Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:


Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Được trao cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
Vào ngày 16 Tháng Tư, 2011
Tại Boulder, Colorado

Về bài thu âm này

Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.

Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Chủ Quyền Tối Cao đang nói với bạn ngay lúc này,
Đang nói thông qua Sự Hiện Diện của Thiên Thần
Đang nói với một phần trong bạn mà là trung tâm và nguồn sống của Sinh Mệnh bạn,
Đang nói vượt trên hoàn cảnh xã hội của bạn, vượt trên các ý tưởng và niềm tin của bạn
Và những ý tưởng và niềm tin của nền văn hóa của bạn và ngay cả tôn giáo của bạn.

Chủ Quyền Tối Cao có một Thông Điệp cho thế giới
Và cho mỗi người trên thế giới.
Thông Điệp thì hơn cả một ý tưởng.
Nó thậm chí là hơn cả một loạt các ý tưởng.
Nó là tiếng gọi và là một lời khẳng định,
Kêu gọi bạn đáp ứng lại và
Khẳng định rằng có một bản chất sâu thẳm hơn nằm bên trong bạn
Và bên trong tất cả mọi người trên thế giới.
Sự khẳng định là một bước ngoặt trong khả năng đáp ứng lại của bạn.

Sức Mạnh và Sự Hiện Hữu nằm trên vũ trụ vật chất này,
Một vũ trụ vĩ đại hơn và rộng mở hơn
Hơn những gì bạn có thể hình dung và vượt trên cả vũ trụ vật lý này,
Tới những lĩnh vực vĩ đại hơn của chính sự Tạo Dựng,
Điều mà ít người trên thế giới
Đã từng nghĩ là có thể.

Nhưng Chủ Quyền Tối Cao nói với bạn ở nơi riêng tư nhất của bạn,
Trung tâm của Sinh Mệnh bạn,
Sâu bên dưới bề mặt của tâm trí bạn.

Đây là mối quan hệ vĩ đại nhất của bạn.
Nó là nguồn gốc của ý nghĩa và mục đích trong tất cả các mối quan hệ của bạn
Với con người, với nơi chốn và ngay cả với đồ vật.

Bạn cần Chủ Quyền Tối Cao này ngay bây giờ để trò chuyện với phần sâu thẳm hơn bên trong bạn,
Để bạn làm quen với phần sâu thẳm bên trong bạn
Và để chuẩn bị bạn cho việc sống trong một thế giới mới và
Cho sự gia nhập vào một vũ trụ của sự sống thông minh
Đó là Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống.

Bạn không biết về những điều này,
Nhưng chúng là một phần của bạn.
Có lẽ bạn đã từng trải nghiệm bản chất sâu thẳm hơn của bạn
Trong những thời điểm sáng suốt,

Những thời điểm khi tiên đoán trước được
Ngay cả những thời điểm của sự thất vọng
Khi bạn đã có thể lắng nghe được
Vượt trên những khát khao của bạn và những sự sợ hãi của bạn và
Những khát khao và những sự sợ hãi của người khác.

Chủ Quyền Tối Cao đang kêu gọi bạn,
Kêu gọi bạn xuyên qua những Hành Lang Cổ xưa của tâm trí bạn,
Kêu gọi bạn vượt trên những niềm tin của bạn và những mối bận tâm của bạn.

Bởi vì Chúa đã lại lên tiếng và
Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới.
Nó là cuộc đối thoại sâu hơn,
Sâu thẳm hơn và sâu sắc hơn những gì trí tuệ có thể hiểu được.

Nó nói về một mục đích vĩ đại hơn và một trách nhiệm lớn lao hơn
Và một mối liên hệ vĩ đại hơn, từ cả bên trong và vượt qua khỏi thế giới này.
Thông qua mối liên kết này,
Bạn trở thành một chiếc cầu nối,
Một cầu nối tới thế giới,
Một cầu nối tới Quê Hương Cổ Đại của bạn,
Nơi mà bạn đã đến và
Nơi mà bạn sẽ trở về.

Con người mong muốn rất nhiều thứ.
Họ có nhiều nỗi sợ hãi to lớn –
Sợ thất bại,
Sợ không có,
Sợ bị tước đoạt,
Sợ bị đàn áp,
Sợ đau đớn và đau khổ,
Và sợ cái chết.

Nhưng Chủ Quyền Tối Cao nói vượt trên tất cả những điều này.
Đó là Đấng Tạo Hoá đang nói với Tạo Hoá.
Tạo Hoá bên trong bạn là tâm trí sâu thẳm hơn mà Chúng Tôi gọi là Tri Thức.
Nó chính là phần vĩnh cữu bên trong bạn.
Nó chính là phần trong bạn mà đã tồn tại trước cuộc sống này và sẽ tồn tại sau cuộc sống này,
Du hành qua những địa hạt của sự Chia Rẽ,
Chỉ được dẫn dắt bởi sức mạnh của Tiếng Nói.

Con người muốn nhiều thứ.
Họ có nhiều nỗi sợ to lớn.
Nhiều người có những niềm tin vững chắc.
Nhưng Chủ Quyền Tối Cao nói trên những điều này.
Tới tất cả những ai có thể thấy và nghe và những ai có thể đáp ứng lại ở một mức độ sâu sắc hơn.

Bạn không thể đánh giá được điều này.
Nó vĩ đại hơn tâm trí của bạn.
Bạn không thể tranh luận điều này, bởi vì nó vượt trên khả năng của bạn.
Nó thì bí ẩn bởi vì nó lan rộng.
Nguồn gốc của nó thì vượt qua thế giới này và tất cả các thế giới,
Vì thế bạn không thể tưởng tượng nó.

Nhưng trải nghiệm thì rất sâu đậm
Đến nỗi nó có thể thay đổi đường hướng của cuộc đời bạn
Và đánh thức bạn khỏi giấc mơ của bạn của sự Phân Ly,
Kêu gọi bạn ra khỏi những mối bận tâm của bạn
Và những mối liên kết của bạn
Và tất cả mọi thứ
Để bạn có thể nghe được Tiếng Nói Cổ Đại,
Cổ xưa đến nỗi nó nói về một cuộc sống vượt qua khỏi sự suy nghĩ của bạn,
Nhưng một cuộc sống mà chính là cuộc sống của bạn.

Chúa biết điều gì đang tới phía đường chân trời.
Chúa biết tại sao bạn đang ở đây.
Chúa đã gởi bạn đến đây cho một mục đích.
Các kế hoạch và mục tiêu của bạn hiếm khi giải thích cho điều này.
Nó là một điều vĩ đại hơn.
Nó là một điều đơn giản hơn và ít phô trương hơn.
Nó là một điều thiết yếu cho Sinh Mệnh của bạn.

Và cho bản tính của bạn và thiết kế của bạn.
Nó là mối quan hệ cơ bản nhất mà bạn có,
Tình yêu sâu thẳm nhất,
Sự thân tình vĩ đại nhất.
Nó đoàn kết bạn với chính bạn và
Mang cuộc đời bạn đi vào sự tập trung.

Nó kêu gọi bạn ra khỏi các tình huống
Mà có hại hay không có hứa hẹn gì cho bạn,
Kêu gọi bạn tham gia lớn lao hơn vào thế giới,
Được dẫn dắt bởi Tiếng Nói Cổ Đại bí ẩn,
Một Tiếng Nói không giống với bất kỳ những gì bạn đã từng nghe,
Sâu sắc hơn bất kỳ những gì bạn đã từng cảm nhận,
Vĩ đại hơn bất kỳ những gì bạn có thể nhìn hay chạm vào.

Con người muốn nhiều thứ.
Họ bị lèo lái bởi nỗi sợ to lớn.
Ngay cả những thú vui của họ cũng tràn ngập nỗi sợ hãi.
Nhưng Tiếng Nói Cổ Đại vượt trên sự sợ hãi,
Và khi bạn đáp lại, bạn vượt trên nỗi sợ.

Ai có thể nói điều này là gì?
Ai có thể đánh giá được điều này?
Đừng ngu ngốc và nghĩ theo thành quả.
Đừng phân tích.
Bởi vì điều này đang xảy ra ở một mức độ sâu sắc hơn nhiều.
Đừng e ngại điều này,
Bởi vì đây là cuộc đời của bạn, mục đích của bạn và lời kêu gọi của bạn.

Sự Hiện Hữu và Ơn Huệ ở cùng bạn,
Nhưng bạn đang nhìn vào những thứ khác.
Tâm trí bạn ở một nơi khác.
Điều giúp bạn chuộc lỗi và phục hồi bạn
Đang ở với bạn ngay lúc này,
Nhưng bạn đang nhìn theo một hướng khác.

Khải Huyền đang ở trong thế giới.
Chúa đã lại đến
Với một Thông Điệp Vĩ Đại hơn cho nhân loại
Và một sự chuẩn bị cho một khó khăn và
Tương lai đầy hiểm nguy cho gia đình nhân loại.

Đó là gì?
Nó có ý nghĩa gì?
Tại sao nó đang xảy ra?
Bạn sẽ chuẩn bị bằng cách nào?

Chỉ có Khải Huyền mới có thể trả lời những câu hỏi này.
Đặt bản thân qua một bên bạn không thể trả lời được những câu hỏi này.

Con người muốn nhiều thứ.
Họ rất dễ bị phân tâm.
Họ rất bị bận tâm,
Nhưng họ không biết họ đang ở đâu hay họ đang làm gì.
Mục tiêu của họ phần lớn là mục tiêu của xã hội.
Họ không biết họ đang đi đâu trong cuộc sống

Hay tại sao họ đang ở đây
Hay ai gởi họ tới đây
Và điều gì sẽ phục hồi họ
Và hoàn thành họ
Và trao cho cuộc sống của họ mục đích và phương hướng.

Tiếng Nói Cổ Đại đang nói với bạn ngay lúc này.
Bạn sẽ nghe Tiếng Nói Cổ Đại đáp lại bên trong chính bạn,
Bởi vì sự kết nối của bạn là rất sâu thẳm.
Nó như các dòng sông chảy ngầm,
Bên dưới sa mạc,
Những dòng sông ngầm với nước tinh khiết nhất,
Nhưng là thứ không thể nhìn thấy trên bề mặt
Và là thứ không thể được tìm thấy trừ khi có những cách thức khác.

Trong khi bạn sống cuộc đời bạn trên bề mặt,
Sâu thẳm bên trong bạn
Bạn được kết nối với Thánh Thần.
Và sự kết nối này được trải nghiệm,
Thông qua lời kêu gọi và sự đáp lại,
Bằng cách theo đuổi Tiếng Nói sâu thẳm hơn và một hướng đi vĩ đại hơn.

Mọi người hỏi Tại Sao? Tại sao điều này đang xảy ra?
Họ phải ngừng lại và lắng nghe
Và học cách lắng nghe,
Đặt sự tâm trung toàn bộ vào giây phút này
Để họ có thể lắng nghe và cảm nhận và nhìn thấy
Rằng Khải Huyền đang khuấy động bên trong họ.
Để Khải Huyền khuấy động,
Khải Huyền bên trong mỗi cá nhân.
Đây là cách Chúa nói với thế giới
Vào Thời Đại của Khải Huyền.

Đây là mối quan hệ ở một mức độ sâu sắc và quan trọng nhất
Bạn không thể tách biệt khỏi Chúa,
Bởi vì Chúa đi khắp mọi nơi cùng bạn
Chúa ở với bạn từng khoảng khắc
Trong mọi hoạt động bạn làm.
Chỉ trong những suy nghĩ của bạn bạn mới bị tách rời,
Liên kết bản thân bạn với những thứ khác.
Đồng cảm với những thứ khác.
Nhưng Tiếng Nói Cổ Đại ở bên trong bạn,
Kêu gọi bạn đáp lại,
Chỉ dẫn bạn,
Kìm giữ bạn lại.

Để hiểu được những điềm báo sâu thẳm của bạn
Và những thúc giục của trái tim bạn,
Bạn phải bắt đầu lắng nghe.
Lắng nghe bên trong bạn.
Lắng nghe thế giới mà không phán xét hay lên án.
Lắng tìm những tín hiệu đang tới.
Lắng nghe cách bạn phải đáp lại.
Lắng nghe những ai ở cùng bạn và không ở cùng bạn.

Ở đây bạn không đi theo sự sợ hãi.
Ở đây không có sự kết án.
Ở đây có sự phân biệt rõ ràng hơn
Và một nhận diện tốt hơn.

Chúa đã đặt Tri Thức vào bên trong bạn
Để chỉ dẫn bạn và để bảo vệ bạn
Và để dẫn dắt bạn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn và
Sự đóng góp vào thế giới cao cả hơn.
Nó nằm vượt trên lãnh vực và tầm với của trí tuệ.
Nó đang xảy ra ở một mức độ sâu thẳm hơn.

Một khi bạn bắt đầu trải nghiệm điều này,
Bạn bắt đầu gặt hái được sự phân biệt rõ ràng hơn.
Bạn trở nên thận trọng với những gì bạn làm
Và những người bạn quan hệ.
Bạn lắng nghe người khác một cách sâu sắc để thấy
Nếu bạn nên tham gia với họ
Và những gì họ đang truyền tải với bạn.

Con người tin vào nhiều thứ,
Nhưng họ biết rất ít.
Họ đang sống trên bề mặt của tâm trí,
Cái mà đầy hỗn loạn và nhiều xáo trộn
Và được cai quản bởi những phương hướng
Và những đam mê của thế giới.

Những niềm tin của họ là một sự thay thế cho những mối quan hệ sâu sắc hơn.
Những mối bận tâm của họ là một sự tránh né
Sự kết nối vĩ đại hơn mà họ định mệnh sẽ có.
Đứng riêng một bên, họ không thể nhìn thấy.
Họ không thể biết.
Họ không thể đáp lại.
Họ bị thống trị bởi những suy nghĩ của họ,
Bởi tâm trí của họ, bởi những phản ứng của họ.
Họ là nô lệ, sống như nô lệ.

Nhưng sự Bí Ẩn đang nằm bên trong họ.
Nó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
Hơn cả việc đạt được các mục tiêu,
Bảo toàn sự giàu có
Và mối quan hệ
Và sự ghi nhận từ xã hội,
Nó là điều quan trọng nhất
Bởi vì nó chính là phạm vi của sự kết nối vĩ đại hơn.

Sự Bí Ẩn là nguồn gốc của mọi thứ quan trọng.
Tất cả những phát minh và đóng góp vĩ đại,
Những mối quan hệ sâu sắc,
Nhưng trải nghiệm sâu sắc,
Tất cả đều đến từ sự Bí Ẩn –
Bạn là ai,
Tại sao bạn ở đây,
Điều gì đang kêu gọi bạn,
Mối liên hệ sâu sắc hơn của bạn,
Số phận của bạn với một số người trong thế giới này,
Khả năng của bạn để tìm ra con đường của bạn
Trong khi mọi người xung quanh bạn
Đang ngủ, đang mơ và không đáp lại.

Đây là một hành trình bạn phải đi,
Hoặc là cuộc đời bạn sẽ giống như một giấc mơ không yên
Và không gì hơn.

Khi bạn trở về với Gia Đình Thánh Linh của mình,
Sau khi bạn rời khỏi thế giới này,
Họ sẽ nhìn bạn để thấy
Liệu bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình,
Liệu bạn đã kết nối sâu đậm hơn.
Và bạn sẽ biết được nếu bạn đã thành công
Hay chưa.
Không có sự phán xét hay kết án nào,
Ở đây chỉ có sự ghi nhận.
Ở đây những gì đã là bí ẩn trở thành thực tại.
Và những ưu tiên của bạn trở nên rõ ràng.
Không có sự phân tâm nào.
Không có sự kháng cự nào.

Bạn sẽ muốn quay trở lại
Nói với chính mình,
“Lần này tôi sẽ nhớ.
Bây giờ tôi biết.
Bây giờ tôi có thể thấy.
Tôi sẽ nhớ.”
Nhưng bạn phải nhớ trong lúc bạn ở đây.
Điều đó tạo nên mọi khác biệt.
Đó là sự bắt đầu của tất cả mọi thứ quan trọng.
Đó là bước ngoặt của đời bạn.

Nó chỉ là bí ẩn bởi vì bạn đã bị tách rời khỏi nó,
Bị bắt giữ trong một thế giới của thể hình,
Bị lạc trong thế giới,
Lớn lên như một cá nhân,
Thích nghi với một thế giới thay đổi và đầy khó khăn.
Và một điều gì đó tới để nhắc nhở bạn,
Và bạn bắt đầu cảm nhận rằng sự Bí Ẩn đang ở cùng bạn
Và trong bạn
Và đang ảnh hưởng bạn.

Nguồn Gốc của nó thì vượt qua khỏi thực tại vật chất,
Bởi vì việc bạn là ai thì vượt qua khỏi thực tại vật chất.
Nơi bạn cuối cùng đang đi đến thì vượt qua khỏi thực tại vật chất,
Nhưng bạn được có ý định ở đây,
Bởi vì bạn được cử đến đây cho một mục đích.
Đó là điều Bí Ẩn.

Chúng Tôi nói về những điều này
Để liên kết bạn ở một mức độ sâu đậm hơn,
Để gọi lên điều gì là chân thật,
Để nói với một phần của bạn
Bạn hiếm biết,
Mà là phần vĩ đại hơn của bạn,
Phần này của bạn sẽ đáp lại
Bởi một cam kết cổ xưa giữa chúng ta.

Bạn sợ điều này,
Nhưng bạn khao khát nó cùng lúc.
Nó là một khao khát tự nhiên,
Tự nhiên hơn bất kỳ điều gì khác bạn đang làm
Hoặc có thể làm trong thế giới.

Đó là sự Kết Nối.