Chân Lý Vĩ Đại

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Great Truth from God

Như được tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 25 tháng 12 năm 2007
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Có một chân lý vĩ đại về sự hiện diện của bạn trên thế giới, một chân lý vĩ đại mà bạn không thể thay đổi, mà bạn không thể biến thành thứ mà bạn thích hoặc thứ mà người khác mong đợi từ bạn. Chân lý vĩ đại là về bạn và mối quan hệ của bạn với thế giới và lý do tại sao bạn đã được gửi vào thế giới vào thời điểm cụ thể này, trong những hoàn cảnh cụ thể này. Vì không phải ngẫu nhiên mà bạn đang ở đây và bạn đã đến vào thời điểm này.

Mặc dù nó có vẻ bí ẩn đối với bạn, nó là rất rõ ràng đối với những người đã gửi bạn. Và trong khi ký ức của bạn về Quê Hương Cổ Đại của mình bị xóa bỏ—hoặc có vẻ như vậy, khi bạn bước vào cuộc sống này, khi bạn thực hiện hành trình dài để trở thành một con người, để trở thành một phần của xã hội, một phần của gia đình, một phần của nền văn minh—ký ức đó vẫn đang nằm bên trong bạn. Và mặc dù có lẽ lúc này bạn không thể nhìn thấy nó hoặc cảm thấy sự hiện diện của nó, nó vẫn đúng.

Vì có một chân lý vĩ đại rằng bạn đã được gửi vào thế giới, để phục vụ thế giới theo một cách độc nhất cùng những cá nhân nhất định, trong những hoàn cảnh nhất định. Bạn được thiết kế và trang bị để làm điều này, và đó là lý do tại sao bạn có bản chất và cá tính độc nhất. Đó là lý do tại sao bạn có những điểm mạnh và khuynh hướng cố hữu nào đó.

Tuy nhiên nếu không có mục đích lớn lao này để hướng dẫn bạn và trao ý nghĩa và giá trị cho cuộc đời bạn, thì làm thế nào bạn có thể hiểu được bản chất cá nhân của mình? Làm thế nào bạn có thể hiểu được chính mình? Bạn không thể, vì bạn được định để là một phần của thứ gì đó vĩ đại hơn, thứ gì đó vượt qua khỏi đánh giá của chính bạn, thứ gì đó vượt qua khỏi danh tính mà một mình gia đình hoặc nền văn hóa của bạn có thể trao cho bạn.

Mọi người cố gắng không ngừng để tạo lại bản thân, tái tạo bản thân, tạo ra các phiên bản tốt hơn của chính mình hoặc cố gắng trở thành một người khác hoàn toàn. Và họ tiêu hao sinh lực của mình khi làm việc này—thời gian của họ, sức lực của họ, nguồn lực của họ—cố gắng trở thành thứ gì đó mà không biết họ thật sự là gì.

Họ thực hiện nỗ lực không có ích này bởi vì họ chưa tìm thấy mục đích lớn lao của mình. Họ không hiểu được bản thân trong một bối cảnh lớn hơn. Họ không thấy rằng họ được thiết kế hoàn hảo cho thứ gì đó mà họ chưa khám phá ra.

Bạn có thể cố gắng giống như người khác. Bạn có thể cố gắng thay đổi bản thân. Bạn có thể cố gắng tạo lại bản thân. Bạn có thể trốn đằng sau quần áo của mình. Bạn có thể trốn đằng sau phong cách hoặc thời trang của bạn. Nhưng bạn không thể thay đổi điều Chúa đã tạo ra và tại sao Chúa đã tạo ra bạn kiểu như vậy.

Chắc chắn rằng bạn sẽ phải giảm thiểu bất kỳ hành vi hoặc lối suy nghĩ nào phá hoại. Chắc chắn rằng bạn sẽ phải quản lý bản thân hợp lý. Điều này được đòi hỏi từ tất cả mọi người.

Nhưng chân lý vĩ đại vẫn là rằng bạn được đặc biệt thiết kế cho điều gì đó mà bạn chưa khám phá ra. Và đó là khôn ngoan để bạn không nghĩ rằng mình đã khám phá ra điều này. Ngay cả khi bạn đang đi đúng hướng, ngay cả khi bạn đã đáp lại một số manh mối và dấu hiệu, đừng cho rằng bạn đã tìm thấy vai trò của mình, vì điều đó chỉ có thể được nhận ra khi nhìn lại thay vì dự đoán.

Đừng nghĩ rằng bạn đã đến nơi, vì bạn vẫn đang leo lên những sườn núi thấp hơn của ngọn núi vĩ đại này, và bạn không biết thứ gì nằm phía trước, hoặc điều gì sẽ được yêu cầu từ bạn, hoặc cuộc sống của bạn sẽ được định hình lại và tập trung lại ra sao bởi nhiều thay đổi sẽ đến với bạn và thật sự đang đến với toàn thể thế giới.

Chân lý vĩ đại cũng tiết lộ rằng những gì Chúa tạo ra trong bạn thì không được phản ánh trong suy nghĩ của bạn, trong lối suy nghĩ của bạn, trong suy nghĩ quen thói của bạn, hoặc thậm chí trong niềm tin hay lý tưởng cao nhất của bạn. Vì bạn không phải là tâm trí của mình—tâm trí thu hút bạn mọi khoảnh khắc trong ngày, tâm trí quyến rũ bạn, tâm trí mà bạn sống trong, ở bề mặt của tâm trí này. Đó là những gì thế giới đã dạy bạn suy nghĩ. Đó là những gì bạn tin rằng mình phải làm và phải trở thành và phải có để được chấp nhận trong môi trường xã hội của gia đình và xã hội của bạn, có lẽ, hoặc bất kỳ nhóm nào mà bạn liên hệ.

Nhưng có một Tâm Trí sâu thẳm bên trong bạn, vì chân lý vĩ đại tiết lộ rằng bạn được sinh ra với hai tâm trí—một tâm trí để suy nghĩ, một tâm trí để giải quyết mọi chi tiết cụ thể trong cuộc sống của bạn, và rồi có một Tâm Trí sâu hơn, Tâm Trí được gọi là Tri Thức, Tâm Trí mà Chúa đã tạo ra. Nó được định để hướng dẫn bạn, bảo vệ bạn, và đưa bạn đến việc hoàn thành mục đích lớn lao của bạn khi đến đây; chỉ đường cho bạn; dẫn bạn đến các bước và ngưỡng cửa, các liên kết và các mối quan hệ mà sẽ là một phần của phục vụ lớn lao này cho nhân loại.

Do đó, đây là một mặc khải vĩ đại dành cho bạn nếu bạn có thể hiểu được nó—rằng bạn được gửi vào thế giới này cho một mục đích lớn lao và bản chất bạn không phải là tâm trí chiếm đóng bạn.

Tâm trí của bạn có thể cố gắng tin vào mọi thứ mà có vẻ đúng đắn và linh thiêng và phù hợp. Bạn có thể tưởng tượng mình là một vị thánh hoặc đấng hiện thân hoặc một người công bình. Bất cứ thứ gì tâm trí cố gắng tạo ra và thần tượng hóa và tôn thờ và lên án và ủng hộ thì vẫn chỉ đang xảy ra ở bề mặt. Ở sâu bên dưới, xa bên dưới bề mặt, có một Tâm Trí vĩ đại hơn, Tâm Trí của Tri Thức, Tâm Trí mà Chúa đã tạo ra.

Bây giờ thật sự Chúa đã tạo ra khả năng suy nghĩ của bạn, mà là một tạo hoá kỳ diệu. Nhưng thế giới, trong tất cả sự bối rối và sai lầm của nó, trong tất cả sự tuyệt vọng và căng thẳng của nó, đã lấp đầy tâm trí bạn, đã uốn nắn tâm trí bạn, đã uốn nắn suy nghĩ của bạn và do đó hành vi của bạn và thái độ của bạn và nhận thức của bạn.

Tâm Trí vĩ đại bên trong bạn, Tri Thức, có thể—nếu bạn học cách đi theo nó và nhận ra nó—cũng định hình suy nghĩ của bạn, thái độ của bạn, niềm tin của bạn và nhận thức của bạn. Nhưng nói chung nó là một ảnh hưởng rất khác.

Đây là một vấn đề lớn đối với những người cảm thấy rằng họ là tâm linh, rằng họ đang trải qua quá trình phát triển tâm linh, sự đổi mới tâm linh, giáo dục tâm linh. Họ vẫn đang cố gắng đi theo thế giới và đi theo điều gì đó sâu thẳm mà bí ẩn hơn trong chính họ. Có lẽ họ gọi đây là Ý Muốn của Chúa. Có lẽ họ gọi đây là lời của giáo viên vĩ đại của họ hoặc vị thánh của họ. Có lẽ họ gọi đây là Chúa Thánh Thần.

Dù họ gọi nó là gì, thì nó cũng nằm ngoài định nghĩa của tâm trí bởi vì Tri Thức, sâu bên trong bạn, là Tâm Trí mà Chúa đã tạo ra. Và tâm trí mà thế giới đã tạo ra, à, nó không thể nắm bắt được điều này. Nó không thể hiểu được điều này. Nó chỉ có thể khuất phục trước điều này và đi theo.

Vì Tri Thức là bí ẩn. Nó không vận hành dựa theo mệnh lệnh của thế giới hoặc theo bất kỳ kiểu phát minh hay tính hợp lý nào. Cuối cùng, nó sẽ hoàn toàn có lý và sẽ tiếc lộ bản thân là một người hướng dẫn hoàn hảo, nhưng trong quá trình lâu dài của việc xây dựng lại mối quan hệ của bạn với Tri Thức, nó sẽ có vẻ bí ẩn và không thể giải thích được. Bạn sẽ nghi ngờ nó, và thường xuyên. Có những lúc bạn sẽ không muốn nó. Nó sẽ có vẻ là một mối phiền toái và vấn đề lớn đối với bạn. Và những lúc khác, bạn sẽ nhận ra nó là phần quý giá nhất của chính mình, là món quà quý giá nhất của Đấng Tạo Hóa, tài sản quý giá nhất của bạn.

Toàn thể việc phát triển tâm linh đều thật sự là việc xây dựng lại mối quan hệ của bạn với Tri Thức và cho phép nó trở thành trung tâm của cuộc đời bạn và là kim chỉ nam thật sự cho cuộc đời bạn. Bạn thấy đấy, bất kể tôn giáo của bạn là gì, bất kể thực hành tâm linh của bạn là gì, thì chân lý của Tri Thức vẫn đang ở bên trong bạn. Và đây là một chân lý vĩ đại hơn bởi vì nó là một chân lý từ Chúa.

Bạn không thể thay đổi chân lý này. Bạn không thể định hình lại nó hoặc khiến nó phù hợp với những gì bạn muốn hoặc những gì bạn nghĩ bạn phải làm, phải có hoặc trở thành. Bạn càng cố can thiệp vào nó, thì nó càng có vẻ như thoát khỏi và trở nên không thể tiếp cận được đối với bạn.

Tri Thức bên trong bạn biết tại sao bạn đang ở đây. Nó biết bạn phải gặp ai trong cuộc đời này. Nó biết nơi bạn đang cố gắng đi và nơi bạn phải đi. Nó không dao động. Nó không thiếu quyết đoán. Nó giống như một sức hút vĩ đại kéo bạn đi một hướng nhất định.

Và từ nơi bạn đang đứng vào bất kỳ lúc nào, bạn sẽ không hiểu. “Sức hút này là gì? Lực kéo này là gì? Tại sao tôi cảm thấy mình phải làm điều này? Tại sao tôi phải rời khỏi đây và đi đến đó? Tại sao tôi không thể cam kết bản thân vào hoàn cảnh này? Tại sao tôi phải mạo hiểm một mình trong khi tôi có thể ở với những người này? Tại sao tôi phải nói không với cơ hội này và nói có với cơ hội kia?”

Thật sự không có lời giải thích tốt nào, mặc dù bạn sẽ cố gắng, vâng, và điều đó có thể hiểu được. Tâm trí đáng thương sẽ làm bất cứ điều gì có thể để cố gắng hiểu quyền lực vĩ đại này là gì một khi nó đã được nhận ra. Nhưng cuối cùng thì trí tuệ của bạn phải thu phục trước quyền lực của Linh Hồn mà Chúa đã tạo ra cho bạn và bên trong bạn.

Bởi vì Chúa biết tại sao bạn đang ở đây, bạn đang ở đây để làm gì, bạn đến đây để gặp ai và những khó khăn khi ở trong thế giới. Đó là lý do tại sao Chúa đã ban cho bạn một Trí Thông Minh hướng dẫn hoàn hảo—thứ hoàn toàn nằm ngoài trí tuệ; thứ nằm ngoài định nghĩa; thứ nằm ngoài giới hạn và ranh giới của tôn giáo, văn hóa, triết học; thứ không thể bị làm suy đồi hoặc áp dụng cho lợi ích và sự giàu có cá nhân.

Vì bạn không thể sử dụng Tri Thức để có được những thứ mình muốn. Bạn chỉ có thể đi theo Tri Thức với hiểu biết rằng nó sẽ đưa bạn đến nơi bạn cần đi và nó sẽ bảo vệ bạn khỏi những thứ có thể quyến rũ và thống trị cuộc sống của bạn.

Khi bạn thật sự nhận ra điều này, khi bạn đã đạt đến nơi đủ cao trên núi để thấy được giá trị của điều này, thì bạn sẽ nhận ra rằng nó là món quà vĩ đại nhất mà Chúa có thể ban cho bạn.

Vì nếu Chúa chỉ trao cho bạn những gì bạn muốn, thì sự nghiện ngập của bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn; sự bối rối của bạn sẽ tăng lên; bạn sẽ trở nên gắn bó với những thứ không phản ánh mục đích và bản chất lớn lao của bạn; bạn sẽ cam kết bản thân vào những thứ không có giá trị, không có tương lai; bạn sẽ cho đi bản thân cho những đòi hỏi và kỳ vọng của người khác; bạn sẽ đầu hàng trước sự điên rồ của thế giới và tất cả những theo đuổi và xung đột tuyệt vọng của nó.

Một Đấng Tạo Hóa yêu thương sẽ không làm điều này với bạn. Giống như cha mẹ yêu thương sẽ không trao cho đứa bé bất cứ thứ gì nó muốn chơi—món đồ sắc nhọn hoặc vũ khí nguy hiểm hoặc tình huống nguy hiểm.

Bạn giống như một đứa bé trên thế giới, bạn thấy đấy. Bạn muốn những thứ không tốt cho bạn. Bạn sợ những thứ thật sự có thể giúp bạn. Bạn nghĩ rằng bạn có lẽ hiểu được mình là ai và mình đang làm gì, nhưng có sự không chắc chắn to lớn bên dưới tất cả những điều này. Bạn bị thúc đẩy bởi sự mong đợi của người khác. Bạn bị chỉ huy bởi nền văn hóa của mình hoặc mệnh lệnh của tôn giáo của mình. Bạn thật sự là nô lệ cho các thế lực khác, bạn thấy đấy, và điều này là không thể tránh khỏi nếu Tri Thức bên trong bạn không thể được trải nghiệm và khám phá lại.

Bạn có thể nói rằng Tri Thức, Trí Thông Minh sâu thẳm này, là nhận thức mà bạn đã có trước khi bạn vào thế giới và cùng với nó là ký ức về những người đã gửi bạn vào thế giới, và sự hiểu biết đã được trao cho bạn để đưa bạn vào thế giới. Điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ của bạn và niềm tin của bạn và triết lý của bạn và lý tưởng của bạn. Đó là một thực tế hoàn toàn khác mà Chúng Tôi đang nói đến ở đây.

Vâng, bạn sẽ cố gắng hiểu. Vâng, bạn sẽ cố gắng hình dung. Vâng, bạn sẽ cố gắng khiến nó phù hợp với niềm tin và thái độ hiện tại của mình. Nhưng, bạn biết đấy, nó sẽ không phù hợp, vì nó là thực tại của chính nó. Bạn không thể thay đổi Chúa thành thứ mà bạn muốn. Bạn không thể thay đổi thứ Chúa đã đặt bên trong bạn thành thứ gì đó bạn muốn hoặc ưa thích hoặc nghĩ rằng bạn phải có.

Lúc này chính chân lý vĩ đại tiết lộ những thứ khác mà thiết yếu cho sự hiểu biết của bạn. Nó tiết lộ rằng bạn đã đến thế giới vào thời điểm nhất định cho một mục đích nhất định. Và có những thứ bạn phải hiểu về thời đại này mà bạn đã bước vào—những thứ mà vẫn chưa được nhận thức đầy đủ ngay cả bởi những người có tầm nhìn xa trông rộng và thông minh nhất trong các nền văn hóa của bạn.

Vì vào thời điểm này, nhân loại đang phải đối mặt với hai thách thức vĩ đại nhất mà nó sẽ phải đối mặt. Nó sẽ đối mặt với thách thức của Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay—Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang hội tụ mà lúc này đang giáng xuống gia đình loài người: sự gián đoạn môi trường tự nhiên của bạn; sự thay đổi thời tiết và khí hậu của bạn; việc sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên, mà đang suy giảm trên thế giới; nguy cơ đối với nhân loại khi sản lượng lương thực và rối loạn xã hội bắt đầu thay đổi—cái thứ nhất suy giảm; cái thứ hai tăng lên. Sự gián đoạn đối với các nền kinh tế của bạn, đối với niềm tin của bạn, đối với các giả định của bạn, đối với lối sống của bạn, sẽ rất đáng kể và có tính toàn cầu, chắc chắn ảnh hưởng đến những người nào đó nhiều hơn những người khác, nhưng tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng.

Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay này đã được khởi động. Một số chúng bây giờ không thể được thay đổi, và bạn sẽ phải thích nghi với một loạt hoàn cảnh rất khác. Tất nhiên, nhiều người sẽ không thích nghi. Họ sẽ đấu tranh. Họ sẽ vật lộn. Và do đó các cá nhân, các nhóm và các quốc gia sẽ phải đối mặt với sự cám dỗ lớn lao của việc chiến tranh cho các nguồn tài nguyên còn lại.

Thách thức vĩ đại thứ hai đối với nhân loại là sự chạm trán của nó với sự sống từ bên ngoài thế giới, khi nó đứng trước ngưỡng cửa của không gian. Vì thế giới bây giờ đã trở nên hấp dẫn đối với các chủng loài khác. Nhân loại đã thiết lập một cơ sở hạ tầng mà các chủng loài khác có thể sử dụng cho chính họ. Và nhân loại đang phá hủy môi trường tự nhiên, một môi trường được xem trọng bởi những loài khác đang tìm cách sử dụng những tài nguyên này cho chính họ. Vì bạn là người dân bản địa của thế giới này. Đây là hành tinh gốc của bạn, nhưng bạn có nguy cơ đánh mất nó vào tay các thế lực ngoại bang, vào tay sự cạnh tranh từ bên ngoài.

Hai thế lực vĩ đại này—Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và sự chạm trán của bạn với Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh, mà bao gồm Sự Can Thiệp đang diễn ra trong thế giới vào lúc này bởi những chủng loài muốn sử dụng nhân loại cho lợi ích của chính họ—hai hiện tượng vĩ đại có quan hệ với nhau. Và đây là những gì đang chờ đợi bạn trong tương lai. Chúng đang bắt đầu tiết lộ bản thân cho bạn ngay cả vào lúc này.

Mọi người chỉ đang bắt đầu nhận thức về Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, và nhiều người vẫn phủ nhận điều này hoặc vẫn ngu ngốc về nó. Cuộc chạm trán của bạn với Cộng Đồng Vĩ Đại và thực tế của Sự Can Thiệp trong thế giới của bạn chỉ được biết đến bởi rất ít người trên thế giới.

Chúa sẽ không để nhân loại không được chuẩn bị cho hai sự kiện vĩ đại này, những sự kiện mà ngay cả một sự kiện cũng có quyền lực để chấm dứt nền văn minh nhân loại, thay đổi số phận và định mệnh và cuộc sống của mọi người trên thế giới.

Do đó, chân lý vĩ đại nói với bạn rằng bạn đã đến thế giới để sống trong một thế giới sẽ trải qua hai thử thách vĩ đại này. Cho dù mục đích cụ thể của bạn là để trực tiếp đối phó với chúng hay không, chúng sẽ tạo ra môi trường mà bạn sống trong. Chúng sẽ thay đổi hoàn cảnh của cuộc sống của bạn. Và chúng sẽ kêu gọi Tri Thức bên trong bạn trỗi lên.

Chúng—trong sự nghiêm trọng của chúng, trong sự đe dọa vĩ đại mà chúng đặt ra đối với chủ quyền và tự do của con người trên thế giới này—bản thân chúng cũng sẽ là tiếng gọi đối với bạn, tiếng gọi để thức tỉnh khỏi giấc mơ của bạn về sự quá ám ảnh với bản thân và thỏa mãn bản thân, để thức tỉnh khỏi những thứ đang giới hạn bạn vào lúc này để đáp lại một thực tại vĩ đại hơn trong thế giới của bạn.

Bạn chưa nhận ra rằng hai thử thách vĩ đại này, vĩ đại nhất mà nhân loại từng đối mặt cho đến nay, chính là những thứ có thể kêu gọi ra khỏi bạn mục đích lớn lao mà đã đưa bạn đến đây, và tạo ra sự thay đổi kịch tính bên trong bạn từ một người bị điều khiển bởi ảnh hưởng xã hội thành một người được hướng dẫn bởi ánh sáng của Tri Thức.

Chân lý vĩ đại của thời đại của bạn là rằng bạn sẽ đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và những thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại—Cộng Đồng Vĩ Đại đại diện cho sự sống thông minh trong vũ trụ và những gì bạn với tư cách là một chủng loài đang trỗi lên phải đối mặt và học cách hiểu. Vì đây là một thực tế chưa bao giờ được mang đến thế giới theo cách này trước đây.

Bạn có vẻ ưu việt trong thế giới của chính mình, mặc dù bạn đã từng là người quản lý bất cẩn của chính thế giới, nhưng bạn là một chủng loài yếu đuối và bị chia rẽ trong Cộng Đồng Vĩ Đại, và điều đó khiến bạn vô cùng dễ bị tổn thương. Bạn đang phá hủy khả năng của mình để tự cung tự cấp trong tương lai, điều cũng khiến bạn vô cùng dễ bị tổn thương trong vũ trụ. Bạn đầy mê tín và tự cao và do đó không nhận ra ý nghĩa thật sự của sự hiện diện ngoại bang trong thế giới của mình. Bạn nghĩ rằng nó đang ở đây để làm hài lòng bạn, để cứu bạn, hoặc để công nhận bạn, và bạn không thấy rằng nó chỉ đại diện cho sự cạnh tranh, mà là thực tế của tự nhiên, của thực tế vật chất.

Chỉ Chúa mới có thể chuẩn bị bạn cho hai hiện tượng vĩ đại này. Bản thân bạn sẽ không biết nên làm gì. Bạn có thể có những ý tưởng hấp dẫn hoặc những thứ hứa hẹn khiến bạn bận rộn, nhưng bạn sẽ không biết cách chuẩn bị. Bạn không biết mình đang chuẩn bị cho điều gì. Và nếu bạn nhận ra tình cảnh thật sự, thì bạn có thể bị choáng ngợp và nản lòng, đầu hàng và rơi vào tuyệt vọng.

Vì nếu không có Tri Thức để hướng dẫn bạn và dẫn dắt bạn vượt qua tương lai khó dự báo và bất định mà bạn phải đối mặt, thì bạn sẽ chạy trốn và cố gắng trốn, hoặc bạn sẽ đấu tranh và trở thành một thế lực phá hoại trên thế giới, hoặc bạn sẽ đơn giản gục ngã và đầu hàng trong tuyệt vọng.

Đó là lý do tại sao có một Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới, bạn thấy đấy, cho những thời đại vĩ đại này, ngưỡng cửa vĩ đại này mà nhân loại đang đối mặt. Hậu quả của việc nó hủy diệt thế giới và lạm dụng thế giới, và hậu quả của sự tiến hóa của nó, mà cuối cùng sẽ đưa nó vào chính Cộng Đồng Vĩ Đại—chỉ có Chúa mới có thể chuẩn bị bạn cho những điều này. Và đó là lý do tại sao có một Thông Điệp Mới từ Chúa trên thế giới.

Mọi thứ mà Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống đã ban cho nhân loại trước đó, mà có giá trị lớn nhất và chỉ phần nào được nhận ra và sử dụng, bản thân điều này sẽ không đủ để chuẩn bị bạn cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay hoặc cho thực tại của chính Cộng Đồng Vĩ Đại.

Có lẽ hai hiện tượng vĩ đại này không có vẻ liên quan đến suy nghĩ và kế hoạch và ý tưởng hiện tại của bạn, nhưng đó là bởi vì suy nghĩ và kế hoạch và ý tưởng của bạn không có cơ sở trong thực tế. Để sống trong thế giới này, bạn phải chuẩn bị để sống trong giây phút hiện tại và chuẩn bị cho tương lai cùng một lúc. Những việc này được đòi hỏi từ bạn để bạn có thể tồn tại và thịnh vượng trong những hoàn cảnh này—trong một thế giới xung đột, trong một thế giới của thay đổi, trong một thế giới của hệ quả.

Có lẽ mục đích lớn lao của bạn sẽ chỉ liên quan đến việc phục vụ nhu cầu của một hoặc hai người hoặc những thứ cụ thể trong môi trường của bạn, nhưng chúng đều sẽ được ảnh hưởng bởi hai hiện tượng vĩ đại này.

Vì vậy, chân lý vĩ đại tiết lộ rằng để hiểu được bản thân, bạn phải hiểu được những sự kiện vĩ đại của thời đại của bạn. Để hiểu được bản thân, bạn phải có cách nhìn lớn lao này, nếu không bạn sẽ không nhận ra bối cảnh nơi Tri Thức bên trong bạn có thể trỗi lên và chứng minh và thể hiện sự phù hợp và tầm quan trọng của nó đối với bạn.

Chúa biết bạn chưa sẵn sàng. Chúa biết bạn bận tâm. Bạn bị ám ảnh với những thứ khác. Bạn đang phản ứng với những vấn đề nhỏ và không phản ứng với những vấn đề lớn. Chúa biết bạn không tự do để đi theo nơi mà Tri Thức sẽ dẫn bạn đi và những gì nó sẽ yêu cầu từ bạn. Chúa biết điều gì đang đến.

Bạn không thể tránh nó. Việc chạy trốn chỉ khiến bạn dễ bị tổn thương hơn. Việc giả vờ nó không tồn tại sẽ chỉ khiến cuộc sống của bạn dễ bị tổn thương hơn và không có khả năng đáp lại. Việc tranh cãi và chống lại Khải Huyền này sẽ chỉ thể hiện sự yếu kém của bạn và sự thiếu quyết tâm của chính bạn. Bám víu vào những thứ bạn muốn nghĩa là bạn vẫn nhỏ bé và yếu đuối và bất lực. Có lẽ điều đó đã có tác dụng trong quá khứ ở mức nào đó, nhưng bây giờ nó sẽ không đủ.

Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến. Chúng đang đánh vào bờ biển của bạn. Chúng đang phá hủy mùa màng của bạn. Chúng đang ảnh hưởng lên mọi người khắp thế giới. Chúng đang làm giảm an ninh của bạn.

Và có một Bóng Tối Vĩ Đại trên thế giới. Có một sự hiện diện ngoại bang ở đây mà nguy hiểm cho nhân loại, một sự hiện diện tự xưng là lành tính, nhưng có những ý định trầm trọng cho nhân loại.

Tri Thức bên trong bạn biết những điều này. Nó sẽ đáp lại những điều này. Và nó sẽ đáp lại mọi thứ trong cuộc sống của bạn mà có thể đưa bạn đến gần hơn với mục đích lớn lao đã đưa bạn đến đây. Vì nhu cầu của linh hồn bạn, mà sâu hơn và đáng kể hơn nhiều so với bất kỳ nhu cầu tâm lý hay tình cảm nào của bạn, là để hoàn thành mục đích của bạn khi đến đây. Một khi bạn có đủ thức ăn và nước và chỗ ở và an ninh, điều này sẽ trở thành trọng tâm của cuộc đời bạn.

Có nhiều người ngày hôm nay thậm chí không thể có trọng tâm này, vì họ không có những thứ thiết yếu để cung cấp thức ăn và nước, chỗ ở và an ninh. Nhưng đối với những người có trọng tâm này, đây là tiếng gọi của họ. Phục vụ là mục đích của họ khi đến đây.

Đây là một chân lý vĩ đại về cuộc đời bạn. Bất kể bạn có quan điểm nào về nó, nó vẫn là chân lý vĩ đại về cuộc đời bạn. Bất kể thái độ của bạn đối với thế giới là ra sao—sự căm ghét của bạn đối với thế giới, sự chối bỏ của bạn đối với thế giới, sự tức giận của bạn đối với thế giới—hai sự kiện vĩ đại này đang diễn ra và chúng sẽ quyết định tương lai.

Cách nhân loại phản hồi, mức độ mà nhân loại có thể thống nhất khi đáp lại, mức độ mà nhân loại có thể chấm dứt những xung đột không ngừng của mình và chuẩn bị để ổn định thế giới và chuẩn bị cho tương lai của nó trong Cộng Đồng Vĩ Đại như một chủng loài tự do và tự quyết—điều này đại diện cho cơ hội vĩ đại cho nhân loại để thống nhất vì lợi ích của chính mình, để thống nhất vì cần thiết, để thống nhất vì nó không có lựa chọn thật sự nào khác.

Bạn thấy đấy, nếu các quốc gia và nhóm không thống nhất dựa trên việc công nhận chân lý vĩ đại, thì chúng sẽ buộc phải thống nhất trong những hoàn cảnh trầm trọng. Và nếu chúng thất bại trong việc này, thì chúng sẽ đơn thuần suy sụp và bị chiếm đóng.

Có lẽ bạn cảm thấy lúc này một sự căng thẳng về tương lai. Có lẽ vào lúc này bạn nhìn vào thế giới và bạn cảm thấy vô cùng lo lắng. Có lẽ vào lúc này có sự bất định trong cuộc sống bạn về điều gì sẽ xảy ra và bạn phải làm gì.

Nếu đúng như vậy trong trải nghiệm của bạn, thì điều này là rất quan trọng, bạn thấy đấy. Bởi vì đây là những dấu hiệu, bên trong bạn và từ thế giới, đang bảo bạn hãy cẩn thận, hãy chú ý, hãy tập trung sự chú ý của mình, hãy thoát khỏi những ám ảnh khác và tập trung vào cuộc sống của mình và vào các mối quan hệ của mình và vào khả năng của mình để chuẩn bị cho một tương lai sẽ không giống như quá khứ.

Nếu bạn có thể đáp lại thoả đáng ở đây, thì bạn sẽ nhận ra rằng mình không có câu trả lời, rằng bạn có lẽ chỉ có một phần giải pháp cho một phần vấn đề, nhưng bạn không có câu trả lời, rằng câu trả lời phải đến từ một quyền lực vĩ đại trong cuộc đời bạn, một quyền lực vĩ đại mà Chúa đã ban cho bạn, một quyền lực vĩ đại đang nằm bên trong bạn ngay cả vào lúc này.

Nếu bạn có thể nghe được những lời này, thì chúng sẽ bắt đầu trao cho bạn cái nhìn rõ hơn về cuộc đời bạn—một hiểu biết sâu hơn về nơi bạn đang đứng; sự thay đổi mà bạn phải mang lại; cách bạn phải tập trung lại bản thân; cách bạn phải xem xét các tương tác của mình với thế giới, các mối quan hệ của bạn, sự an toàn của gia đình bạn, nền văn hóa của bạn và những vấn đề vĩ đại lúc này đang trỗi lên cho nhân loại.

Tất cả những vấn đề vĩ đại này đều là thực tế của thiên nhiên—sự phá hủy hệ thống duy trì sự sống của bạn ở đây trên Trái Đất và đối phó với sự cạnh tranh từ bên ngoài thế giới. Chúng đều là hoàn toàn tự nhiên, bạn thấy đấy. Chúng đều là một phần của thiên nhiên. Chúng đều là một phần của cuộc sống. Nếu bạn hiểu được thiên nhiên, bạn sẽ thấy rằng cạnh tranh là một phần của thiên nhiên. Và bạn sẽ thấy rằng nếu bạn lạm dụng hoặc sử dụng quá mức môi trường của mình, nó sẽ không thể duy trì bạn đầy đủ.

Có nhiều giải pháp sẽ phải được sử dụng, một số là công nghệ và một số thì không. Nhưng phải có sự thay lòng đổi dạ to lớn; sự thay đổi to lớn về trọng tâm; sự khuấy động lớn của tinh thần con người; sự thống nhất vĩ đại của các dân tộc đang đối mặt với những mối đe dọa chung, những mối nguy hiểm chung và một số phận chung.

Đây là lý do tại sao có một Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới bởi vì phải có một lời cảnh báo, một phước lành và một quá trình chuẩn bị. Chúa sẽ không phớt lờ nhân loại khi nó trở thành nạn nhân của hành vi sai trái của chính mình và sự can thiệp của những loài khác. Nhưng Chúa chỉ có thể nói với điều Chúa đã tạo ra bên trong bạn, và chỉ điều Chúa đã tạo ra bên trong bạn mới có thể đáp lại đầy đủ với những gì Chúa muốn cho nhân loại.

Đó là Ý Muốn của Chúa cho nhân loại rằng bạn ổn định lại thế giới, rằng bạn tìm thấy sự cân bằng với thế giới và việc sử dụng thế giới của bạn. Và đó là Ý Muốn của Chúa rằng bạn trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh như một chủng loài tự do và tự quyết.

Nhưng bạn thấy đấy, điều Chúa muốn và điều con người muốn thì không giống nhau. Đó là lý do tại sao bạn đang sống trong Sự Tách Biệt bởi vì bạn muốn những thứ cho bản thân mà Chúa không định. Đó là lý do tại sao bạn xung đột, và đây là nguồn gốc của mọi xung đột của bạn. Đây là lý do tại sao nhu cầu của linh hồn không được đáp ứng. Đây là lý do tại sao thế giới trông như thế. Giờ đây Ý Muốn của Chúa phải cạnh tranh với các ý định khác, và điều đó tạo ra thực tế của cuộc sống, ở cấp độ của thực tế vật chất.

Đừng nghĩ rằng kết quả sẽ đơn giản đại diện cho Ý Muốn của Chúa, vì kết quả sẽ được quyết định bởi việc Ý Muốn của Chúa có thể được trải nghiệm, bày tỏ và sử dụng hay không. Nếu nhân loại thất bại, nó sẽ tự mình thất bại. Nếu nhân loại thành công, nó sẽ thành công trên chính sức mạnh của mình và trên quyền lực mà Chúa đã đặt bên trong mỗi người, món quà vĩ đại mà Chúa đã ban cho một nhân loại đang gặp khó khăn.

Bạn có thể nói, “Ồ, còn tôn giáo thì sao? Chân lý vĩ đại có là một phần của những gì tôn giáo dạy?” Những gì tôn giáo dạy phần lớn là những gì nhân loại đã áp dụng. Mặc dù mỗi tôn giáo được sinh ra với một thông điệp tinh khiết và một mục đích tinh khiết, nhưng chúng đều trở thành nạn nhân của sự thao túng của con người; sự thao túng của nhà nước; sự chiếm đoạt bởi những cá nhân ích kỷ, lầm lạc. Điều tinh khiết vẫn còn tinh khiết bên trong tất cả chúng, nhưng điều tinh khiết có thể khó được tìm thấy lúc này. Đó là lý do tại sao phải có một Thông Điệp Mới. Và nó phải được hiểu và trình bày trong hình thức tinh khiết của nó.

Vì nhân loại lúc này không có thời gian để trải qua hàng thế kỷ của sự từ chối và thích nghi với một Tân Khải Huyền. Bạn không có nhiều thời gian. Tương lai của nhân loại sẽ được quyết định trong vài thập kỷ tới. Bạn không có nhiều thời gian.

Trong thâm tâm, bạn biết điều này là đúng, và đó là một phần của sự căng thẳng của bạn, rằng thời gian bây giờ là rất quan trọng—thời gian để bạn có để nhận ra mục đích và tiếng gọi lớn lao của mình trên thế giới; để thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức; học cách phân biệt Tri Thức khỏi tất cả những thế lực khác trong tâm trí bạn, tất cả những ảnh hưởng trong cuộc sống của bạn; để Tri Thức hướng dẫn bạn; để Tri Thức thể hiện chính nó thông qua bạn; để cuộc sống bạn được định hình lại dưới ánh sáng của Tri Thức mà Chúa đã ban cho bạn.

Điều này không chỉ dành cho sự cứu chuộc của bạn. Điều này đại diện cho sự hứa hẹn thật sự và sức mạnh thật sự của nhân loại. Điều này đại diện cho món quà của bạn, món quà của cuộc đời và sự đóng góp của bạn khi nhân loại đứng trước ngưỡng cửa vĩ đại này.

Để bắt đầu hiểu rằng có một chân lý vĩ đại hơn, bạn phải thấy rằng chân lý này tồn tại bên ngoài những ý tưởng và khái niệm của bạn, bên ngoài nỗi sợ và sở thích của bạn. Cách nó sẽ được công nhận, cách nó sẽ được thể hiện, khi nào nó sẽ được công nhận, khi nào nó sẽ được thể hiện, tất cả đều phụ thuộc vào bạn và những người khác và hoàn cảnh của bạn. Nhưng chân lý vẫn tinh khiết và không thể bị tấn công.

Khi bạn đi tới nó, cuộc đời bạn sẽ bắt đầu cảm thấy có mục đích và đồng nhất, có ý nghĩa và có định hướng. Khi bạn đi xa nó, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình bối rối và kích động, vô nghĩa và đầy khó khăn.

Vì Chúa là Sức Hút Vĩ Đại, và những gì Chúa đã đặt bên trong bạn là thứ giúp bạn có thể đáp lại Sức Hút Vĩ Đại của Chúa. Nó giống như một thiết bị định hướng dẫn bạn đi theo một hướng nhất định; kích thích các hoạt động và biểu hiện nhất định; dẫn dắt bạn để trao cuộc đời bạn ở đây chứ không phải ở đó, để đi với những người này chứ không phải những người khác; đáp lại vấn đề này chứ không phải vấn đề kia.

Vì bạn không đơn thuần đang trở về với Chúa. Bạn đang ở đây để đóng góp cho thế giới. Đây là điều cứu chuộc bạn. Đây là điều khôi phục lại cho bạn điều mà Chúa đã ban cho bạn và là bản chất thật của bạn.

Tại sao bạn lại trốn thoát khỏi thế giới khi có rất nhiều việc đã được làm để đưa bạn đến đây—để chuẩn bị bạn, hướng dẫn bạn, ngay cả khi bạn không lắng nghe—nếu bạn không đang ở đây để cung cấp phục vụ thật sự cho nhân loại và cho mọi sự sống trong thế giới này?

Có một chân lý vĩ đại về cuộc đời bạn. Có một chân lý vĩ đại về thế giới. Có một chân lý vĩ đại về mối quan hệ của bạn với thế giới. Có một chân lý vĩ đại về định mệnh con người. Có một chân lý vĩ đại về thành công và thất bại. Có một chân lý vĩ đại về vũ trụ.

Có một Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới để nhắc nhở nhân loại về chân lý vĩ đại này và trao cho nó sự phù hợp hoàn toàn đối với thời đại này và thời đại sắp tới.

Do đó hãy vui lên, vì có một Tân Khải Huyền trên thế giới. Có sự xác nhận lại về thực tại của tinh thần, mục đích và định mệnh của nhân loại. Do đó hãy được xác nhận rằng sự lo lắng của bạn về tương lai là phù hợp, và nhu cầu ngày càng tăng của bạn để tìm thấy vị trí của mình và mục đích của mình thì là xác thực và phải được tôn trọng.

Hãy được khích lệ rằng có những Quyền Năng Tâm Linh vĩ đại đang phục vụ thế giới, và cuối cùng là Chúa đã đặt bên trong bạn một Trí Thông Minh không thể hư hại mà bây giờ bạn chỉ đang bắt đầu khám phá.