Cội Nguồn của Sứ Giả

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 1 tháng 8 năm 2012
ở Boulder, Colorado

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Loài người không hề biết nó có nghĩa gì để là một Sứ Giả hay làm sao những Sứ Giả được lựa chọn hay được chuẩn bị. Họ muốn tôn thờ những anh hùng hay phủ nhận hết thẩy họ.

Họ muốn tin người Sứ Giả là Thông Điệp, nhưng Thông Điệp luôn vĩ đại hơn Sứ Giả. Con người sẽ dựa toàn bộ cách nhìn và cách tiếp cận của họ dựa vào thái độ của họ đối với Sứ Giả, nhưng Thông Điệp luôn luôn quan trọng hơn.

Con người không thể sống với Thông Điệp, do đó họ ám ảnh với Sứ Giả. Nhưng họ không hiểu Sứ Giả. Họ không hề biết nơi Sứ Giả đến từ và làm sao Sứ Giả được lựa chọn trên và vượt khỏi mọi người khác. Nhiều người nghĩ không thể chỉ có một Sứ Giả. Phải có nhiều Sứ Giả, hoặc là bản thân họ nên là Sứ Giả.

Vào trong một thế giới của Sự Phân Ly, một người đại diện cho một sự thống nhất vĩ đại sẽ bị hiểu sai. Nó là không thể tránh khỏi.

Nhóm Thiên Thần, Cộng Đồng Thiên Thần, chọn Sứ Giả cho mỗi thế giới nơi Sứ Giả là cần thiết. Và một Sứ Giả chỉ được chọn vào những thời điểm của sự đổi thay, khó khăn và cơ hội vĩ đại cho một chủng loài, cho một thế giới. Những điểm ngoặc vĩ đại như vậy chỉ đến rất không thường xuyên.

Mặc cho những sự kiện vĩ đại đang diễn ra trong thế giới của bạn ở bất kỳ thời điểm nào, những Sứ Giả sẽ chỉ đến rất không thường xuyên. Trong lúc đó, sẽ có những nhà tiên tri—đưa cho những lời cảnh báo hay thiết lập tiêu chuẩn cho hành vi. Sẽ có những người biết nhìn xa. Sẽ có những nhà cải cách. Sẽ có những người tuyên truyền.

Nhưng người Sứ Giả đem đến một thực tế hoàn toàn mới. Cá nhân này không chỉ đơn giản là người đưa lời cảnh báo về những hiểm nguy vĩ đại của tương lai hay của hiện tại, hay trao cho những tiêu chuẩn cao hơn hay một tầm nhìn vĩ đại hơn về hoà bình, sự hợp tác và sự bình an giữa gia đình loài người, bởi vì có nhiều người có thể làm việc này. Nhưng chỉ có một Sứ Giả từ Chúa mới có thể đem đến một thực tế hoàn toàn mới và dần dần thay đổi nhận thức và ý thức của một số lượng lớn người, thậm chí ảnh hưởng thái độ của toàn bộ chủng loài loài người.

Một nhà tiên tri không thể làm điều này, bởi vì những nhà tiên tri nói về điều đang xảy ra ngay bây giờ hay trong tương lai gần. Những lời tiên đoán của họ là không phải cho mọi thời điểm và mọi người. Chúng đặc trưng cho nhóm người và địa điểm và sự kiện nào đó.

Những người dạy một tiêu chuẩn cao hơn, họ phải củng cố một tiêu chuẩn mà đã nhiều lần được trao cho, bởi những người đã được kêu gọi đến sự phụng vụ có giá trị như vậy.

Nhưng Sứ Giả đem đến một thực tế hoàn toàn mới. Họ không phải đạt mọi nhu cầu hằng ngày hay giải quyết mọi vấn đề hay tình huống nguy cấp của từng giờ. Họ đang mang đến điều để thay đổi toàn bộ cách tiếp cận và tương lai của nhân loại.

Những người Sứ Giả bị lên án và đóng đinh và huỷ diệt bởi vì con người không được thứ họ muốn từ Sứ Giả. Họ không được của cải hay sự an toàn hơn hay lợi thế hay đặc ân— những món quà từ Chúa.

Sứ Giả chỉ vào hiện tại và tương lai và đem đến một thực tế mới vào trong thế giới. Những người đòi hỏi và đầy tham vọng không có được thứ họ muốn ngay lúc này từ điều này, và do đó họ quay mặt đi với Sứ Giả. Họ phủ nhận Sứ Giả. Họ lên án Sứ Giả. Họ đang tìm người sẽ lợi ích họ ngay lúc này theo cách mà họ muốn và đặt ra. Họ không hề biết điều họ đang nhìn vào. Họ không hề biết điều họ đang phán xét. Họ không hề biết những nhu cầu vĩ đại của họ thật sự là gì—nhu cầu của linh hồn của họ.

Đây là một vấn đề cho tất cả mọi người trong thế giới—giàu hay nghèo, từ bất kỳ quốc gia hay nền văn hoá nào hay tôn giáo nào. Họ chưa nhận thức về nhu cầu vĩ đại của linh hồn. Một số ít người nhận thức được, họ đang với tay bên trong truyền thống của họ hay bên ngoài truyền thống của họ. Họ đang với tay để tìm sự kết nối này bên trong, sự kết nối này với Chúa, và sự kết nối này với tương lai của họ và định mệnh của họ và mục đích ở trong thế giới của họ. Mọi người như gia súc đang gặm cỏ trên cánh đồng, chỉ thoả mãn để có thức ăn cho ngày hôm đó và nhiều thú vui hơn cho ngày mai và để được bảo vệ, chính đáng hay không chính đáng, từ những hiểm nguy của thế giới.

Chúa nói với những người có và những người không có. Chúa nói với những người thống trị và những người bị thống trị. Chúa nói với những người chân thật và những người không chân thật. Chúa nói với những người giàu có và những người rất nghèo.

Người Sứ Giả đem đến một Thông Điệp cho tất cả họ. Ông ấy không phải là một nhà cải cách. Ông ấy không chỉ là mộtngười tuyên truyền. Ông ấy không chỉ là một người có tầm nhìn xa. Ông ấy không chỉ là một nhà tiên tri cảnh báo về những hậu quả của những hiểm nguy trong thế giới ngày hôm nay. Ông ấy đem đến một thực tế mới cho những người có thể nhận lãnh ông ấy, trong sự khiêm nhường và chân thật. Và sự hiện diện của ông ấy trong thế giới sẽ đối lập với tất cả mọi thứ khác mà là lừa dối và đầy thao túng và chỉ phục vụ bản thân và đau khổ và không tha thứ và giận dữ.

Nhưng Sứ Giả không hoàn hảo, bởi vì không ai trong những Sứ Giả vĩ đại đã là hoàn hảo. Và Sứ Giả không phải là chúa, bởi vì không ai trong những Sứ Giả vĩ đại đã là chúa.

Nguồn gốc của ông ấy là từ ngoài thế giới. Ông ấy đã được lựa chọn và được chuẩn bị bởi Sự Hiện Diện của Thiên Thần để đi vào thế giới ở một nơi và một thời điểm nào đó.

Định mệnh của ông ấy là để được giáo dục căn bản về nhân loại và tình trạng của loài người và để được cách ly khỏi thế giới đủ để sự hứa hẹn và tiếng gọi vĩ đại của ông ấy có thể xảy ra sau này trong cuộc sống của ông ấy khi ông ấy đã đạt tới điểm trưởng thành.

Cuộc sống của ông ấy đã được lên kế hoạch, bạn thấy không, không như mọi người xung quanh ông ấy. Cuộc sống của ông ấy đã thật sự được lên kế hoạch và được trông nom. Đây là thực tế của tất cả những Sứ Giả. Và đó là thực tế của người Sứ Giả đang trong thế giới ngày hôm nay, đang đem đến một Khải Huyền Mới từ Chúa.

Bởi vì Chúa đã lại lên tiếng để chuẩn bị nhân loại cho những hiểm nguy của việc sống trong một thế giới đang suy giảm và đang đi xuống và những nguy hiểm vĩ đại và không thể thấy của việc chạm trán với những thế lực xâm nhập từ vũ trụ, những loài đang ở đây để lợi dụng sự yếu đuối, tham vọng và sự chia rẽ của loài người.

Sứ Giả đã được trao cho Thông Điệp bên ngoài thế giới, không phải thông qua trí tuệ, nhưng được thấm đẫm ở nơi sâu thẳm hơn của tâm trí, vượt ngoài lĩnh vực và tầm với của trí tuệ. Ai có thể hiểu được điều này? Ai trong thế giới ngày hôm nay có thể hiểu được điều này, ngoại trừ một số rất ít?

Ông ấy sẽ là một người đàn ông khiêm nhường. Ông ấy sẽ có học vấn, nhưng không học vấn cao. Ông ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi thế giới, nhưng không bị ảnh hưởng nhiều bởi thế giới. Ông ấy sẽ quan sát người khác, nhưng không bị làm say mê bởi người khác. Ông ấy sẽ phải luôn có mặt, rộng mở và nhận lãnh trong tất cả những năm định hình của cuộc đời ông ấy.

Điều này là rất khó đạt được, nếu không có sự giám sát của Thánh Linh. Bị níu lại khỏi những sự nghiệp lớn lao. Bị níu lại khỏi việc cam kết vào những mối quan hệ cho đến khi ông ấy gặp người bạn đời thật của ông ấy. Bị níu lại khỏi những thú vui và sở thích. Bị níu lại khỏi việc trở thành một người tuyên truyền hay một nhà cải cách. Bị níu lại năm này qua năm nọ, thất bại trong tiêu chuẩn của xã hội, không đạt những mong chờ của xã hội, không đạtnhững mong chờ của gia đình—luôn chờ đợi, chuẩn bị cho giây phút của Khai Tâm.

Đối với Sứ Giả của Chúa lần này, nó đã diễn ra ở tuổi 33. Ông ấy sẽ phải chờ một thời gian dài. Thông Điệp đã ở trong ông ấy, nhưng ngoài nhận thức của ông ấy. Ông ấy đã mang theo nó như một gói hàng bí mật. Bởi vì gói hàng phải bí mật để nó không thể bị quấy nhiễu. Nó không thể bị tiếc lộ quá sớm. Nó không thể bị sử dụng sai, phân phối sai và hiểu sai. Nó phải chờ cho sự Khai Tâm, những Tia Sáng Vĩ Đại của Khải Tâm, mà sẽ đập ông ấy một cách đầy quyền lực mà nó sẽ đập vỡ cuộc sống của ông ấy và đưa ông ấy vào một phương hướng hoàn toàn mới.

Con người nghĩ rằng những Sứ Giả vĩ đại đều như thánh, rất tinh khiết, không bao giờ phạm sai lầm trong cuộc sống. Điều này là ngốc nghếch. Dĩ nhiên là họ đều đã phạm sai lầm trong cuộc sống. Một vài người trong số họ đã phải chịu đau khổ lớn lao bởi vì nó.

Điều đã khiến họ là những Sứ Giả chính là quyền lực của Thông Điệp thấm đẫm trong họ và khả năng của họ để chống cự những quyến rũ, bi kịch và áp lực của thế giới cho đến thời điểm khi sự Khai Tâm của họ có thể bắt đầu. Và điều này không thể xảy ra nếu không có sự giám sát của Thánh Thần và sự quản lý cẩn thận của cuộc sống của họ. Con người nghĩ rằng giám sát này là cho mọi người, nhưng nó không phải như vậy.

Trong tất cả mọi trường hợp, những Sứ Giả đã không biết họ là ai hay họ đang mang theo cái gì hay nó có nghĩa gì cho tương lai cho đến thời điểm Khải Tâm và quá trình Khải Tâm mà sau đó sẽ đưa họ tiến bước qua nhiều ngưỡng cửa vào trong tương lai. Thời gian và địa điểm là rất quan trọng ở đây, và mức độ ủng hộ họ nhận từ vài cá nhân cụ thể là rất quan trọng ở đây.

Đây thật sự là một cá nhân đặc biệt trong thế giới, và đã luôn là như vậy. Mặc dù những nguồn gốc [trong thế gian] của họ hầu hết là bình thường và khiêm nhường, họ cuối cùng trở thành những người quan trọng nhất trong thế giới.

Họ được gửi đến bởi Sự Hiện Diện của Thiên Thần. Họ được thấm đẫm với Thông Điệp, điều vĩ đại hơn họ, điều vĩ đại hơn hiểu biết của họ, điều vĩ đại hơn bất kỳ điều gì họ có thể hình dung về bản thân. Nó có Quyền Lực của Chúa bên trong nó. Nó có quyền lực của Khải Tâm.

Không Sứ Giả nào có thể tự nghĩ ra điều này. Không Sứ Giả nào có thể tưởng tượng ra điều này và tạo ra điều này. Đây không phải là một giáo huấn dựa trên một phương thức pha trộn hay một bản được sửa lại từ những truyền thống đang tồn tại. Những thầy giáo thánh linh trên khắp thế giới trong mọi truyền thống làm việc này, nhưng Sứ Giả đem đến điều vĩ đại hơn.

Sứ Giả không lộng lẫy. Sử Giả không quá gây ngưỡng mộ mà mọi người xung quanh ông ấy lập tức nhận ra sự quan trọng và độc nhất của người này.

Điều này đã chưa bao giờ là đúng cho những Sứ Giả của Chúa. Họ đã bị đối xử rất tệ. Họ đã bị lờ đi, hay bị phủ nhận, hay bị đối xử một cách tàn bạo—hiếm khi được nhận ra bởi những người xung quanh họ. Chỉ rất ít người có nhận thức này, và họ sẽ mang một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Sứ Giả và đoàn thể lúc đầu và những thành công sau này.

Bây giờ lần đầu tiên, quyền lực của Khải Huyền đang được trao tặng khắp thế giới ngay cùng lúc—không trong một bộ tộc, không trong một khu vực cụ thể, không trong một nơi quan trọng trong thế giới. Bởi vì thế giới ngay lúc này được kết nối, và Sứ Giả sẽ nói cho toàn thế giới, và toàn thế giới cũng có thể chống lại ông ấy. Cơ hội là vĩ đại, nhưng những nguy hiểm dính dáng cũng vĩ đại.

Như luôn luôn, những hình tượng tôn giáo sẽ bị đe doạ khi tiếng nói của ông ấy được nghe thấy, khi ảnh hưởng trên con người gia tăng, khi Thông Điệp của ông ấy bắt đầu bám rễ. Và mặc dù ông ấy không phải ở đây để tấn công các chính quyền hay lật đổ những chế độ độc tài bạo tàn hay để cách mạng hoá bằng cách này; mặc dù ông ấy đem đến hoà bình, sự hợp tác và bình an, ông ấy sẽ bị đối xử như một kẻ thù bởi những người khẳng định là có đạo, bởi những người khẳng định là đại diện cho Chúa và Ý Muốn của Chúa, bởi những con chiên của tất cả những Sứ Giả trước đó.

Nhiều người sẽ xem ông ấy như là kẻ thù và mối nguy hiểm. Điều này cho bạn thấy họ xa như thế nào khỏi Cội Nguồn của những truyền thống của họ và Tri Thức bên trong họ yếu như thế nào, tâm trí vĩ đại mà Chúa đã trao cho tất cả mọi người.

Nó sẽ dễ hơn cho người bình thường để nhận ra Sứ Giả. Nó sẽ dễ hơn cho người có ít hơn những khái niệm có sẵn và không có sự đầu tư nào trong vị trí của họ trong xã hội để nhận ra Sứ Giả.

Bạn có thể phủ nhận ông ấy. Bạn có thể chối bỏ ông ấy. Nhưng ông ấy có Thông Điệp, và ông ấy đang mang nó ra, trong hình dạng tinh khiết nhất có thể.

Bạn thậm chí có thể nghe Tiếng Nói của Khải Huyền ngay lúc này, điều chưa bao giờ có thể trước đó và điều chưa bao giờ xảy ra trước đó. Đúng, những Giọng Nói của Thiên Thần đã được nghe khi nói với những điều rất cụ thể, và điều này đôi khi đã được ghi lại, nhưng một Thông Điệp Mới từ Chúa đã chưa bao giờ được ghi lại dưới hình hài tinh khiết của nó.

Để nhận ra Sứ Giả, bạn phải có đôi mắt để thấy và đôi tai để nghe. Bạn phải sẵn sàng để đặt qua bên những khái niệm có sẵn của bạn và những bất bình của bạn về tôn giáo và những niềm tin vững chắc của bạn về Chúa, tôn giáo và thánh linh để có một trải nghiệm tinh khiết và chân thật.

Sứ Giả sẽ không lên án những tôn giáo của thế giới, nhưng ông ấy sẽ trao cho trong sự đối lập tinh tuý của những Giáo Huấn của chúng mà đã bị thất lạc, quyên lãng và phủ nhận.

Ông ấy sẽ đem đến một thực tế mới vào trong thế giới mà sẽ đòi hỏi tất cả mọi tôn giáo xem xét lại những ý tưởng và niềm tin chủ yếu và căn bản của họ. Mặc dù ông ấy không có bạo lực bên trong ông ấy, ông ấy sẽ lật ngược mọi thứbởi lời tuyên ngôn của ông ấy, bởi sự hiện diện của ông ấy trong thế giới và bởi chính Khải Huyền.

Con người sẽ trở nên quá bận tâm về việc ông ấy nghĩ ông ấy là ai hay nói là ai hay có thể là ai bởi vì họ sợ Khải Huyền. Họ không thể đối phó với Thông Điệp, do đó họ sẽ bận tâm với Sứ Giả. Họ sẽ than phiền. Họ sẽ buộc tội ông ấy. Họ sẽ nghĩ rằng để Thông Điệp là chân thật, Sứ Giả phải đạt những điều kiện của họ. Họ sẽ than phiền, như là họ biết điều kiện cho Sứ Giả là gì. Thật ngốc nghếch và ngạo mạn, nhưng nhiều người sẽ có quan điểm này và dựa những ý nghĩ của họ trên chúng.

Ồ, ông ấy phải cho con người điều họ muốn, nếu không họ sẽ không muốn ông ấy. Tất cả những Sứ Giả đã phải đối mặt với vấn đề căn bản và không thể tránh khỏi này.

Ông ấy không phải ở đây để đưa cho bạn điều bạn muốn. Ông ấy thậm chí có thể không đưa cho bạn điều bạn nghĩ bạn cần lúc này. Nhưng ông ấy đang đưa cho bạn con đường đến khải huyền của riêng bạn, đến sự phục hồi và sự cứu rỗi của bạn. Và ông ấy đang đem nó đến cho bạn bằng những từ ngữ rõ ràng nhất có thể.

Ông ấy đang nói với một thế giới có học thức ngay lúc này, do đó Giáo Huấn không bị phủ lên và bị che đậytrong những từ ngữ tôn giáo, hay giai thoạihay những câu truyện mà phải cần lời chú thích để con người hiểu ý nghĩa của nó.

Khải Huyền được trao cho một cách tinh khiết và đơn giản. Nhưng nó quá sâu thẳm mà con người sẽ phải ở với nó theo cách mới, bởi vì nó không phải là một hành trình trí tuệ. Nó là một điều của trái tim và của linh hồn.

Hội Đồng Thiên Thần hiểu nguy hiểm của việc đem thứ quyền lực và tinh khiết như vậy vào trong thế giới, và khủng hoảng nó sẽ tạo ra cho loài người về việc họ có thể nhận lãnh và chấp nhận điều này hay không, và thử thách nó sẽ đưa cho họ để cải cách cuộc sống của họ và để thiết lập kết nối của họ với Tri Thức, trí tuệ vĩ đại mà Chúa đã trao cho họ, điều đang chờ được khám phá.

Đó là cho lý do này mà Khải Huyền đã trao cho Những Bước Đi đến Tri Thức ở ngay điểm khởi đầu của Khải Huyền để mà con đường có thể được thiết lập và không được xây dựng sau này bởi những người đầy trí tưởng tượng, và rằng sự sáng tỏ và mục đích sẽ được thiết lập một cách rõ ràng, và không bị thiết lập lại sau này bởi những người đã không biết người Sứ Giả.

Nguy cơ cho sự sai lạc là rất lớn. Nguy cơ cho việc giải nghĩa sai là rất lớn. Nguy cơ cho việc hiểu lầm là rất lớn. Đó là tại sao Khải Huyền lập lại —lập đi lập lại mục đích của nó, mục tiêu của nó, con đường của nó và những trở ngại và vấn đề mà con người sẽ phải đối mặt để bắt đầu đạt được một mối quan hệ chân thật với bản chất sâu thẳm hơn của họ, và để có cơ hội phát hiện ra mục đích lớn lao của họ trong thế giới, và tất cả những sự tha thứ và xem xét lại mà điều này sẽ đòi hỏi, tại vì cách mà họ nhìn bản thân và thế giới ngày hôm nay.

Sứ Giả không đem đến hoà bình. Ông ấy đem đến thử thách. Ông ấy đem đến cơ hội. Ông ấy đem đến sự phục hồi. Ông ấy đem đến công việc. Ông ấy đem đến mối quan hệ chân thật. Ông ấy đem đến Ý Muốn và Mục Đích Thánh Thần vào trong thế giới.

Ông ấy đem đến Khải Huyền mà có thể cứu nhân loại khỏi sự sụp đổ bên trong thế giới và khỏi nguy cơ bị nô dịch từ bên ngoài thế giới. Ông ấy đem đến những điều quá vĩ đại mà con người thậm chí chưa từng nghĩ đến trước đó.

Ông ấy nói với những nhu cầu của tương lai cũng như hiện tại. Ông ấy nói với những nhu cầu của con người một thế kỷ sau lúc này những người đang đối mặt với một thế giới bị đổi thay một cách thảm khốc. Ông ấy nói với những người sẽ phải đối mặt với Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong tương lai và ngay cả những người đang trải nghiệm sự chạm trán ngay lúc này.

Ông ấy đem đến giải pháp cho một ngàn câu hỏi và vấn đề, vượt trên điều con người biết đến ngày hôm nay—điều sẽ bảo đảm và xây dựng tự do và chủ quyền của loài người trong vũ trụ, nơi mà tự do thì hiếm, nơi mà mọi thứ sẽ được làm ngoại trừ việc xâm lược để lợi dụng một nhân loại yếu ớt và không nghi ngờ gì.

Con người chẳng biết gì về điều này. Con người chẳng biết gì về những nguy hiểm thật đang đối mặt với thế giới ngày hôm nay. Họ đang sống trong giấc mơ nhỏ bé của riêng họ, bận tâm với những nhu cầu và vấn đề của họ. Họ không biết gì về điều sẽ đe doạ nền văn minh của loài người, cả từ bên trong và bên ngoài. Nhưng Khải Huyền đem đến nhận thức này.

Bởi vì chỉ có Chúa có thể tiếc lộ cuộc sống là ra sao trong vũ trụ, và đây là một phần của Khải Huyền. Chỉ có Chúa có thể tiếc lộ điều gì đang đến nơi chân trời cho nhân loại, và điều này được tiếc lộ trong Khải Huyền. Chỉ có Chúa có thể nói với những nhu cầu sâu thẳm hơn của trái tim và linh hồn, và đây là cốt lõi của Khải Huyền. Từ những nhu cầu của toàn thế giới, ngay lúc này và trong tương lai, đến những nhu cầu thiết yếu và căn bản của cá thể bạn, ở giây phút này, Khải Huyền nói về tất cả những điều này, bởi vì chúng đều kết nối với nhau, bạn thấy không.

Sứ Giả nói về việc sống một cuộc sống vĩ đại hơn trong phụng vụ thế giới đang cần. Chắc chắn, nhu cầu này đang gia tăng với từng ngày trôi qua và sẽ leo thang vượt trên điều con người suy đoán ngày hôm nay.

Ông ấy kêu gọi con người ra khỏi nỗ lực khổ sở của họ cho sự thoả mãn bản thân, những bi kịch của họ, những khó khăncủa họ, việc bị đánh bẫycủa họ, [kêu gọi] con người ra khỏi sự đàn áp về chính trị và xã hội và tôn giáo để tìm thấy tiếng nói mà Chúa đã đặt bên trong họ để tìm thấy và để đi theo.

Bởi vì điều này, ông ấy sẽ bị phủ nhận và lên án bởi những người đã đầu tư vào những điều khác, bởi những người mà quan điểm của họ sẽ bị đe doạ; những người mà vị trí của họ trong cuộc sống bị tra hỏi; những người mà những giá trị, đạo lý và niềm tin vững chắc của họ bị ngờ vực bởi lời tuyên ngôn của ông ấy và bởi bản chất của chính Khải Huyền.

Sự Hiện Diện của Thiên Thần biết rằng nếu ông ấy có thể chạm tới đủ người trong cuộc đời ông ấy, Khải Huyền sẽ bám rễ trong thế giới. Nhưng nhiều thứ đã làm Sứ Giả chậm trễ. Những người với định mệnh để đáp lại đã không đáp lại. Đã có khó khan về tài chính, bệnh tật trầm trọng và thử thách vĩ đại của việc xuyên thủng sự ngu ngốc và bận tâm của nhân loại.

Đó là tại sao bất kỳ ai có thể đáp lại Sứ Giả phải thật sự đáp lại. Và thời gian là rất quan trọng, bởi vì ông ấy là một người đàn ông lớn tuổi, và sự hiện diện của ông ấy trong thế giới là cực kỳ quan trọng cho tương lai của nhân loại.

Lần này, Sự Hiện Diện của Thiên Thần đã trình bày Thông Điệp đầu tiên trước khi Sứ Giả tuyên bố bản thân. Bằng cách đó, Thông Điệp đã được bảo tồn. Nó đã được in ra. Nó đã được thiết lập. Ngay cả khi Sứ Giả gặp tai hoạ ngày mai, Thông Điệp đang ở đây, và có đủ người ngay lúc này để nói cho nó và đem nó tiến bước. Điều này là để ngăn chặn sự chiếm đoạtvà làm sai lạc, bởi vìThông Điệp nói một cách rõ ràng, không với nhu cầu lớn lao cho lời chú thích hay can thiệp của loài người.

Nhưng Sứ Giả chứa đựng nhiều hơn điều được in ra và điều đã được thu âm. Đó là tại sao nếu bạn có thể tiếp cận Sứ Giả và nghe Sứ Giả, bạn sẽ nghe những điều ngoài những điều đã được in ra và thu âm.

Bởi vì ông ấy mang theo Thông Điệp bên trong ông ấy như một ngọn lửa. Nó thiêu cháy. Nhưng nó sưởi ấm linh hồn vàchiếu sáng phong cảnh. Ngọn lửa của Tri Thức bên trong Sứ Giả không như bất kỳ ngọn lửa nào trong thế giới. Nó quá quyền lực mà ngay cả ông ấy chỉ có thể vừa đủ chịu được nó trong quãng thời gian dài.

Mối quan hệ của bạn với ông ấy là quan trọng. Bạn chưa nhận ra tầm quan trọng của nó. Nhưng ông ấy phải được nhìn một cách chính đáng. Ông ấy phải được nhìn từ linh hồn và trái tim. Ông ấy phải được lắng nghe, và bản chất của Khải Huyền phải được hiểu đầy đủ để bạn có thể hiểu cơ hội vĩ đại điều này đang trao cho bạn và cho thế giới.

Bởi vì nó sẽ là nhiều thế kỷ trước khi một Sứ Giả mới được gửi đến. Nó là đây. Đây là người đó. Đây là Thông Điệp thật cho thế giới cho thời đại này và những thời đại sắp đến.

Thất bại để đáp lại ở đây, và những hậu quả sẽ là lớn lao cho cuộc sống của bạn và cho thế giới. Bạn sẽ không tìm thấy định mệnh của bạn. Bạn sẽ không tìm thấy tiếng gọi của bạn. Bạn sẽ đi lạc với mọi người khác—dò dẫm, tìm kiếm, đau khổ. Tri Thức bên trong bạn sẽ tồn tại, nhưng bạn có thể sẽ không bao giờ tìm được cách để kết nối với nó. Và bất bình của bạn với thế giới sẽ gia tăng khi thế giới suy giảm. Và sựđau đớn của bạnvà sự thống khổ của bạnsẽ gia tăng khi sự đau khổ của con người xung quanh bạn gia tăng. Và bạn sẽ cảm thấy bất lực và mất hi vọng về vị trí của bạn trong vũ trụ, bởi vì bạn đã chưa tìm thấy quyền lực của Tri Thức để cứu rỗi bạn.

Đây là hậu quả của việc sống ở thời đại của Khải Huyền. Nó không chỉ là vấn đề về việc chọn cái này hơn cái kia. Nó không phải là một giáo huấn so với một giáo huấn khác. Nó là điều thiết yếu mà sẽ tạo mọi khác biệt. Thành công và thất bại ở đây là rất có hậu quả cho cá nhân, cho bạn.

Đây là tại sao con người nghĩ rằng Khải Huyền không thể xảy ra lần nữa bởi vì họ thật sự không muốn đối phó với thử thách và cơ hội và sự xem xét lại mà nó sẽ đòi hỏi và trao cho. Tốt hơn để sống với những Khải Huyền cũ đã được thiết lập lâu đời, khi mà lời chú thích của con người đã che phủ chúng hoàn toàn mà nó khó để thật sự hiểu những Khải Huyền lúc đầu đang nói gì.

Chúng [những Khải Huyền cũ] đã trở thành tường thành. Chúng đã trở thành tổ chức. Chúng đã trở thành quy tắc được chấp nhận. Có những cá nhân nhận ra giá trị thật của chúng và cố gắng sống theo giá trị này. Nhưng đối với hầu hết mọi người điều này đơn giản là được mong chờ từ họ trong nền văn hoá và quốc gia của họ—để tin và để đi theo, ít ra là trong mức độ nào đó, nhưng không bao giờ với sự nghiêm túc hay sự tận tâm lớn lao.

Do đó vào trong môi trường đã bị thoả hiệp này, Chúa đã lại lên tiếng và đã gửi một Sứ Giả vào trong thế giới, được gửi từ Sự Hiện Diện và Hội Đồng Thiên Thần để trao cho một thực tế mới, để lắc con người ra khỏi tính tự mãn của họ, để kêu con người ra khỏi bóng tối của quá khứ của họ, để đem đến sự sáng tỏ và giải pháp nơi chỉ có ý kiến và sự suy đoán, để đem con người ra khỏi niềm tin và hiểu biết trí tuệ của họ đến một thực tế mới của nhận thức và sự cứu rỗi.

Nếu bạn có thể hiểu cội nguồn của Sứ Giả, bạn sẽ bắt đầu hiểu cội nguồn của bạn và điều đã kêu gọi bạn vào trong thế giới, điều là một cách hoàn toàn mới để nhìn cuộc sống của bạn—cuộc sống hiện tại của bạn, cuộc sống quá khứ của bạn và tương lai của bạn—đúng là một cách nhìn phi thường vào thế giới. Bởi vì sẽ không có sự lên án ở đây, chỉ có sự nhận diện và quyết tâm và lòng nhân từ lớn lao cho nhân loại khi nó vật lộn để tìm sức mạnh thật của nó vào thời điểm Khải Huyền.