Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Được trao cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
Vào ngày 27 tháng 9, 2011
Tại Leadville, Colorado

Về bài thu âm này

Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.

Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, bạn được làm nhân chứng cho cả một quá trình của Khải Huyền. Được trợ giúp với công nghệ hiện đại, cả quá trình đã được ghi lại để sẽ không có sai sót nào trong trong việc hiểu được Khải Huyền trong tương lai, nhưng trong quá khứ Khải Huyền thường bị hiểu sai.

Không chỉ Khải Huyền là to lớn. Trong chính quá trình trao truyền Khải Huyền, để có thể nghe được Giọng Nói, tương tự với giọng nói đã nói với Đức Jesus, với Đức Phật và Đức Muhammad và rất nhiều những vị thầy vĩ đại khác, cả được biết đến và không được nhận ra trong lịch sử của thế giới này.

Đây là cơ hội có một không hai và là một sự giáo dục sâu sắc mà có thể làm sáng tỏ rất nhiều lỗi lầm trong cách nghĩ của tôn giáo và trong tất cả những Khải Huyền trước đây của Thượng Đế trong một ánh sáng mới và rõ ràng hơn.

Vì trong lịch sử của thế giới này và mọi thế giới, quá trình của Khải Huyền thì giống nhau. Một cá nhân đã được chọn lựa và gửi tới thế giới. Khi họ đạt tới một chặng trong sự phát triển và trưởng thành của họ, họ được kêu gọi ra khỏi hoàn cảnh bình thường, được kêu gọi trước một cuộc gặp gỡ vĩ đại, một cuộc gặp gỡ với các Thiên Thần đang quan sát thế giới này. Họ được kêu gọi phụng sự và chuẩn bị cho việc phụng sự lớn lao hơn, chuẩn bị mang tới một cuộc cách mạng cho thế giới.

Đây không chỉ là một sự thanh lọc của những hiểu biết và niềm tin của quá khứ. Nó là một thứ gì đó thực sự mới và cách mạng. Nó không chỉ là một sự tiến bộ và nâng cấp của một tầm nhìn mới hay một điều gì đó đã được cung cấp và thiết lập. Nó là một ngưỡng cửa mới.

Bạn có cơ hội chứng kiến Khải Huyền và quá trình của Khải Huyền và sự làm sáng tỏ của Khải Huyền và ý nghĩa của Khải Huyền đối với đời bạn và cho toàn thế giới.

Vì đây là Một Thông Điệp mới cho toàn thế giới, không chỉ cho một bộ tộc hay một người hay một quốc gia hoặc một vùng đất. Nó không phải là sự ôn lại của những điều đã được trao ra trước đây. Nó không phải là một phản ứng trước những gì đã được trao trước đây. Nó không thêm vào hiểu biết thần học đang tồn tại trên thế giới. Nó là một thứ mới mẻ và có tính cách mạng. Nó đại diện cho một ngưỡng cửa vĩ đại và một thử thách vĩ đại cho gia đình nhân loại.

Dù bạn sống ở bất kỳ đâu, bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn đang sống trong thời đại của Khải Huyền, vĩ đại như các Thời Đại của Khải Huyền trong quá khứ.

Khả năng đáp ứng lại Khải Huyền sẽ quyết định mức độ sẵn sàng, sự cởi mở, sự trung thực và sự chân thành của bạn. Vì tất cả mọi thứ sai trái, tất cả mọi thứ không thành thật, tất cả mọi thứ sụp đổ và bị làm sai sẽ được tiết lộ trước Ánh Sáng của Khải Huyền.

Ai có thể đón nhận một Sứ Giả mới từ Thượng Đế? Ai sẽ chối bỏ ông ấy? Mọi người sẽ phản ứng ra sao? Họ có phản ứng lại không?

Tất cả sẽ được tiết lộ vào thời đại của Khải Huyền – giá trị của hiểu biết tôn giáo của một người, niềm tin tôn giáo thuần khiết của một người, sự sáng tỏ và trung thực trong cách tiếp cận của một người, sự mở ra của trái tim và tâm trí của một người. Tất cả sẽ được trao ra vào thời đại của Khải Huyền. Và bạn đang sống trong thời đại của Khải Huyền.

Một người đàn ông đã chuẩn bị và được gửi tới thế giới. Không có ai có thể tuyên bố như ông ấy, vì Thiên Đường biết ai được chọn và ai không được chọn. Những người tự chọn và tự bầu cử chính mình, họ không thể mang một Khải Huyền mới tới thế giới. Họ không có sức mạnh của sự sáng suốt, và quan trọng hơn cả họ không có Khải Huyền.

Mọi thứ đều được tiết lộ vào thời đại của Khải Huyền.

Quá trình của Khải Huyền thì rất khác với những câu chuyện và những sự tưởng tượng và điều kỳ diệu mà con người gán cho những sự kiện như vậy, những sự kiện trong lịch sử nhân loại điều mà đã được vinh danh và leo thang ra ngoài sự bình thường để cố trao ra sự toàn năng vĩ đại hơn và to lớn hơn đối với những lời dạy nổi lên từ những sự kiện vĩ đại đó.

Nhưng những sự kiện vĩ đại như vậy đều có một sự khởi đầu khiêm tốn. Chúng không to lớn và có hiệu ứng lan truyền. Chúng không tràn đầy điều kỳ diệu và khác thường nơi con người đứng trong sợ hãi. Đó là sự khác biệt giữa thực tại và những phát minh của con người.

Nhưng Khải Huyền thì phi thường. Nó hiếm có. Vì Thượng Đế chỉ gửi Một Thông Điệp Mới tới thế giới có lẽ một trong một thiên niên kỷ, đứng trước một ngưỡng cửa vĩ đại, thử thách và khó khăn cho gia đình nhân loại, ở một thời đại của cơ hội và nhu cầu to lớn, nơi mà Một Khải Huyền mới phải được trao ra, không chỉ dẫn giải sâu sắc hơn vào những gì đã được cung cấp trước kia.

Là một người lắng nghe chúng ta phải vượt trên các ý tưởng và niềm tin để đi vào một trạng thái sâu sắc hơn của chúng, trí thông minh sâu thẳm hơn bên trong chúng, một phần của chúng ta vẫn kết nối với Thượng Đế, một phần của chúng Ta gọi là Tri Thức Thiêng Liêng.

Bạn không thể lừa dối Tri Thức Thiêng Liêng. Không có lỗi lầm nào tại mức độ cảm nhận này. Nhưng một số ít người đã đạt được trạng thái tâm trí này, sự kết nối sâu sắc này, một cách phù hợp họ có thể thấy rõ và đi theo Tri Thức Thiêng Liêng, điều mà đại diện cho Ý Chí và Mục Đích của Thượng Đế trên thế giới này.

Khải Huyền trước mặt bạn là Khải Huyền lớn nhất và vĩ đại nhất từng được trao cho nhân loại, nó nói với một thế giới đã biết chữ, một thế giới giao tiếp toàn cầu, một thế giới tuyệt đẹp và một thế giới cần nó sâu sắc, đang rối bời và khổ đau.

Nó là Khải Huyền đầu tiên trao cho một cộng đồng thế giới, cho một nhân loại đã biết chữ. Và đó là lý do tại sao nó phải lên tiếng với sự sáng tỏ vĩ đại hơn, một sự nhấn mạnh, sự tinh tế và phức tạp lớn lao hơn.

Vì bạn không phải là một đứa trẻ và đối mặt với những gì thế giới đang phải đối mặt và vượt trên nó. Bạn không thể là một người mù quáng và phải chuẩn bị mình trước Những Làn Sóng Chuyển Đổi vĩ đại đang tới với thế giới và sự gặp gỡ của nhân loại với sự sống thông minh trong vũ trụ – là sự kiện lớn nhất trong lịch sử.

Bạn không thể thờ phụng Thượng Đế và nghĩ rằng bạn đang hoàn thành số phận của bạn ở đây, vì bạn được cử đến thế giới vì một nhiệm vụ lớn lao hơn đó là kết nối với cuộc cách mạng của thế giới và hiện thực của nhu cầu của nhân loại xung quanh bạn.

Chỉ có Tri Thức Thiêng Liêng bên trong bạn biết điều này cụ thể là gì và bạn phải làm gì để chuẩn bị cho bạn và điều gì cần đạt được thông qua bạn và qua người khác những người sẽ kết nối một cách tự nhiên trong ánh sáng của một mục đích vĩ đại hơn.

Khải Huyền không ở đây để tạo ra một đền thờ các vị thần hay những câu chuyện tưởng tượng và khó tin. Nó không ở đây để khiến bạn trở thành tôi tớ cho Thượng Đế cũng nhiều như nó khuyến khích bạn đại diện cho Ý Chí và Mục Đích Thiêng Liêng, điều mà chỉ có Tri Thức Thiêng Liêng bên trong bạn làm được cho bạn.

Nó là một Khải Huyền vĩ đại cho một tương lai không giống với quá khứ – trước một thế giới đang suy giảm, một thế giới đang suy giảm các nguồn tài nguyên, một thế giới của sự hủy hoại môi trường, một thế giới sẽ khó khăn hơn để chăm sóc cho con người, một thế giới của sự cạnh tranh và nguy hiểm lớn lao hơn, và vượt trên thế giới đang đối mặt với sự can thiệp từ các giống loài trong vũ trụ những kẻ ở đây để lợi dụng sự yếu đuối và những mong đợi của con người.

Vì thế Thông Điệp thì rất mạnh mẽ , nhưng nó cũng phải rất rõ ràng. Và Sứ Giả phải tuyên bố điều này và cũng phải giảng dạy nó là gì. Điều này phải mất hàng thập kỷ chuẩn bị. Sứ Giả phải mất hàng thập kỷ để nhận Thông Điệp Mới từ Thượng Đế, nó quá bao la và rộng lớn.

Sứ Giả phải là một người đàn ông không có vị trí trong thế giới, nhưng ông ấy phải được dạy dỗ tử tế và rất nhân từ. Ông ấy phải đơn giản và khiêm tốn. Ông ấy phải nói năng rõ ràng để mọi người có thể hiểu được. Ông ấy phải chứng minh trong suốt cuộc đời của ông ấy giá trị của Thông Điệp của ông ấy và sự vinh quang của việc sống và học tập theo Một Khải Huyền mới.

Ông ấy không hoàn hảo, và không một Sứ Giả nào hoàn hảo cả. Ông ấy sẽ không thể hiện ra những điều kỳ diệu cho số đông người xem vì không ai trong số những Sứ Giả đã từng làm vậy. Ông ấy ở đây để mở cánh cửa tới một trải nghiệm sâu sắc hơn của Sức Mạnh và sự Hiện Hữu Linh Thiêng sống trong mỗi người – giàu và nghèo, bắc và nam, đông và tây, trong tất cả các quốc gia, trong tất cả các tôn giáo. Ông ấy không ở đây để thay thế tôn giáo của thế giới, nhưng để trao truyền một sự sáng tỏ lớn lao hơn cho họ.

Vì nhân loại phải chuẩn bị cho Những Làn Sóng Chuyển Đổi Vĩ Đại đang tới với thế giới để nền văn minh nhân loại có thể sống sót và cân bằng và để thiết lập một nền tảng cho những thành công to lớn nhất của nhân loại trong tương lai.

Nhân loại cũng phải chuẩn bị và được giáo dục về sự sống trong vũ trụ, mà các bạn cần phải hiểu để quyết định cách bạn sẽ phản ứng trước sự can thiệp vào thế giới của bạn.

Không một tôn giáo nào trên thế giới có thể chuẩn bị bạn cho điều này, vì chúng được ra đời rất lâu về trước, và mặc dù chúng rất quan trọng đối với nhân loại, Khải Huyền Mới từ Thượng Đế sẽ cứu nền văn minh nhân loại, mang tới một tình đoàn kết vĩ đại hơn giữa các tôn giáo của thế giới, để chấm dứt chiến tranh và xung đột để nhân loại có thể dọn mình cho những thử thách to lớn đang tới.

Bạn không thể neo đậu vào quá khứ mà hiểu được Khải Huyền của tương lai. Bạn không thể quá cứng ngắc về quan điểm tôn giáo của bạn mà có thể hiểu được cách Thượng Đế sẽ lại lên tiếng và tại sao Thượng Đế lại lên tiếng và điều gì có ý nghĩa đối với bạn và đối với người khác. Trái tim bạn không thể bị đóng, vì như thế bạn sẽ không nghe thấy và nhìn thấy.

Bạn phải yêu nhân loại đủ để Khải Huyền có thể sống dựa theo những gì nó giảng dạy, để nhận được sức mạnh nó cung cấp, ân phước và lòng từ bi nó nhấn mạnh.

Sứ Giả phải đối mặt với một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm phía trước, vì sẽ có nhiều sự chống đối lại Khải Huyền Mới, cũng giống như đã luôn có những sự chống đối lại những Khải Huyền trước đây của Thượng Đế trên thế giới này, bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu nó được trao truyền.

Ông ấy sẽ không giảng dạy tại mọi thị trấn. Ông ấy sẽ không có mặt tại mỗi sự kiện. Ông ấy không chỉ nói ở đây và ở kia. Nhưng Thông Điệp của ông ấy sẽ được phát rộng ra toàn thế giới, và Khải Huyền sẽ được trình diện ra trước thế giới chính với lời bình giải của chính nó, với sự chỉ dẫn của chính nói, với sự sáng tỏ của chính nó. Nó không phải là thứ sẽ được nâng lên bởi các học giả tương lai hay để các cá nhân phân tích, bình luận, vì điều này đã được chứng minh là nguy hiểm và không tốt lành trong quá khứ.

Đó là lý do tại sao Khải Huyền thì rõ ràng và hay được lặp lại. Đó là lý do tại sao nó rất sáng tỏ, để hạn chế khả năng dẫn đến sai lầm của con người, hiểu sai và diễn dịch sai.

Nó phục hồi bên trong mỗi cá nhân sức mạnh của Tri Thức Thiêng Liêng, cái đã là một đặc ân đối với tầng lớp tinh hoa và được lựa chọn trước kia. Nó nói từ lương tâm sâu thẳm hơn của nhân loại, lương tâm đã được thiết lập trước khi bạn tới đây, để dẫn dắt bạn và tư vấn cho bạn trong mọi vấn đề quan trọng.

Không được phép thờ phụng Sứ Giả. Ông ấy không phải là một vị thần. Không ai trong số các Sứ Giả là thần. Họ là các Sứ Giả – một nửa là con người, một nửa là thần thánh, cả hai đều đại diện cho hiện thực, hiện thực của thế giới và hiện thực của Quê Hương Cổ Xưa nơi mà tất cả các bạn đã tới và tất cả các bạn đều sẽ quay trở về.

Sự hiện diện của ông ấy sẽ làm sáng tỏ điều phải làm sáng tỏ. Giọng nói của ông ấy sẽ nói với tâm trí và trái tim của những người có thể nghe được. Ông ấy sẽ nói về nhu cầu của thế giới và nhu cầu của trái tim và của linh hồn. Ông ấy không chỉ mang tới câu trả lời, nhưng chính câu trả lời tự mang tới. Vì Thượng Đế đã đặt một trí thông minh và một tâm trí sâu thẳm hơn vào bên trong mỗi cá nhân, điều này ít người biết đến và được lưu trữ lại.

Không chỉ đơn giản là công nghệ và kỹ năng của con người thì phù hợp để chuẩn bị cho tương lai, mà vì chính Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó phải là một điều gì đó sâu sắc và thiết yếu hơn đối với bản chất tự nhiên và Sinh Mệnh của bạn. Sứ Giả sẽ nói về những điều này.

Tất cả điều này là một phần của Thiên Khải, bạn thấy đó. Thượng Đế không trao cho bạn câu trả lời ngày một ngày hai, nhưng câu trả lời cho tất cả mọi ngày và mọi tình huống.

Thượng Đế không phải điều chỉnh đời bạn, vì Đấng của mọi vũ trụ thì không tham gia cùng bạn theo cách này. Thượng Đế thì thông minh hơn. Thượng Đế đã đặt Tri Thức Thiêng Liêng vào bên trong bạn, một lời chỉ dẫn thông minh và hoàn hảo để được sáng suốt khỏi tất cả các giọng nói và cơn bốc đồng, khát khao và sợ hãi trong tâm trí bạn.

Khải Huyền đã cung cấp Các Bước Tới Tri Thức Thiêng Liêng, con đường đạt được truy cập vào nó, cái mà là nguồn vốn Thượng Đế có thể trao cho nhân loại hay bất kỳ giống loài nào đang nổi lên hay tiến bộ trong vũ trụ.

Hiểu biết của bạn về Linh Thiêng bây giờ phải bước sang một bức tranh toàn cảnh rộng lớn khác. Hiểu biết của bạn không thể neo đậu trong quá khứ, nhưng phải linh hoạt và có thể thích ứng với tương lai, vì sự thay đổi xảy ra bên trong bạn và xung quanh bạn. Thượng Đế của bạn phải là Thượng Đế của mọi vũ trụ, Thượng Đế của hàng tỉ, tỉ, tỉ giống loài và nhiều hơn nữa.

Đây là một phần của Khải Huyền cho nhân loại, rất khác biệt và rộng lớn hơn bất kỳ Khải Huyền nào đã từng được trao truyền. Với điều này, bạn sẽ coi trọng tất cả Khải Huyền và đạt được trí tuệ từ tất cả chúng.

Nếu bạn là một tín đồ Thiên Chúa Giáo, tôn giáo của bạn sẽ lớn lên và rộng mở ra. Nếu bạn là một tín đồ Đạo Hồi, niềm tin và sự thực hành của bạn sẽ lớn mạnh và trở nên rộng mở hơn. Nếu bạn đang tu tập theo Phật Giáo hay Đạo Tin Lành hoặc bất kỳ tôn giáo nào, tất cả đều trở nên rộng lớn bởi Khải Huyền mới. Sứ Giả sẽ nói về những điều này. Khải Huyền sẽ nói về những điều này.

Và lần đầu tiên, bạn được nghe Giọng Nói của Khải Huyền. Trước đây ghi lại Khải Huyền là điều bất khả, nhưng bây giờ bạn có thể nghe được Giọng Nói của Khải Huyền. Nó là một điều kỳ diệu, nhưng nó cũng là thử thách dành cho bạn, vì bạn không thể nghe thấy nó, bạn không thể nhận ra nó, bạn phải đối mặt với những trở ngại của chính mình. Bạn có thể chỉ trích, phủ nhận và tránh nó, nhưng điều đó chỉ chỉ ra điểm yếu và giới hạn của bạn.

Thượng Đế cần phải làm gì cho bạn nữa? Nếu bạn không thể nhận lãnh Khải Huyền, thì Thượng Đế cần phải làm gì cho bạn nữa? Thượng Đế đã trao ra câu trả lời cho cả thế giới và cho từng cá nhân – cho niềm tin của bạn, truyền thống của bạn, tôn giáo của bạn, nền văn hóa và quốc gia của bạn. Bạn muốn được quý mến? Bạn muốn biết mệnh trời? Bạn muốn được thoát khỏi những khó khăn trong cuộc sống? Bạn muốn được nuông chiều? Bạn muốn điều kỳ diệu vào mọi lúc? Bạn muốn được hạnh phúc như trên thiên đường, rằng bạn vô vọng và bất lực trước thế giới?

Thượng Đế trao cho bạn sức mạnh thông qua Tri Thức Thiêng Liêng và kêu gọi ra Tri Thức Thiêng Liêng thông qua Khải Huyền mới.

Không phải Thượng Đế sẽ cứu thế giới, nhưng là những người được cử tới đây để cứu thế giới. Họ sẽ chỉ nhắm giữ những vai trò rất nhỏ nhưng cũng rất đáng kể, và vai trò đó vĩ đại hơn nhiều điều họ có thể hiểu. Và nó rất khác so với tham vọng và mục tiêu của họ. Và nó sẽ giúp họ chuộc lỗi và làm sống lại họ, trao trả lại cho họ sức mạnh của Thiên Đường, cái nằm trong Tri Thức Thiêng Liêng bên trong họ, sâu bên dưới bề mặt của tâm trí.

Bạn có cơ hội để hiểu được quá trình của Khải Huyền. Và nếu bạn có thể hiểu điều này, bạn sẽ thấy nó thực sự là một điều kỳ diệu. Và bạn sẽ không biến Sứ Giả thành một vị thần, nhưng tôn trọng và bảo vệ cho ông ấy điều mà ông ấy xứng đáng. Và bạn sẽ trung thực trong cách tiếp cận của bạn – không gạt bỏ và khinh thường Khải Huyền, mà lắng nghe nó, trải nghiệm nó và áp dụng nó vào cuộc đời bạn một cách hiệu quả để bạn có thể hiểu được mục tiêu vĩ đại và đầy ý nghĩa đối với bạn.

Con người muốn Thượng Đế làm rất nhiều điều cho họ – cứu họ khỏi nghịch cảnh, trao cho họ cơ hội, chữa lành người ốm, vượt qua sự tham nhũng và đàn áp của các chính phủ, làm họ giàu, làm họ hạnh phúc, làm họ hoàn thiện và được bình an.

Nhưng những gì con người muốn và những gì là ý chí của Thượng Đế thì không giống nhau, ban đầu là vậy. Vì nhu cầu thực sự của trái tim bạn hòa điệu với Ý Chí của Đấng Sáng Tạo, nhưng nhu cầu thực sự của con tim và linh hồn họ có thể là một điều mà bạn chưa nhận thức được. Một sự trung thực sâu sắc hơn sẽ đưa bạn tới đó.

Thượng Đế đã đặt sức mạnh của Tri Thức Thiêng Liêng và với nó con đường và sự hội nhập với cuộc đời sẽ giúp cá nhân chuộc lỗi. Điều này phụng sự tất cả mọi người, ngay cả những người xấu xa, ngay cả những người nghèo nhất trong số những người nghèo.

Ở đây không có anh hùng hay chân sư. Sẽ chỉ có những người được làm vững mạnh hơn với Tri Thức Thiêng Liêng những người có thể chứng minh ân phước và sức mạnh của nó trên thế giới.

Điều này thật khác biệt với những gì con người được dạy nghĩ và tin tưởng. Nhưng suy nghĩ và niềm tin chỉ nằm trên bề mặt của tâm trí. Sâu bên dưới nó là một cánh cửa mở ra trước bản chất chân thực của bạn và trước sức mạnh của Tri Thức Thiêng Liêng.

Bạn chưa nhận ra được điều này quan trọng và là trọng tâm của đời bạn. Đó là lý do tại sao Khải Huyền phải cung cấp sự sáng tỏ và những gì tôn giáo thực sự là gì, tâm linh thực sự là gì, và tất cả sự thực hành tâm linh chân thực là các bước thiết yếu tới với Tri Thức Thiêng Liêng.

Nhưng điều này khó tìm thấy trong các tôn giáo của thế giới, chúng bị che phủ bởi các nghi lễ, truyền thống, diễn giải và phân tích sai lạc. Đối với nhiều người, chúng trở thành những niềm tin cứng nhắc, đối với người khác, nó chỉ là một sự an ủi. Sức mạnh chân thực của chúng chỉ có thể được tìm thấy bên trong chúng với một vị thầy vĩ đại và một chỉ dẫn khôn ngoan.

Nhân loại không có thời gian cho điều này, vì đã muộn rồi. Điều này không chỉ dành riêng cho một vài cá nhân để nhận lãnh một cuộc phiêu lưu vĩ đại trong cuộc đời. Nó dành cho cả nhân loại để chuẩn bị những phương cách thiết yếu và thực dụng nhất cho những thay đổi vĩ đại đang tới với thế giới, và điều đó đã và đang bắt đầu đánh vào những bờ biển và choàng lên các thành phố, đưa các quốc gia vào xung đột với nhau, làm đen tối bầu trời, làm ô nhiễm các con sông, đe dọa các nguồn tài nguyên bạn phụ thuộc vào hàng ngày.

Khải Huyền không ở đây để làm bạn sợ hãi, nhưng để làm vững mạnh bạn, để trao cho bạn sức mạnh, lòng dũng cảm và sự quyết đoán, để trao cho bạn lòng bao dung và nhân từ, để trao cho bạn sức mạnh của Tri Thức Thiêng Liêng, điều là nguồn gốc của sức mạnh và sự hoàn thiện chân thực của bạn.

Thế giới đang thay đổi, nhưng con người không thay đổi theo. Các Làn Sóng Vĩ Đại đang tới, nhưng con người không biết. Sự can thiệp đang xảy ra trên thế giới, nhưng con người không nhận thức hay có lẽ nghĩ nó là một điều tuyệt vời.

Cần phải có một Khải Huyền từ Đấng Sáng Tạo của mọi sự sống để chuẩn bị cho nhân loại, để thức tỉnh nhân loại và để làm mạnh và đoàn kết nhân loại để nó có thể có một tương lai tốt đẹp hơn và sống sót khỏi thử thách đe dọa sự tự do và số phận của nó.

Có rất nhiều thứ cần phải học. Có rất nhiều thứ phải đặt sang một bên, có nhiều thứ cần phải đặt câu hỏi, có rất nhiều thứ phải cân nhắc lại. Một Khải Huyền từ Thượng Đế sẽ mang đến tất cả những điều này. Nó là một thử thách cho những người nhận và tới với những người có được ân phước nhận lãnh nó.

Và trong khi Sứ Giả còn ở trên thế giới, bạn có cơ hội to lớn này để nghe ông ấy, để cân nhắc lời của ông ấy và ý nghĩa của sự hiện diện của ông ấy trên thế giời vào thời điểm này.

Nó sẽ là một cú sốc cho nhiều người. Nó sẽ bị chống lại bởi nhiều người. Nó sẽ được nhiều người đón nhận.

Nhưng cần phải có một cú sốc lớn để thức tỉnh nhân loại nhận thức ra tình hình và hoàn cảnh mà nó cần chuẩn bị. Cần phải có một cú sốc từ Khải Huyền. Cần phải có một cú sốc cho tương lai. Cần phải nhận ra thực tại của khoảnh khác hiện tại này và sự nhận diện ra rằng con người đang không sống cuộc đời mà họ được gửi tới đây để sống và sự ghi nhận rằng chỉ những ý tưởng của bạn không đủ để chuẩn bị cho bạn trước những điều vĩ đại, rằng bạn phải có sức mạnh của Tri Thức Thiêng Liêng, điều là sức mạnh từ Thiên Đường đã trao cho bạn.

Đây là ý nghĩa của Khải Huyền. Nó không chỉ là một Khải Huyền của những ý tưởng. Nó là Khải Huyền của trải nghiệm. Nó là một Khải Huyền của bản chất chân thực, nguồn gốc và số phận của một người.

Mong đôi mắt bạn mở ra vì điều này. Mong trái tim bạn chấp nhận điều này. Mong cho các ý tưởng của bạn đủ linh hoạt để được cân nhắc lại. Và mong bạn nhận ra rằng bạn ở đây để phụng sự một mục tiêu vĩ đại hơn, cái mà chính bạn không thể phát minh hay chỉ đạo được. Mong Khải Huyền là của chính bạn, và qua đó bạn trao nó cho người khác. Mong Sứ Giả sẽ được nhận ra và vinh danh trong quãng đời còn lại của ông ấy trên Trái Đất. Và mong đây là thời đại của ân phước lớn lao, sự sáng tỏ và khuyến khích cho những ai đang tìm kiếm mục đích và đường hướng vĩ đại hơn của cuộc đời.