Yeni mesajın bir kişisi olmak

Yeni mesajın bir kişisi olmak
Marshall Vian Summers 7 Eylül 2009 Boulder, Colorado USA
Yeni Mesaj burada insanlığa büyük bir söz ve güç vermektedir. her kişinin içinde yerleştirdiği bilginin gücü, Tanrı’nın büyük yardımıdır ve keşfedilmeyi beklemektedir.
İnsanlık daha büyük güçlerini, kuvvetini, bütünlüğünü ve büyük etik temelini henüz keşfetmemiştir. Kendini hala ilkel bir ırk gibi, hırsla, açgözlülükle, nefretle, kınamayla ve tahrikle küçültmektedir. Hala ilkeldir. Ama bu, insanlığın henüz keşfedilmeyen daha büyük güç ve kuvvetlere sahip olduğu, gerçeği inkar edilemez ve onlar keşfedilmeli ve geliştirilmelidir.
Bütün yaşamın yaratıcısı insanlığa, dünyaya gelen değişimin büyük dalgalarına hazırlık yapılması için yeni mesajı yolladı, İnsanlık zeki yaşam dolu evrenle karşılaşmak için hazırlık yapmalıdır. Ama insanlık bu hazırlıkla, büyük gücünü ve büyük bütünlüğünü tanıması gerekir.
Ama insanlık, tek bir defada öğretilemez veya birden hazırlanamaz. Öğretim bireysel düzeyde, kişi düzeyinde olur. O bireyin daha büyük güçlerinin farkında olması, bireyi daha büyük bütünlüğe getirerek, tohumların ekilip insanlığın söz bulmasıdır. Bu yüzden, insanların ne yapması gerektiğini düşünmeyin yoksa siz her zaman hayal kırıklığına uğratılırsınız ve vazgeçirilirsiniz. Bunun yerine sizden öncesini düşünün.
Sizin toplumlarınız ve kültürleriniz sadece bir pasifize tüketici, bir pasifize işçi, grubunun bir üyesi, kültür değerlerinin ve öncelikleri için bağışçısı olmanızı isteyebilirler. Ama , siz derin doğanın bir parçası olduğuz için, güvence altına alınan yaşamın daha büyük bir sözüne, büyük vaadine sahipsiniz. Kültürde, sizin derin doğa unutuldu ve göz ardı edildi ve bazı durumlarda tamamen engellendi. Siz sonsuza dek, bu kültürün ötesinde içinizde yaşayan, yozlaşmanın, güdümlemenin ve aldatmacanın ötesinde olan derin doğasınızı inkar edemezsiniz. Bu nedenle büyük güç ve yeteneklerinizle dünyaya gelerek sizi daha fazla amaç için tutundurur.
Sadece elit ve üstadlar için önceden ayrılmış olan, şimdi, sizin için ve dünyanın diğer halkları için açık bir kapı olmalıdır. Dünya, büyük denemeler ve büyük tehlikeler ile karşı karşıyadır. İnsanlık değişimin Büyük Dalgaları için hazırlıksızdır. İnsanlığın evrende zeki yaşam umuduna yönelik görüş ve tutumları cahil ve aptalcadır.
İnsanlığın büyük çekirdek gücü böyle öngörülemeyen ve belirsiz bir gelecek karşısında büyük bir olasılıkla gerçek bir bilgelik alıştırmasını verecektir.
Tanrı’nın Vahiyine yanıt veren bir kişi, onu başlangıçta tanımalıdır onlar çevrelerindeki insanların derinden içeri yatırım yaptığı her zamanki alışkanlıklarına sapmalara ve eğlencelere veremezler. Onlar yaşamlarında büyük ihtiyaç olan ve daha büyük bir sorumluluğu gerçekleştirmek zorundadırlar. Bu, onların acı ve engeller tarafından çevrelerindeki dünyaya, yavaş yavaş oyunlar ve hobilere ilgilerini kaybettikleri gibi, çevrelerindeki kişilerde şimdi ortaya çıkan, daha derin ihtiyaç öncelik gösterecektir.
Yiyecek, giyecek, barınak ve güvenlik yoluyla bedenin ihtiyaçlarını tatmin varsa; eğitim ve fırsat durumu ile aklın ihtiyaçlarını tatmin varsa, o zaman içlerinde daha fazla ihtiyaç ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bu, ruhun ihtiyacıdır. Bunlar sadece, tanıyarak yerine getirilebilir. Siz büyük bir amacı kabul ederek buraya geldiniz ki bu tamamen aklın ötesinde ve ulaşamayacağı bir şeydir. Bunu bilemiyebilirsiniz, ancak deneyimleyebilirsiziniz ve deneyimlemek zorundasınız. Ve o keşfedilmeyi beklemektedir.
Yeni Mesaj bir kişisi olmak için, insanlığın yeni bir çağa ve son derece güçlü ve belirsiz bir eşiğine girdiklerinin farkında olmalıdırlar. Şimdi yeni bir geleceğe adımda size rehberlik edecek olan, sadece kadim öğretilere, eski reçetelere ya da antik kehanetlere güvenemezsiniz. Dünya değişti ve hızla değişiyor, ama insanlar onunla değişmediler ve değiştirmeye de gerek görmüyorlar. Yeni Mesajın kişisi farketmelidir ki burada dünyanın gerçekte anıtsal bir değişimin eşiğinde durdmaktadır, buradaki yaşam koşulları ve keşifleriyle, evrenin içindeki izolasyonu bitmiştir ve bir daha asla sahip olunmayacaktır.

Burada baskı büyük olacak, ama bir amaç için baskı olacaktır. Hayatınızda yapabileceğiniz en büyük keşif için yol göstericidir. İçinizdeki Bilginin gücü ve varlığının keşfidir. Derin zihinde, büyük akılda, kararlı ve odaklanmış, dünya tarafından yönlendirilmeyen ve trajedileri olmayan bir zihin, saf ve bozulmamış bir zihindir.
Yeni Vahiy, bundan söz etmektedir. Çünkü insanlığın daha fazla güce, daha fazla yetkiye ve daha fazla bütünlüğe erişmesi gereklidir. Eğer bunu yapmaz ise, değişimin Büyük Dalgaları karşısında başarısız olur. Zayıf ve bölünmüş insanlıktan yararlanmak için burada olan evrenin güçleri tarafından kurnazlık ve hilelerine yakalanacaktır.
Çünkü insan uygarlığı ve refahı, insan ailesinin özgürlüğü büyük tehlikededir. Tüm yaşamın yaratıcısı Yeni Mesajı dünyaya gönderdi. Buraya gönderilen büyük vahiyler kadar büyüktür. Bozulmamış saf haliyle, buradadır. Hükümetler tarafından bozulmamış, iddialı bireyler tarafından yozlaştırmadan, kültür ve siyasetle ve insanlığın daha düşük niyetlerinde bağlanmamıştır.
Yeni mesajın bir kişisi Vahiy zamanında yaşadıklarını farketmelidirler. Vahiy böylece, büyük ölçüde ihtiyaç olduğu bir zamanda, insanlara her yerde gerektiği gibi, dünyanın işaretlerine ve büyük değişimin ortaya çıkmasına tepkisiz gibi görünen hatta hükümetin-güç pozisyonlarındadır.
Bireyin yeteneğiyle, daha fazla bu büyük zekayı kontrol veya manipüle etmeden, Bilgi gücüne erişmek için sadakatle takip ederek hazırlığa geçebilir, bu muazzam bir meydan okuma fırsatıdır. Çünkü bu birey için Bilgi yoluyla itfayı temsil ederek, Tanrı ile baglantıyı tekrar oluşturarak yeniden keşfetmeyi sağlar, sizin yaşamda daha büyük bir amacınız var ve vahiyi, kişisel bir vahiy adımlarını takip edebilirsiniz.
Burada bir öncü olduğunuzu fark edin. Siz yeni bir şey yapıyorsunuz. Harika bir harekelet, büyük bir değişimin çok başında bulunmaktasınız. Bir öncü olarak, yalnızlık ve diğerlerini tanıma eksikliği olacaktır. Kendi gücünü oluşturmak zorunda olacak ve Vahiyi yanıtlayan kişilerle yakından bağ kurmanız gerekecektir.

Burada fark ettiğiniz gibi geleceğiniz ve yaşamınız için cevabınız yoktur. Vevabınız ve tüm cevapları kültürünüz vermiştir. Cevaplar bile, hissederek yarattığınız başkalarının size sağladığı cevaplardır. Fakat tek bir cevap vardır. Büyük dalgalar dünyasına hazırlanmaktır. Yaşamınızı ve zihninizi en yüksek kapasiteyle hizmete hazırlamalısınız. Bu büyük bir hazırlıktır. Bu kendiniz için yapmak zorundasınız çünkü kendinize yatırım yapmadınız, ancak onurlandırmak ve takdiri ilahi aracılığıyla bu size verilmiştir.
Burada bağımlılık zincirlerini kırıyorsunuz, kültüre bağlılık ve onay ihtiyacını ve ulusunun zorla kabul ettirdiği emirleri, evrendeki tüm yaşamın kaynağı olan Büyük Güç ve kuvvet ile bağlanarak birleşir. Tevazu ile bunu yaparak ve kendinizi belli ederek, büyük gücü bilerek kullanarak veya kontrol ederek kullanamazsınız. Ama bunu alarak, yaşamınızı ve yönünü yeniden şekillendirmesine izin vererek gerçek doyum ve memnuniyet için kullanılabilir hale gelebilir.

Bilginin bir kadını veya erkeği olarak sadece kendi kurtuluşunuzun yerine getirilmesi için değil, ama büyük bir geçiş zamanında üzerinize düşene hazırlamalısınız.Bunun anlamını ya da bu önemini bilmezsiniz. Belki de büyük bir lider olacağınızı düşüneceksiniz, ancak çok az insan büyük liderler olacaktır. Sadece siz bir bölümünde rol alarak ilerledikçe o şekil ve form alacak ve diğerleri ile ilişkilerinizdeki gibi daha açıklık ve daha büyük dürüstlük kazanacaktır.
Siz, Yeni Vahiyin bir kişisiniz. Serbest hale gelirsiniz. Geçmişiniz tarafından engellenmemiş hale gelirsiniz. Siz tohumu geleceğe taşıyıcısınız. Siz gemiyi geleceğe taşıyorsunuz.Bu, sadece anı yaşamak için yeterli değildir. Bu hayatın anlamının sadece yarısıdır. Ayrıca geleceğe hazırlanmanız gerekir ve sadece içinizdeki Bilgi geleceğin nasıl olacağını ve etkin, güvenli bir şekilde akıllıca hazırlanabileceğinizi bilmektedir.

Comments are closed.