Sự Nổi Dậy, Cách Mạng và Chiến Tranh

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)


Rebellion Revolution and War

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 22 tháng 2 năm 2011
ở Boulder, Colorado, Mỹ

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Các phong trào tự do trên thế giới đang tăng đà phát triển. Những dân tộc bị áp bức từ lâu bởi các chế độ đàn áp và vô đạo đức nay đang trỗi dậy. Họ đang trỗi dậy không chỉ để giành tự do, mà còn để đạt được nhiều thứ thiết yếu hơn – việc làm, thức ăn, nước, an ninh – những thứ rất cơ bản của cuộc sống, những thứ rất cơ bản mà con người ở mọi quốc gia cần.

Đây không chỉ đơn giản là một hiện tượng chính trị hay một hiện tượng xã hội. Nó phù hợp với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến với thế giới. Bởi vì khi nhân loại phát triển và các nguồn tài nguyên của thế giới bị tiêu hao và giảm đi, thì ngày càng nhiều người sẽ bị dồn ép để đáp ứng các yêu cầu cơ bản của cuộc sống.

Điều này sẽ làm lệch cán cân, bạn thấy không. Sự bực bội lâu dài hay đàn áp chính trị của họ, việc bị tước quyền lâu dài của họ giờ đây sẽ bị đẩy đến cuộc cách mạng cực đoan mà con người sẵn sàng chết và hy sinh bản thân mình — những người bình thường, những người trung bình, những người ở nhiều, nhiều nơi.

Các cuộc cách mạng mà đang diễn ra ở nhiều quốc gia, cuộc đấu tranh cho tự do và công lý và pháp quyền – tất cả những thứ này giờ đây sẽ được đẩy tới trước bởi tác động của Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Nếu chính phủ không thể nuôi ăn và cung cấp cho người dân của mình, và nếu nó quá tham nhũng ở trung tâm của nó, thì Những Đợt Sóng Vĩ Đại sẽ tạo ra sự biến động, sự biến động mà sẽ thắng ngay cả những chính phủ quyền lực và kháng cự nhất cũng như những lãnh chúa quyền lực và kháng cự nhất.

Bạn đang thấy điều này hôm nay, và bạn sẽ thấy nó ngày mai. Nhưng bạn phải thấy nó trong bối cảnh của toàn bộ thế giới và tình trạng của thế giới chứ không đơn giản là vấn đề về chính trị hay tôn giáo. Nếu con người không có những thứ cơ bản mà họ cần cho cuộc sống, thì họ không còn cách nào khác ngoài việc trỗi dậy. Nếu nhu cầu của họ không được đáp ứng, nếu biểu hiện bất đồng của họ bị dập tắt, thì họ sẽ trỗi lên.

Nhưng vấn đề của họ vẫn chưa kết thúc, ngay cả khi họ thành công. Bởi vì họ vẫn còn vấn đề khó khăn, bạn thấy không, về việc họ sẽ nuôi ăn người dân của họ bằng cách nào, họ sẽ sử dụng người dân của họ như thế nào, họ sẽ cung cấp một xã hội ổn định và công bằng như thế nào? Ngay cả nền tảng biểu hiện chính trị vĩ đại nhất, ngay cả hệ thống hoàn hảo nhất, sẽ không thể vận hành nếu các tài nguyên cơ bản không có ở đó. Ngay cả khi tất cả những người tham nhũng đã rời đi hay đã bị cách chức, bạn vẫn có vấn đề khó khăn cơ bản này, bạn thấy không.

Vì vậy tất cả các vấn đề và bất đồng và bực bội sẵn có này sẽ bị đẩy đến điểm sôi trào bởi quyền lực của Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Nếu giá lương thực tiếp tục tăng, các cuộc cách mạng sẽ xảy ra. Nếu các chính phủ không thể cung cấp cho người dân của chúng, các cuộc cách mạng sẽ xảy ra. Các cuộc cách mạng sẽ là lựa chọn duy nhất mà con người có dưới những điều kiện áp bức này.

Bạn đang thấy điều này trên thế giới ngày hôm nay. Nó là một phần của Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Và mặc dù nó có vẻ đáng khích lệ từ quan điểm của con người cuối cùng, sau sự đàn áp kéo dài như vậy, đang giành được tự do và các quyền cơ bản, bạn phải thấy được rằng khó khăn vĩ đại mà họ đang đối mặt vẫn còn ở trước mắt họ. Đó không chỉ là thách thức của việc thiết lập một nền quản trị công bằng và cân bằng; nó là thách thức của chính Những Đợt Sóng Vĩ Đại.

Có nhiều quốc gia nghèo trên thế giới với dân số rất đông. Khi sản lượng lương thực giảm trong tương lai, các quốc gia và chính phủ này sẽ cung cấp cho các nhu cầu cơ bản của người dân bằng cách nào? Làm cách nào họ sẽ giữ cho một phần dân cư của họ hoặc một bộ lạc hoặc một nhóm chính trị không tấn công người khác? Làm cách nào để họ có thể duy trì sự ổn định và kiểm soát, ngay cả khi họ có ý định tốt và một hệ thống công bằng?

Bạn có thể thấy rằng những người đắm chìm trong bận tâm chính trị hoặc các diễn biến chính trị không nhìn thấy được bức tranh lớn hơn ở đây. Họ nghĩ rằng mọi thứ là một quá trình chính trị hoặc một quá trình tiến hóa xã hội, nhưng họ đã quên mất thiên nhiên. Họ đã quên mất thứ cung cấp những yếu tố thiết yếu nhất mà họ cần để có thể tồn tại trong thế giới này. Họ đã quên mất thức ăn của họ đến từ đâu.

Chính trị là công cụ để đạt được những mục đích lớn hơn hoặc thấp hơn, nhưng những mục đích lớn hơn và thấp hơn nằm ngoài phạm vi của chính trị. Ý định để đàn áp một dân tộc và làm giàu nhờ nó được bắt đầu trước khi quá trình chính trị được thiết lập theo thời gian. Nếu lương thực của thế giới bị giảm đi, thì quá trình chính trị phải cố gắng thích nghi với điều này.

Đây là lý do tại sao có một Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới, bạn thấy không, bởi vì nhân loại đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ — sự sụp đổ của nền văn minh loài người, sự sụp đổ của một thế giới ổn định và chắc chắn là một thế giới công bằng, sự sụp đổ dần dần và gia tăng của tất cả những thứ đã được thiết lập cho điều tốt, những phương tiện mà các cá nhân và nhóm và quốc gia thực hiện các hoạt động thiết yếu và có giá trị và có ích, cũng như những hoạt động có xu hướng phá hoại và ngu ngốc về bản chất.

Con người đã đánh mất sự kết nối của họ với thiên nhiên. Họ không thấy rằng nơi thực phẩm được trồng và cách nó được vận chuyển và chia sẻ là mạng lưới thiết yếu nhất, trong bất kỳ xã hội hay nền văn minh nào. Họ đã quên rằng chất lượng và việc có mặt của nước thì quan trọng hơn bất kỳ nguồn tài nguyên nào có thể có. Họ không thấy rằng sự suy thoái của môi trường đang khiến cho vận hành những thế lực có thể hủy hoại thế giới của họ và cuộc đời họ.

Thất bại này để đáp lại Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay là một thất bại căn bản, và đó là lý do tại sao con người không thấy được những cơn bão đang tới. Họ không nhận ra rủi ro vĩ đại. Họ không thấy rằng những thứ đang chuyển động, các thế lực lớn lao bây giờ, mà sẽ làm thay đổi cảnh quan của thế giới. Và hành động của họ sẽ trở nên tuyệt vọng hơn, dại dột hơn và thiển cận hơn. Và các quan chức được bầu cử hoặc những người lên nắm quyền thông qua vũ lực sẽ ngu ngốc hơn và mù quáng hơn.

Nếu quốc gia không thể cung cấp những yếu tố cơ bản cho các dân tộc của nó, thì ngay cả khi nó trở thành một nền dân chủ, ngay cả khi nó đạt được một hệ thống công bằng, nó sẽ không thể đứng vững. Nó sẽ không bao giờ có sự ổn định. Và người dân sẽ khốn khổ liên tục, dẫn đến thêm biến động, dẫn đến chiến tranh giữa các phe phái và nhóm tranh giành quyền lực, không chỉ cho hệ ý thức chính trị hoặc tôn giáo của riêng họ, mà còn để tồn tại.

Điều này tạo ra chiến tranh ở mức độ hiếm thấy trong thế giới hiện đại và hiếm khi được thấy ​​ngay cả trong lịch sử. Tuy nhiên đó là một thực tế mà đã đem báo cho gia đình loài người trong phần lớn trải nghiệm và sự tồn tại của nó ở đây trên Trái Đất.

Khi các quốc gia trở nên tuyệt vọng hơn trong việc cung cấp cho người dân của chúng, chúng sẽ không bán thực phẩm ra nước ngoài. Chúng sẽ không xuất khẩu những thứ mà chúng cần hơn bao giờ hết. Và sẽ không chỉ những cá nhân sẽ đói; đó sẽ là toàn bộ các quốc gia. Điều này sẽ dẫn đến chiến tranh, và cuộc chiến thuộc dạng rất tuyệt vọng, cuộc chiến không phải cho thành tựu chính trị hay không phải để trả thù, mà là cuộc chiến của sự tuyệt vọng, cuộc chiến của một dân tộc cố gắng loại bỏ dân tộc khác. Đó sẽ là cuộc xung đột bạo tàn và dã man nhất và tàn khốc nhất.

Đây là rủi ro vĩ đại vào lúc này, bạn thấy không, khi đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Nếu quốc gia không thể nuôi ăn các dân tộc của mình, thì nó phải tìm đến các quốc gia xung quanh cho sự giúp đỡ. Nếu các quốc gia này đang ở trong cùng tình trạng tuyệt vọng, thì chiến tranh sẽ trỗi lên, ở quy mô nhỏ và ở quy mô vĩ đại. Mọi người sẽ lấy bất cứ thứ gì họ có thể và cố gắng tiêu diệt những người cạnh tranh với họ.

Điều này là rất khó tưởng tượng đối với các dân tộc có học thức của thế giới, những người đã sống trong mức độ sung túc tương đối. Họ không thể tưởng tượng được sự tàn bạo ở mức độ này, bởi vì đó đã không phải là trải nghiệm cá nhân của họ.

Và mặc dù chiến tranh, các cuộc chiến tranh lớn của thế kỷ, đã là vô cùng tàn khốc và bi thảm, nhưng chỉ trong những tình huống hiếm hoi mà toàn bộ quần thể bị tiêu diệt. Đó đã không phải là mục đích, trong hầu hết các trường hợp, để điều này xảy ra.

Vì vậy, bạn phải nhìn thấy cách mạng và chiến tranh bây giờ trong bối cảnh của sự chuyển động lớn lao của thế giới. Bạn phải đối mặt với thực tế rằng việc sản xuất lương thực sẽ suy giảm và sẽ trở nên đắt đỏ hơn để trồng, để vận chuyển và để phân phối.

Với quá nhiều phần của thế giới đang sống trong sự nghèo đói và cơ cực, làm thế nào để bất kỳ quốc gia nào có thể cung cấp cho họ – những người không có khả năng để chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm và tài nguyên thiết yếu của cuộc sống; những người không thể chịu đói lâu, vì họ đã đói rồi; những người không thể kiên nhẫn để thức ăn đến, vì nhu cầu của họ là lớn hơn và cấp bách hơn nhiều so với những người giàu có và thoải mái hơn?

Khi các nguồn tài nguyên tiếp tục giảm dần, các cá nhân giàu có và thậm chí các quốc gia giàu có sẽ bắt đầu tích trữ bất cứ thứ gì họ có thể. Thấy được nguy cơ thiếu thốn có thể xảy ra, thấy được nguy cơ có thể bị từ chối những gì họ cần trong tương lai, họ sẽ bắt đầu tích trữ. Và điều đó sẽ bắt đầu việc theo đuổi tuyệt vọng để giành các nguồn tài nguyên còn lại của thế giới và của cải còn lại của thế giới.

Chúa biết điều này. Và đó là lý do tại sao có một Thông Điệp Mới trong thế giới — để cảnh báo mọi người, để chuẩn bị mọi người và để kêu gọi Trí Tuệ tâm linh lớn lao bên trong con người của mọi tín ngưỡng và quốc gia và tình trạng kinh tế. Bởi vì có một lựa chọn tốt hơn nhiều, bạn thấy không.

Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, mặc dù vô cùng nguy hiểm – quá nguy hiểm đến mức chúng có thể đè bẹp nền văn minh loài người – cung cấp một lựa chọn khác. Và đó là để các quốc gia hợp tác, để đảm bảo cho dân số của riêng họ và cho cả các nước láng giềng của họ, sự hiện diện của các tài nguyên thiết yếu của cuộc sống.

Thay vì tiêu nhiều tiền vào việc xây dựng các đế chế quân sự khổng lồ, họ sẽ phải dùng nhiều tiền vào việc xây dựng việc sản xuất lương thực và thanh lọc các dòng sông của thế giới và vận chuyển thực phẩm đến bất cứ nơi nào nó được cần và tái định cư lượng lớn dân cư mà bây giờ bị đẩy khỏi ngôi nhà của họ và vùng đất của họ bởi vì họ không thể sống ở đó nữa.

Các ưu tiên của chính phủ sẽ thay đổi sâu sắc. Các ưu tiên của đầu tư tài chính sẽ thay đổi sâu sắc. Người dân của các quốc gia giàu có sẽ phải chấp nhận viễn cảnh phải chăm sóc ai đó phải thoát khỏi một tình cảnh tuyệt vọng, để nhận một cá nhân hoặc thậm chí một gia đình, nếu có thể, để cung cấp nơi trú ẩn và ngôi nhà cho họ.

Người dân ở các quốc gia giàu có sẽ phải từ bỏ ý tưởng về việc tăng trưởng và mở rộng và xem xét rằng họ đang đối mặt với một thực tế và một thế giới mới – một thế giới trong suy tàn nơi mà sự ổn định và an ninh trở nên thiết yếu, và phúc lợi của người dân của tất cả các quốc gia và tín ngưỡng và màu sắc là ưu tiên hàng đầu.

Đây sẽ là sự thay đổi 180 độ từ những gì các quốc gia đang làm ngày hôm nay. Các quốc gia đang không chuẩn bị cho tương lai. Họ đang không chuẩn bị cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Họ đang chuẩn bị cho thực tế của quá khứ, mà họ nghĩ rằng sẽ tiếp tục mãi mãi vào trong tương lai.

Họ nghĩ rằng họ sẽ phải tranh giành quyền lực trong một thế giới có lẽ khó khăn hơn, nhưng họ không thấy rằng đó sẽ là một thế giới mới, đòi hỏi kiểu thay đổi mà nhân loại sẽ cần để xây dựng một nền tảng mới cho nền văn minh loài người và để tồn tại qua Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay.

Đây là một thông điệp khó khăn để trao ban, nhưng là một thông điệp thiết yếu. Vào lúc này, có nhiều người không thể nghe thấy những điều này. Nó quá kinh hoàng. Nó quá xáo trộn đối với các kế hoạch và mục tiêu của họ. Nó mang ra sự bất an của họ, thù địch của họ và sự căng thẳng của họ về tương lai.

Nhưng Tân Khải Huyền phải được trao ban, và thời điểm là thiết yếu. Thời điểm khi nó phải được nhận lãnh và thời điểm khi nó phải được chấp nhận là thiết yếu. Nó phải đi khắp thế giới. Nó phải ở trong mọi quốc gia. Điều này không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ biết về nó hoặc chấp nhận nó, tất nhiên, nhưng nó có nghĩa là nó đang hoạt động và sống động, bởi vì nó chỉ ra một dạng tương lai khác, một dạng chuẩn bị khác.

Và thậm chí căn bản hơn, nó chỉ ra sự đảo ngược thái độ của con người khắp thế giới. Nếu họ xem trọng những gì nền văn minh cung cấp, mà là sự giàu có, an ninh, ổn định và cơ hội – những thứ mà các dân tộc nguyên thủy hiếm khi trải nghiệm – thì họ sẽ phải liên kết với nhau để xây dựng điều này cho tương lai. Nó sẽ không phải là một chính phủ thế giới. Điều đó là ngớ ngẩn. Nhưng nó sẽ là một thế giới của sự hợp tác bởi vì lựa chọn khác là quá khủng khiếp để xem xét.

Các lựa chọn ở đây rất hạn chế bởi vì thế giới đã thay đổi. Không phải rằng thế giới sẽ thay đổi trong mười năm hay hai mươi năm hay năm mươi hay một trăm năm nữa. Nó đã thay đổi. Bạn không đang sống trong thế giới mà bạn đã sống hai mươi năm trước.

Thiên nhiên bây giờ sẽ xác định các điều khoản tương tác. Niềm tin và sự kiêu căng của con người về công nghệ sẽ bị áp đảo bởi thực tế của thiên nhiên. Nếu bạn không thể tạo ra hoặc tiếp cận thức ăn và các nguyên liệu thiết yếu cho cuộc sống, thì những cái máy công nghệ nhỏ bé tuyệt vời của bạn sẽ không giúp được bạn. Chúng sẽ không giúp bạn vượt qua ngày. Và sự không quan trọng của chúng sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Đây là thế giới mà bạn đang đi vào. Các cuộc cách mạng đang diễn ra trên thế giới hiện nay chỉ là phần mở đầu cho những gì sắp đến. Mặc dù chúng đầy hứa hẹn, và bạn sẽ cầu chúc cho người dân của những quốc gia này thành công, và trái tim bạn sẽ hướng về họ, và bạn sẽ tự hỏi làm sao bạn có thể giúp họ trong cách nào đó, bạn phải nhìn điều này bên trong một bức tranh lớn hơn. Bạn phải nhận ra rằng đây là những màn mở đầu cho một vở kịch lớn hơn rất nhiều mà nhân loại sẽ phải đối mặt.

Vở kịch này sẽ không chỉ là một bi kịch. Nó cũng sẽ là một cơ hội, nhưng là một cơ hội quá đòi hỏi đến mức nó có thể tạo ra sự đảo ngược thái độ trong con người. Những người giàu có bây giờ sẽ ngày càng muốn giúp đỡ mọi người bởi vì họ nhận ra rằng mọi thứ mà họ xem trọng và mọi thứ mà họ sở hữu đều đang bị đe dọa. Con người sẽ muốn hỗ trợ các quốc gia nghèo hơn bởi vì họ không thể để chúng sụp đổ và rơi vào hỗn loạn. Các quốc gia sẽ phải làm việc với nhau và tái đầu tư vào một nền kinh tế ổn định không được dựa trên sự tăng trưởng và mở rộng bất tận, mà dựa trên sự ổn định và an ninh và nhân văn.

Những người rất giàu sẽ phải từ bỏ những trò chơi nhỏ rất ngớ ngẩn của họ, sự nuông chiều và nghiện ngập của họ, để thật sự ra ngoài và giúp đỡ mọi người. Nếu không, họ cũng sẽ bị lật đổ. Sự tức giận đối với người giàu sẽ trở nên quá nghiêm trọng đến mức những người giàu sẽ không còn nơi nào để chạy trong tương lai nếu thế giới mất kiểm soát.

Để thế giới mất kiểm soát sẽ là một điều rất dễ tạo ra. Sẽ không mất nhiều thời gian để điều này xảy ra. Nó được dựa trên những thứ thiết yếu.

Nếu việc sản xuất lương thực bị thiệt hại nghiêm trọng tất cả cùng một lúc, nó có thể khiến cho chuyển động các thế lực rất khó hoặc không thể kiểm soát được. Các quốc gia giàu có không thể gửi thực phẩm đến các quốc gia nghèo bởi vì họ không thể tiếp cận đến nó. Nó sẽ không có sẵn, bởi vì mọi người bây giờ sẽ tích trữ, bảo vệ quần thể của riêng họ. Bạn có thể cho đi thặng dư của mình, nhưng nếu bạn không có thặng dư, thì bạn không có gì để cho đi về mặt này.

Đây là lời cảnh tỉnh thật sự cho các dân tộc của thế giới. Nhưng họ phải nhìn qua khỏi những bất bình của họ và mục tiêu chính trị của họ và các cuộc đấu tranh bộ tộc của họ và sự thù địch của họ đối với các nhóm khác và các quốc gia khác và bắt đầu thấy rằng nhân loại sẽ phải thống nhất nếu không nó đối mặt với thất bại không thể tránh khỏi.

Ngay cả tài nguyên của thế giới cũng không thể bị lãng phí vào chiến tranh. Mỗi thành phố đều quan trọng. Bạn bây giờ không thể tàn phá thành phố. Bạn không thể tàn phá cơ sở hạ tầng bởi vì bạn có thể không thể xây dựng lại nó được. Bạn không thể tàn phá quốc gia thông qua việc xâm lược bởi vì bạn có thể không có nguồn lực để xây dựng lại nó bởi vì thế giới đã thay đổi.

Của cải để làm những việc đó thì không còn ở đó nữa. Nhu cầu của các dân tộc của mỗi quốc gia sẽ leo thang đến mức mà bất cứ của cải nào mà quốc gia sở hữu sẽ bị khai thác đến giới hạn cuối cùng.

Thế giới đã thay đổi. Bạn đang đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại. Bạn phải chuẩn bị. Nhưng bạn không thể chuẩn bị bản thân đầy đủ nếu không có một Khải Huyền vĩ đại. Bởi vì đó không đơn thuần là vấn đề về nỗ lực thể chất hay ý chí chính trị. Bạn phải có một sức mạnh lớn hơn và một lòng nhân từ lớn hơn.

Đây là những thứ nằm bên trong trái tim của con người khắp nơi – bị chôn vùi bên dưới sự đàn áp, bị chôn vùi bên dưới thảm kịch, bị chôn vùi bên dưới sự bất đồng chính trị ​​và xung đột chính trị, bị chôn vùi bên dưới sự thù địch và không khoan dung.

Quyền năng của Khải Huyền, quyền năng của Chúa, đấng bây giờ đã nói chuyện với thế giới một lần nữa, có thể tạo ra sự khác biệt thiết yếu. Nó không phải là câu trả lời cho tất cả mọi thứ, nhưng nó là một yếu tố quan trọng và thiết yếu trong giải pháp mà nhân loại sẽ phải đúc kết để tránh được thảm họa hoàn toàn trong tương lai.

Nó là yếu tố thiết yếu trong sự chuẩn bị của bạn cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Nó là yếu tố thiết yếu trong khả năng của bạn để đưa cuộc đời bạn vào trong sự cân bằng, hài hòa và trật tự hơn để bạn sẽ có được sự xa xỉ để có thể hỗ trợ người khác và để bản thân bạn sẽ không trở thành nạn nhân.

Nó sẽ kêu gọi từ bạn mục đích lớn lao mà đã đưa bạn vào trong thế giới, vì Chúa đã gửi bạn vào trong thế giới để ở trong thế giới vào thời đại của Khải Huyền và vào thời đại của Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay.

Đó cũng là thời đại mà nhân loại sẽ tiếp xúc với các chủng loài khác trong vũ trụ, những loài đang ở đây để lợi dụng một nhân loại yếu ớt và chia rẽ. Điều này làm phức tạp bức tranh rất nhiều. Nhưng cũng giống như Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, Sự Can Thiệp này vào trong thế giới có thể đúc kết sự thống nhất và sức mạnh và sự quyết tâm tập thể lớn hơn của con người.

Bạn đối mặt với sự cạnh tranh từ bên ngoài cho giá trị của thế giới này bởi các nhóm nhỏ phi quân sự mà chỉ có thể thành công thông qua sự thuyết phục và lừa dối, và bạn đối mặt với nguy cơ sụp đổ từ bên trong chính thế giới này.

Khi con người bắt đầu vượt quá những gì thế giới có thể cung cấp, họ phải đối mặt với hậu quả của việc làm hư hại khí hậu thế giới và môi trường của thế giới. Đã lạm dụng và phung phí tài sản thừa kế tự nhiên của mình, giờ đây bạn sẽ phải đối mặt với hậu quả của việc này.

Bất kỳ người nào thật sự trung thực và có tầm nhìn xa đều có thể nhìn thấy điều này. Nó không phải là một bí ẩn bị che phủ hoặc quá mờ mịt đến mức con người hoàn toàn không thể nhìn thấy nó. Nó là thiết yếu đối với bản chất của bạn, nhưng con người đã mất kết nối với bản chất sâu hơn và tự nhiên hơn của họ. Con người đã mất liên lạc với nền tảng của sự tồn tại của họ. Con người đã mất liên lạc với chính thiên nhiên.

Con người đang sống trong một thế giới của chính trị con người, kinh tế con người, suy đoán con người và ảo tưởng của con người — không chú ý và ngu ngốc, phung phí của cải của thế giới càng nhanh càng tốt mà không có gì để dành cho tương lai, không nghĩ cho tương lai, không nghĩ cho phúc lợi của trẻ em và con cái họ và kiểu thế giới mà chúng sẽ phải đối mặt và sống trong.

Đây là kiểu ngu dốt, kiểu vô trách nhiệm, kiểu phục vụ bản thân và tự mãn gì vậy? Bạn không đang sống trong một thế giới có những vùng đất hoang dã chờ được khám phá, những lục địa chờ được khám phá hay những nguồn tài nguyên rộng lớn chờ được sử dụng.

Với một vài ngoại lệ nhỏ, bạn đã đi đến giới hạn cuối cùng, và thế giới đã bị làm hư hại và thay đổi. Nó bây giờ là một thế giới mới. Và đây là thế giới mà bạn đã đến để phục vụ. Đây là điều mà mục đích lớn lao của bạn và bản chất lớn lao của bạn thật sự nói về, bạn thấy không, rất khác với những gì bạn nghĩ hoặc tin tưởng hoặc cách bạn bận rộn bản thân hoặc sử dụng thời gian của mình.

Đây là lý do tại sao cú sốc của sự thiếu thốn, cú sốc của cách mạng và cú sốc của chiến tranh phải thức tỉnh mọi người vào lúc này. Không đơn giản rằng nhân loại có một vài vấn đề. Không đơn giản rằng nhân loại có những vấn đề lớn. Nhân loại đang đối mặt với điều mà có thể làm xói mòn nền tảng của nó. Việc này đang xảy ra vào lúc này.

Do đó, bạn phải thấy rằng Khải Huyền của Chúa sẽ tiết lộ những gì đang đến ở chân trời. Nó sẽ nói về những gì đamh đến và những gì nhân loại phải làm để tránh thảm họa. Nó sẽ tiết lộ bản chất sâu hơn của bạn cho bạn và mang lại sự hài hòa và cân bằng cho cuộc sống của bạn. Nó sẽ kêu gọi bạn phục vụ. Nó sẽ kêu gọi bạn phục vụ, cho những người bạn biết và cho những người bạn không biết. Nó sẽ gọi ra khỏi bạn những món quà thiết yếu của bạn, mà sẽ không bao giờ trỗi lên dưới cuộc sống của sự nuông chiều và sung túc vô ý thức.

Con người trở nên giàu có và dành mọi nguồn lực của họ cho sở thích của họ, hoặc ngoại hình của họ, hoặc cách họ trang trí cơ thể họ, vào việc có được đất đai và tòa nhà và ô tô. Cái gì đây? Đây là việc cá nhân vận hành mà không được kết nối với bản chất sâu hơn của họ.

Nó không xấu xa. Nó chỉ mù quáng. Nhưng bi kịch của nó tồn tại vượt qua sự trống rỗng mà người đó sẽ cảm thấy khi họ tiến bước trong cuộc sống. Bây giờ nó mở rộng đến tình trạng của thế giới, bởi vì việc tiêu thụ quá mức là động cơ của chiến tranh. Về cơ bản, đây là trường hợp.

Do đó, hãy lắng nghe bằng trái tim bạn. Đây không phải là về ý tưởng. Đây không phải là về các khả năng. Đây không phải là về những gì bạn muốn. Đây không phải là về lý thuyết của bạn — lý thuyết chính trị hoặc xã hội của bạn. Đây không phải là về ý kiến ​​của bạn. Đây không phải là về bất bình của bạn.

Đây là về thực tế của thế giới và thực tế bạn sẽ phải sống trong và sự lựa chọn trước mắt bạn về cách bạn sẽ sống trong thế giới này — liệu bạn có thể đối mặt với nó hay không, liệu bạn có thể chuẩn bị cho nó hay không, liệu bạn có thể phục vụ nó hay không.

Do đó hãy nhận lãnh Tân Khải Huyền của Chúa. Đừng lên án nó ngay từ đầu, bởi vì nó đang ở đây để cứu nhân loại và để cung cấp cho nhân loại những gì bản thân nó không thể cung cấp. Nó là món quà từ Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống, bởi vì Chúa đã lại lên tiếng vào thời điểm của sự nguy hiểm vĩ đại nhất và sự thay đổi và thử thách vĩ đại nhất đối với gia đình loài người.

Hãy để đây là sự hiểu biết của bạn.