Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

<em Được trao cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
Vào ngày 14, tháng 11, 2007
Tại Boulder, Colorado

Về bài thu âm này

Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.

Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Có một Thông Điệp Mới từ Thượng Đế trên thế giới, và một trong số chúng nói về sự nổi lên của những nữ lãnh đạo, cụ thể là trong lĩnh vực tâm linh và tôn giáo. Bây giờ đã đến lúc những người phụ nữ tài năng này đứng ra nắm lấy những vai trò và trọng trách to lớn, khắp nơi trên thế giới từ mọi miền và trong các truyền thống tôn giáo khác nhau, điều này rất cần được cho phép.

Có lẽ bạn sẽ thấy rất thú vị khi xem xét điều này rằng ở những dân tộc tiến bộ trong vũ trụ – những dân tộc tiến bộ trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh nơi bạn sống – nơi có sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà, hay nam giới và nữ giới, đối với một số giống loài cụ thể, những giống loài mà về tự nhiên là không lưỡng tính, nơi đó giới nữ thường được trao quyền ưu tiên trong các vấn đề về lương tâm và tâm linh.

Điều này đại diện cho sự tiến bộ và một trí tuệ thực tiễn, vì người lãnh đạo trong bối cảnh này nhất thiết phải là người chu cấp, nhất thiết phải là người duy trì. Vai trò của một nhà lãnh đạo tôn giáo trong bất kỳ bối cảnh nào – dù ở trong một truyền thống trọng nghi thức, hay ở trong một cấp bậc lãnh đạo hay không chính thức, điều hành một nhóm nhỏ người – trong mọi trường hợp vai trò đó chủ yếu tập trung vào việc cung cấp và duy trì.

Sáng tạo trong địa hạt tôn giáo chỉ phù hợp khi nó đáp ứng được những nhu cầu thực tiễn của con người và điều chỉnh chỉ dạy tôn giáo thích ứng với những hoàn cảnh đang thay đổi. Và ngay tại đây điều này phải được thực hiện với sự quan tâm to lớn, vì con người thích thay đổi những gì đã được trao truyền và chuyển đổi nó để đáp ứng những nhu cầu của họ, những ưu tiên của họ, những ước vọng của họ và sở thích cá nhân của họ. Vì thế sáng tạo trong lĩnh vực tôn giáo thì quả thật cực kỳ mạo hiểm.

Nhưng bản thân tôn giáo, trong bất kỳ bối cảnh nào, phải thay đổi và tiến hóa. Nó phải có năng lực to lớn để phụng sự con người những người đang chứng kiến sự thay đổi lên chính cuộc đời họ cũng như sự thay đổi ở cấp độ các quốc gia và xã hội. Trên thực tế, ngay khi những tình trạng môi trường của thế giới này thay đổi khi đối mặt với Những Làn Sóng Chuyển Đổi Vĩ Đại đang xảy đến trên thế giới, tôn giáo cũng sẽ phải điều chỉnh và thay đổi theo.

Vai trò thiết yếu của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong hầu hết mọi vị thế là trở thành người cung cấp và duy trì. Và những gì họ cung cấp thì thật sự không mang tính vật chất cũng như tâm linh, vì mọi sinh vật con người và các giống loài khác trong Cộng Đồng Vĩ Đại đều có khả năng trải nghiệm và tri nhận một cách sâu thẳm hơn. Vì Thượng Đế đã đặt vào bên trong tất cả mọi sinh vật có tri giác một tâm trí sâu thẳm – tâm trí được gọi là Tri Thức Thiêng Liêng nằm trong Thông Điệp Mới.

Rõ ràng là, phụ nữ trong rất nhiều xã hội đã và đang nắm giữ những vai trò to lớn, nhưng điều này vẫn còn bị phản kháng khá nhiều, vì trong một số truyền thống, điều này không được cho phép. Nhưng về vấn đề này chúng ta phải thật sự công nhận nguồn sức mạnh vốn có và năng lực phụng sự tự nhiên của phụ nữ. Ngay trong một số truyền thống hiện hành, phụ nữ có thể không phụng sự bằng những nhà lãnh đạo được công nhận, nhưng trong hầu hết các trường hợp họ là xương sống của chính truyền thống và tổ chức tôn giáo đó.

Những người đàn ông không nên cảm thấy bị đe dọa bởi điều này, vì nó là sự đảm trách những khả năng tự nhiên. Và trong khi đàn ông tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo tôn giáo, cơ hội tương tự cho phụ nữ cũng nên được mở rộng. Đối với một cá nhân, trong trường hợp này là một phụ nữ, đã phát triển các kỹ năng của mình khi học về tâm trí sâu thẳm và đáp ứng lại nó một cách hợp lý – thực hiện đường hướng của nó một cách trách nhiệm, mà không biến đổi hay định nghĩa lại nó cho chính mình hay cho những mong đợi từ người khác, thì khi đó cô ấy đạt được tính chín chắn và trách nhiệm, cô ấy có thể đảm nhận một vai trò tự nhiên và lớn lao hơn như một nhà lãnh đạo tôn giáo.

Rõ ràng là, nếu bạn nhìn vào thế kỷ trước, bạn đã thấy trong tất cả các cuộc cải cách xã hội, ở nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ đã trỗi dậy nắm lấy những vai trò to lớn mà trước đây chỉ thuộc về nam giới. Đây là một tiến trình tự nhiên và sẽ còn được tiếp diễn. Hiện giờ có rất nhiều người phụ nữ đứng đầu một quốc gia, nhưng họ vẫn bị ngăn chặn để trở thành những nhà lãnh đạo tôn giáo trong rất, rất nhiều truyền thống và nền văn hóa. Họ có thể trở thành tổng thống của một nước, nhưng không phải là một tu sĩ hay một giáo sĩ Do Thái hay một lãnh tụ Hồi Giáo, trong rất nhiều hoàn cảnh.

Nếu nhân loại có thể học hỏi từ những giống loài tiến bộ trong vũ trụ, bạn sẽ thấy rằng đây thực sự là một sai lầm. Bạn sẽ nhận thấy những giống loài khác đã phải học những gì và họ đã phải nuôi dưỡng những kỹ năng và trí tuệ bẩm sinh của mình ra sao để sống sốt và sinh tồn trong một môi trường như Cộng Đồng Lớn, mà bản chất của nó là cực kỳ cạnh tranh và phức tạp. Nếu bạn có thể học hỏi từ những tấm gương này, thì bạn sẽ thấy được minh triết từ những gì chúng tôi đang nói đây.

Trong rất nhiều xã hội tiến bộ, như chúng tôi đã đề cập đến, phụ nữ là các tu sĩ, họ là những nhà cầm quyền tôn giáo. Nói về điều này, trong những giống loài khác xa với các bạn, nữ giới được công nhận là dễ tiếp nhận hơn đối với chỉ dẫn của linh hồn, hay Thượng Đế, trong khi đó nam giới nói chung – trong hầu hết các trường hợp, thì trội hơn về mặt thể chất và đo lường thực tiễn.

Đây không đơn giản chỉ là một hiện tượng con người hay một tiền lệ lịch sử chỉ có trong thế giới này. Nó là một sự thật tồn tại khắp vũ trụ. Trong một số giống loài tiến bộ nhất định, phần nam tính và phần nữ tính được kết nối với nhau thành một sinh mệnh để có thể hoạch đắc được những kỹ năng mà cả hai khía cạnh Sáng Tạo này có thể mang tới. Nhưng đó không phải là hiện thực của nhân loại, và nó cũng không cần phải như vậy, vì nam giới và nữ giới, nam tính và nữ tính, cả hai đều có những phẩm chất và vốn liếng to lớn để tu dưỡng và cần phải được tu dưỡng.

Đó là lý do tại sao Khải Huyền này được gọi là Thời Đại của Phụ Nữ, sự trỗi dậy của phụ nữ – không chỉ trong những vị thế chính trị to lớn, không chỉ trong những vị trí lãnh đạo doanh nghiệp hay quan hệ thương mại, mà thực tế là trong lĩnh vực tôn giáo và tâm linh.

Trong khi phụ nữ sở hữu những nguồn sức mạnh to lớn, họ cũng có rất nhiều yếu điểm và gánh nặng trong gia đình nhân loại. Họ rất dễ bị thuyết phục. Họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những đồng thuận và dính kết mang tính xã hội. Họ rất dễ bị khuất phục trước những khó khăn khi đối mặt với những bất đồng hay phản đối. Và họ có thể nổi giận và quan trọng hóa trước những vấn đề cực kỳ nhỏ nhặt và không đáng kể. Nhưng mặc dù vậy, họ có khả năng cộng hưởng tự nhiên, khả năng chăm sóc, duy trì và nuôi dưỡng, và khả năng cung cấp những nguồn tài nguyên lớn lao hơn của sự sống, cái mà về bản chất không mang tính vật chất.

Vì tất cả loài người đều có những nhu cầu về vật chất và tâm linh. Nhu cầu tâm linh không thể được đáp ứng bằng cách thỏa mãn nhu cầu vật chất, nhưng cho tới khi nhu cầu vật chất được đáp ứng, nếu không nhu cầu tâm linh không thể được thỏa mãn một cách thích đáng bởi hầu hết mọi người. Nhưng bạn thấy đấy, chúng khác nhau. Chỉ khi bạn hài lòng với những đòi hỏi nhất định về vật chất của cuộc sống như thức ăn, nước uống, chỗ ở, an ninh, vân vân, thì bạn mới có thể bắt đầu một loạt những nhu cầu lớn hơn. Chúng có thể là về mặt tâm lý và cảm xúc, mà nhu cầu tâm lý sẽ làm cầu nối tới những nhu cầu tâm linh sâu thẳm hơn của bạn.

Nói cho cùng, nhu cầu tâm linh vĩ đại nhất thì đối với tất cả mọi người đều giống nhau, nó chính là tìm kiếm và hoàn thành nhiệm vụ của bạn khi tới với thế giới này. Điều này là sự thật bất kể nền văn hóa của bạn, tôn giáo của bạn, hoàn cảnh gia đình bạn, tình hình kinh tế của bạn vân vân. Nhưng để có thể thỏa mãn điều này một cách đúng đắn và thỏa đáng, bạn phải đáp ứng được những nhu cầu vật chất nhất định. Đó là yêu cầu đầu tiên.

Bởi vì theo dòng lịch sử sự cung cấp về mặt vật chất chủ yếu là từ người đàn ông điều mà đã và đang sụt giảm, phụ nữ có khả năng nuôi dưỡng và cung cấp ở những mức độ khác thuộc về tâm lý, cảm xúc và tâm linh, và họ được thiên phú tự nhiên cho điều này. Sẽ thật là ngốc nghếch khi nghĩ rằng phụ nữ sẽ thay thế đàn ông trong vai trò cung cấp nhu cầu vật chất. Khi sức mạnh lớn nhất của người phụ nữ là sức mạnh của lòng cảm thông, sức mạnh phụng sự. Họ cũng phải đối mặt với những vấn đề tương tự như đàn ông như sợ hãi, ham muốn và những mối ưu tiên, nhưng họ vẫn sở hữu những vốn liếng tự nhiên dồi dào này. Phủ nhận những cơ hội của họ trong địa hạt tôn giáo và tâm linh là một thiếu sót to lớn và tai hại.

Các vấn đề của linh hồn thì khác với những vấn đề về vật chất và thương mại của con người và chúng không nên bị nhầm lẫn. Chính quyền và tôn giáo không bao giờ nên giống nhau. Điều này đã được lịch sử chứng minh là tai hại. Tai họa to lớn trong nỗ lực nối kết hai điều này lại với nhau nằm trong chính tôn giáo, nó trở thành một công cụ của chính quyền, được sử dụng như một hình thức để điều khiển và thuyết phục, tự cho mình là chân lý và kết tội lẫn nhau.

Con người cố gắng đơn giản hóa mọi vấn đề và biến mọi thứ trở nên giống nhau, nhưng bạn biết đấy mọi thứ không hề giống nhau. Thiên nhiên tự biểu lộ mình theo những cách khác nhau trong những phạm vi khác nhau, và trong khi những người phụ nữ trở thành những nhà lãnh đạo phi thường trên lĩnh vực thương mại và chính trị, đàn ông cũng sẽ vẫn nắm giữ những vị trí cao cả trong lĩnh vực tôn giáo, và có một khuynh hướng tự nhiên trao cho nữ giới, người phụ nữ, lợi thế đó.

Tuy nhiên, đừng nên nghĩ rằng nếu phụ nữ lãnh đạo tôn giáo thế giới sẽ được biến đổi một cách thần kỳ, không phải như vậy. Nhưng cơ hội để duy trì tôn giáo và duy trì linh hồn của tôn giáo trong mọi truyền thống sẽ được nâng cao.

Bạn sẽ vẫn cần người quản lý các tổ chức và xử lý các nhu cầu tài chính và duy trì cơ sở hạ tầng, nhưng linh hồn của tôn giáo sẽ lạc lối khi nó được nối kết với những nhu cầu thương mại và thực tiễn một cách độc quyền. Nền tảng đạo đức của nó xói mòn dần, tầm quan trọng trong tâm linh của nó xói mòn dần, nó trở nên bị hình thức hóa, cứng nhắc, bị cai quản bởi những quy tắc và luật lệ, nó bị chế ngự dưới sự quản lý của nhà nước, của uy quyền chính trị, của sức mạnh thương mại, và sự sống biến mất khỏi nó. Nó trở nên cũ kỹ và đứng im và kết quả là bị chèn ép.

Số lượng những người phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo và chính trị đang tăng lên một cách tự nhiên. Điều này không có nghĩa rằng tất cả phụ nữ đều sẽ làm việc trong đó, hay đó là mục đích của mọi người phụ nữ. Chắc chắn là không, nhưng có cơ hội cho những người thực sự có tài năng – những người có mục đích, mục đích đích thực, trong đấu trường này – họ nên được trao cơ hội để đảm trách vai trò to lớn này.

Trong lĩnh vực tôn giáo và tâm linh các bạn có những nhà quản lý, những nhà cung cấp và những nhà tiên tri. Hãy cho chúng tôi chút ít thời gian nói về điều này.

Chắc chắn là những nhà quản lý là những người điều hành các tổ chức, người đáp ứng những nhu cầu tài chính và thực tiễn của các tổ chức, người tham gia quảng bá lời chỉ dạy hay những cơ hội hay những lợi ích của một tổ chức.

Những nhà cung cấp phục vụ mọi người những nhu cầu cơ bản hơn thuộc về cảm xúc, tâm lý và tâm linh, trong phạm vi tôn giáo và tâm linh.

Tuy nhiên, những nhà tiên tri nắm giữ một vai trò rất hiếm có và đòi hỏi một sự chuẩn bị rất đặc biệt. Nếu một người nào đó có khả năng nhìn xa trông rộng mà không có nền tảng vững chắc, bốn Trụ Cột đời họ không vững mạnh – các mối quan hệ của họ, sức khỏe của họ, công việc của họ và sự phát triển tâm linh của họ – thì tầm nhìn đó có thể bị áp dụng sai và diễn giải sai rất nhiều.

Trải qua hàng thế kỷ, những người đàn ông đã rất lo sợ trước sức mạnh của phụ nữ và khả năng nắm giữ uy quyền của phụ nữ trong xã hội và nền văn hóa đến nỗi mà họ tự phủ nhận những vốn liếng và lợi ích của những kỹ năng kể trên. Và toàn thể nền văn minh đã bị thụt lùi và kìm hãm, toàn bộ tiềm năng của nó đã không được nhận ra bởi vì điều này.

Rất ít cá nhân có thể trở thành nhà tiên tri và không phải tất cả họ sẽ là phụ nữ, nhưng món quà này đã được trao cho nữ giới rất nhiều, và có những người phụ nữ là những nhà tiên tri thực thụ. Đó là mục đích của họ. Đó là sứ mệnh của họ. Nhưng có lẽ trong các xã hội và các nền văn hóa của họ, họ được chỉ định những nhiệm vụ nuôi nấng cơ bản đối với gia đình mình. Họ bị kìm giữ bởi chính tôn giáo địa phương và các phong tục văn hóa của họ. Và mục đích lớn lao hơn của đời họ không được nhận ra. Đối với họ cơ hội to lớn bị khép chặt. Chỉ bởi vì bạn được sinh ra với một mục đích không có nghĩa là thế giới sẽ cho phép bạn nắm giữ nó. Vì thế tự do thì thật sự quan trọng – tự do suy nghĩ, tự do biểu lộ, tự do sáng tạo. Nhưng cuối cùng vẫn là tự do để tìm kiếm mục đích đời bạn và hoàn thành nó.

Qua thế kỷ trước, phụ nữ đã và đang nổi lên, đại diện cho uy quyền của phụ nữ trong rất nhiều nền văn hóa – không phải mọi nền văn hóa mà rất nhiều nền văn hóa. Đây là một tiến trình tự nhiên, như chúng tôi đã nói đến. Nó phải xảy ra. Và loài người sẽ phát triển nó rất xa. Kìm giữ người phụ nữ và chỉ giao cho họ những công việc nội trợ là một sai lầm lớn. Làm như vậy, nhân loại sẽ phủ nhận những nguồn tài nguyên lớn lao hơn mà vẫn luôn tồn tại.

Sự nhầm lẫn giữa vai trò của nam giới và nữ giới, đàn ông và đàn bà, đã dẫn tới một bước lùi to lớn trong sự phát triển của nhân loại và là một sự lạm dụng con người to lớn xuyên suốt các thời đại ở nhiều nền văn hóa. Giới hạn người phụ nữ trong việc nuôi nấng con cái và nội trợ và ít có cơ hội việc làm là một sai lầm lớn, và nếu nó tồn tại ở bất kỳ nền văn hóa nào, thì nền văn hóa đó sẽ khổ sở như một hậu quả. Cho tới gần đây, trong hầu hết các xã hội trên thế giới, phụ nữ chỉ được coi như một sở hữu của đàn ông, một sở hữu có giá trị, nhưng chỉ là một sự sở hữu, mà thỉnh thoảng bạn có thể mua hay bán hay trao đổi hay hủy hoại – và đây là một trong những lý do tại sao văn minh nhân loại lại tiến rất chậm chạp như vậy.

Tại sao nhân loại lại mất nhiều thời gian đến vậy để tạo nên những bước tiến? Nó không chỉ đơn giản là về mặt năng lượng hay công nghệ, mà là những giới hạn đã kìm giữ các bạn. Nó chính là sự kìm hãm những vai trò của đàn ông và đàn bà. Nó chính là gánh nặng của lịch sử và truyền thống. Nó chính là sự kỳ vọng ở những đứa trẻ. Vậy thì đối với một người phụ nữ có định mệnh trở thành một nhà cung cấp trong tôn giáo và tâm linh, làm thế nào để tài năng của cô ấy được công nhận ở một nền văn hóa mà không cho phép cô ấy nắm giữ bất kỳ vai trò nào trong đó? Và liệu cô ấy có đau khổ không khi không thể đáp ứng những đòi hỏi và kỳ vọng của nền văn hóa của mình?

Ngày nay có rất nhiều người bất hạnh và bị rối loạn trên khắp thế giới, họ bị mắc kẹt trong những tình trạng trên vì sự tiến hóa tự nhiên của họ đã bị đè nén. Và xã hội phải trả giá như thế nào khi có những con người bị rối loạn? Xã hội phải trả giá như thế nào cho sự nghiệp ngập và các hành vi tự hủy hoại của con người? Xã hội phải trả giá như thế nào?

Nhưng cái giá to lớn hơn vẫn chưa được nhận ra đó là những cá nhân này không được tạo điều kiện để bộc lộ mục đích của riêng họ khi ở đây và những tài năng sẽ nảy nở khi thực hiện mục đích này, nó không đơn giản là những sáng tạo cá nhân của họ mà là những món quà thực sự tới từ linh hồn, những món quà của Thượng Đế.

Ngày nay, có rất nhiều người phụ nữ không có tham vọng hay cảm thấy bất an khi ở trong những vị trí quan trọng, nhưng điều này có thể không có ý nghĩa đối với họ. Vấn đề ở đây là sự công nhận và không nên bị kìm hãm bởi bộ lạc hay chính trị hay tôn giáo. Trong rất nhiều nền văn hóa tiến bộ trong vũ trụ, những nhà tiên tri được những người cổ đại phát hiện ra và được tuyển chọn và huấn luyện đặc biệt cho những vai trò trong tương lai của họ. Những người cung cấp, cũng tương tự. Người có các khả năng chuyên môn, cũng tương tự. Tài năng của họ được phát hiện khi còn nhỏ, và họ được dạy dỗ dưới những hình thức giáo dục khác nhau để chuẩn bị cho họ bộc lộ những khả năng bẩm sinh của mình.

Một trong những khía cạnh rất không may trong sự kìm hãm việc nắm quyền của phụ nữ là các cậu bé và cô bé được đặt cạnh nhau quá sớm. Chúng có xu hướng bắt chước lẫn nhau. Chúng cạnh tranh với nhau, và chúng bị thúc giục phải đảm trách những vai trò truyền thống cùng nhau, hạn chế cả các bé trai và bé gái khỏi sự tu dưỡng và phát hiện những khả năng và khuynh hướng tự nhiên của mình. Tất cả chúng đều được mong đợi sẽ kết hôn và nuôi nấng gia đình và có quan hệ đôi lứa. Vì thế trẻ con được lập trình là sẽ kết hôn từ khi chúng năm tuổi qua truyền thông và qua hình ảnh của nền văn hóa. Ngày nay điều này là sự thật ở rất nhiều nơi. Làm thế nào để tài năng và khả năng cá nhân của con người có thể được phát hiện dưới những ảnh hưởng như vậy? Nó giống như chuẩn bị cho tất cả các cậu bé trước đời lính chiến và không còn gì khác. Và sự mất mát đối với xã hội là không thể tính toán được – mất mát tài năng, mất mát nguồn cảm hứng, mất mát những định hướng tự nhiên của con người.

Những người nam và người nữ trẻ tuổi nên có ít liên hệ với nhau cho tới khi chúng dành đủ thời gian để hiểu về bản thân mình và dành thời gian để cân nhắc những khuynh hướng, sức mạnh, và cảm quan về định hướng của chính mình trong cuộc sống. Ném chúng lại với nhau và gây ảnh hưởng lên các hành vi xã hội giữa chúng với nhau khi chưa đủ chín chắn là cực kỳ mang tính hủy hoại. Người trẻ gặp phải nhiều khó khăn khi xử lý những mâu thuẫn ảnh hưởng từ xã hội nói chung hơn là tìm cách cư xử với người khác giới ở độ tuổi non trẻ như vậy.

Đối với các bậc phụ huynh ở khắp mọi nơi, điều quan trọng là thay vì áp đặt những kỳ vọng và đòi hỏi lên đứa trẻ, họ nên quan sát để tìm xem con cái họ đang chỉ ra cho họ những dấu hiệu nào thể hiện các khuynh hướng và sức mạnh, điểm yếu và năng khiếu thiên bẩm của trẻ. Thỉnh thoảng điều này không thể nhận thấy được cho tới khi người đó trở thành thiếu niên. Khuyến khích người trẻ và dạy chúng học theo Con Đường tới Tri Thức Thiêng Liêng để chúng có thể truy cập vào trí thông minh vĩ đại mà Thượng Đế đã trao cho chúng có lẽ là món quà tuyệt vời nhất một vị phụ huynh có thể trao cho đứa con của họ vượt trên những cung cấp nhu cầu vật chất tối thiểu.

Thế giới ngày nay sẽ trông khác đi nếu phụ nữ được phép nắm quyền. Nó sẽ không trở nên tuyệt diệu một cách thần kỳ, nó vẫn sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng dân số thế giới sẽ ít hơn và thế giới sẽ được chuẩn bị tốt hơn trước những Làn Sóng Vĩ Đại của sự chuyển đổi đang tới với Trái Đất – sự xuống cấp của môi trường tự nhiên, biến đổi khí hậu, suy giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên vân vân. Và sẽ có những nhà lãnh đạo tôn giáo và tâm linh khôn ngoan và xuất sắc hơn. Điều này đang diễn ra một cách tự nhiên vì phụ nữ đang tìm cách nắm bắt những cơ hội này, nếu chúng đến với họ.

Thông Điệp Mới từ Thượng Đế khuyến khích phụ nữ lên cầm quyền và đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn này. Điều được nhấn mạnh ở đây không phải là quyền lực, mà là trách nhiệm. Bạn mưu cầu những trách nhiệm lớn lao hơn, không phải uy quyền lớn hơn. Quyền lực không đi cùng trách nhiệm là hủy diệt. Đó là kiêu ngạo. Đó là ích kỷ. Và nó dẫn đến một mối nguy hại to lớn.

Dĩ nhiên sẽ có sự phản kháng dữ dội từ những người đàn ông lo sợ phụ nữ và lo sợ sự trỗi dạy của phụ nữ sẽ ảnh hưởng ra sao đến họ. Nhưng sự thăng lên của phụ nữ là một điều tự nhiên ở đây. Điều này không có nghĩa là phụ nữ sẽ thay thế đàn ông hay tước quyền của đàn ông hay hạ thấp họ xuống với con người thực sự của họ, vì đàn ông cũng có những trách nhiệm to lớn hơn mà chưa được nhận ra hay được khai thác.

Trí tuệ của phụ nữ phải được đặt lên trước nếu xã hội muốn tiến bộ, nếu nhân loại muốn thích nghi với những hoàn cảnh biến động của thế giới và muốn tránh khỏi chiến tranh, xung đột và cạnh tranh lớn hơn. Những khả năng thiên bẩm này phải được tự do bộc lộ, không chỉ vì hạnh phúc của những cá nhân dự phần vào, mà cho hạnh phúc của cả thế giới và toàn nhân loại.

Phụ nữ phải được giải phóng, và họ phải tự tháo xiềng xích thoát khỏi những điều nhỏ nhặt và vô minh và kiêu ngạo. Họ phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Họ phải học trí tuệ phân biện. Họ phải được trao các cơ hội học vấn. Họ phải nắm giữ những trách nhiệm lớn lao hơn trong những lĩnh vực trước đây đã chối bỏ họ. Cần phải có đủ lòng tin giữa nam giới và nữ giới với nhau để sự nổi lên tự nhiên này có thể xảy ra.

Thông Điệp Mới nhấn mạnh điều này bởi vì nó rất quan trọng khi trao cho mỗi người cơ hội để tạo sự kết nối với Tri Thức Thiêng Liêng, trí thông minh sâu thẳm mà Thượng Đế đã đặt vào bên trong mỗi người. Ngày nay, hầu hết mọi người đều không ý thức được sự hiện diện của Tri Thức Thiêng Liêng và không thể đáp ứng với sự chỉ dẫn và bảo vệ mà Tri Thức Thiêng Liêng cung cấp.

Vì vậy thực hành theo Các Bước tới Tri Thức Thiêng Liêng là một điều thiết yếu và nó đại diện cho điểm trọng yếu cơ bản của mọi giáo lý và phát triển tâm linh chân thực. Dạy một người tụng đọc các bản kinh hay ca ngợi Thượng Đế thực sự không đáp ứng được nhu cầu tâm linh của họ. Nó có thể quan trọng cho vai trò tương lai của họ, nó có thể đáng kể đối với cá nhân họ, nhưng về cơ bản mục đích chân thực nhất của mọi giáo lý và phát triển tâm linh là xây dựng kết nối giữa tâm trí liên tục suy nghĩ của bạn, cái mà là một sản phẩm của tất cả sự ảnh hưởng từ thế giới, với tâm trí sâu thẳm hơn mà Thượng Đế đã tạo ra bên trong bạn – để bảo vệ bạn, để dẫn dắt bạn, để giữ bạn khỏi tai họa và để dắt bạn tới với mục đích lớn hơn đã mang bạn tới thế giới – một mục đích mà chỉ mình Tri Thức Thiêng Liêng biết và hiểu, nó vượt trên tầm với của trí năng, vượt trên ước đoán của con người, tham vọng của con người, thần học của con người.

Tâm trí phải phục tùng linh hồn, không thể theo cách ngược lại, theo đúng thứ hạng của Sinh Mệnh của bạn. Cơ thể bạn phục tùng tâm trí bạn, tâm trí bạn phục tùng linh hồn, linh hồn bạn phục tùng Thượng Đế, đây là một khuynh hướng và thiết kế tự nhiên. Nó là vậy. Nhưng nếu tâm trí cố gắng sử dụng linh hồn, thì tâm trí có thể trở thành một kẻ chỉ huy giả trá. Nó không thể cung cấp mục đích, ý nghĩa và định hướng chân thật. Nó chỉ có thể củng cố thêm cấu trúc và luật lệ, điều có thể không cần thiết, nhưng dưới cảm nhận này nó trở nên hống hách và đàn áp. Niềm tin thay thế cho linh cảm. Sự tuân lệnh thay thế cho phụng sự. Dính mắc thay thế cho nhận thức.

Và điều đó lý giải tại sao trên thế giới ngày nay tôn giáo, bằng nhiều phương cách, không phụng sự đúng với mục đích chính yếu của nó, đó là mang con người tới gần hơn với Thượng Đế. Mang con người tới gần hơn với Thượng Đế có nghĩa là bạn mang họ tới gần hơn với điều Thượng Đế đã đặt vào bên trong họ – không phải là một Thượng Đế lý tưởng, không phải là một niềm tin vào Thượng Đế, không nhất thiết phải là một niềm tin truyền thống vào Thượng Đế, mà thực sự là điều Thượng Đế đã đặt vào bên trong họ, Thông Điệp Mới gọi nó là Tri Thức Thiêng Liêng.

Chỉ Tri Thức Thiêng Liêng biết bạn là ai và tại sao bạn ở đây, bạn đang mong muốn tìm kiếm ai trên thế giới này, bạn đang mong muốn hoàn thành điều gì, nơi đâu cuối cùng khả năng của bạn phải được trao ra, các bước bạn phải theo đuổi dọc hành trình, những sự hấp dẫn bạn phải tránh, những cơ hội bạn phải đáp ứng lại, những nơi phải tới, những nơi không nên tới, những người bạn nên gặp, những người bạn không nên liên hệ tới, những cám dỗ nên từ chối và cám dỗ sâu thẳm bạn phải theo đuổi bên trong chính mình cám dỗ được trao bởi Thượng Đế.

Thử thách này thách thức nam giới và nữ giới ngang bằng nhau. Những chướng ngại khi thực hành Các Bước tới Tri Thức thiêng liêng thách thức nam giới và nữ giới ngang bằng nhau. Nhưng đối với phụ nữ, ở hầu hết mọi nơi, có một bất lợi to lớn về mặt cơ hội – giá trị của Tri Thức Thiêng Liêng của họ không được tôn trọng. Họ chỉ đang được sử dụng như những công cụ cho gia đình họ, nền văn hóa của họ, xóm làng của họ, bộ tộc của họ, quốc gia của họ. Điều này phải thay đổi nếu không nhân loại sẽ không tiến bộ. Các bạn sẽ vẫn duy trì một nền văn hóa bộ lạc sơ khai không thể vận hành bên trong một thế giới của sự suy giảm những nguồn tài nguyên thiên nhiên, luôn có xu hướng ganh đua, xung đột và gây chiến, và tôn giáo của các bạn sẽ vẫn tiếp tục là một công cụ của chính quyền – bị gắn chặt bởi lịch sử và truyền thống và bóp nghẹt biểu lộ đích thực của linh hồn.

Chắc chắn là tôn giáo ngày nay cực kỳ quan trọng từ những chỉ dạy về đạo đức đến việc duy trì và cung cấp đường hướng để trải nghiệm bản chất thiêng liêng trong mỗi người và điều mà bản chất thiêng liêng đó đòi hỏi ở mỗi người. Nhưng tôn giáo đã và đang trượt dốc, ở rất nhiều nơi, dưới sự thống trị của nhà nước, và trong một số trường hợp, thậm chí hợp nhất với chính quyền. Điều đó là không thể được. Điều đó hoàn toàn không lành mạnh.

Tất cả những Sứ Giả chân chính từ Thượng Đế đã tới với thế giới này là những Sứ Giả trong hầu hết các trường hợp đều tự do khỏi chính quyền. Dù họ được coi như những vị Thánh hay những người dị giáo, họ phải hoạt động tự do khỏi sự độc tài của chính phủ và nền văn hóa. Có thể họ đã điều chỉnh những chỉ dạy của mình để họ có cơ hội giảng dạy và trao truyền, nhưng họ đã hoạt động dưới một hệ thống rất khác biệt – một hệ thống chỉ dẫn nội tâm mà Thượng Đế đã đặt vào bên trong họ, một hệ thống chỉ dẫn nội tâm luôn sống trong mỗi người như một tiềm năng vĩ đại nhất.

Một trong những bi kịch lớn nhất của nhân loại – sự nghèo đói, ngày nay đang lan tràn khắp thế giới và có nguy cơ gia tăng trong tương lai, là khi những vốn liếng to lớn của những con người này không bao giờ được khám phá, không bao giờ được cho phép xuất hiện. Những khoa học gia lỗi lạc, những nhà tư tưởng vĩ đại, những chính trị gia kiệt xuất, những nhà lãnh đạo tôn giáo lớn, những tôi tớ trung thành của nhân loại tất cả sẽ bị kìm hãm dưới trò hề của đói nghèo. Và đời họ không chỉ bị hy sinh và khốn khổ, mà xã hội của họ cũng trở nên khốn đốn. Vì trí tuệ cần cho các xã hội tăng trưởng và tiến hóa sẽ bị phủ nhận. Điều này, vượt trên khổ đau của loài người, là bi kịch của đói nghèo.

Các bạn đang bước vào Thời Đại của Phụ Nữ. Đây là thời khắc cho sự trỗi dậy của phụ nữ – những người phụ nữ đầy trách nhiệm, đạo đức và thông thái. Nhưng họ cũng phải học hỏi Con Đường tới Tri Thức Thiêng Liêng. Họ cũng phải lắng nghe Thông Điệp Mới từ Thượng Đế, để hiểu được điều gì đang thực sự thúc đẩy họ tới với vai trò to lớn hơn trong cuộc sống. Hiểu biết này đã tồn tại ở một vài nơi trên thế giới, nhưng hầu hết mọi người vẫn chưa tiếp cận được. Nó hiếm có. Nó vô giá. Đừng hạ thấp sự hiệu nghiệm của nó.

Rất nhiều những nhà lãnh đạo vĩ đại trong tương lai nhân loại sẽ phải là phụ nữ. Đó là số phận của họ. Đó là điều họ phải làm. Nếu điều này bị phủ nhận, nhân loại sẽ không tiến hóa. Nó sẽ vẫn bị giữ chặt bởi lịch sử, bởi truyền thống, bởi xung đột và chiến tranh. Là những người cung cấp và duy trì, phụ nữ giỏi giang hơn trong việc thiết lập hòa bình và hợp tác. Theo truyền thống, họ phải làm các công việc gia đình, họ phải quy tụ các gia đình lại với nhau, họ phải chăm sóc trực tiếp và gần gũi với mọi người. Bạn có nhận thấy những lợi thế ở đây không? Trong địa hạt tôn giáo và tâm linh, đây là nơi những kỹ năng to lớn nảy sinh. Tuy nhiên, điều này xảy ra trong một phạm vi rộng lớn hơn. Phụ nữ vẫn có thể có gia đình, nhưng họ có một vai trò vĩ đại hơn là chăm sóc mọi người ở bất kỳ vũ đài nào định mệnh đưa họ đến phụng sự.

Bởi vì Thông Điệp Mới từ Thượng Đế đã tới đây thông qua Một Sứ Giả là một người đàn ông, sẽ không làm bạn nản lòng với Thông Điệp đang được truyền trao ở đây. Bởi vì người đàn ông này, vị Sứ Giả này, nhận thấy sự cần thiết của sức mạnh phụ nữ. Nếu bạn có thể phân tách giữa nguồn cảm hứng chân thực với tham vọng cá nhân, bạn có thể hiểu được ý nghĩa của điều này. Nếu bạn tự do khỏi cuộc cạnh tranh quyền lực kìm kẹp rất nhiều người đàn ông và người phụ nữ trong mối quan hệ với nhau, bạn có thể thấy minh triết trong đó. Bạn có thể hiểu được ý nghĩa từ những lời nói của Chúng Tôi. Vì chúng tôi không nói với trí năng, không nói với tình trạng xã hội của bạn, không nói với những tham vọng cá nhân của bạn, mà Chúng Tôi nói tới bản chất sâu thẳm bên trong bạn – điều tự nhiên mà Thượng Đế đã tạo ra bên trong bạn – một điều tự nhiên không phải là một sản phẩm của điều kiện tôn giáo, chính trị và xã hội mà là sự sáng tạo Thần Thánh bên trong bạn. Nó không đơn giản chỉ là một tiềm năng, nó là trí thông minh sâu thẳm, thông thái hơn rất nhiều trí năng của bạn.

Nhưng làm thế nào để một vài người tìm ra điều này. Làm thế nào để một số ít người nhận ra sự khác biệt giữa Tri Thức Thiêng Liêng và tâm trí đang suy nghĩ của họ, vì người bạn là không phải là tâm trí của bạn. Không phải là ý tưởng và niềm tin của bạn. Niềm tin và ý tưởng của bạn chỉ là một phần trong cách bạn vận hành đời sống. Bạn là ai và bạn là gì vượt trên chúng. Nhưng làm cách nào để một số ít người trên thế giới hiểu được điều này?

Khi bạn nói rằng bạn có quan hệ với chính mình, bạn đang nói về mối quan hệ với tâm trí và cơ thể của bạn. Còn cái tôi nào khác nữa không, ngoài cái tôi chân thực của bạn?

Thách thức đối với phụ nữ, phần nào, không phải là trở thành con mồi trong cuộc cạnh tranh quyền lực với nam giới, vì điều này chỉ mang tính hủy diệt. Nó không phải là thay thế hay lấn án đàn ông, vì điều này có tính hủy diệt. Mà nó là đảm trách những vai trò to lớn hơn. Và trong một số trường hợp điều này có nghĩa là người phụ nữ, một cá nhân, phải tiến bước mà không có người đàn ông bên cạnh, không có gia đình. Không có gì đảm bảo trong vấn đề này.

Tiếng gọi tâm linh của bạn là tiếng gọi tâm linh của bạn. Bạn không thể thỏa thuận với nó. Những người phụ nữ nghe theo tiếng gọi phụng sự lớn lao phải độc bước tiến vào tương lai. Họ không thể đưa một người đàn ông đi cùng để bảo vệ họ hay chăm sóc cho họ hay khiến họ cảm thấy nhỏ bé. Cũng có thể họ sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời với một người đàn ông và cũng có thể là không. Điều đó phụ thuộc vào Tri Thức Thiêng Liêng và vào thiết kế và tiếng gọi của chính họ.

Chúng tôi nói ra điều này ở đây để những người phụ nữ hiểu được rằng họ đang đặt những mối quan hệ giữa họ với những người đàn ông lên trên tiếng gọi vĩ đại đời họ. Đây là một trong những yếu điểm mà người phụ nữ gặp phải, điều đã được xã hội điều kiện hóa, nhưng nó cũng đại diện cho một nhu cầu bình thường của con người. Nhưng đôi khi ngay cả những nhu cầu bình thường của con người cũng phải được thay thế bởi một nhu cầu tâm linh và thiêng liêng sâu thẳm hơn. Nó phải được đặt lên hàng đầu.

Đây là sự thật cho cả nam và nữ. Nếu bạn đang đi tìm tiếng gọi của đời bạn, bạn phải đặt nó lên làm ưu tiên cao nhất. Nếu mục đích của bạn tới đây đòi hỏi điều này, thì nó chính là giá trị lớn lao nhất. Hoàn thành trách nhiệm xã hội hay thỏa mãn những thôi thúc sinh lý không quan trọng bằng điều này, Thượng Đế của tôi, vì chúng tôi đang nói về điều cần thiết cho linh hồn. Linh hồn mong muốn tìm thấy mục đích của mình và hoàn thành nó trong thế giới này, trong những hoàn cảnh của thế giới. Điều này sẽ tái thiết lập bản chất linh thiêng của bạn. Điều này sẽ giúp bạn hoàn thành giao ước với Thượng Đế. Điều này sẽ chấm dứt xung đột trong bạn. Đây là nơi bản chất chân thật của bạn trở nên hợp nhất. Đây là nơi cơ thể bạn phục tùng tâm trí bạn, tâm trí bạn phục tùng linh hồn bạn, theo đúng thiết kế của chúng. Đây là nơi đời bạn được hạnh phúc. Đây là nơi bạn đảm nhận những trách nhiệm to lớn hơn. Đây là điều thỏa mãn ước muốn của linh hồn. Chúng ta đang bước vào Thời Đại của Phụ Nữ. Hãy chấp nhận điều này. Hãy ấp ủ điều này. Hãy cân nhắc nó. Thông Điệp Mới từ Thượng Đế sẽ dạy bạn ý nghĩa to lớn của điều này và tại sao nó quan trọng đối với nhân loại trong giai đoạn tiến hóa này. Vì những điều này không phải là “tận thế”. Đây là thời khắc cho một khởi đầu mới. Đây là kỷ nguyên của tình đoàn kết và hợp tác giữa con người, vì chỉ có điều này mới cứu nhân loại khỏi hiểm nguy to lớn nó đã và đang tạo ra và khỏi cuộc cạnh tranh từ những dạng sống thông minh khác trong vũ trụ xung quanh các bạn. Thông Điệp Mới từ Thượng Đế miêu tả chi tiết hai hiện trạng quan trọng này chúng có nghĩa là gì và tại sao chúng phải được đáp ứng với lòng can đảm và sự cam kết.

Thông Điệp Mới được gửi tới thế giới để chuẩn bị cho nhân loại trước một tương lai khác với quá khứ. Vì thế, những người phụ nữ phải có một tương lai khác với quá khứ. Đồng thời những người đàn ông cũng phải có một tương lai khác với quá khứ. Đây là thời đại của tình đoàn kết và hợp tác giữa con người bởi vì đây chính là nhu cầu to lớn của nhân loại tại thời điểm này.

Một nhân loại đang gia tăng sống trong một thế giới nơi những nguồn tài nguyên đang suy giảm đòi hỏi điều này, và đó là điều tốt đẹp. Đó là điều cần thiết. Điều này sẽ làm giảm khổ đau của con người và quay ngược lại cám dỗ to lớn của cạnh tranh, xung đột và chiến tranh. Những người phụ nữ phải đảm nhận một vai trò to lớn trong cuộc chuyển đổi vĩ đại này, để chuẩn bị cho sự phục hồi của thế giới và chuẩn bị cho nhân loại trước tương lai và số phận của nó trong Cộng Đồng Lớn, nơi đòi hỏi tình đoàn kết và hợp tác giữa con người và sự trỗi dậy của phụ nữ.