quyền kiểm soát thế giới này, những loài đang thiết lập ảnh hưởng ở đây và đang hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của chính họ khi làm việc này. Họ không phải là một phần của vũ trụ tâm linh của bạn. Họ chỉ là những chúng sinh từ một thế giới khác. Trên thực tế, họ đại diện cho một số nhóm các chúng sinh từ các thế giới khác đang ở đây để tìm tài nguyên và thiết lập liên minh.

Để biết rõ hơn, bạn phải tự mình đi sâu hơn. Chúng Tôi mở cửa, nhưng bạn phải đi qua. Không cần thiết để bạn biết tên họ hoặc biết họ đến từ thế giới nào. Điều đó sẽ là vô nghĩa vào thời điểm này. Thông tin này được dành riêng cho học sinh nghiêm túc của Tri Thức.

Tại sao Chúng Tôi kìm giữ thông tin này? Bởi vì Chúng Tôi coi trọng sự chính trực của bạn, và Chúng Tôi muốn bạn phát triển sự chính trực của mình. Chúng Tôi xem trọng tiềm năng của bạn cho sự trung thực, và Chúng Tôi muốn bạn phát triển sự trung thực của mình. Chúng Tôi coi trọng sức mạnh của bạn và quyết tâm của bạn, và Chúng Tôi muốn bạn phát triển sức mạnh và quyết tâm của mình. Nếu không, bạn sẽ đọc quyển sách này và có một loạt những thứ hoàn toàn mới để tin vào. Nhưng niềm tin không phải là thứ mà Chúng Tôi đang tìm cách mang lại hoặc tô điểm ở đây.

Bạn cần một quan điểm nhất định, đúng vậy. Bạn cần một định hướng nhất định để nhìn đúng hướng. Chúng Tôi đang chỉ đúng hướng. Chúng Tôi đang trao cho bạn định hướng. Nhưng bạn phải đi hành trình. Đó là không đủ để chỉ biết về sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại hoặc chấp nhận khả năng rằng họ đang ở đây. Bạn phải biết được điều này thật sự có nghĩa gì.

Chúng Tôi đang tuyên truyền về Tri Thức, không chỉ ý tưởng, nhưng ý tưởng là cần thiết để đưa bạn đến với Tri Thức, để hướng bạn đi đúng hướng, để đưa bạn đến ngưỡng cửa của Tri Thức. Đó là phục vụ vĩ đại nhất mà ý tưởng có thể trao cho bạn. Nhưng ngoài ngưỡng này, ý tưởng không thể đi tiếp. Bạn mạo hiểm [tiến bước] không với cấu trúc ý tưởng vững chắc nào và tiến vào phạm vi tinh khiết của trải nghiệm trong Tri Thức.

Để đi đến đó, bạn phải trở nên thật sự trung thực với chính mình. Đây là cần thiết để tham gia vào quá trình phân biệt những gì bạn muốn khỏi những gì bạn biết. Bạn có thể đã quen thuộc với những gì mình muốn, nhưng bạn có biết mình thật sự muốn gì không? Bạn có biết điều gì là thật sự thiết yếu cho Bản Thể của mình không? Bạn có biết điều gì đã đưa bạn vào thế giới này không? Bạn có biết những gì bạn phải hoàn thành ở đây không?

Bạn có thể có ý tưởng về những điều này, nhưng bạn có thật sự biết không? Bạn có thể nói, “À, tôi đang ở đây để mang lại hòa bình. Tôi đang ở đây để giúp đỡ mọi người,” nhưng đây chỉ là những điều khái quát. Mục đích của bạn khi đến đây thì cụ thể hơn thế. Sứ mệnh của bạn khi ở đây thì cụ thể hơn thế.

Chúng Tôi biết rằng bạn chưa biết đầy đủ về những điều này. Nếu bạn trung thực với chính mình, thì bạn sẽ nhận ra rằng bạn chưa biết những điều này. Đó là tốt. Thật tốt để trung thực như vậy. Thật tốt để có một đánh giá trung thực. Thật tốt để biết những gì bạn biết và những gì bạn không biết. Có lẽ bạn chỉ biết một vài điều nhỏ. Có lẽ bạn chỉ có một vài mảnh ghép cho câu đố, một vài manh mối cho bí ẩn, nhưng như vậy là đủ để bắt đầu.

Vấn đề là khi mọi người nghĩ rằng họ biết những thứ mà họ thật sự không biết bởi vì họ không thể phân biệt giữa những ý tưởng của mình và những gì thật sự được biết bên trong họ. Họ không thể phân biệt giữa tâm trí suy nghĩ của họ và Tâm Trí hiểu biết của họ.

Một số người nói, “À, tôi có trực giác cao,” nhưng nó không phải vậy. Trở nên có trực giác đơn giản nghĩa là trở nên nhạy cảm hơn. Nó không có nghĩa là bạn đã tìm thấy thực tế của Tri Thức bên trong bản thân. Nó không có nghĩa là bạn đã đến đủ gần với Tri Thức để biết được Tri Thức là gì và nó đang cố gắng làm gì trong cuộc đời bạn. Bạn chưa đến đủ gần để nhận ra rằng việc Tri Thức là gì và việc bạn thật sự là ai thì đều là một.

Tất cả những nhận thức này đều đại diện cho những ngưỡng cửa khổng lồ trong Con Đường Tri Thức. Bất cứ ai thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức sẽ là đang tiếp cận những ngưỡng này, và có nhiều hơn một ngưỡng cửa. Mỗi ngưỡng cửa sẽ đòi hỏi sự trung thực lớn hơn và việc đánh giá bản thân rõ ràng hơn.

Vào lúc đầu, có sự bối rối đáng kể, bởi vì mặc dù bạn biết điều gì đó chân thật bên trong mình và bạn biết có điều gì đó quan trọng để bạn làm trong cuộc sống, bạn không muốn trở nên mê tín dị đoan. Bạn không muốn có những ý tưởng ngông cuồng. Bạn không muốn cách tiếp cận của mình chỉ đơn thuần là tư lợi. Bạn không muốn bị chi phối bởi sự sợ hãi hay tham vọng.

Vì vậy bạn không chắc rằng mình đang làm đúng thứ, và bạn không biết nó đang đưa bạn đi đâu, và bạn không biết nó sẽ yêu cầu những gì, nhưng bạn có sự trung thực. Bạn có phản hồi đối với bản thân, khả năng phản hồi với Tri Thức, để thực hiện bước tiếp theo. Tri Thức chỉ yêu cầu bạn thực hiện bước tiếp theo. Nó không yêu cầu bạn nhận biết những gì bạn không thể nhận biết, hoàn thành những gì bạn chưa thể hoàn thành hoặc trở thành những gì bạn chưa thể trở thành. Nó chỉ yêu cầu bạn thực hiện bước tiếp theo.

Tuy nhiên, đối với nhiều người, họ không đủ tự tin để đơn giản thực hiện bước tiếp theo. Họ muốn biết hết toàn bộ bức tranh, và vì Tri Thức sẽ không tiết lộ toàn thể nó cho họ, nên họ tạo ra nó cho chính họ, hoặc họ thu thập nó từ những sáng tạo của người khác. Họ điền vào tất cả chỗ trống với ý tưởng của họ và niềm tin của họ cho đến khi họ có lời giải thích trọn vẹn.

Có lẽ bản thân bạn đã làm việc này ở mức nào đó. Bạn chắc chắn có thể nhớ đã nói chuyện với ai đó mà có vẻ như có tất cả câu trả lời, nhưng họ có thật sự biết không? Có lẽ họ rất chắc chắn trong niềm tin của họ, có lẽ họ cảm thấy rất mãnh liệt về những gì họ đang thấy và cảm nhận, nhưng họ có thật sự biết không? Họ có đủ trung thực với chính mình để biết được sự khác biệt giữa những gì họ tin và những gì họ biết không?

Bạn sẽ ở gần những người thậm chí nói: “Tôi biết điều này là đúng! Đây là sự thật. Tôi biết chắc!” Nhưng nếu bạn suy ngẫm kỹ về điều này, bạn có thể thấy rằng họ thật sự không biết, nhưng họ bảo vệ ý tưởng của mình thậm chí với mạng sống mình. Con người sẽ hy sinh mạng sống mình cho những ý tưởng của họ, bạn tưởng tượng nổi không? Hy sinh mạng sống của bạn cho một ý tưởng?

Hy sinh mạng sống của bạn cho thứ gì đó chân thật và chân chính và lâu dài, vâng, việc đó có thể có giá trị dưới những hoàn cảnh cực đoan, nhưng hy sinh mạng sống của bạn cho một ý tưởng? Trừ khi ý tưởng đó được thấm nhuần với Tri Thức, thì nó không có thực tế. Ngay cả khi mọi người tin vào nó và dựa vào nó, nếu không có Tri Thức, thì nó không có thực tế.

Những điều này mà Tôi đang nói đến tượng trưng cho những nhận thức. Mỗi nhận thức chính là một ngưỡng cửa, nhưng trong suốt hành trình cuộc đời, có những ngưỡng cửa vĩ đại mà bạn phải vượt qua nếu bạn muốn nhận thức đầy đủ bạn là ai và tại sao bạn đang ở đây.

Những ngưỡng cửa vĩ đại này đòi hỏi việc đánh giá bản thân và đánh giá lại khổng lồ. Chúng nâng sự trung thực lên một cấp độ hoàn toàn mới, vì đó là không đủ để thừa nhận những gì bạn nghĩ, cảm nhận hoặc tin vào. Sự trung thực vĩ đại là việc cảm nhận những gì bạn biết. Nó là việc hợp nhất với những gì bạn biết. Để trở nên hợp nhất với những gì bạn biết, bạn phải nhận thức về những gì bạn biết. Bạn phải chấp nhận những gì bạn biết. Bạn phải phân biệt những gì bạn biết khỏi những mối bận tâm khác trong tâm trí bạn, khỏi những thế lực khác trong tâm trí bạn và khỏi tất cả những thuyết phục và ảnh hưởng đã định hình bạn và hình thành bạn cho đến nay.

Ở đây có một quá trình phân loại khổng lồ. Nó giống như việc dọn tủ quần áo của bạn ở nhà với cam kết chỉ giữ lại những gì thật sự được sử dụng và thật sự hữu ích và thật sự có giá trị. Mọi thứ khác, bạn vứt bỏ. Và bạn có thể cuối cùng có một tủ quần áo khá trống rỗng, nhưng điều đó tạo ra khoảng trống cho những điều mới xảy ra.

Khi bạn học cách dọn dẹp tâm trí của mình, điều chỉ có thể được thực hiện từng giai đoạn một, thì bạn sẽ tạo ra nhiều khoảng trống trong tâm trí mình. Tâm trí bạn không còn tràn ngập ý tưởng, niềm tin và ký ức. Bạn đã dọn dẹp mọi thứ vì ở mọi ngưỡng cửa, bạn phải dọn dẹp mọi thứ nhiều hơn nữa. Và khi thực hành Con Đường Tri Thức, bạn học cách trở nên tâm lặng trong khi theo thời gian, những thứ không chân thật hoặc không có ý nghĩa đối với bạn giờ đây đơn giản rời đi. Điều này tạo ra nhiều khoảng trống và sự cởi mở trong tâm trí, nhiều khoảng trống và sự cởi mở để Tri Thức lấp đầy.

Đó là một nhận thức tạo khiêm nhường vào lúc đầu rằng đối với học sinh mới bắt đầu của Tri Thức—và tất cả những người bắt đầu quá trình chuẩn bị cho Tri Thức đều là một học sinh mới bắt đầu của Tri Thức—phần lớn những gì bạn tin, phần lớn những gì bạn lý tưởng hóa và phần lớn những gì bạn trao cho năng lượng của mình thì thật sự không quan trọng lắm.

Cảm giác lạc lõng mà điều này có thể gây ra có thể được bù đắp ngay lập tức bởi thực tế rằng bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với những gì thật sự quan trọng, cảm nhận những gì thật sự có ý nghĩa, liên kết với những gì thật sự có giá trị. Bằng cách làm việc này mà cuối cùng rồi bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm bản thân mình có ý nghĩa. Bạn bắt đầu trải nghiệm bản thân mình có giá trị, vì trải nghiệm của bạn về bản thân là kết quả của những gì bạn liên kết và trao bản thân.

Nếu bạn trao bản thân cho những thứ nhỏ nhặt, thì bạn sẽ cảm thấy nhỏ bé. Nếu bạn trao bản thân cho những thứ vĩ đại, thì bạn sẽ cảm thấy vĩ đại. Không có cách nào để tránh điều này. Nếu bạn cảm thấy không đủ năng lực, nếu cuộc sống của bạn cảm thấy không thỏa đáng, đó là bởi vì bạn cần liên kết với những thứ vĩ đại hơn trong chính mình và trao bản thân cho những thứ lớn hơn trong cuộc sống. Một mệnh lệnh đơn giản, nhưng không dễ thực hiện. Tại sao nó không dễ thực hiện? Bởi vì vấn đề này về sự trung thực.

Ở đây cần thiết để nhận ra rằng có hai tâm trí bên trong bạn. Có tâm trí mà bạn dùng để suy nghĩ và rồi có Tâm Trí mà bạn dùng để biết. Trọng tâm của Chúng Tôi là để đưa tâm trí suy nghĩ của bạn hợp nhất với Tâm Trí biết, để phục vụ Tâm Trí biết, vì đây là mối quan hệ thật sự của tâm trí suy nghĩ với Tri Thức. Và đây là điều trao cho tâm trí suy nghĩ của bạn hiệu quả và giá trị đích thực.

Nhưng cho đến khi Tri Thức được khám phá, tâm trí suy nghĩ có vẻ như là tâm trí duy nhất, và nó thiết lập toàn thể cơ chế phòng thủ để bảo vệ bản thân nó khỏi sự hủy diệt, khỏi sự không chắc chắn, khỏi việc mất hiệu lực và khỏi sự vô vọng. Nó yếu đuối và dễ sai lầm, vì vậy nó cố gắng xây dựng sự phòng thủ to lớn chống lại sự sống. Nhưng đây không phải là bản chất thật của bạn.

Bạn cần tâm trí suy nghĩ để chèo lái thế giới vật chất và để vận hành trong môi trường tinh thần, nhưng tâm trí suy nghĩ thật sự là cơ chế để phục vụ một Tâm Trí và một thực tại lớn lao bên trong bạn. Khi bạn học cách liên kết với thực tế lớn lao, bạn học cách thấy rằng tâm trí là một phương tiện. Bạn học cách thấy rằng nó là một thứ tạm thời. Nó không phải là vĩnh cửu, và nó chỉ thích hợp cho cuộc sống của bạn ở đây trên thế giới này vào lúc này.

Khi bạn rời khỏi thế giới này và trở về với Gia Đình Tâm Linh của mình, bạn sẽ không cần tâm trí suy nghĩ này, nhưng vào lúc này bạn cần một tâm trí suy nghĩ. Vì vậy câu hỏi quan trọng là, “Tâm trí suy nghĩ này phục vụ cái gì?” Nó hoặc phục vụ chính nó hoặc nó phục vụ người khác hoặc nó phục vụ quyền lực vĩ đại của Tri Thức, vì tâm trí suy nghĩ chỉ có thể phục vụ.

Đây là một sự thật vĩ đại trong Con Đường Tri Thức và cũng là một sự thật đầy giải thoát, vì với hiểu biết này, bạn có thể chuyển hướng lòng trung thành của tâm trí mình. Bằng cách chuyển hướng lòng trung thành của tâm trí mình, bạn nhận ra rằng bạn không phải là tâm trí mình, rằng bạn vĩ đại hơn tâm trí mình. Làm sao tâm trí có thể được thay đổi nếu nó là tất cả những gì cấu thành bạn?

Tâm trí của bạn sẽ được biến đổi khi bạn học Con Đường Tri Thức. Nó sẽ không bị phủ nhận. Nó sẽ không bị bác bỏ. Nó sẽ không bị phá hủy. Nó sẽ không bị lên án hoặc phỉ báng. Nó sẽ được sử dụng lại. Nó sẽ được biến đổi. Nó sẽ trở thành một công cụ giao tiếp tuyệt vời. Đó là mục đích và giá trị tột đỉnh của tâm trí.

Khi tâm trí phục vụ Linh Hồn, thì cơ thể có thể phục vụ Linh Hồn và mọi thứ phục vụ Linh Hồn. Đây là sự biến đổi hoàn toàn của trải nghiệm của bạn.

Thực tế cơ bản của nó chính là sự trung thực. Bạn có thể trung thực với tâm trí của mình. Bạn có thể trung thực với người khác và tâm trí của họ. Nhưng liệu bạn có thể trung thực với Tri Thức không? Điều này có nghĩa là những gì bạn nói và những gì bạn nghĩ và những gì bạn làm, thì không vi phạm Tri Thức.

Cách duy nhất để bạn có thể có trải nghiệm này là bằng việc đi theo Những Bước Đi đến Tri Thức, học cách nhận lãnh Tri Thức và trải nghiệm Tri Thức và học cách nhận ra Tri Thức thật sự là gì và tại sao nó đang ở đây. Không có cách nào khác.

Về cơ bản, tất cả các bài thực hành tôn giáo, tất cả các trọng tâm tâm linh đều phải về việc giành lại Tri Thức. Chúng Tôi đặt nó trong những thuật ngữ này để bạn có thể hiểu nó rõ ràng hơn và có thể nhìn thấy nó không với tất cả các ảnh hưởng và bận tâm của tôn giáo như đã được biết đến trong thế giới của bạn.

Tâm linh thô chính là Tri Thức. Cốt lõi của đời sống tâm linh chính là việc sống một cuộc sống của Tri Thức. Ở đây những gì bạn tin, những gì bạn nghĩ, cách bạn đánh giá, những gì bạn nhận thức, những gì bạn chọn thì trở thành công cụ vĩ đại cho Tri Thức bên trong bạn. Ở đây Bản Chất thật của bạn trỗi lên và có thể sử dụng phương tiện của tâm trí bạn và phương tiện của cơ thể bạn để mang những điều vĩ đại vào trong thế giới. Rồi thì khi bạn hoàn thành, bạn về nhà với Gia Đình Tâm Linh của mình và bạn đã hoàn thành.

Giáo lý của thế giới về sự giác ngộ tâm linh thì đầy sai lầm. Mặc dù đúng là phải có những bước đột phá lớn trong cuộc sống, và điều này có thể tượng trưng cho một trải nghiệm giác ngộ, nhưng trạng thái giác ngộ thật sự thì nằm bên ngoài thế giới.

Bạn đang ở đây để đóng góp, không phải để đạt được phần thưởng cho bản thân, nhưng bạn sẽ nhận được những phần thưởng to lớn khi bạn tìm thấy bản chất của sự đóng góp của mình và học cách trải nghiệm nó và thể hiện nó một cách khôn ngoan trong cuộc sống.

Giác ngộ trên thế giới là gì? Ngay cả khi bạn có thể phát triển vượt qua mọi giới hạn của trải nghiệm của con người, bạn vẫn sẽ là người mới bắt đầu trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều đó giống như việc tốt nghiệp trường cấp hai và lên cấp ba. Đúng, bạn đã tốt nghiệp, nhưng bây giờ bạn thấy mình đang ở trong một lớp học mới, nơi bạn là người mới bắt đầu.

Đó là lý do tại sao Chúng Tôi đang dạy Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bởi vì bạn cần được giáo dục về cả tâm linh trong thế giới và Tâm Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Chỉ có một Giáo Huấn có thể chuẩn bị bạn cho điều này và cùng lúc cung cấp cho bạn giáo dục này, và chúng phải đi cùng nhau ngay lúc này bởi vì thế giới đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Một mình sự khôn ngoan của con người thôi là chưa đủ. Việc học cách vận hành trong các vấn đề của con người một cách khôn ngoan, mặc dù là rất có giá trị và hiếm khi đạt được, thì là chưa đủ, bởi vì nhân loại không còn đơn độc. Đây là vấn đề vĩ đại của nó. Đây là cơ hội vĩ đại của nó. Đây là yêu cầu vĩ đại của nó. Đây là nhu cầu vĩ đại của nó.

Khi bạn đọc cuốn sách này, nó sẽ là bài thực tập tính trung thực cho bạn. Hãy để Chúng Tôi làm rõ ý nghĩa của điều này. Sự trung thực chân thật là việc chịu trách nhiệm đối với Tri Thức. Tuy nhiên bởi vì Tri Thức vô cùng không được biết đến trong thế giới, đây là một định nghĩa rất khó sử dụng. Bạn có thể đọc cuốn sách này và nghĩ, “Tôi không thể kết nối với điều này. Tôi không kết nối với những ý tưởng này. Tôi không đồng ý với những ý tưởng này.”

Một số người sẽ đọc cuốn sách này và có phản ứng đó. Họ sẽ nói, “Tôi không đồng ý với điều này. Tôi không kết nối với điều này,” nhưng họ thật sự đang nói gì? Điều họ thật sự đang nói là rằng họ không thể liên hệ những ý tưởng cũ của họ với thông tin mới này. Họ đang nói, “Thông tin mới này không liên kết với những ý tưởng hiện tại của tôi hoặc với trải nghiệm hiện tại của tôi.”

Đây nên là động lực để khám phá. Đây nên là động lực để đi vào lãnh thổ mới để học những thứ mới. Nhưng điều thường xảy ra là rằng mọi người sử dụng điều này như cái cớ để phớt lờ thông tin mới, để ngăn bản thân họ có trải nghiệm mới. Thay vì nói, “Tôi cần phải học cái này. Tôi chưa học cái này, và tôi cần học cái này,” họ nói, “Chà, tôi không kết nối với cái này,” và thế là họ bỏ qua nó.

Việc chịu trách nhiệm với ý tưởng của bạn thì không phải là sự trung thực. Đó là sự lừa dối. Bạn phải chịu trách nhiệm với thứ gì đó vĩ đại hơn bên trong mình, điều này sẽ thúc đẩy bạn vượt ra khỏi những ý tưởng của mình, để phát triển ra ngoài chúng nếu cần thiết.

Chúng Tôi đang trình bày một Tân Khải Huyền trong cuốn sách này—một tâm linh mới; một trải nghiệm mới về việc sống trong thế giới; một nền tảng mới để trải nghiệm sự chắc chắn, sức mạnh và khôn ngoan. Chúng Tôi không đang ở đây để thêm thắt những gì đã được học rồi. Chúng Tôi không đang ở đây để xác nhận mọi thứ đang được tin trong thế giới. Chúng Tôi đang ở đây để cung cấp một Tân Khải Huyền và tất cả những gì nó bao gồm. Nó là một Khải Huyền được dựa trên thực tế, không phải trên hy vọng và sợ hãi. Nó là một Khải Huyền được dựa trên những gì thật sự đang xảy ra trong thế giới, không phải dựa trên những lý tưởng của con người hay những căng thẳng của con người.

Vì vậy nếu ai đó đọc những lời này và nói: “À, tôi không kết nối với cái này. Tôi không đồng ý với cái này,” Chúng Tôi nói, “Không sao cả. Hãy thực hiện bước tiếp theo.” Chúng Tôi không mong đợi mọi người tin vào tất cả những gì Chúng Tôi đang nói, nhưng Chúng Tôi muốn trao cho họ cơ hội để tự mình trải nghiệm nó. Chính trải nghiệm mới là quan trọng. Nếu mọi người tin vào những gì Chúng Tôi đang nói nhưng không biết nó, thì nó không có giá trị gì cả. Nó không có ích. Vâng, nó có thể đưa họ đến một nhận thức lớn hơn, nhưng họ phải vượt ra ngoài những ý tưởng của mình để bước vào trong nhận thức này.

Chúng Tôi đang nói về sự trung thực ở đây—một sự trung thực lớn hơn những gì mọi người thường nghĩ đến khi họ nghĩ về sự trung thực. Khi mọi người nghĩ về sự trung thực, họ nghĩ về việc tiết lộ những gì họ nghĩ hoặc tiết lộ những gì họ đã làm. Đó chỉ là khởi đầu. Đó chỉ là những bước nhỏ trong sự trung thực.

Nếu bạn chạm trán điều gì đó mới trong cuộc sống, thì bạn phải đi sâu vào trong bản thân và tự hỏi: “Điều này có quan trọng để tôi học không?” Và bạn đừng lắng nghe tâm trí mình, vì tâm trí bạn sẽ đơn giản khẳng định lại những ý tưởng cũ của nó. Bạn phải lắng nghe sâu hơn. Bạn phải lắng nghe ở mức độ của trái tim bạn, Bản Thể của bạn. Đây là sự trung thực.

Bạn có thể thấy rằng mình cần phải làm điều gì đó mà bạn không muốn làm. Bạn có thể thấy mình cần học điều gì đó tương phản hoặc mâu thuẫn với những ý tưởng hoặc niềm tin hiện tại của mình. Bạn có thể thấy rằng mình cần trải nghiệm điều gì đó mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây.

Khi con người chạm trán điều gì đó mới và họ nói, “Ồ, tôi không kết nối với điều này,” họ chỉ đơn giản đang đóng cánh cửa lại với nó. Họ không hỏi câu hỏi sâu hơn. Họ không thật sự xem xét nó. Họ chỉ đơn giản đang đi theo mệnh lệnh của tâm trí suy nghĩ của họ trong thời điểm này.

Tâm trí suy nghĩ của họ không quan tâm đến giáo dục lớn hơn. Nó chủ yếu quan tâm đến sự sống còn của chính nó bởi vì khi không có Tri Thức, nó sợ hãi và dễ bị tổn thương trong thế giới. Thứ mà tâm trí suy nghĩ thật sự cần chính là Tri Thức bởi vì đây là nền tảng thật sự của nó. Đây là thứ nó được định để phục vụ. Nhưng khi không có Tri Thức, nó chỉ có thể phục vụ lợi ích riêng của nó, mà chủ yếu quan tâm đến việc bảo vệ bản thân.

Đó là lý do tại sao tâm trí suy nghĩ khi không có Tri Thức thì chủ yếu bị chi phối bởi sự sợ hãi. Nó đạt được sự ổn định của mình bởi sức mạnh của các ý tưởng của nó và bởi sự tin chắc của nó về các ý tưởng của nó. Mặc dù điều này giúp nó thoát khỏi sự lo lắng của chính nó, nhưng điều này không mở ra con đường giải thoát của nó.

Một số người có thể đọc cuốn sách này và nói: “Ồ, tôi có thể kết nối với những gì đang được nói, nhưng tôi không hiểu.” Chúng Tôi nói, “Tốt đó.” Hiểu biết chân thật chính là kết quả của sự chuẩn bị và tham gia thật sự. Câu trả lời thật sự cho những câu hỏi vĩ đại thì không phải là tập hợp các từ hoặc là một ý tưởng. Nó là cách thức để tìm ra.

Bạn sẽ cần khám phá Cộng Đồng Vĩ Đại là gì. Bạn cần khám phá Tri Thức là gì. Bạn cần khám phá [ý nghĩ] của việc đi theo Con Đường Tri Thức, học Con Đường Tri Thức và thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức. Bạn phải khám phá những điều này cho chính mình. Bạn phải thực hiện hành trình. Hành trình mới là điều quan trọng.

Mọi người muốn câu trả lời vì họ lười biếng, vì họ không muốn thực hiện hành trình. Họ chỉ đơn giản muốn củng cố ý tưởng của họ. Tâm trí của họ giống như một nhà tù, và họ muốn thêm gạch và vữa vào đó. Họ muốn khiến những bức tường dày hơn, vững chắc hơn để ngăn chặn thế giới bên ngoài. Nhưng họ trả giá bằng cách giữ mình bên trong. Ý tưởng của họ giống như một lớp chắn vĩ đại.

Đây không phải là việc sử dụng tâm trí đúng đắn. Đây không phải là việc sử dụng trí thông minh. Đây không phải là thông minh. Hãy nhớ, sự thông minh chính là sự sẵn sàng, mong muốn và khả năng thích nghi và tạo dựng. Để tạo dựng, bạn phải thích nghi, nghĩa là bạn phải thay đổi và phát triển, nghĩa là suy nghĩ của bạn phải có thể thay đổi được. Cho dù hiện tại chúng có thể có vẻ hữu ích đến đâu, chúng phải có thể thay đổi được, và bạn phải có khả năng thay đổi chúng. Nếu chúng cố định như bê tông, thì chúng sẽ trói buộc bạn, chúng sẽ giam cầm bạn, chúng sẽ ngăn cản bạn thấy và biết những gì bạn thật sự muốn thấy và biết.

Tâm trí phải được khuấy động liên tục vì nó giống như bê tông. Nếu bạn ngừng khuấy bê tông và thêm nước vào, thì nó sẽ đông cứng và rồi bạn không thể làm việc với nó. Tâm trí của con người trở nên giống như bê tông đông cứng. Bạn không thể làm việc với họ. Họ hoàn toàn cố định trong cách họ nghĩ.

Bản Thể của họ là tù nhân trong tạo hoá của chính họ. Họ đã tự nhốt mình trong bốn bức tường. Họ không thể nghe thấy Đấng Tạo Hóa nói chuyện với họ ngay lúc này. Họ chỉ có thể nghe thấy suy nghĩ của chính họ. Họ không thể nghe thấy tâm trí sâu thẳm của những người khác đang kêu gọi họ. Họ chỉ có thể nghe thấy suy nghĩ của chính họ. Họ không thể đối mặt với cuộc sống như nó thật sự là. Họ chỉ có thể nhìn thấy cuộc sống dựa theo những gì tâm trí của họ sẽ tiết lộ cho họ. Họ là nô lệ đối với những gì nên phục vụ họ, bởi vì mục đích và chức năng thật sự của tâm trí là để phục vụ Bản Thể, để phục vụ Tri Thức. Đối với họ, sự trung thực chỉ đơn thuần là việc tuân theo ý kiến của họ, nhất quán trong suy nghĩ của họ.

Hãy ghi nhớ những gì Chúng Tôi đang bảo bạn ở đây. Hãy tự hỏi bản thân một cách sâu sắc xem điều gì là quan trọng, nhưng đừng hài lòng với những câu trả lời tức khắc, vì bạn phải tiến sâu hơn. Bạn phải ngừng sống ở bề mặt của tâm trí mình và thâm nhập xuống chiều sâu của nó, đến tận cốt lõi của nó, vì đó là nơi thực tại tồn tại. Những gì ở bề mặt của tâm trí chỉ là nhiều lớp của việc uốn nắn—bức tường, khối đá, lá chắn, mô sẹo. Tâm trí giống như một cỗ máy ở bề mặt của nó cho đến khi nó được giải phóng bởi Tri Thức.

Đó là lý do tại sao nhiều người hành động và phản ứng theo những cách có thể dự đoán được. Họ bị chi phối bởi những thế lực mà họ thậm chí không nhận ra. Họ không bao giờ nghĩ đến việc nghi vấn các ý tưởng của mình. Họ không bao giờ nghĩ đến việc thật sự đặt câu hỏi về giá trị của mình. Họ không muốn đối phó với sự không chắc chắn khi làm như vậy. Họ không muốn mạo hiểm những gì họ có mặc dù họ có rất ít.

Khi bạn trung thực với bản thân, điều này có nghĩa là trung thực với Tri Thức. Nếu bạn không biết Tri Thức là gì, thì bạn phải tìm đường đến Tri Thức. Bạn tìm thấy con đường đến với Tri Thức bằng cách kêu gọi Tri Thức, bằng cách vượt ra ngoài những suy nghĩ và niềm tin của mình, vượt ra ngoài những gì bạn có thể liên hệ hoặc những gì bạn tin vào hoặc những gì bạn đã trải nghiệm cho đến nay.

Việc chuẩn bị trong Những Bước Đi đến Tri Thức sẽ cho phép bạn làm điều này, vì nó không thu hút niềm tin của bạn về sự chắc chắn, sức mạnh và khôn ngoan. Nó dạy bạn cách thu hút Tri Thức. Điều này khác với việc tìm kiếm một thế lực ngoại cảm nào đó bên ngoài bản thân bạn. Điều này khác với việc mở rộng tâm trí của bạn cho bất cứ ai muốn thống trị nó trong môi trường tinh thần. Đây là việc quay trở về với Tri Thức bên trong bạn.

Thành thật với bản thân bạn có nghĩa là thành thật với Tri Thức, với những gì được biết một cách sâu sắc, với ý nghĩa và dòng chảy thật sự của cuộc đời bạn. Bạn chỉ có thể phát triển khả năng này bằng cách thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức, bằng cách mở rộng tâm trí của bạn để Tri Thức có thể trỗi lên ở đó, bằng cách học cách tĩnh lặng tâm trí để bạn có thể học cách nhìn thấu qua các cơ chế của nó, bằng cách học cách điều khiển tâm trí và phát huy những năng lực to lớn của nó.

Ở đây tâm trí học cách phục vụ. Ở đây nó từ bỏ việc giả vờ là bậc thầy. Ở đây toàn bộ việc theo đuổi sự tinh thông sẽ thay đổi, vì trên thế giới không có bậc thầy nào. Điều này là đúng bởi vì trong Cộng Đồng Vĩ Đại, không có bậc thầy nào. Điều này là đúng bởi vì Tri Thức là bậc thầy. Nó là bậc thầy trong bạn. Nó là bậc thầy mà Đấng Tạo Hóa Bậc Thầy đã đặt bên trong bạn. Nó là sự kết nối của bạn với Chúa, với thần thánh, với sự thật, với mục đích, với mọi thứ có ý nghĩa trong cuộc sống.

Làm sao bạn có thể là bậc thầy khi Tri Thức là bậc thầy? Bạn chỉ có thể thể hiện bậc thầy. Bạn chỉ có thể chấp nhận bậc thầy. Bạn chỉ có thể để bậc thầy biến đổi bạn, hồi sinh bạn và định hướng lại cuộc đời bạn. Đây là sự tinh thông theo đúng nghĩa, nhưng nó là một hình thức tinh thông rất khiêm tốn.

Đây là sự trung thực. Đây là việc biết cái gì là vĩ đại và cái gì là nhỏ. Cơ thể của bạn thì nhỏ. Tâm trí của bạn thì nhỏ. Bản Thể của bạn thì vĩ đại. Chúng Tôi đang đưa bạn đến với những gì vĩ đại để những gì nhỏ bé có thể có biểu hiện thật sự. Rồi thì cơ thể trở nên vĩ đại hơn và tâm trí trở nên vĩ đại hơn bởi vì chúng đại diện cho thứ gì đó vĩ đại hơn. Chúng thể hiện  thứ gì đó vĩ đại hơn. Chúng là phương tiện cho thứ gì đó vĩ đại hơn.

Đây là điều được cần trên thế giới, và đây là điều được cần trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là điều sẽ trao cho nhân loại sức mạnh và ưu thế trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đó sẽ không phải là công nghệ của bạn, vì nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển rất sơ khai. Đó sẽ là một cái gì đó vĩ đại hơn, một cái gì đó quan trọng hơn.

Công nghệ trong Cộng Đồng Vĩ Đại là gì? Cuối cùng, bạn đạt đến giới hạn của những gì bạn có thể làm về mặt công nghệ, vì có những giới hạn. Khi đó bạn cố gắng phát triển sức mạnh trong môi trường tinh thần, mà là một môi trường vô cùng vĩ đại.

Nhưng không với Tri Thức, thì bạn vẫn không có một nền tảng vĩ đại. Bạn vẫn không thể nhận ra sự thật. Bạn vẫn không thể biết đầy đủ những gì bạn đang làm hoặc ý nghĩa của mọi thứ. Chúng Tôi đang trao cho bạn quan điểm Cộng Đồng Vĩ Đại này để bạn có thể đạt được sự trung thực lớn hơn trong bản thân, để bạn có thể học được việc trung thực với bản thân thật sự có nghĩa gì, nó đòi hỏi điều gì và cách để đạt được nó.

Chúng Tôi đang trao cho bạn một điểm quan sát khác để từ đó nhìn thấy—nhìn thấy thứ mà trước đây bạn không thể nhìn thấy; thấy được những gì ở đó; thấy vượt qua khỏi nỗi sợ hãi của bạn và mong muốn của bạn và sở thích của bạn; thấy vượt ra ngoài tất cả những ảnh hưởng xã hội mà đã định hình bạn cho đến nay; thấy vượt ra ngoài những thái độ phổ biến và thần thoại của thời đại của bạn; thấy bằng đôi mắt trong sáng, không phải đôi mắt của ai khác, mà là đôi mắt của bạn; thấy với Tri Thức bên trong bạn.

Một số người có thể đọc cuốn sách này và nói: “Chà, tôi không nhận đủ thông tin.” Họ nghĩ rằng Chúng Tôi đang ở đây để cung cấp thêm để họ tin vào. Họ đang tìm kiếm thông tin. Họ muốn số liệu, ngày tháng và địa điểm. Họ muốn biết có bao nhiêu thế giới trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà được cư ngụ; họ muốn biết có bao nhiêu chủng loài đã viếng thăm thế giới của chúng ta; họ muốn biết hệ thống lực đẩy của những chủng loài đó; họ muốn biết tên và ngôn ngữ của những chủng loài đó; họ muốn thông tin.

Thông tin này sẽ là vô dụng nếu bạn không có Tri Thức để nhận ra nó và biết nó có nghĩa gì. Hãy tới thư viện của bạn. Có nhiều thông tin ở đó hơn những gì bạn có thể hấp thụ. Có quá nhiều thông tin mà mọi người không biết phải làm gì với nó. Có quá nhiều thông tin về sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại—quá nhiều cuộc chứng kiến, quá nhiều bằng chứng. Nếu bạn tìm kiếm nó, nếu bạn rộng mở với việc tìm kiếm nó, nó đang ở đó. Vấn đề là rằng mọi người không biết phải làm gì với nó. Họ không thể hiểu được nó. Họ không biết làm sao để nhận biết ý nghĩa của nó. Bạn có thể có một triệu cuộc chứng kiến đĩa bay của Cộng Đồng Vĩ Đại trên bầu trời của mình, nhưng nếu không có Tri Thức thì bạn sẽ không biết nó có ý nghĩa gì.

Đừng tìm kiếm thông tin. Đó không phải là nhu cầu của bạn. Chúng Tôi đang trao cho bạn một thứ có giá trị lớn hơn rất nhiều. Chúng Tôi đang trao cho bạn chìa khóa để nhận ra, để hiểu. Rồi thì khi bạn nhìn vào thông tin, bạn có thể học cách nhận biết ý nghĩa của nó. Bạn có thể thấy vượt qua khỏi vẻ bề ngoài. Bạn có thể thấy vượt qua khỏi sự thuyết phục. Bạn có thể thấy vượt qua khỏi sự thao túng—sự thao túng của các chính phủ của bạn, sự thao túng của các tổ chức tôn giáo, sự thao túng của cả các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại đang tương tác với nhân loại vào lúc này.

Nếu bạn muốn có thông tin, thì bạn vẫn chưa trung thực với bản thân. Đó không phải là nhu cầu lớn lao của bạn. Bạn cần phải có khả năng nhận biết những gì bạn đang nhìn. Bạn cần phải có trí thông minh lớn lao bên trong mình để biết nên đi theo con đường nào, manh mối nào là quan trọng và cách kết hợp chúng lại với nhau.

Vâng, Chúng Tôi biết tên của các vị khách. Chúng Tôi biết họ đến từ đâu. Nó sẽ hoàn toàn vô nghĩa đối với bạn, một đống từ không thể hiểu được. Chính mối quan hệ giữa chúng mới có giá trị. Đó là điều quan trọng. Bạn có thể điền tên sau này nếu việc đó trở nên cần thiết.

Bạn biết tên của người khác. Đối với một số người trong số họ, bạn biết nơi sinh của họ, nhưng bạn có biết họ thật sự là ai không? Bạn có biết cuộc sống của họ thật sự là về điều gì không? Bạn có biết họ có định mệnh để làm gì không? Bạn có biết các khuynh hướng sâu thẳm của họ không? Bạn có biết tại sao họ đang ở đây không?

Do đó, hãy xem xét Cộng Đồng Vĩ Đại và tự hỏi những câu hỏi này. Hoặc là tâm trí bạn sẽ điền vào câu trả lời, hoặc là bạn sẽ nhận được câu trả lời từ nơi nào khác, dựa trên ý tưởng của ai đó, hoặc là bạn sẽ tìm thấy con đường đến Tri Thức nơi bạn có thể biết.

Con Đường Tri Thức là con đường của sự trung thực, và nó là con đường của mối quan hệ. Nó là cách để đạt được sự tham gia lớn hơn và nhận thức và hiểu biết lớn hơn về cuộc sống. Nhưng vượt qua khỏi điều này, nó là sự biến đổi hoàn toàn của tâm trí bạn và sự tồn tại của bạn trong thế giới, bởi vì bạn đã đến để phục vụ thế giới trong những nhu cầu hiện tại của nó và bạn đã đến để phục vụ những nhu cầu của thế giới cho tương lai của nó. Bởi vì bạn đang ở đây vào lúc này và bạn được kết nối với tương lai của nó.

* Tất cả các câu trong ngoặc được thêm vào bởi Sứ Giả để làm rõ hoặc để chỉnh sửa ngữ pháp.