Xây Dựng Sức Mạnh và Lòng Kiên Trì

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 5 tháng 4 năm 2010
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Khi bạn chạm đến điểm trong cuộc đời bạn khi bạn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc rằng bạn có thể có một mục đích lớn lao khi ở đây — một nhận biết mà chắc chắn đang chờ đợi bạn và đã luôn chờ đợi bạn rất lâu rồi — khi bạn bắt đầu nghĩ về điều này, thì  bạn phải xem xét về vấn đề sức mạnh.

Mọi người cho rằng họ đã sẵn sàng cho những thứ mà họ chưa sẵn sàng. Họ cho rằng, nếu có cơ hội, nếu được khuyến khích, rằng họ có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ quan trọng hơn trong cuộc đời họ. Nhưng sự thật là họ không có sức mạnh, và họ không có năng lực, và vì vậy khi những cơ hội lớn có thể đến với họ, nhưng họ sẽ không thể thấy được nó hoặc nhận lãnh nó. Nó sẽ có vẻ quá đòi hỏi, quá bất tiện, quá gián đoạn đối với các hoạt động hiện tại của họ, quá phức tạp, quá khó hiểu, hoặc quá khó.

Nhưng cơ hội vĩ đại là gì nếu không phải là cơ hội để làm điều gì đó ở mức độ lớn hơn trong cuộc đời bạn? Và điều này chắc chắn sẽ đòi hỏi ở bạn nhiều hơn so với những hoạt động hiện tại của bạn đòi hỏi. Nó sẽ đòi hỏi sức mạnh lớn hơn, lòng dũng cảm lớn hơn, sự tự tin lớn hơn, sự trung thực lớn hơn với bản thân. Nó sẽ đòi hỏi nhiều thứ từ bạn.

Do đó, bạn chuẩn bị cho mục đích lớn lao của mình trước khi bạn biết nó là gì. Bạn chuẩn bị một phần bằng cách xây dựng những phẩm chất mà bạn sẽ cần phải có, những kỹ năng và khả năng bạn sẽ cần để thực hiện một việc lớn hơn trong cuộc đời. Nếu không, bạn sẽ không thể đáp ứng hoàn cảnh khi khoảnh khắc nhận biết tuyệt vời đó xảy ra, khi bạn nhận ra rằng một cơ hội lớn lao đã đến với bạn.

Nhiều người không nhận ra rằng họ đã bỏ lỡ những bước ngoặt vĩ đại trong cuộc đời họ, đặc biệt nếu họ đã lớn tuổi, đơn giản chỉ vì họ không thể đáp lại. Họ không thể đáp lại thử thách. Họ không thể thay đổi lộ trình hiện tại của mình. Họ không thể rời khỏi các cam kết và nghĩa vụ. Họ không có sức mạnh. Vì vậy sức mạnh là rất quan trọng.

Nếu Chúng Tôi bảo bạn rằng bạn phải có thể leo lên ngọn núi đằng kia, và nó là một ngọn núi rất cao và đòi hỏi kỹ năng, thì Chúng Tôi sẽ không đơn thuần cử bạn đến đó để bắt đầu leo sườn núi. Nó sẽ bắt đầu cả một quá trình chuẩn bị. Bạn không biết nó là như thế nào để leo một ngọn núi như thế này. Bạn không biết nó đòi hỏi những gì. Bạn không có sự khôn ngoan để hiểu được những nguy hiểm của nó và những cơ hội bạn sẽ có trên đường đi. Tất cả những thứ này phải được học trước trước khi bạn thực hiện việc gì đó thật sự lớn.

Mục đích lớn lao của bạn thì giống như việc leo núi, và tương tự, bạn phải chuẩn bị cho việc leo núi. Bạn phải chuẩn bị bằng cách xây dựng sức mạnh và sự kiên trì và kiên định. Bạn không chỉ phải có khả năng tập hợp nỗ lực, mà bạn còn phải có khả năng duy trì nỗ lực đó, theo thời gian. Và về việc bạn xem xét mục đích lớn lao của mình trong cuộc đời, nó tốn rất nhiều thời gian. Nó tốn phần đời còn lại của bạn.

Vì vậy việc xây dựng sức mạnh bắt đầu vào lúc này, và theo cách nào đó, bạn đã luôn đang làm việc này— xây dựng sự kiên định, hy vọng đang xây dựng sự trung thực với bản thân, xây dựng lòng can đảm để liều rủi ro, xây dựng lòng can đảm để giao tiếp với người khác và giải quyết khó khăn, xây dựng kỹ năng để duy trì trách nhiệm và học cách trở thành một người có trách nhiệm. Đây đều là việc xây dựng nền tảng cho những gì có thể đến sau này, và những gì sẽ đến sau này nếu bạn chuẩn bị cho điều này một cách có ý thức.

Ở đây hy vọng và ước mơ của bạn phải được dựa trên một nền tảng vững chắc. Bạn phải xây dựng năng lực cho sự thật lớn hơn và sức mạnh và sự kiên trì để gánh sự thật lớn lao trong thế giới và đi theo những gì sự thật sẽ chỉ ra cho bạn — ngay cả khi điều đó là khó khăn, ngay cả khi điều đó là không mong muốn. [Bởi vì] ngay cả cơ hội tuyệt vời nhất cũng sẽ có những khía cạnh không mong muốn và sẽ đòi hỏi nỗ lực khổng lồ để được duy trì theo thời gian, để được hoàn thành. Bất kể hoàn cảnh hiện tại của bạn ra sao, bạn vẫn có cơ hội để xây dựng sức mạnh và xây dựng sự kiên trì, duy trì và giữ vững trách nhiệm của mình và gia tăng trách nhiệm của mình.

Tất nhiên, điều này đang di chuyển theo hướng ngược với nhiều người đang di chuyển ngày hôm nay. Họ muốn thoát khỏi trách nhiệm. Họ muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhưng việc có mục đích lớn lao trong cuộc đời là gì ngoài việc gánh vác một loạt các trách nhiệm lớn hơn nhiều? Bây giờ bạn phải sống một cuộc sống lớn hơn [với] những hành động lớn hơn, lòng dũng cảm lớn hơn, sức mạnh lớn hơn và sự trung thực lớn hơn với bản thân.

Ở đây bạn tách khỏi những người đang cố gắng có càng nhiều lợi ích càng tốt với càng ít đầu tư càng tốt, và bạn khởi hành trên một lối đi khác. Bạn sẽ không hoàn toàn đơn độc trong việc này, nhưng bạn sẽ phải bỏ lại nhiều người phía sau, vì họ vẫn chưa đến nơi của nhận biết rằng họ phải chuẩn bị cho điều gì đó lớn hơn trong cuộc đời mình.

Bạn có thể nói khá chính xác rằng tất cả mọi thứ bạn đã đang làm trong cuộc sống cho đến nay là sự chuẩn bị cho mục đích lớn lao của bạn — xây dựng tính cách, thu thập kỹ năng, nhận ra tầm quan trọng của sự trung thực với bản thân, học cách giao tiếp hiệu quả với người khác và làm việc với người khác, bù đắp xu hướng nguy hiểm hoặc không chính đáng của mình. Tất cả những thứ này có thể được thiết lập thông qua hành trình của chính cuộc sống.

Khi bạn đến tới nơi của sự nhận biết rằng bạn có một mục đích lớn lao và bạn phải chuẩn bị cho nó, thì bạn sẽ có thể nhìn lại cuộc đời mình và thấy rằng những kỹ năng thiết yếu nào đó đã là thiết yếu ra sao để bạn đến được điểm quan sát này. Và bạn sẽ cảm kích những khoảng thời gian dài khi bạn phải duy trì các hoạt động của mình, ngay cả khi chúng không đại diện cho khát vọng vĩ đại nhất của bạn. Bạn sẽ cảm kích những đóng góp đơn giản của người khác trên đường đi, ngay cả những người đã đòi hỏi những điều to lớn từ bạn và đặt ra tiêu chuẩn cao cho bạn. Ngay cả những người khó giao du – ngay cả họ cũng đã giúp bạn xây dựng nền tảng.

Nhận biết này sẽ trao cho bạn một hiểu biết rất khác về quá khứ của mình và sự cảm kích lớn hơn đối với những người đã tham gia trong cuộc đời bạn, bởi vì tất cả mọi người hoặc đã chỉ cho thấy bạn những gì bạn phải làm hoặc đã chỉ cho bạn thấy những gì bạn không được làm. Thông qua lời khuyên và biểu hiện của họ, họ đang chỉ cho bạn thấy tất cả những thứ bạn cần biết để cuối cùng trở nên trung thực với bản thân và nhận ra rằng bạn đang ở đây cho một mục đích lớn lao.

Để chuẩn bị cho mục đích lớn lao của mình, bạn sẽ thực hiện các hoạt động học tập, học về Con Đường của Tri Thức, xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc đời mình, và điều này sẽ tiếp diễn trong một thời gian khá dài. Bạn sẽ trở nên mất kiên nhẫn và nghĩ, “À, phần thú vị của việc này ở đâu? Vinh quang ở đâu? Nguồn cảm hứng ở đâu? Thành tựu to lớn ở đâu? Tôi chỉ đang sống cuộc sống trần tục này và thực hiện tất cả các hoạt động này.”

Chắc chắn bạn sẽ có những khoảnh khắc như thế này bởi vì bạn chưa quen với việc xây dựng một nền tảng thật sự. Bạn muốn thực hiện tối thiểu nỗ lực cho tối đa phần thưởng. Và bây giờ bạn phát hiện ra rằng nỗ lực được đòi hỏi thì lớn hơn nhiều so với những gì bạn đã làm trước đây, và bí ẩn hơn vì bạn không thể xác định kết quả. Trên thực tế, bạn thậm chí không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sự Hiện Diện của Thiên Thần cần biết rằng bạn có can đảm và sức chịu đựng để làm những gì sẽ được yêu cầu. Trước khi họ tiết lộ cho bạn bất cứ điều gì thật sự quan trọng, họ muốn xem liệu bạn có thể duy trì nỗ lực hay không, liệu bạn có đủ trách nhiệm hay không, liệu bạn có thể chỉnh sửa những khuynh hướng gây hại của mình, liệu bạn có thể kiên định, và liệu bạn có thể mạnh mẽ.

Điều này là rất quan trọng bởi vì đó là một bi kịch vĩ đại khi thứ gì đó quan trọng được trao cho ai đó hoặc một nhóm người và họ không thể duy trì nó, và nó thất bại. Đó là thất bại đối với các cá nhân họ. Đó là thất bại trong các mối quan hệ của họ. Và đó là thất bại đối với những người đã trao cho họ cơ hội lớn lao này trong cuộc sống.

Những người tự trao cho mình những mục tiêu vinh quang, những sứ mệnh vinh quang, những định nghĩa vinh quang, thì họ chỉ đang tự nói với chính mình mà thôi. Họ không biết mình đang làm gì. Họ đang sống trong ảo tưởng, và nếu họ được trao cho thứ gì đó chân thật, thì họ sẽ tạo ra ảo tưởng từ đó. Họ sẽ khiến nó lớn hơn so với nó thật vậy vào thời điểm hiện tại. Họ sẽ tô điểm nó với những mong muốn của mình và tham vọng của mình. Họ sẽ tô màu nó với nhận thức của mình và niềm tin của mình. Họ sẽ biến nó thành thứ gì khác cho đến khi nó không thể được nhận ra. Đó là lý do tại sao những người tham vọng không bao giờ được giao những việc quan trọng để làm cho đến khi họ có thể thể hiện lòng trung thành lớn hơn, lòng trung thành lớn hơn với Tri Thức.

Sức mạnh mà Chúng Tôi nói đến không phải là dạng sức mạnh để chỉ tập hợp nỗ lực lớn cho khoảng thời gian ngắn, để chạy mười dặm hoặc để hoàn thành một dự án đúng hạn, hoặc để tập hợp nỗ lực lớn trong giây phút hiện tại, ngay cả khi phụng vụ người khác. Sức mạnh mà Chúng Tôi nói đến là sức mạnh để thực hiện một hành trình dài, để trải qua những giai đoạn dài khi bạn không chắc mình đang làm gì, để có thể đối mặt với sự nghi ngờ bản thân của chính bạn và sự nghi ngờ bạn có về sự khôn ngoan của hành động của mình. Đó là sức mạnh để gánh vác trách nhiệm lớn lao trong cuộc đời trong thời gian dài.

Chắc chắn rằng vào lúc này không nhiều người có sức mạnh như vậy vì họ đã chưa bao giờ phát triển nó trong các hoạt động khác của cuộc đời mình. Họ chưa bao giờ phải chăm sóc người khác. Có lẽ họ chưa bao giờ phải chu cấp cho người khác, đặc biệt nếu họ giàu có và sung túc. Họ chưa bao giờ phải duy trì công việc của mình trong thời gian dài hơn để đạt được một mục tiêu quan trọng. Họ đã bỏ cuộc khi công việc trở nên khó khăn. Họ đã thu phục trước những lời thuyết phục của bạn bè họ. Họ không thể đi đến đích. Đó không phải là vì họ thiếu tài năng vốn có. Đó không phải là vì họ xấu xa hay sai lầm. Đơn giản là vì họ đã chưa bao giờ phát triển kỹ năng và năng lực để làm những điều lớn lao hơn.

Vì vậy khi ai đó được gọi bởi Chúa để làm điều gì đó lớn hơn là đơn giản quản lý công việc của họ với mức độ thành công hợp lý, thì sẽ có một giai đoạn thử nghiệm. Có một giai đoạn dài chuẩn bị trước khi mục đích thật sự của nỗ lực của bạn được tiết lộ cho bạn.

Ngay cả đối với chính Sứ Giả, ông ấy đã phải chứng tỏ khả năng của mình để tiến bước trong nhiều năm mà không thật sự biết kết quả, mà không hiểu rõ những nỗ lực của mình đang dẫn đi đâu và trách nhiệm lớn lao mà ông ấy sẽ phải chấp nhận và duy trì.

Nhưng mọi người thiếu kiên nhẫn. Họ muốn câu trả lời ngay bây giờ. Họ muốn nghe kết quả, và sau đó họ sẽ quyết định liệu họ có thực hiện hành trình hay không. Nhưng trong cuộc đời bạn phải thực hiện hành trình để tìm thấy kết quả. Nếu đó là một hành trình chân thật – và không chỉ là sự lãng mạn, không chỉ là kiểu ảo tưởng nào đó – đây là chân lý của hoàn cảnh. Bạn phải có sức mạnh đó, lòng can đảm đó, đức tin đó, bởi vì ở đây đức tin thật sự có nghĩa gì đó.

Mục đích lớn lao không phải là sáng tạo của bạn. Bạn không phát minh ra nó dựa trên mong muốn của mình và nhận biết của riêng mình. Nó không xảy ra dựa theo điều kiện của bạn. Nó không thể hiện bản thân dựa theo mong muốn hoặc yêu cầu của bạn. Đó là những gì khiến nó lớn lao.

Vì vậy, bạn thấy không, bạn sẽ phải chuẩn bị không chỉ để thực hiện mục đích lớn lao này, bạn sẽ phải chuẩn bị thậm chí để nhận ra rằng bạn có mục đích lớn lao. Bạn làm việc này trước tiên bằng cách xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc đời mình – Trụ Cột của Mối Quan Hệ, Trụ Cột của Công Việc, Trụ Cột của Sức Khỏe và Trụ Cột của Sự Phát Triển Tâm Linh. Tất cả những Trụ Cột này phải đủ mạnh để duy trì tiếng gọi lớn lao trong cuộc đời. Nếu chúng chưa mạnh như thế, thì tiếng gọi đó không thể được trao cho bạn mà không gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho bạn và không gây ra khả năng thất bại cho những người đang trông coi cuộc đời bạn.

Vì vậy, bạn thấy đấy, đó là một việc rất, rất cẩn thận. Nó không dành cho những người lười nhác. Nó không dành cho những người tham vọng. Nó không dành cho những người tò mò. Bạn phải có ý định nghiêm túc nhất. Và bạn phải cam kết cho lâu dài, bạn thấy đấy. Vì vậy việc phát triển những khả năng này và những phẩm chất này thật sự đại diện cho công việc vào lúc đầu.

Vì vậy nhiều người tuyên bố rằng họ đã sẵn sàng, họ mạnh mẽ, ồ, họ đã làm tất cả những việc này trong cuộc đời họ, nhưng khi đối mặt với thứ gì đó tầm cỡ như thế này, thì họ sẽ sớm rời đi. Họ không có sự tự tin. Họ không có lòng tin vào Các Quyền Lực Vĩ Đại. Họ bị thúc đẩy bởi tham vọng, và khi có vẻ như mục đích lớn lao của họ không đang ở đó để phục vụ cho tham vọng của họ, thì họ sẽ nhanh chóng biến mất.

Bạn phải xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc đời mình, bắt đầu ngay bây giờ. Và sau đó bạn học Con Đường của Tri Thức và thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức, mà bạn có thể làm ngay bây giờ. Và sau đó bạn bắt đầu việc đánh giá sâu sắc về cuộc đời và hoàn cảnh của mình, đặc biệt là các mối quan hệ của bạn với người khác, với địa điểm và với các hoạt động của cuộc sống của bạn để thấy được điều gì thật sự đúng và cần được duy trì và điều gì không có sức mạnh này và sự chắc chắn này và mục đích này.

Điều này, tất nhiên, đòi hỏi sự khách quan và can đảm đáng kể. Ngay cả việc phát triển khả năng để trở nên khách quan cũng là một thách thức lớn đối với nhiều người. Vì vậy có những điều kiện tiên quyết ở đây. Các điều kiện tiên quyết bao gồm những điều Chúng Tôi đã đề cập: sự trung thực với bản thân, trách nhiệm, sự kiên định, bổn phận, sự sáng suốt , sức khỏe tinh thần và thể chất, khả năng và kỹ năng làm việc thật sự và sự trung thực trong các mối quan hệ của bạn — tất cả những thứ rất quan trọng chỉ để sống một cuộc sống tốt đẹp trong thế giới, nhưng là thiết yếu để thực hiện mục đích lớn lao, và để có thể duy trì mục đích đó, và hoàn thành nó một cách chính xác như nó được định để được hoàn thành.

Ở đây bạn đang hoạt động hướng tới điều gì đó lớn hơn, và bạn đang để ngỏ định nghĩa của điều đó để bạn có thể trải nghiệm nó khi bạn tiến bước.

Hầu hết mọi người, nếu họ được cho biết kết quả thật sự của mục đích của họ, họ sẽ cảm thấy cực kỳ không đủ khả năng vì họ không được chuẩn bị. Và có lẽ họ sẽ chạy đi hướng khác và nghĩ, “À, đây không phải là điều tôi muốn làm với cuộc đời mình!” Họ sẽ nghĩ vậy vì họ không biết được mong muốn thật sự của mình. Họ không đủ thành thật với bản thân để biết được khao khát của chính trái tim mình. Họ vẫn đang theo đuổi những giấc mơ mà họ đã đầu tư vào rất nhiều: tình cảm lãng mạn, của cải, vẻ đẹp, sự duyên dáng, phấn khích. Họ đang theo đuổi tất cả những thứ này, cam kết bản thân cho những thứ không có giá trị, không lâu dài và cuối cùng không có phần thưởng thật sự nào.

Đừng lo lắng về họ. Họ không phải là vấn đề của bạn, trừ khi bạn tình cờ kết thân với một trong số họ hoặc kết hôn với một trong số họ. Khi đó thì bạn có vấn đề. Nhưng thử thách của bạn nằm phía trước bạn. Bạn không thể mặc cả ở đây. Bạn không thể mặc cả với sự thật. Và bạn không thể mặc cả với Chúa hay Sự Hiện Diện của Thiên Thần. Họ nắm giữ con đường cho bạn. Bạn có thể đi theo nó hoặc không. Bạn có thể bắt đầu chuẩn bị cho nó hay bạn không thể. Quyết định là của bạn. Không có thoả thuận nào để làm. Sự thật không bị thoả hiệp ở cấp độ này, bạn thấy đấy.

Bạn đi bởi vì bạn biết bạn phải đi bởi vì Tri Thức, Trí Tuệ sâu thẳm bên trong bạn, đang xác nhận rằng bạn phải tiến bước. Và chính Tri Thức này, thay vì sức mạnh ý chí của bạn, hay sức mạnh và sự quả quyết của niềm tin của bạn, mà sẽ thật sự là nền tảng giúp bạn vượt qua những khoảng thời gian khó khăn và bất trắc phía trước.

Thế giới đang đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay— sự thay đổi vĩ đại về môi trường, biến động kinh tế vĩ đại, xung đột và thiếu thốn vĩ đại. Tất cả những thứ này có thể phá hủy sự tập trung của bạn và đẩy bạn đi xa. Bạn đang xây dựng sức mạnh không chỉ cho mục đích lớn lao của mình, mà còn để có thể chèo lái và trụ vững bản thân vượt qua những khoảng thời gian khó khăn phía trước. Chúa đang ban cho bạn sự khôn ngoan này để cứu cuộc đời bạn, không chỉ về mặt thành tựu lớn lao của bạn trên thế giới, mà còn để duy trì mạng sống của bạn. Bạn không nhận ra tầm nghiêm trọng của những gì sắp xảy ra với thế giới. Ngay cả khi bạn lo lắng về các sự kiện, bạn vẫn không thấy được quyền lực của thời đại này.

Chính Tri Thức sẽ đưa bạn tiến về phía trước, bởi vì nó có sức mạnh và năng lực vô hạn, vượt xa những gì bạn có thể đạt được thông qua một mình sức mạnh ý chí hoặc thông qua sức mạnh và sự quả quyết của ý tưởng của bạn. Chúng là dễ vỡ khi đối mặt với sự thay đổi vĩ đại trong thế giới, và chúng sẽ không đưa bạn vượt qua quá trình chuẩn bị lâu dài trước mắt bạn, và chúng sẽ không trao cho bạn lòng can đảm thật sự mà bạn cần để tiến bước khi những người xung quanh bạn đang rời đi hoặc rơi vào tuyệt vọng.

Đó là lý do tại sao bạn thực hiện Những Bước Đi đến Trí Thức như một phần trong quá trình chuẩn bị của mình, bởi vì bạn cần khám phá nguồn sức mạnh và cảm hứng của mình. Bạn cần tìm thấy sự khôn ngoan mà Chúa đã đặt bên trong bạn để giúp bạn chèo lái những giai đoạn khó khăn phía trước và duy trì bản thân bạn qua những khó khăn của chính mình và qua những khó khăn của cuộc sống xung quanh bạn.

Bạn phải rất kiên cường, rất mạnh mẽ và rất nhân từ nếu bạn định thực hiện hành trình lớn lao trong cuộc đời. Ngoài việc đơn thuần sống sót, đây là lời hứa cho sự toại nguyện cho bạn, bởi vì không gì khác trên thế giới sẽ thoả mãn bạn. Không phần thưởng nào mà mọi người theo đuổi hoặc mọi người tôn thờ hoặc hoàn toàn trao bản thân cho chúng mà sẽ đáp ứng nhu cầu sâu thẳm của linh hồn. Ở đây bạn phải có một trọng tâm khác trong cuộc đời. Những mong muốn của bạn và vai trò của bạn không thể đơn giản bị uốn nắn bởi xã hội bạn hoặc bởi gia đình bạn và các giá trị của chúng, bởi vì có một tiếng gọi lớn lao cho bạn. Và đó là lý do tại sao Chúng Tôi đang trao cho bạn bài giảng này như một phần của sự chuẩn bị của bạn.

Khi bạn biết rằng đây là sự thật về cuộc đời mình, thì bạn sẽ quẹo một ngã rẽ quan trọng, và bạn sẽ bước sang một giai đoạn khác của hành trình mình trên thế giới — một giai đoạn khác với những nhận thức mới và cả những yêu cầu mới.

Mặc dù đây có thể là thời điểm của sự không chắc chắn đối với bạn, nó là thời điểm của hứa hẹn vĩ đại. Nó là thời điểm của sự phấn khích to lớn đối với những người trông coi bạn và cuộc đời bạn. Bởi vì thành công của bạn không chỉ là cho bạn, mà là cho họ. Và nó là cho nhiều người sẽ hưởng lợi từ những món quà của bạn và những người sẽ được truyền cảm hứng từ hành động của bạn để thực hiện một mục đích và hành trình lớn lao cho chính họ.

Hãy để đây là hiểu biết của bạn.

* Tất cả các câu trong ngoặc được thêm vào bởi Sứ Giả để làm rõ hoặc để chỉnh sửa ngữ pháp.