Hành Trình của Linh Hồn trên Trái Đất

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 25 tháng 10 năm 2008
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Bạn đang du hành qua thời gian và không gian, tham gia vào một hành trình dài trở về Quê Hương Cổ Đại của mình. Trong cuộc đời này và sau đó, hành trình này tiếp tục. Đó không phải là hành trình bạn thực hiện chỉ cho bản thân. Đó là hành trình bạn thực hiện cho tất cả những ai đã mất liên lạc với Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống. Đó là hành trình của Sự Tách Biệt và sự trở về. Đó là hành trình hướng tới một trải nghiệm lớn hơn về mục đích của bạn và định mệnh của bạn.

Hành trình là rất khác so với những gì mọi người tưởng tượng bởi vì trí tưởng tượng không thể chứa đựng một thực tế vĩ đại như thế này. Từ ngữ, giống như ý tưởng, cung cấp giới hạn và hình hài cho mọi thứ, nhưng chúng không thể chứa đựng những thực tế lớn hơn. Điều này đòi hỏi sự tôn kính và cộng hưởng để trải nghiệm chân lý ở mức độ lớn hơn. Ý tưởng và niềm tin thì okay cho những thứ nhỏ bé. Nhưng một thực tế vĩ đại hơn – thực tế của hành trình qua thời gian và không gian của bạn – thì nằm ngoài những gì trí tưởng tượng của bạn hoặc trí tuệ của bạn có thể hình dung vào lúc này.

Bạn chỉ có thể đưa ra ví dụ tương đồng ở đây. Nhưng ví dụ tương đồng không thể chứa đựng bức tranh lớn hơn của sự sống mà bạn là một phần hay ý nghĩa của hành trình của bạn qua cuộc đời này và sau đó. Trái tim có thể hiểu, nhưng tâm trí không thể chứa đựng một thực tế lớn như thế ở mức độ của ý tưởng của chính nó. Đó là lý do tại sao thực tế là rất khác so với những gì rất nhiều người nghĩ và tin vào.

Khi Sự Tách Biệt khỏi Chúa bắt đầu, bạn không thể tách rời hoàn toàn bởi vì một phần của Tạo Hóa ở bên trong bạn và đã ở bên trong bạn, và bạn không thể loại bỏ nó. Đó như thể Chúa du hành cùng với bạn. Bất cứ nơi nào bạn đi, Chúa ở đó, bên trong bạn và xung quanh bạn. Bạn có thể nói, “Tôi không muốn tin vào Chúa. Tôi không muốn bất cứ điều gì liên quan đến tôn giáo.” Điều đó cũng không sao, nhưng Chúa vẫn ở bên trong bạn, và Chúa ở khắp xung quanh bạn.

Bạn có thể nghĩ, Chúa là về giáo viên này — vị cứu tinh của tôi, vị thánh của tôi, nhà tiên tri của tôi — nhưng Chúa vẫn ở bên trong bạn và khắp xung quanh bạn.

Bạn có thể tuyên bố rằng Chúa chịu trách nhiệm cho các sự kiện của thế giới hoặc các sự kiện của cuộc đời bạn, nhưng Chúa vẫn ở bên trong bạn và khắp xung quanh bạn.

Tâm trí suy nghĩ, tâm trí khiển trách người khác, tâm trí tuyên bố những chân lý vĩ đại dựa theo kinh nghiệm và phạm vi hiểu biết của nó, nhưng thực tế nằm ngoài điều này.

Bạn bị tách biệt trong tâm trí của chính bạn, và trí tuệ là sản phẩm của Sự Tách Biệt này. Nó nghĩ rằng nó là bản chất của bạn. Nó nghĩ rằng nó biết thực tế là gì. Nó nghĩ rằng nó là linh hồn của bạn và Bản Thể của bạn. Nó nghĩ rằng những suy nghĩ của nó đại diện cho thực tế của nó và tách biệt nó với những tâm trí khác có suy nghĩ khác. Tâm trí của bạn nghĩ rằng thực tế của nó là thực tế của ý tưởng của nó và sự liên kết của nó với con người, địa điểm và vật chất. Nhưng bản chất thật sự của bạn vượt qua khỏi tất cả những điều này.

Bởi vì Chúa vẫn ở bên trong bạn, Tri Thức của Chúa vẫn ở bên trong bạn. Và Tri Thức này bây giờ đang ở đây để dẫn dắt bạn, để bảo vệ bạn và để dẫn bạn vào trong một trải nghiệm lớn hơn về cuộc sống để Sự Tách Biệt bên trong bạn có thể được tan rã. Mục đích này và định mệnh này mà Tri Thức chứa đựng cho bạn là để đóng góp cho một thế giới đang cần giúp đỡ, bên trong chính những hoàn cảnh mà bạn thấy ngày hôm nay và sẽ phát sinh trong tương lai.

Từ quan điểm của Tri Thức bên trong bạn, bạn đang ở đây trong một sứ mệnh. Bạn có một mục đích lớn lao cho việc ở đây. Bạn không chỉ là một con vật đang cố gắng tồn tại, cố gắng được thoả mãn, cố gắng hạnh phúc, cố gắng được an toàn. Bạn là một Bản Thể đến từ Thiên Đàng, người là một phần của Sự Tách Biệt, người hiện đang ở đây để làm việc hướng tới sự khám phá bản thân và cứu chuộc của chính bạn.

Trong khi tâm trí bạn tiếp tục cố gắng có khái niệm về bản thân và kết nối nó với con người, địa điểm và vật chất, thì Tri Thức bên trong bạn đang di chuyển. Nó đang khuyên nhủ bạn, nó đang tư vấn cho bạn. Nếu bạn có thể nghe thấy nó, bạn sẽ hưởng lợi từ nó. Nhưng nếu bạn không thể nghe thấy nó, thì bạn không thể nhận được sự khôn ngoan của nó, phước lành của nó và sự trao sức mạnh của nó.

Thành công của bạn trong cuộc đời này không dẫn bạn đến Thiên Đàng hay Địa Ngục, mà đưa bạn vào giai đoạn tiếp theo của hành trình của bạn. Nếu bạn có thể giành lại sự khôn ngoan và lòng nhân từ và một mức độ nhận thức về bản thân, thì bạn sẽ được chuẩn bị cho một mức độ phụng vụ lớn hơn.

Con người nghĩ rằng một cuộc đời này là toàn bộ sự tồn tại của họ trong thực tại vật chất. Một số người thậm chí nghĩ rằng thực tại vật chất sẽ đi đến điểm kết thúc cuối cùng bên trong cuộc đời họ. Những ý tưởng này là kết quả của giới hạn của trí tưởng tượng của bạn. Việc khái niệm rằng cuộc đời bạn tiếp tục sau này và vào trong các phạm vi khác của sự sống và các mức độ phụng vụ khác thật sự là quá mức đối với hầu hết mọi người để xem xét. Họ không có khả năng để suy nghĩ ở mức độ này.

Vì vậy ý tưởng về Ngày Phán Xét được phát minh. Nhưng tại sao Chúa lại phán xét bạn khi mà Chúa biết chính xác tại sao bạn đang làm những gì bạn đang làm và khi mà Chúa hiểu rằng thế giới là một nơi của vô vàn khó khăn và thuyết phục đến nỗi nếu không có Tri Thức để dẫn dắt cá nhân ở đây, họ chắc chắn sẽ mắc lỗi, đôi khi lỗi lầm trầm trọng?

Chúa sẽ không trừng phạt bạn vì việc sống trong tình trạng như thế này. Chúa sẽ kêu gọi bạn đến với Tri Thức bên trong bản thân bạn, để bạn có thể có Quyền Năng và Sự Hiện Diện của Chúa để dẫn dắt bạn, để bảo vệ bạn và để dẫn bạn về phía trước.

Do đó không có Ngày Phán Xét. Đây là thứ mà con người sáng tạo bởi vì họ muốn công lý được thực hiện trên Thiên Đàng khi mà nó không được thực hiện trên Trái Đất, dựa theo quan niệm của họ về việc công lý phải là gì. Họ muốn kẻ ác bị trừng phạt, ngay cả khi bản thân họ không thể trừng phạt những người mà họ cho là phạm sai lầm. Điều này đơn thuần là sự phỏng chiếu.

Ý tưởng về một Chúa giận dữ đã được truyên truyền theo thời gian trong nhiều truyền thống để ép buộc lòng trung thành của niềm tin, để làm con người hoảng sợ để tin vào một ý tưởng hoặc học thuyết tôn giáo nào đó. Con người thờ phượng Chúa, và toàn bộ ý tưởng của họ về Chúa đều được dựa trên một dạng tâm lý hầu hạ, khi bạn phải làm vui lòng Chúa nếu không Chúa sẽ trừng phạt bạn. Chúa sẽ hủy hoại mùa màng của bạn. Chúa sẽ mang lại dịch bệnh. Chúa sẽ mang lại thời tiết tàn khốc. Và vì thế, theo thời gian, con người nghĩ rằng họ phải làm vui lòng Chúa nếu không họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả khủng khiếp ở đây trên Trái Đất.

Nhưng sự thật là họ đã bước vào một thực tế mà bản chất của nó là vô cùng khó khăn và đầy vấn đề, một thực tế không thể đoán trước và, mặc dù nó tuân theo các khuôn mẫu cơ bản, là khá hỗn loạn.

Đây là vũ trụ vật chất đã được tạo ra như một nơi để loài tách biệt sống, trong một thực tại riêng biệt. Nó tuyệt vời và tệ hại, đẹp đẽ và đáng sợ. Nó hấp dẫn và, trong một số trường hợp, ghê tởm. Nó không giống như Quê Hương Cổ Đại của bạn nơi mà bạn đã đến từ và nơi cuối cùng bạn sẽ quay về. Nhưng nó là một nơi đòi hỏi sự đóng góp. Nó là một nơi của hành động. Nó là một nơi của sự cho đi. Chính thông qua nơi này mà bây giờ linh hồn phải hành trình.

Bạn đang ở trong thế giới cho một mục đích lớn lao. Bạn đã không tạo ra điều này cho bản thân. Bạn không thể thay đổi mục đích này, nhưng cách và liệu nó sẽ được trải nghiệm thì tùy thuộc vào những sự kiện của thời gian và vào những quyết định của riêng bạn về nó. Vì vậy trong khi mục đích của bạn đã được định trước, các sự kiện của cuộc đời bạn thì không. Ở mức độ này của sự tồn tại, sự may rủi đóng một vai trò rất lớn, và tầm quan trọng của quyết định của bạn đóng một vai trò rất lớn.

Một số người muốn nghĩ rằng Chúa đang kiểm soát tất cả các sự kiện của cuộc sống, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Chúa đã đặt cho vận hành các thế lực địa chất và sinh học mà đã định hình quá trình tiến hóa của sự sống. Nhưng những thế lực này tự tiến triển và không cần sự can thiệp của Chúa. Vì vậy nếu động đất xảy ra, nó là một phần của quá trình địa chất. Nếu nạn đói và dịch bệnh xảy ra, nó phần lớn là kết quả của các thế lực ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Chúa đang không trừng phạt bạn. Nhưng đây là thực tế mà bạn phải lựa chọn. Đó là liệu bạn chọn sự tái hợp với Chúa hay Sự Tách Biệt khỏi Chúa. Bạn chọn điều này mỗi ngày. Bạn chọn điều này trong những gì bạn chọn để suy nghĩ, những gì bạn chọn để tin vào và cách bạn chọn để đáp lại những khó khăn và quyết định trong cuộc sống.

Tâm trí của bạn được hình thành trong sự cô lập, và vì vậy nó tin rằng bản thân là một thực thể đơn lẻ, một thực thể tách biệt với các thực thể khác. Nó phân biệt bản thân và cố gắng sử dụng cơ thể để phân biệt bản thân nó. Nó là sản phẩm của Sự Tách Biệt, và nó củng cố cho Sự Tách Biệt. Nhưng bạn cũng có một Tri Thức sâu thẳm bên trong bạn, một Tri Thức sâu thẳm đã được đặt ở đó bởi Chúa. Nó không thể bị thuyết phục. Nó không thể bị dụ dỗ. Nó không thể bị lôi kéo để làm những điều đi ngược lại bản chất cơ bản của nó.

Đó giống như bạn có hai tiếng nói trong tâm trí bạn. Bạn có thể có nhiều hơn hai tiếng nói, nhưng chúng về căn bản là tiếng nói cho Sự Tách Biệt hoặc tiếng nói cho sự tái hợp. Nhưng tiếng nói cho sự tái hợp không nghĩ như tâm trí của bạn. Nó không cân nhắc. Nó không suy đoán. Nó không phán xét và lên án. Nó không dựa thực tế của nó trên ý tưởng hoặc khái niệm hoặc lòng trung thành.

Tâm trí bề mặt của bạn — tâm trí của bạn mà đã bị định hình bởi nền văn hóa, bởi gia đình bạn, bởi truyền thống và bởi phản ứng của bạn với một thế giới đang thay đổi — tâm trí này phải phục vụ một Tâm Trí lớn hơn bên trong bạn nếu nó muốn được cứu chuộc và nếu khả năng tuyệt vời của nó muốn được sử dụng một cách có lợi cho lợi ích của bạn và cho lợi ích của người khác.

Đó là lý do tại sao Tri Thức đã được đặt bên trong bạn để dẫn dắt bạn. Bởi vì Chúa biết bạn sẽ trở nên lạc lối trong thế giới nếu không có Tri Thức này. Bạn sẽ phạm sai lầm, và bạn sẽ sống một cuộc sống của xung đột, khó khăn và phủ nhận bản thân.

Hành trình của bạn, do đó, là để quay về với quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức. Hay, nói cách khác, nó là để trở nên chân thật với lương tâm sâu thẳm của bạn, chân thật với bản thân bạn, chân thật với những gì bạn cảm nhận và biết sâu sắc nhất. Điều này có thể được mô tả bên trong các thuật ngữ tôn giáo hoặc bên ngoài các thuật ngữ tôn giáo, nhưng nó đều là như nhau.

Với Tri Thức, bạn khám phá ra rằng bạn đang ở đây cho một mục đích lớn lao, và bạn thấy rằng bạn đang được dẫn dắt trong những cách nào đó và bị hạn chế trong những cách khác. Khi bạn tự tin hơn, bạn có thể đi theo điều này và nhận được những ơn phước vĩ đại của nó và những bài học vĩ đại của nó về cuộc sống. Bạn làm điều này mà không lên án bản thân hoặc người khác. Bạn làm điều này trong sự khiêm tốn, nhận ra rằng bạn đang đi theo một quyền lực lớn hơn, một quyền lực nằm ngoài phạm vi và tầm với của trí tuệ. Bạn đặt mình ở đây với tư cách là một học sinh, một học sinh giả định rất ít và mở rộng để học mọi thứ cần phải học.

Ở đây bạn không sống dựa theo câu trả lời, mà bạn sống với câu hỏi. Trí tuệ không thể làm được điều này, bởi vì nó quá bất an. Nó phải có câu trả lời, và vì vậy nó cung cấp câu trả lời của riêng nó. Nó quá bất an. Nó quá yếu ớt để sống với câu hỏi. Điều đó đòi hỏi một sức mạnh lớn hơn bên trong bạn. Bạn sống với những câu hỏi mà bạn có thể không bao giờ có thể trả lời, nhưng bạn sống với chúng vì chúng mở rộng tâm trí bạn, và chúng kích thích sự kết nối sâu thẳm với Tri Thức bên trong bạn.

Tri Thức là câu trả lời bởi vì khi bạn trở nên mạnh mẽ hơn với Tri Thức, bạn có sự chắc chắn lớn hơn, bạn có sự tự tin lớn hơn và bạn có sức mạnh và khả năng lớn hơn. Bạn có thể đối mặt với nguy hiểm và sự không chắc chắn không với sự giận dữ và lên án. Bạn có thể đối mặt với những câu hỏi mà bạn không có câu trả lời với sự điều tra, cởi mở và khiêm tốn. Bạn có quyền lực để kiềm chế xu hướng tự hủy hoại bản thân của bạn và để phân biệt những suy nghĩ trong tâm trí bạn mà thật sự có lợi khỏi tất cả những suy nghĩ mà bạn đã hấp thụ từ môi trường xung quanh bạn.

Nếu bạn trở nên mạnh mẽ với Tri Thức trong cuộc đời này, bạn sẽ được trao cho một mức độ phụng vụ cao hơn sau thế giới này. Đây có thể là phụng vụ trong thế giới này hoặc trong những thế giới khác. Nó có thể là phụng vụ như một giáo viên vượt trội, một trong những Người Vô Hình dẫn dắt những người vẫn đang sống trong hình hài. Hoặc bạn có thể quay trở lại thế giới hữu hình với như một giáo viên vĩ đại, như một người có triển vọng lớn lao để truyền lại sự khôn ngoan và dẫn dắt và giải pháp trong một sự tồn tại khác.

Ở đây không có Ngày Phán Xét. Chỉ có sự tiến triển. Bạn không thể quay về trạng thái thiên đàng của bạn với đầy giận dữ, phẫn uất, phán xét bản thân và lên án người khác. Bạn không thể quay về trạng thái thiên đàng của mình với đầy sự thiếu quyết đoán và mâu thuẫn, với sự nghiện ngập và xu hướng tự hủy hoại bản thân. Bạn chỉ đơn giản không thể quay về trong trạng thái tâm trí này.

Việc nghĩ rằng tất cả những điều này có thể được giải quyết trong một cuộc đời là việc đánh giá thấp vấn đề. Ngay cả khi bạn có thể giải quyết tất cả những điều này trong một cuộc đời, thì thành quả của bạn sẽ rất lớn đến mức Chúa sẽ muốn dùng bạn để giúp đỡ những người vẫn đang lạc lối trong trạng thái của Sự Tách Biệt của họ. Vì vậy, bạn không thể quay về Thiên Đàng ngay cả dưới những hoàn cảnh này.

Chúa sẽ sử dụng bạn tối đa và sử dụng và lấy lợi ích tối đa từ bất cứ sự khôn ngoan nào bạn có thể đạt được khi sống trong thực tại vật chất. Đây không phải là hình phạt bởi vì điều làm hoàn tác tất cả các khuynh hướng và ký ức và đau khổ sinh ra từ Sự Tách Biệt chính là sự đóng góp, chính là sự phục vụ. Chúa không đơn thuần làm tan biến tất cả những thứ này bên trong bạn bởi vì Chúa đã không tạo ra chúng. Chúng phải được làm tan biến bên trong bạn, bởi bạn và thông qua bạn, bằng cách đi một hướng đi khác trong cuộc đời.

Những lỗi lầm của bạn được thay thế bằng sự phục vụ. Sự phục vụ đến từ sâu thẳm bên trong bạn. Nó không phải là một mưu đồ mà bạn tạo ra để cố gắng bù đắp cảm giác tội lỗi bên trong bản thân. Nó là thứ phát xuất từ ​​Tri Thức bên trong bạn. Nó thay thế ký ức về Sự Tách Biệt bằng ký ức về sự đóng góp, giao tiếp và kết nối với người khác. Chính bằng cách đi theo bậc thầy đích thực bên trong chính bạn mà những lỗi lầm trước đây của bạn trong việc phán xét và những trải nghiệm bất hạnh sẽ được xóa bỏ và quên đi.

Mọi người không thể thấy được điều này bởi vì họ không thể tưởng tượng được Thiên Đàng là ra sao. Khi bạn sống trong thế giới, suy nghĩ rằng bạn là một cá nhân, bạn không thể tưởng tượng được Thiên Đàng là ra sao. Bởi vì sự tưởng tượng là cách bạn trao hình thể cho ý tưởng của mình, và hình thể là cực kỳ hạn chế và tạm thời. Đó là lý do tại sao bạn không thể tưởng tượng được những thứ vĩnh cữu. Bạn không thể tưởng tượng được hòa bình. Mọi thứ bạn tưởng tượng đều bị giới hạn và tạm thời về bản chất.

Trải nghiệm của bạn về điều này xảy ra ở mức độ sâu hơn. Tâm trí chỉ có thể tưởng tượng ra những thứ nó có thể nghĩ về. Nhưng nếu nó không thể nghĩ về Tạo Hoá ngoại trừ trong những khía cạnh rất hạn chế về thời gian và không gian, thì hiển nhiên bạn phải trải nghiệm bản chất sâu thẳm của mình bên ngoài phạm vi của trí tuệ của bạn.

Trí tuệ của bạn là cách bạn đánh giá cuộc sống từ vị trí của Sự Tách Biệt. Nhưng nếu Sự Tách Biệt là không có thật và không bao giờ có thể trọn vẹn, thì những ý tưởng của bạn phải là tương đối về bản chất. Có lẽ bạn có thể nhìn thấy sự thật của mọi thứ trong thời gian, của những thứ tạm thời. Bạn có thể giải quyết vấn đề bởi vì trí tuệ là dành cho việc đó. Nó là để giải quyết các vấn đề bên trong một phạm vi hạn chế của trải nghiệm của bạn trong cuộc đời này.

Đây là giá trị thực của trí tuệ. Trong phụng vụ cho Tri Thức, nó là một công cụ giao tiếp tuyệt vời. Đó là điều nó dành cho, và đó là điều cứu rỗi nó và trao cho nó một mục đích lớn hơn và một ý nghĩa lớn hơn.

Hạnh phúc của bạn trong cuộc đời sẽ được sinh ra từ sự kết nối của bạn với Tri Thức và phụng vụ vĩ đại mà nó trao ban thông qua bạn, và sự cứu rỗi mà nó sẽ trao cho tâm trí của bạn và cho cảm xúc của bạn. Bạn cuối cùng sẽ bắt đầu cảm thấy đúng bên trong bản thân và vượt qua những bất an đã xảy ra với bạn trước đây. Nó sẽ giải phóng bạn khỏi việc cho đi cuộc đời bạn cho con người và những thứ và những nơi một cách không thích hợp và quá sớm. Nó sẽ giải phóng bạn khỏi mọi đau khổ của sự do dự, nghi ngờ bản thân và buộc tội bản thân. Nó sẽ làm được điều này dần dần bởi vì cần thời gian để thay đổi, để chuyển lòng trung thành của bạn bên trong bản thân — lòng trung thành từ ý tưởng của bạn và ý tưởng của người khác sang một quyền lực sâu thẳm đang dẫn dắt bạn từ bên trong bản thân bạn. Bạn bắt đầu nhận ra quyền lực này trong người khác và thấy được tầm quan trọng trung tâm của nó trong cuộc đời bạn và trong phúc lợi của toàn nhân loại.

Bạn không cần phải bận tâm bản thân với những gì bên ngoài thế giới bởi vì bạn vẫn chưa chạm đến ngã rẽ đó. Tâm trí của bạn không thể hình dung về cuộc sống của bạn trước thế giới này ngoại trừ trong thuật ngữ lịch sử và trong thuật ngữ tưởng tượng. Có lẽ bạn sẽ có những ký ức nào đó về những điều đã xảy ra trước đây, và những điều đó có thể là thật. Nhưng chúng nằm ngoài ngữ cảnh, và bạn không thể hiểu chúng một cách đầy đủ.

Chính cuộc sống này mà bạn phải dành sự quan tâm của bạn. Bạn đang ở đây cho một mục đích lớn lao. Chỉ có Tri Thức bên trong bạn mới biết mục đích này là gì và nắm giữ mục đích này cho bạn.

Đây là hành trình mà bạn đang thực hiện, và bạn đang thực hiện nó từng bước một theo giai đoạn. Khi Tri Thức trở nên được nhận ra bên trong bạn và bạn có thể đi theo nó trong những vấn đề cụ thể, trải nghiệm của bạn về nó sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Và bạn sẽ nhận ra rằng sự cứu rỗi đã được đặt bên trong bạn để dẫn dắt bạn, và sự cứu rỗi đó không chỉ là sản phẩm của việc tin vào khái niệm hoặc chấp nhận các học thuyết hoặc làm những việc thể hiện lòng sùng kính đối với một quyền lực tối cao trong vũ trụ. Thực sự, trách nhiệm của bạn đối với Chúa là để khám phá, chấp nhận và thể hiện mục đích lớn lao này mà đã đưa bạn vào trong thế giới. Để làm điều này, bạn phải đi theo Tri Thức, cho phép Tri Thức là bí ẩn, bởi vì nó tồn tại bên ngoài lĩnh vực của trí tuệ của bạn.

Điều này dẫn đến việc đánh giá lại lớn lao của cuộc đời bạn. Bởi vì với Tri Thức, bạn nhìn mọi thứ một cách khác, và giá trị của bạn thay đổi, và ưu tiên của bạn thay đổi. Có lẽ bạn đã trải nghiệm một số thay đổi này rồi.

Khi bạn bắt đầu trải nghiệm Tri Thức, bạn tìm kiếm sự yên tĩnh thay vì kích thích. Bạn tìm kiếm sự tham gia trung thực với người khác thay vì cuộc trò chuyện vô nghĩa. Bạn tìm kiếm trải nghiệm về sự kết hợp trong mối quan hệ thay vì chỉ sử dụng người khác để đạt được lợi ích cá nhân. Bạn xem trọng những nhận biết sâu sắc của mình hơn là những suy nghĩ của bạn. Theo thời gian bạn bắt đầu thấy rằng bản chất bạn không phải là tâm trí của bạn, và rằng tâm trí của bạn thật sự là một công cụ giao tiếp tuyệt vời cho Linh Hồn, cho Tri Thức. Bạn xem cơ thể mình như một phương tiện cho việc ở trong thế giới, một phương tiện mà thông qua đó sự truyền đạt có thể diễn ra, thông qua đó sự đóng góp có thể xảy ra và thông qua đó sự liên kết sâu sắc hơn với những người đang ở đây trên thế giới có thể được trải nghiệm.

Bạn đang ở đây trong hành trình trong thế giới. Bạn có lựa chọn để lạc lối trong thế giới hoặc để có thể trải nghiệm một mục đích và thực tế lớn hơn khi ở trong thế giới. Hai cách tiếp cận này tạo ra trải nghiệm hoàn toàn khác nhau về cuộc sống. Bạn có thể nhìn xung quanh mình để thấy được những hậu quả được khắc họa rõ bởi những người chọn sống trong Sự Tách Biệt, và sự đau khổ và không chắc chắn và những quyết định tai hại mà là kết quả của việc thực hiện và duy trì vị trí này.

Nếu bạn nhìn, bạn sẽ thấy có rất ít ví dụ của những người đang đi theo Tri Thức. Bạn sẽ thấy được bằng chứng của Tri Thức trong cuộc đời họ, và điều này sẽ truyền cảm hứng cho bạn và nhắc nhở bạn rằng Tri Thức cũng đang sống bên trong bạn và rằng dù bạn đi đâu và làm gì, Chúa cũng ở đó.

Bạn có một lương tâm sâu thẳm mà bảo bạn khi bạn đang làm điều gì đó tốt và khi bạn làm điều gì đó không tốt cho bạn. Theo thời gian, bạn sẽ học được rằng khi bạn nhìn thấy sai lầm trong người khác, đó là minh chứng rằng họ đang không ở với Tri Thức, và bạn sẽ sử dụng điều này để củng cố cam kết của mình với Tri Thức. Thay vì lên án người đó hoặc hoàn cảnh, bạn sẽ thấy được nhu cầu vĩ đại cho Tri Thức.

Với Tri Thức, sẽ không có chiến tranh và xung đột. Mọi người có thể không đồng ý về cách làm, nhưng họ sẽ cộng hưởng về những gì phải được làm, những gì phải được giải quyết. Tri Thức được thống nhất trong con người và giữa con người. Nó là nhà tạo hòa bình vĩ đại trong thế giới. Nó là quyền lực mà chế ngự các khuynh hướng lên án, công kích, hành động ích kỷ và tìm cách chinh phục người khác cho lợi ích của riêng bạn.

Nó giống như thể bạn có các thế lực cạnh tranh bên trong bản thân. Chúng hoàn toàn khác nhau. Chúng có những hướng đi hoàn toàn khác nhau. Chúng phủ trải nghiệm và hiểu biết hoàn toàn khác nhau về cuộc sống. Chúng đang dẫn bạn đi những hướng khác nhau.

Vì vậy mỗi ngày bạn chọn cái nào để theo, cái gì để tôn vinh và cái gì để tìm kiếm trong bản thân và trong người khác. Khi điều này trở thành một hành động có ý thức, thì bạn sẽ cảm thấy mình có uy quyền và khả năng lớn hơn nhiều để quyết định kiểu trải nghiệm mà bạn sẽ có.

Nếu bạn đi với Tri Thức, bạn sẽ cảm thấy tốt, và bạn sẽ cộng hưởng với bản thân. Nếu bạn đi ngược lại Tri Thức, bạn sẽ không thoải mái, như thể một sự phản bội đã xảy ra.

Bạn có thể đi ngược lại Tri Thức cho nhiều lý do khác nhau: cho sự giàu có; để đạt được sắc đẹp; để đạt được con người, địa điểm và những thứ. Nhưng bên trong bản thân bạn, bạn sẽ không cảm thấy tốt về điều đó. Nếu bạn chọn sự tức giận và lên án người khác, bạn sẽ cảm thấy rất tệ bên trong bản thân. Bạn có thể cảm thấy chính đáng, bạn có thể nghĩ rằng bạn đúng, nhưng bạn sẽ cảm thấy tồi tệ trong chính mình. Lương tâm sâu thẳm của bạn đang bị xâm phạm, và bạn sẽ cảm thấy tồi tệ bên trong bản thân.

Bạn có thể cố gắng tạo ra thực tế của riêng mình và biến cuộc đời bạn thành bất cứ điều gì bạn nghĩ nó nên là hoặc bạn muốn nó là, nhưng bạn không thể vi phạm lương tâm sâu thẳm của mình mà không tạo ra sự đau khổ bên trong bản thân.

Ở đây điều gì là tốt và điều gì là xấu đơn giản được biết. Trong sự phức tạp của việc cố gắng giải quyết vấn đề và khó khăn, lương tâm cơ bản này có thể bị che mờ, và có thể khó khăn hơn để nhận ra đâu là con đường chính xác để đi. Ở đây trí tuệ đi vào phụng vụ thật sự của nó. Nó phải quyết định cách mọi thứ nên được thực hiện. Nó đối phó với chi tiết, đối phó với điều cụ thể, nhưng phương hướng thật phải được đặt ra bởi Tri Thức.

Bạn có một nền tảng đạo đức và đạo lý bên trong bản thân mà đã được tạo ra bởi Chúa. Ngay cả khi nó xung đột với các giá trị văn hóa của bạn và với sự uốn nắn xã hội của bạn, nó không thể bị thay đổi được. Nền văn hóa của bạn có thể dạy bạn lên án người khác và trừng phạt người khác cho một số hành vi nhất định, hoặc nghi ngờ các nhóm khác hoặc các bộ lạc khác hoặc các quốc gia khác. Nhưng đây này là sự vi phạm lương tâm sâu thẳm của bạn. Vì vậy bạn có một lương tâm xã hội mà là sự uốn nắn xã hội của bạn, nhưng rồi thì bạn có một lương tâm sâu thẳm mà đã được tạo ra bởi Chúa.

Đó là ơn phước vĩ đại của cuộc đời bạn rằng Sự Tách Biệt không bao giờ có thể là trọn vẹn, và rằng bên trong bản thân bạn điều Chúa đã tạo ra vẫn còn đó. Chính điều này sẽ cứu bạn. Chính điều này sẽ dẫn dắt bạn và kìm chế bạn khỏi việc trao đi cuộc đời mình và khỏi việc mắc phải những sai lầm nghiêm trọng.

Thế giới là nơi hoàn hảo để đoàn tụ với Tri Thức, bởi vì nhu cầu là khổng lồ. Khi không với Tri Thức bạn sẽ lạc lối, chỉ với những khao khát của bạn và sự sợ hãi của bạn để dẫn dắt bạn.

Bạn không cần phải có đạo. Bạn không cần phải thuộc về nhóm tôn giáo hoặc tuân theo giáo lý tôn giáo để quay về lại với quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức bên trong bản thân bạn. Nó sẽ phục vụ bạn bên trong hoặc bên ngoài truyền thống tín ngưỡng trong bất kỳ thế giới nào, trong bất kỳ quốc gia nào, trong bất kỳ nền văn hóa nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nhưng ở đây có rất nhiều người là xa lạ đối với bản thân. Đó là để được làm quen lại và tái hợp với Tri Thức mà đại diện cho nhu cầu cơ bản nhất của bạn trong cuộc đời. Ngoài việc có được thức ăn và nơi ở và những nhu cầu cơ bản của việc tồn tại, đây là nỗ lực cơ bản nhất của bạn.

Việc thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức, việc trở thành một học sinh của Tri Thức, việc học Con Đường của Tri Thức là việc học con đường của một cuộc sống vĩ đại hơn. Bạn cần điều này hàng ngày, trong mọi quyết định của bạn. Bạn cần điều này để thoát khỏi Địa Ngục mà bạn đã tạo ra cho bản thân — khỏi Địa Ngục của sự không chắc chắn, khỏi Địa Ngục của sự phán xét bản thân, khỏi Địa Ngục của sự bất an, khỏi Địa Ngục của sự căng thẳng, khỏi Địa Ngục của sự sợ hãi và khỏi Địa Ngục của sự lên án bản thân và người khác.

Khi bạn nhận ra rằng đây là Địa Ngục, và rằng đó không chỉ là trạng thái bình thường của bạn, bạn sẽ bắt đầu nhìn sâu hơn để tìm bằng chứng của Tri Thức. Khi bạn nhận ra mình đang đau khổ nhiều thế nào, bạn đang mất mát nhiều thế nào và bạn đang mắc nhiều sai lầm thế nào, bạn sẽ muốn tìm thấy cội nguồn của sự chắc chắn bên trong bản thân và bên trong người khác. Bạn sẽ muốn sự chắc chắn này là cơ sở cho việc ra quyết định của bạn và là nền tảng của bất kỳ mối quan hệ nào mà bạn thiết lập với người khác.

Chúa đã gửi bạn vào trong thế giới để đóng góp những món quà độc nhất liên quan đến những người nào đó trong những tình huống nào đó. Bạn phải tìm những người này, và bạn phải tìm những tình huống này. Bạn sẽ cảm thấy một sự cấp bách ở đây. Ngay cả khi bạn hiểu sai những nhu cầu sâu thẳm này, chúng sẽ tồn tại bên trong bạn. Họ sẽ dẫn bạn đi.

Trong khi đó, bạn kết hôn với người khác, bạn trở nên gắn bó với nơi chốn, bạn trao cuộc đời mình cho những điều nào đó. Nhưng những nhu cầu sâu thẳm này vẫn còn đó, và cho đến khi chúng được đáp ứng, bạn sẽ bồn chồn, bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc đời bạn phải tiến bước, bạn sẽ không bằng lòng với những gì bạn có. Bởi vì những điều này đại diện cho những nhu cầu sâu thẳm của linh hồn, những nhu cầu cơ bản nhất bên trong bạn.

Những nhu cầu của linh hồn chỉ có thể được đáp ứng khi bạn khám phá và hoàn thành mục đích lớn lao của mình ở đây. Bởi vì trí tuệ của bạn không thể hiểu được điều này, bạn phải đi theo sự hướng dẫn của Tri Thức. Và bạn phải học về quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức trong cuộc đời bạn.

Nó thật sự rất đơn giản, nhưng nó sẽ không có vẻ đơn giản bởi vì tâm trí của bạn sẽ bối rối. Bởi vì Tri Thức là bí ẩn, nó không phù hợp với ý tưởng của bạn. Bạn không thể điều khiển nó; bạn không thể định nghĩa nó; bạn không thể diễn đạt nó với bạn bè của bạn bằng lời nói bởi vì Tri Thức là một trải nghiệm sâu sắc về việc nhìn, biết và hành động. Nó sẽ có vẻ hiếm và khó hiểu vào lúc đầu, nhưng theo thời gian bạn sẽ thấy rằng đó là điều tự nhiên nhất để bạn làm.

Đây là hành trình của bạn trong thế giới. Đó là hành trình mà sẽ tiếp tục bên ngoài thế giới này. Đó là hành trình mà bạn không thể định nghĩa bằng một mình ý tưởng. Tri Thức sẽ đưa bạn đi trên hành trình này, và nó sẽ mang lại ý nghĩa, mục đích và hướng đi cho cuộc đời bạn.

Bạn sẽ thấy rằng có một dòng chảy sâu hơn trong cuộc đời bạn. Bên ngoài tất cả những suy nghĩ của bạn và các sự kiện trong ngày, có một dòng chảy sâu hơn đang chảy trong cuộc đời bạn. Đây là điều sẽ trao cho bạn sức mạnh và mục đích và sự khôn ngoan khi bạn tiến bước.

Cần thiết ở đây để bạn nhận ra rằng bản chất bạn không phải là tâm trí bạn, không phải là suy nghĩ của bạn, không phải là niềm tin của bạn và rằng sự tồn tại thật sự của bạn vượt ngoài chúng — vượt ngoài những điều này và rằng Chúa vượt ngoài những điều này. Một ý tưởng không thể thay thế cho một mối quan hệ chân thật. Và những mối quan hệ chân thật vượt lên trên ý tưởng của bạn. Mối quan hệ thật sự của bạn với Chúa vượt lên trên những ý tưởng của bạn, hay những ý tưởng của nền văn hóa của bạn hoặc tôn giáo của bạn.

Theo thời gian, bạn sẽ chuyển lòng trung thành của mình sang quyền lực của Tri Thức. Đây là việc chuyển lòng trung thành của bạn sang Chúa. Đây là việc hoàn tác Sự Tách Biệt ở chính nền tảng của Bản Thể của bạn.

Ở đây bạn có thể sử dụng tâm trí thay là bị cai trị bởi nó. Ở đây bạn có thể sử dụng những suy nghĩ và định nghĩa thay vì bị cai trị bởi chúng. Ở đây bạn sẽ có thể sử dụng những khả năng tuyệt vời của trí tuệ của bạn và cơ thể của bạn thay vì phải là nô lệ cho chúng.

Đây là một hình thức giải phóng thực tế, và nó sẽ đưa bạn trở lại với bản chất thiết yếu nhất của bạn, và với mục đích lớn lao mà đã đưa bạn đến đây, vào trong thế giới, vào lúc này.