Thế giới phải nhận lãnh Thông Điệp Mới từ Thượng Đế

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Được trao cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
Vào ngày 1 tháng 1, 2015
Tại Alexandria, Ai Cập

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.


Thượng Đế biết điều gì đang tới với thế giới. Thượng Đế biết tình trạng của thế giới và người dân của thế giới. Và Hội Đồng thiên thần đang chăm sóc thế giới này đang quan sát từng khoảnh khắc.

Không có gì là bí mật đối với những người đang quan sát bạn và quan sát những nhu cầu vĩ đại hơn của bạn, cả trong khoảnh khắc này và trong những thời đại sắp tới.

Bạn không thể nhìn thấy những điều này, vì bạn chưa biết chính mình một cách đầy đủ. Bạn không biết tại sao bạn được cử tới thế giới, hay nơi bạn nên ở tại khoảnh khắc này và tại sao bạn không ở đó vào khoảnh khắc này. Bạn không thể nhìn thấy điều gì đang tới phía trên đường chân trời xa xôi, điều đang tới với bạn. Nhưng những người đang quan sát các bạn và Đấng Cai Quản vũ trụ biết những điều này.

Con người bị gắn chặt bởi niềm tin và những ước đoán của họ. Họ bị gắn chặt bởi các tôn giáo từ quá khứ, điều gây khó khăn hơn cho họ để hiểu rằng Thượng Đế đã lại lên tiếng cho sự bảo toàn và tiến hóa của nhân loại.

Tất cả mọi thứ Thượng Đế trao cho thế giới có trong Những Thông Điệp vĩ đại, được trao vào thời đại của những nhu cầu và cơ hội vĩ đại, được trao ra vì sự tiến bộ và bảo toàn của nhân loại.

Bạn không nhận ra bạn đang sống trong một thế giới bên trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống, nơi có rất nhiều mối đe dọa đối với tự do và chủ quyền của con người. Bạn chưa nhìn ra bức tranh lớn của đời bạn và tại sao bạn được cử tới thế giới vào thời điểm này, để phụng sự thế giới dưới những điều kiện này. Nhưng Thiên Đường có thể nhìn thấy những điều này, điều mà bạn, đang sống trong trạng thái của sự Chia Rẽ, không thể nhìn thấy.

Bạn bị mù quáng sâu nặng bởi những niềm tin và sự ước đoán, thái độ và sự kết án của bạn lên người khác.

Con người sống trong khoảnh khắc. Họ cũng quên rằng họ cũng phải chuẩn bị cho tương lai. Giống như tất cả các sinh vật thông minh trên Trái Đất, họ phải làm hai điều này.

Nhưng Thượng Đế biết điều gì đang tới. Thượng Đế biết nhân loại cần gì vào thời điểm này. Thượng Đế biết những gì bạn, như là một cá nhân, phải nhận ra mục đích vĩ đại hơn cho việc bạn tới đây và tại sao bạn được cử tới đây và điều gì bạn phải hoàn thành tại đây, điều vượt trên sự hiểu biết của bạn.

Vì trí năng của bạn thì không đủ lớn để nắm giữ những điều vĩ đại hơn. Nó là một cơ chế hoàn hảo để vượt qua thế giới của những hoàn cảnh đang thay đổi, nhưng nó không thể hiểu được đời bạn vượt trên thời gian và không gian, và những lực vĩ đại hơn đang hướng dẫn bạn và cử bạn tới đây và những người nắm giữ mục tiêu vĩ đại hơn khi bạn ở đây.

Lúc này Thượng Đế đã lại lên tiếng, trao một Khải Huyền vĩ đại và bao la hơn bất kỳ thứ gì đã từng được trao cho gia đình nhân loại trước đây, lúc này đây được trao cho một thế giới đã biết chữ và một thế giới của giao tiếp toàn cầu và nhận thức toàn cầu đang được gia tăng, được trao ra lúc này vào thời điểm khi thế giới đang bước vào tình trạng suy giảm – suy giảm tài nguyên, suy giảm môi trường, biến đổi khí hậu, tất cả được tạo ra bởi sự ngu dốt, lòng tham và sự tham nhũng của con người.

Vì thế nhân loại mù quáng đang đứng trước ngưỡng cửa của một thay đổi khốc liệt mà có thể thay đổi bộ mặt của thế giới, thử thách vĩ đại nhất từng tới với gia đình nhân loại như một khối.

Nhưng con người sống trong khoảnh khắc và không nhìn thấy các dấu hiệu của thế giới. Họ không nghe thấy các dấu hiệu bên trong chính mình – cảnh báo họ, cảnh giác họ, nói với họ nên kìm lại, nói với họ nên cân nhắc lại để họ có thể có được một khoảnh khắc để nhìn thấy, một khoảnh khắc của những điều sáng tỏ, để họ có thể có một khoảnh khắc để nghe được giọng nói vĩ đại mà Thượng Đế đã đặt vào bên trong họ, giọng nói của Tri Thức Thiêng Liêng.

Sâu bên dưới bề mặt của tâm trí chính là nó. Nó đang cố gắng đưa bạn đến một nơi nào đó, để chuẩn bị cho bạn trước công cuộc phụng sự vĩ đại trên thế giới và chuẩn bị cho bạn trước một thế giới của những biến động và thay đổi vĩ đại.

Thượng Đế lúc này đang nói với cả thế giới, không chỉ với một nhóm nhỏ, không chỉ với một vùng, không chỉ với một truyền thống tôn giáo, không chỉ với những người được giáo dục, nhưng với tất cả mọi người ở mọi địa vị của xã hội, trong tất cả mọi xã hội.

Vì thế giới phải lắng nghe Khải Huyền Mới của Thượng Đế, hoặc nó sẽ không được chuẩn bị cho một tương lai vĩ đại, cho một thế giới mới nó đang bắt đầu trải nghiệm. Nó sẽ không chấm dứt những xung đột bất tận mà chỉ càng làm xuống cấp thêm thế giới, ném nhân loại vào bóng tối và sự rối bời to lớn hơn.

Thế giới phải lắng nghe Khải Huyền Mới từ Thượng Đế. Vì những truyền thống vĩ đại của quá khứ không thể chuẩn bị nhân loại trước ngưỡng cửa tiến hóa vĩ đại này. Chúng không thể chuẩn bị bạn cho một tương lai tràn đầy sự sống thông minh. Chúng không thể chuẩn bị bạn cho một thế giới suy giảm, một thế giới sẽ thay đổi tất cả mọi thứ bạn nhìn và biết.

Chúng được trao ra vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử để xây dựng nền văn minh nhân loại, để xây dựng và thúc đẩy tính nhân văn đích thực, đạo đức đích thực của con người và những quy tắc cao hơn. Mặc dù nhiều người không thể theo đuổi những điều này, chúng phải được thiết lập, hoặc nhân loại sẽ mãi mãi là một giống loài tự hủy diệt, bạo lực và nguyên thủy, làm xuống cấp một thế giới tươi đẹp, cái mà rất hiếm có trong một vũ trụ của những hành tinh cằn cỗi và những nơi chốn không thân thiện.

Thế giới phải lắng nghe Khải Huyền Mới từ Thượng Đế bởi vì một mình nó nắm giữ chìa khóa cho tương lai của bạn, cho sự an toàn của bạn, cho sự đoàn kết, hợp tác và mục tiêu của nhân loại. Có quá ít người trên thế giới coi trọng những điều này một cách có hiệu quả để có thể thay đổi và chuyển đường hướng mà bạn đang lên kế hoạch cho chính mình, thậm chí tại khoảnh khắc này. Nó phải đến từ Thượng Đế – nguồn gốc của bạn, Đấng Sáng Tạo của mọi sự sống, Đấng Sáng Tạo của tất cả mọi thứ.

Bạn phải lắng nghe với đôi tai mới. Bạn phải lắng nghe với một trái tim cởi mở. Nếu bạn chối bỏ điều này, thì bạn chối bỏ Thượng Đế mà bạn tán dương và tin tưởng vào. Bạn chối bỏ nhận thức rằng Kế Hoạch của Thượng Đế thì vĩ đại hơn chỉ một Khải Huyền vào một thời điểm trong lịch sử.

Vì tất cả các Sứ Giả đều đến từ Hội Đồng Thiên Thần, và họ đều phụng sự Bản Kế Hoạch Vĩ Đại cho nhân loại – để xây dựng nền văn minh nhân loại, để làm sâu sắc hơn tình đoàn kết và hợp tác của con người, để dạy nhân loại, thông qua trí tuệ và thông qua công nghệ của nó, cách để duy trì một thế giới tươi đẹp và không hủy hoại nó.

Nó là một Bản Kế Hoạch Vĩ Đại hơn. Thậm chí từ ban đầu, nó đã chuẩn bị bạn cho tương lai trong Một Cộng Đồng Vĩ Đại Hơn của sự sống thông minh trong vũ trụ. Nhưng ban đầu nhân loại phải trở thành một nền văn minh có thể sống được. Nó phải có đạo đức và những quy tắc cao hơn để trở thành một thế giới tự do và để có tự do trong một vũ trụ nơi tự do là rất hiếm.

Bản Kế Hoạch thì luôn luôn ở đó. Nó không thay đổi, nhưng chỉ tự điều chỉnh để thay đổi hoàn cảnh và để chuyển đổi những khoảnh khắc của một cơ hội vĩ đại.

Bạn không thể nhìn thấy điều này, bạn người sống trong khoảnh khắc, bạn người bị giới hạn bởi một thế giới bạn không hiểu, bạn người sống trong những suy nghĩ và niềm tin và những lời khiển trách, nhưng không thể cảm nhận được Sự Hiện Hữu vĩ đại hơn mà luôn ở bên bạn và là Nguồn Gốc của bạn, mục tiêu và số phận của bạn.

Thế giới cần lắng nghe Thông Điệp Mới từ Thượng Đế. Vì chỉ Thượng Đế biết điều gì đang tới. Chỉ Thượng Đế biết cách bạn có thể chuẩn bị. Chỉ Thượng Đế hiểu bạn hơn bạn hiểu chính mình. Chỉ Thượng Đế biết tình trạng đích thực của nhân loại và những gì nhân loại cần phải làm để cứu chính nó khỏi sự sụp đổ từ bên trong và từ sự nô dịch hóa từ bên ngoài.

Đừng đứng sau những lời thánh kinh của bạn và phủ nhận điều này, vì đây là công việc tiếp theo của Thượng Đế trên thế giới. Điều này giúp hoàn thiện công việc của đức Muhammad và đức Jesus và đức Phật và các thầy giáo vĩ đại khác, được biết đến và không được biết đến, được nhận ra và không được nhận ra, trong lịch sử của thế giới này, những người bạn thậm chí không thể tin tưởng vào hoàn toàn.

Đừng ngạo mạn và ngu ngốc, hoặc nếu không bạn sẽ thất bại khi đối mặt với Những Làn Sóng của sự chuyển đổi đang tới. Và bạn sẽ không được chuẩn bị cho sự tiếp xúc với một vũ trụ của sự sống thông minh, sự tiếp xúc đã và đang diễn ra bởi những thế lực muốn lợi dụng một nhân loại yếu mền và không nghi ngờ.

Sự nguy hại đang lớn lên từng ngày. Bóng Tối Vĩ Đại đang ở trên thế giới.

Nhân loại đang phá hủy nền tảng cuả chính nó trên thế giới với sự ghét bỏ và ngu dốt – không thể tự kiềm chế, không thể thay đổi đường hướng, không thể cung cấp cho những nhu cầu lớn hơn của con người khắp mọi nơi, không thể và không sẵn sàng làm những gì phải làm để bảo vệ tương lai nhân loại dưới một loạt những hoàn cảnh khác nhau.

Bạn không thể chuẩn bị cho chính mình. Bạn chưa có sự dũng cảm. Bạn không thể nhìn thấy nhu cầu. Bạn không nhận ra các tín hiệu. Bạn chưa có sự hợp tác với nhau, giữa các bạn, giữa các quốc gia, giữa các tôn giáo, bạn bây giờ đang đi vào những biến động và những mối bất đồng đang gia tăng lẫn nhau và thậm chí bên trong chính mình.

Không phải là vô vọng. Nó chỉ có nghĩa là bạn vô trách nhiệm. Nó có nghĩa là bạn không có đủ sức mạnh và khả năng. Bạn đang bị lạc lối trong một thế giới của nỗi sợ hãi và tham vọng, xung đột, nghèo đói và mất mát – một thế giới bạn đã tạo nên.

Bạn không thể đổ lỗi cho Thượng Đế. Bạn thậm chí không thể đổ lỗi lên Thượng Đế cho những thảm họa thiên nhiên – hạn hán, bão tố, bệnh dịch – bởi vì tất cả đều là chức năng tự nhiên, những điều đã được đặt tự động vào buổi đầu.

Vì thế mà Hội Đồng Thiên Thần quan sát bạn và tất cả những người khác ở đây để xem cách mà bạn thích ứng, để xem bạn sẽ chọn gì. Họ đã trao cho bạn tự do để sống trong sự Chia Rẽ. Họ đã trao cho bạn tự do để thất bại. Nhưng họ cũng trao cho bạn sức mạnh và chỉ dẫn đến thành công – nếu bạn có thể đáp ứng, nếu bạn có thể đáp ứng những chỉ dẫn vĩ đại này, nếu bạn có thể đáp ứng Tri Thức Thiêng Liêng bên trong chính bạn, điều mà vẫn được kết nối với Thượng Đế.

Đấng của vũ trụ này và các vũ trụ khác và của sự Sáng tạo, Sự Sáng Tạo bất tận vượt trên mọi biểu lộ vật lý, thì không hiện diện trước mặt bạn một cách vật lý hay cá nhân. Đó là công việc của Hội Đồng. Vì có vô tận những giống loài trong vũ trụ, và mỗi loài phải có một Hội Đồng để chăm sóc giống loài đó.

Nó là một bản Thiết kế trên một phạm vi mà bạn thậm chí không thể cân nhắc. Quá vĩ đại, quá bao la, quá hoàn thiện, quá hoàn hảo, chỉ có Thượng Đế có thể làm ra nó. Chỉ có Thượng Đế có thể giác ngộ bạn khỏi tình trạng bị chia rẽ thông qua sức mạnh của Tri Thức Thiêng Liêng đã được cài đặt trong tất cả các loài có tri giác.

Bây giờ bạn có cơ hội để hiểu những điều này trong một Khải Huyền tiến bộ và hoàn thiện hơn nhiều. Vì bạn chưa hiểu được cách Thượng Đế làm việc trên thế giới, làm việc xuyên qua mỗi người từ trong ra ngoài – qua việc phụng sự, thông qua cống hiến, thông qua sự tha thứ và thông qua hành động có tính xây dựng và nhân từ.

Quan điểm của bạn về Thượng Đế được sinh ra bởi Những chỉ dạy từ cổ nhân. Chúng không hoàn thiện, vì con người vào thời đại đó không có được sự tinh tế hay tự do hay sự phát triển của xã hội để hiểu được bản chất tự nhiên vĩ đại hơn của Kế Hoạch của Thượng Đế trong thế giới này và vượt trên cả nó.

Những tôn giáo vĩ đại đã giúp nhân loại phát triển, giúp xây dựng nền văn minh nhân loại, đã là nguồn cảm hứng cho vô số người. Đừng nghĩ chúng không có giá trị, mặc dù có rất nhiều điều được làm để xâm phạm chúng, và cách thức chúng sử dụng sai thì vẫn đang tiếp diễn thậm chí đến ngày hôm nay.

Thượng Đế đã đặt Tri Thức Thiêng Liêng vào bên trong bạn, một trí thông minh dẫn dắt hoàn hảo. Nó được kết nối với Thượng Đế. Nó không sợ hãi thế giới. Nó không bị điều kiện hóa bởi thế giới. Nó không bị cuốn đi theo sắc đẹp, tài sản và sự quyến rũ. Nó chỉ ở đây để đưa bạn tới với cuộc gặp gỡ đặc biệt cùng với nhiệm vụ vĩ đại hơn trong đời và một cuộc đoàn tụ với những người đã cử bạn tới đây – một cuộc đời có mục đích, ý nghĩa, của những mối quan hệ và cảm hứng.

Nhưng bạn đang trôi dạt ra xa. Nếu bạn ở trong số những người đầu tiên đáp ứng lại, bạn phải đáp ứng lại một cách mạnh mẽ. Đừng chần chừ trong nghi ngờ, vì điều đó là thiếu trung thực. Trong trái tim bạn bạn sẽ biết, bạn sẽ hiểu điều Chúng tôi đang nói ở đây ngày hôm nay. Nó là một thử thách. Nó là một thử thách để trở nên trung thực, chân thành cùng với trọn con tim mình.

Thế giới phải lắng nghe Thông Điệp Mới từ Thượng Đế. Nó không chỉ dành cho một mình bạn. Đừng tưởng nó chỉ soi sáng cho một mình bạn. Nhưng bạn là một phần của nó, nhận lãnh nó, biểu lộ nó, chia sẻ nó, giúp dịch nó ra mọi ngôn ngữ của thế giới để có đủ người trên thế giới này có thể đáp ứng lại và bắt đầu thay đổi đường hướng của nhân loại, để kêu gọi ra trách nhiệm và thay đổi phải xảy ra cho gia đình nhân loại để không trượt xuống nấm mồ của sự mất cân bằng, xung đột và chiến tranh.

Bạn chưa nhìn thấy sự nguy hiểm đang đối mặt với bạn. Vì thế thật khó khăn cho bạn để hiểu được điều cần thiết đã mang bạn tới với thế giới này.

Vì thế, bạn phải mở to mắt trước thế giới, không phải cho điều bạn muốn, không phải cho điều bạn yêu thích hơn, nhưng cho điều thực sự đang xảy ra ở đây. Bạn phải trở thành một người có trách nhiệm – một người có thể đáp ứng.

Vì bạn phải lắng nghe Khải Huyền Mới từ Thượng Đế, và bạn phải mang tới cho nó càng nhiều sự trung thực và chân thành và với lòng khiêm tốn càng tốt.

Sứ giả đang ở trên thế giới. Ông ấy là người được cử tới để mang điều này tới đây. Ông ấy là một người đàn ông khiêm tốn. Ông ấy không có địa vị xã hội. Ông ấy không dẫn dắt các quốc gia hay quân đội hay một nhóm này chống lại nhóm khác, vì ông ấy có một Thông Điệp cho cả thế giới – để nhận lãnh nó hay từ chối nó.

Thời gian là thiết yếu trong lúc này. Những Làn Sóng Vĩ Đại của thay đổi đang bắt đầu đánh vào khắp mọi nơi, ở đây và ở kia, hàng năm làm xuống cấp cơ sở hạ tầng, xã hội, tài sản và sự tự tin của bạn. Đã đến lúc chuẩn bị, nhưng thời gian chuẩn bị quá dài. Thời gian còn lại thì ngắn. Đã đến lúc rồi.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể đáp ứng. Vì không phải tất cả mọi người sẽ biết về nó. Không phải tất cả mọi người sẽ sẵn sàng cho nó. Và rất nhiều người sẽ đứng lên chống lại nó, bảo vệ những ý tưởng và niềm tin trước đây của họ, bảo vệ tài sản hay vị trí xã hội của họ. Đó là điều bất hạnh, nhưng nó luôn xảy ra vào thời đại của Khải Huyền.

Hãy để bạn là một người trong số những người đầu tiên nhận Thông Điệp Mới từ Thượng Đế cho thế giới. Nó có giá vĩ trị vĩ đại nhất. Nó là điều quan trọng nhất trong đời bạn. Nó sẽ tạo nên sự khác biệt sau khi tất cả mọi thứ khác làm bạn thất bại. Nó sẽ tạo nên sự khác biệt cho bạn nếu bạn có thể nhận lãnh nó và theo đuổi nó và theo đuổi Các Bước Tới Tri Thức Thiêng Liêng mà Thượng Đế đã cung cấp để đưa bạn hòa nhập với mục đích và bản chất sâu sắc hơn khi tồn tại ở đây.

Nếu nhân loại thất bại trong việc nhận lãnh Khải Huyền, thì nhân loại sẽ bước vào một trình trạng xuống cấp vĩnh viễn – xung đột sâu sắc hơn, khổ đau và mất mát lớn hơn. Vì bạn sẽ không được chuẩn bị cho một thế giới mới. Bạn sẽ không được chuẩn bị cho những gì đang tới ngay cả khi nhận được các tín hiệu xuất hiện hàng ngày.

Bạn sẽ cố gắng bảo vệ những sở thích, những thứ ưu tiên và hi vọng của bạn. Bạn không muốn phải thực sự đối mặt với những thứ đang tới với bạn. Nhưng với việc đối mặt với chúng sẽ cho bạn sức mạnh và lòng dũng cảm và sự quyết đoán. Nếu không có sự chuẩn bị này, bạn sẽ không có được sức mạnh và những khả năng này.

Đây là một Khải Huyền vĩ đại dành cho bạn. Đây là một Khải Huyền vĩ đại cho nhân loại. Vì nó sẽ vinh danh tất cả các tôn giáo trên thế giới và đoàn kết chúng một cách có hiệu quả để chúng sẽ chấm dứt những xung đột bất tận của bạn. Bạn sẽ thấy rằng tất cả chúng đều được kết nối tại nền tảng của chúng, bất kể những gì đã xảy ra qua thời gian.

Bạn sẽ thấy rằng tất cả các Sứ Giả đều tới từ Hội Đồng. Và bạn sẽ thấy rằng không ai khác có thể tuyên bố rằng họ mang tới Khải Huyền vĩ đại tới với thế giới nếu họ không xuất phát từ Nguồn chung này. Vì mặc dù có những nhà tiên tri trong mọi thời đại, những Thông Điệp vĩ đại chỉ tới vào những bước ngoặt vĩ đại. Và chúng mang theo cùng với họ cả một thực tại mới cái mà có thể thay đổi cả đường hướng của thế giới và số phận của vô số những người có thể đáp ứng theo thời gian.

Thế giới cần nhận lãnh Thông Điệp Mới từ Thượng Đế. Đây là thử thách của bạn. Đây là sự chuộc lỗi của bạn. Không có gì quan trọng hơn cho bạn để cân nhắc vào lúc này.

Sứ Giả là một người đàn ông già cả. Ông ấy sẽ chỉ ở trên thế giới thêm một vài năm nữa, có lẽ vậy. Nếu bạn có thể gặp ông ấy và biết về ông ấy, nó là sự ban ân phước rất lớn dành cho bạn.

Ông ấy không phải là một vị thần, nhưng không ai trong số những Sứ Giả là các vị thần. Ông ấy sẽ không cho phép bạn tán dương ông ấy, vì mọi lời tán dương phải tới với Thượng Đế và Hội Đồng Thiên Thần. Ông ấy đã chứng tỏ mình thông qua sự khổ đau và sự cô lập, thông qua những thử thách vĩ đại và sự chuẩn bị vĩ đại, vượt trên sự hiểu biết của những người xung quanh ông ấy, chỉ một vài người biết điều đó.

Chúng tôi mang điều này tới cho bạn bởi vì nó là Ý Chí của Thiên Đường. Chúng tôi những người nói với chúa Jesus, Đức Phật và đức Muhammad. Chúng tôi những người quan sát thế giới. Bạn không thể biết tên của Chúng Tôi. Tên của chúng tôi thì không quan trọng, vì Chúng tôi nói như là một cho rất nhiều, và rất nhiều như là một – một thực tại mà bạn không thể ấp ủ, vì bạn đang sống trong sự Chia Rẽ, chưa vươn tới được thực tại này.

Ý Chí của Thiên Đường là để hướng dẫn nhân loại chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại, nó sẽ trở nên mạnh mẽ và đoàn kết, và nó sẽ bảo toàn thế giới này để nó không rơi chở vào sự thuyết phục và thống trị của các quốc gia khác với mong muốn sử dụng thế giới này cho mục đích riêng của họ.

Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, cánh cửa của vũ trụ đang được mở ra để bạn có thể nhìn thấy sự sống ở vũ trụ xung quanh bạn là như thế nào và Thượng Đế đang làm gì trong vũ trụ này. Vì để hiểu được Thượng Đế đang làm gì trong thế giới này, bạn phải hiểu Thượng Đế đang làm gì trong vũ trụ này – một cách thiết yếu, một cách cơ bản – và điều này được mang tới lần đầu tiên.

Cầu mong đôi mắt bạn sẽ mở. Cầu mong hiểu biết của bạn về thế giới chân thực và trung thực. Cầu mong sự đánh giá về chính bạn và những nhu cầu của bạn tràn đầy sự khiêm tốn và đúng đắn. Và cầu mong Món Quà của Thiên Đường mà bạn đang nhận bây giờ – bạn thật may mắn được sống trong thời đại của Khải Huyền – là của bạn để bạn có thể nhận ra, để nhận lãnh và trao nó ra trước một thế giới đang rất cần.