Tuyên Ngôn

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:


Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như đã được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
Vào ngày 7, tháng 7, năm 2006
Tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Có một Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới.

Nó đã đến từ Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống.

Nó đã được chuyển thể vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người thông qua sự Hiện Diện của Thiên Thần đang trông nom thế giới này.

Nó tiếp nối những chuỗi truyền đạt vĩ đại từ Đấng Tạo Hóa mà đã diễn ra qua suốt những thế kỷ và kỷ nguyên.

Đây là một Thông Điệp Mới cho thời đại này và cho những thời đại sắp tới.

Nó hoàn thành những Thông Điệp vĩ đại trước đây mà đã được trao cho nhân loại, nhưng nó tiết lộ những điều mà chưa từng được chỉ cho nhân loại trước kia, bởi vì nhân loại ngay lúc này đang đối mặt với những thách thức nguy hiểm và trầm trọng, từ cả bên trong và bên ngoài thế giới.

Thông Điệp Mới từ Chúa đang ở đây để cảnh báo, để trao quyền lực và để chuẩn bị cho gia đình loài người – con người từ tất cả các quốc gia và các truyền thống tín ngưỡng, con người từ tất cả các bộ lạc, các nhóm và các khuynh hướng.

Nó đã đến vào thời đại của nhu cầu vĩ đại, thời đại của hậu quả vĩ đại.

Nó đang chuẩn bị loài người cho những điều mà thậm chí vẫn chưa được nhận biết.

Nó đầy tiên đoán khi cảnh báo loài người về những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang tiến đến thế giới và về vị trí của nhân loại trong vũ trụ, đặc biệt về sự tiếp xúc của nó với những chủng loài khác.

Thông Điệp Mới kêu gọi sự hiện diện thánh linh bên trong mỗi người –quà tặng vĩ đại cho Tri Thức mà đã được trao tặng cho toàn thể gia đình loài người, điều ngay lúc này phải được nuôi dưỡng, củng cố và được đem ra.

Nó nói về nhu cầu tâm linh lớn lao của cá nhân – nhu cầu cho mục đích, ý nghĩa và phương hướng.

Nó nói với những mối quan hệ vĩ đại mà con người có thể thiết lập với nhau, những mối quan hệ đại diện cho mục đích cao cả của họ trong cuộc sống.

Nó nói với những nhu cầu của thế giới và những nhu cầu của tương lai. Khi làm điều đó, nó mang tới mục đích và sự ghi nhận, sự đoàn kết và hợp tác, sự thông thái và sức mạnh cho tất cả những ai có thể nhận lãnh nó, học hỏi nó, đi theo các bước của nó, đóng góp nó cho người khác và chia sẻ minh triết của nó để phục vụ những cá nhân, những gia đình, những cộng đồng, những quốc gia và toàn thể thế giới.

Hãy đón nhận ân phước này

Hãy học hỏi về Thông Điệp Mới từ Chúa.

Hãy nhận ra rằng nó sẽ xác nhận tất cả những gì là chân thật bên trong các truyền thống hiện tại của bạn, và nó sẽ nói với sự thông thái sâu thẳm mà bạn đã sở hữu rồi.

Nó sẽ nói với con tim của bạn, thậm chí vượt qua những suy nghĩ và niềm tin của bạn và những suy nghĩ và niềm tin của nền văn hóa của bạn và quốc gia của bạn.

Hãy đón nhận món quà này và học hỏi từ nó một cách kiên nhẫn, thực hành những Bước Đi đến Tri Thức, học hỏi minh triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại và nhận ra quyền lực của Một Thánh Linh của nhân loại để thống nhất, củng cố và chuẩn bị cho nhân loại để nhận biết và để chèo lái thời gian khó khăn trước mặt.

Hãy đón nhận Thông Điệp Mới trong tiếng gọi của nó cho việc bảo tồn và việc củng cố tự do, việc hợp tác và trách nhiệm của loài người, bởi vì khi không có Thông Điệp Mới này, nhân loại đang đối mặt với sự suy giảm trầm trọng và rất nhanh chóng.

Nhân loại đang đối mặt với sự đánh mất tự do và chủ quyền của nó trong thế giới này vào tay những thế lực đang can thiệp từ vũ trụ.

Không có Thông Điệp Mới này, tinh thần của loài người sẽ vẫn là tiềm ẩn, và con người sẽ sống cuộc sống đầy tuyệt vọng, cạnh tranh và xung đột.

Ý Muốn của Đấng Tạo Hóa là nhân loại trỗi vào Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ như một chủng loài tự do và có chủ quyền – như một chủng loài mạnh mẽ, như một chủng loài thống nhất, như một chủng loài có khả năng duy trì sự đa dạng văn hóa của nó trong khi vẫn tôn vinh sức mạnh và mục đích sâu thẳm mà sẽ giữ cho gia đình loài người mạnh mẽ, mà sẽ giữ cho gia đình loài người đầy sức sống, năng động và sáng tạo.

Thông Điệp Mới từ Chúa đem đến một cơ hội mới cho sự tiến bộ trong tương lai, nhưng để tiến lên bạn phải sống sót. Bạn phải sống sót thời gian khó khăn trước mặt, và bạn phải sống sót sự cạnh tranh từ bên ngoài thế giới về việc ai sẽ điều khiển thế giới này và số phận của nó.

Mỗi cá nhân phải nhận ra rằng họ có một cơ hội vĩ đại để khám phá Tri Thức sâu thẳm mà Chúa đã ban cho họ – Tri Thức chứa đựng mục đích, ý nghĩa và phương hướng của họ và những tiêu chuẩn cho tất cả những mối quan hệ có ý nghĩa của họ.

Có một Thông Điệp Mới từ Chúa cho từng cá nhân, và có một Thông Điệp Mới từ Chúa cho toàn thế giới.

Nó đang ở đây ngay lúc này.

Nó đã mất một thời gian dài để Sứ Giả nhận lãnh nó, bởi vì Thông Điệp rất vĩ đại.

Do đó hãy vinh danh người đã đến để mang Thông Điệp Mới vào trong thế giới.

Ông ấy là một người đàn ông khiêm nhường.

Ông ấy đã phát triển sự thông thái cần thiết để gánh vác một vai trò vĩ đại như vậy, và ông ấy đã được gửi vào trong thế giới này cho mục đích này.

Hãy nhận lãnh ông ấy.

Hãy hiểu ông ấy.

Nhưng đừng nâng cao ông ấy.

Ông ấy không phải là chúa. Ông ấy là một Sứ Giả mang Thông Điệp Mới từ Chúa vào trong thế giới.

Bây giờ chính là thời điểm.

Đây là một cơ hội vĩ đại.

Đây là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của con người ở khắp nơi trên thế giới – những lời cầu nguyện thông qua mọi tôn giáo, thông qua mọi quốc gia và nền văn hóa, những lời cầu nguyện cho sự thông thái, sức mạnh, sự đoàn kết, tự do và giải thoát.

Hãy nhận lãnh Thông Điệp Mới này ngay lúc này.

Nó đã đến, và nó đã đến đúng lúc.