Phát Triển Sự Chắc Chắn, Sức Mạnh và Sự Khôn Ngoan

Developing Certainty, Strength and Wisdom

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 6 tháng 2 năm 1997
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Việc tiến đến của Cộng Đồng Vĩ Đại có thể có vẻ gây choáng ngợp, nhưng thật sự nó đại diện cho cơ hội vĩ đại nhất mà nhân loại có thể có vào lúc này. Nhân loại cần thứ gì đó để có thể vượt qua những tranh cãi và xung đột nội bộ của nó, trỗi lên để đáp ứng hoàn cảnh lớn hơn, khôi phục sự chính trực của nó, bảo tồn tài nguyên của nó, đoàn kết người dân của nó, thiết lập các nhu cầu chung và các kết nối chung của nó trong gia đình loài người. Chỉ có sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại mới có thể tạo ra một động lực và một yêu cầu như vậy.

Ở đây tất cả mọi người sẽ thấy mình ở trong cùng một hoàn cảnh. Việc bạn sống trong thành phố nào, bạn sống trong quốc gia nào, bạn dùng ngôn ngữ nào, cách bạn ăn mặc, phong tục và lễ nghi tôn giáo của bạn giờ đây đều đang bị che phủ bởi một nhu cầu lớn hơn và một yêu cầu lớn hơn trong cuộc sống.

Tuy nhiên để lợi ích vĩ đại này được nhận ra, và để cơ hội được nhận ra và được đáp lại đầy đủ, cần phải có một giáo dục lớn hơn trên thế giới. Cần phải có một giáo dục nâng con người vượt ra ngoài bản sắc bộ lạc của họ, vượt ra ngoài lòng trung thành tự nhiên của họ, vượt ra ngoài phạm vi và hiểu biết hạn chế của họ về sự sống và vượt ra ngoài tất cả những gì ngăn cách họ và giữ họ luôn nhỏ bé và [cuồng tín với bản thân].

Một giáo dục vĩ đại đang được đưa vào thế giới trong một Giáo Huấn được gọi là Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, vì Đấng Tạo Hóa sẽ không để nhân loại không được chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Và Đấng Tạo Hóa sẽ không để nhân loại không có cách nhận ra mục đích lớn lao mà đã đưa mỗi người vào trong thế giới. Chính vì lý do này mà Giáo Huấn này đang được trao ban. Trọng tâm chính của nó là để cung cấp cách thức để đạt được sự chắc chắn, sức mạnh và sự khôn ngoan.

Không còn đủ để tin vào một Quyền Năng Cao Cả. Không còn đủ để tin vào sự chính trực của chính phủ bạn hoặc vào sự không thể sai lầm của giáo lý tôn giáo của bạn. Mọi người tìm kiếm sự an toàn khi tin vào những thứ này. Họ tìm giải pháp thông qua những lòng trung thành này. Nhưng mỗi người có một lòng trung thành lớn hơn đối với Tri Thức. Điều này thể hiện mối quan hệ trực tiếp của họ với Đấng Tạo Hoá. Và mặc dù họ vẫn sẽ cần chính phủ và các tổ chức tôn giáo, các lễ nghi và các hệ thống niềm tin để sắp xếp suy nghĩ của họ và để nâng cao hoạt động của họ, họ có một lòng trung thành lớn hơn đối với Tri Thức.

Điều này thể hiện lòng trung thành căn bản của bạn trong cuộc sống. Chính bằng việc xây dựng lòng trung thành này và mối quan hệ này mà bạn sẽ có thể trao bản thân vào thế giới với sự khôn ngoan, với sự rõ ràng và với sức mạnh bền bỉ.

Cộng Đồng Vĩ Đại đại diện cho một thách thức đáng gờm cho cộng đồng loài người, nhưng là một thách thức đầy cứu rỗi. Nếu bạn đáp lại Cộng Đồng Vĩ Đại chỉ với sự sợ hãi và e ngại, thì bạn sẽ không hiểu được lợi ích và cơ hội vĩ đại mà nó mang lại.

Cuộc sống thì thật sự đầy cứu rỗi nếu bạn có thể tận dụng những cơ hội vĩ đại của nó và đáp ứng những hoàn cảnh vĩ đại của nó. Cuộc sống trở nên đầy đánh bại và choáng ngợp khi bạn không muốn hoặc không thể làm việc này.

Rõ ràng, bạn có thể thấy rằng nhân loại cần trở nên mạnh mẽ hơn và thống nhất hơn, có trách nhiệm hơn và thông minh hơn trong hành vi của mình và trong nhận thức của mình. Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ cung cấp động lực cần thiết để điều này được thiết lập. Nhưng điều này chỉ có thể được thiết lập nếu đủ người phát triển trong Con Đường Tri Thức, nếu đủ người trở nên chắc chắn, mạnh mẽ và khôn ngoan. Điều này là không bắt buộc đối với tất cả mọi người, nhưng nó được yêu cầu đối với nhiều, nhiều người. Thật vậy, yêu cầu vào lúc này thì lớn hơn nhiều so với trước đây, có nghĩa là nhiều người sẽ phải phản hồi nhiều hơn so với từng được kêu gọi trước đây.

Đây là lý do tại sao bạn đang đọc cuốn sách này. Chắc chắn là cuốn sách này không đang trao cho bạn mọi thứ bạn muốn, nhưng nó đang trao cho bạn mọi thứ bạn cần. Và nó sẽ thoả mãn những mong muốn lớn lao của trái tim bạn và Bản Thể của bạn. Thời gian sẽ chứng minh điều này. Sự chuẩn bị sẽ biến nó thành hiện thực đối với bạn. Đó là lý do tại sao bạn đang ở đây.

Đây là mục đích lớn lao và sứ mệnh lớn lao mà đã đưa bạn vào trong thế giới, và nó đã đưa bạn vào trong thế giới để phục vụ một thế giới đang chuyển đổi, một thế giới đang trỗi ra khỏi sự cô lập của nó và vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống. Đây là một cộng đồng loài người mà cần trở nên mạnh mẽ hơn, hội nhập hơn, với những năng lực và khả năng lớn hơn.

Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại cung cấp cách thức từng bước một để giành lại mối quan hệ của bạn với Tri Thức, để phát triển sự khôn ngoan về thế giới và Cộng Đồng Vĩ Đại, để học cách sử dụng quá khứ của bạn và khả năng hiện tại của bạn theo lối mới. Trọng tâm của nó là về việc phát triển sự chắc chắn, sức mạnh và khôn ngoan.

Nhu cầu cho sự chắc chắn thì khổng lồ. Bạn đang sống trong thời đại vô cùng bất định bởi vì các liên minh và các lòng trung thành cũ của con người đối với các niềm tin và tổ chức của họ thì đang tan rã vào lúc này. Các bản sắc của bộ lạc đang nhường chỗ cho các cộng đồng quốc tế. Lối sống địa phương đang nhường chỗ cho sự liên kết toàn cầu hơn. Mọi người đang dần trở nên phụ thuộc lẫn nhau hơn.

Giữa lúc này, những thù địch cổ xưa về văn hóa và bộ lạc thì đang nổ ra trên khắp thế giới. Mọi người đang cố gắng khẳng định lại bản sắc dân tộc của họ, và họ đang làm việc đó, nhưng thực tế là rằng họ không thể bị cô lập, rằng họ không thể là những gì họ từng là trước đây, bởi vì thế giới bây giờ đang thay đổi. Nó đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Để đáp lại sự bất định vĩ đại mà bao trùm trải nghiệm của con người ngày hôm nay, nhiều người đang cố gắng hồi sinh những truyền thống tôn giáo cũ của họ, quay lại quá khứ, cố gắng tái tạo một thời đại trước kia mà họ cảm thấy đã là tinh khiết hơn, lành mạnh hơn và trọn vẹn hơn. Những người khác trở nên vỡ mộng và chán nản và trở thành nạn nhân của nhiều mối bận tâm và sự nghiện ngập mà ảnh hưởng lên nhân loại. Những người khác nữa dựng lên những chỉ dẫn tuyệt vời và tráng lệ cho nhân loại, tin rằng nhân loại đang đứng ở ngưỡng cửa của một thời kỳ hoàng kim của hòa bình và thịnh vượng. Mọi người la hét để đạt được sự an toàn trong ý tưởng của mình, trong lòng trung thành của mình, trong các mối quan hệ của mình và trong các mục tiêu cá nhân của mình bởi vì họ đang sống trong một thế giới ngày càng bất định và thay đổi.

Chính sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà đang thúc đẩy sự thay đổi ngày càng nhanh này, mà đang thúc đẩy sự tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ, sự sụp đổ của các nền văn hóa bộ lạc, sự hòa nhập của cộng đồng loài người. Đó là một thời đại rất khó để sống trong. Nó đầy xung đột, thù địch, bối rối và suy đồi trong cá nhân.

Nhưng bạn không thể ngăn chặn chuyển động này, vì đây là sự tiến hóa của thế giới. Đây là định mệnh của loài người. Và mặc dù sẽ có nhiều đấu tranh và tranh chấp trong những năm tới, nhưng nhân loại đang rẽ một ngã rẽ vĩ đại trong trải nghiệm của nó. Sự cô lập của nó đã kết thúc. Các nguồn tài nguyên của thế giới của nó đang bị suy giảm nghiêm trọng. Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở trong thế giới, cố gắng thiết lập bản thân ở đây, cố gắng tạo ra ảnh hưởng của chính nó và giành được sự trung thành từ những người rơi dưới những ảnh hưởng này.

Đó là một thời đại trầm trọng, một thời đại nghiêm trọng, một thời đại khó khăn. Nhưng đó là thời đại kêu gọi một sức mạnh và khả năng lớn lao. Đó là thời đại của sự cứu rỗi. Đó là một thời đại đổi mới. Đó là thời điểm để trở nên mạnh mẽ hơn so với những gì con người bạn và loài người đã từng trở nên trước đây. Đó là một thời đại vĩ đại. Đó là thời điểm để sự vĩ đại trỗi lên.

Đó là những gì Bản Thể của bạn kêu gọi ngay cả khi tâm trí bạn đang sợ hãi. Đó là những gì bản chất thật sự của bạn có thể đáp lại ngay cả khi những ý tưởng của bạn bị đe dọa. Đó là thời điểm để sự vĩ đại trỗi lên từ bên trong bạn ngay cả khi bạn không biết nó là gì. Đó là một thời điểm tốt. Đó là một thời điểm thích hợp. Đó là thời điểm cho sự chắc chắn.

Sự chắc chắn thật có thể được tìm thấy ở đâu? Nhiều người dựa vào sự tin chắc của họ hoặc dựa vào sức mạnh của ý chí của họ để khiến mọi thứ xảy ra, nhưng đây không phải là sự chắc chắn thật. Điều này không có nền tảng của Thần Thánh thật sự đằng sau nó. Ý chí cá nhân, sự tin chắc cá nhân không có quyền lực của Tri Thức bên trong bạn.

Niềm tin thì yếu ớt và dễ sai lầm. Dù nó có được cương quyết tuân theo bao nhiêu, nó vẫn dễ bị thao túng, và nó tồn tại không với một nền tảng vững chắc. Đó là lý do tại sao nó dẫn đến việc lạm dụng. Đó là lý do tại sao nó thúc đẩy sự thao túng. Đó là lý do tại sao nó tàn nhẫn trong việc tuân thủ của nó. Nó thiếu sự ổn định nội tại mà con người phải thật sự có trong cuộc sống để có thể hiệu quả và sáng tạo.

Thế giới không cần một loạt niềm tin mới mà con người phải nghiêm ngặt tuân theo. Thế giới không cần mọi người chìm đắm bản thân trong sức mạnh ý chí của mình, cố gắng có thêm của cải và cơ hội cho bản thân với tất cả những người khác phải trả giá.

Con người ở khắp nơi cần sự chắc chắn thật sự. Họ phải nhìn vào bên trong bản thân, và họ phải nhìn vào các mối quan hệ chính của mình để cung cấp sự chắc chắn này.

Sự chắc chắn chân thật đang sống bên trong bạn. Bạn chỉ có thể tìm thấy nó ở một nơi. Chỉ Tri Thức bên trong bạn mới chắc chắn về bản chất thật sự của bạn, về mục đích của bạn và về định mệnh của bạn. Chỉ Tri Thức bên trong bạn mới có thể nhận biết điều gì có ích và điều gì không có ích trong trải nghiệm của bạn trên thế giới. Chỉ Tri Thức bên trong bạn mới có thể nhận biết những thế lực trong môi trường tinh thần của bạn mà đang ảnh hưởng lên bạn ngay cả vào lúc này. Chỉ Tri Thức mới có thể giải phóng bạn khỏi những ràng buộc của sự uốn nắn trong quá khứ của bạn để trao cho bạn một khởi đầu mới và một cuộc sống mới.

Chỉ Tri Thức mới biết bạn đang đi đâu và bạn phải đạt được những gì. Chỉ Tri Thức mới biết bạn phải ở bên ai, bạn phải thống nhất với ai, và bạn phải học cách tránh xa ai. Chỉ Tri Thức mới biết được ý nghĩa của sứ mệnh của bạn ở đây và thực tế và danh tính của những người đã đưa bạn vào trong thế giới. Chỉ Tri Thức mới biết tình hình thật trên thế giới. Đây là nền tảng của sự chắc chắn bên trong bạn.

Nhưng mọi người sợ hãi. Họ sợ sự chắc chắn. Họ bảo vệ những thú vui nhỏ của mình và những ý tưởng của mình với sự căng thẳng to lớn, nhưng họ được yêu cầu từ bỏ rất ít để nhận lãnh rất nhiều. Mọi người sợ sự chắc chắn. Họ sợ rằng nó sẽ cam kết họ trong cuộc sống, mà nó sẽ làm. Họ sợ cuộc sống của họ có thể thay đổi ra sao và những thứ họ có thể mất và những người khác có thể phản đối họ ra sao. Và họ co rúm trong góc kẹt và sợ món quà vĩ đại mà Đấng Tạo Hóa đã ban tặng cho họ.

Họ mâu thuẫn. Họ muốn những thành quả của Tri Thức, nhưng họ không muốn trải qua những gì họ phải trải qua để nhận lãnh và để tạo ra những thành quả này. Họ muốn sự giải thoát khỏi những thăng trầm của cuộc sống. Họ muốn sự giải thoát khỏi việc làm giảm giá trị của sự mâu thuẫn và thiếu quyết đoán. Họ muốn tự do khỏi sự thao túng và ép buộc. Tuy nhiên họ lại sợ tin vào thứ gì đó rất cơ bản bên trong bản thân.

Tuy nhiên, nhu cầu vĩ đại của họ là gì? Nhu cầu vĩ đại của họ là cho sự chắc chắn — không phải sự chắc chắn mà họ tìm thấy khi tin vào những ý tưởng hoặc tổ chức hoặc bằng cách tạo ra những anh hùng và nữ anh hùng để tin vào, mà là sự chắc chắn của Tri Thức.

Tri Thức là phần duy nhất của bạn mà có thể tạo ra hòa bình và có thể duy trì hòa bình, trong chính bạn và trong thế giới. Bởi vì không có sự chia rẽ trong Tri Thức. Không có sự tranh chấp trong Tri Thức. Không có “Tri Thức của bạn” và “Tri Thức của tôi.” Chỉ có Tri Thức.

Chúng ta có thể có những nhận thức khác nhau. Chúng ta có thể lý giải mọi thứ theo cách riêng của mình, nhưng những gì chúng ta biết sẽ luôn thống nhất chúng ta. Đó là lý do tại sao Tri Thức là người tạo hòa bình vĩ đại trên thế giới, và đó là lý do tại sao Tri Thức là nhu cầu vĩ đại trên thế giới.

Tuy nhiên Tri Thức tạo ra nhiều hơn chỉ hòa bình và nền tảng cho sự hợp tác. Nó là nguồn sức mạnh thật sự của con người. Nó là Ngọn Lửa giúp bạn có thể hành động dũng cảm và quyết đoán trong cuộc sống. Nó là nguồn can đảm của bạn mà có thể thúc đẩy bạn bước vào những hoàn cảnh mới và không được biết đến. Nó trao cho bạn quyền lực để khám phá. Nó trao cho bạn khả năng để thích nghi. Và nó trao cho bạn nguồn cảm hứng để sáng tạo.

Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại dạy cách giành lại Tri Thức. Nó cung cấp chương trình để đi theo Những Bước Đi đến Tri Thức. Trọng tâm của nó là để xây dựng nền tảng lớn lao này bên trong bạn. Trọng tâm của nó là để cho phép bạn xây dựng nền tảng lớn lao này bên trong bạn bằng cách nhận lãnh món quà vĩ đại đã được ban cho bạn, bằng cách học cách phân biệt nó khỏi các thế lực khác và các xu hướng khác trong tâm trí bạn và bằng cách học cách đi theo sự dẫn dắt của nó và thể hiện ân sủng của nó và quyền lực của nó một cách hiệu quả và thích hợp.

Ở đây bạn học tính nhẫn nại. Ở đây bạn học tính kiên nhẫn. Ở đây bạn học lòng nhân từ. Ở đây bạn trau dồi nhận biết của mình bởi vì tất cả những điều này phải được phát triển để trở thành một người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức.

Tri Thức được kích thích mỗi ngày trong quá trình chuẩn bị. Nó được kêu gọi mỗi ngày. Ở đây bạn học từng bước một Tri Thức là gì, cách nó thể hiện bản thân thông qua bạn, cách nó nâng cao và kích hoạt bản chất của bạn và cách nó hướng dẫn bạn và dẫn dắt bạn đi theo hướng mà bạn phải đi theo. Ở đây bạn có thể tháo gỡ mọi ràng buộc đang kìm giữ bạn và mọi khó khăn và giả dối khiến bạn bối rối và khiến bạn suy nhược.

Đây là Giáo Huấn về sự chắc chắn. Đó là thứ con người cần. Điều đó sẽ tạo ra nền tảng cho hành động, cho sự hợp tác và cho một trách nhiệm lớn hơn để được đảm nhận và thể hiện.

Mặc dù đó là một đề xuất khó, nhân loại sẽ phải trở nên thống nhất trong tương lai – không phải vì đó là một ý tưởng hay, mà vì đó là điều cần thiết cho sự tồn tại. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, đó là một điều cần thiết. Chừng nào loài người vẫn là một chủng loài của các quốc gia chia rẽ và tranh chấp, thì nó vẫn còn sở hữu một điểm yếu vĩ đại; dễ để khai thác từ bên ngoài.

Chỉ một nhân loại thống nhất mới có thể trở nên mạnh mẽ và tự quyết trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nếu nó tiếp tục yếu đuối và chia rẽ, thì nó sẽ không thể tụ hợp được sức mạnh, ý chí và sự quyết tâm mà nó cần. Nó sẽ không thể phát triển trải nghiệm tâm trí nhóm cần thiết để phát triển tương tác với các chủng loài thông minh khác, những loài hiện đang thăm thế giới và sẽ đến thăm thế giới trong tương lai. Chính kết quả của sự yếu kém và thiếu thống nhất của nhân loại mà đã trao cho các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới một lợi thế như vậy và đã khuyến khích họ sử dụng những chiến thuật thật sự không phục vụ lợi ích tốt nhất của nhân loại.

Như Chúng Tôi đã nói, đó là một sự thật vĩ đại trong cuộc sống rằng nếu bạn không chịu trách nhiệm về cuộc đời mình thì người khác sẽ làm việc đó. Nếu bạn không học cách điều khiển cuộc đời mình, thì người khác sẽ làm việc đó. Nếu bạn không tận dụng hết các nguồn lực của mình và sử dụng chúng hợp lý, thì người khác sẽ làm việc đó. Nếu bạn không khẳng định chủ quyền trong cuộc đời mình, thì người khác sẽ việc đó. Đây là một sự thật không thể tránh khỏi của cuộc sống. Bạn không thể thoát khỏi nó. Cứ tin vào những gì bạn có thể, cứ nhìn mọi thứ theo cách bạn muốn nhìn mọi thứ, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi.

Đó là lý do tại sao sự chắc chắn cần được học— không phải là sự chắc chắn giả tạo, không phải việc giả vờ chắc chắn, không phải sự bướng bỉnh về niềm tin của bản thân, không phải sự cam kết với mục tiêu cá nhân của bản thân, không phải việc dựa vào sức mạnh ý chí của bản thân. Đây chỉ là sức mạnh của tâm trí suy nghĩ. Bạn cần quyền lực của Tâm Trí hiểu biết, quyền lực của Tri Thức.

Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại dạy con đường của sự chắc chắn bằng cách cung cấp sự tương phản rõ rệt giữa những gì chắc chắn và những gì không chắc chắn trong bạn và bằng cách dạy bạn cách xây dựng nền tảng trong Tri Thức, từng ngày một, từng bước một. Nó dạy bạn cách tham gia với cuộc sống một cách khôn ngoan; học cách nhìn mọi thứ theo một cách mới; cách đạt được một điểm quan sát lớn hơn trên ngọn núi của cuộc đời; cách thấy rõ ràng, thấy với sự nhận biết, thấy với đôi mắt mở, và thấy với sự nhận biết của chính Tri Thức.

Đây là sự chắc chắn. Không gì khác là chắc chắn. Không có chuỗi niềm tin nào, không có chuỗi lý tưởng nào, không có triết lý nào là chắc chắn. Chúng là hữu ích hoặc chúng là không hữu ích. Chúng giúp bạn tham gia vào cuộc sống một cách có ý nghĩa hơn hoặc chúng ngăn cản bạn làm việc đó. Chúng hoặc giúp bạn thấy, biết và hành động hoặc chúng tạo ra trở ngại khi làm việc này.

Nhu cầu lớn thứ hai là nhu cầu về sức mạnh. Đây không chỉ là sức mạnh thể chất – bạn có thể nâng bao nhiêu, đẩy bao nhiêu, bạn có thể chịu đựng được bao nhiêu. Đây là sức mạnh về việc bạn có thể gánh bao nhiêu, bạn có thể xem xét bao nhiêu, bạn có thể thấy được bao nhiêu, bạn có thể biết được bao nhiêu. Đây là sức mạnh của một năng lực vĩ đại trong cuộc sống và một quyết tâm vĩ đại. Đây là kết quả của việc trở thành người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức.

Trước khi điều này xảy ra, mọi người liên kết với ý tưởng của họ, với mong muốn của họ và với nỗi sợ hãi của họ – những thứ đều là yếu ớt và có thể thay đổi và dễ bị thao túng từ bên ngoài. Họ không có nền tảng nào ngoài điều này, và do đó họ vô cùng sợ thay đổi. Họ sợ tất cả mọi thứ xảy ra. Họ cố gắng chống lại nỗi sợ hãi bằng cách hy vọng và ảo tưởng vô căn cứ về việc cuộc sống là gì và cuộc sống có thể ra sao. Nhưng hy vọng của họ không có sức mạnh và nền tảng. Nó chỉ đơn thuần là một tập hợp các mong muốn và được thiết lập chỉ để bù đắp sự căng thẳng trầm trọng mà họ cảm thấy sâu bên trong bản thân.

Ý tưởng rằng thế giới đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại thì có thể có vẻ kinh hoàng đối với họ, và để bù đắp nỗi kinh hoàng họ sẽ tạo ra lời giải thích tuyệt vời cho nó và một kết quả tuyệt vời cho bản thân họ. Nhưng không có sức mạnh nào trong cách tiếp cận này. Nó bản chất là yếu đuối và dễ sai lầm. Nó không có nền tảng nào trong sự thật. Nó không được kết nối với Tri Thức bên trong bạn. Nó chỉ đơn giản là một tập hợp phức tạp các ý tưởng và hành vi mà về cơ bản được xây dựng dựa trên nỗi sợ hãi và sự bất lực. Chúng giả trang là mạnh mẽ, là chắc chắn, nhưng chúng không có nền tảng nào cả. Chúng như mây khói, không có thực chất, không có ý nghĩa và không có sức mạnh bền bỉ.

Khi con người không biết, thì họ tin. Họ liên kết với niềm tin của họ và ý tưởng của họ. Họ liên kết với những gì họ sở hữu và những gì họ có thể thao túng. Đây là một nỗ lực tuyệt vọng để sống. Nó chứa đầy sự sợ hãi, căng thẳng và thù địch. Tuy nhiên nó yếu đuối và dễ bị ảnh hưởng và thao túng bởi người khác.

Vì vậy nhu cầu vĩ đại cho sức mạnh chính là nhu cầu để phát triển năng lực thật sự cho Tri Thức. Ở đây có hai yêu cầu trong việc học. Đầu tiên là để phát triển mong muốn cho Tri Thức dựa trên sự hiểu biết ngày càng tăng về việc nó là gì và tại sao nó là thiết yếu. Thứ hai là việc phát triển khả năng trải nghiệm Tri Thức và trải nghiệm những gì Tri Thức sẽ tiết lộ cho bạn và những gì Tri Thức sẽ làm thông qua bạn và với bạn.

Việc phát triển mong muốn, phát triển năng lực – việc này thể hiện việc học và rèn luyện hàng ngày trong Con Đường Tri Thức. Bởi vì vào thời điểm này, bạn không có đủ mong muốn, và bạn chưa có năng lực để trở thành một người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức. Mặc dù bạn đã đạt được một số bước tiến trên đường, và có lẽ bạn đang đi đúng hướng, nhưng bạn vẫn chưa có những gì cần thiết để trở thành những gì bạn phải trở thành.

Đó là lý do tại sao việc học trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại xây dựng năng lực của bạn từng ngày một. Và nó nâng cao và phát triển mong muốn của bạn cho Tri Thức bằng cách cho bạn thấy Tri Thức là gì và bằng cách trao cho bạn trải nghiệm trực tiếp về thực tế của Tri Thức bên trong chính bạn để bạn có thể thấy rằng nó là ân huệ cứu rỗi trong cuộc đời bạn và để bạn cảm kích sức mạnh và sự khôn ngoan khổng lồ của nó. Ở đây bạn phát triển sức mạnh bằng cách phát triển quyết tâm và bằng cách phát triển năng lực.

Một trong những thứ thiết yếu cần được học trong việc phát triển năng lực là khả năng đối phó với sự không chắc chắn — không trốn tránh nó, không giả vờ nó không tồn tại, không cố gắng vượt qua nó bằng một loạt ý tưởng hoặc niềm tin hoặc dự đoán, mà bằng cách học cách đối mặt với những tình huống mới với một tâm trí rộng mở.

Ở đây bạn học cách thoát khỏi trận chiến liên tục để cố gắng khẳng định bản thân và trấn an bản thân. Đó chỉ là tâm trí suy nghĩ của bạn mà bạn đang cố gắng khẳng định và trấn an, vì khi không có Tri Thức, nó không có nền tảng nào. Nó vô cùng sợ hãi. Đây là một cuộc đấu tranh vô vọng mà bạn phải chịu đựng hàng ngày.

Việc học Con Đường Tri Thức cung cấp lối thoát vì nó cung cấp nền tảng bạn cần và dạy bạn cách phát triển sức mạnh mà bạn phải có để tiến triển. Ở đây bạn học cách trở nên mạnh mẽ bằng việc phải trở nên mạnh mẽ và bằng việc có các nguồn lực bên trong bản thân để nhận ra sức mạnh của mình và áp dụng nó trực tiếp. Ở đây bạn có thể tiến bước không với một hệ thống niềm tin cứng nhắc, không dựa vào sự quyết tâm của tâm trí suy nghĩ của bạn bởi vì bây giờ bạn có một sức mạnh lớn lao, một nguồn lực lớn lao bên trong mình để dựa vào.

Đây không phải là hành trình mà bạn sẽ đi một mình, vì khi bạn thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức, bạn sẽ phát triển nền tảng và bạn sẽ phát triển nguồn lực bên trong bản thân mà sẽ kích thích Tri Thức bên trong những người khác. Việc này sẽ cung cấp nền tảng để phát triển các mối quan hệ của Tri Thức, một kiểu quan hệ hoàn toàn mới để bạn trải nghiệm — mối quan hệ dựa trên sự chắc chắn, mối quan hệ có sức mạnh thật sự, mối quan hệ khi mọi người không phủ nhận bản chất của họ để có thể ở bên nhau, nhưng thay vào đó phải nhận ra bản chất của họ và nâng cao nó.

Đây là mối quan hệ của Bản Thể với Bản Thể, không phải niềm tin với niềm tin hay nhu cầu với nhu cầu. Những mối quan hệ này có toàn thể sức mạnh và năng lực của Tri Thức. Chúng có thể kết hợp những người khác nhau theo cách hoàn toàn tự nhiên đối với họ và bổ sung cho nhau.

Tuy nhiên những mối quan hệ này không thể được thiết lập nếu không có sự chắc chắn thật sự và không có sức mạnh thật sự. Chúng không thể được thiết lập trừ khi người đó có thể vượt ra khỏi suy nghĩ trước đây của mình và động lực trước đây của mình.

Ở đây, bạn phải học cách trở nên tự do trong tâm trí của chính mình và trở nên có trách nhiệm cho những sai lầm của chính mình. Mặc dù bạn không tạo ra tất cả các trạng thái cảm xúc của riêng mình, bạn phải học cách đối phó với chúng. Việc này tạo ra sức mạnh và năng lực. Ở đây bạn từ từ học cách trở thành người làm chủ con tàu bằng cách nhận ra rằng bạn đang ở trên tàu, rằng con tàu có một kiện hàng đặc biệt, rằng bạn có nơi nào đó để đi và việc gì đó quan trọng để làm, và bạn phải học cách khai thác những cơn gió và vượt qua những đợt sóng của cuộc đời để đạt được phương hướng của mình và chạm đến định mệnh của mình.

Nhu cầu thứ ba là về sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan là thứ bạn phải phát triển và học hỏi. Trong khi Tri Thức được ban tặng bên trong bạn, bạn phải tự phát triển sự khôn ngoan với sự giúp đỡ của người khác.

Sự khôn ngoan là kết quả của việc phát triển sự nhận biết, sự kín đáo và năng lực cũng như mong muốn cho Tri Thức. Sự khôn ngoan là việc học cách nhìn thấy những gì thật sự ở đó, cách nhận ra điều gì là quan trọng và điều gì không quan trọng, và làm sao để biết bạn nên đi theo hướng nào dựa trên sự phát triển của nhận thức và hiểu biết của bạn và dựa trên sức mạnh của Tri Thức bên trong bạn.

Rõ ràng, nếu bạn nhìn vào cuộc sống của chính mình một cách khách quan và cuộc sống của những người gần gũi với bạn, thì bạn sẽ thấy được nhu cầu vĩ đại về sự khôn ngoan. Với sự khôn ngoan, bạn sẽ không đánh cược sự tồn tại của mình trong những thúc giục, nhu cầu, thú vui hay tham vọng nhất thời. Bạn sẽ không đánh cược những năm tháng và thời gian quý giá mà bạn có trong thế giới khi theo đuổi những thứ chỉ có thể mang lại cho bạn ý nghĩa và thú vui nhất thời.

Với sự khôn ngoan, bạn sẽ lựa chọn điều gì đó vĩ đại hơn và sâu sắc hơn bên trong mình. Bạn sẽ bỏ qua nhiều thứ thu hút người khác để có thể tiếp cận sâu hơn trong bản thân mình và sâu hơn trong cuộc sống xung quanh mình. Ở đây bạn sẽ không bằng lòng với các ý tưởng. Bạn sẽ không bằng lòng với những khoảnh khắc thoải mái. Bạn sẽ không tin hoặc đi theo những nhóm nhất định. Bạn sẽ đạt được sức mạnh của mình từ cái giếng sâu bên trong bạn và bảo tồn bản thân cho ý nghĩa lớn lao và sứ mệnh lớn lao mà bạn đã đến đây để phục vụ và thể hiện.

Bạn sẽ không bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài. Bạn sẽ học cách nhận ra những ảnh hưởng trong cuộc sống của bạn và thiết lập mối quan hệ với chúng để tạo điều kiện cho bạn và củng cố bạn. Bạn sẽ không đi theo người khác bởi mong muốn được thuộc về một nhóm. Bạn sẽ đi theo một lối khác, một tiếng gọi khác, một tiếng gọi thật sự mà đang vang lên khắp thế giới ngày hôm nay. Và khi bạn gặp những người khác đang đáp lại tiếng gọi này, bạn sẽ có cơ sở cho mối quan hệ thật sự. Và khi bạn gặp những người chia sẻ định mệnh của bạn và tiếng gọi cụ thể của bạn trong cuộc sống, bạn sẽ có nền tảng cho sự hợp nhất chân thật và tình bạn chân thật.

Bạn sẽ trông cũng vậy. Bạn có lẽ sẽ ăn mặc cũng vậy. Có lẽ bạn sẽ sống trong cũng căn nhà đó hoặc cũng thị trấn đó. Nhưng sẽ có sự thay đổi khổng lồ sẽ xảy ra bên trong bạn. Một sự thay đổi hoàn toàn trong trải nghiệm của bạn, trong nhận thức của bạn và trong giá trị của bạn sẽ từ từ diễn ra bên trong bạn.

Kết quả là, bạn sẽ cảm thấy như chính mình hơn, kết nối hơn, trọn vẹn hơn và toàn diện hơn, và bạn sẽ sống không với tất cả những giả định mà đã trao cho bạn cảm giác an toàn giả tạo trước đây. Bạn sẽ được neo vào sự thật bên trong chính mình thay vì bị buộc vào nhận thức của xã hội của bạn hoặc yêu cầu của người khác.

Đây là sự tự do thật sự và chân chính. Nó đang được cung cấp cho bạn, nhưng bạn phải phát triển sức mạnh, năng lực và mong muốn cho nó. Và bạn phải thực hiện các bước để đạt được nó — không phải các bước bạn tạo ra cho bản thân, mà là các bước được ban cho bạn từ Đấng Tạo Hóa, bởi vì Đấng Tạo Hóa biết con đường đến Tri Thức. Đấng Tạo Hóa biết cách kết nối bạn, kết nối bạn lại với mục đích và sứ mệnh lớn lao của bạn trong cuộc đời.

Đừng nghĩ rằng bạn có thể tạo các bước này cho chính mình. Đừng nghĩ rằng bạn có thể xây dựng con đường tâm linh dựa trên một cách tiếp cận hỗn tạp với cuộc sống, vì cách tiếp cận hỗn tạp sẽ chỉ trao cho bạn những gì bạn ưa thích, và những gì bạn ưa thích có thể không phải là những gì bạn thật sự cần.

Sự khôn ngoan thì hiếm trong thế giới. Mỗi người có một chút khôn ngoan về một vài thứ. Nhưng việc trở nên thật sự khôn ngoan, đó là điều hoàn toàn khác. Có nhu cầu lớn lao cho điều này. Có nhu cầu lớn lao để những người đàn ông và phụ nữ không lãng phí thời gian của họ và nguồn lực của họ [để có thể] có được sự nhận biết và hiểu biết lớn lap và để dựa vào quyền lực lớn lao bên trong họ.

Làm thế nào bạn sẽ biết mình đang làm đúng thứ? Làm thế nào bạn sẽ biết mình đang kết nối với quyền lực và khả năng thật sự? Làm thế nào bạn sẽ biết rằng bạn đang tìm kiếm Tri Thức thay vì chỉ đơn giản đi theo niềm tin cũ của mình? Làm thế nào bạn sẽ biết bạn đang chọn hướng đi đúng trong cuộc sống, đúng người để ở bên, đúng hoàn cảnh để tham gia, đúng kiểu công việc? Làm thế nào bạn sẽ hiểu được những ảnh hưởng đang ảnh hưởng lên bạn về mặt tinh thần, đang kích thích cảm xúc của bạn? Làm thế nào bạn sẽ hiểu được những sự kiện vĩ đại đang định hình thế giới và những thế lực lớn lao đang vận hành ở đó?

Bạn phải trở nên khôn ngoan. Sự khôn ngoan bây giờ không chỉ dành cho một cá nhân hiếm có và có năng khiếu. Nó không chỉ dành cho một vị thánh hay một đấng hiện thân hay một giáo viên tâm linh vĩ đại. Nó được dành cho bạn. Nó được dành cho những người như bạn, những người phải trở nên khôn ngoan.

Hy vọng cho nhân loại thì được dựa vào bạn, không phải một mình bạn, mà dựa vào bạn cùng những người khác như bạn — những người phản hồi, những người có thể nhận lãnh, những người có thể chuẩn bị, những người có thể bắt đầu lại, những người có thể thoát khỏi những hạn chế của quá khứ, những người có thể cảm nhận sự trỗi dậy của cuộc sống, những người có thể cảm nhận sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại.

Có lẽ cảm giác này bên trong bạn là rất nhỏ và ngắt quãng, nhưng vậy là đủ để bắt đầu. Như vậy là đủ để đi bước đầu tiên vào trong một cuộc sống vĩ đại hơn, vào trong một thực tế vĩ đại hơn.

Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại dạy cách trau dồi, phát triển và thể hiện sự chắc chắn, sức mạnh và khôn ngoan. Đó không phải là sự chắc chắn, sức mạnh và khôn ngoan mà ai đó dựng lên. Đó không phải là sản phẩm của một tổ chức. Đó không phải là kết quả của một tập hợp các lý tưởng hay niềm tin tuyệt vời. Đó là sự chắc chắn, sức mạnh và khôn ngoan đang sống bên trong Tri Thức bên trong bạn.

Đây là thành quả của Tri Thức. Đây là kết quả của Tri Thức. Đây là Ý Muốn và Sự Thiên Tài của Đấng Tạo Hóa, vì Đấng Tạo Hóa không vào trong cuộc đời bạn và trừng phạt bạn. Đấng Tạo Hóa không đến và lấy đi mọi thứ từ bạn. Đấng Tạo Hóa không tước bỏ từ bạn tất cả hạnh phúc và sự tham gia của bạn. Đấng Tạo Hóa không đến và gửi sấm sét xuống Trái Đất để tiêu diệt cái ác. Đây là một ý tưởng sơ khai.

Không, Đấng Tạo Hóa thông minh hơn nhiều. Đấng Tạo Hóa đặt món quà bên trong bạn, và món quà hoạt động từ trong ra ngoài bạn. Ở đây mọi thứ được tái sử dụng thay vì bị phá hủy. Ở đây mọi thứ được biến đổi thay vì bỏ đi. Ở đây tâm trí suy nghĩ của bạn và cơ thể của bạn được trao cho một ý nghĩa mới, một mục đích mới, một giá trị mới. Ở đây không gì bị phủ nhận. Mọi thứ đơn giản được định hướng lại.

Đấng Tạo Hóa biết cách biến đổi bạn và cuộc sống của bạn. Đấng Tạo Hóa biết những gì cần thiết để chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Đấng Tạo Hóa biết bạn cần gì để tìm thấy những mối quan hệ có ý nghĩa, việc làm có ý nghĩa, để tìm thấy sức khỏe và sức sống lớn lao, ý nghĩa và giá trị lớn lao.

Nhưng đừng cầu xin một Thượng Đế xa xôi trên bầu trời vô định, vì các cách thức để đạt được thành tựu đang sống bên trong bạn, bên trong Tri Thức của bạn. Chúng đang ở đây để chuẩn bị bạn cho một cuộc sống lớn lao hơn. Chúng đang ở đây để dạy bạn Tri Thức có ý nghĩa gì trong Cộng Đồng Vĩ Đại, và cả trong thế giới của bạn. Và đó là lý do tại sao Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại đang được gửi đến. Đó là lý do tại sao nó đang ở đây.

Bạn sẽ học Con Đường Tri Thức. Và bạn sẽ học cách trở nên chắc chắn, mạnh mẽ và khôn ngoan bằng cách thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức, vì bạn phải thực hiện các bước để tìm thấy Tri Thức.

Con đường bây giờ thì rõ ràng, vì nhu cầu là vĩ đại. Bạn biết đủ để bắt đầu. Hãy đi một bước ngày hôm nay, và bạn sẽ có thể đi một bước khác ngày mai. Đi bước đó, và bạn sẽ có thể đi bước tiếp theo. Đây là cách bạn tìm thấy con đường về Nhà. Đây là cách bạn xây dựng cuộc sống của sự chắc chắn, mạnh mẽ và khôn ngoan.

* Tất cả các câu trong ngoặc được thêm vào bởi Sứ Giả để làm rõ hoặc để chỉnh sửa ngữ pháp.