Phát Triển Sự Sáng Suốt và Nhận Biết

Developing Clarity and Discernment

Như được tiết lộ với Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 5 tháng 2 năm 1997
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Chắc chắn rằng việc nhận thức được những gì bạn nghĩ và tại sao bạn nghĩ những gì bạn nghĩ thì liên quan trực tiếp đến cách bạn thấy những gì bạn thấy và những gì bạn coi trọng. Nếu bạn được dạy để suy nghĩ theo một cách nhất định, thì bạn sẽ chỉ nhìn thấy những thứ nhất định liên quan đến điều đó, và điều này sẽ giúp xác định những gì bạn coi trọng.

Phần lớn giáo dục trước đây của bạn đã được dành cho điều này, nhưng Chúng Tôi bây giờ đang bắt đầu một giáo dục mới, một giáo dục cơ bản. Điều này thể hiện giáo dục vĩ đại thứ hai của bạn trong cuộc đời. Giáo dục đầu tiên của bạn là để học cách trở thành một người hiệu quả để bạn có thể tham gia trong thế giới. Nhưng đây chỉ là giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn vĩ đại thứ hai trong giáo dục là để giành lại và thể hiện Tri Thức, Tâm Trí hiểu biết vĩ đại đang sống bên trong bạn. Mỗi hình thức giáo dục này đều rất trọn vẹn, nhưng chúng chỉ liên quan với nhau một cách gián tiếp.

Giáo dục đầu tiên của bạn để trở thành một người hiệu quả, để hòa nhập với xã hội, để quyết tâm về mặt xã hội và để tương tác với xã hội, thì không nhằm để bạn trở thành một người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức. Thay vào đó, nó nhằm để bạn trở thành một thành viên có ích của xã hội. Tất cả những gì bạn đã học về lịch sử và ý nghĩa của sự tồn tại của con người thì chủ yếu nhằm tạo ra kết quả này. Đây là một giáo dục mà bạn đã đạt được khi sống trong sự tách biệt trong thế giới, và kết quả là giáo dục của bạn chủ yếu đã tập trung vào lợi ích của con người, hoạt động của con người, lịch sử của con người và lý tưởng của con người.

Nhưng giáo dục vĩ đại thứ hai của bạn trong cuộc đời là việc giành lại và thể hiện Tri Thức. Đây là khi sự trỗi lên về tâm linh của bạn bắt đầu. Đây thật sự là ý nghĩa của việc tái sinh. Nó giống như một khởi đầu mới. Và cũng như khi bạn bắt đầu cuộc đời như một đứa trẻ nhỏ, bạn bắt đầu một cách rất không chắc chắn, rất dễ lung lay trong nền tảng của mình, và bạn bước vào một thế giới can đảm mới với những ảnh hưởng mới và những thứ mới để xem xét. Bạn không đang rời khỏi cuộc sống mình. Bạn đang không đi đâu cả. Nhưng bạn đang thâm nhập vào một phần hoàn toàn khác của cuộc sống, mà bạn không được khuyến khích để tìm hiểu trong giáo dục trước đây của mình.

Một phần của giáo dục vĩ đại thứ hai của bạn là để học về sự nhận biết lớn lao và nhận thức lớn lao. Để phát triển sự nhận biết và nhận thức này, bạn phải nhận thức về những thứ mà trước đây bạn không nhận thức được. Bạn phải trở nên phản hồi hơn với những thứ bên trong bản thân mình và trong môi trường của bạn mà bạn không được khuyến khích để thấy hoặc tương tác trước đây.

Mặc dù giai đoạn giáo dục vĩ đại đầu tiên của bạn không có mục tiêu để bạn trở thành người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức, nhưng đúng rằng giai đoạn giáo dục thứ hai của bạn đòi hỏi bạn phải hòa nhập và phát triển về mặt xã hội, nhưng chỉ ở mức độ nhất định. Bởi vì nếu bạn không thể vận hành trong thế giới, thì Tri Thức không thể hoạt động thông qua bạn. Nếu bạn không biết cách hòa hợp với người khác, thì Tri Thức không thể phát huy sự hiện diện hữu ích của nó bên trong các mối quan hệ của bạn. Nếu bạn không thể đạt được bất cứ điều gì trong xã hội loài người, thì làm sao Tri Thức có thể đóng góp thông qua bạn bên trong xã hội đó?

Nói cách khác, bạn cần có một nền tảng nhất định để có thể bắt đầu việc học và giành lại Tri Thức. Bạn cần một nền tảng nhất định để sự trỗi lên về tâm linh xảy ra trong cuộc đời bạn. Điều này không có nghĩa là bạn hoàn toàn hòa nhập trong xã hội hoặc bạn chấp nhận mọi mệnh lệnh xã hội hoặc bạn hòa đồng với mọi người một cách tuyệt vời hoặc bạn tin vào tất cả những lý tưởng vĩ đại của xã hội bạn. Không phải vậy. Nhưng nó có nghĩa là bạn có khả năng tham gia, rằng bạn có thể tham gia và bạn có khả năng giao tiếp và tương tác với người khác.

Bên trong bản thân bạn, bạn có thể là một kẻ nổi loạn lớn chống lại chính kết cấu của xã hội như nó được hiển hiện ngày hôm nay, nhưng quan trọng đối với Tri Thức rằng bạn có thể tham gia trong xã hội đó. Nếu bạn hoàn toàn bị cô lập, nếu bạn không thể thể hiện bản thân, thì khả năng để Thần Linh vĩ đại có thể làm việc thông qua bạn sẽ là rất hạn chế.

Ở đây Tri Thức sử dụng tất cả những thứ bạn đã học trước đây để tập trung cuộc sống bạn theo một hướng mới. Ở đây Tri Thức không phá hủy những gì bạn đã học nhưng trao cho nó một ứng dụng lớn hơn và một trọng tâm lớn hơn. Điều này thể hiện một trong những quy luật vĩ đại của cuộc sống — rằng Đấng Tạo Hóa không phá hủy, mà thay vào đó tái sử dụng.

Toàn bộ ý tưởng rằng Đấng Tạo Hóa sẽ trừng phạt bạn vì tội lỗi của bạn là hoàn toàn nực cười và không có cơ sở trong thực tế. Đó là sáng tạo của các tổ chức tôn giáo để tạo ra sự vâng lời và tuân thủ trong các tín đồ của nó. Đấng Tạo Hóa tái sử dụng; Đấng Tạo Hóa không phá hủy. Bất cứ thứ gì bạn đã tạo ra trong cuộc sống, dù đầy sai lầm ra sao, dù nỗ lực của bạn đã bị áp dụng sai ra sao, Tri Thức sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng những gì bạn đã học được theo cách thức mới và có ích.

Do đó, Tri Thức sẽ lấy những gì bạn đã học được về sự nhận biết, về nhận thức, và xây dựng trên điều đó. Nó sẽ xây dựng dựa trên thành tích của bạn thay vì phủ nhận chúng. Nó sẽ xác nhận những gì bạn đã đạt được cho đến nay thay vì làm bạn nản lòng. Mặc dù bạn có thể cần phải thực hiện một hành trình hoàn toàn mới trong cuộc sống, mặc dù bạn sẽ mạo hiểm vào trong một kiểu sống hoàn toàn mới, bạn sẽ sử dụng những gì bạn đã đạt được cho đến nay, không gì sẽ bị lãng phí.

Ở đây cuộc đời bạn được thật sự xác nhận khi nó tìm thấy một ứng dụng lớn hơn và một ý nghĩa lớn hơn. Ở đây quá khứ của bạn sẽ được sử dụng để tạo ra một tương lai có tỷ lệ lớn hơn và lợi ích lớn hơn. Ở đây những bóng đen đã phủ lên bạn sẽ được gạt sang một bên khi nội dung thật sự của cuộc sống bạn tìm thấy biểu hiện, ý nghĩa và giá trị mới. Ở đây bạn sẽ bắt đầu thấy thế giới theo một cách mới. Ở đây bạn sẽ đạt được nhận biết lớn hơn về những thứ bạn đang nhìn vào và những thứ bạn đang tương tác.

Người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức luôn đang nhìn. Trong khi những người khác luôn đang phán xét thì người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức luôn đang nhìn. Họ muốn thấy bởi vì việc thật sự thấy thì được kết nối với việc thật sự Biết. Thường thì bạn sẽ thấy và sau đó biết hơn là biết và rồi thấy, nhưng chúng đi cùng nhau.

Để thật sự biết được ý nghĩa và mục đích của cuộc đời mình, bạn phải lên núi đủ cao để bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh của trải nghiệm của mình. Nếu không, bạn sẽ chỉ có niềm tin, và niềm tin thì bị tách khỏi thực tế. Điều tốt nhất mà niềm tin có thể làm là để giúp bạn diễn giải thực tế, nhưng bản thân niềm tin thì không phải là thực tế.

Nhiều người chưa bao giờ vượt qua khỏi niềm tin của mình. Họ chưa bao giờ tìm thấy Tri Thức theo cách chân thật và quan trọng, và vì vậy họ không thấy rằng có một cuộc sống bên ngoài niềm tin của họ. Thậm chí có những người nghĩ rằng cuộc sống là niềm tin – bất cứ điều gì bạn tin là những gì bạn sẽ sống và trải nghiệm. Nhưng điều này chỉ có giá trị ở mức độ của nhận thức.

Thật ra có một thực tế nằm ngoài niềm tin của bạn. Chính thực tế này mà bạn phải tìm thấy và tham gia vào. Ở đây niềm tin thì giống như cái kiếng mà bạn đeo. Chúng có thể giúp bạn nhìn thấy hoặc không. Chúng có thể là đúng độ với bạn hoặc không. Và theo thời gian, nhận thức của bạn sẽ thay đổi.

Do đó, ý tưởng và niềm tin của bạn cần phải linh hoạt và có thể thích nghi. Chúng chỉ là những thứ tiện lợi tạm thời để giúp bạn thấy và giúp bạn biết. Bạn không thể sống mà không có niềm tin bởi vì bạn có một tâm trí suy nghĩ, mà cần niềm tin để sắp xếp các suy nghĩ của nó và để trở nên ổn định. Nhưng niềm tin, khi nó được định hướng bởi Tri Thức, thì rất khác so với niềm tin mà chỉ được định hướng bởi tâm trí.

Ví dụ, bạn có thể rất tin chắc vào thứ gì đó và rất gắn bó với niềm tin của mình, nhưng Bản Thể của bạn có thể là không dính dáng gì đến nó. Ví dụ, con người sẽ kết hôn với người khác vì những gì họ tin về người đó, nhưng Bản Thể của họ không kết hôn. Con người đến nhà thờ và tuyên thệ và cam kết tất cả các nguồn lực của mình cho một mối quan hệ mà Bản Thể của họ hoàn toàn không dính dáng gì cả. Mặc dù điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng nó luôn xảy ra.

Đó là việc chỉ cố gắng sống cuộc sống mà không có Tri Thức. Đó là việc cố gắng thực hiện cam kết mà không có Tri Thức. Đó là việc cố gắng điều khiển những gì bạn tin mà không có Tri Thức.

Nhưng với Tri Thức là nền tảng, niềm tin khi đó trở thành công cụ của nhận thức, phương tiện của sự nhận biết lớn hơn. Ở đây ý tưởng của bạn thay đổi, không chỉ vì sự thay đổi là quan trọng mà bởi vì bạn cần có khả năng nhìn thấy — bạn cần có khả năng sử dụng ý tưởng của mình và niềm tin của mình để nhìn rõ hơn, để biết rõ hơn, để có thể nhận biết những gì bạn đang đối phó trên thế giới.

Có thể nói rằng tất cả lỗi lầm của con người đều là kết quả của sự nhận biết kém. Và sự nhận biết kém là kết quả của việc không kết nối đủ với Tri Thức. Bởi vì Tri Thức sẽ sắp xếp lại các ý tưởng của bạn và sẽ định hướng lại nhận thức của bạn. Như Tôi đã nói, nó sẽ không phá hủy những gì bạn đã học được nhưng sẽ trao cho nó một trọng tâm mới và một sự thích đáng mới.

Ở đây nó có vẻ như bạn đang khởi cuộc lần đầu tiên. Bạn sẽ cảm thấy như một người mới bắt đầu, nhưng đồng thời bạn sẽ sử dụng tất cả những gì bạn đã học được cho đến nay. Nhưng nó sẽ khác. Bạn sẽ cảm thấy khác. Trải nghiệm sẽ khác. Những gì bạn thấy sẽ khác. Những gì bạn sẽ cảm nhận, những gì bạn sẽ biết sẽ khác.

Giai đoạn vĩ đại đầu tiên của giáo dục của bạn đã dạy cho bạn những gì để thấy và những gì để tìm kiếm và những gì để coi trọng. Nhưng trong giai đoạn vĩ đại thứ hai của nền giáo dục của bạn, trong việc giành lại Tri Thức, bạn sẽ học cách thấy và coi trọng điều gì đó hoàn toàn mới và điều gì đó có ý nghĩa hơn nhiều. Nhưng việc bạn đã học cách nhìn, việc bạn có khả năng nhìn, là kết quả của giai đoạn đầu tiên của quá trình giáo dục của bạn. Điều này bây giờ được đưa vào phạm vi lớn hơn của cuộc sống và được trao cho một ứng dụng lớn hơn.

Thật kinh ngạc rằng con người thấy thật ít. Bạn sẽ thấy được điều này trong trải nghiệm của chính mình khi bạn nhận ra rằng mình đã thấy ít như thế nào. Con người thật sự không nhận thức được những điều vĩ đại đang xảy ra trong cuộc sống của họ. Họ không nhận thức rằng mình đang mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Họ không nhận thức được những cơ hội lớn. Họ không nhận thức rằng có những lựa chọn quan trọng khác cho những gì họ đang thấy và những gì họ đang tin. Họ không nhận thức rằng họ đang vi phạm Tri Thức trong nhiều tương tác và mối liên hệ của mình, nhưng họ cảm thấy tất cả những sự khó chịu mà là kết quả của việc này. Và thay vì đi đến nguồn gốc của sự khó chịu, họ tìm kiếm nhiều niềm vui hơn, hoặc họ uống thuốc, hoặc họ cố gắng củng cố những ý tưởng cũ, hoặc họ cố gắng đắm mình trong các hoạt động không ngừng nghỉ bên ngoài.

Thật kinh ngạc rằng con người không nhìn thấy, nhưng đó cũng là bi kịch. Sự đau khổ của con người trong mọi biểu hiện của nó mà bạn nhìn thấy khắp thế giới, phần lớn là kết quả của việc không nhìn thấy và không biết và không thể phản hồi thích hợp với những gì đang xảy ra trong cuộc sống.

Chắc chắn rằng có sự đau khổ mà là kết quả của việc thiếu thức ăn, thiếu thuốc, thiếu các nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Nhưng ngoài điều này, sự đau khổ tâm lý vĩ đại mà bạn thấy là kết quả của sự thiếu nhận biết, là kết quả của việc thiếu Tri Thức. Tri Thức chưa được cho phép trỗi lên đủ bên trong những cá nhân này, vì họ chưa thể thích nghi với những hoàn cảnh thay đổi của cuộc sống mình.

Việc thật sự nhìn thấy là gì? Việc thật sự nhìn thấy là việc nhìn thấy những gì đang ở đó. Đó không chỉ là thấy những gì bạn muốn thấy. Đó không chỉ là thấy những gì bạn thích. Đó không chỉ là thấy những gì bạn sợ. Đó không chỉ là thấy dựa theo thái độ và niềm tin phổ biến trong tâm trí của bạn. Đó là việc có thể thấy xuyên qua tâm trí. Ở đây tâm trí hoặc là một cửa sổ hoặc là một bức tường. Nó hoặc là một mê cung không thể xuyên qua hoặc nó trở thành một kính viễn vọng tinh vi.

Đó là khả thi để bạn thấy được những gì thật sự ở đó, để có một trải nghiệm trực tiếp. Chúng Tôi gọi đây là trải nghiệm trực tiếp khi bạn thấy những gì thật sự ở đó. Trong khoảnh khắc, bạn tách khỏi suy nghĩ và mối bận tâm của chính mình đủ lâu để có trải nghiệm trực tiếp về thứ gì đó bên ngoài bản thân mình. Việc này là rất quan trọng. Việc này kết nối bạn lại với thế giới. Nó kết nối bạn lại với những người khác. Và nó kết nối bạn lại với những hoàn cảnh thay đổi của cuộc sống bạn và trao cho bạn cơ hội để đạt được điểm quan sát khác để từ đó có thể thấy và hành động.

Cách hiệu quả nhất để phát triển trải nghiệm trực tiếp, và do đó đạt được một quan điểm mới và sự nhận biết lớn hơn, là trở thành một học sinh của Tri Thức. Tại sao? Bởi vì khi bạn tham gia với Tri Thức, bạn tham gia vào cuộc sống như nó đang thật sự xảy ra vào lúc này bên trong bạn. Bạn tham gia với Cội Nguồn của sinh lực bên trong mình, mà trực tiếp tham gia hoặc kết nối với các sự kiện lớn lao đang xảy ra trên thế giới.

Điều này kéo bạn ra khỏi sự bận tâm với bản thân. Điều này kéo bạn ra khỏi những ám ảnh của mình với bản thân và những sở thích đặc biệt của mình. Điều này giải phóng bạn khỏi những hạn chế trong môi trường tinh thần của chính bạn và khỏi môi trường tinh thần của toàn bộ nền văn hóa của bạn. Điều này mang bạn ra khỏi bản thân, ra khỏi tâm trí của bạn, và vào trong cuộc sống như nó đang thật sự diễn ra.

Bây giờ chính cuộc sống đôi khi sẽ dội gáo nước lạnh lên bạn, và bạn sẽ thấy mình ở trong tình huống mà bạn sẽ phải phản hồi. Những tình huống này hầu như luôn đầy cứu rỗi, nhưng chúng có thể rất khó khăn và rất tốn kém. Tại sao chỉ trở nên ý thức và tỉnh thức trong những khó khăn vĩ đại khi cơ hội đang ở đó cho bạn mỗi ngày? Tại sao lại đợi cho đến khi vấn đề của bạn trở nên quá trầm trọng và quá đòi hỏi đến nỗi bạn phải đáp lại chúng trong tình trạng khẩn cấp, thường với cái giá rất đắt cho bản thân? Tại sao phải đợi đến khi thảm họa xảy ra trong khi nó có thể tránh được ngay từ đầu?

Việc thật sự nhìn thấy và thật sự biết đi đôi với nhau. Cái này có thể đi theo cái kia, nhưng chúng luôn đi cùng nhau. Điều này dẫn đến hành động hiệu quả, hành động đầy năng động. Điều này dẫn đến sự hồi sinh của cơ thể bạn và sức khỏe tốt hơn.

Tri Thức chỉ thấy những gì quan trọng để thấy. Khi bạn học cách thấy với Tri Thức, bạn học cách xuyên thấu bề ngoài của mọi thứ, biểu hiện của mọi thứ. Bạn học cách xuyên thấu những thái độ và niềm tin phổ biến mà bạn đã chịu đựng suốt năm tháng, và bạn đạt được sự nhận biết. Sự nhận biết là gì ngoài việc nhìn thấy những gì thật sự ở đó, nhận biết những gì quan trọng để nhận biết?

Do đó, nhận thức có thể đơn giản hoặc là một cơ chế để phỏng chiếu các thái độ phổ biến trong tâm trí bạn và sử dụng chúng để cố gắng hiểu được cuộc sống xung quanh bạn, hoặc nhận thức có thể trở thành cách để tham gia vào cuộc sống như chính nó. Thứ đầu thúc đẩy và đào sâu sự quá ám ảnh với bản thân và bận tâm với bản thân. Thứ sau đưa bạn vào trong cuộc sống, vào trong tương tác đầy năng động.

Bạn đã phải chịu đựng sự quá ám ảnh với bản thân và tất cả những ảnh hưởng gây suy nhược của nó. Nếu điều đó vẫn chưa đủ để thuyết phục bạn, thì hãy đơn giản nhìn vào cuộc sống xung quanh bạn. Con người, thật tài năng và thật thông minh, đang sống dưới những hoàn cảnh tâm lý và thể chất thật tồi tệ.

Bạn có thể đổ lỗi cho cuộc sống. Bạn có thể đổ lỗi cho chính phủ. Bạn có thể đổ lỗi cho cha mẹ của mình. Bạn có thể đổ lỗi cho bất cứ thứ gì bạn muốn đổ lỗi. Nhưng trách nhiệm cuối cùng là của bạn, bởi vì bạn là người có thể thay đổi những gì bạn thấy. Bạn là người có thể khám phá ra những gì bạn biết. Bạn không thể thay đổi những gì bạn biết bởi vì bạn không thể thay đổi Tri Thức, nhưng bạn có thể cho phép Tri Thức bộc lộ bản thân với bạn và chỉ cho bạn cách tham gia vào cuộc sống một cách thật sự hiệu quả và có ý nghĩa. Chúng Tôi sẽ thảo luận về điều này.

Khi nhìn với Tri Thức, không có ‘đúng’ và không có ‘sai.’ Thay vào đó là ‘có’ hay ‘không.’ Tri Thức không liên tục tham gia vào việc phán xét và đánh giá con người và tình huống. Nó đơn giản đang cố gắng đưa bạn đến nơi bạn cần đi và giúp bạn tìm thấy những người bạn cần tìm để đến nơi bạn cần đi. Tri Thức đang ở trong sứ mệnh trong cuộc sống. Nó đang cố gắng đưa bạn vào trong sứ mệnh mà đã đưa bạn vào trong thế giới, vì chỉ ở đây mà bạn sẽ tìm thấy sự toại nguyện và hạnh phúc thật sự.

Nó không chỉ đang ngồi bên lề đường, phán xét mọi thứ đi qua. Nó không phải là một khán giả trong cuộc sống. Nó là một người tham gia tích cực. Và nó là chất xúc tác cho sự thay đổi và cứu rỗi.

Nhiều người nhìn vào Thần Linh một cách rất thụ động như thể nó là thứ gì đó ngoài kia đang lơ lửng trong không gian. Nó là thứ gì đó chỉ tồn tại, giống như cái bóng đèn trên trần nhà, chỉ phát ra ánh sáng khắp nơi. Nó không liên quan. Nó hoàn toàn tách biệt. Nếu mọi thứ suôn sẻ, nếu mọi thứ không suôn sẻ, chẳng có vấn đề gì? Nó giống như mặt trời trên mây. Nó tỏa sáng bất kể các điều kiện bên dưới.

Nhưng nhận thức này về Thần Linh là thật sự không đúng. Chỉ khi bạn đang cố gắng thoát ra khỏi cuộc sống mà bạn mới nuôi dưỡng một nhận thức như vậy. Nhưng Tri Thức đang cố gắng đưa bạn vào trong cuộc sống. Nó có thể phải tạm thời đưa bạn ra khỏi cuộc sống để trao cho bạn một điểm quan sát khác, để có thể giúp bạn đánh giá lại những ý tưởng của bạn và ưu tiên của bạn, nhưng mục đích của nó là để đưa bạn vào trong cuộc sống, gắn kết bạn với cuộc sống, bởi vì đó là lý do tại sao bạn đã đến.

Bạn đã không phải trải qua tất cả những khó khăn để đến đây để chỉ trở thành người ngoài cuộc, chỉ quan sát cuộc diễu hành. Bạn đã đến đây để khiến các thứ xảy ra. Bạn đã đến đây để hoàn thành nhiều thứ, không chỉ cho bản thân mà cho toàn thể thế giới. Món quà và đóng góp của bạn chủ yếu dành cho người khác.

Vì vậy khi Tri Thức nhìn vào thế giới, nó không nói, “Điều đó tốt và điều đó là xấu.” Không, nó nói, “có” và “không.” Có có nghĩa là điều này có ích cho việc khám phá và thể hiện mục đích của bạn; hoặc không, điều này không có ích. Kết quả là, Tri Thức không lên án. Nó không phán xét và tống con người vào Địa Ngục.

Toàn bộ khái niệm này về việc Chúa phán xét và Sự Phán Xét Cuối Cùng và bạn bị tống vào luyện ngục thì hoàn toàn là sáng tạo của tâm trí. Mối liên hệ duy nhất của nó với thực tế là rằng nếu bạn không kết nối với Tri Thức, thì bạn kiểu như đang sống trong luyện ngục mỗi ngày. Bạn đang sống không với sự chắc chắn. Bạn đang sống không với nhận thức lớn lao. Bạn đang sống không với định hướng. Bạn đang sống không với sự khôn ngoan. Bạn giống như xe hơi đang lao xuống sườn núi mà không có bất kỳ phanh thắng nào, mất điều khiển. Đây đủ là Địa Ngục.

Chúa đang tái sử dụng. Chúa đang nhấn mạnh một mục đích lớn lao. Chúa đang nói thông qua Tri Thức với bạn. Đó là sự kết nối của bạn với Chúa. Chúa không xuất hiện ở chân giường bạn. Điều đó chỉ xảy ra trong phim. Chúa đang nói thông qua Tri Thức với bạn, nhắc bạn rằng bạn đã đến đây cho mục đích, nhắc bạn rằng bạn muốn hoàn thành điều gì đó ở đây, nhắc nhở, nhắc nhở, nhắc nhở bạn về bản chất và sứ mệnh thật sự của bạn.

Chúa không đang cố gắng đưa bạn ra khỏi thế giới. Chúa đang cố gắng đưa bạn vào trong thế giới để làm điều gì đó cho cuộc sống. Đây là điều cứu rỗi bạn. Đây là điều phục hồi giá trị của bạn. Đây là điều biến quá khứ của bạn từ một lý lịch đau đớn, một thất bại và sự tách biệt để trở thành sự kết nối thật sự có ý nghĩa với cuộc sống. Đây là điều biến mọi thứ đã được tạo ra trong thế giới thành một cái gì đó tốt và có lợi. Phần lớn sự chuyển đổi này là sự chuyển đổi về nhận thức.

Khi đó, khi nhìn với Tri Thức, bạn có thể nhìn qua khỏi vẻ bề ngoài. Bạn có thể nhìn qua khỏi ngay cả những ý tưởng của chính bạn. Bạn có thể nhìn thấy những thứ mà niềm tin trước đây của bạn sẽ không cho phép bạn nhìn thấy. Bạn có thể xem xét các lựa chọn khác. Bạn có thể nhìn thấy các yếu tố trong môi trường tinh thần và thể chất của bạn mà trước đây bạn không thể tương tác.

Tri Thức sẽ dạy bạn cách thấy, những gì cần thấy và cách tương tác với mọi thứ một cách hữu ích và hiệu quả. Điều này sẽ rất khác so với nỗi ám ảnh của bạn, niềm tin của bạn và thái độ của bạn và hành vi không kiểm soát của bạn — khác về cơ bản. Vì bạn sẽ nhìn từ một điểm quan sát lớn hơn bên trong mình, và khi bạn học cách nhìn theo cách này, bạn sẽ phát triển đôi mắt mới và một nhận thức mới.

Tri Thức bên trong bạn biết rằng thế giới đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này có thể rất khác so với niềm tin của bạn, nhưng Tri Thức không bị ảnh hưởng bởi niềm tin của bạn. Nó biết rằng nó biết. Đó là lý do tại sao nó là Tri Thức. Nó không thể bị lay chuyển. Nó không thể bị suy đồi. Nó không thể bị tách khỏi chính nó.

Đây là lý do tại sao nó đại diện cho một nguồn quyền lực và sự chính trực bên trong bạn, vì khi bạn trở nên gần với Tri Thức, khi bạn bắt đầu cảm thấy tác động của Tri Thức ngày càng nhiều hơn, cả trong các hoạt động bình thường của cuộc sống bạn và trong hiểu biết lớn hơn của bạn về nơi bạn đang đi và những gì bạn đang làm, thì bạn sẽ bắt đầu chia sẻ các thuộc tính của nó. Cảm nhận về sự bất khả xâm phạm của bạn sẽ gia tăng, và cùng với đó nhận biết của bạn về thế giới cũng sẽ phát triển.

Ở đây bạn sẽ không phải bận tâm với tất cả những thứ vô nghĩa. Thay vào đó, tâm trí bạn sẽ trở nên yên tĩnh và tĩnh lặng. Tầm nhìn của bạn sẽ trở nên xuyên suốt. Thay vì trả lời câu hỏi của chính mình, bạn sẽ đi tìm câu trả lời trong cuộc sống. Trong khi Tri Thức đang cố gắng đưa bạn vào thế giới một cách thực tế, nó không khuyến khích bạn cố gắng tìm kiếm tất cả các câu trả lời trong bản thân vì hầu hết các câu trả lời của bạn sẽ được tìm thấy trong thế giới.

Mặc dù câu trả lời đang tồn tại bên trong bạn, nó phải được kết nối với các sự kiện thực tế nơi nó có thể được thể hiện và trở nên phù hợp. Điều này đưa bạn trở lại thế giới. Điều này giải phóng bạn khỏi sự quá ám ảnh với bản thân, mà là nguồn gốc của mọi bệnh tâm thần.

Khi học Những Bước Đi đến Tri Thức, phương pháp học khi học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, tâm trí của bạn được dạy cách trở nên tâm lặng. Đây là một kỹ năng cơ bản. Đó là một kỹ năng được dạy trong nhiều truyền thống trên thế giới. [Sự tâm lặng] là cần thiết để đạt được sự nhận biết, vì nếu tâm trí của bạn đang chạy đua hoặc bị cuốn vào những ý tưởng riêng của nó, thì làm sao bạn có thể thấy được bất cứ điều gì?

Con người nhìn. Họ không thấy. Tại sao? Bởi vì họ không hiện diện. Tại sao họ không hiện diện? Bởi vì họ bị cuốn vào suy nghĩ của chính họ. Nó giống như tivi luôn mở mọi lúc trong tâm trí họ, và họ có vẻ như không thể thoát khỏi nó. Vậy làm sao họ có thể thấy được bất cứ thứ gì? Làm sao họ có thể cảm thấy bất cứ thứ gì? Họ bị tách khỏi thế giới, và kết quả là họ có thể dễ bị thao túng.

Dễ để thao túng người quá bị ám ảnh. Khó để ảnh hưởng lên người đang hiện diện. Dễ để thao túng người bị thống trị bởi những ý tưởng của chính họ. Khó để ảnh hưởng lên người đang nhìn ra ngoài bản thân họ.

Đây là lý do tại sao những vị khách từ Cộng Đồng Vĩ Đại mà đang tương tác trong các vấn đề con người không ủng hộ việc giành lại Tri Thức. Họ không muốn con người trở nên quyền lực và quan sát hơn bởi vì [khi đó con người] không thể được sử dụng; họ không thể bị ảnh hưởng. Họ trở thành một đối thủ lớn hơn nhiều ở đây.

Ở đây bạn có thể có một tiếng gọi lớn hơn ngay cả những vị khách của bạn. Nếu bạn có thể giành lại Tri Thức và sự nhận biết và nhận thức cùng với nó, thì bạn có điều gì đó để dạy họ, nếu họ có thể học. Và tất cả công nghệ lớn lao của họ và ngay cả tất cả khả năng của họ để ảnh hưởng lên môi trường tinh thần thì sẽ không thể sánh với việc trau dồi Tri Thức trong tâm trí con người. Đây là sự phòng thủ duy nhất của nhân loại và tài sản quan trọng nhất của bạn trong việc đạt được sự tinh thông thật sự trong cuộc sống của riêng bạn và trong việc chuẩn bị cho chính Cộng Đồng Vĩ Đại.

Tri Thức bên trong bạn nhìn vào các vị khách của bạn và hiểu được ý định của họ, thấy được điểm mạnh của họ, thấy được điểm yếu của họ, hiểu được các yếu tố đang điều khiển môi trường tinh thần của họ, hiểu được sự thiếu tự do của họ, hiểu được kỹ năng của họ và đọc mọi thứ một cách khách quan, đúng như bản chất của nó.

Nhưng mọi người trên thế giới, nếu họ nhận thức được điều này, thì nghĩ, “Ồ, họ là thiên thần! Họ được khai sáng tâm linh và đến để giải cứu chúng ta và dạy chúng ta những con đường giác ngộ. Đây sẽ là sự kết thúc của chiến tranh và xung đột mãi mãi.” Hoặc họ nghĩ, “Ồ, họ đang đến đây để ăn thịt chúng ta! Họ sẽ tiêu diệt chúng ta! Họ sẽ dùng chúng ta để ăn tối! Họ sẽ chiếm đóng chúng ta!” Đây không phải là việc thấy. Đây chỉ là việc phỏng chiếu niềm tin và thái độ của bản thân lên một tình huống mà người đó không thể phân biệt rõ ràng.

Trong suy nghĩ của một người tin thì những vị khách từ Cộng Đồng Vĩ Đại phải hoặc là thiên thần hoặc là ác quỷ bởi vì bất kỳ quyền lực nào từ bầu trời đều phải hoặc là thiên thần hoặc là ác quỷ. Và do đó các vị khách được trừu tượng hoá trong hình hài thiên thần hoặc ác quỷ. Nhưng đây không phải là việc nhìn thấy. Đây là việc không nhận biết. Đây chỉ đơn giản là việc phỏng chiếu những ý tưởng và niềm tin phổ biến của người đó. Đây không phải là việc nhìn để thấy những gì thật sự ở đó. Đây chỉ là việc phỏng chiếu những gì người ta tin sẽ mang lại cho họ cảm giác ổn định và an toàn khi đối mặt với một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tri Thức nhìn thấy những gì ở đó. Niềm tin chỉ nhìn thấy chính nó.

Khi bạn cảm thấy nhu cầu lớn lao cho Tri Thức trong cuộc sống của mình — nhu cầu cho sự chắc chắn, nhu cầu cho sự rõ ràng, nhu cầu cho cảm nhận về mục đích và sứ mệnh thật sự trong cuộc đời — thì bạn cũng sẽ nhận ra rằng bạn cần nhiều thế nào để có thể thấy rõ ràng và hiện diện đối với những gì đang xảy ra xung quanh mình.

Hầu hết những sai lầm bạn từng mắc phải trong cuộc đời đều là kết quả của việc không hiện diện và không nhận biết. Bạn đã ở một nơi khác trong tâm trí mình khi điều gì đó đã xảy ra. Bạn đã không thấy nó đến. Và có lẽ sau đó bạn cảm thấy, “Ôi, cuộc sống thật khó khăn với tôi! Hôm nay tôi đã gặp xui xẻo như vậy,” nhưng bạn đã không thấy nó đến.

Mọi người không ở nơi mà họ đang ở đơn giản vì tình cờ. Họ ở đó bởi vì họ đã dự định đến đó một cách có ý thức hoặc họ đã không hiện diện trong khi những thứ khác đang thiết lập hướng đi của họ cho họ.

Có bao nhiêu người đã đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống mà không thật sự nhận thức được những gì họ đang làm? Và làm sao bạn có thể không nhận thức được những gì mình đang làm trừ khi bạn bị bận tâm trong suy nghĩ của chính mình và không tương tác với những gì đang thật sự xảy ra xung quanh mình?

Con người kết hôn mỗi ngày mà không nhận ra người mình đang kết hôn, những gì họ đang vướng vào, trách nhiệm là gì. Nhưng họ sẵn sàng hy sinh rất nhiều. Và những người khác nói, “À, bạn phải đánh liều trong cuộc sống!”

Nhưng khi bạn càng thông minh, mà có nghĩa là bạn càng gần hơn với Tri Thức và bạn càng nhận biết, thì bạn nhận ra rằng bạn đánh liều ít hơn, nhưng bạn cũng nhận ra rằng rủi ro là đáng kể hơn. Nó trở nên quan trọng hơn để không mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt là không lập lại những sai lầm bạn đã mắc phải trước đây. Bạn không có thái độ hời hợt như thế đối với những thứ có hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Sau đó, việc phát triển sự nhận biết và nhận thức rõ ràng bắt đầu với việc tâm lặng. Để trở nên tâm lặng bạn phải hiện diện, và bạn phải học cách tách khỏi tâm trí của chính mình. Đây là một sự rèn luyện vĩ đại. Điều này không dễ dàng, nhưng mỗi bước thăng tiến nhỏ mà bạn đạt được ở đây mang lại rất nhiều cho bạn.

Mỗi thành tựu nhỏ trao cho bạn cảm nhận về sự nhận biết, cảm nhận về nhận thức, cảm nhận về năng lực mà trước đây đơn giản đã không ở đó. Và, vâng, tâm trí của bạn sẽ tiếp tục phán xét và đánh giá bởi vì tâm trí của bạn hoạt động như một cái máy. Cho đến khi nó có thể phục vụ quyền lực lớn lao bên trong bạn, nó có vẻ giống như con tàu mất thắng.

Nhưng ngày càng nhiều, bạn càng có thể tách khỏi nó. Ngày càng nhiều, bạn càng có thể nhìn qua khỏi các biểu hiện của nó. Ngày càng nhiều, bạn có thể nhìn lại lần nữa. Bạn lùi lại. Bạn nhìn. Bạn không trả lời câu hỏi của chính mình. Bạn nhìn. Bạn chờ. Bạn trở nên tâm lặng.

Thú vật làm điều này hàng ngày. Chúng quan sát. Chúng trở nên tâm lặng. Chúng quan sát. Chúng trao toàn thể ý thức cho những gì chúng đang nhìn. Nhưng đối với con người, điều này là rất khó, bởi vì tâm trí của họ đang hoạt động quá mức. Những tưởng tượng của họ không có bối cảnh, vì vậy họ liên tục tạo ra kịch bản cho đến khi con người sống trong thế giới của tưởng tượng hơn là trong thế giới của thực tế. Họ không thể phân biệt những gì họ đang nghĩ khỏi những gì đang thật sự xảy ra.

Đây là một khuyết tật trầm trọng và rất nghiêm trọng, đặc biệt liên quan đến sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới và sự trỗi lên của nhân loại vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống. Nhưng bạn trải nghiệm khuyết tật này hàng ngày.

Như Chúng Tôi đã nói, ban đầu bạn sẽ bắt đầu việc giành lại Tri Thức và phát triển khả năng nhận biết chân thật chủ yếu cho bản thân. Và sau đó bạn sẽ nhận ra theo thời gian rằng bạn thật sự đang không làm việc này cho bản thân, rằng nếu bạn đã làm việc đó cho bản thân, thì bạn sẽ không áp dụng năng lượng và nỗ lực cần thiết. Nhưng thay vào đó bạn đang làm việc này cho thế giới, cho thứ gì đó lớn hơn. Điều này củng cố cam kết của bạn đối với sự thật và trao cho bạn kỹ năng lớn hơn trong việc nhận biết sự thật.

Khi bạn nhìn vào mọi thứ trong thế giới một cách có ý thức, hãy tự hỏi bản thân, “Tôi đang thấy cái gì? Điều này có lợi không? Tôi có nên tương tác với điều này không? Tôi có nên nói gì không? Điều này có quan trọng không?”

Lúc này bạn sẽ để ý rằng tất cả những câu hỏi này đều kêu gọi câu trả lời có hoặc không. Đây là một cách đặt câu hỏi rất hay vì nó có xu hướng đi vòng qua tâm trí, thứ có nhiều khó khăn trong việc đối phó với những câu hỏi như thế này, và đi đến Tri Thức, thứ chỉ đơn thuần biết.

Tâm trí lấy một câu hỏi cơ bản và biến nó thành một chuỗi phức tạp các cân nhắc, mà có thể ít liên quan đến những gì bạn đang trực tiếp đối phó. Vì vậy trong khi tâm trí tiếp tục, cố gắng sử dụng tất cả các tiêu chí của nó, thì Tri Thức biết.

Đôi khi tiêu chí của tâm trí là quan trọng; thường thì chúng không. Nhưng để phát triển một kiểu nhìn mới thì bạn phải học cách vượt ra ngoài tâm trí, ít nhất là tạm thời. Trong tương lai, bạn sẽ cần phải sử dụng tâm trí, nhưng vào lúc này bạn không có sức mạnh để sử dụng tâm trí, bởi vì bạn đã quen với việc nó sử dụng bạn. Vì vậy để đạt được cảm nhận lớn hơn về uy quyền và khả năng, bạn phải học cách đi vòng qua tâm trí suy nghĩ.

Đây chỉ là một phần của quá trình rèn luyện, vì có nhiều cách để tìm thấy những gì bạn biết. Đôi khi bạn tìm thấy điều này bằng cách đi vòng qua tâm trí. Đôi khi bạn tìm thấy điều này bằng cách đi xuyên qua tâm trí và các quá trình trí tuệ mà bạn nhận thức được. Nhưng câu trả lời luôn nằm bên ngoài tâm trí.

Khi bạn học cách trở nên tâm lặng, điều này sẽ tĩnh lặng tâm trí của bạn và dạy bạn cách nhìn qua khỏi nó và nhìn xuyên qua nó. Khi bạn học cách làm được việc này, thì bạn sẽ có thể nhìn thấy và tương tác một cách rõ ràng và trực tiếp hơn với những gì đang xảy ra xung quanh bạn. Ở đây niềm tin của bạn chỉ là thứ phụ. Bạn đang cố gắng thấy được những gì đang ở đó. Và nếu bạn kiên nhẫn và không cố gắng trả lời các câu hỏi của chính mình, thì bạn sẽ trải qua một loạt các bước đột phá thật sự trong nhận thức của mình. Điều này sẽ có ảnh hưởng khổng lồ lên tất cả các khía cạnh của cuộc sống của bạn.

Cuối cùng thì, điều này sẽ chuẩn bị bạn để tương tác với Cộng Đồng Vĩ Đại vì bạn sẽ có thể thấy với Tri Thức, và sẽ không bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của mọi thứ, và sẽ không bị điều khiển bởi những ưu tiên của mình. Điều này trao cho bạn quyền lực và sự chắc chắn trong môi trường tinh thần, vì cũng giống như trong môi trường vật chất của bạn, Tri Thức không bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của mọi thứ.

Khi bạn càng gần với Tri Thức, thì bạn càng mạnh mẽ với Tri Thức, Tri Thức càng hướng dẫn bạn, bạn sẽ càng có sự sáng tỏ lớn lao này, nhận thức lớn lao này và bạn sẽ càng trở nên nhận biết hơn. Kết quả là, bạn sẽ trở thành một ân nhân lớn lao cho những người khác. Bạn sẽ dạy họ cách nhìn, cách biết, cách trở nên tâm lặng, cách trở nên nhận biết. Bạn sẽ dạy điều này thông qua biểu hiện, và bạn sẽ dạy điều này thông qua tất cả những thứ mà bạn tuyên truyền và bạn ủng hộ trong cuộc sống.

Nhân loại đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống. Nhu cầu cho sự nhận biết, nhu cầu cho nhận thức rõ ràng bây giờ thì lớn hơn bao giờ hết. Việc không thể phát triển những phẩm chất thiết yếu này bên trong bản thân bạn sẽ không chỉ là một bi kịch cá nhân cho bạn mà còn gây ra một bi kịch lớn hơn cho toàn thể nhân loại.

Khi bạn nhìn với Tri Thức, bạn nhìn không với sự sợ hãi, và bạn nhìn không với ưu tiên. Kết quả là, bạn không tuyên truyền sự sợ hãi và ưu tiên trong bản thân. Đây là sự khởi đầu của tính khách quan thật sự, một điều mà rất, rất khó đạt được trong cuộc sống. Nhưng cơ hội để đạt được điều này thì lớn hơn rất nhiều vào lúc này bởi sự hiện diện của Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Cuối cùng! Có một Giáo Huấn mà giúp bạn thấy và biết. Đây là nền tảng của nó. Nó dạy bạn cách trở nên tâm lặng và quan sát. Nó dạy bạn cách kết nối với những thứ bên ngoài mà không bị cuốn theo suy nghĩ và niềm tin của chính bạn. Và ngay cả hơn thế, nó dạy bạn cách nhìn với một tầm nhìn lớn hơn, tầm nhìn lớn lao mà ai đó sẽ có được như là kết quả của việc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống. Nó dạy bạn cách nhìn qua khỏi sự cô lập của bạn như một con người trong thế giới. Nó dạy cho bạn nhận thức, ý thức và hiểu biết trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Để tham gia vào Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn phải có sự nhận biết lớn lao. Bạn phải phát triển một số kỹ năng trong môi trường tinh thần. Và nếu bạn muốn thật sự trở thành một động lực tích cực trong cuộc sống, thì bạn phải trở thành người đàn ông hoặc phụ nữ của Tri Thức. Chỉ có một quá trình chuẩn bị trong thế giới ngày hôm nay mà có thể giúp bạn làm được tất cả những điều này. Nó được gọi là Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó được trình bày thông qua các văn bản thiêng liêng, Những Bước Đi đến Tri Thức và Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại [và các cuốn sách khác của Thông Điệp Mới.]

Quá trình chuẩn bị đang ở đây. Nhu cầu thì vĩ đại. Nhu cầu của bạn thì vĩ đại. Bạn không thể tiếp tục loạng choạng một cách mù quáng về phía trước trong cuộc sống, hy vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra cho bạn, nhưng lại bị tách biệt và không nhận thức về những sự kiện lớn lao đang định hình tương lai của bạn, trải nghiệm của bạn và định mệnh của bạn. Làm sao bạn có thể để điều này xảy ra trong khi các phương tiện để đạt được tầm nhìn, đạt được nhận biết sâu sắc và phát triển sự nhận biết bây giờ đang có sẵn cho bạn?

Tuy nhiên sự chuẩn bị này sẽ cần nhiều kiên nhẫn. Bạn không thể hoàn tác hàng chục năm của thói quen và nhiều năm của ảnh hưởng xã hội chỉ trong một ngày, một tuần hoặc một tháng. Sự biến đổi của tầm nhìn của bạn và nhận thức của bạn là điều xảy ra theo từng bước và từng giai đoạn. Tuy nhiên tiếng gọi đang ở trong thế giới để thực hiện chính việc chuẩn bị này.

Không có thời gian lúc này cho sự mâu thuẫn. Không có thời gian lúc này cho sự quá ám ảnh với bản thân. Không có thời gian lúc này để nuông chiều bản thân trong những thú vui nhỏ bé của bạn. Chỉ có thời gian lúc này để phát triển khả năng lớn nhất của bạn, để trở thành con người thật sự của bạn, để đạt được những phần thưởng của Tri Thức, các kỹ năng của Tri Thức, và để giúp nhân loại học cách nhìn thấy tình trạng của nó, các ảnh hưởng của nó và định mệnh của nó.

Tri Thức sẽ trao cho bạn tầm nhìn này. Tri Thức sẽ trở thành đôi mắt của bạn. Tri Thức sẽ dạy bạn cách trở nên tâm lặng và xuyên thấu, cởi mở và nhân từ. Tri Thức sẽ tạo ra môi trường tinh thần của riêng nó trong tâm trí bạn và trong phạm vi cuộc sống của bạn. Rồi thì cuộc sống của bạn sẽ trở thành một đóng góp, vì Tri Thức sẽ phát ra từ bạn và xung quanh bạn. Và những người khác sẽ học cách thấy như là kết quả của việc ở trong sự hiện diện của bạn.

Tuy nhiên điều này chỉ có thể xảy ra nếu bạn thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức, nếu bạn chuẩn bị trong Con Đường Tri Thức, nếu bạn thực hiện tất cả các bước cần thiết để lấy lại tầm nhìn của mình, để tinh chỉnh nhận thức của mình và để phát triển nhận biết của mình. Đây là những gì đang chờ đợi bạn và đây là những gì Chúng Tôi cung cấp.

* Tất cả các câu trong ngoặc được thêm vào bởi Sứ Giả để làm rõ hoặc để chỉnh sửa ngữ pháp.